Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00142 007093 18472757 na godz. na dobę w sumie
Excel w biurze i nie tylko. Wydanie III - książka
Excel w biurze i nie tylko. Wydanie III - książka
Autor: Liczba stron: 400
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-7546-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Uprzyjemnij sobie pracę!

Bill Gates w najśmielszych snach nie przypuszczał, że Excel stanie się najpotężniejszą biurową aplikacją na świecie, centrum działań finansowych i rozliczeniowych, generatorem najróżniejszych dokumentów i żelaznym wyposażeniem niemal każdej firmy. Ewolucja Excela jeszcze się nie zakończyła, a każda kolejna wersja przynosi kolejne ułatwienia i możliwości. Ich opanowanie nie jest trudne, ale wymaga nieco samozaparcia, a ten podręcznik może znacznie skrócić cały proces — niezależnie od tego, czy jesteś początkującym użytkownikiem, czy też pracujesz z Excelem od dawna i chcesz po prostu poznać nowe zastosowania programu.

W trzecim już wydaniu tej znakomitej książki znajdziesz informacje o nowej wersji programu, o jego elementach i możliwościach ich wykorzystania. Dowiesz się więcej na temat formuł i funkcji, znacznie przyspieszających pracę na dużych zbiorach liczb. Nauczysz się w dowolny sposób sortować dane lub wyświetlać tylko te, które są Ci akurat potrzebne. Odkryjesz, do czego mogą przydać się makra i jak je utworzyć. Autor pokaże Ci również, jak stworzyć interaktywne skoroszyty, pozwalające błyskawicznie wygenerować różnego typu dokumenty firmowe z aktualnymi danymi. Takie informacje są po prostu bezcenne dla każdego, kto ma do czynienia z pracami biurowymi!

Skoroszyty, arkusze, dokumenty… Zrób z nich właściwy użytek!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: Studio Gravite/Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/exbnt3 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-7546-3 Copyright © Helion 2014 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:264)ci Rozdzia(cid:228) 1. Podstawowe informacje o obs(cid:228)udze arkusza kalkulacyjnego ............... 9 Uruchamianie i zamykanie programu ............................................................................... 9 Wst(cid:261)(cid:298)ka .......................................................................................................................... 13 Pasek formu(cid:225)y ................................................................................................................. 14 Menu podr(cid:266)czne ............................................................................................................. 15 Obs(cid:225)uga zdarze(cid:276) wywo(cid:225)ywanych ruchem myszki .......................................................... 18 Poruszanie si(cid:266) po skoroszytach i arkuszach za pomoc(cid:261) klawiatury ................................ 21 Ograniczenia arkuszy i skoroszytów .............................................................................. 22 Rozdzia(cid:228) 2. Podstawowe obiekty Excela ........................................................... 23 Komórka arkusza kalkulacyjnego — zaznaczanie komórki, zakresów komórek, kolumn, wierszy i arkuszy ............................................................................................ 23 Zaznaczanie obszaru przylegaj(cid:261)cych komórek ......................................................... 24 Zaznaczanie rozleg(cid:225)ego obszaru przylegaj(cid:261)cych komórek ....................................... 25 Zaznaczanie wszystkich komórek arkusza ............................................................... 26 Zaznaczanie ca(cid:225)ego wiersza lub ca(cid:225)ej kolumny arkusza ........................................... 26 Zaznaczanie przylegaj(cid:261)cych wierszy lub przylegaj(cid:261)cych kolumn arkusza ............... 26 Zaznaczanie nieprzylegaj(cid:261)cej komórki lub zakresu komórek .................................. 27 Zaznaczanie nieprzylegaj(cid:261)cych wierszy lub kolumn ................................................ 27 Zmiana szeroko(cid:286)ci kolumn lub wierszy .......................................................................... 27 Zmiana szeroko(cid:286)ci pojedynczej kolumny ................................................................. 27 Zmiana szeroko(cid:286)ci wielu kolumn ............................................................................. 28 Okre(cid:286)lanie szeroko(cid:286)ci kolumny ................................................................................ 29 Zmiana wysoko(cid:286)ci pojedynczego wiersza ................................................................ 30 Zmiana wysoko(cid:286)ci wielu wierszy ............................................................................. 30 Ukrywanie (wy(cid:286)wietlanie) kolumn, wierszy i arkuszy ................................................... 31 Ukrywanie kolumn lub wierszy ................................................................................ 31 Wy(cid:286)wietlanie ukrytego wiersza lub kolumny ........................................................... 32 Kopiowanie, wklejanie i usuwanie zawarto(cid:286)ci komórek ................................................ 33 Skoroszyty i arkusze ....................................................................................................... 38 Otwieranie istniej(cid:261)cego skoroszytu .......................................................................... 38 Tworzenie nowego skoroszytu ................................................................................. 40 Zapisywanie skoroszytu ........................................................................................... 43 Dodawanie i usuwanie arkuszy w skoroszycie ......................................................... 45 Dodawanie pojedynczego pustego arkusza .............................................................. 46 Dodawanie wielu pustych arkuszy ........................................................................... 47 Ukrywanie (wy(cid:286)wietlanie) arkusza .......................................................................... 48 Kup książkęPoleć książkę 4 Excel w biurze i nie tylko Zmiana nazwy lub po(cid:225)o(cid:298)enia arkusza w skoroszycie ............................................... 49 Kopiowanie lub przenoszenie arkuszy pomi(cid:266)dzy skoroszytami ............................... 53 Jednoczesne przegl(cid:261)danie wielu skoroszytów .......................................................... 56 Wy(cid:286)wietlanie arkusza w dwóch lub czterech cz(cid:266)(cid:286)ciach ........................................... 56 Wyszukiwanie informacji w arkuszach .................................................................... 57 Rozdzia(cid:228) 3. Wprowadzanie danych .................................................................... 61 Wprowadzanie danych do komórki ................................................................................ 61 Edytowanie danych w komórce ................................................................................ 63 Wprowadzanie ró(cid:298)nych typów danych do komórek ................................................. 65 Wype(cid:225)nianie komórek ..................................................................................................... 69 Wype(cid:225)nianie komórek liczbami ................................................................................ 69 Tworzenie serii danych z dowoln(cid:261) warto(cid:286)ci(cid:261) kroku ................................................. 72 Wype(cid:225)nianie komórek tekstem ................................................................................. 76 Wype(cid:225)nianie komórek datami ................................................................................... 78 Autouzupe(cid:225)nianie ..................................................................................................... 79 Unikalny zapis danych w kolumnie ................................................................................ 81 Rozdzia(cid:228) 4. Formatowanie ................................................................................ 85 Dost(cid:266)p do polece(cid:276) formatowania ................................................................................... 85 Formatowanie czcionki u(cid:298)ytej do zapisu zawarto(cid:286)ci komórki ........................................ 86 Formatowanie orientacji zapisu danej w komórce .......................................................... 87 Formatowanie liczb ........................................................................................................ 88 Formatowanie kraw(cid:266)dzi komórki oraz koloru jej wype(cid:225)nienia ....................................... 89 Niestandardowe obramowanie komórek ......................................................................... 96 Rozdzia(cid:228) 5. Formu(cid:228)y ......................................................................................... 99 Adres komórki ................................................................................................................ 99 Budowa (sk(cid:225)adnia) formu(cid:225)y ............................................................................................ 99 Operatory oblicze(cid:276) ................................................................................................. 100 Kolejno(cid:286)(cid:252) operacji i dzia(cid:225)a(cid:276) w formu(cid:225)ach .............................................................. 102 Korzystanie z nawiasów ......................................................................................... 102 Odwo(cid:225)ania do komórek i zakresów ........................................................................ 103 Odwo(cid:225)ania wzgl(cid:266)dne .............................................................................................. 103 Odwo(cid:225)ania bezwzgl(cid:266)dne ......................................................................................... 105 Odwo(cid:225)ania mieszane .............................................................................................. 105 Po(cid:225)(cid:261)czenia z innym arkuszem lub skoroszytem ..................................................... 105 Odwo(cid:225)anie do komórek innego arkusza w tym samym skoroszycie ...................... 106 Odwo(cid:225)anie 3-W ...................................................................................................... 108 Odwo(cid:225)anie do komórek innego skoroszytu ............................................................ 108 Sta(cid:225)e .............................................................................................................................. 112 Nazwy zakresów w formu(cid:225)ach ...................................................................................... 112 Zasady dotycz(cid:261)ce nadawania nazw ........................................................................ 113 Rozdzia(cid:228) 6. Funkcje ....................................................................................... 117 Struktura funkcji ........................................................................................................... 117 Argument funkcji ................................................................................................... 118 Nazwa funkcji ........................................................................................................ 119 Funkcje zagnie(cid:298)d(cid:298)one ............................................................................................ 119 Wprowadzanie funkcji .................................................................................................. 120 Funkcja SUMA ............................................................................................................. 121 Sk(cid:225)adnia .................................................................................................................. 121 Funkcja SUMY WARUNKOWEJ ............................................................................... 122 Sk(cid:225)adnia .................................................................................................................. 122 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:264)ci 5 Funkcja ILOCZYNU .................................................................................................... 123 Sk(cid:225)adnia .................................................................................................................. 123 Funkcja ORAZ ............................................................................................................. 124 Sk(cid:225)adnia .................................................................................................................. 124 Funkcja LUB ................................................................................................................ 125 Sk(cid:225)adnia .................................................................................................................. 125 Funkcja JE(cid:297)ELI ........................................................................................................... 126 Sk(cid:225)adnia .................................................................................................................. 126 Funkcja (cid:285)REDNIA ....................................................................................................... 127 Sk(cid:225)adnia .................................................................................................................. 127 Funkcja ILE.LICZB ..................................................................................................... 127 Sk(cid:225)adnia .................................................................................................................. 127 Funkcja ILE.NIEPUSTYCH ........................................................................................ 128 Sk(cid:225)adnia .................................................................................................................. 128 Funkcja LICZ.JE(cid:297)ELI .................................................................................................. 129 Sk(cid:225)adnia .................................................................................................................. 129 Funkcja LICZBA.CA(cid:224)K .............................................................................................. 129 Sk(cid:225)adnia .................................................................................................................. 129 Funkcja ZAOKR .......................................................................................................... 130 Sk(cid:225)adnia .................................................................................................................. 130 Funkcje TERAZ i DZI(cid:285) ............................................................................................... 130 Sk(cid:225)adnia .................................................................................................................. 130 Funkcja D(cid:224) ................................................................................................................... 131 Sk(cid:225)adnia .................................................................................................................. 131 Funkcja Z(cid:224)(cid:260)CZ.TEKSTY ........................................................................................... 132 Sk(cid:225)adnia .................................................................................................................. 132 Funkcja ZNAK ............................................................................................................. 132 Sk(cid:225)adnia .................................................................................................................. 132 Funkcja PORÓWNAJ ................................................................................................... 133 Sk(cid:225)adnia .................................................................................................................. 133 Funkcje LITERY.WIELKIE i LITERY.MA(cid:224)E ........................................................... 133 Sk(cid:225)adnia .................................................................................................................. 133 Funkcja FRAGMENT.TEKSTU .................................................................................. 134 Sk(cid:225)adnia .................................................................................................................. 134 Funkcja ZAST(cid:260)P ......................................................................................................... 135 Sk(cid:225)adnia .................................................................................................................. 135 Funkcja SZUKAJ.TEKST ............................................................................................ 135 Sk(cid:225)adnia .................................................................................................................. 135 Funkcja WARTO(cid:285)(cid:251) ..................................................................................................... 136 Sk(cid:225)adnia .................................................................................................................. 136 Funkcja INDEKS .......................................................................................................... 137 Sk(cid:225)adnia .................................................................................................................. 137 Funkcja PODAJ.POZYCJ(cid:265) .......................................................................................... 138 Sk(cid:225)adnia .................................................................................................................. 138 Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO ............................................................................... 140 Sk(cid:225)adnia .................................................................................................................. 140 Funkcja ADR.PO(cid:285)R ..................................................................................................... 141 Sk(cid:225)adnia .................................................................................................................. 142 Funkcja PRAWY .......................................................................................................... 142 Sk(cid:225)adnia .................................................................................................................. 142 Funkcja LEWY ............................................................................................................. 143 Sk(cid:225)adnia .................................................................................................................. 143 Funkcja POWT ............................................................................................................. 143 Sk(cid:225)adnia .................................................................................................................. 143 Kup książkęPoleć książkę 6 Excel w biurze i nie tylko Rozdzia(cid:228) 7. Sortowanie i filtrowanie danych .................................................... 145 Sortowanie .................................................................................................................... 145 Sortowanie proste ................................................................................................... 146 Sortowanie za pomoc(cid:261) przycisku Sortuj od A do Z lub przycisku Sortuj od Z do A .................................................................................................. 148 Sortowanie za pomoc(cid:261) przycisku Sortuj ................................................................. 149 Sortowanie z uwzgl(cid:266)dnieniem wielko(cid:286)ci liter ........................................................ 154 Sortowanie wielokolumnowe ................................................................................. 155 Sortowanie za pomoc(cid:261) listy .................................................................................... 156 Filtrowanie .................................................................................................................... 159 Autofiltr .................................................................................................................. 159 Filtrowanie tekstu ................................................................................................... 160 Filtrowanie liczb ..................................................................................................... 161 Filtrowanie dat lub godzin ...................................................................................... 164 Filtrowanie zaawansowane ........................................................................................... 166 Wiele warunków w jednej kolumnie ...................................................................... 168 Jeden warunek w dwóch lub wi(cid:266)kszej liczbie kolumn ........................................... 169 Jeden z dwóch zestawów warunków dla dwóch lub wi(cid:266)kszej liczby kolumn ........ 169 Przyk(cid:225)ady filtrowania zaawansowanego ................................................................. 170 Rozdzia(cid:228) 8. Drukowanie .................................................................................. 179 Ustawienia strony do wydruku ..................................................................................... 179 Karta Strona ........................................................................................................... 180 Karta Marginesy ..................................................................................................... 181 Karta Nag(cid:225)ówek/stopka .......................................................................................... 181 Karta Arkusz .......................................................................................................... 190 Polecenie wydruku ....................................................................................................... 192 Rozdzia(cid:228) 9. Makropolecenia — pierwszy krok w programowaniu ...................... 193 Rejestrowanie makropolecenia ..................................................................................... 193 Karta Deweloper .................................................................................................... 194 Bezpiecze(cid:276)stwo makr ............................................................................................. 195 Ogólny proces rejestrowania makra ....................................................................... 195 Przyk(cid:225)ad rejestracji makra ...................................................................................... 196 Tworzenie makra za pomoc(cid:261) j(cid:266)zyka Microsoft Visual Basic ....................................... 205 Zarz(cid:261)dzanie makrami ................................................................................................... 207 Przypisywanie makra do obiektu, grafiki lub formantu .......................................... 207 Usuwanie makra ..................................................................................................... 208 Formanty — informacje podstawowe ........................................................................... 208 Umieszczanie formantu formularza w arkuszu ...................................................... 209 Formanty ActiveX .................................................................................................. 212 Rozdzia(cid:228) 10. Oferty cenowe .............................................................................. 223 Oferta cenowa — wersja 1. .......................................................................................... 223 Obs(cid:225)uga arkusza ..................................................................................................... 223 Konstrukcja arkusza ............................................................................................... 225 Oferta cenowa — wersja 2. .......................................................................................... 227 Obs(cid:225)uga arkusza ..................................................................................................... 228 Konstrukcja cz(cid:266)(cid:286)ci obliczeniowej arkusza ............................................................. 229 Konstrukcja cz(cid:266)(cid:286)ci graficznej arkusza .................................................................... 230 Rozdzia(cid:228) 11. Zmiana zapisu warto(cid:264)ci liczbowej na zapis s(cid:228)owny ......................... 239 Przeznaczenie i budowa skoroszytu w wersji I ............................................................. 239 Arkusz1 .................................................................................................................. 240 Arkusz S(cid:225)owo ......................................................................................................... 241 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:264)ci 7 Uwagi ko(cid:276)cowe dla wersji I ......................................................................................... 242 Przeznaczenie i budowa skoroszytu w wersji II ........................................................... 244 Arkusz1 .................................................................................................................. 244 Arkusz S(cid:225)owo ......................................................................................................... 245 Uwagi ko(cid:276)cowe dla wersji II ........................................................................................ 252 Rozdzia(cid:228) 12. Dowód dostawy ............................................................................ 255 Przeznaczenie i budowa skoroszytu ............................................................................. 255 Obs(cid:225)uga skoroszytu ................................................................................................ 256 Arkusz Ustawienia ................................................................................................. 256 Arkusz ND ............................................................................................................. 259 Arkusz Odbiorcy .................................................................................................... 260 Arkusz Towary ....................................................................................................... 262 Wybór pozycji z bazy towarowej (materia(cid:225)owej) ................................................... 264 Arkusz DOWÓD .................................................................................................... 265 Arkusz S(cid:225)owo ......................................................................................................... 267 Rozdzia(cid:228) 13. Rachunki ..................................................................................... 269 Rachunek zwyk(cid:225)y ......................................................................................................... 269 Przeznaczenie i budowa skoroszytu ....................................................................... 269 Obs(cid:225)uga skoroszytu ................................................................................................ 269 Arkusz Ustawienia ................................................................................................. 270 Arkusz Nr ............................................................................................................... 273 Arkusz Baza ........................................................................................................... 274 Arkusz Rachunek ................................................................................................... 277 Arkusz S(cid:225)owo ......................................................................................................... 280 Rachunek za us(cid:225)ugi ....................................................................................................... 281 Przeznaczenie i budowa skoroszytu ....................................................................... 281 Obs(cid:225)uga skoroszytu ................................................................................................ 282 Arkusz Ustawienia ................................................................................................. 282 Arkusz Nr ............................................................................................................... 284 Arkusz Baza ........................................................................................................... 286 Arkusz Rachunek ................................................................................................... 289 Arkusz S(cid:225)owo ......................................................................................................... 291 Rozdzia(cid:228) 14. Zamówienia ................................................................................. 293 Przeznaczenie i budowa skoroszytu ............................................................................. 293 Obs(cid:225)uga skoroszytu ................................................................................................ 294 Arkusz Ustawienia ................................................................................................. 295 Arkusz Numer ........................................................................................................ 296 Arkusz Sprzedawca ................................................................................................ 298 Arkusz Towary ....................................................................................................... 300 Arkusz Druk A5 (Druk A4) .................................................................................... 302 Rozdzia(cid:228) 15. Odsetki ........................................................................................ 305 Obs(cid:225)uga skoroszytu ...................................................................................................... 305 Arkusz Odsetki ustawowe ............................................................................................ 306 Budowa arkusza ..................................................................................................... 306 Aktualizacja arkusza Odsetki ustawowe ................................................................ 310 Arkusz Odsetki podatkowe ........................................................................................... 312 Odsetki ustawowe z wp(cid:225)at(cid:261) .......................................................................................... 312 Przeznaczenie i konstrukcja arkusza ...................................................................... 312 Obs(cid:225)uga arkusza ..................................................................................................... 315 Kup książkęPoleć książkę 8 Excel w biurze i nie tylko Rozdzia(cid:228) 16. Kalendarze i inne operacje na datach ............................................ 323 Wyznaczanie daty (cid:286)wi(cid:261)t wielkanocnych ...................................................................... 323 Wyznaczanie dni (cid:286)wi(cid:261)tecznych na podstawie roku ...................................................... 324 Kalendarze .................................................................................................................... 326 Skoroszyt Kalendarz_3M — arkusz 3M ....................................................................... 327 Budowanie arkusza ................................................................................................ 328 Skoroszyt Kalendarz_Uni — arkusz Uni ...................................................................... 340 Rozdzia(cid:228) 17. Lista obecno(cid:264)ci ............................................................................ 347 Przeznaczenie skoroszytu ............................................................................................. 347 Obs(cid:225)uga skoroszytu ...................................................................................................... 348 Arkusz Pracownicy ....................................................................................................... 348 Arkusz Lista ................................................................................................................. 349 Cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) nag(cid:225)ówkowa listy ............................................................................................... 350 Cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) specyfikacji dni miesi(cid:261)ca dla listy obecno(cid:286)ci ..................................................... 353 Cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) specyfikacji dni (cid:286)wi(cid:261)tecznych dla listy obecno(cid:286)ci .............................................. 355 Formatowanie warunkowe ............................................................................................ 357 Ustawienia wst(cid:266)pne skoroszytu Lista obecno(cid:286)ci .......................................................... 363 Rozdzia(cid:228) 18. Za(cid:264)wiadczenie o zatrudnieniu i zarobkach ..................................... 365 Przeznaczenie i budowa skoroszytu ............................................................................. 365 Arkusz Katalogi ............................................................................................................ 366 Arkusz Dane ................................................................................................................. 367 Konstrukcja listy rozwijanej s(cid:225)u(cid:298)(cid:261)cej do aktualizacji komórek w kolumnie Stanowisko ....................................................................................... 367 Konstrukcja listy rozwijanej s(cid:225)u(cid:298)(cid:261)cej do aktualizacji komórek w kolumnie Rodzaj zatrudnienia .......................................................................... 370 Arkusz Za(cid:286)wiadczenie .................................................................................................. 373 Wstawianie formantu ActiveX typu pole kombi .................................................... 374 Wstawianie formantu formularza typu pole listy .................................................... 379 Drukowanie za(cid:286)wiadczenia .......................................................................................... 381 Skorowidz ....................................................................................................... 383 Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:228) 3. Wprowadzanie danych Nie istniej(cid:261) „dobre” czy „z(cid:225)e” sposoby wprowadzania danych, istniej(cid:261) natomiast (cid:296)le lub dobrze wprowadzone dane. Parafrazuj(cid:261)c znany cytat: wprowadza(cid:252) ka(cid:298)dy mo(cid:298)e, jeden lepiej, drugi gorzej — w niniejszym rozdziale omówimy wi(cid:266)c kilka technik wprowa- dzania informacji do komórek arkusza. Techniki te pozwalaj(cid:261) nam na wykonanie tej niezbyt przyjemnej pracy w sposób szybki i w miar(cid:266) bezbolesny. Dotyczy to zw(cid:225)asz- cza zestawie(cid:276) podobnych informacji, na przyk(cid:225)ad kolumn dat lub warto(cid:286)ci, zmieniaj(cid:261)- cych si(cid:266) wed(cid:225)ug okre(cid:286)lonego schematu (wype(cid:225)nianych w sposób seryjny). Wprowadzanie danych do komórki Aby wprowadzi(cid:252) (cid:298)(cid:261)dan(cid:261) informacj(cid:266) (dan(cid:261)) do okre(cid:286)lonej komórki, musimy pokaza(cid:252) Excelowi, o któr(cid:261) komórk(cid:266) chodzi, przez klikni(cid:266)cie w jej obszarze lewym przyciskiem myszki. Dzia(cid:225)anie to spowoduje aktywacj(cid:266) komórki, co zasygnalizowane zostanie oto- czeniem jej „grub(cid:261) ramk(cid:261)” zwan(cid:261) selektorem (rysunek 3.1). Rysunek 3.1. Miejsca wprowadzania danych Dane, które chcemy umie(cid:286)ci(cid:252) w komórce, mo(cid:298)emy wprowadzi(cid:252) do niej bezpo(cid:286)rednio lub wpisuj(cid:261)c je w pasku formu(cid:225)y. Aby ustawi(cid:252) domy(cid:286)lne miejsce wprowadzania danych: Kup książkęPoleć książkę 62 Excel w biurze i nie tylko (cid:141) Kliknij przycisk Plik i wydaj polecenie Opcje. (cid:141) Po aktywacji okna dialogowego Opcje programu Excel dla pozycji Zaawansowane zaznacz lub odznacz opcj(cid:266) Zezwalaj na edytowanie bezpo(cid:286)rednio w komórkach (rysunek 3.2). Rysunek 3.2. Ustawianie parametru miejsca wprowadzania danych Bez wzgl(cid:266)du na miejsce wpisywania, o czym informuje nas kursor „pisania” widocz- ny w komórce lub w pasku formu(cid:225)y — dane (ci(cid:261)g znaków) b(cid:266)d(cid:261) pojawia(cid:225)y si(cid:266) zarów- no w komórce, jak i na pasku formu(cid:225)y (rysunek 3.3, oznaczenie 1). Rysunek 3.3. Procedura wprowadzania danych: a) bezpo(cid:286)rednio do komórki, b) do paska formu(cid:225)y W czasie wprowadzania danych pojawiaj(cid:261) si(cid:266) na pasku formu(cid:225)y trzy przyciski, któ- rych wygl(cid:261)d przedstawiony zosta(cid:225) na rysunku 3.4. Przycisk oznaczony symbolem 2 (przycisk o nazwie Anuluj) s(cid:225)u(cid:298)y do anulowania wprowadzanych danych. Klikni(cid:266)cie go w czasie wprowadzania danych (bez wzgl(cid:266)du na miejsce wprowadzania — komórka czy pasek formu(cid:225)y) spowoduje usuni(cid:266)cie wszystkich wprowadzonych do tej chwili znaków. Przycisk oznaczony symbolem 3 (przycisk o nazwie Wpis) s(cid:225)u(cid:298)y do zatwier- dzenia wprowadzonych do komórki danych. Klikni(cid:266)cie go zostaje zrozumiane przez program jako zako(cid:276)czenie procedury wprowadzania danych (znika kursor „pisania”), przy czym komórka pozostaje aktywna. Przycisk oznaczony symbolem 4 s(cid:225)u(cid:298)y do wsta- wiania standardowych funkcji Excela do formu(cid:225)y. Dla wielu u(cid:298)ytkowników (zw(cid:225)aszcza programów bazodanowych) zatwierdzenie danych realizowane jest przez naci(cid:286)ni(cid:266)cie klawisza Enter. Domy(cid:286)lnie po naci(cid:286)ni(cid:266)ciu tego kla- wisza Excel przechodzi do komórki le(cid:298)(cid:261)cej bezpo(cid:286)rednio pod t(cid:261), w której dane zosta(cid:225)y zatwierdzone. Automatycznie komórka ta staje si(cid:266) komórk(cid:261) aktywn(cid:261) (rysunek 3.4). Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:228) 3. (cid:105) Wprowadzanie danych 63 Rysunek 3.4. Wygl(cid:261)d arkusza po zatwierdzeniu danych w komórce C3 klawiszem Enter W przypadku gdy kierunek wprowadzania przez nas danych jest zgodny z domy(cid:286)lnym przej(cid:286)ciem programu, sytuacja ta nie jest m(cid:266)cz(cid:261)ca, lecz wr(cid:266)cz przeciwnie — po(cid:298)(cid:261)da- na. W przypadku gdy chcemy wprowadzi(cid:252) zestaw danych u(cid:225)o(cid:298)onych w sposób hory- zontalny, ten sposób aktywacji nast(cid:266)pnej komórki jest jednak niezmiernie uci(cid:261)(cid:298)liwy, wymagaj(cid:261)cy ka(cid:298)dorazowo ingerencji polegaj(cid:261)cej na klikaniu (aktywowaniu) (cid:298)(cid:261)danej komórki. Aby zmieni(cid:252) domy(cid:286)lny kierunek przenoszenia zaznaczenia (aktywacji) ko- mórki po naci(cid:286)ni(cid:266)ciu klawisza Enter: 1. Po aktywacji okna dialogowego Opcje programu Excel kliknij pozycj(cid:266) Zaawansowane. 2. Upewnij si(cid:266), (cid:298)e w(cid:225)(cid:261)czone (zaznaczone) jest pole wyboru Przenie(cid:286) zaznaczenie po naci(cid:286)ni(cid:266)ciu klawisza Enter (rysunek 3.5). Rysunek 3.5. Ustawianie kierunku przenoszenia po naci(cid:286)ni(cid:266)ciu klawisza Enter 3. Kliknij strza(cid:225)k(cid:266) listy rozwijanej Kierunek (rysunek 3.5) i wybierz odpowiedni(cid:261) opcj(cid:266). 4. Zatwierd(cid:296) ustawienia przez klikni(cid:266)cie przycisku OK znajduj(cid:261)cego si(cid:266) w prawym dolnym rogu okna dialogowego Opcje programu Excel, powoduj(cid:261)c tym samym zamkni(cid:266)cie okna dialogowego i powrót do aktywnego arkusza. Przyk(cid:225)adowo wybranie na li(cid:286)cie rozwijanej Kierunek opcji W prawo spowoduje, (cid:298)e po zatwierdzeniu klawiszem Enter warto(cid:286)ci w komórce C3 komórk(cid:261) aktywn(cid:261) zostanie komórka D3 (rysunek 3.6). Edytowanie danych w komórce Poj(cid:266)cie edytowania danych, chocia(cid:298) cz(cid:266)sto u(cid:298)ywane jako synonim wprowadzania da- nych, dotyczy aktualizacji ju(cid:298) wprowadzonych informacji do komórki. Niejednokrotnie Kup książkęPoleć książkę Excel w biurze i nie tylko 64 Rysunek 3.6. Wygl(cid:261)d arkusza po zatwierdzeniu danych w komórce C3 klawiszem Enter przy ustawieniu opcji kierunku przenoszenia jako W prawo zachodzi potrzeba poprawienia tylko jednej cyfry w ca(cid:225)ym zapisie warto(cid:286)ci znajduj(cid:261)- cych si(cid:266) w okre(cid:286)lonej komórce (rysunek 3.7). W tym celu mo(cid:298)emy podda(cid:252) komórk(cid:266) edycji bez potrzeby wprowadzania od pocz(cid:261)tku ca(cid:225)ego ci(cid:261)gu znaków. Rysunek 3.7. Przyk(cid:225)adowy zapis warto(cid:286)ci z b(cid:225)(cid:266)dn(cid:261) cyfr(cid:261) 2 Podobnie jak przy wprowadzaniu danych, edycj(cid:266) danych mo(cid:298)emy przeprowadzi(cid:252) bez- po(cid:286)rednio w komórce lub te(cid:298) na pasku formu(cid:225)y. Popraw(cid:266) (edycj(cid:266)) danych na pasku formu(cid:225)y nale(cid:298)y przeprowadzi(cid:252) w nast(cid:266)puj(cid:261)cy sposób: 1. Kliknij (cid:298)(cid:261)dan(cid:261) komórk(cid:266). 2. Po wy(cid:286)wietleniu zawarto(cid:286)ci komórki w pasku formu(cid:225)y kliknij wska(cid:296)nikiem myszki w miejscu, w którym chcesz dokona(cid:252) poprawy (rysunek 3.8, oznaczenie 1). Rysunek 3.8. Poprawa zawarto(cid:286)ci komórki w pasku formu(cid:225)y 3. Dzia(cid:225)anie z punktu 2 spowoduje pojawienie si(cid:266) kursora, umo(cid:298)liwiaj(cid:261)c tym samym dokonanie zmiany (np. skasowanie przy u(cid:298)yciu klawiszy Backspace lub Delete i ponowne wpisanie znaku). 4. Zatwierd(cid:296) poprawn(cid:261) warto(cid:286)(cid:252) przez naci(cid:286)ni(cid:266)cie przycisku Wpis lub klawisza Enter. Popraw(cid:266) (edycj(cid:266)) danych bezpo(cid:286)rednio w komórce nale(cid:298)y przeprowadzi(cid:252) w nast(cid:266)pu- j(cid:261)cy sposób: Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:228) 3. (cid:105) Wprowadzanie danych 65 1. Naprowad(cid:296) wska(cid:296)nik myszki (rysunek 3.9, oznaczenie 1) na (cid:298)(cid:261)dan(cid:261) komórk(cid:266), najlepiej w miejscu wyst(cid:261)pienia b(cid:225)(cid:266)du w zapisie informacji. Rysunek 3.9. Miejsce klikni(cid:266)cia zawarto(cid:286)ci komórki 2. Dwukrotnie kliknij lewym przyciskiem myszki. 3. Dzia(cid:225)ania z punktu 1. i 2. spowoduj(cid:261) pojawienie si(cid:266) kursora dok(cid:225)adnie (lub prawie dok(cid:225)adnie) w miejscu wyst(cid:261)pienia b(cid:225)(cid:266)dnego zapisu, umo(cid:298)liwiaj(cid:261)c tym samym dokonanie jego zmiany (rysunek 3.10). Rysunek 3.10. Poprawianie danej bezpo(cid:286)rednio w komórce 4. Zatwierd(cid:296) poprawn(cid:261) warto(cid:286)(cid:252) przez naci(cid:286)ni(cid:266)cie przycisku Wpis lub klawisza Enter. Wprowadzanie ró(cid:276)nych typów danych do komórek O ile wprowadzanie danych b(cid:266)d(cid:261)cych zwyk(cid:225)ym tekstem (na przyk(cid:225)ad nazwisko i imi(cid:266)) jest do(cid:286)(cid:252) proste i nie wymaga dodatkowych rozwa(cid:298)a(cid:276) (przynajmniej na tym etapie), o tyle wprowadzanie danych numerycznych (liczbowych) oraz danych okre(cid:286)laj(cid:261)cych dat(cid:266) oraz czas wymaga nieco bli(cid:298)szych wyja(cid:286)nie(cid:276). Aby wpisa(cid:252) liczb(cid:266) dziesi(cid:266)tn(cid:261), nale(cid:298)y u(cid:298)y(cid:252) klawisza kropki znajduj(cid:261)cego si(cid:266) na kla- wiaturze numerycznej; u(cid:298)ycie klawisza kropki znajduj(cid:261)cego si(cid:266) na klawiaturze alfa- numerycznej (klawisz kropki nad klawiszem spacji („najd(cid:225)u(cid:298)szym klawiszem”) spo- woduje przyj(cid:266)cie danej w postaci tekstowej (rysunek 3.11). Rysunek 3.11. Wygl(cid:261)d liczby dziesi(cid:266)tnej zapisanej przy pomocy klawisza kropki: 1 — z klawiatury numerycznej, 2 — z klawiatury alfanumerycznej W celu oddzielenia tysi(cid:266)cznych cz(cid:266)(cid:286)ci liczby nie nale(cid:298)y u(cid:298)ywa(cid:252) jako separatora znaku kropki (bez wzgl(cid:266)du na u(cid:298)yty klawisz). Mo(cid:298)na natomiast w celu separacji cz(cid:266)(cid:286)ci ty- si(cid:266)cznych liczby wpisa(cid:252) w czasie wprowadzania warto(cid:286)ci znak spacji (rysunek 3.12). Kup książkęPoleć książkę Excel w biurze i nie tylko 66 Rysunek 3.12. Wygl(cid:261)d liczby po u(cid:298)yciu: 1 — znaku kropki z klawiatury numerycznej, 2 — znaku kropki z klawiatury alfanumerycznej, 3 — znaku spacji (odst(cid:266)pu) W celu wpisania liczby ujemnej do komórki mo(cid:298)na u(cid:298)y(cid:252) dowolnego klawisza z tym znakiem (tak z klawiatury numerycznej, jak i z klawiatury alfanumerycznej). Zapis warto- (cid:286)ci ujemnej mo(cid:298)na uzyska(cid:252) równie(cid:298) przez wpisanie liczby w nawiasie (rysunek 3.13). Rysunek 3.13. Wprowadzanie danej w nawiasie — danej ujemnej Zapis warto(cid:286)ci ujemnej w przyk(cid:225)adowej postaci (-569,54) spowoduje przyj(cid:266)cie danej w postaci tekstowej (rysunek 3.14). Rysunek 3.14. Wygl(cid:261)d komórki po wprowadzeniu danej ujemnej w nawiasie Zapisanie warto(cid:286)ci ujemnej w przyk(cid:225)adowej postaci -(569, 54) spowoduje przyj(cid:266)cie danej w normalnej postaci ujemnej (rysunek 3.15). Rysunek 3.15. Wygl(cid:261)d komórki po wprowadzeniu danej w nawiasie poprzedzonym znakiem minus Aby wprowadzi(cid:252) liczb(cid:266) u(cid:225)amkow(cid:261) do komórki, nale(cid:298)y najpierw napisa(cid:252) jej cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) ca(cid:225)- kowit(cid:261), nast(cid:266)pnie spacj(cid:266), po czym cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) u(cid:225)amkow(cid:261). Po zatwierdzeniu wpisu zoba- czymy w komórce zapis liczby w postaci u(cid:225)amkowej, natomiast w pasku formu(cid:225)y liczba b(cid:266)dzie przedstawiona w postaci dziesi(cid:266)tnej (rysunek 3.16). Rysunek 3.16. Zapis liczby w postaci u(cid:225)amkowej Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:228) 3. (cid:105) Wprowadzanie danych 67 Aby wprowadzi(cid:252) tylko cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) u(cid:225)amkow(cid:261) do komórki, nale(cid:298)y najpierw napisa(cid:252) zero i spacj(cid:266), a potem cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) u(cid:225)amkow(cid:261) (rysunek 3.17). Brak zera i spacji przed cz(cid:266)(cid:286)ci(cid:261) u(cid:225)amkow(cid:261) spowoduje, (cid:298)e dana b(cid:266)dzie traktowana jako data i tak zostanie wy(cid:286)wietlona (rysunek 3.18). Rysunek 3.17. Prawid(cid:225)owy zapis cz(cid:266)(cid:286)ci u(cid:225)amkowej (zapis u(cid:225)amka poprzedzony znakiem zera i spacji) Rysunek 3.18. Zapis cz(cid:266)(cid:286)ci u(cid:225)amkowej niepoprzedzony zerem i spacj(cid:261) Zapis liczby w postaci u(cid:225)amka niew(cid:225)a(cid:286)ciwego przeprowadzony w sposób prawid(cid:225)owy (powy(cid:298)ej opisany) spowoduje wy(cid:286)wietlenie wprowadzonej danej jako liczby u(cid:225)amko- wej w postaci u(cid:225)amka w(cid:225)a(cid:286)ciwego (rysunek 3.19). Rysunek 3.19. Zapis u(cid:225)amka niew(cid:225)a(cid:286)ciwego W tabeli 3.1 pokazano sposób wprowadzania danych typu data/czas oraz wy(cid:286)wietlania ich po zatwierdzeniu wpisu do komórki. W datach mo(cid:298)na u(cid:298)ywa(cid:252) my(cid:286)lników i uko- (cid:286)ników. Wielko(cid:286)(cid:252) liter nie odgrywa roli. Na danych typu data mo(cid:298)na wykonywa(cid:252) dzia- (cid:225)ania matematyczne (np. dodawanie, odejmowanie). Aby szybko wprowadzi(cid:252) bie(cid:298)(cid:261)c(cid:261) dat(cid:266) do aktywnej komórki w formacie pokazanym na rysunku 3.20, nale(cid:298)y wcisn(cid:261)(cid:252) i przytrzyma(cid:252) klawisz Ctrl, a nast(cid:266)pnie nacisn(cid:261)(cid:252) kla- wisz znaku (cid:286)rednika (;) — jak pokazano to na rysunku 3.21. Rysunek 3.20. Wygl(cid:261)d formatu zapisu bie(cid:298)(cid:261)cej daty w aktywnej komórce Kup książkęPoleć książkę 68 Excel w biurze i nie tylko Tabela 3.1. Sposoby wprowadzania dat do komórek arkusza Wygl(cid:241)d zawarto(cid:264)ci komórki po zatwierdzeniu wpisu 2010-03-25 26-mar-10 Domy(cid:286)lnie przyj(cid:266)ty rok daty systemowej 06:00 21:03 15:25:35 Format zapisu Sposób wprowadzania RR/MM/DD DD-MMM-RR DD-MMM GG: GG:MM GG:MM:SS Rysunek 3.21. Wstawianie bie(cid:298)(cid:261)cej daty do aktywnej komórki Aby szybko wprowadzi(cid:252) bie(cid:298)(cid:261)c(cid:261) godzin(cid:266) do aktywnej komórki w formacie pokazanym na rysunku 3.22, nale(cid:298)y wcisn(cid:261)(cid:252) i przytrzyma(cid:252) klawisze Shift oraz Ctrl, a nast(cid:266)pnie nacisn(cid:261)(cid:252) klawisz znaku (cid:286)rednika (;), jak pokazano to na rysunku 3.23. Rysunek 3.22. Wygl(cid:261)d formatu zapisu bie(cid:298)(cid:261)cej godziny w aktywnej komórce Rysunek 3.23. Wstawianie bie(cid:298)(cid:261)cej godziny do aktywnej komórki Kup książkęPoleć książkę Skorowidz #ARG!, 120, 124 #N/D!, 139 3-W, 108 A Accelerator, 215 ADR.PO(cid:285)R, 141 adres komórki, 24, 99 aktywacja arkusza, 48 komórki, 18, 24, 61 analiza, 227 anulowanie zaznaczenia, 54 argument funkcji, 118 arkusze, 38, 190 dodawanie, 45 pustego arkusza, 46 wielu pustych arkuszy, 47 kopiowanie, 53 menu podr(cid:266)czne, 16 Rozgrupuj arkusz, 54 Wstaw, 47 Zmie(cid:276) nazw(cid:266), 51 ograniczenia, 22 pasek kart, 50 przenoszenie pomi(cid:266)dzy skoroszytami, 53 przewijanie kart, 35 przyciski, 50 ukrywanie, 31, 48 usuwanie, 45 wybieranie, 35 wyszukiwanie informacji, 57 wy(cid:286)wietlanie, 48 w cz(cid:266)(cid:286)ciach, 56 zaznaczanie, 48 zmiana autofiltr, 159 nazwy, 49, 51 po(cid:225)o(cid:298)enia w skoroszycie, 49, 52 dat, 164, 343 liczbowy, 162, 163 tekstu, 160, 161, 345 tworzenie kryteriów, 160, 163, 164 wybieranie z listy dat lub godzin, 164 z listy warto(cid:286)ci, 162 z listy warto(cid:286)ci tekstowych, 160 zak(cid:225)adanie, 159 autokszta(cid:225)t, 237 autouzupe(cid:225)nianie, 79 B Backspace, 64 bezpiecze(cid:276)stwo makr, 195 bie(cid:298)(cid:261)ca data i czas, 67, 118, 130 godzina, 68 b(cid:225)(cid:261)d #####, 79 #ARG!, 120, 124 #N/D!, 139 C ComboBox, 214 czcionka formatowanie, 86 cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) u(cid:225)amkowa, 67 czyszczenie formatu komórki, 36 komórek, 35 Kup książkęPoleć książkę 384 Excel w biurze i nie tylko D dane, 62 Dane, 82, 146 Poprawno(cid:286)(cid:252) danych, 82, 368, 370 Sortowanie i filtrowanie Sortuj, 146, 149, 263 Sortuj od A do Z, 146 Sortuj od Z do A, 146 Wyczy(cid:286)(cid:252), 168 Zaawansowane, 167 daty, 68, 78 formaty zapisu, 68 Delete, 64 Deweloper, 194, 374 Bezpiecze(cid:276)stwo makr, 195, 205 Formanty, 208, 209 Kontrolki formularza, 379 Pole listy, 210 przycisk pokr(cid:266)t(cid:225)a, 328 Wstaw, 375 Makra, 207, 208 Visual Basic, 205 Zarejestruj makro, 195, 197, 202 Zatrzymaj rejestrowanie, 196, 199, 203 D(cid:224), 131 d(cid:225)ugo(cid:286)(cid:252) tekstu, 131 dodawanie, 100 arkuszy w skoroszycie, 45 pojedynczego pustego arkusza, 46 wielu pustych arkuszy, 47 dokonanie wyboru, 19 drukowanie, 179 Dopasuj do, 180 jako(cid:286)(cid:252) wydruku, 190 kolejno(cid:286)(cid:252) drukowania, 190 makro, 200 marginesy, 181 nag(cid:225)ówek i stopka, 181 niektórych elementów arkusza, 190 obszar wydruku, 191 orientacja strony, 180 Podgl(cid:261)d wydruku, 181 polecenie wydruku, 192 rozmiar papieru, 179, 180 tytu(cid:225)y wydruku, 191 ustawienia strony, 180 do wydruku, 179 wielko(cid:286)(cid:252) marginesów, 180 Wpasuj w strony, 180 Wy(cid:286)rodkuj na stronie, 181 dwukropek, 101 dynamiczne dostosowywanie, 14 dzielenie, 100 arkusza na cz(cid:266)(cid:286)ci, 56 DZI(cid:285)(), 130, 311, 312 E edytor Visual Basic, 207, 220 podzia(cid:225) instrukcji, 221 ustawienie wy(cid:286)wietlania pomocy, 221 utworzenie kodu obs(cid:225)uguj(cid:261)cego zdarzenie, 219 wy(cid:286)wietlanie informacji o sk(cid:225)adni, 220 listy dost(cid:266)pnych w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci i metod obiektu, 221 edytowanie danych, 63 na pasku formu(cid:225)y, 64 w komórce, 64 efekt cienia, 230 siatki, 89 obrazów, 230 ekran startowy, 11 etykiety, 112, 213 F filtrowanie, 145, 159 Autofiltr, 159 dat lub godzin, 164, 166 liczb, 161, 162 tekstu, 160 zaawansowane, 166 jeden warunek w dwóch kolumnach, 169 jeden z dwóch zestawów warunków dla dwóch kolumn, 169 okre(cid:286)lanie zakresu kryteriów, 174 przygotowywanie zakresu kryteriów, 170, 176 wiele warunków w jednej kolumnie, 168 zadania, 170 zapis warunków, 173 zapisywanie zakresu kryteriów filtrowania, 175 formanty, 208 menu podr(cid:266)czne Formatuj formant, 330 Przypisz makro, 209 W(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci, 209 formanty ActiveX, 208, 212 Accelerator, 215 Alignment, 215 AutoLoad, 215 Kup książkęPoleć książkę Skorowidz 385 AutoSize, 215 AutoTab, 215 AutoWordSelect, 215 BackColor, 215 BackStyle, 215 Bold, 215 BorderColor, 215 BorderStyle, 215 BoundColumn, 215 Caption, 215 ColumnCount, 215 ColumnHeads, 216 ColumnWidths, 216 Cycle, 216 Delay, 216 DragBehavior, 216 DropButtonStyle, 216 Enabled, 216 EnterFieldBehavior, 216 EnterKeyBehavior, 216 Etykieta, 213 ForeColor, 216 GroupName, 216 Height, 216 HideSelection, 216 IMEMode, 216 IntegralHeight, 216 Italic, 215 KeepScrollBarsVisible, 216 Left, 216 LinkedCell, 216, 379 ListFillRange, 216, 379 ListRows, 216 ListStyle, 216 ListWidth, 216 Locked, 216 MatchEntry, 216 MatchRequired, 216 Max, 217 MaxLength, 217 menu podr(cid:266)czne W(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci, 214, 377 Min, 217 MouseIcon, 217 MousePointer, 217 MultiLine, 217 MultiSelect, 217 Name, 217 Obraz, 213 Orientation, 217 Pasek przewijania, 213 PasswordChar, 217 Picture, 217 PictureAlignment, 217 PicturePosition, 217 PictureSizeMode, 217 PictureTiling, 217 Placement, 217 Pole kombi, 213, 375 Pole listy, 213 Pole tekstowe, 213 Pole wyboru, 213 PrintObject, 217, 377 Przycisk opcji, 213 Przycisk pokr(cid:266)t(cid:225)a, 213 Przycisk polecenia, 213 punkty konstrukcyjne, 214 ScrollBars, 217 ScrollHeight, 217 ScrollLeft, 217 ScrollTop, 217 ScrollWidth, 217 SelectionMargin, 217 Shadow, 217 ShowDropButtonWhen, 217 Size, 215 SmallChange, 217 SpecialEffect, 218 StrikeThrough, 215 Style, 218 TabKeyBehavior, 218 TakeFocusOnClick, 218 Text, 218 TextAlign, 218 TextColumn, 218 Top, 216 TopIndex, 218 TripleState, 218 Underline, 215 Value, 218 Visible, 218 Weight, 215 widok projektowania, 212 Width, 216 Wi(cid:266)cej formantów, 213 w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci, 215 modyfikacja, 214 struktura okna, 215 WordWrap, 218 Zoom, 218 formanty formularza, 209 menu podr(cid:266)czne, 211 Formatuj formant, 211, 351, 353 Pole listy, 209, 379 przemieszczanie, 210 punkty konstrukcyjne, 210, 329 umieszczanie w arkuszu, 209 ustawienie formantu, 211 Kup książkęPoleć książkę 386 Excel w biurze i nie tylko formanty formularza usuwanie, 211 u(cid:298)ytkowanie, 331 wstawianie, 328 wyj(cid:286)cie ze stanu edycji, 331 zmiana, 211 parametru miesi(cid:261)ca, 330 parametru rok, 330 rozmiaru, 211 formatowanie, 85 czcionki, 86 dost(cid:266)p do polece(cid:276), 85 Formatuj kszta(cid:225)t, 231 koloru wype(cid:225)nienia, 89 kraw(cid:266)dzi komórki, 89 liczb, 88 niestandardowe obramowanie, 96 orientacji zapisu, 87 Style kszta(cid:225)tów, 201 Style obrazu, 230 formaty DD-MMM, 68 DD-MMM-RR, 68 domy(cid:286)lne, 36 GG:MM, 68 GG:SS, 68 RR/MM/DD, 68 zapisu czasu, 68 dat, 68 formularz dokumentu, 96 u(cid:298)ytkownika, 208 formu(cid:225)y, 24, 99 a kopiowanie obszaru, 34 adres komórki, 99 budowa, 99 funkcja, 100 kolejno(cid:286)(cid:252) operacji i dzia(cid:225)a(cid:276), 102 komunikat o b(cid:225)(cid:266)dzie, 118 nawiasy, 102 nazwy zakresów, 112 usuwanie nazw, 113 zasady nadawania nazw, 113 Nazwy zdefiniowane Mened(cid:298)er nazw, 113 odwo(cid:225)ania, 100, 103 operatory, 100 realizuj(cid:261)ce algorytm Gaussa, 325 sk(cid:225)adnia, 14, 99 sta(cid:225)e, 100, 112 tablicowe, 137 wprowadzanie, 14 wyszukiwanie, 58 zastosowanie zdefiniowanych nazw, 115 FRAGMENT.TEKSTU, 134, 242 funkcje, 100, 117 ADR.PO(cid:285)R, 141 argument, 118 bezargumentowe, 118 D(cid:224), 131 DZI(cid:285)(), 130, 311, 312 FRAGMENT.TEKSTU, 134, 242 ILE.LICZB, 127 ILE.NIEPUSTYCH, 128 ILOCZYNU, 123 INDEKS, 137, 242 jednoargumentowe, 118 JE(cid:297)ELI, 126 kategorie, 119 LEWY, 143 LICZ.JE(cid:297)ELI, 129 LICZBA.CA(cid:224)K, 129, 241 lista funkcji, 119 LITERY.MA(cid:224)E, 133 LITERY.WIELKIE, 133 LUB, 125 nazwa, 119 ORAZ, 124, 308 PIERWIASTEK(), 119 PODAJ.POZYCJ(cid:265), 138 PORÓWNAJ, 133 POWT, 143 PRAWY, 142 struktura, 117 SUMA, 121 SUMA.JE(cid:297)ELI, 123 SUMY WARUNKOWEJ, 122 SZUKAJ.TEKST, 135 (cid:285)REDNIA, 127 TEKST, 241 TERAZ(), 118, 130 WARTO(cid:285)(cid:251), 136 wprowadzanie, 120 WYSZUKAJ.PIONOWO, 140 zagnie(cid:298)d(cid:298)one, 119 ZAOKR, 130, 225, 230 ZAST(cid:260)P, 135 Z(cid:224)(cid:260)CZ.TEKSTY, 132 ZNAK, 132 fx, 15 G grafiki, 213 grupa, 14 gwiazdka, 100, 173 Kup książkęPoleć książkę Skorowidz handlowe, 101 H I ikona sterowania programem, 13 ILE.LICZB, 127 ILE.NIEPUSTYCH, 128 ILOCZYN, 123 INDEKS, 137, 242 indeks dolny, 86 górny, 86 JE(cid:297)ELI, 126 J K kalendarze, 323, 326 Autofiltr, 340 formu(cid:225)y realizuj(cid:261)ce algorytm Gaussa, 325 nowe dni (cid:286)wi(cid:261)teczne, 326, 339 u(cid:298)ywanie narz(cid:266)dzi filtrowania, 342 w uk(cid:225)adzie dwunastomiesi(cid:266)cznym, 340 wyliczenie dni (cid:286)wi(cid:261)t ruchomych, 325 wyznaczanie daty (cid:286)wi(cid:261)t wielkanocnych, 323 dni (cid:286)wi(cid:261)tecznych na podstawie roku, 324 karty, 13 arkuszy skoroszytu, 12, 35, 45 udost(cid:266)pnienie do edycji, 51 Dane, 82, 146 Deweloper, 194, 374 Formatowanie, 201 Narz(cid:266)dzia g(cid:225)ówne, 31 Narz(cid:266)dzia obrazów, 13 Plik, 38 Uk(cid:225)ad strony, 90, 179 Wstawianie, 200, 232 klawiatura, 21 alfanumeryczna, 65 numeryczna, 65 klawisz spacji, 65 kolejno(cid:286)(cid:252) operacji i dzia(cid:225)a(cid:276), 102 Kolor wype(cid:225)nienia, 94 kolumny, 12 bezwzgl(cid:266)dne odwo(cid:225)anie, 105 menu podr(cid:266)czne, 16 szeroko(cid:286)(cid:252), 96 okre(cid:286)lanie, 29 zmiana, 27 387 ukrywanie, 31 unikalny zapis danych, 81 wy(cid:286)wietlanie ukrytej kolumny, 32 zaznaczanie, 26, 27 komórki, 23 adres, 24 aktywne, 24 formatowanie, 86 Wybierz z listy rozwijanej, 80, 264 menu podr(cid:266)czne, 16 czyszczenie, 35 edytowanie danych, 63 formatowanie, 85 kopiowanie zawarto(cid:286)ci, 33 kraw(cid:266)dzie, 89 menu podr(cid:266)czne, 80, 277 poprawa zawarto(cid:286)ci, 64 puste, 128 usuwanie, 36 zawarto(cid:286)ci, 33 wklejanie zawarto(cid:286)ci, 33 wprowadzanie danych, 61 ró(cid:298)nych typów, 65 wype(cid:225)nianie, 69, 89 zaznaczanie, 23, 25, 26, 27 kontener grafik, 213 konwertowanie, 40 tekstu na liczb(cid:266), 136 zapisu warto(cid:286)ci numerycznej na zapis s(cid:225)owny, 245 kopiowanie, 53 arkuszy, 53 formu(cid:225), 83 105 zawieraj(cid:261)cych odwo(cid:225)anie bezwzgl(cid:266)dne, zawieraj(cid:261)cych odwo(cid:225)anie wzgl(cid:266)dne, 104 komórek, 33 wybranego obszaru, 34 zawarto(cid:286)ci komórek, 19, 69 bez formatowania, 72 kreska u(cid:225)amkowa, 100 krok, 72 kszta(cid:225)ty, 232 edycja, 236 kategorii Obja(cid:286)nienia, 237 Prostok(cid:261)ty, 233 Schemat blokowy, 234 menu podr(cid:266)czne, 234 Przesu(cid:276) na wierzch, 234 przypisanie odwo(cid:225)ania, 237 ustawianie typu wype(cid:225)nienia, 236 wprowadzanie tekstu, 236 Kup książkęPoleć książkę 388 Excel w biurze i nie tylko L LEWY, 143 LICZ.JE(cid:297)ELI, 129 LICZBA.CA(cid:224)K, 129, 241 liczby, 118 dziesi(cid:266)tne, 65 format Ksi(cid:266)gowe, 88 Liczbowe, 88 formatowanie, 88 Procentowe, 230 ujemne, 66 u(cid:225)amkowe, 66 Walutowe, 225 zmiana zapisu na s(cid:225)owny, 239 Linie siatki, 90 lista polece(cid:276), 10 przewijana Foldery, 39, 44 rozwijana, 14, 80 Lista.xlsx, 196 LITERY.MA(cid:224)E, 133 LITERY.WIELKIE, 133 LUB, 125 Wszystkie pliki programu Excel, 40 (cid:227) (cid:225)(cid:261)cza, 103, 106, 108 arkusz wynikowy, 111 (cid:296)ród(cid:225)owy, 111 do innego programu, 108 sterowanie aktualizowaniem, 108 (cid:286)cie(cid:298)ka dost(cid:266)pu, 110 wpisanie, 108 M makra, 193 bezpiecze(cid:276)stwo, 195 drukowanie, 200 ko(cid:276)czenie operacji rejestrowania, 204 okre(cid:286)lanie parametrów czcionki, 202 rysowanie kszta(cid:225)tu, 201 uruchamianie wydruku, 203 wybieranie kszta(cid:225)tu, 200 wybieranie stylu kszta(cid:225)tu, 201 Klawisz skrótu, 196 kopiowanie cz(cid:266)(cid:286)ci makra w celu utworzenia innego makra, 206 nazwy, 196 osobisty skoroszyt makr, 196 procedury typu Sub, 218 ogólna, 218 zdarzenia, 219 przypisywanie do obiektu, 207 makra, 203 rejestrowanie, 193 ogólny proces, 195 przyk(cid:225)ad, 196 sortowanie, 197 danych, 196 tworzenie za pomoc(cid:261) Microsoft Visual Basic, 205 techniczne zagadnienia, 218 uruchamianie, 193 z poziomu okna modu(cid:225)u, 206 usuwanie, 208 Wy(cid:286)wietl kod, 219 zarz(cid:261)dzanie, 207 makropolecenia, 193 Marginesy, 181 menu podr(cid:266)czne, 15 arkusza, 47, 51 formantu ActiveX, 214 formularza, 211 karty arkusza, 16 komórki, 80 aktywnej, 16, 86 kszta(cid:225)tu DRUKUJ, 204 kszta(cid:225)ty, 234 obiektu, 202 typu WordArt, 18 paska stanu, 17 poziomego paska przewijania arkusza, 17 ukrywanie wierszy lub kolumn, 32 zaznaczonego wiersza, 17 zaznaczonej kolumny, 16 metoda przeci(cid:261)gania, 225, 230 Microsoft Visual Basic, 193, 205 mniejsze lub równe, 101 ni(cid:298), 101 mno(cid:298)enie, 100, 123 w kolumnie, 124 w ró(cid:298)nych obszarach, 124 w wierszu, 123 myszka, 18 znaki graficzne wska(cid:296)nika, 18 Kup książkęPoleć książkę Skorowidz 389 N nag(cid:225)ówek, 183 formatowanie tekstu, 187 Nag(cid:225)ówek/stopka, 181 niestandardowy, 184, 185 numerowanie stron, 189 wstawianie obrazu, 186 Narz(cid:266)dzia g(cid:225)ówne, 31 Czcionka, 85 Obramowanie, 91 Edycja Sortuj i filtruj, 159 Znajd(cid:296) i zamie(cid:276), 57 Znajd(cid:296) i zaznacz, 58 Format, 85 Przenie(cid:286) lub kopiuj arkusz, 52, 54 Ukryj i odkryj, 31, 32, 48 Zmie(cid:276) nazw(cid:266) arkusza, 51 Formatowanie warunkowe Nowa regu(cid:225)a, 335, 337, 358 Kolor czcionki, 337 Komórki, 85 Kopiuj, 33 Sortowanie niestandardowe, 149 Style, 85 Formatuj jako tabel(cid:266), 96 Usu(cid:276) komórki, 36 Usu(cid:276) Wklej, 33 Wstaw Wstaw arkusz, 48 Wyczy(cid:286)(cid:252), 35 Wype(cid:225)nienie Seria danych, 74, 75 Wyrównanie, 85 Narz(cid:266)dzia obrazów, 13 nawiasy, 102 nazwy, 118 funkcji, 119 negacja, 100 nierówne, 101 no(cid:286)nik pami(cid:266)ci, 43 O obramowanie, 89 dodawanie, 91 efekt siatki, 89 niestandardowe, 96 ramka, 93 r(cid:266)czne kre(cid:286)lenie, 93 style, 91 linii, 94 usuwanie, 92 obrót obiektu, 21 obs(cid:225)uga arkusza kalkulacyjnego, 9 klawiatura, 21 menu podr(cid:266)czne, 15 ograniczenia arkuszy i skoroszytów, 22 pasek formu(cid:225)y, 14 uruchamianie, 9 Wst(cid:261)(cid:298)ka, 13 zamykanie, 9 obs(cid:225)uga zdarze(cid:276) wywo(cid:225)ywanych ruchem myszki, 18 obszar, 24 czyszczenie, 35 formatowanie, 85 kopiowanie, 33 nazwy w formu(cid:225)ach, 112 usuwanie, 36 wklejanie, 33 odejmowanie, 100 odsetki, 305 aktualizacja tabeli odsetek ustawowych, 311 obliczenia w obszarze alternatywnym, 310 obs(cid:225)uga skoroszytu, 305 stopy procentowe odsetek za zw(cid:225)ok(cid:266), 314 tabela stóp procentowych, 312 wygl(cid:261)d obszaru formu(cid:225), 308 odwo(cid:225)ania, 24, 100, 103, 118 3-W, 108 bezwzgl(cid:266)dne, 105 do komórek i zakresów, 103 innego arkusza w tym samym skoroszycie, 106 innego skoroszytu, 108 do obszarów, 104 (cid:225)(cid:261)cza, 103, 106 mieszane, 105 mi(cid:266)dzyarkuszowe, 106, 107 po(cid:225)(cid:261)czenia z innym arkuszem lub skoroszytem, 105 wzgl(cid:266)dne, 103 zdalne, 108 zewn(cid:266)trzne, 108 zwracanie, 141 ograniczenia arkuszy, 22 skoroszytów, 22 okno aplikacji, 10, 12 cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) dolna, 12 cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) górna, 12 Kup książkęPoleć książkę 390 Excel w biurze i nie tylko okno dialogowe Autofiltr niestandardowy, 161, 163, 343 Kalendarz, 166 Centrum zaufania, 195 Drukuj, 192 Filtr zaawansowany, 167 Zakres kryteriów, 168, 171, 174, 177 Zakres listy, 168, 171, 174, 177 Formatowanie formantu, 211, 330, 331, 351, 353 Formatowanie jako tabeli, 98 Formatowanie komórek, 85, 354 Czcionka, 86, 187, 336, 338, 359 Liczby, 88 Obramowanie, 89, 92 Orientacja, 88 Sterowanie tekstem, 88 Wype(cid:225)nienie, 339, 360, 362 Wyrównanie, 87 Formatowanie kszta(cid:225)tu O(cid:286)wietlenie górne, 236 Wype(cid:225)nienie, 235 Formatowanie obiektu, 380 Formatowanie obrazu, 230 Cie(cid:276), 231 Listy niest
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Excel w biurze i nie tylko. Wydanie III
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: