Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00125 005557 13254611 na godz. na dobę w sumie
Fast text. Jak pisać krótkie teksty, które błyskawicznie przyciągną uwagę - ebook/pdf
Fast text. Jak pisać krótkie teksty, które błyskawicznie przyciągną uwagę - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-2575-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Krótkie teksty na szybkie czasy

Świat przyspieszył, a tekst musi dotrzymać mu kroku. Czytelnik przesuwa palcem po ekranie, skanuje listę wyników, chwyta w locie strzępki zdań. W kilka sekund decyduje, co warto czytać. Gdy oko czytelnika pędzi po ekranie — liczy się każde słowo. Dlatego współcześnie rozkwitają formy krótkie: esemesy, tweety, memy, wpisy na Facebooku, wezwania do działania.

By zwyciężyć walkę o uwagę czytelnika, musisz nauczyć się pisać krótko, mocno i celnie. Od kogo? Od twórców reklam. Autorów tekstów piosenek. Poetów. Sławnych pisarzy. Mistrzów haiku. Specjalistów od SEO. Joanny Wrycza-Bekier, która dla Ciebie zebrała inspirujące, krótkie teksty i przyjrzała im się z punktu widzenia literaturoznawcy i specjalisty w zakresie internetowego słowa pisanego. Przed Tobą 21 technik i 4 warsztaty, dzięki którym nauczysz się pisać krótkie teksty, tak by szybko przykuć uwagę.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Wydawnictwo HELION nie bierze jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Wydawnictwo HELION nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: ULABUKA Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie?fastte Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-0601-1 Copyright © Helion 2016 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Spis tre(cid:286)ci Wst(cid:266)p S(cid:225)owa Zdania Paralelizm Kontrast Krótka opowie(cid:286)(cid:252) Synestezja Warsztat 1.: Krótkie bio Metonimia Metafora Personifikacja Gra s(cid:225)ów Kwantyfikator Hiperbola Warsztat 2.: S(cid:225)owa kluczowe Luka P(cid:266)tla 3 5 7 13 19 25 29 53 59 63 67 75 79 81 83 87 93 101 Poleć książkęKup książkę 4 | F A S T T E X T . J A K P I S A (cid:109) K R Ó T K I E T E K S T Y Zapowied(cid:296) Liczby Trójka Dwójka Warsztat 3.: Znaczniki SEO Ty147 Ja153 Pytanie Rada Cytat Warsztat 4.: Wezwanie do dzia(cid:225)ania Zako(cid:276)czenie Bibliografia 109 119 127 133 137 161 167 173 179 187 189 Poleć książkęKup książkę Wst(cid:218)p W Galerii Malarstwa XIX wieku spod bia(cid:225)ych parasolek patrz(cid:261) na nas m(cid:225)ode kobiety spaceruj(cid:261)ce po parku. Na jednym z obrazów pod kryszta(cid:225)owymi (cid:298)yrandolami wiruj(cid:261) pary w rytmie walca. Na innym m(cid:225)ody arystokrata w cylindrze wyrusza na konn(cid:261) przeja(cid:298)d(cid:298)k(cid:266). W Galerii Malarstwa XX wieku nikt ju(cid:298) nie spaceruje po parku, nie wiruje w rytmie walca ani nie wyrusza na konn(cid:261) przeja(cid:298)d(cid:298)k(cid:266). Je- ste(cid:286)my w (cid:286)wiecie geometrycznych figur, niesymetrycznych linii i kolo- rowych ma(cid:296)ni(cid:266)(cid:252). (cid:285)wiat przyspieszy(cid:225). By dotrzyma(cid:252) mu kroku, wykorzystujemy czas do maksimum. S(cid:225)uchamy muzyki, szusuj(cid:261)c na rolkach i popijaj(cid:261)c kaw(cid:266) na wynos. P(cid:266)dzimy autostradami, k(cid:261)tem oka rejestruj(cid:261)c slogany re- klamowe na billboardach. Mi(cid:266)dzy jednym a drugim k(cid:266)sem kebaba czytamy tweety i wysy(cid:225)amy SMS-y. Po wpisaniu has(cid:225)a do wyszukiwar- ki w przeci(cid:261)gu kilku sekund skanujemy list(cid:266) wyników i decydujemy, czy warto klikn(cid:261)(cid:252). Przesuwamy palcem po ekranie, chwytaj(cid:261)c w locie strz(cid:266)pki zda(cid:276). Sto s(cid:225)ów czytamy (cid:286)rednio w 4,5 sekundy! Nic dziwnego, (cid:298)e cho(cid:252) w internecie mo(cid:298)na opublikowa(cid:252) tekst dowolnej d(cid:225)ugo(cid:286)ci, rozkwitaj(cid:261) w nim formy krótkie. Tweety, facebo- okowe posty, nag(cid:225)ówki, slogany, opisy SEO, opisy produktów. Ale to nie internet wylansowa(cid:225) mod(cid:266) na zwi(cid:266)z(cid:225)o(cid:286)(cid:252). Krótkie pisanie ma d(cid:225)ug(cid:261) histori(cid:266). W tej ksi(cid:261)(cid:298)ce b(cid:266)d(cid:266) przeplata(cid:252) klasyk(cid:266) z nowoczesno(cid:286)ci(cid:261) i si(cid:266)ga(cid:252) do krótkich form, takich jak: wiersze, teksty piosenek, cytaty (cid:225)aci(cid:276)skie i biblijne, aforyzmy, haiku, z(cid:225)ote my(cid:286)li, newsy, zagadki, (cid:298)arty. Poleć książkęKup książkę 6 | F A S T T E X T . J A K P I S A (cid:109) K R Ó T K I E T E K S T Y Przygotowuj(cid:261)c si(cid:266) do pisania tej ksi(cid:261)(cid:298)ki, d(cid:225)ugo zbiera(cid:225)am krótkie teksty. Wy(cid:225)apywa(cid:225)am je w gazetkach supermarketów, reklamach telewizyjnych, mediach spo(cid:225)eczno(cid:286)ciowych, a nawet na ulotkach i T-shirtach. Zape(cid:225)ni(cid:225)am nimi dwa grube notesy. (cid:285)wiat jest pe(cid:225)en krótkich tekstów. Nowsze i starsze formy krótkiego pisania udowadniaj(cid:261) nam, (cid:298)e w niewielu s(cid:225)owach mo(cid:298)na wyrazi(cid:252) bardzo wiele: Dobrze widzi si(cid:266) tylko sercem, najwa(cid:298)niejsze jest niewidoczne dla oczu (70 znaków) By(cid:252) albo nie by(cid:252), oto jest pytanie (34 znaki) My(cid:286)l(cid:266), wi(cid:266)c jestem (18 znaków) Mówisz, masz (12 znaków) Kocham ci(cid:266) (10 znaków) Przed Tob(cid:261) 21 technik i cztery warsztaty, dzi(cid:266)ki którym nauczysz si(cid:266) pisa(cid:252) krótkie teksty, tak by b(cid:225)yskawicznie przyku(cid:252) uwag(cid:266) czytel- nika. Zapnij pasy i ruszamy w podró(cid:298) drog(cid:261) szybkiego ruchu! Poleć książkęKup książkę S(cid:239)owa Gdy oko czytelnika mknie po ekranie, ka(cid:298)de s(cid:225)owo si(cid:266) liczy. Pisanie to sztuka wyboru, zamiast s(cid:225)ów byle jakich, przezroczystych, nudnych wybierajmy wi(cid:266)c takie, które maluj(cid:261) obrazy, zara(cid:298)aj(cid:261) energi(cid:261) i pory- waj(cid:261) do dzia(cid:225)ania. Jakie to s(cid:225)owa? W zwi(cid:266)z(cid:225)ym, wyrazistym i lekkim tek(cid:286)cie dominuj(cid:261) trzy rodzaje s(cid:225)ów: obrazowe rzeczowniki, dyna- miczne czasowniki i inspiruj(cid:261)ce przymiotniki. Obrazowe rzeczowniki S(cid:225)owo wcale nie musi rywalizowa(cid:252) z obrazem, mo(cid:298)e go wywo(cid:225)ywa(cid:252). Obraz w g(cid:225)owie czytelnika najlepiej namaluje obrazowy rzeczownik. Kiedy zast(cid:261)pimy ogólnik s(cid:225)owem konkretnym, dziej(cid:261) si(cid:266) cuda. Czy na d(cid:296)wi(cid:266)k s(cid:225)owa „posi(cid:225)ek” w Twojej g(cid:225)owie wy(cid:286)wietla si(cid:266) obraz? A je(cid:286)li powiem „spaghetti z pomidorami i bazyli(cid:261)”? Przenios(cid:225)e(cid:286) si(cid:266) na mo- ment do w(cid:225)oskiej knajpki? A mo(cid:298)e nawet poczu(cid:225)e(cid:286) smak pomidorów i zapach bazylii? To niezwyk(cid:225)e, (cid:298)e proste, ale konkretne s(cid:225)owa maj(cid:261) tak(cid:261) moc. Obrazowe rzeczowniki: (cid:120) uszczegó(cid:225)awiaj(cid:261), np. szarlotka zamiast ciasto, (cid:120) pobudzaj(cid:261) zmys(cid:225)y, np. blask, grzmot, ch(cid:225)ód, pisk, (cid:120) eksponuj(cid:261) nazwy w(cid:225)asne, np. Chanel zamiast perfumy. Poleć książkęKup książkę 8 | F A S T T E X T . J A K P I S A (cid:109) K R Ó T K I E T E K S T Y Kiedy ju(cid:298) rozbudzisz wyobra(cid:296)ni(cid:266) czytelnika, (cid:225)atwiej b(cid:266)dzie Ci przekaza(cid:252) mu g(cid:225)ówn(cid:261) my(cid:286)l. Dowodzi tego tekst Drobne rzeczy nadaj(cid:261) (cid:298)yciu smak, który otwiera katalog Ikea na sezon 2015/2016: Z pozoru mog(cid:261) wydawa(cid:252) si(cid:266) nieistotnymi szczegó(cid:225)ami. Gest, mi(cid:225)e s(cid:225)owo, b(cid:225)ysk w oku, bycie razem. By(cid:252) mo(cid:298)e w(cid:225)a(cid:286)nie ten wygodny taboret ze schodkiem zbli(cid:298)a was do siebie. Albo taca, na której podasz (cid:286)niadanie ukochanej osobie bez specjalnej oka- zji. W(cid:225)a(cid:286)nie te drobne rzeczy mog(cid:261) sprawi(cid:252), (cid:298)e zwyk(cid:225)y dzie(cid:276) stanie si(cid:266) szczególny. Dynamiczne czasowniki Czasownik jest sercem j(cid:266)zyka i ods(cid:225)ania nasz charakter. To czasowniki decyduj(cid:261) o tym, czy tekst czyta si(cid:266) szybko i lekko. Ian Fleming, gdy pisa(cid:225) o Jamesie Bondzie, potrafi(cid:225) w jednym akapicie u(cid:298)y(cid:252) kilkudzie- si(cid:266)ciu dynamicznych czasowników. Dzi(cid:266)ki nim wykreowa(cid:225) bohatera, który dzia(cid:225)a sprawnie, profesjonalnie i bez wahania. Jak wywrze(cid:252) na czytelniku takie wra(cid:298)enie jak agent 007? Spo(cid:286)ród czasowników warto wybra(cid:252) te, które: (cid:120) wyra(cid:298)aj(cid:261) ruch: rusza, szybuje, p(cid:266)dzi, wiruje, brnie, zwalnia, faluje, skacze, (cid:120) wywo(cid:225)uj(cid:261) emocje: kocha, straszy, czuje, cierpi, (cid:120) zarysowuj(cid:261) konflikt: walczy, atakuje, broni, przegrywa, zwyci(cid:266)(cid:298)a, rz(cid:261)dzi, (cid:120) zapowiadaj(cid:261) zmian(cid:266): przeobra(cid:298)a, przywraca, o(cid:298)ywia, (cid:120) pobudzaj(cid:261) zmys(cid:225)y: ocieka, pachnie, b(cid:225)yszczy, otula, brzmi, zaciemnia, (cid:120) podkre(cid:286)laj(cid:261) korzy(cid:286)ci: poprawia, gwarantuje, upi(cid:266)ksza. Poleć książkęKup książkę S (cid:146) O W A | 9 Dynamiczny czasownik potrafi tchn(cid:261)(cid:252) (cid:298)ycie w ka(cid:298)de zdanie. Kiedy zamiast Niebo jest pochmurne napisz(cid:266) Niebo straszy(cid:225)o deszczem, niebo o(cid:298)ywa. Tylko czasownik porwie czytelnika do dzia(cid:225)ania, np. tak jak w piosence Jacka Kaczmarskiego: Wyrwij murom z(cid:266)by krat/ Zerwij kajdany, po(cid:225)am bat. Spójrz, jak dzi(cid:266)ki czasownikowi o(cid:298)ywa opis zdj(cid:266)cia z kalendarza National Geographic: Samotny, kryty strzech(cid:261) sza(cid:225)as przycupn(cid:261)(cid:225) nad romantyczn(cid:261), turkusow(cid:261) lagun(cid:261), której wody zdaj(cid:261) si(cid:266) zlewa(cid:252) z krystalicznie czystym niebem nad atolem Bora-Bora. (cid:297)aden opis nie b(cid:266)dzie nudny, je(cid:286)li uda Ci si(cid:266) zarysowa(cid:252) konflikt. Oto krótki tekst zaczerpni(cid:266)ty z katalogu Centrum Handlowego Klif o wymownym tytule Bitwa trendów: Bi(cid:298)uteryjnie czy minimalistycznie? Na prostym pasku, a mo(cid:298)e z fantazyjn(cid:261) bransolet(cid:261)? Wzornictwo klasyczne walczy z no- woczesnym. A wygrywa… mi(cid:225)o(cid:286)(cid:252) do pi(cid:266)kna. Inspiruj(cid:200)ce przymiotniki Dobrze dobrane przymiotniki dodaj(cid:261) tekstowi charakteru, wdzi(cid:266)ku i blasku. Nie ozdabiaj(cid:261) rzeczowników, lecz modyfikuj(cid:261) ich znaczenie. Przymiotniki inspiruj(cid:261), kiedy: (cid:120) pobudzaj(cid:261) zmys(cid:225)y: szorstki, pikantny, mi(cid:266)kki, s(cid:225)odki, chrupi(cid:261)cy, g(cid:225)adki, (cid:120) podkre(cid:286)laj(cid:261) korzy(cid:286)ci: stabilny, wytrzyma(cid:225)y, komfortowy, (cid:120) wywo(cid:225)uj(cid:261) emocje: radosny, odwa(cid:298)ny, wyrazisty, smutny, ponury. Poleć książkęKup książkę 1 0 | F A S T T E X T . J A K P I S A (cid:109) K R Ó T K I E T E K S T Y Spójrz, jak przymiotniki wydobywaj(cid:261) korzy(cid:286)ci w opisie zestawu ogrodowego Atalanta z gazetki Jysk: Praktyczny, luksusowy zestaw ogrodowy ze stali, harto- wanego szk(cid:225)a i r(cid:266)cznie plecionego, odpornego na warunki pogodowe petanu. Stó(cid:225) z 4 komfortowymi krzes(cid:225)ami, które mieszcz(cid:261) si(cid:266) pod sto(cid:225)em. W zestawie grube poduszki w wy- trzyma(cid:225)ym poszyciu poliestrowym. Co sprawia, (cid:298)e tekst przestaje by(cid:252) zwi(cid:266)z(cid:225)y, lekki i wyrazisty1? (cid:120) S(cid:225)owa tiki: jakby, w(cid:225)a(cid:286)nie, w(cid:225)a(cid:286)ciwie, prawie, praktycznie, generalnie, ró(cid:298)ne, specyficzne. W g(cid:261)szczu tików ginie to, co masz naprawd(cid:266) do powiedzenia. (cid:120) S(cid:225)owa papugi powtarzaj(cid:261) znaczenie s(cid:261)siednich s(cid:225)ów, np. ka(cid:298)dy indywidualnie, fundamentalne podstawy, przysz(cid:225)e plany, przyby(cid:225)a publiczno(cid:286)(cid:252), osobiste przekonania, wst(cid:266)pne przygotowanie. (cid:120) S(cid:225)owa skamieliny odbieraj(cid:261) tekstowi (cid:286)wie(cid:298)o(cid:286)(cid:252): d(cid:298)entelmen w ka(cid:298)dym calu, z(cid:225)ota polska jesie(cid:276). (cid:120) S(cid:225)owa koturny usztywniaj(cid:261) tekst, np. dokona(cid:252) wyboru (lepiej: wybra(cid:252)), stworzy(cid:252) mo(cid:298)liwo(cid:286)ci (lepiej: umo(cid:298)liwi(cid:252)), proces zmiany (lepiej: zmiana). (cid:120) Strona bierna unieruchamia zdania, odbiera im dynamik(cid:266) (np. Moja oferta skierowana jest do…). (cid:120) Czasowniki modalne (móc, chcie(cid:252)) zdradzaj(cid:261) niepewno(cid:286)(cid:252) (np. Mog(cid:266) zapewni(cid:252) nauczanie). 1 Bogaty rejestr s(cid:225)ów (cid:286)mieci zamie(cid:286)ci(cid:225)am w ksi(cid:261)(cid:298)ce Magia s(cid:225)ów, Onepress, Gliwice 2015, s. 83 – 104. Poleć książkęKup książkę S (cid:146) O W A | 1 1 (cid:120) Czasowniki mie(cid:252) i by(cid:252) sprawiaj(cid:261), (cid:298)e od zda(cid:276) wieje nud(cid:261), dlatego lepiej zast(cid:261)pi(cid:252) je dynamicznym czasownikiem (np. zamiast Projekt jest w toku lepiej napisa(cid:252): Projekt ruszy(cid:225)). (cid:120) Nominalizacje nadaj(cid:261) zdaniom biurokratyczny wyd(cid:296)wi(cid:266)k (np. zamiast wywiera wp(cid:225)yw lepiej napisa(cid:252) wp(cid:225)ywa). Oto fragment tekstu z pewnej strony internetowej, z którego ener- gi(cid:266) wysysaj(cid:261): nominalizacje, strona bierna, s(cid:225)owa koturny i czasowniki modalne: Jestem lektorem j(cid:266)zyka angielskiego z wieloletnim do(cid:286)wiad- czeniem. Mog(cid:266) zapewni(cid:252) nauczanie na najwy(cid:298)szym po- ziomie merytorycznym. Oferuj(cid:266) kompleksowe produkty edukacyjne w zakresie nauczania j(cid:266)zyka angielskiego. Moja oferta skierowana jest do wszystkich, którzy pragn(cid:261) dosko- nali(cid:252) swoj(cid:261) znajomo(cid:286)(cid:252) tego j(cid:266)zyka. Uczestnicy kursów mog(cid:261) korzysta(cid:252) z nowoczesnej platformy e-learningowej. Gdy zast(cid:261)pimy wampiry energetyczne obrazowymi rzeczownikami i dynamicznymi czasownikami, tekst zabrzmi na przyk(cid:225)ad tak: Robi(cid:266) to, co kocham i co wychodzi mi najlepiej. Kocham j(cid:266)zyk angielski i od 7 lat dziel(cid:266) si(cid:266) moj(cid:261) pasj(cid:261) z kursantami. Wierz(cid:266), (cid:298)e ka(cid:298)dy potrafi nauczy(cid:252) si(cid:266) tego j(cid:266)zyka. Niewa(cid:298)ne, przez co dot(cid:261)d przechodzi(cid:225)e(cid:286) i co mówili Ci inni. Nie musisz by(cid:252) talentem j(cid:266)zykowym, (cid:298)eby mówi(cid:252) po angielsku. Wystarczy jedna lekcja w tygodniu ze mn(cid:261) plus 10 minut ka(cid:298)dego dnia na platformie e-learningowej. Tak, to tylko 2 godziny tygodniowo. Uda nam si(cid:266)! W walce o uwag(cid:266) czytelnika zwyci(cid:266)(cid:298)y tekst obrazowy, energe- tyczny i inspiruj(cid:261)cy. Poleć książkęKup książkę 1 2 | F A S T T E X T . J A K P I S A (cid:109) K R Ó T K I E T E K S T Y Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fast text. Jak pisać krótkie teksty, które błyskawicznie przyciągną uwagę
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: