Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00688 013134 16919237 na godz. na dobę w sumie
Fantastyka w literaturach słowiańskich. Idee, koncepty, gatunki - ebook/pdf
Fantastyka w literaturach słowiańskich. Idee, koncepty, gatunki - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 264
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2744-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> encyklopedie, słowniki >> słowniki dwujęzyczne
Porównaj ceny (książka, ebook (-27%), audiobook).
Tom poświęcony jest najpopularniejszym gatunkom i zjawiskom występującym w obrębie fantastyki słowiańskiej, przede wszystkim polskiej i rosyjskiej. Czytelnik znajdzie w nim artykuły dotyczące rozmaitych aspektów omawianego fenomenu. Autorzy tekstów wskazują m.in. na zacieranie się granic pomiędzy odmianami gatunkowymi obecnymi w fantastyce polskiej i rosyjskojęzycznej, jak również na powstawanie zjawisk całkowicie nowych, nie mających swych odpowiedników w dziełach fantastów zachodnich (głównie angielskojęzycznych). Dowodzą oni zbieżności zainteresowań polskich i rosyjskich twórców fantastyki, podejmują zagadnienia dotyczące roli historiozofii w fantastyce naukowej, powracają do przeżywającego renesans gatunku antyutopii (dystopii), prezentują motywy wampiryczne w dziełach współczesnych rosyjskich fantastów, wchodzą w polemikę z badaczami obwieszczającymi śmierć science fiction, jak również wskazują na zależności pomiędzy literaturą fantasy, magią a kryminałem i powieścią detektywistyczną. To, oczywiście, daleko nie wszystkie tematy. Zainteresowany czytelnik znajdzie w tomie informacje, które wzbogacą jego wiedzę na temat literatury współczesnej i staną się impulsem do kolejnych, pasjonujących lektur.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Fantastyka w literaturach słowiańskich idee | koncepty | gatunki NR 3452 Fantastyka w literaturach słowiańskich idee | koncepty | gatunki Redakcja tomu Andrzej Polak i Monika Karwacka Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2016 Redaktor serii: Historia Literatur Słowiańskich: Bożena Tokarz Recenzja: Bogdan Trocha Projekt okładki: Marek J. Piwko Redaktor: Michał noszczyk Korektor: gaBriela wilk Łamanie: edward wilk Copyright © 2016 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-743-2 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-744-9 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawnictwo.us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 16,5. Ark. wyd. 12,5. Papier offset. III kl., 90 g. Cena 20 zł (+ VAT) Druk i oprawa EXPOL, P. Rybiński, J. Dąbek, Spółka jawna ul. Brzeska 4, 87-800 Włocławek Spis treści Od redakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 MacieJ Parowski Fantastyki słowiańskie? . . . . . . . . . . . . . 9 Jacek soBoTa Od historii „zamrożonej” po ideę postępu – motywy historio- zoficzne w literaturze science fiction . . . . . . . . . 23 АнАтолий нямцу Легендарно-мифологическая аксиология в фантастике . . 41 kaTarzyna gadoMska Specyfika noweli fantastycznej Stefana Grabińskiego . . . 53 kaTarzyna arciszewska Wampir – lustro rzeczywistości. O jednym z aspektów współ- czesnej rosyjskiej literatury wampirycznej . . . . . . . 75 aleksandra zywerT Powieść na koniec wieku. Wybrakówka Olega Diwowa . . 95 andrzeJ Polak Historia alternatywna a rosyjskie pragnienia imperialne. Укус ангела Pawła Krusanowa . . . . . . . . . . . . 117 ЕлЕнА михАлик Хроники странного королевства Оксаны Панкеевой: гендерный аспект . . . . . . . . . . . . . . 145 6 Spis treści нАтАлья ПоПович Журнал «Полдень. XXI век» как зеркало современной российской фантастики . . . . . . . . . . . . 161 олЕся стужук «Смерть» или трансформация научной фантастики . . . 171 anna n. wilk Braterstwo wilków. Motyw przemiany we współczesnej rosyj- skiej literaturze grozy . . . . . . . . . . . . . 183 Magdalena szczePocka Szamanizm we współczesnej polskiej fantastyce na przykła- dzie Rudej sfory Mai Lidii Kossakowskiej i Popiołu i kurzu Jarosława Grzędowicza . . . . . . . . . . . . . 201 agnieszka graJcar Przestrzeń fantasy w „trylogii husyckiej” Andrzeja Sapkow- skiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 ewa draB Magia a kryminał, fantasy a literatura detektywistyczna: styli- zacja i hybrydyzacja w powieści Mag niezależny Flossia Na- ren Kiry Izmajłowej . . . . . . . . . . . . . . 235 Paweł wiaTer Słowiańskie zamiłowanie do postapokalipsy. Uniwersum Metro 2033 jako zwiastun nowego rodzaju literatury fanta- stycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Od redakcji Praca stanowi kontynuację tomu Fantastyka rosyjska dawniej i dziś, zainicjowanego przed kilku laty przez grono rusycystów z Uniwersytetu Śląskiego. Fantastyka w litera- turach słowiańskich. Idee, koncepty, gatunki poświęcona jest najpopularniejszym gatunkom i zjawiskom występują- cym w obrębie fantastyki słowiańskiej – przede wszystkim polskiej i rosyjskiej. Choć książka skierowana jest głównie do badaczy literatury, to z pewnością zaciekawi każdego miłośnika fantastyki. Zainteresowany czytelnik znajdzie w niej artykuły badaczy polskich, rosyjskich i ukraińskich, dotyczące rozmaitych aspektów omawianego fenomenu. W swoich tekstach wskazują oni na współzależność odmian gatunkowych, obecnych w polskiej i rosyjskojęzycznej fan- tastyce od końca lat 70. minionego stulecia. Analizują za- gadnienia dotyczące historiozofii, współtworzące literaturę fantastycznonaukową. Raz jeszcze powracają do przeżywa- jącego kolejny renesans gatunku antyutopii (tudzież dysto- pii). Jedna z autorek analizuje osobliwości „wewnętrznej fantastyki” Stefana Grabińskiego, twórczości inspirowanej takimi myślicielami, jak Platon, Henri Bergson czy Wil- liam James. Inna prezentuje motywy wampiryczne w dzie- łach współczesnych rosyjskich fantastów. Uwagę badaczy przyciągają próby wykreowania rosyjskiej idei narodowej oraz systemu wartości, który gwarantowałby elementarne 8 Od redakcji poczucie sprawiedliwości – problem ten podejmuje w swo- ich utworach Oleg Diwow. Podobne zagadnienie porusza artykuł rozpatrujący historię alternatywną Pawła Krusanowa w kontekście rosyjskich pragnień imperialnych. Kwestia ta interesuje wielu rosyjskich fantastów, których teksty współ- tworzą odrębną całość, tzw. fantastykę imperialną. Artykuł poświęcony genderowej specyfice cyklu współczesnej ukra- ińskiej pisarki Oksany Pankiejewy pozwala stwierdzić, że problematyka gender podporządkowuje sobie artystyczny system omawianych utworów. Kolejny relacjonuje działal- ność wielce zasłużonego dla fantastyki rosyjskiej almanachu „Полдень. ХХI век”, którego założyciel – Boris Strugacki – promował i wspierał liczne grono fantastów – nie tylko w Rosji. Jeszcze inny podejmuje polemikę z badaczami po raz kolejny obwieszczającymi śmierć „twardej fantasty- ki naukowej”. Młode polskie badaczki interesuje motyw przemiany we współczesnej rosyjskiej literaturze grozy (na przykładzie utworów Olega Diwowa i Dmitrija Suslina), motywy kojarzone z syberyjskim szamaństwem (w dziełach polskich fantastów – Mai Lidii Kossakowskiej i Jarosła- wa Grzędowicza), związki literatury fantasy z wierzeniami dawnych Słowian (w Trylogii husyckiej Andrzeja Sap- kowskiego), zależności pomiędzy literaturą fantasy, magią a kryminałem i powieścią detektywistyczną. Ostatni tekst traktuje o cieszącym się dużym zainteresowaniem projekcie Uniwersum Metro 2033. Niewykluczone, że jego korzenie tkwią w słowiańskiej fascynacji postapokaliptyką. Osoby zainteresowane fantastyką znajdą w niniejszym tomie infor- macje, które, z jednej strony, wzbogacą ich wiedzę na temat interesującego wycinka literatury współczesnej, z drugiej zaś, staną się impulsem do kolejnych, pasjonujących lektur. Monika Karwacka Andrzej Polak
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fantastyka w literaturach słowiańskich. Idee, koncepty, gatunki
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: