Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00084 018077 16942286 na godz. na dobę w sumie
Excel. 101 makr gotowych do użycia - książka
Excel. 101 makr gotowych do użycia - książka
Autor: , Liczba stron: 304
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-6630-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Najlepsze makra do Excela!

Microsoft Excel to narzędzie, które ułatwia codzienne życie milionom użytkowników. Nigdy się nie myli, niestrudzenie dodaje kolejne tysiące wartości, a do tego pozwala na przygotowanie atrakcyjnych wykresów, raportów i zestawień. A gdyby tak jeszcze bardziej go zautomatyzować? Czy uda się osiągnąć punkt, w którym już nic nie będziesz musiał robić sam?

Do tego jeszcze daleko, ale makra mogą znacząco wpłynąć na wygodę pracy z Excelem. W tej wyjątkowej książce znajdziesz ponad sto makr, gotowych do zastosowania od ręki. Wśród nich znajdziesz makra ułatwiające drukowanie, formatowanie komórek, nawigację oraz formatowanie wykresów. Ponadto poznasz takie makra, które pozwolą Ci formatować i filtrować dane, szybko tworzyć tabele przestawne oraz integrować Excel z innymi aplikacjami pakietu Microsoft Office. Makra zawarte w tej książce mogą być świetną bazą do tworzenia własnych rozwiązań. Poznaj nowe możliwości Excela i zoptymalizuj swoją pracę!

Sięgnij po tę książkę i:

Zautomatyzuj najbardziej nużące zadania w Excelu!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: 101 Ready-To-Use Excel® Macros Tłumaczenie: Adam Bąk Projekt okładki: ULABUKA ISBN: 978-83-246-6630-0 Copyright © 2012 by John Wiley Sons, Inc., Hoboken, New Jersey Published by John Wiley Sons, Inc., Hoboken, New Jersey Translation copyright © 2013 by Helion S.A. All Rights Reserved. This translation published under license with the original publisher John Wiley Sons, Inc. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning or otherwise without the prior written permission of the Publisher. Wiley and the Wiley logo are trademarks or registered trademarks of John Wiley Sons, Inc. and/or its affiliates in the United States and other countries, and may not be used without written permission. Excel is a registered trademark of Microsoft Corporation. All other trademarks are the property of their respective owners. John Wiley Sons, Inc. is not associated with any product or vendor mentioned in this book. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/ex101m.zip Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/ex101m Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĂci Wprowadzenie Omówione zagadnienia Co trzeba wiedzieó? Co trzeba mieó? Uk§ad ksiŸŗki Cz£ĺó I. Makra w Excelu — podstawy Cz£ĺó II. Praca ze skoroszytami Cz£ĺó III. Automatyzacja zadaħ zwiŸzanych z arkuszami Cz£ĺó IV. Zaznaczanie i modyfikowanie zakresów Cz£ĺó V. Praca z danymi Cz£ĺó VI. Praca z tabelami przestawnymi Cz£ĺó VII. Przetwarzanie wykresów za pomocŸ makr Cz£ĺó VIII. Obs§uga poczty elektronicznej za pomocŸ Excela Cz£ĺó IX. Integracja Excela z innymi aplikacjami pakietu MS Office Konwencje przyj£te w ksiŸŗce Co oznaczajŸ ikony Materia§y dodatkowe CzÚĂÊ I. Makra w Excelu — podstawy Rejestrowanie makr — podstawy Rejestrowanie makr z odwo§aniami wzgl£dnymi i bezwzgl£dnymi — porównanie Rejestrowanie makr z odwo§aniami bezwzgl£dnymi Rejestrowanie makr z odwo§aniami wzgl£dnymi Inne metody rejestrowania makr Rozszerzenie plików zawierajŸcych makra Zabezpieczenia zwiŸzane z makrami w Excelu 2010 Zaufane lokalizacje Skoroszyt makr osobistych Przypisywanie makra do przycisku oraz innych formantów formularza Umieszczanie makr na pasku narz£dzi Szybki dost£p Praca z Visual Basic Editor Uruchamianie VBE Sk§adniki VBE Praca z oknem Project Dodawanie nowego modu§u VBA Usuwanie modu§u VBA Praca z oknem Code Minimalizowanie i maksymalizowanie okna Wprowadzenie kodu VBA do modu§u Dostosowywanie ĺrodowiska VBA Karta Editor Karta Editor Format Karta General Karta Docking 17 18 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 22 23 25 29 29 32 34 34 34 35 35 36 38 38 39 39 41 42 43 44 44 44 47 47 49 50 51 10 Spis treĂci Model obiektowy Excela Obiekty Kolekcje W§aĺciwoĺci Metody Zmienne — podstawowe informacje Informacje o makrach zamieszczonych w niniejszej ksiŸŗce Przyk§ady do ksiŸŗki Korzystanie z plików przyk§adów O czym naleŗy pami£taó CzÚĂÊ II. Praca ze skoroszytami Makro 1. Tworzenie nowego skoroszytu Makro 2. Zapisywanie skoroszytu po wprowadzeniu zmiany w okreĺlonej komórce Makro 3. Zapisywanie skoroszytu przed zamkni£ciem Makro 4. W§Ÿczanie ochrony arkuszy podczas zamykania skoroszytu Makro 5. Usuwanie ochrony arkuszy podczas otwierania skoroszytu Makro 6. Otwieranie wybranego arkusza Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Makro 7. Otwieranie skoroszytu zdefiniowanego przez uŗytkownika Makro 8. Sprawdzanie, czy plik nie jest juŗ otwarty Makro 9. Sprawdzanie, czy plik nie znajduje si£ juŗ w folderze Makro 10. Odĺwieŗanie wszystkich po§Ÿczeħ danych podczas otwierania skoroszytu Makro 11. Jednoczesne zamykanie wielu skoroszytów Makro 12. Otwieranie wszystkich skoroszytów z folderu Makro 13. Drukowanie wszystkich skoroszytów z folderu 51 52 52 53 53 54 55 55 55 56 57 59 59 60 61 61 62 63 63 64 65 65 66 67 67 67 68 68 69 69 70 71 71 72 74 74 74 75 76 76 76 77 77 78 78 79 80 80 80 81 Spis treĂci 11 Makro 14. Ochrona przed zamkni£ciem skoroszytu przed uzupe§nieniem komórek Makro 15. Wykonywanie kopii zapasowej skoroszytu z datŸ bieŗŸcŸ CzÚĂÊ III. Automatyzacja zadañ zwiÈzanych z arkuszami Makro 16. Dodawanie i zmiana nazwy nowego arkusza 82 82 83 83 84 84 85 87 87 88 88 89 90 90 90 92 92 92 93 93 93 94 95 95 96 97 97 98 99 99 99 100 100 101 102 102 102 103 103 104 104 104 105 106 106 108 108 109 109 Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Makro 17. Usuwanie wszystkich arkuszy, z wyjŸtkiem aktywnego Makro 18. Ukrywanie wszystkich arkuszy, z wyjŸtkiem aktywnego Makro 19. Odkrywanie wszystkich arkuszy w skoroszycie Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Makro 20. Przenoszenie arkuszy Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Makro 21. Sortowanie arkuszy wed§ug nazwy Makro 22. Grupowanie arkuszy wed§ug kolorów Makro 23. Kopiowanie arkusza do nowego skoroszytu Makro 24. Tworzenie nowego skoroszytu dla kaŗdego arkusza Makro 25. Drukowanie wybranego arkusza Makro 26. W§Ÿczanie ochrony dla wszystkich arkuszy Makro 27. Wy§Ÿczanie ochrony dla wszystkich arkuszy Makro 28. Tworzenie spisu treĺci dla arkusza Makro 29. Zmiana poziomu powi£kszenia arkusza za pomocŸ dwukrotnego klikni£cia 12 Spis treĂci Makro 30. Podĺwietlanie aktywnego wiersza i kolumny Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? CzÚĂÊ IV. Zaznaczanie i modyfikowanie zakresów Makro 31. Zaznaczanie i formatowanie zakresów komórek Makro 32. Tworzenie i zaznaczanie zakresów nazwanych Makro 33. P£tla dla wszystkich komórek w zakresie Makro 34. Zaznaczanie i formatowanie wszystkich zakresów nazwanych Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Makro 35. Wstawianie do zakresu pustych wierszy Makro 36. Odkrywanie wszystkich wierszy i kolumn Makro 37. Usuwanie pustych wierszy Makro 38. Usuwanie pustych kolumn Makro 39. Zaznaczanie i formatowanie wszystkich formu§ w skoroszycie Makro 40. Wyszukiwanie i zaznaczanie pierwszego pustego wiersza (lub kolumny) Makro 41. Formatowanie za pomocŸ uk§adu naprzemiennego Makro 42. Sortowanie zakresów za pomocŸ podwójnego klikni£cia Makro 43. Ograniczanie moŗliwoĺci przewijania arkusza Makro 44. Dynamiczne ustawianie obszaru drukowania w arkuszu 110 111 111 113 115 115 117 117 119 120 120 120 121 122 122 123 124 124 125 125 126 126 126 127 128 128 129 130 131 131 132 133 133 135 136 136 137 138 138 139 140 140 141 141 141 142 Spis treĂci 13 CzÚĂÊ V. Praca z danymi Makro 45. Kopiowanie i wklejanie danych z zakresów Makro 46. Konwertowanie formu§ z danego zakresu na wartoĺci Makro 47. Wykonanie polecenia Tekst jako kolumny dla wszystkich kolumn Makro 48. Przenoszenie znaku minus na poczŸtek liczby Makro 49. Usuwanie zb£dnych spacji Makro 50. Skracanie kodów pocztowych do pi£ciu pierwszych cyfr Makro 57. Ukrywanie wszystkich wierszy z wyjŸtkiem zawierajŸcych zduplikowane wartoĺci Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Makro 51. Wstawianie zer wiodŸcych Makro 52. Wstawianie wartoĺci do pustych komórek Makro 53. Dodawanie tekstu do komórek do prawej lub lewej strony Makro 54. Tworzenie supermakra do porzŸdkowania danych Makro 55. Usuwanie znaków niedrukowalnych Makro 56. Zaznaczanie zduplikowanych danych Makro 58. Ukrywanie wybranych znaczników funkcji Autofiltr Makro 59. Kopiowanie filtrowanych danych do nowego skoroszytu Makro 60. Tworzenie nowych arkuszy dla filtrowanej zawartoĺci Makro 61. Wyĺwietlanie filtrowanych kolumn na pasku stanu 143 145 145 146 146 146 148 148 149 151 152 152 154 154 154 156 156 156 158 159 159 161 161 162 163 164 164 165 166 166 167 168 168 169 170 170 171 171 172 173 174 174 175 176 176 177 177 178 182 183 183 185 14 Spis treĂci CzÚĂÊ VI. Praca z tabelami przestawnymi Makro 62. Tworzenie tabel przestawnych zgodnych z poprzednimi wersjami Excela Makro 63. Odĺwieŗanie wszystkich tabel przestawnych w skoroszycie Makro 64. Tworzenie podsumowania dla tabel przestawnych Makro 65. Stosowanie tej samej pami£ci podr£cznej we wszystkich tabelach Makro 66. Ukrywanie wszystkich sum cz£ĺciowych w tabelach przestawnych Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Makro 67. Dostosowywanie nazw pól tabel przestawnych Makro 68. Ustawianie wszystkich pól wartoĺci na typ Suma Makro 69. Formatowanie liczbowe wszystkich elementów danych Makro 70. Sortowanie wszystkich pól w uk§adzie alfabetycznym Makro 71. Sortowanie niestandardowe w polach danych Makro 72. Wprowadzanie ograniczeħ do tabeli przestawnej Makro 73. Wprowadzanie ograniczeħ do pól danych tabeli przestawnej Makro 74. Automatyczne usuwanie arkuszy z danymi do tabel przestawnych Makro 75. Drukowanie raportów na podstawie zawartoĺci filtra raportu Makro 76. Tworzenie nowego arkusza na podstawie filtra raportu Makro 77. Przekszta§canie ca§ego zakresu danych za pomocŸ tabeli przestawnej 187 189 190 191 191 192 193 193 194 196 197 198 199 199 200 202 202 202 204 204 205 206 207 207 210 210 210 211 212 212 213 213 213 214 215 215 217 217 217 219 220 221 223 223 223 225 226 227 228 Spis treĂci 15 CzÚĂÊ VII. Przetwarzanie wykresów za pomocÈ makr Makro 78. Zmiana rozmiaru wszystkich wykresów w arkuszu Makro 79. Umieszczanie wykresów w okreĺlonym po§oŗeniu Makro 80. Od§Ÿczanie danych ŕród§owych od wykresów Makro 81. Drukowanie wszystkich wykresów w arkuszu Makro 82. Dodawanie etykiet dla pierwszego i ostatniego punktu danych na wykresie Makro 83. Ujednolicanie kolorów serii danych na wykresie z danymi ŕród§owymi Makro 84. Ujednolicanie kolorów punktów danych na wykresie z danymi ŕród§owymi 229 231 231 232 233 233 234 235 235 236 237 237 238 238 239 240 241 241 244 245 245 247 249 251 251 253 253 253 255 255 255 257 257 258 259 259 260 261 262 262 264 264 264 266 Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? CzÚĂÊ VIII. Obsïuga poczty elektronicznej za pomocÈ Excela Makro 85. Wysy§anie aktywnego skoroszytu jako za§Ÿcznika Makro 86. Wysy§anie jako za§Ÿcznika okreĺlonego zakresu komórek Makro 87. Wysy§anie pojedynczego arkusza jako za§Ÿcznika Makro 88. Wysy§anie wiadomoĺci z §Ÿczem do skoroszytu Makro 89. Wysy§anie wiadomoĺci do wszystkich adresatów z listy kontaktów Makro 90. Zapisywanie wszystkich za§Ÿczników do folderu Makro 91. Zapisywanie wybranych za§Ÿczników do folderu 16 Spis treĂci CzÚĂÊ IX. Integracja Excela z innymi aplikacjami pakietu MS Office Makro 92. Wykonywanie kwerend programu Access z poziomu Excela Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Skorowidz Makro 93. Uruchamianie makra programu Access z poziomu Excela Makro 94. Otwieranie raportu MS Access w Excelu Makro 95. Otwieranie formularza programu MS Access w Excelu Makro 96. Kompaktowanie bazy danych MS Access z poziomu Excela Makro 97. Przesy§anie danych z Excela do Worda Makro 98. Korespondencja seryjna Makro 99. Przesy§anie danych z Excela do prezentacji w programie PowerPoint Makro 100. Przesy§anie wszystkich wykresów z Excela do prezentacji w programie PowerPoint Jak to dzia§a? Jak zastosowaó makro? Makro 101. Konwertowanie skoroszytu Excela na prezentacj£ PowerPointa 267 269 269 271 271 271 272 272 273 273 274 274 275 275 276 277 277 278 280 280 280 284 284 284 286 286 287 289 289 290 292 293 108 Makro 29. Zmiana powiÚkszenia arkusza za pomocÈ dwukrotnego klikniÚcia Jest to moŗliwe dzi£ki zastosowaniu metody Cells. Oferuje ona niezwykle wygodny sposób na wybieranie zakresów w kodzie. Wymaga tylko podania pozycji wiersza i kolumny b£dŸcych punktem odniesienia. I tak Cells(1, 1) oznacza wiersz pierwszy, kolumna pierwsza (czyli inaczej komórk£ A1). Z kolei Cells(5, 3) oznacza wiersz piŸty, kolumna trzecia (czyli inaczej komórk£ C5). Parametry liczbowe w Cells sŸ szczególnie wygodne, gdy trzeba uruchomió p£tl£ dla serii wierszy czy kolumn z uŗyciem indeksu. 6. W kroku szóstym do wstawienia nazwy arkusza jako hiper§Ÿcza do wybranej komórki uŗyto metody Hyperlinks.Add. W tym kroku dla metody Hyperlinks.Add wprowadza si£ parametry, które sŸ konieczne do utworzenia hiper§Ÿcza. 7. W ostatnim kroku makro rozpoczyna kolejnŸ iteracj£, zwi£kszajŸc wartoĺó licznika o jednŸ pozycj£. Gdy licznik i osiŸgnie wartoĺó równŸ liczbie arkuszy w skoroszycie, wówczas makro zakoħczy dzia§anie. Jak zastosowaÊ makro? Aby wdroŗyó to makro, moŗna skopiowaó i wkleió jego kod do standardowego modu§u. W tym celu: 1. Za pomocŸ kombinacji klawiszy Alt+F11 aktywuj Visual Basic Editor. 2. W oknie Project kliknij prawym klawiszem nazw£ projektu lub arkusza. 3. Z menu wybierz Insert/Module. 4. Wpisz lub wklej kod w nowo utworzonym module. Makro 29. Zmiana powiÚkszenia arkusza za pomocÈ dwukrotnego klikniÚcia Makro 29. Zmiana poziomu powiÚkszenia arkusza za pomocÈ dwukrotnego klikniÚcia Makro 29. Zmiana powiĊkszenia arkusza za pomocą dwukrotnego klikniĊcia Niektóre skoroszyty majŸ ogromne rozmiary. Czasem aby moŗna by§o wyĺwietlió na ekranie monitora okreĺlonŸ cz£ĺó arkusza, konieczne jest zmniejszenie wielkoĺci czcionki. To makro (ustawiajŸce automatyczne powi£kszenie po dwukrotnym klikni£ciu przycisku myszy) b£dzie przydatne dla osób, które dla uzyskania ca§oĺciowego oglŸdu danych czy odczytywania kon- kretnych komórek cz£sto zmieniajŸ wielkoĺó powi£kszenia wyĺwietlanego arkusza. Makro 29. Zmiana powiÚkszenia arkusza za pomocÈ dwukrotnego klikniÚcia Makro 29. Zmiana powiÚkszenia arkusza za pomocÈ dwukrotnego klikniÚcia 109 Jak to dziaïa? Po przygotowaniu makra wystarczy dwukrotnie kliknŸó w wybranŸ komórk£, aby powi£kszyó widok arkusza do 200 procent. Ponowne podwójne klikni£cie przywróci poziom powi£kszenia do 100 procent. Oczywiĺcie wartoĺó powi£kszenia moŗna zmienió, dopasowujŸc jŸ do w§a- snych potrzeb. Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) Sprawdzenie bieĪącego poziomu powiĊkszenia Ustawienie powiĊkszenia na 100 , jeĪeli jest inne PowiĊkszenie na 200 , jeĪeli bieĪące jest ustawione na 100 If ActiveWindow.Zoom 100 Then ActiveWindow.Zoom = 100 Else ActiveWindow.Zoom = 200 End If End Sub UWAGA Warto zauwaĝyÊ, ĝe ubocznym efektem dwukrotnego klikniÚcia komórki jest przejĂcie do trybu edycji. Aby z niego wyjĂÊ, naleĝy wcisnÈÊ klawisz Esc. Jeĝeli jednak bÚdzie to mÚczÈce, wówczas na koñcu makra moĝna dodaÊ nastÚpujÈcÈ procedurÚ: Application.SendKeys ( {ESC} ) DziÚki niej nie bÚdzie juĝ koniecznoĂci wciskania klawisza Esc. Jak zastosowaÊ makro? Aby wdroŗyó to makro, naleŗy skopiowaó i wkleió jego kod do okna Code, dodajŸc go do metody obs§ugi zdarzenia Worksheet_BeforeDoubleClick. Umieszczenie go w tym miejscu umoŗliwi uruchamianie makra za kaŗdym razem, gdy uŗytkownik kliknie arkusz dwukrotnie. 1. Za pomocŸ kombinacji klawiszy Alt+F11 aktywuj Visual Basic Editor. 2. W oknie Project odnajdŕ w§aĺciwy projekt lub skoroszyt i kliknij znak + znajdujŸcy si£ obok niego. ZostanŸ wówczas wyĺwietlone wszystkie arkusze. 3. Zaznacz arkusz, w którym ma zostaó wykonany kod. 4. Z listy rozwijanej Event wybierz opcj£ BeforeDoubleClick (rysunek 3.1). Makro 29. Zmiana powiĊkszenia arkusza za pomocą dwukrotnego klikniĊcia 110 Makro 30. PodĂwietlanie aktywnego wiersza i kolumny Rysunek 3.1. Wpisz lub wklej kod do okna zdarzenia Worksheet_BeforeDoubleClick 5. Wpisz lub wklej kod w nowo utworzonym module. Makro 30. PodĂwietlanie aktywnego wiersza i kolumny By§oby mi§o, gdyby Excel automatycznie podĺwietla§ aktywny wiersz i kolumn£ (rysunek 3.2). Dzi£ki temu wzrok uŗytkownika by§by prowadzony zarówno w poziomie, jak i w pionie. Rysunek 3.2. Znacznie uïatwia to Ăledzenie danych zarówno w ukïadzie wertykalnym, jak i horyzontalnym Poniŗsze makro umoŗliwia osiŸgni£cie efektu widocznego na rysunku 3.2 za pomocŸ dwukrotne- go klikni£cia. Po uruchomieniu makra Excel b£dzie podĺwietla§ wiersz i kolumn£ zawierajŸce ak- tywnŸ komórk£, co znakomicie poprawi moŗliwoĺó przeglŸdania i edycji duŗych siatek danych. Notatki Skorowidz A Access, 269 kompaktowanie, 275 otwieranie formularza, 274 otwieranie raportu, 272 uruchamianie makra, 271 wykonywanie kwerend, 269 argument After, 93 Before, 93 Destination, 145 Key, 139 Password, 104 Replacement, 169 SaveChanges, 78 arkusz, 87 automatyczne usuwanie, 217 automatyzacja, 87 dodawanie nowego, 87 drukowanie, 102, 237 formatowanie, 115, 122, 136 grupowanie wed§ug kolorów, 97 kopiowanie, 99 nadawanie nazw zakresom, 117 nawigowanie, 115 odkrywanie wszystkich, 92, 125 ograniczanie moŗliwoĺci przewijania, 140 otwieranie, 68 podĺwietlanie aktywnego wiersza i kolumny, 110 przenoszenie, 93, 177 sortowanie wed§ug nazwy, 95 sortowanie zakresów, 138 tworzenie nowego, 223 tworzenie spisu treĺci, 106 tworzenie zakresów nazwanych, 117 ujednolicenia wielkoĺci wykresów, 231 ukrywanie, 90 ustawianie obszaru drukowania, 141 usuwanie ochrony, 67 usuwanie pustych kolumn, 128 usuwanie pustych wierszy, 126 usuwanie, 88 w§Ÿczanie ochrony, 65, 103 wstawianie do zakresu pustych wierszy, 124 wy§Ÿczanie ochrony, 104 wysy§anie jako za§Ÿcznika, 255 wyszukiwanie pierwszego pustego wiersza, 133 zaznaczanie pierwszego pustego wiersza, 133 zaznaczanie zakresów komórek, 115 zaznaczanie zakresów nazwanych, 117, 122 zmiana nazwy, 87 zmiana poziomu powi£kszenia, 108 automatyzacja, 17 arkusz, 87 korespondencja seryjna, 280 poczta elektroniczna, 251 przetwarzanie danych, 145 skoroszyt, 59 tabele przestawne, 189 wykresy, 231 zakres, 115 B biblioteka Microsoft Access Object Library, 269 Microsoft Outlook Object Library, 251 Microsoft PowerPoint Object Library, 284 Microsoft Word Object Library, 278 D dane drŸŗenie, 217 filtrowanie, 174 kopiowanie, 145, 176 przenoszenie, 177 porzŸdkowanie, 166 294 Skorowidz dane przep§yw aplikacji, 269 ĺledzenie, 110 wklejanie z zakresów, 145 zarzŸdzanie, 143 zaznaczanie zduplikowanych, 170 DAO, 269 drukowanie arkusz, 102 raport, 220 skoroszyt, 80 wykres, 237 E edytor Visual Basic, Patrz VBE Excel, 17 .xslm, 34 .xslx, 34 arkusz, 87 formanty formularza, 37 integracja z innymi sk§adnikami, 269 kolekcje, 52 kompaktowanie MS Access, 275 konsolidacja zakresów, 227 konwertowanie skoroszytu do PowerPointa, 289 korespondencja seryjna, 280 makro, 17 metody, 53 model obiektowy, 51 nawigowanie, 115 otwieranie formularza MS Access, 274 otwieranie raportu MS Access, 272 poczta elektroniczna, 249 przesy§anie danych do PowerPointa, 284 przesy§anie danych do Worda, 277 przesy§anie wykresów do PowerPointa, 286 skoroszyt, 59 skoroszyt makr osobistych, 35 tabele przestawne, 189 uruchamianie makra MS Access, 271 w§aĺciwoĺci, 53 wykonywanie kwerend MS Access, 269 zarzŸdzanie danymi, 143 zaufane lokalizacje, 35 zaufany dokument, 34 F filtr raportu, 220, 223 formant ActiveX, 37 formularza, 37 funkcja Application.ConvertFormula, 209 Autofiltr, 174, 176, 178, 180, 182, 183 Cdbl, 152, 153 Chr, 169 CountIf, 170, 172 Date, 84 Dir, 74, 79, 80, 81 FileCopy, 277 Function, 46 Instr, 266 Left, 156, 158, 182 Len, 162, 163 Licznik, 204 Move, 96, 98 Replace, 218 Right, 158, 161 Split, 244, 247 Suma, 204 TERAZ, 185 Trim, 155 UCase, 96 Znajdŕ i zamieħ, 168 I instrukcja, 45 ActiveWorkbook.Save, 66 Dim, 46 Else, 173 End Sub, 28, 46 For Each, 120, 136, 149, 152, 164, 170, 172, 201, 203, 206, 211, 216, 240, 243, 246 For…Each, 146 If…Then…Else, 62 If-Then, 46 IsNumeric, 153 On Error GoTo 0, 107 On Error Resume Next, 201, 203, 206, 208, 211, 222, 225, 240, 243, 246, 263, 266 Range.Select, 111 Select Case, 63 Selection, 116 Sub, 46 Trim, 154 With…End With, 116, 119, 132 K karta Dane, 149 Deweloper, 25, 30, 31, 32, 33, 35, 37 Docking, 51 Editor, 47 Auto Data Tips, 48 Auto Indent, 48 Auto List Members, 48 Auto Quick Info, 48 Auto Syntax Check, 47 Default to Full Module View, 49 Drag-and-Drop Text Editing, 49 Procedure Separator, 49 Require Variable Declaration, 48 Editor Format, 49 Code Colors, 50 Font, 50 Margin Indicator Bar, 50 Size, 50 Formu§y, 117 General, 50 Break on Unhandled Errors, 51 Error Trapping, 51 Niestandardowe, 159 kod Dim, 54 ASCII, 168, 204 kolekcja ActiveSheet.ChartObjects, 287 Cells, 131 ChartObjects, 231, 232, 237 Columns, 126, 130 Names, 122 PivotItems, 221, 223 Points, 240, 247 Rows, 125, 126, 128 UList, 180, 182 Workbooks, 77 Worksheets, 52, 107 komórka dodawanie tekstu, 164 formatowanie zakresów, 115, 122 nadawanie nazw zakresom, 117 Skorowidz 295 sformatowana jako tekst, 148 sortowanie zakresów, 138 wstawianie pustych wierszy, 124 wstawianie wartoĺci, 161 zaznaczanie zakresów, 115, 122 konsolidacja zakresów, 227 kontrolki, Patrz formanty formularza korespondencja seryjna, 280 L lista rozwijana Event, 62, 64, 109, 139, 141, 142, 186, 219 Filtr raportów, 221, 223 Przechowuj makro w, 36, 93, 123, 241 Wybierz polecenia, 38 M makro, 17 arkusz, 87 dane, 145 Edycja, 28 formanty formularza, 37 kod Dim, 54 przypisywanie do przycisku, 38 rejestrowanie, 25 rozszerzenie plików, 34 skoroszyt, 59 skoroszyt makr osobistych, 35 sprawdzanie, 27 tabele przestawne, 189 testowanie, 28 tworzenie przycisku, 37 umieszczanie na pasku narz£dzi, 38 VBA, 17, 42 z odwo§aniami bezwzgl£dnymi, 29 z odwo§aniami wzgl£dnymi, 32 zabezpieczenia, 34 zakres, 115 zaufane lokalizacje, 35 zaufany dokument, 34 zdarzenie inicjujŸce, 26 zmienne, 54 menu Dostosuj pasek narz£dzi, 38 File/Remove, 43 Insert/Module, 42, 45, 61, 78, 88, 93, 99, 117, 123, 125, 146, 191, 232, 240, 253, 271 296 Skorowidz menu metoda Tools/Options, 47 Tools/References, 251, 269, 278, 284 Zaufane lokalizacje, 36 .Display, 252, 255, 257, 259, 261 .Send, 252, 255, 257, 259, 261 ActiveChart.PrintOut, 238 ActiveSheet.PrintOut, 221 ActiveSheet.UsedRange, 169 Add, 60, 285, 288, 291 Application.Wait, 288, 291 ApplyDataLabels, 240 AutoSort, 211 BreakLink, 235 Cells, 108 Copy, 54, 145, 177, 181 CopyFromRecordset, 271 CopyPicture, 286, 288, 291 DisplayAlerts, 60, 89, 107 EntireRow.Insert, 125 GetOpenFilename, 71 Hyperlinks.Add, 108 Intersect, 61 Move, 93 MySeries.Points.Count, 240 Offset, 283 OLApp.Session.Logon, 252, 254, 256, 258, 261 Open, 71 Paste, 54 PasteSpecial, 145 ppLayoutBlank, 288 ppLayoutTitleOnly, 285, 291 PrintOut, 102 RefreshAll, 76, 193 RefreshTable, 192 Replace, 168 Save, 62 SaveAs, 60 SaveCopyAs, 84 Select, 53 ShapeRange.Group, 235 ShowDetail, 218 SlideCount+1, 288, 291 Sort, 138 SpecialCells, 131 Sub, 46 Tab.ColorIndex, 98 ThisWorkbook.RefreshAll, 193 xlDataLabelsShowNone, 240 Microsoft Excel Objects, Patrz w£ze§ model obiektowy Excela, 51 modu§ VBA, 42 deklaracje, 42 Docking, 51 dodawanie do projektu, 42 Editor, 47 Editor Format, 49 funkcje, 42 General, 50 metody, 42 usuwanie, 43 wprowadzenie kodu, 44 O obiekt ActiveCell, 52 ActiveSheet, 60, 88, 93, 107, 127, 129 ActiveWorkbook, 76, 89, 91, 192, 198, 236 AF.Filters, 185 Application, 52 Attachment. FileName, 263, 265 AutoFilter, 174, 177, 181, 184 MyRecordset, 271 Outlook Application, 252, 254, 256, 258, 260 PageField, 221, 222, 223, 224, 225 PivotField, 215 PivotItems, 212 PivotTable, 192, 194, 203, 206, 209, 211, 213, 214, 216, 225 PowerPoint Application, 285, 288, 291 PowerPoint Presentation, 285, 288, 291 PowerPoint Slide, 285, 288, 291 QueryDef, 270 Range, 54, 61, 115, 116, 118, 119, 133, 145, 209, 233, 242, 245, 279 Recordset, 269, 270 SeriesCollection, 239, 241 Sheet, 93, 107 Slide, 285, 288, 291 ThisWorkbook, 76, 89, 91, 99, 101, 192, 198 UsedRange, 169 Word Application, 279, 282 Word Document, 279, 282 Word Range, 279 Workbook, 52, 60, 71, 84 Worksheet, 94, 219, 291 WorksheetFunction, 171, 173 odwo§ania bezwzgl£dne, 29 odwo§anie wzgl£dne, 32 okno Centrum zaufania, 35 Code, 27, 40, 44, 49, 62, 66, 67, 69, 76, 83, 109, 117, 139, 142, 219 Formatowanie komórek, 159 Immediate, 40 komunikatu, 63 Kreator konwersji tekstu na kolumny, 149 Makro, 31 Menedŗer nazw, 119 Nowa nazwa, 117 Opcje, 212 Options, 47, 49, 50, 51 Project, 27, 40, 41, 42, 43, 45, 60, 62, 64, 78, 88, 93, 99, 109, 117, 123, 125, 139, 141, 142, 146, 186, 191, 219, 232, 240, 253, 271 Przechodzenie do — specjalnie, 131 Przypisywanie makra, 37 Reference, 269, 278 Rejestrowanie makra, 26, 27, 36, 93, 123, 241 Wybierz skoroszyt do otwarcia, 70 zadokowane, 51 Zak§adka, 278 opcja Auto Data Tips, 48 Auto Indent, 48 Auto List Members, 48 Auto Quick Info, 48 Auto Syntax Check, 47 Before Close, 220 BeforeDoubleClick, 109, 139, 219 Break on Unhandled Errors, 51 Calculate, 186 Change event, 142 Code Colors, 50 Default to Full Module View, 49 Drag-and-Drop Text Editing, 49 Error Trapping, 51 Font, 50 Hide, 40 Margin Indicator Bar, 50 Open, 141 Skorowidz 297 Pola strony utworzy uŗytkownik, 227 Procedure Separator, 49 Przenieĺ lub kopiuj, 99 Require Variable Declaration, 48 Size, 50 Suma cz£ĺciowa, 200 Ten skoroszyt, 30 Wiele zakresów konsolidacji, 227 P parametr Before, 99, 101 FileFilter, 71 MultiSelect, 71 Password, 103 Title, 71 VisibleDropDown, 175 xlCellTypeFormulas, 131 pasek plik Edit, 49 menu, 40 narz£dzi, 40 Szybki dost£p, 38 xls, 189, 190 xlsm, 189 xlsx, 189 poczta elektroniczna, 249 wysy§anie arkusza, 255 wysy§anie skoroszytu, 251 wysy§anie wiadomoĺci do wszystkich, 259 wysy§anie wiadomoĺci z §Ÿczem, 257 wysy§anie zakresu komórek, 253 zapisywanie za§Ÿczników, 262, 264 polecenie Kompaktuj i napraw baz£ danych, 275 Menedŗer nazw, 117 Move Next, 266 Nowa wiadomoĺó e-mail, 252, 254, 258, 261 SendMail, 251 Tekst jako kolumna, 149 Window/Tile Horizontally, 44 Window/Tile Vertically, 44 PowerPoint, 269 konwertowanie skoroszytu Excela, 289 przesy§anie danych z Excela, 284 przesy§anie wykresów z Excela, 286 298 Skorowidz procedura przycisk 165 Before, 107 Kompaktuj i napraw baz£ danych, 277 Sub, 27, 46 Anuluj, 147, 151, 153, 155, 157, 160, 163, Bezpieczeħstwo makr, 35 Definiuj nazw£, 117, 118 Dodaj, 212 Dodaj nowŸ lokalizacj£, 35 Drukuj, 237 Edytuj, 31 Edytuj listy niestandardowe, 212 Indent, 49 Makra, 31, 33 Modyfikuj, 38 Nie, 147, 151, 153, 155, 157, 160, 163 Outdent, 49 PrzeglŸdaj, 35 Przywróó, 44 Redo, 45 Tak, 147, 151, 153, 155, 157, 160, 163, 165 Tekst jako kolumny, 149 Undo, 45 Uruchom, 31, 33 Uŗyj odwo§aħ wzgl£dnych, 32 View Microsoft Excel, 28 W§Ÿcz zawartoĺó, 35 Wstaw, 37 Zak§adka, 278 Zakoħcz, 149 Zamknij, 44 Zarejestruj makro, 26, 30, 32 Zatrzymaj rejestrowanie, 27, 30, 32 Zaufane lokalizacje, 35 R rejestrowanie makr, 25 Edycja, 28 Sprawdzanie, 27 Testowanie, 28 z odwo§aniami bezwzgl£dnymi, 29 z odwo§aniami wzgl£dnymi, 32 zdarzenie inicjujŸce, 26 S skoroszyt, 59 drukowanie, 80 formatowanie formu§, 131 konwertowanie do PowerPointa, 289 kopiowanie danych, 176 kopiowanie wykresu, 235 ochrona przed zamkni£ciem, 82 odkrywanie arkuszy, 92 odĺwieŗanie po§Ÿczeħ danych, 76 odĺwieŗanie tabel przestawnych, 191 otwieranie, 78 otwieranie arkusza, 68 sprawdzanie stanu pliku, 71 tworzenie nowego, 59, 100 usuwanie ochrony arkusza, 67 w§Ÿczanie ochrony arkusza, 65 wykonywanie kopii zapasowej, 83 wysy§anie jako za§Ÿcznika, 251 wysy§anie wiadomoĺci z §Ÿczem, 257 zamykanie, 77 zapisywanie, 61, 63 zaznaczanie formu§, 131 zdefiniowany przez uŗytkownika, 69 Skoroszyt makr osobistych, 36, 78, 93, 123, 240 sortowanie niestandardowe, 212 w uk§adzie alfabetycznym, 210 w§asna lista kryteriów, 212 T tabele przestawne, 189 automatyczne usuwanie arkuszy, 217 drŸŗenie danych, 217 drukowanie raportów, 220 filtr raportu, 220 formatowanie liczbowe, 207 odĺwieŗanie, 191 przekszta§canie zakresu, 226 sortowanie pól, 210, 212 stosowanie pami£ci podr£cznej, 197 tworzenie tabeli, 189 tworzenie nowego arkusza, 223 tworzenie podsumowania, 193 ukrywanie sum cz£ĺciowych, 199 ustawianie pól wartoĺci, 204 wprowadzanie ograniczeħ, 213, 215 zmiana nazw pól, 202 tryb zgodnoĺci, 189 U uk§ad naprzemienny, 136 unikalne numery identyfikacyjne, 159 V VBA, 17, 42 makro, 17 Offset, 33 uruchamianie, 27 VBE, 39 Code, 40 elementy edytora, 39 Immediate, 40 instrukcja, 45 Pasek menu, 40 Pasek narz£dzi, 40 Project, 40 sk§adniki, 39 uruchamianie, 39 Visual Basic for Applications, Patrz VBA W w£ze§, 42 w§aĺciwoĺó ActiveCell.PivotTable.Name, 201, 203, 206, 208, 211, 214, 216, 224 Address, 111 AutoFilterMode, 176, 180, 184 BCC, 261 CacheIndex, 196, 198 Caption, 203 Cells, 116, 133 DefaultVersion, 190 DragToColumn, 215 DragToData, 215 DragToHide, 215 DragToPage, 215 DragToRow, 215 EnableDrillDown, 213, 218 EnableFieldDialog, 213 EnableFieldList, 213 Skorowidz 299 EnableItemSelection, 215 EnableWizard, 213 End, 134, 135, 139 EntireRow, 173 Function, 205, 206 HasFormula, 148 Height, 233 HTMLBody, 259 IsEmpty, 151, 155, 158, 161, 163, 173 Left, 233 Name, 53, 84, 88, 118, 196 NumberFormat, 161 Offset, 33, 133, 134, 135, 136, 195 Orientation, 238 Parent.Range, 196 Path, 84 PivotCache.EnableRefresh, 213 PivotCache.RecordCount, 196 PivotCache.SourceData, 196 Position, 212 PrintArea, 141 Range, 181 RefersRange, 123 Rows.Count, 53 ScrollArea, 140 SourceData, 196, 207, 209 SourceName, 203 StatusBar, 183, 184, 185 TableRange1, 225 TableRange2.Address, 196 Text, 53 Top, 233 UsedRange, 127, 129, 141 Version, 190 Visible, 279, 282, 285, 288, 291 Width, 233 xlSheetVisible, 93 Word, 269 wykres, 231 korespondencja seryjna, 280 przesy§anie danych z Excela, 277 dopasowywanie etykiet, 238 drukowanie wykresu, 237 od§Ÿczanie danych ŕród§owych, 235 ujednolicanie kolorów danych, 241, 245 ujednolicanie wielkoĺci, 231 umiejscowienie, 233 w§aĺciwoĺci, 233 300 Skorowidz Z zakres komórek zarzŸdzanie danymi, 143 formatowanie, 115 konsolidacja, 227 konwertowanie formu§ na wartoĺci, 146 kopiowanie danych, 145 nadawanie nazw, 117 nazwany, 117, 122 p£tla dla wszystkich komórek, 120 sortowanie, 138 wklejanie danych, 145 wstawianie pustych wierszy, 124 wysy§anie jako za§Ÿcznika, 253 zaznaczanie, 115 dodawanie tekstu do komórek, 164 filtrowanie, 174 konwertowanie formu§ z zakresu, 146 kopiowanie, 145, 176 porzŸdkowanie danych, 166 przenoszenie danych, 177 przenoszenie znaku minus, 152 skracanie kodów pocztowych, 156 ukrywanie wszystkich wierszy, 171 ukrywanie wybranych znaczników, 174 usuwanie zb£dnych spacji, 154 usuwanie znaków niedrukowalnych, 168 wklejanie, 145 wstawianie wartoĺci, 161 wstawianie zer wiodŸcych, 159 wyĺwietlanie filtrowanych kolumn, 183 zaznaczanie zduplikowanych danych, 170 zdarzenie BeforeClose, 63, 64, 65, 82, 186 Change, 62, 142 Open, 67 Workbook_BeforeClose, 64, 66, 83, 186, 217 Workbook_Close, 64 Workbook_Open, 67, 69, 76, 140 Worksheet_Activate, 186 Worksheet_BeforeDoubleClick, 109, 139, 217, 218 Worksheet_Calculate, 185 Worksheet_Change, 142 Worksheet_Deactivate, 186 zera wiodŸce, 159 zmienne, 54 tworzenie, 54 typy, 54
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Excel. 101 makr gotowych do użycia
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: