Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00262 007182 13471105 na godz. na dobę w sumie
Faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne - ebook/pdf
Faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 84
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-4673-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jak wiadomo, faktura VAT jest podstawowym dokumentem księgowym i rozliczeniowym. Jedną z jej funkcji jest dokumentowanie transakcji i umożliwienie poprawnego ich ujęcia w księgach i ewidencjach zarówno wystawcy, jak i odbiorcy faktury. Jej otrzymanie pozwala także na odliczenie wykazanego w niej podatku przez nabywcę. Faktura powinna potwierdzać w zasadzie każdą sprzedaż. Wyjątkiem są transakcje ewidencjonowane na kasie. W tej publikacji znajdą Państwo zarówno omówienie najważniejszych kwestii związanych z wystawianiem tych dokumentów, jak i wzory faktur, ważne interpretacje podatkowe i orzeczenia sądów oraz dużą porcję odpowiedzi ekspertów na pytania podatników dotyczące tej problematyki.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

 Zasady wystawiania faktur  Wzory faktur  komentarze ekspertów  Refakturowanie usług  Orzecznictwo i interpretacje wyjaśnienia praktyczne 2016 faktury §§VAT 4 9 M O U cena 49,90 zł Zamów na www.doradcavat.wip.pl lub pod nr tel. 22 518 29 29 FAKTURY VAT 2016 WYJAŚNIENIA PRAKTYCZNE � Zasady wystawiania faktur � Wzory faktur � Komentarze ekspertów � Refakturowanie usług � Orzecznictwo i interpretacje Redaktor: Rafał Kuciński Autorzy: Rafał Kuciński prawnik, specjalista z zakresu VAT Katarzyna Lisowska prawnik, konsultant w Taxpoint Katarzyna Knapik doradca podatkowy, wspólnik w Taxpoint Wydawca: Renata Grochowska-Siudaj Korekta: Zespół ISBN: 978-83-269-4673-8 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 DTP: Studio Raster Druk: Miller Druk sp. z o.o. Książka „Faktury VAT 2016 – wyjaśnienia praktyczne” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w książce bez zgody wydawcy jest zabroniony. Za- kaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z sie- dzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych – przesyłania materiałów promocyjnych dotyczących innych pro- duktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że Państwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wie- dzy i zgody innym podmiotom. SPIS TREŚCI Wstęp ........................................................................................................................................... 5 Rozdział I. Zasady wystawiania faktur VAT ..................................................................... 7 Dokumentowanie sprzedaży .............................................................................................. 7 Faktura na żądanie ............................................................................................................... 9 Dokumentowanie przed dostawą ....................................................................................... 9 Ewidencja sprzedaży ............................................................................................................ Zbiorcze fakturowanie ......................................................................................................... Data zakończenia dostawy na fakturze ............................................................................ Przeliczanie kwot z faktur w obcych walutach ............................................................... Rozdział II. Refakturowanie usług – skutki w podatku dochodowym ........................... Moment powstania przychodu ............................................................................................ Moment poniesienia kosztu ................................................................................................. Rozbieżne stanowiska fiskusa ............................................................................................. Refakturowanie wydatków na media ................................................................................ Skutki przyjętych rozwiązań ............................................................................................... Rozdział III. Brak faktury a rozliczanie kosztów w podatku dochodowym ........................................................................................................ Rozdział IV. Orzecznictwo i interpretacje .......................................................................... 1. Wpis w książce nadawczej nie jest dowodem doręczenia faktury korygującej ....... 2. Niekiedy można zrezygnować z wystawienia faktury zaliczkowej ......................... 3. W wyjątkowych sytuacjach fakturę można unieważnić ............................................. 4. Nieodpłatnego przekazania towarów handlowych nie trzeba dokumentować fakturą 5. Samofakturowanie jest możliwe po zawarciu pisemnej umowy ............................... 6. Poprawnie wystawiona faktura musi spełniać ustawowe wymogi .......................... 7. Odliczenie podatku jest możliwe dopiero po skorygowaniu błędnej faktury ......... 8. Nie można odmówić podatnikowi wyjaśnień dotyczących e-faktur ........................ 9. Faktura nie zwalnia z obowiązku podania NIP na paragonie ................................... Rozdział V. Wzory faktur ....................................................................................................... 1. Faktura VAT ..................................................................................................................... 2. Faktura uproszczona do 450 zł ...................................................................................... 3. Faktura w walucie obcej ................................................................................................. 4. Faktura z cenami brutto ................................................................................................. 11 12 12 13 15 16 16 17 18 19 21 23 23 25 26 27 29 30 31 33 34 37 37 38 39 40 5. Faktura korygująca dane nabywcy ............................................................................... 6. Faktura zaliczkowa .......................................................................................................... 7. Faktura końcowa .............................................................................................................. 8. Faktura metoda kasowa .................................................................................................. 9. Faktura na sprzedaż zwolnioną .................................................................................... 10. Faktura VAT RR ............................................................................................................... 11. Faktura procedura marży – towary używane ............................................................ 12. Faktura procedura marży dla biur podróży ............................................................... 13. Faktura procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki .......................... 14. Faktura procedura marży – dzieła sztuki .................................................................... 15. Nota korygująca ............................................................................................................... Rozdział VI. Odpowiedzi ekspertów .................................................................................. 5 1. Faktura dokumentująca usługę transportową dla podatnika szwajcarskiego bez VAT ............................................................................................... 5 2. Nieodpłatne przekazanie towarów dokumentujemy dowodem wewnętrznym .. 3. Podatnik może wystawić fakturę zbiorczą korygującą za cały miesiąc ................. 5 4. Faktura może zawierać cenę jednostkową brutto ..................................................... 5 5. Można skorygować podstawę opodatkowania mimo braku potwierdzenia odbioru korekty ................................................................................. 5 6. Zapłata zaliczki na poczet WNT nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego .................................................................................................................. 7. Niekiedy należy podawać NIP na fakturach wystawianych osobom fizycznym ........................................................................................................................ 6 8. Moment odliczenia VAT wyznacza obowiązek podatkowy i otrzymana faktura ....................................................................................................... 6 9. Podatnik musi wystawić fakturę na żądanie osoby prywatnej ............................... 6 10. Opłatę skarbową poniesioną w imieniu i na rzecz kontrahenta dokumentuje nota ............................................................................................................ 6 11. Błędne numery PKWiU na fakturach nie wymagają korekty .................................. 6 12. Rozliczenie faktury za zakupy na raty ........................................................................ 6 13. Faktury można otrzymywać e-mailem ........................................................................ 6 14. Data sprzedaży na fakturze zaliczkowej nie jest wymagana ........................................................................................................... 15. Dokumentowanie sprzedaży przez podmioty zwolnione z VAT ............................ 16. Faktura nie musi określać terminu płatności .............................................................. 17. Faktura za usługę transportową nie wyznacza obowiązku podatkowego............ 7 18. Wystawienie faktury z odwrotnym obciążeniem jest kłopotliwe ........................... 7 19. Refakturowana usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu może być zwolniona z VAT ............................................................................................ 7 20. Odręczne korygowanie błędów na fakturze jest niedopuszczalne ........................ 7 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 2 2 53 5 6 7 59 1 2 3 4 5 7 8 69 70 72 3 4 7 8 4 Faktury VAT 2016 – wyjaśnienia praktyczne WSTĘP Jak wiadomo, faktura VAT jest podstawowym dokumentem księgo- wym i rozliczeniowym. Jedną z jej funkcji jest dokumentowanie transakcji i umożliwienie poprawnego ich ujęcia w księgach i ewidencjach zarówno wystawcy, jak i odbiorcy faktury. Jej otrzymanie pozwala także na odlicze- nie wykazanego w niej podatku przez nabywcę. Faktura powinna potwier- dzać w zasadzie każdą sprzedaż. Wyjątkiem są transakcje ewidencjonowane na kasie. W tej publikacji znajdą Państwo zarówno omówienie najważniej- szych kwestii związanych z wystawianiem tych dokumentów, jak i wzory faktur, ważne interpretacje podatkowe i orzeczenia sądów oraz dużą porcję odpowiedzi ekspertów na pytania podatników dotyczące tej problematyki. Życzę ciekawej lektury Rafał Kuciński 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: