Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00359 007498 20703242 na godz. na dobę w sumie
Excel 2016 PL. Formuły - ebook/pdf
Excel 2016 PL. Formuły - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 896
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-2857-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook (-45%), audiobook).
Moc Excela, tego najpopularniejszego i potężnego arkusza kalkulacyjnego, tkwi w formułach. Formuły i funkcje umożliwiają tworzenie raportów, skomplikowanych kalkulatorów, inteligentnych modeli, pozwalają też na prowadzenie złożonych analiz statystycznych. Profesjonalni analitycy danych, niezależnie od tego, czy zajmują się notowaniami giełdowymi, badaniami naukowymi, czy statystyką, właśnie Excela traktują jako najważniejsze narzędzie pracy. Nabycie biegłości w posługiwaniu się tym programem wymaga jednak czasu, gdyż posiada on kilkaset funkcji.
Niniejsza książka jest zaktualizowanym wydaniem doskonałego przewodnika po formułach Excela. Jest przeznaczona dla użytkowników, którzy mają podstawowe umiejętności i chcą zacząć korzystać z prawdziwej mocy tego programu: z formuł i funkcji. Opisano tu sposoby stosowania wszystkich wbudowanych funkcji arkusza, a także pokazano, jak można napisać i uruchamiać własne. Dodatkowo przedstawiono techniki i sztuczki wymyślone przez najwytrawniejszych wyjadaczy. Dzięki temu możliwości Excela stają się praktycznie nieograniczone!

Najważniejsze zagadnienia ujęte w książce:

Poznaj formuły — serce Excela!


Michael Alexander jest Microsoft Certified Application Developer (MCAD) i laureatem prestiżowego tytułu Microsoft MVP. Jest również autorem kilku książek o zaawansowanych technikach analitycznych dla biznesu w MS Excel i Access.
Dick Kusleika od ponad dziesięciu lat zdobywa tytuł Microsoft MVP. Od wielu lat zajmuje się opracowywaniem rozwiązań bazujących na MS Excel i Access. Jest cenionym szkoleniowcem w dziedzinie obsługi pakietu Office w Australii i w USA.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Excel 2016 Formulas Tłumaczenie: Łukasz Piwko ISBN: 978-83-283-2856-3 Copyright © 2016 by John Wiley Sons, Inc., Indianapolis, Indiana Published by John Wiley Sons, Inc. All Rights Reserved. This translation published under license with the original publisher John Wiley Sons, Inc. Translation copyright © 2016 by Helion SA No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning or otherwise without either the prior written permission of the Publisher Wiley and the Wiley logo are trademarks or registered trademarks of John Wiley Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries, and may not be used without written permission. Excel is a registered trademark of Microsoft Corporation. All other trademarks are the property of their respective owners. John Wiley Sons, Inc. is not associated with any product or vendor mentioned in this book. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/ex16fo Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci O autorach O korektorze merytorycznym Wst(cid:164)p Co trzeba wiedzie(cid:243) Co trzeba mie(cid:243) Konwencje typograficzne Konwencje dotycz(cid:159)ce klawiatury Konwencje dotycz(cid:159)ce myszy Co oznaczaj(cid:159) ikony Struktura ksi(cid:159)(cid:343)ki Cz(cid:163)(cid:314)(cid:243) I: Podstawowe informacje o formu(cid:167)ach Cz(cid:163)(cid:314)(cid:243) II: Stosowanie funkcji w formu(cid:167)ach Cz(cid:163)(cid:314)(cid:243) III: Formu(cid:167)y finansowe Cz(cid:163)(cid:314)(cid:243) IV: Formu(cid:167)y tablicowe Cz(cid:163)(cid:314)(cid:243) V: Ró(cid:343)ne techniki wykorzystania formu(cid:167) Cz(cid:163)(cid:314)(cid:243) VI: Tworzenie w(cid:167)asnych funkcji arkusza Dodatki Informacje o przyk(cid:167)adach Informacje o dodatku Power Utility Pak Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) I. Podstawowe informacje o formu(cid:239)ach Rozdzia(cid:171) 1. Interfejs Excela w pigu(cid:171)ce Jak dzia(cid:167)aj(cid:159) skoroszyty w Excelu Arkusze Arkusze wykresów Arkusze makr i arkusze dialogowe Interfejs u(cid:343)ytkownika programu Excel Wst(cid:159)(cid:343)ka Widok Backstage Menu podr(cid:163)czne i minipasek narz(cid:163)dzi Okna dialogowe Konfigurowanie interfejsu u(cid:343)ytkownika Okienka zada(cid:295) Dostosowywanie widoku na ekranie Formatowanie numeryczne Formatowanie stylistyczne Opcje ochrony Zabezpieczanie dost(cid:163)pu do ca(cid:167)ego skoroszytu Ograniczanie dost(cid:163)pu do wybranych cz(cid:163)(cid:314)ci arkuszy Ochrona struktury skoroszytu 21 21 23 23 24 24 24 26 26 27 27 27 27 27 28 28 28 28 29 31 33 33 35 35 35 36 36 38 38 38 39 40 40 40 41 41 42 45 49 Poleć książkęKup książkę 6 Spis tre(cid:258)ci Rozdzia(cid:171) 2. Podstawowe informacje o formu(cid:171)ach Wprowadzanie i edycja formu(cid:167) Elementy formu(cid:167)y Wstawianie formu(cid:167)y Wklejanie nazw Spacje i z(cid:167)amania wiersza Ograniczenia formu(cid:167) Przyk(cid:167)ady formu(cid:167) Edytowanie formu(cid:167) Operatory u(cid:343)ywane w formu(cid:167)ach Operatory odniesienia Przyk(cid:167)ady formu(cid:167) z u(cid:343)yciem operatorów Pierwsze(cid:295)stwo operatorów Zagnie(cid:343)d(cid:343)anie nawiasów Obliczanie warto(cid:314)ci formu(cid:167) Odniesienia do komórek i zakresów Tworzenie odwo(cid:167)a(cid:295) bezwzgl(cid:163)dnych i mieszanych Tworzenie odwo(cid:167)a(cid:295) do innych arkuszy lub skoroszytów Kopiowanie i przenoszenie komórek i zakresów komórek Robienie wiernej kopii formu(cid:167)y Konwertowanie formu(cid:167) na warto(cid:314)ci Ukrywanie formu(cid:167) B(cid:167)(cid:163)dy w formu(cid:167)ach Co robi(cid:243) z odwo(cid:167)aniami cyklicznymi Szukanie wyniku Przyk(cid:167)ad szukania wyniku Szukanie wyniku — informacje dodatkowe Rozdzia(cid:171) 3. Pos(cid:171)ugiwanie si(cid:164) nazwami Co to jest nazwa Zakres nazw Odwo(cid:167)ania do nazw Odnoszenie si(cid:163) do nazw z innego skoroszytu Konflikty nazw Mened(cid:343)er nazw Tworzenie nazw Edytowanie nazw Usuwanie nazw Szybkie tworzenie nazw komórek i zakresów Okno dialogowe Nowa nazwa Tworzenie nazw przy u(cid:343)yciu pola nazwy Tworzenie nazw z tekstu komórek Nazywanie ca(cid:167)ych wierszy i kolumn Nazwy tworzone przez Excela Tworzenie nazw obejmuj(cid:159)cych kilka arkuszy Praca z nazwami komórek i zakresów Tworzenie listy nazw U(cid:343)ywanie nazw w formu(cid:167)ach U(cid:343)ywanie operatora przeci(cid:163)cia z nazwami U(cid:343)ywanie operatora zakresu z nazwami 51 52 52 52 54 55 55 56 56 58 58 58 60 61 63 64 64 67 68 70 71 74 75 76 77 78 79 81 82 83 83 84 85 85 86 86 87 87 87 89 90 91 92 93 95 95 97 97 99 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:258)ci 7 Odwo(cid:167)ywanie si(cid:163) do pojedynczej komórki w zakresie nazwanym obejmuj(cid:159)cym kilka arkuszy Wstawianie nazw do istniej(cid:159)cych formu(cid:167) Automatyczne wstawianie nazw podczas tworzenia formu(cid:167)y Usuwanie nazw Nazwy z b(cid:167)(cid:163)dami Przegl(cid:159)danie nazw zakresów Stosowanie nazw w wykresach Obs(cid:167)uga nazw komórek i zakresów przez Excela Wstawianie wiersza lub kolumny Usuwanie wiersza lub kolumny Wycinanie i wklejanie Potencjalne problemy z nazwami Problemy wyst(cid:163)puj(cid:159)ce podczas kopiowania arkuszy Problemy z nazwami przy usuwaniu arkuszy Klucz do zrozumienia nazw Nazywanie warto(cid:314)ci sta(cid:167)ych Nazywanie sta(cid:167)ych tekstowych U(cid:343)ywanie funkcji arkusza w nazwanych formu(cid:167)ach U(cid:343)ywanie odwo(cid:167)a(cid:295) do komórek i zakresów w formu(cid:167)ach nazwanych U(cid:343)ywanie formu(cid:167) nazwanych zawieraj(cid:159)cych odwo(cid:167)ania wzgl(cid:163)dne Zaawansowane techniki u(cid:343)ywania nazw U(cid:343)ywanie funkcji ADR.PO(cid:313)R z zakresem nazwanym U(cid:343)ywanie tablic w formu(cid:167)ach nazwanych Tworzenie dynamicznych formu(cid:167) nazwanych Makra XLM w nazwanych formu(cid:167)ach 100 100 101 102 102 103 103 104 104 104 104 105 105 106 107 108 109 110 111 112 115 116 117 118 120 125 125 126 126 126 127 127 128 129 130 130 131 131 131 132 132 133 135 137 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II. Stosowanie funkcji w formu(cid:239)ach 123 Rozdzia(cid:171) 4. Wprowadzenie do funkcji arkusza Co to jest funkcja Upraszczanie formu(cid:167) Wykonywanie oblicze(cid:295) niemo(cid:343)liwych do wykonania w inny sposób Przyspieszanie zada(cid:295) edycyjnych Podejmowanie decyzji przez formu(cid:167)(cid:163) Wi(cid:163)cej na temat funkcji Typy argumentów funkcji Nazwy w roli argumentów Ca(cid:167)e kolumny i wiersze w roli argumentów Warto(cid:314)ci literalne w roli argumentów Wyra(cid:343)enia w roli argumentów Funkcje w roli argumentów Tablice w roli argumentów Sposoby wstawiania funkcji do formu(cid:167) R(cid:163)czne wpisywanie funkcji Biblioteka funkcji Okno dialogowe Wstawianie funkcji Dodatkowe wskazówki na temat wstawiania funkcji Poleć książkęKup książkę 8 Spis tre(cid:258)ci Rozdzia(cid:171) 5. Praca z tekstem Kilka s(cid:167)ów na temat tekstu Ile znaków mo(cid:343)e pomie(cid:314)ci(cid:243) jedna komórka Liczby jako tekst Funkcje tekstowe Sprawdzanie, czy komórka zawiera tekst Praca z kodami znaków Sprawdzanie, czy dwa ci(cid:159)gi s(cid:159) identyczne (cid:166)(cid:159)czenie dwóch lub wi(cid:163)kszej liczby komórek Wy(cid:314)wietlanie sformatowanych warto(cid:314)ci jako tekst Wy(cid:314)wietlanie warto(cid:314)ci walutowych jako tekst Usuwanie niepotrzebnych spacji i niedrukowalnych znaków Liczenie znaków w ci(cid:159)gu Powtarzanie znaku lub ci(cid:159)gu Tworzenie histogramu tekstowego Dope(cid:167)nianie liczby Zmiana wielko(cid:314)ci liter Wydobywanie znaków z ci(cid:159)gu Podmienianie tekstu innym tekstem Znajdowanie i szukanie w ci(cid:159)gu Znajdowanie i zamienianie ci(cid:159)gów Zaawansowane formu(cid:167)y tekstowe Zliczanie okre(cid:314)lonych znaków w komórce Zliczanie wyst(cid:159)pie(cid:295) podci(cid:159)gu w komórce Usuwanie znaków minusa z ko(cid:295)ca Sprawdzanie litery kolumny po jej numerze Wydobywanie nazwy pliku ze (cid:314)cie(cid:343)ki Wydobywanie pierwszego wyrazu z ci(cid:159)gu Wydobywanie ostatniego wyrazu z ci(cid:159)gu Wydobywanie wszystkiego poza pierwszym wyrazem w ci(cid:159)gu Wydobywanie pierwszych imion, drugich imion i nazwisk Usuwanie tytu(cid:167)u sprzed imienia lub nazwiska Zliczanie s(cid:167)ów w komórce Rozdzia(cid:171) 6. Funkcje daty i czasu Jak Excel obs(cid:167)uguje daty i godziny Liczby seryjne dat Wprowadzanie dat Liczby seryjne godzin i minut Wprowadzanie godzin Formatowanie dat i godzin Problemy z datami Funkcje daty Wy(cid:314)wietlanie aktualnej daty Wy(cid:314)wietlanie dowolnej daty przy u(cid:343)yciu funkcji Generowanie serii dat Konwersja ci(cid:159)gów tekstowych na daty Obliczanie liczby dni dziel(cid:159)cych dwie daty Obliczanie liczby dni powszednich mi(cid:163)dzy dwiema datami Obliczanie daty, bior(cid:159)c pod uwag(cid:163) tylko dni robocze Obliczanie liczby lat dziel(cid:159)cych dwie daty Obliczanie wieku osób Okre(cid:314)lanie dnia roku 141 141 142 142 144 144 145 147 148 149 151 151 152 152 153 154 155 156 157 157 158 159 159 159 160 160 161 161 161 162 162 165 165 167 167 168 169 171 172 173 175 177 179 179 180 181 182 183 184 185 185 187 Poleć książkęKup książkę Okre(cid:314)lanie dnia tygodnia Okre(cid:314)lanie tygodnia roku Okre(cid:314)lanie daty ostatniej niedzieli Okre(cid:314)lanie daty pierwszego wyst(cid:159)pienia dnia tygodnia po okre(cid:314)lonej dacie Okre(cid:314)lanie n-tego wyst(cid:159)pienia dnia tygodnia w miesi(cid:159)cu Zliczanie wyst(cid:159)pie(cid:295) dnia tygodnia Obliczanie dat (cid:314)wi(cid:159)t Okre(cid:314)lanie daty ostatniego dnia miesi(cid:159)ca Sprawdzanie, czy dany rok jest przest(cid:163)pny Sprawdzanie kwarta(cid:167)u roku Konwersja roku na liczby rzymskie Wy(cid:314)wietlanie bie(cid:343)(cid:159)cego czasu Wy(cid:314)wietlanie dowolnego czasu Obliczanie ró(cid:343)nicy mi(cid:163)dzy dwiema warto(cid:314)ciami czasu Sumowanie czasów powy(cid:343)ej 24 godzin Konwersja z czasu wojskowego Konwersja godzin, minut i sekund w zapisie dziesi(cid:163)tnym na warto(cid:314)ci czasu Dodawanie godzin, minut i sekund do warto(cid:314)ci czasu Konwersja pomi(cid:163)dzy strefami czasowymi Zaokr(cid:159)glanie warto(cid:314)ci czasu Obliczanie czasu trwania Funkcje czasu Rozdzia(cid:171) 7. Techniki liczenia i sumowania Liczenie i sumowanie komórek Inne metody liczenia Podstawowe formu(cid:167)y licz(cid:159)ce Obliczanie liczby komórek Zliczanie pustych komórek Zliczanie niepustych komórek Zliczanie komórek z liczbami Zliczanie komórek tekstowych Zliczanie komórek niezawieraj(cid:159)cych tekstu Zliczanie warto(cid:314)ci logicznych Zliczanie warto(cid:314)ci b(cid:167)(cid:163)dów w zakresie Zaawansowane formu(cid:167)y licz(cid:159)ce Liczenie komórek przy u(cid:343)yciu funkcji LICZ.JE(cid:342)ELI Zliczanie komórek spe(cid:167)niaj(cid:159)cych wiele kryteriów Zliczanie liczby wyst(cid:159)pie(cid:295) najcz(cid:163)(cid:314)ciej pojawiaj(cid:159)cego si(cid:163) wpisu Zliczanie wyst(cid:159)pie(cid:295) okre(cid:314)lonego tekstu Liczenie unikatowych warto(cid:314)ci Tworzenie rozk(cid:167)adu cz(cid:163)sto(cid:314)ci Formu(cid:167)y sumuj(cid:159)ce Sumowanie wszystkich komórek w zakresie Sumowanie zakresu zawieraj(cid:159)cego b(cid:167)(cid:163)dy Obliczanie narastaj(cid:159)cej sumy Sumowanie okre(cid:314)lonej liczby najwi(cid:163)kszych warto(cid:314)ci Sumowanie warunkowe z jednym kryterium Sumowanie tylko warto(cid:314)ci ujemnych Sumowanie warto(cid:314)ci w oparciu o inny zakres Sumowanie warto(cid:314)ci w oparciu o porównanie tekstowe Sumowanie warto(cid:314)ci w oparciu o porównanie daty Spis tre(cid:258)ci 9 187 188 188 188 189 189 191 193 193 194 194 195 195 196 197 198 201 201 202 203 204 204 207 208 209 210 210 211 212 212 212 213 213 213 214 214 215 219 220 222 223 229 230 231 231 232 234 235 236 236 236 Poleć książkęKup książkę 10 Spis tre(cid:258)ci Sumowanie warunkowe przy zastosowaniu wielu kryteriów U(cid:343)ycie kryteriów „i” U(cid:343)ycie kryteriów „lub” U(cid:343)ycie kryteriów „i” oraz „lub” Rozdzia(cid:171) 8. Funkcje wyszukiwania Co to jest formu(cid:167)a wyszukiwania Funkcje zwi(cid:159)zane z wyszukiwaniem Podstawowe formu(cid:167)y wyszukiwania Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO Funkcja WYSZUKAJ.POZIOMO Funkcja WYSZUKAJ (cid:166)(cid:159)czne u(cid:343)ycie funkcji PODAJ.POZYCJ(cid:162) i INDEKS Wyspecjalizowane formu(cid:167)y wyszukuj(cid:159)ce Wyszukiwanie dok(cid:167)adnej warto(cid:314)ci Wyszukiwanie warto(cid:314)ci w lew(cid:159) stron(cid:163) Wyszukiwanie z rozró(cid:343)nianiem ma(cid:167)ych i wielkich liter Wybieranie spo(cid:314)ród wielu tabel Okre(cid:314)lanie ocen na podstawie wyników testu Obliczanie (cid:314)redniej ocen Wyszukiwanie w dwie strony Wyszukiwanie dwukolumnowe Sprawdzanie adresu warto(cid:314)ci w zakresie Wyszukiwanie warto(cid:314)ci przy u(cid:343)yciu najbli(cid:343)szego dopasowania Wyszukiwanie warto(cid:314)ci przy u(cid:343)yciu interpolacji liniowej Rozdzia(cid:171) 9. Tabele i listy arkusza Tabele i terminologia Przyk(cid:167)ad listy Przyk(cid:167)ad tabeli Praca z tabelami Tworzenie tabeli Zmiana wygl(cid:159)du tabeli Nawigacja i zaznaczanie w tabeli Dodawanie wierszy i kolumn Usuwanie wierszy lub kolumn Przenoszenie tabeli Usuwanie powtarzaj(cid:159)cych si(cid:163) wierszy z tabeli Sortowanie i filtrowanie tabeli Praca z wierszem sumy Stosowanie formu(cid:167) w tabelach Odwo(cid:167)ywanie si(cid:163) do danych w tabeli Konwersja tabeli na list(cid:163) arkusza Filtrowanie zaawansowane Ustawianie zakresu kryteriów Stosowanie filtru zaawansowanego Usuwanie filtru zaawansowanego Okre(cid:314)lanie kryteriów filtru zaawansowanego Okre(cid:314)lanie pojedynczego kryterium Okre(cid:314)lanie wielu kryteriów Okre(cid:314)lanie kryteriów utworzonych w wyniku u(cid:343)ycia formu(cid:167)y 237 238 239 239 241 241 243 244 245 246 247 249 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 267 268 268 269 270 270 273 274 275 277 277 277 278 285 288 290 295 295 296 297 298 299 299 301 304 Poleć książkęKup książkę Funkcje bazy danych Wstawianie sum cz(cid:163)(cid:314)ciowych Rozdzia(cid:171) 10. Ró(cid:346)ne obliczenia Konwersja jednostek Zaokr(cid:159)glanie liczb Podstawowe formu(cid:167)y zaokr(cid:159)glaj(cid:159)ce Zaokr(cid:159)glanie do najbli(cid:343)szej wielokrotno(cid:314)ci Zaokr(cid:159)glanie warto(cid:314)ci walutowych Praca z u(cid:167)amkami dolarów Stosowanie funkcji ZAOKR.DO.CA(cid:166)K i LICZBA.CA(cid:166)K Zaokr(cid:159)glanie do parzystej lub nieparzystej liczby ca(cid:167)kowitej Zaokr(cid:159)glanie do n cyfr znacz(cid:159)cych Rozwi(cid:159)zywanie trójk(cid:159)tów prostok(cid:159)tnych Obliczanie pola powierzchni, obwodu i obj(cid:163)to(cid:314)ci Obliczanie pola powierzchni i obwodu kwadratu Obliczanie pola powierzchni i obwodu prostok(cid:159)ta Obliczanie pola powierzchni i obwodu ko(cid:167)a Obliczanie pola powierzchni trapezu Obliczanie pola powierzchni trójk(cid:159)ta Obliczanie pola powierzchni i obj(cid:163)to(cid:314)ci kuli Obliczanie pola powierzchni i obj(cid:163)to(cid:314)ci sze(cid:314)cianu Obliczanie pola powierzchni i pojemno(cid:314)ci prostopad(cid:167)o(cid:314)cianu Obliczanie pola powierzchni i obj(cid:163)to(cid:314)ci sto(cid:343)ka Obliczanie obj(cid:163)to(cid:314)ci walca Obliczanie obj(cid:163)to(cid:314)ci ostros(cid:167)upa Rozwi(cid:159)zywanie uk(cid:167)adów równa(cid:295) Obliczanie rozk(cid:167)adu normalnego Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) III. Formu(cid:239)y finansowe Rozdzia(cid:171) 11. Formu(cid:171)y kredytów i inwestycji Warto(cid:314)(cid:243) pieni(cid:159)dza w czasie Obliczenia kredytowe Funkcje arkusza do oblicze(cid:295) kredytowych Przyk(cid:167)ad oblicze(cid:295) kredytowych P(cid:167)atno(cid:314)ci kart(cid:159) kredytow(cid:159) Tworzenie harmonogramu amortyzacji po(cid:343)yczki Obliczanie po(cid:343)yczek z nieregularnymi sp(cid:167)atami Obliczenia inwestycyjne Warto(cid:314)(cid:243) przysz(cid:167)a pojedynczego depozytu Warto(cid:314)(cid:243) bie(cid:343)(cid:159)ca szeregu p(cid:167)atno(cid:314)ci Warto(cid:314)(cid:243) przysz(cid:167)a serii depozytów Rozdzia(cid:171) 12. Formu(cid:171)y dyskontowe i amortyzacji Funkcja NPV Definicja funkcji NPV Przyk(cid:167)ady u(cid:343)ycia funkcji NPV Funkcja IRR — stosowanie Stopa zwrotu Geometryczne wska(cid:341)niki przyrostu Sprawdzanie wyników Spis tre(cid:258)ci 11 305 307 313 313 317 318 319 319 320 322 322 323 324 326 326 327 327 328 328 328 328 329 329 329 330 330 331 335 337 337 339 339 342 343 345 347 349 349 354 355 359 359 360 361 366 368 369 370 Poleć książkęKup książkę 12 Spis tre(cid:258)ci Nieregularne przep(cid:167)ywy (cid:314)rodków Warto(cid:314)(cid:243) bie(cid:343)(cid:159)ca netto Wewn(cid:163)trzna stopa zwrotu Obliczanie amortyzacji Rozdzia(cid:171) 13. Harmonogramy finansowe Tworzenie harmonogramów finansowych Tworzenie harmonogramów amortyzacji Prosty harmonogram amortyzacji Dynamiczny harmonogram amortyzacji Obliczenia dotycz(cid:159)ce karty kredytowej Zestawianie opcji po(cid:343)yczek w tabelach danych Tworzenie tabeli danych z jedn(cid:159) zmienn(cid:159) Tworzenie tabeli danych z dwiema zmiennymi Sprawozdania finansowe Podstawowe sprawozdania finansowe Analiza wska(cid:341)ników Tworzenie indeksów Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) IV. Formu(cid:239)y tablicowe Rozdzia(cid:171) 14. Wprowadzenie do tablic Wprowadzenie do formu(cid:167) tablicowych Wielokomórkowa formu(cid:167)a tablicowa Jednokomórkowa formu(cid:167)a tablicowa Tworzenie sta(cid:167)ej tablicowej Elementy sta(cid:167)ej tablicowej Wymiary tablicy — informacje Jednowymiarowe tablice poziome Jednowymiarowe tablice pionowe Tablice dwuwymiarowe Nadawanie nazw sta(cid:167)ym tablicowym Praca z formu(cid:167)ami tablicowymi Wprowadzanie formu(cid:167)y tablicowej Zaznaczanie zakresu formu(cid:167)y tablicowej Edycja formu(cid:167)y tablicowej Powi(cid:163)kszanie i zmniejszanie wielokomórkowych formu(cid:167) tablicowych Stosowanie wielokomórkowych formu(cid:167) tablicowych Tworzenie tablicy z warto(cid:314)ci w zakresie Tworzenie sta(cid:167)ej tablicowej z warto(cid:314)ci w zakresie Wykonywanie dzia(cid:167)a(cid:295) na tablicach U(cid:343)ywanie funkcji z tablicami Transponowanie tablicy Generowanie tablicy kolejnych liczb ca(cid:167)kowitych Jednokomórkowe formu(cid:167)y tablicowe Liczenie znaków w zakresie Sumowanie trzech najmniejszych warto(cid:314)ci w zakresie Zliczanie komórek tekstowych w zakresie Pozbywanie si(cid:163) formu(cid:167) po(cid:314)rednich Zastosowanie tablicy zamiast adresu zakresu 371 371 372 373 377 377 378 378 381 383 385 386 388 390 390 395 398 401 403 403 404 406 407 408 408 408 409 410 411 413 413 413 413 415 416 416 417 417 419 419 420 422 422 423 424 425 427 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:171) 15. Czarodziejskie sztuczki dzi(cid:164)ki formu(cid:171)om tablicowym Stosowanie jednokomórkowych formu(cid:167) tablicowych Sumowanie zakresu zawieraj(cid:159)cego b(cid:167)(cid:163)dy Zliczanie b(cid:167)(cid:163)dów warto(cid:314)ci w zakresie komórek Sumowanie n najwi(cid:163)kszych warto(cid:314)ci w zakresie Obliczanie (cid:314)redniej z pomini(cid:163)ciem zer Sprawdzanie wyst(cid:163)powania okre(cid:314)lonej warto(cid:314)ci w zakresie Zliczanie liczby ró(cid:343)nic w dwóch zakresach Zwracanie lokalizacji maksymalnej warto(cid:314)ci w zakresie Odszukiwanie wiersza n-tego wyst(cid:159)pienia warto(cid:314)ci w zakresie Zwracanie najd(cid:167)u(cid:343)szego tekstu w zakresie Sprawdzanie, czy zakres zawiera poprawne warto(cid:314)ci Sumowanie cyfr liczby ca(cid:167)kowitej Sumowanie warto(cid:314)ci zaokr(cid:159)glonych Sumowanie co n-tych warto(cid:314)ci w zakresie Usuwanie nienumerycznych znaków z (cid:167)a(cid:295)cucha Odszukiwanie najbli(cid:343)szej warto(cid:314)ci w zakresie Zwracanie ostatniej warto(cid:314)ci w kolumnie Zwracanie ostatniej warto(cid:314)ci w wierszu Stosowanie wielokomórkowych formu(cid:167) tablicowych Zwracanie wy(cid:167)(cid:159)cznie dodatnich warto(cid:314)ci w zakresie Zwracanie niepustych komórek z zakresu Odwracanie kolejno(cid:314)ci komórek w zakresie Dynamiczne sortowanie warto(cid:314)ci w zakresie Zwracanie listy unikalnych elementów zakresu Wy(cid:314)wietlanie kalendarza w zakresie komórek Spis tre(cid:258)ci 13 429 430 430 431 432 433 434 435 437 437 438 439 440 441 442 444 445 445 447 447 448 448 449 450 451 452 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) V. Ró(cid:285)ne techniki wykorzystania formu(cid:239) 457 Rozdzia(cid:171) 16. Importowanie i porz(cid:160)dkowanie danych Kilka s(cid:167)ów na temat danych Importowanie danych Importowanie danych z pliku Importowanie pliku tekstowego do wybranego zakresu Kopiowanie i wklejanie danych Techniki porz(cid:159)dkowania danych Usuwanie duplikatów wierszy Identyfikowanie duplikatów wierszy Dzielenie tekstu Zmienianie wielko(cid:314)ci liter Usuwanie niepotrzebnych spacji Usuwanie dziwnych znaków Konwertowanie warto(cid:314)ci Klasyfikowanie warto(cid:314)ci (cid:166)(cid:159)czenie kolumn Zmienianie kolejno(cid:314)ci kolumn Losowe mieszanie wierszy Znajdowanie tekstu z listy Zamienianie pionowych danych na poziome Zape(cid:167)nianie luk w zaimportowanym raporcie Sprawdzanie pisowni 459 459 460 460 463 464 465 465 467 467 474 475 476 476 477 479 479 480 480 480 482 485 Poleć książkęKup książkę 14 Spis tre(cid:258)ci Podmienianie i usuwanie tekstu komórek Dodawanie tekstu do komórek Ustawianie znaku minusa na w(cid:167)a(cid:314)ciwym miejscu Lista kontrolna czynno(cid:314)ci do wykonania przy porz(cid:159)dkowaniu danych Eksportowanie danych Eksportowanie danych do pliku tekstowego Inne formaty eksportu Rozdzia(cid:171) 17. Techniki tworzenia wykresów Dzia(cid:167)anie formu(cid:167)y SERIE U(cid:343)ywanie nazw w formule SERIE Oddzielanie serii danych na wykresie od zakresu danych Tworzenie powi(cid:159)za(cid:295) do komórek Tworzenie po(cid:167)(cid:159)czenia z tytu(cid:167)em wykresu Tworzenie powi(cid:159)za(cid:295) z tytu(cid:167)ami osi Tworzenie powi(cid:159)za(cid:295) tekstowych Dodawanie obrazu po(cid:167)(cid:159)czonego do wykresu Przyk(cid:167)ady wykresów Wykresy z jednym punktem danych Warunkowe wy(cid:314)wietlanie kolorów na wykresie kolumnowym Tworzenie histogramu porównawczego Tworzenie wykresów Gantta Tworzenie wykresu gie(cid:167)dowego Kre(cid:314)lenie co n-tego punktu danych Oznaczanie najmniejszej i najwi(cid:163)kszej warto(cid:314)ci na wykresie Tworzenie osi czasu Tworzenie wykresów funkcji matematycznych Kre(cid:314)lenie okr(cid:163)gu Wykres w kszta(cid:167)cie zegara Tworzenie wspania(cid:167)ych wykresów Tworzenie wykresów linii trendów Liniowe wykresy trendów Nieliniowe wykresy trendu Logarytmiczna linia trendu Wykresy interaktywne Wybieranie serii z listy rozwijanej Kre(cid:314)lenie n ostatnich punktów danych Wybieranie daty pocz(cid:159)tkowej i liczby punktów Przedstawianie danych populacyjnych Przedstawianie danych pogodowych Rozdzia(cid:171) 18. Tabele przestawne O tabelach przestawnych Przyk(cid:167)ad tabeli przestawnej Dane odpowiednie dla tabeli przestawnej Automatyczne tworzenie tabeli przestawnej R(cid:163)czne tworzenie tabeli przestawnej Wskazywanie danych Wyznaczanie lokalizacji tabeli przestawnej Definiowanie uk(cid:167)adu tabeli przestawnej Formatowanie tabeli przestawnej Modyfikowanie tabeli przestawnej 486 487 488 489 489 490 491 493 494 496 496 497 498 499 499 499 500 500 502 504 505 508 510 512 513 514 519 521 523 525 526 532 532 534 534 535 536 538 539 541 541 542 545 548 550 550 551 551 555 557 Poleć książkęKup książkę Wi(cid:163)cej przyk(cid:167)adów tabel przestawnych Pytanie 1. Pytanie 2. Pytanie 3. Pytanie 4. Pytanie 5. Pytanie 6. Pytanie 7. Grupowanie elementów tabeli przestawnej Przyk(cid:167)ad grupowania r(cid:163)cznego Przegl(cid:159)danie zgrupowanych danych Przyk(cid:167)ady grupowania automatycznego Tworzenie rozk(cid:167)adu liczebno(cid:314)ci Tworzenie pól i elementów obliczeniowych Tworzenie pola obliczeniowego Wstawianie elementu obliczeniowego Filtrowanie tabel przestawnych przy u(cid:343)yciu fragmentatorów Filtrowanie tabeli przestawnej za pomoc(cid:159) osi czasu Odwo(cid:167)ania do komórek w tabeli przestawnej Jeszcze jeden przyk(cid:167)ad tabeli przestawnej Model danych Tworzenie wykresów przestawnych Przyk(cid:167)ad wykresu przestawnego Wi(cid:163)cej o wykresach przestawnych Rozdzia(cid:171) 19. Formatowanie warunkowe Formatowanie warunkowe Wybieranie formatowania warunkowego Typy formatowania, jakie mo(cid:343)esz zastosowa(cid:243) Tworzenie w(cid:167)asnych regu(cid:167) Formaty warunkowe wykorzystuj(cid:159)ce grafik(cid:163) U(cid:343)ycie pasków danych Formatowanie warunkowe z u(cid:343)yciem skali kolorów U(cid:343)ycie zestawu ikon Tworzenie regu(cid:167) opartych na formu(cid:167)ach Istota odwo(cid:167)a(cid:295) wzgl(cid:163)dnych i bezwzgl(cid:163)dnych Przyk(cid:167)ady formu(cid:167) formatowania warunkowego Stosowanie formatów warunkowych Zarz(cid:159)dzanie regu(cid:167)ami Kopiowanie komórek zawieraj(cid:159)cych formatowanie warunkowe Usuwanie formatowania warunkowego Wyszukiwanie komórek z formatowaniem warunkowym Rozdzia(cid:171) 20. Sprawdzanie poprawno(cid:317)ci danych Sprawdzanie poprawno(cid:314)ci danych — informacje podstawowe Definiowanie kryteriów sprawdzania poprawno(cid:314)ci danych Typy kryteriów sprawdzania poprawno(cid:314)ci danych, jakich mo(cid:343)esz u(cid:343)y(cid:243) Tworzenie list rozwijanych Stosowanie formu(cid:167) w regu(cid:167)ach sprawdzania poprawno(cid:314)ci danych Odwo(cid:167)ania do komórek Spis tre(cid:258)ci 15 560 560 561 561 562 563 564 566 566 567 569 569 574 577 579 581 584 585 587 589 592 597 597 600 603 603 605 606 607 608 609 610 614 617 619 621 628 628 629 630 630 631 631 632 634 636 637 638 Poleć książkęKup książkę 16 Spis tre(cid:258)ci Przyk(cid:167)ady formu(cid:167) sprawdzania poprawno(cid:314)ci danych Akceptowanie wy(cid:167)(cid:159)cznie wpisów tekstowych Akceptowanie warto(cid:314)ci wy(cid:343)szej ni(cid:343) warto(cid:314)(cid:243) w komórce poprzedzaj(cid:159)cej Akceptowanie wy(cid:167)(cid:159)cznie niepowtarzaj(cid:159)cych si(cid:163) warto(cid:314)ci Akceptowanie wpisów tekstowych rozpoczynaj(cid:159)cych si(cid:163) od wskazanej litery Akceptowanie dat wypadaj(cid:159)cych wy(cid:167)(cid:159)cznie w okre(cid:314)lony dzie(cid:295) Akceptowanie wy(cid:167)(cid:159)cznie warto(cid:314)ci nieprzekraczaj(cid:159)cych sumy (cid:167)(cid:159)cznej Tworzenie listy zale(cid:343)nej Strukturalne odwo(cid:167)ania do tabel Rozdzia(cid:171) 21. Tworzenie megaformu(cid:171) Czym jest megaformu(cid:167)a? Tworzenie megaformu(cid:167)y — prosty przyk(cid:167)ad Przyk(cid:167)ady megaformu(cid:167) Usuwanie drugich imion przy u(cid:343)yciu megaformu(cid:167)y U(cid:343)ycie megaformu(cid:167)y zwracaj(cid:159)cej pozycj(cid:163) ostatniego znaku spacji w (cid:167)a(cid:295)cuchu Zastosowanie megaformu(cid:167)y do sprawdzania poprawno(cid:314)ci numerów kart kredytowych U(cid:343)ywanie po(cid:314)rednich formu(cid:167) nazwanych Generowanie losowych nazwisk Zalety i wady megaformu(cid:167) Rozdzia(cid:171) 22. Narz(cid:164)dzia i metody usuwania b(cid:171)(cid:164)dów w formu(cid:171)ach Debugowanie formu(cid:167)? Problemy z formu(cid:167)ami i ich rozwi(cid:159)zania Niedopasowanie nawiasów Komórki wype(cid:167)nione symbolami krzy(cid:343)yka Puste komórki, które wcale nie s(cid:159) puste Nadmiarowe znaki spacji Formu(cid:167)y zwracaj(cid:159)ce b(cid:167)(cid:159)d Problemy z odwo(cid:167)aniami wzgl(cid:163)dnymi i bezwzgl(cid:163)dnymi Problemy z kolejno(cid:314)ci(cid:159) wykonywania dzia(cid:167)a(cid:295) Formu(cid:167)y nie s(cid:159) obliczane Warto(cid:314)ci rzeczywiste i wy(cid:314)wietlane B(cid:167)(cid:163)dy liczb zmiennoprzecinkowych B(cid:167)(cid:163)dy nieistniej(cid:159)cych (cid:167)(cid:159)czy B(cid:167)(cid:163)dy warto(cid:314)ci logicznych B(cid:167)(cid:163)dy odwo(cid:167)a(cid:295) cyklicznych Narz(cid:163)dzia inspekcyjne w Excelu Identyfikowanie komórek okre(cid:314)lonego typu Przegl(cid:159)danie formu(cid:167) (cid:313)ledzenie relacji pomi(cid:163)dzy komórkami (cid:313)ledzenie warto(cid:314)ci b(cid:167)(cid:163)dów Naprawianie b(cid:167)(cid:163)dów odwo(cid:167)a(cid:295) cyklicznych Funkcja sprawdzania b(cid:167)(cid:163)dów w tle Korzystanie z funkcji Szacowanie formu(cid:167)y Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) VI. Tworzenie w(cid:239)asnych funkcji arkusza Rozdzia(cid:171) 23. Wprowadzenie do j(cid:164)zyka VBA Podstawy makr W(cid:167)(cid:159)czanie karty Deweloper Rejestrowanie makra 640 640 640 641 642 642 642 643 644 647 647 648 651 651 656 659 664 665 667 669 669 670 671 673 673 674 674 680 681 682 682 683 684 685 686 686 686 687 688 690 691 691 693 695 697 698 698 698 Poleć książkęKup książkę Rozszerzenia plików z makrami Bezpiecze(cid:295)stwo makr w Excelu Zaufane lokalizacje Zapisywanie makr we w(cid:167)asnym skoroszycie Przypisywanie makra do przycisku i innych elementów Wstawianie makra na pasek szybkiego dost(cid:163)pu Praca w edytorze Visual Basic Elementy (cid:314)rodowiska VBE Korzystanie z okna projektu Korzystanie z okna kodu Konfigurowanie (cid:314)rodowiska VBA Rozdzia(cid:171) 24. Koncepcje programowania w j(cid:164)zyku VBA Kilka s(cid:167)ów o obiektowym modelu Excela Obiekty Kolekcje W(cid:167)asno(cid:314)ci Metody Zmienne Obs(cid:167)uga b(cid:167)(cid:163)dów Umieszczanie komentarzy wewn(cid:159)trz kodu Pierwszy przyk(cid:167)ad procedury Function U(cid:343)ycie wbudowanych funkcji VBA Sterowanie wykonywaniem Konstrukcja If-Then Konstrukcja Select Case Bloki zap(cid:163)tlaj(cid:159)ce U(cid:343)ycie zakresów Konstrukcja For Each-Next Odwo(cid:167)ania do zakresów Kilka u(cid:343)ytecznych w(cid:167)a(cid:314)ciwo(cid:314)ci zakresów S(cid:167)owo kluczowe Set Funkcja Intersect Funkcja Union W(cid:167)a(cid:314)ciwo(cid:314)(cid:243) UsedRange Rozdzia(cid:171) 25. Podstawy tworzenia funkcji Po co tworzy si(cid:163) w(cid:167)asne funkcje? Wprowadzaj(cid:159)cy przyk(cid:167)ad funkcji VBA O procedurach Function Deklarowanie funkcji Wybór nazwy dla funkcji U(cid:343)ywanie funkcji w formu(cid:167)ach U(cid:343)ycie argumentów w funkcjach Dodawanie opisu funkcji Okre(cid:314)lanie kategorii funkcji Dodawanie opisów argumentów Testowanie i diagnozowanie funkcji U(cid:343)ycie instrukcji VBA MsgBox U(cid:343)ycie instrukcji Debug.Print w kodzie Korzystanie z okna dialogowego Wstawianie funkcji Spis tre(cid:258)ci 17 701 701 702 702 703 705 706 706 708 711 714 719 720 720 721 722 722 723 726 729 729 732 733 733 735 736 741 741 742 745 748 749 750 750 753 753 754 756 756 757 758 760 761 761 762 765 765 767 768 Poleć książkęKup książkę 18 Spis tre(cid:258)ci Wywo(cid:167)ywanie funkcji z procedury Sub Ustawianie punktu kontrolnego w funkcji Tworzenie dodatków Rozdzia(cid:171) 26. Przyk(cid:171)ady niestandardowych funkcji VBA Proste funkcje Czy komórka jest ukryta? Zwracanie nazwy arkusza Odczytywanie nazwy skoroszytu Odczytywanie nazwy aplikacji Odczytywanie numeru wersji Excela Odczytywanie informacji o formatowaniu komórki Sprawdzanie typu danych w komórce Funkcje wielofunkcyjne Generowanie liczb losowych Generowanie niezmiennych liczb losowych Losowe zaznaczanie komórek Obliczanie prowizji od sprzeda(cid:343)y Funkcja dla prostej struktury prowizji Funkcja dla bardziej z(cid:167)o(cid:343)onej struktury prowizji Funkcje do manipulowania tekstem Odwracanie (cid:167)a(cid:295)cucha Mieszanie tekstu Zwracanie akronimu Czy tekst jest zgodny ze wzorcem? Czy komórka zawiera okre(cid:314)lone s(cid:167)owo? Czy komórka zawiera tekst? Wyodr(cid:163)bnianie n-tego elementu (cid:167)a(cid:295)cucha S(cid:167)owny zapis liczb Funkcje zliczaj(cid:159)ce Zliczanie komórek zgodnych ze wzorcem Zliczanie arkuszy w skoroszycie Zliczanie wyrazów w zakresie Funkcje operuj(cid:159)ce na datach Obliczanie daty nast(cid:163)pnego poniedzia(cid:167)ku Obliczanie daty nast(cid:163)pnego dnia tygodnia Który tydzie(cid:295) miesi(cid:159)ca? Obs(cid:167)uga dat sprzed 1900 roku Zwracanie ostatniej, niepustej komórki w kolumnie lub wierszu Funkcja OSTATNIAWKOLUMNIE Funkcja OSTATNIAWWIERSZU Funkcje wieloarkuszowe Zwracanie maksymalnej warto(cid:314)ci z wielu arkuszy Funkcja PRZESUNI(cid:162)CIEARKUSZA Zaawansowane techniki tworzenia funkcji Zwracanie warto(cid:314)ci b(cid:167)(cid:163)du Zwracanie tablicy przez funkcj(cid:163) Zwracanie tablicy niepowtarzalnych, losowych liczb ca(cid:167)kowitych Zwracanie tablicy losowych liczb ca(cid:167)kowitych z podanego zakresu Stosowanie argumentów opcjonalnych Pobieranie nieokre(cid:314)lonej liczby argumentów 769 772 773 775 776 776 777 777 778 778 779 781 782 785 786 787 788 789 790 791 792 792 793 793 795 796 796 797 798 798 799 799 800 800 801 801 802 803 804 804 805 805 806 808 808 809 811 813 815 816 Poleć książkęKup książkę Dodatki Dodatek A. Wykaz funkcji Excela Dodatek B. Niestandardowe formaty liczbowe O formatowaniu liczb Automatyczne formatowanie liczb Formatowanie liczb przy u(cid:343)yciu Wst(cid:159)(cid:343)ki Formatowanie liczb przy u(cid:343)yciu skrótów klawiaturowych Formatowanie liczb przy u(cid:343)yciu okna dialogowego Formatowanie komórek Tworzenie niestandardowego formatu liczbowego Elementy (cid:167)a(cid:295)cucha formatu liczbowego Kody niestandardowego formatu liczbowego Przyk(cid:167)ady niestandardowych formatów liczbowych Skalowanie warto(cid:314)ci Ukrywanie zer Wy(cid:314)wietlanie zer poprzedzaj(cid:159)cych Wy(cid:314)wietlanie u(cid:167)amków Wy(cid:314)wietlanie N/D zamiast tekstu Wy(cid:314)wietlanie tekstu w cudzys(cid:167)owach Powielanie wpisu w komórce Wy(cid:314)wietlanie minusa po prawej stronie Warunkowe formatowanie liczb Wy(cid:314)wietlanie warto(cid:314)ci w kolorach Formatowanie dat i godzin Wy(cid:314)wietlanie tekstu z liczbami Wy(cid:314)wietlanie kresek zamiast zer U(cid:343)ycie symboli specjalnych Ukrywanie poszczególnych typów informacji Wype(cid:167)nianie komórek powtarzaj(cid:159)cymi si(cid:163) znakami Wy(cid:314)wietlanie kropek wiod(cid:159)cych Skorowidz Spis tre(cid:258)ci 19 823 825 849 849 850 851 852 852 854 855 856 859 859 862 863 863 864 864 865 865 865 866 867 867 868 869 869 870 870 871 Poleć książkęKup książkę 20 Spis tre(cid:258)ci Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:239) 4 Wprowadzenie do funkcji arkusza W TYM ROZDZIALE: (cid:120) Zalety stosowania funkcji (cid:120) Ró(cid:343)ne typy argumentów u(cid:343)ywanych przez funkcje (cid:120) Wstawianie funkcji do formu(cid:167) Gruntowna wiedza na temat funkcji arkusza jest niezb(cid:163)dna ka(cid:343)demu, kto chce opanowa(cid:243) sztuk(cid:163) pos(cid:167)ugiwania si(cid:163) formu(cid:167)ami. Rozdzia(cid:167) ten zawiera przegl(cid:159)d funkcji, których mo(cid:343)na u(cid:343)ywa(cid:243) w formu(cid:167)ach. Co to jest funkcja Funkcja arkusza to wbudowane narz(cid:163)dzie, którego u(cid:343)ywa si(cid:163) w formu(cid:167)ach. Funkcje pozwalaj(cid:159) wykonywa(cid:243) takie dzia(cid:167)ania, których wykonanie w inny sposób by(cid:167)oby niemo(cid:343)liwe. Typowa funk- cja (jak np. SUMA) przyjmuje co najmniej jeden argument i zwraca wynik. Na przyk(cid:167)ad funkcja SUMA przyjmuje argument w postaci zakresu komórek i zwraca sum(cid:163) jego warto(cid:314)ci. Funkcje s(cid:159) przydatne, poniewa(cid:343): (cid:120) Upraszczaj(cid:159) formu(cid:167)y. (cid:120) Umo(cid:343)liwiaj(cid:159) wykonywanie oblicze(cid:295), które bez nich by(cid:167)yby niemo(cid:343)liwe. 125 Poleć książkęKup książkę 126 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II Stosowanie funkcji w formu(cid:239)ach (cid:120) Przyspieszaj(cid:159) niektóre zadania zwi(cid:159)zane z edycj(cid:159). (cid:120) Pozwalaj(cid:159) na warunkowe wykonywanie formu(cid:167), nadaj(cid:159)c im podstawow(cid:159) funkcjonalno(cid:314)(cid:243) podejmowania decyzji. Przyk(cid:167)ady przedstawione w poni(cid:343)szych podrozdzia(cid:167)ach stanowi(cid:159) dowód na poparcie tych twierdze(cid:295). Upraszczanie formu(cid:239) Zastosowanie wbudowanej funkcji mo(cid:343)e znacznie upro(cid:314)ci(cid:243) formu(cid:167)(cid:163). Je(cid:314)li na przyk(cid:167)ad chcieliby(cid:314)my obliczy(cid:243) (cid:314)redni(cid:159) warto(cid:314)ci w dziesi(cid:163)ciu komórkach (A1:A10), bez pomocy (cid:343)adnych funkcji musieli- by(cid:314)my utworzy(cid:243) nast(cid:163)puj(cid:159)c(cid:159) formu(cid:167)(cid:163): =(A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10)/10 Nie wygl(cid:159)da to zbyt dobrze, prawda? Co gorsza, je(cid:314)li chcieliby(cid:314)my rozszerzy(cid:243) zakres komórek do zsumowania, musieliby(cid:314)my edytowa(cid:243) nasz(cid:159) formu(cid:167)(cid:163). Mo(cid:343)na jednak zast(cid:159)pi(cid:243) j(cid:159) znacznie prostsz(cid:159) formu(cid:167)(cid:159) u(cid:343)ywaj(cid:159)c(cid:159) jednej z wbudowanych funkcji arkusza. Na przyk(cid:167)ad w poni(cid:343)szej formule u(cid:343)yto funkcji (cid:165)REDNIA: =(cid:165)REDNIA(A1:A10) Wykonywanie oblicze(cid:241) niemo(cid:285)liwych do wykonania w inny sposób Dzi(cid:163)ki funkcjom formu(cid:167)y mog(cid:159) wykonywa(cid:243) obliczenia niemo(cid:343)liwe do wykonania w inny sposób. Je(cid:314)li chcemy na przyk(cid:167)ad znale(cid:341)(cid:243) najwi(cid:163)ksz(cid:159) warto(cid:314)(cid:243) w zakresie, musimy u(cid:343)y(cid:243) od- powiedniej funkcji — sama formu(cid:167)a tego nie zrobi. Poni(cid:343)sza formu(cid:167)a u(cid:343)ywaj(cid:159)ca funkcji MAX zwraca najwi(cid:163)ksz(cid:159) warto(cid:314)(cid:243) w zakresie (A1:D100): =MAX(A1:D100) Przyspieszanie zada(cid:241) edycyjnych Funkcje mog(cid:159) czasami pomóc unikn(cid:159)(cid:243) r(cid:163)cznej edycji danych. Za(cid:167)ó(cid:343)my, (cid:343)e mamy arkusz za- wieraj(cid:159)cy tysi(cid:159)c nazwisk w komórkach A1:A1000, pisanych samymi wielkimi literami. Szef, widz(cid:159)c t(cid:163) list(cid:163), informuje nas, (cid:343)e nazwiska te zostan(cid:159) wykorzystane przy wysy(cid:167)aniu listów se- ryjnych i (cid:343)e same wielkie litery nie wchodz(cid:159) w gr(cid:163). Na przyk(cid:167)ad JAN KOWALSKI musi by(cid:243) napisany Jan Kowalski. Reszt(cid:163) dnia mogliby(cid:316)my sp(cid:163)dzi(cid:243) na ponownym wpisywaniu tych Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:239) 4. Wprowadzenie do funkcji arkusza 127 nazwisk, chyba (cid:343)e u(cid:343)yjemy formu(cid:167)y jak ta poni(cid:343)sza z funkcj(cid:159) Z.WIELKIEJ.LITERY konwer- tuj(cid:159)c(cid:159) tekst w komórce A1 na odpowiednie litery: =Z.WIELKIEJ.LITERY(A1) 1. Wpisz t(cid:163) formu(cid:167)(cid:163) do komórki B1 i skopiuj j(cid:159) w dó(cid:167) do nast(cid:163)pnych 999 komórek. 2. Zaznacz zakres B1:B1000 i skopiuj go (np. za pomoc(cid:159) polecenia Narz(cid:164)dzia g(cid:168)ówne/Schowek/Kopiuj albo naciskaj(cid:159)c klawisze Ctrl+C) do schowka. 3. Aktywuj komórk(cid:163) A1 i za pomoc(cid:159) polecenia Narz(cid:164)dzia g(cid:168)ówne/Schowek/Wklej/Wklej warto(cid:316)ci przekszta(cid:167)(cid:243) formu(cid:167)y w warto(cid:314)ci. 4. Usu(cid:295) kolumn(cid:163) B. To wszystko! Dzi(cid:163)ki u(cid:343)yciu funkcji wykonali(cid:314)my kilkugodzinn(cid:159) prac(cid:163) w ci(cid:159)gu niespe(cid:167)na minuty. UWAGA W Excelu 2013 wprowadzono nowe narz(cid:218)dzie o nazwie Wype(cid:239)nianie b(cid:239)yskawiczne, które mo(cid:285)e zast(cid:200)pi(cid:202) formu(cid:239)y w niektórych zadaniach dotycz(cid:200)cych tekstu, jak opisane tutaj. Wi(cid:218)cej informacji o tej nowo(cid:258)ci znajduje si(cid:218) w rozdziale 16. Podejmowanie decyzji przez formu(cid:239)(cid:218) Przy u(cid:343)yciu funkcji JE(cid:191)ELI mo(cid:343)na umo(cid:343)liwi(cid:243) formu(cid:167)om podejmowanie decyzji. Wyobra(cid:341)my sobie, (cid:343)e mamy arkusz obliczaj(cid:159)cy prowizj(cid:163) od sprzeda(cid:343)y. Je(cid:314)li sprzedawca sprzeda towar o warto(cid:314)ci ponad 100 000 z(cid:167)otych, jego prowizja wyniesie 7,5 . W przeciwnym przypadku b(cid:163)dzie wynosi(cid:243) 5 . Bez u(cid:343)ycia funkcji trzeba by by(cid:167)o utworzy(cid:243) dwie formu(cid:167)y i uwa(cid:343)a(cid:243), aby u(cid:343)ywa(cid:243) w(cid:167)a(cid:314)ciwej formu(cid:167)y dla ka(cid:343)dej warto(cid:314)ci sprzeda(cid:343)y. Przyjrzyj si(cid:163) poni(cid:343)szej formule, w której u(cid:343)yto funkcji JE(cid:191)ELI sprawdzaj(cid:159)cej warto(cid:314)(cid:243) w komórce A1 i obliczaj(cid:159)cej na tej pod- stawie odpowiedni(cid:159) prowizj(cid:163): =JE(cid:191)ELI(A1 100000; A1*5 ; A1*7,5 ) W powy(cid:343)szej formule u(cid:343)yli(cid:314)my funkcji JE(cid:191)ELI, która przyjmuje trzy argumenty oddzielone (cid:314)redni- kami. Argumenty te dostarczaj(cid:159) danych wej(cid:314)ciowych do funkcji. Formu(cid:167)a podejmuje decyzj(cid:163) i je(cid:314)li warto(cid:314)(cid:243) w komórce A1 jest mniejsza ni(cid:343) 100 000, zwraca warto(cid:314)(cid:243) z tej komórki pomno(cid:343)on(cid:159) przez 5 . W przeciwnym przypadku zwraca warto(cid:314)(cid:243) z komórki A1 pomno(cid:343)on(cid:159) przez 7,5 . Wi(cid:218)cej na temat funkcji W sumie Excel 2016 zawiera ponad czterysta funkcji. Je(cid:314)li to nie wystarczy, mo(cid:343)na zamówi(cid:243) dodat- kowe wyspecjalizowane funkcje od innych dostawców, a nawet utworzy(cid:243) w(cid:167)asne w j(cid:163)zyku VBA. Poleć książkęKup książkę 128 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II Stosowanie funkcji w formu(cid:239)ach ODWO(cid:146)ANIE Je(cid:258)li czujesz si(cid:218) ju(cid:285) na si(cid:239)ach tworzy(cid:202) w(cid:239)asne funkcje w j(cid:218)zyku VBA, przejd(cid:283) do cz(cid:218)(cid:258)ci czwartej tej ksi(cid:200)(cid:285)ki. Ca(cid:167)kowita liczba funkcji dost(cid:163)pnych w Excelu mo(cid:343)e przyt(cid:167)acza(cid:243), ale wi(cid:163)kszo(cid:314)(cid:243) u(cid:343)ytkowników regularnie u(cid:343)ywa tylko kilkunastu z nich. Ponadto grupa Biblioteka funkcji na karcie Formu(cid:168)y (opisanej dalej w tym rozdziale) u(cid:167)atwia znajdowanie i wstawianie nawet tych funkcji, których u(cid:343)ywamy rzadko. ODWO(cid:146)ANIE Dodatek A zawiera list(cid:218) wszystkich funkcji arkusza z krótkimi opisami. Typy argumentów funkcji Je(cid:314)li dok(cid:167)adnie przyjrzymy si(cid:163) wszystkim funkcjom w tym rozdziale, zauwa(cid:343)ymy, (cid:343)e wszystkie u(cid:343)ywaj(cid:159) nawiasów. Informacje w nawiasach to argumenty funkcji. Funkcje traktuj(cid:159) argumenty na ró(cid:343)ne sposoby, mog(cid:159): (cid:120) nie u(cid:343)ywa(cid:243) argumentów, (cid:120) u(cid:343)ywa(cid:243) sta(cid:167)ej liczby argumentów, (cid:120) u(cid:343)ywa(cid:243) nieokre(cid:314)lonej liczby argumentów, (cid:120) u(cid:343)ywa(cid:243) argumentów opcjonalnych. Na przyk(cid:167)ad funkcja LOS, która zwraca liczb(cid:163) losow(cid:159) ze zbioru 0 – 1, nie wymaga (cid:343)adnych argu- mentów. Nawet je(cid:314)li funkcja nie u(cid:343)ywa (cid:343)adnych argumentów, konieczne jest wpisanie pary pustych nawiasów, np.: =LOS() Je(cid:314)li funkcja u(cid:343)ywa wi(cid:163)cej ni(cid:343) jednego argumentu, oddziela si(cid:163) je (cid:314)rednikami. Na przyk(cid:167)ad funkcja MAX.K zwracaj(cid:159)ca k-t(cid:159) najwi(cid:163)ksz(cid:159) warto(cid:314)(cid:243) w zakresie potrzebuje dwóch argumentów. Pierwszy argument reprezentuje zakres, a drugi warto(cid:314)(cid:243) k. Poni(cid:343)sza formu(cid:167)a zwraca trzeci(cid:159) najwi(cid:163)ksz(cid:159) warto(cid:314)(cid:243) w zakresie A1:A100. =MAX.K(A1:A100; 3) UWAGA Znak oddzielaj(cid:200)cy argumenty nie musi by(cid:202) (cid:258)rednikiem — mo(cid:285)e to by(cid:202) na przyk(cid:239)ad przecinek. Zale(cid:285)y to od ustawienia Separator listy dost(cid:218)pnego w oknie dialogowym Dostosuj opcje regionalne, które mo(cid:285)na otworzy(cid:202) w Panelu sterowania, klikaj(cid:200)c dwukrotnie ikon(cid:218) Opcje regionalne i j(cid:218)zykowe, a nast(cid:218)pnie przycisk Dostosuj. Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:239) 4. Wprowadzenie do funkcji arkusza 129 W przyk(cid:167)adach prezentowanych na pocz(cid:159)tku tego rozdzia(cid:167)u u(cid:343)ywali(cid:314)my jako argumentów komórek i zakresów komórek. Excel jest jednak dosy(cid:243) elastyczny, je(cid:314)li chodzi o argumenty funkcji. W kolejnych podrozdzia(cid:167)ach opisuj(cid:163) dodatkowe typy argumentów funkcji. Udogodnienia dla u(cid:285)ytkowników programu Lotus 1-2-3 Ka(cid:285)dy, kto kiedykolwiek u(cid:285)ywa(cid:239) którego(cid:258) z arkuszy kalkulacyjnych Lotus 1-2-3 (lub której(cid:258) z wersji programu Quattro Pro firmy Corel), wie, (cid:285)e w tych programach przed nazw(cid:200) funkcji trzeba zawsze postawi(cid:202) symbol @. Excel jest na tyle inteligentny, (cid:285)e potrafi rozpozna(cid:202) funkcj(cid:218) bez jej specjalnego oznaczania. Jako (cid:285)e trudno pozby(cid:202) si(cid:218) starych nawyków, Excel akceptuje nazwy funkcji poprzedzone symbolem @, ale usuwa go zaraz po zako(cid:241)czeniu wpisywania formu(cid:239)y. We wspomnianych konkurencyjnych produktach operatorem odwo(cid:239)ania do zakresu jest symbol sk(cid:239)adaj(cid:200)cy si(cid:218) z dwóch kropek, np. A1..A10. Excel pozwala równie(cid:285) na stosowanie tej notacji podczas wpisywania formu(cid:239), ale dwie kropki automatycznie zamienia na dwukropek po zako(cid:241)czeniu wpisywania formu(cid:239)y. W istocie do oznaczania zakresów mo(cid:285)na u(cid:285)ywa(cid:202) dowolnej liczby kropek, nawet A1.........A10. Na tym jednak ko(cid:241)czy si(cid:218) lista udogodnie(cid:241). Excel wymaga stosowania swoich standardowych nazw funkcji i nie rozpoznaje ani nie przekszta(cid:239)ca nazw funkcji z innych arkuszy kalkulacyjnych. Je(cid:258)li na przyk(cid:239)ad wpiszemy funkcj(cid:218) programu Lotus 1-2-3 o nazwie @AVG, zostanie ona oznaczona jako b(cid:239)(cid:200)d (w Excelu nazywa si(cid:218) ona (cid:165)REDNIA.A). Nazwy w roli argumentów Jak ju(cid:343) widzieli(cid:314)my, w funkcjach mo(cid:343)na stosowa(cid:243) jako argumenty adresy zakresów. Kiedy Excel oblicza warto(cid:314)(cid:243) formu(cid:167)y, pobiera po prostu aktualn(cid:159) zawarto(cid:314)(cid:243) komórki lub zakresu. Funkcja SUMA zwraca sum(cid:163) warto(cid:314)ci swojego argumentu lub argumentów. Aby obliczy(cid:243) sum(cid:163) warto(cid:314)ci komórek A1:A20, mo(cid:343)na u(cid:343)y(cid:243) nast(cid:163)puj(cid:159)cej formu(cid:167)y: =SUMA(A1:A20) Nie b(cid:163)dzie zaskoczeniem, je(cid:314)li powiem, (cid:343)e zamiast adresów komórek (np. A1:A20) mo(cid:343)na u(cid:343)ywa(cid:243) ich nazw (np. Sprzeda(cid:285)), np.: =SUMA(Sprzeda(cid:285)) ODWO(cid:146)ANIE Wi(cid:218)cej informacji na temat definiowania i u(cid:285)ywania nazw znajduje si(cid:218) w rozdziale 3. Poleć książkęKup książkę 130 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II Stosowanie funkcji w formu(cid:239)ach Ca(cid:239)e kolumny i wiersze w roli argumentów W niektórych przypadkach mo(cid:343)e okaza(cid:243) si(cid:163) przydatna mo(cid:343)liwo(cid:314)(cid:243) u(cid:343)ycia ca(cid:167)ego wiersza lub ca(cid:167)ej kolumny jako argumentu funkcji. Na przyk(cid:167)ad poni(cid:343)sza formu(cid:167)a oblicza sum(cid:163) wszystkich warto(cid:314)ci w kolumnie B: =SUMA(B:B) U(cid:343)ycie adresu ca(cid:167)ej kolumny lub ca(cid:167)ego wiersza jest szczególnie przydatne, je(cid:314)li zakres, który sumujemy, jest zmienny — na przyk(cid:167)ad gdy stopniowo dodajemy liczby dotycz(cid:159)ce sprzeda(cid:343)y. Gdy u(cid:343)ywa si(cid:163) ca(cid:167)ego wiersza lub ca(cid:167)ej kolumny, trzeba tylko uwa(cid:343)a(cid:243), aby nie zawiera(cid:167)y one (cid:343)adnych niechcianych dodatkowych informacji. Pami(cid:163)taj, (cid:343)e formu(cid:167)a nie powinna znajdowa(cid:243) si(cid:163) w kolumnie, do której jest odwo(cid:167)anie. Gdy- by powy(cid:343)sza formu(cid:167)a z funkcj(cid:159) SUMA znajdowa(cid:167)a si(cid:163) w kolumnie B, powsta(cid:167)oby odwo(cid:167)anie cykliczne. Mo(cid:343)e si(cid:163) wydawa(cid:243), (cid:343)e u(cid:343)ycie tak du(cid:343)ego zakresu (kolumna sk(cid:167)ada si(cid:163) z 1 048 576 komórek) spowolni obliczanie. Nie jest to prawd(cid:159). Excel zapami(cid:163)tuje ostatni u(cid:343)yty wiersz i ostatni(cid:159) u(cid:343)yt(cid:159) kolumn(cid:163) i przy obliczaniu warto(cid:314)ci formu(cid:167)y nie uwzgl(cid:163)dnia komórek znajduj(cid:159)cych si(cid:163) za nimi. Warto(cid:258)ci literalne w roli argumentów Argument literalny to warto(cid:314)(cid:243) lub tekst, które wpisuje si(cid:163) bezpo(cid:314)rednio do formu(cid:167)y. Na przy- k(cid:167)ad funkcja PIERWIASTEK przyjmuje jeden argument. W poni(cid:343)szej przyk(cid:167)adowej formule u(cid:343)yto warto(cid:314)ci literalnej jako argumentu funkcji: =PIERWIASTEK(225) U(cid:343)ywanie literalnych argumentów w prostych funkcjach jak ta zazwyczaj stoi w sprzeczno(cid:314)ci z celem u(cid:343)ywania formu(cid:167). Ta formu(cid:167)a zawsze zwraca t(cid:163) sam(cid:159) warto(cid:314)(cid:243), wi(cid:163)c równie dobrze mo(cid:343)na by(cid:167)o napisa(cid:243) liczb(cid:163) 15. Czasami mo(cid:343)na jednak zrobi(cid:243) wyj(cid:159)tek w imi(cid:163) przejrzysto(cid:314)ci. Bo na przyk(cid:167)ad mo(cid:343)emy chcie(cid:243), aby by(cid:167)o ca(cid:167)kowicie jasne, (cid:343)e w danym miejscu u(cid:343)ywamy pierwiastka z liczby 225. U(cid:343)ywanie argumentów literalnych ma znacznie wi(cid:163)cej sensu w przypadku funkcji przyjmuj(cid:159)cych wi(cid:163)cej ni(cid:343) jeden argument. Na przyk(cid:167)ad funkcja LEWY (która pobiera dwa argumenty) zwraca znaki z pocz(cid:159)tku swojego pierwszego argumentu. Drugi argument okre(cid:314)la liczb(cid:163) znaków. Je(cid:314)li komórka A1 zawiera tekst Bud(cid:285)et, poni(cid:343)sza formu(cid:167)a zwróci jego trzy pierwsze litery, czyli Bud: =LEWY(A1; 3) Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:239) 4. Wprowadzenie do funkcji arkusza 131 Wyra(cid:285)enia w roli argumentów W Excelu jako argumenty mog(cid:159) wyst(cid:163)powa(cid:243) te(cid:343) wyra(cid:346)enia. Mo(cid:343)na je traktowa(cid:243) jako for- mu(cid:167)y wewn(cid:159)trz formu(cid:167). Je(cid:314)li program napotka wyra(cid:343)enie w miejscu argumentu funkcji, obliczy jego warto(cid:314)(cid:243) i wykorzysta j(cid:159) jako argument, np.: =PIERWIASTEK((A1^2)+(A2^2)) W formule tej u(cid:343)yta zosta(cid:167)a funkcja PIERWIASTEK. Jej jedyny argument wygl(cid:159)da tak: (A1^2)+(A2^2) Kiedy Excel oblicza warto(cid:314)(cid:243) tej formu(cid:167)y, najpierw oblicza wyra(cid:343)enie podane jako argument, a nast(cid:163)pnie oblicza pierwiastek kwadratowy z uzyskanej liczby. W wyra(cid:343)eniu tym obliczana jest pot(cid:163)ga warto(cid:314)ci A1, która nast(cid:163)pnie zostaje dodana do pot(cid:163)gi warto(cid:314)ci A2. Funkcje w roli argumentów Jako (cid:343)e Excel pozwala na stosowanie wyra(cid:343)e(cid:295) w roli argumentów, nie powinno by(cid:243) zasko- czeniem, (cid:343)e wyra(cid:343)enia te mog(cid:159) zawiera(cid:243) inne funkcje. Pisanie formu(cid:167) zawieraj(cid:159)cych funkcje wewn(cid:159)trz innych funkcji czasami nazywa si(cid:163) zagnie(cid:346)d(cid:346)aniem funkcji. Program zaczyna od obliczenia warto(cid:314)ci najg(cid:167)(cid:163)biej zagnie(cid:343)d(cid:343)onej funkcji, a nast(cid:163)pnie przechodzi coraz wy(cid:343)ej. Spójrzmy na poni(cid:343)szy przyk(cid:167)ad u(cid:343)ycia funkcji zagnie(cid:343)d(cid:343)onej: =SIN(RADIANY(B9)) Funkcja RADIANY konwertuje stopnie na radiany — jednostk(cid:163) wykorzystywan(cid:159) we wszystkich funkcjach trygonometrycznych Excela. Je(cid:314)li komórka B9 zawiera warto(cid:314)(cid:243) k(cid:159)ta w stopniach, funkcja ta przekszta(cid:167)ci j(cid:159) na radiany, a nast(cid:163)pnie funkcja SIN obliczy sinus tego k(cid:159)ta. Formu(cid:167)y mo(cid:343)na zagnie(cid:343)d(cid:343)a(cid:243) do 64 poziomów — w(cid:159)tpi(cid:163), aby warto(cid:314)(cid:243) ta stanowi(cid:167)a dla kogo- kolwiek ograniczenie. Tablice w roli argumentów Argumentem funkcji mo(cid:343)e by(cid:243) równie(cid:343) tablica. Tablica to seria danych oddzielonych (cid:314)red- nikami i zamkni(cid:163)tych w nawiasach klamrowych. W poni(cid:343)szej formule zosta(cid:167)a u(cid:343)yta funkcja LUB z argumentem w postaci tablicy. Formu(cid:167)a ta zwraca warto(cid:314)(cid:243) PRAWDA, je(cid:314)li komórka A1 zawiera warto(cid:314)(cid:243) 1, 3 lub 5. =LUB(A1={1; 3; 5}) Poleć książkęKup książkę 132 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II Stosowanie funkcji w formu(cid:239)ach ODWO(cid:146)ANIE Wi(cid:218)cej informacji na temat tablic znajduje si(cid:218) w czwartej cz(cid:218)(cid:258)ci niniejszej ksi(cid:200)(cid:285)ki. U(cid:343)ycie tablicy cz(cid:163)sto przyczynia si(cid:163) do uproszczenia formu(cid:167)y. Na przyk(cid:167)ad poni(cid:343)sza formu(cid:167)a zwraca ten sam wynik co poprzednia, ale u(cid:343)yto w niej zagnie(cid:343)d(cid:343)onych funkcji JE(cid:191)ELI zamiast tablicy: =JE(cid:191)ELI(A1=1; PRAWDA; JE(cid:191)ELI(A1=3; PRAWDA; JE(cid:191)ELI(A1=5; PRAWDA; FA(cid:146)SZ))) Sposoby wstawiania funkcji do formu(cid:239) Funkcj(cid:163) do formu(cid:167)y mo(cid:343)na wpisa(cid:243) r(cid:163)cznie lub wstawi(cid:243) za pomoc(cid:159) okna dialogowego Wsta- wianie funkcji. R(cid:218)czne wpisywanie funkcji Je(cid:314)li znamy jak(cid:159)(cid:314) funkcj(cid:163), wiemy dok(cid:167)adnie, jak si(cid:163) j(cid:159) pisze, i znamy rodzaje argumentów, które przyjmuje, mo(cid:343)emy j(cid:159) i jej argumenty wpisa(cid:243) do formu(cid:167)y r(cid:163)cznie. Cz(cid:163)sto metoda ta okazuje si(cid:163) najlepsza. Mo(cid:343)na jednak te(cid:343) skorzysta(cid:243) z bardzo przydatnej funkcji automatycznego uzupe(cid:167)niania formu(cid:167). Je(cid:314)li wpiszemy w komórce znak równo(cid:314)ci i pierwsz(cid:159) liter(cid:163) nazwy funkcji, Excel wy(cid:314)wietli rozwijan(cid:159) list(cid:163) wszystkich funkcji zaczynaj(cid:159)cych si(cid:163) na t(cid:163) liter(cid:163) i etykiet(cid:163) ekranow(cid:159) z obja(cid:314)nie- niem ich dzia(cid:167)ania (rysunek 4.1). Mo(cid:343)na kontynuowa(cid:243) wpisywanie, aby zmniejszy(cid:243) liczb(cid:163) funkcji na li(cid:314)cie, lub wybra(cid:243) jedn(cid:159) z nich za pomoc(cid:159) klawiszy strza(cid:167)ek. Po naci(cid:314)ni(cid:163)ciu klawisza Tab wybrana funkcja zostanie wstawiona wraz z otwieraj(cid:159)cym nawiasem. Rysunek 4.1. Kiedy zaczniesz wpisywa(cid:202) funkcj(cid:218), Excel wy(cid:258)wietli list(cid:218) dost(cid:218)pnych funkcji zaczynaj(cid:200)cych si(cid:218) od wpisanych liter Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:239) 4. Wprowadzenie do funkcji arkusza 133 UWAGA Poza nazwami funkcji funkcja automatycznego uzupe(cid:239)niania formu(cid:239) wy(cid:258)wietla tak(cid:285)e listy nazw i odwo(cid:239)a(cid:241) do tabel (informacje na temat nazw znajduj(cid:200) si(cid:218) w rozdziale 3., a na temat tabel w rozdziale 9.). Po naci(cid:314)ni(cid:163)ciu klawisza Tab Excel wstawia wybran(cid:159) funkcj(cid:163) i jej otwieraj(cid:159)cy nawias oraz wy(cid:314)wietla kolejn(cid:159) etykiet(cid:163) ekranow(cid:159) zawieraj(cid:159)c(cid:159) argumenty funkcji (rysunek 4.2). Argument aktualnie wpisywany jest oznaczony t(cid:167)ustym drukiem. Argumenty w nawiasach kwadratowych s(cid:159) opcjonalne. Zauwa(cid:343), (cid:343)e ka(cid:343)dy argument na li(cid:314)cie ma posta(cid:243) odno(cid:314)nika, którego klikni(cid:163)cie powoduje jego wybranie. Je(cid:314)li etykieta przeszkadza, mo(cid:343)na j(cid:159) przeci(cid:159)gn(cid:159)(cid:243) w inne miejsce. Rysunek 4.2. Lista argumentów funkcji Je(cid:314)li nie podoba Ci si(cid:163) ta funkcja, mo(cid:343)esz j(cid:159) wy(cid:167)(cid:159)czy(cid:243). Otwórz menu Plik/Opcje i w oknie dialogowym Opcje programu Excel na karcie Formu(cid:168)y usu(cid:295) zaznaczenie opcji Autouzupe(cid:168)nia- nie formu(cid:168). WSKAZÓWKA Wszystkie nazwy funkcji s(cid:200) konwertowane na wielkie litery. Zatem dobrze jest wpisywa(cid:202) je ma(cid:239)ymi literami. Je(cid:258)li Excel nie przekonwertuje wpisanego tekstu na wielkie litery, oznacza to, (cid:285)e nie zosta(cid:239) on rozpoznany jako funkcja — co z kolei oznacza, (cid:285)e zrobili(cid:258)my b(cid:239)(cid:200)d przy wpisywaniu albo funkcja jest niedost(cid:218)pna. Biblioteka funkcji Innym sposobem na wstawienie funkcji do formu(cid:167)y jest skorzystanie z ikon w grupie Formu- (cid:168)y/Biblioteka funkcji. Przedstawia je rysunek 4.3. Funkcje w kategoriach s(cid:159) posortowane tematycznie: (cid:120) Funkcje finansowe: umo(cid:343)liwiaj(cid:159) wykonywanie popularnych oblicze(cid:295) zwi(cid:159)zanych z pieni(cid:163)dzmi. Mo(cid:343)na na przyk(cid:167)ad za pomoc(cid:159) funkcji PMT obliczy(cid:243) miesi(cid:163)czne raty sp(cid:167)acania po(cid:343)yczki na samochód (trzeba poda(cid:243) jako argumenty wysoko(cid:314)(cid:243) po(cid:343)yczki, stop(cid:163) oprocentowania oraz d(cid:167)ugo(cid:314)(cid:243) czasu sp(cid:167)aty). (cid:120) Funkcje daty i godziny: funkcje z tej kategorii umo(cid:343)liwiaj(cid:159) analizowanie warto(cid:314)ci dotycz(cid:159)cych daty i godziny oraz prac(cid:163) z nimi w formu(cid:167)ach. Na przyk(cid:167)ad funkcja DZI(cid:165) zwraca aktualn(cid:159) dat(cid:163) (zgodnie z zegarem systemowym). Poleć książkęKup książkę 134 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II Stosowanie funkcji w formu(cid:239)ach Rysunek 4.3. Ikony w grupie Biblioteka funkcji na karcie Formu(cid:239)y (cid:120) Funkcje wyszukiwania i adresu: funkcje z tej kategorii s(cid:167)u(cid:343)(cid:159) do znajdowania warto(cid:314)ci umieszczonych w listach lub tabelach. Dobrym przyk(cid:167)adem mo(cid:343)e by(cid:243) funkcja WIERSZ zwracaj(cid:159)ca numer wiersza odpowiadaj(cid:159)cego danemu adresowi. (cid:120) Funkcje matematyczne i trygonometryczne: ta kategoria zawiera rozmaite funkcje wykonuj(cid:159)ce obliczenia matematyczne i trygonometryczne. (cid:120) Funkcje statystyczne: funkcje z tej kategorii wykonuj(cid:159) analizy statystyczne na zakresach danych. Mo(cid:343)na na przyk(cid:167)ad oblicza(cid:243) takie warto(cid:314)ci jak odchylenie standardowe czy wariancja. (cid:120) Funkcje tekstowe: funkcje tekstowe umo(cid:343)liwiaj(cid:159) manipulowanie ci(cid:159)gami tekstu w formu(cid:167)ach. Na przyk(cid:167)ad za pomoc(cid:159) funkcji FRAGMENT.TEKSTU mo(cid:343)na zwróci(cid:243) znaki ze (cid:314)rodka ci(cid:159)gu tekstowego przy danej pozycji pocz(cid:159)tkowej i d(cid:167)ugo(cid:314)ci. Inne funkcje umo(cid:343)liwiaj(cid:159) na przyk(cid:167)ad zmian(cid:163) liter w ci(cid:159)gu (np. z ma(cid:167)ych na wielkie). (cid:120) Funkcje logiczne: kategoria ta zawiera tylko siedem funkcji, które umo(cid:343)liwiaj(cid:159) sprawdzanie warunków (w celu otrzymania warto(cid:314)ci logicznych PRAWDA lub FA(cid:146)SZ). Bardzo przydatna jest funkcja JE(cid:191)ELI, poniewa(cid:343) nadaje formu(cid:167)om prost(cid:159) funkcjonalno(cid:314)(cid:243) podejmowania decyzji. (cid:120) Funkcje informacyjne: funkcje nale(cid:343)(cid:159)ce do tej kategorii pomagaj(cid:159) w okre(cid:314)laniu typu danych przechowywanych w komórkach. Na przyk(cid:167)ad funkcja CZY.TEKST zwraca warto(cid:314)(cid:243) PRAWDA, je(cid:314)li komórka zawiera tekst. Aby sprawdzi(cid:243), czy komórka jest pusta, mo(cid:343)na u(cid:343)y(cid:243) funkcji CZY.PUSTA. Funkcja KOMÓRKA zwraca mnóstwo potencjalnie u(cid:343)ytecznych informacji o konkretnej komórce. (cid:120) Funkcje in(cid:346)ynierskie: funkcje z tej kategorii mog(cid:159) by(cid:243) przydatne w zastosowaniach in(cid:343)ynierskich. Umo(cid:343)liwiaj(cid:159) prac(cid:163) z liczbami zespolonymi i pozwalaj(cid:159) na konwersj(cid:163) pomi(cid:163)dzy ró(cid:343)nymi systemami liczenia i miar. Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:239) 4. Wprowadzenie do funkcji arkusza 135 (cid:120) Funkcje modu(cid:171)owe: funkcje nale(cid:343)(cid:159)ce do tej kategorii umo(cid:343)liwiaj(cid:159) manipulacj(cid:163) danymi wchodz(cid:159)cymi w sk(cid:167)ad kostki danych OLAP. (cid:120) Funkcje zgodno(cid:317)ci: kategoria funkcji Zgodno(cid:316)(cid:245) to nowo(cid:314)(cid:243) w Excelu 2010. Znajduj(cid:159) si(cid:163) w niej funkcje statystyczne, które zosta(cid:167)y zast(cid:159)pione bardziej precyzyjnymi wersjami. Nie usuni(cid:163)to ich, aby mo(cid:343)na by(cid:167)o tworzy(cid:243) arkusze dost(cid:163)pne równie(cid:343) dla tych, którzy nie maj(cid:159) Excela 2007 i starszych wersji. (cid:120) Funkcje sieciowe: kategoria Sie(cid:243) Web jest nowo(cid:314)ci(cid:159) w Excelu 2013. Znajduj(cid:159) si(cid:163) w niej trzy funkcje dotycz(cid:159)ce internetu. Gdy zostanie wybrana funkcja z jednej z tych list, Excel wy(cid:314)wietla pomocne okno dialogowe z informacjami o argumentach. Wi(cid:163)cej informacji na temat tego okna znajduje si(cid:163) w podroz- dziale „Okno dialogowe Wstawianie funkcji”. Poza kategoriami opisanymi powy(cid:285)ej w Excelu dost(cid:218)pne s(cid:200) jeszcze inne kategorie funkcji, których nie wida(cid:202) na Wst(cid:200)(cid:285)ce. Nale(cid:285)(cid:200) do nich: Bazy danych, Polecenia, Dostosowywanie, Sterowanie makrami oraz DDE/Zewn(cid:218)trzne. Cho(cid:202) wiele z funkcji nale(cid:285)(cid:200)cych do tej kategorii to pozosta(cid:239)o(cid:258)ci po wcze(cid:258)niejszych wersjach programu Excel, to niektóre nadal mog(cid:200) by(cid:202) przydatne. Na przyk(cid:239)ad funkcje baz danych mog(cid:200) si(cid:218) przyda(cid:202), gdy trzeba sporz(cid:200)dzi(cid:202) zestawienie danych z tabeli spe(cid:239)niaj(cid:200)cej pewne kryteria. Wi(cid:218)cej informacji o funkcjach baz danych znajduje si(cid:218) w rozdziale 9. Okno dialogowe Wstawianie funkcji Okno dialogowe Wstawianie funkcji wspomaga u(cid:343)ytkownika, umo(cid:343)liwiaj(cid:159)c mu automatyczne wstawianie funkcji i ich argumentów. Dzi(cid:163)ki jego u(cid:343)yciu mamy pewno(cid:314)(cid:243), (cid:343)e wpisali(cid:314)my poprawnie nazw(cid:163) funkcji i (cid:343)e podali(cid:314)my odpowiedni(cid:159) liczb(cid:163) argumentów we w(cid:167)a(cid:314)ciwej kolejno(cid:314)ci. Aby wstawi(cid:243) funkcj(cid:163), nale(cid:343)y j(cid:159) wybra(cid:243) w oknie dialogowym Wstawianie funkcji, jak pokazano na rysunku 4.4. Dost(cid:163)p do tego okna dialogowego mo(cid:343)na uzyska(cid:243) w nast(cid:163)puj(cid:159)ce sposoby: (cid:120) Klikaj(cid:159)c polecenie Formu(cid:168)y/Biblioteka funkcji/Wstaw funkcj(cid:164). (cid:120) Klikaj(cid:159)c dowoln(cid:159) ikon(cid:163)
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Excel 2016 PL. Formuły
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: