Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00148 005374 19042411 na godz. na dobę w sumie
Excel w praktyce. Wydanie kwiecień 2014 r. - ebook/pdf
Excel w praktyce. Wydanie kwiecień 2014 r. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 124
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3008-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> oracle - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poradnik 'Excel w praktyce' to zbiór trików, porad i szczegółowych instrukcji popartych zrzutami ekranu (dla wersji 2003 lub 2007) i zrozumiałymi przykładami, ułatwiających efektywną pracę na Excelu 2003, 2007 i 2010. Z publikacji tej korzystają m.in. księgowi i finansiści, asystentki zarządu, dyrektorzy, kierownicy działów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Serwis internetowy poradnika „Excel w praktyce” www.excelwpraktyce.pl Specjalnie dla Ciebie uruchomiliśmy serwis internetowy. Atrakcyjna i czytelna szata graficzna oraz interfejs przyjazny użytkownikowi sprawią, że odszukanie konkretnej porady w archiwum, pobranie przykładów do tekstu czy zadanie pytania ekspertowi będzie dużo prostsze i wygodniejsze. Zaloguj się, aby wejść do strefy dla prenumeratorów. Login i hasło znajdziesz u dołu przedniej okładki bieżącej aktualizacji. E x c e l w p r a k t y c e A k t u a l i z a c j a s p e c j a l n a – K w i e c i e ń 2 0 1 4 Kwiecień 2014 Najlepsze formuły Najlepsze formuły wyszukujące wyszukujące i dynamiczne wykresy i dynamiczne wykresy w Excelu w Excelu Zagnieżdżanie funkcji wyszukiwania i adresu (cid:23)(cid:23) Zagnieżdżanie funkcji wyszukiwania i adresu (cid:23)(cid:23) Zaawansowane przeszukiwanie arkuszy Zaawansowane przeszukiwanie arkuszy Wykresy na podstawie danych zmieniających się (cid:23)(cid:23) Wykresy na podstawie danych zmieniających się dynamicznie dynamicznie AEX 131 Dane do logowania na stronie internetowej www.excelwpraktyce.pl Login: AEX131 Hasło: MKLP8777 Instrukcja do aktualizacji specjalnej Kwiecień 2014 Aktualizację specjalną możesz wpiąć do poradnika „Excel w praktyce”, traktując ją jako kolejny numer aktualizacji, lub podzielić według podanej poniżej instrukcji. 1. Strony od 3 do 118 (Automatyzacja pracy – korzystajmy z gotowych rozwiązań przy analizach i prezentacji danych A 059) wepnij za ostatnim hasłem na literę A. 2. Strony 119 i 120 (Spis treści) wepnij przed Spisem treści Odpowiedzialność prawna w IT – biuletyn o prawie w IT Dzięki miesięcznikowi „Odpowiedzialność prawna w IT” będziesz wiedział: (cid:122) (cid:122) jak zawierać i negocjować umowy na zakup i wdrożenie oprogramowania jak rozmawiać z prawnikiem i jak rozumieć terminy prawnicze używane w IT jaki jest Twój zakres odpowiedzialności związanej z administracją stronami WWW i danymi osobowymi jak wybrać najbardziej korzystny sposób płacenia za usługi IT (cid:122) (cid:122) Bloki tematyczne biuletynu: I. II. Ochrona danych osobowych Prawa autorskie i licencje Internet i handel elektroniczny IV. Umowy w IT III. V. VI. Bezpieczeństwo baz danych Świadczenie usług telekomunikacyjnych Informatyka śledcza VII. VIII. Polityka bezpieczeństwa IX. Ekspert odpowiada w y p Z a tel. 2 lu ełnio 2 5 m ó 1 w b w y y k 8 2 ślij n 9 2 9 u p o n Formularz zamówienia – odeślij faksem pod numer: 22 617 60 10 lub na adres e-mail: cok@wip.pl (cid:133) prenumerata kwartalna cena 147 zł netto KONFIGURACJA CO03 (cid:133) prenumerata półroczna cena 270 zł netto KONFIGURACJA CO04 Odpowiedzialność prawna w IT Biuletyn papierowy 12 stron, format A4. Cena prenumeraty kwartalnej: 147 zł netto + 5 VAT plus łączne koszty wysyłki i pakowania: 19,50 + 23 VAT Odpowiedzialność prawna w IT Biuletyn papierowy 12 stron, format A4. Cena prenumeraty półrocznej: 270 zł netto + 5 VAT plus łączne koszty wysyłki i pakowania: 39 + 23 VAT Zawsze przed końcem prenumeraty możesz zrezygnować z jej kontynuowania w kolejnych okresach. Wystarczy, że poinformujesz o tym Centrum Obsługi Klienta telefonicznie: 22 518 29 29, e-mailem:cok@wip.pl lub faksem 22 617 60 10 Tu wpisz swoje dane: Imię i nazwisko .......................................................................................................................................................................................................................................... Nazwa jednostki: ....................................................................................................................................................................................................................................... Ulica, nr domu/lokalu ............................................................................................................................................................................................................................... Kod pocztowy i miejscowość: ................................................................................................................................................................................................................... a w t s ń e z c e i p z e b o g e j o w T a l D Dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łotewska 9A, w celach realizacji zamówienia oraz marketingu własnych produktów i usług wydawnictwa. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Zaznaczając pole obok, wyrażam zgodę na otrzymywanie od (cid:133) Wydawnictwa Wiedza i Praktyka sp. z o.o. informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Upoważniam Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy. NIP ........................................................................................................................ Data ...................................... Stanowisko ........................................................... Czytelny podpis ................................................................................................... Podpis ......................................................................................................... Pieczątka .............................................................................................................. Aktualizacja (131) Kwiecień 2014 Login: AEX131 Hasło: MKLP8777 Redaktor Naczelny Piotr Gromulski Wydawca Monika Kijok Opracowanie graficzne okładki Małgorzata Piaskowska Opracowanie graficzne Zbigniew Korzański Koordynator produkcji Mariusz Jezierski Korekta Zespół ISBN 978–83–269–3008-9 Nakład: 1000 egz. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z .o.o. 03–918 Warszawa, ul. Łotewska 9a Tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: pgromulski@wip.pl NIP: 526–19–92–256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Skład i łamanie: Triograf Dariusz Kołacz Miller Druk Sp. z o. o., 03–301 Warszawa, ul. Jagiellońska 82, tel.: 22 614 17 67 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Poradnik „Excel w praktyce” wraz z przysługującym Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona www i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w poradniku „Excel w praktyce” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Poradnik „Excel w praktyce” został przygotowany z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Excel w praktyce” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Excel w praktyce” lub w innych dostępntych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem publikacji oraz interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. 2 Czerwiec 2007 Wiedza i Praktyka w Automatyzacja pracy – korzystajmy z gotowych rozwiązań przy analizach i prezentacji danych A 059/01 A 059/01 Maciej Krasik, specjalista ds. MS Office NN ieraz zadajemy sobie pytanie, dlaczego naszemu współpracownikowi udaje się codziennie wychodzić z biura o godzinie 16, a my prawie zawsze musimy zostawać po godzinach. Pracujemy przecież w Excelu nad podobnymi raportami, ale jemu udaje się skończyć dużo wcześniej. Za- stanówmy się, gdzie tkwi sekret naszego kolegi. Prawdopodobnie stosuje sztuczki i gotowe rozwiązania, które pozwalają pewne czynności w Exce- lu wykonać szybciej. A 059/02 Automatyzacja pracy – korzystajmy z gotowych rozwiązań przy analizach i prezentacji danych CZĘŚĆ 1. PRZYDATNE FORMUŁY WYSZUKUJĄCE Wyszukiwanie danych jest podstawową operacją wy- konywaną w arkuszu. W wielu analizach potrzebujemy bowiem wybrać jedynie określoną wartość z zestawie- nia i wykorzystać ją do dalszych obliczeń. Do proste- go odnajdywania danych możemy korzystać z polece- nia Znajdź. Niestety, to narzędzie nie poradzi sobie ze złożonym odszukiwaniem wartości według zadanych kryteriów. Do takich operacji powinniśmy zastosować formuły oparte na funkcjach wyszukiwania i adresu. W odróżnieniu do polecenia Znajdź zwracają wartość wynikową, która może być wykorzystana w dalszych obliczeniach lub po prostu wyświetlona w komórce. FORMUŁA 1 WARTOŚĆ NAJBARDZIEJ ZBLIŻONA DO POSZUKIWANEJ Potrafimy zbudować formułę, za pomocą której odszu- kamy na określonej liście wartość najmniejszą lub naj- większą. Żadnym kłopotem nie będzie dla nas również wyszukanie pozycji odpowiadającej dokładnie ustalo- nej wartości. Sprawdźmy jednak coś jeszcze innego: formułę, która odnajduje komórkę z wartością najbliż- szą poszukiwanej, niezależnie od tego, czy jest trochę mniejsza, czy trochę większa. Niewątpliwą zaletą opi- sanej dalej formuły jest to, że jej poprawne działanie nie jest uwarunkowane sortowaniem listy. Na rysunku 1 przedstawiony jest wykaz dostępnych w danym terminie sal szkoleniowych, zawierający ich 4 Kwiecień 2014 Wiedza i Praktyka Automatyzacja pracy – korzystajmy z gotowych rozwiązań przy analizach i prezentacji danych A 059/03 lokalizację (miasto) oraz szacowaną liczbę wolnych miejsc. Rys. 1. Sale szkoleniowe o różnej pojemności Aby odszukać odpowiednią wartość: 1. W komórce E3 wpisujemy liczbę uczestników orga- nizowanego przez nas szkolenia, np. 22. 2. Do komórki E4 wprowadzamy następującą formułę: =INDEKS(B4:B14;PODAJ.POZYCJĘ(MIN(MODUŁ. LICZBY(B4:B14-E3)); MODUŁ.LICZBY(B4:B14-E3);0)) 3. Zatwierdzamy ją kombinacją klawiszy Ctrl + Shift + Enter, ponieważ jest to formuła tablicowa. Po- prawnie wprowadzona zostanie ujęta w nawiasy klamrowe widoczne na pasku formuły. Formuła zwróci wynik 25. Jest to bowiem wartość naj- bliższa 22. Wiedza i Praktyka Excel w praktyce © 5 A 059/04 Automatyzacja pracy – korzystajmy z gotowych rozwiązań przy analizach i prezentacji danych Rys. 2. Formuła odszukała wartość najbliższą szukanej Wyjaśnienie działania formuły: – Od każdej liczby w obszarze B4:B14 jest odejmo- wana wartość z komórki E3, tworząc w ten sposób tablicę wartości równych tej różnicy, rozmiarem od- powiadającą liczbie komórek w obszarze B4:B14. – Funkcja MODUŁ.LICZBY zamienia wszystkie war- tości występujące w tej tablicy na liczby bez znaku. – Z tych wartości za pomocą funkcji MIN wyszukiwa- na jest wartość najmniejsza. – Następnie funkcja PODAJ.POZYCJĘ zwraca poło- żenie (pozycję) tej minimalnej wartości. – Obliczona pozycja staje się argumentem zewnętrznej funkcji INDEKS, która zwraca zawartość komórki znajdującej się na tej pozycji w obszarze B4:B14. FORMUŁA 2 NAJMNIEJSZY ZYSK I NAJMNIEJSZA STRATA Często się zdarza, że w jednym zestawieniu znajdują się zarówno liczby dodatnie, jak i ujemne. My potrze- 6 Kwiecień 2014 Wiedza i Praktyka Automatyzacja pracy – korzystajmy z gotowych rozwiązań przy analizach i prezentacji danych A 059/05 bujemy wyznaczyć skrajne wartości, ale z określonymi warunkami. Chcemy wyszukać najmniejszą wartość oddzielnie z grupy liczb dodatnich i oddzielnie spośród ujemnych. Do takiej operacji nie wystarczy zastosować jedynie funkcje MIN lub MAX. Jeżeli liczby o różnych znakach są pomieszane, wynikiem pierwszej będzie liczba ujemna, a drugiej dodatnia. Rozwiązanie zapre- zentujemy na przykładzie zestawienia zysków i strat z rysunku 3. Rys. 3. Tabela wyników finansowych Naszym pierwszym zadaniem jest wyszukanie najmniej- szego zysku. Formuła powinna zatem uwzględnić jedy- nie grupę kwot dodatnich i wybrać z nich najmniejszą. W tym celu: 1. Do komórki D2 wprowadzamy następującą formułę: =MIN(JEŻELI(B2:B13 =0;””;B2:B13)) 2. Zatwierdzamy ją kombinacją klawiszy Ctrl + Shift + Enter, ponieważ jest to formuła tablicowa. Wiedza i Praktyka Excel w praktyce © 7 A 059/06 Automatyzacja pracy – korzystajmy z gotowych rozwiązań przy analizach i prezentacji danych Rys. 4. Najmniejsza wartość spośród dodatnich Wyjaśnienie działania formuły: – Funkcja JEŻELI sprawdza każdą komórkę z zakresu B2:B13 pod kątem występowania liczb mniejszych lub równych zero ( =0). – Tworzona jest tablica wartości logicznych PRAWDA (dla liczb ujemnych) i FAŁSZ (dla liczb dodatnich i w tym przypadku zera). – Wszystkie wartości FAŁSZ są zamieniane w tablicy na rzeczywiste liczby z komórek, a w miejsce warto- ści PRAWDA jest podstawiany pusty ciąg znaków. – Na koniec funkcja MIN przeszukuje liczby znajdują- ce się w tablicy i zwraca najmniejszą. Aby sprawdzić teraz, ile wynosi najmniejsza strata, wy- konujemy następujące czynności: 1. W komórce E2 wprowadzamy formułę: =MAX(JEŻELI(B2:B13 =0;””;B2:B13)) 2. Zatwierdzamy ją wspomnianą kombinacją klawiszy, ponieważ to także jest formuła tablicowa. 8 Kwiecień 2014 Wiedza i Praktyka Automatyzacja pracy – korzystajmy z gotowych rozwiązań przy analizach i prezentacji danych A 059/07 Rys. 5. Najmniejsza wartość spośród ujemnych FORMUŁA 3 WARTOŚĆ WYSTĘPUJĄCA NAJCZĘŚCIEJ LUB NAJRZADZIEJ Zwróćmy uwagę, że w arkuszu znajduje się rejestr skła- danych zamówień. Potrzebujemy sprawdzić, z którego miasta jest ich najwięcej, a z którego najmniej. Przy tego typu wyszukiwaniu posłużymy się kombinacją funkcji wyszukujących oraz zliczających. Działanie formuły sprawdzimy na przykładzie z rysunku 6. Aby sprawdzić, z którego miasta napływa najwięcej za- mówień: 1. Do komórki E2 wprowadzamy następującą formułę: =INDEKS(C2:C16;PODAJ.POZYCJĘ(MAX(LICZ.JEŻELI- (C2:C16;C2:C16));LICZ.JEŻELI(C2:C16;C2:C16);0)) 2. Koniecznie zatwierdzamy ją kombinacją klawiszy Ctrl + Shift + Enter, ponieważ jest to formuła ta- blicowa. Wiedza i Praktyka Excel w praktyce © 9 A 059/08 Automatyzacja pracy – korzystajmy z gotowych rozwiązań przy analizach i prezentacji danych Do wyznaczenia nazwy miasta, które występuje naj- mniejszą liczbę razy: 3. W komórce F2 użyjmy bardzo podobnej formuły ta- blicowej: =INDEKS(C2:C16;PODAJ.POZYCJĘ(MIN(LICZ.JEŻELI- (C2:C16;C2:C16));LICZ.JEŻELI(C2:C16;C2:C16);0)) Rys. 6. Dane dotyczące zamówień Rys. 7. Obie formuły tablicowe zwróciły poprawne wyniki 10 Kwiecień 2014 Wiedza i Praktyka
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Excel w praktyce. Wydanie kwiecień 2014 r.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: