Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00204 004057 18678482 na godz. na dobę w sumie
Fedora 7. Księga eksperta - książka
Fedora 7. Księga eksperta - książka
Autor: , Liczba stron: 1088
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1480-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> fedora
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Kompleksowe omówienie jednej z najpopularniejszych dystrybucji Linuksa

Fedora to rozwijana przez firmę Red Hat dostępna bezpłatnie dystrybucja systemu Linux. W odpowiedzi na ogromną popularność dystrybucji Red Hat Linux jej producent zdecydował się na opublikowanie dwóch wersji - komercyjnej i nieodpłatnej. Fedora jest więc następcą znanego od dawna Red Hat Linuksa. O możliwościach, stabilności i wszechstronności Linuksa napisano już setki artykułów i książek. Chyba nawet jego twórca nie spodziewał się, że napisany przez niego w ramach studenckich ćwiczeń system operacyjny zrewolucjonizuje współczesną informatykę, a jego wersje rozwojowe będą wykorzystywane nawet przez ogromne korporacje.

Książka 'Fedora 7. Księga eksperta' to kompleksowe opracowanie poświęcone najnowszej wersji dystrybucji Fedora. Czytając ją, dowiesz się, jak zainstalować Fedorę, skonfigurować ją i uruchomić. Poznasz graficzny interfejs użytkownika i konsolę tekstową, nauczysz się korzystać z oprogramowania dołączonego do dystrybucji i łączyć z internetem. Opanujesz kwestie połączeń sieciowych i zadania administratora systemu. Przeczytasz także o uruchamianiu w Fedorze usług sieciowych, programowaniu w Linuksie i optymalizacji wydajności systemu.

Poznaj Fedorę i korzystaj z niesamowitych możliwości systemów linuksowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Fedora 7. KsiŒga eksperta Autor: Andrew Hudson, Paul Hudson T‡umaczenie: Przemys‡aw Szeremiota ISBN: 978-83-246-1480-6 Tytu‡ orygina‡u: Fedora 7 Unleashed Format: 172x245, stron: 1088 Kompleksowe om(cid:243)wienie jednej z najpopularniejszych dystrybucji Linuksa (cid:149) Jak zainstalowa(cid:230) i skonfigurowa(cid:230) FedorŒ? (cid:149) W jaki spos(cid:243)b korzysta(cid:230) z konsoli tekstowej i (cid:156)rodowiska graficznego? (cid:149) Jakie aplikacje do‡„czono do dystrybucji Fedory? (cid:149) Jak uruchomi(cid:230) serwer internetowy w oparciu o FedorŒ? Fedora to rozwijana przez firmŒ Red Hat dostŒpna bezp‡atnie dystrybucja systemu Linux. W odpowiedzi na ogromn„ popularno(cid:156)(cid:230) dystrybucji Red Hat Linux jej producent zdecydowa‡ siŒ na opublikowanie dw(cid:243)ch wersji (cid:150) komercyjnej i nieodp‡atnej. Fedora jest wiŒc nastŒpc„ znanego od dawna Red Hat Linuksa. O mo¿liwo(cid:156)ciach, stabilno(cid:156)ci i wszechstronno(cid:156)ci Linuksa napisano ju¿ setki artyku‡(cid:243)w i ksi„¿ek. Chyba nawet jego tw(cid:243)rca nie spodziewa‡ siŒ, ¿e napisany przez niego w ramach studenckich (cid:230)wiczeæ system operacyjny zrewolucjonizuje wsp(cid:243)‡czesn„ informatykŒ, a jego wersje rozwojowe bŒd„ wykorzystywane nawet przez ogromne korporacje. Ksi„¿ka (cid:132)Fedora 7. KsiŒga eksperta(cid:148) to kompleksowe opracowanie po(cid:156)wiŒcone najnowszej wersji dystrybucji Fedora. Czytaj„c j„, dowiesz siŒ, jak zainstalowa(cid:230) FedorŒ, skonfigurowa(cid:230) j„ i uruchomi(cid:230). Poznasz graficzny interfejs u¿ytkownika i konsolŒ tekstow„, nauczysz siŒ korzysta(cid:230) z oprogramowania do‡„czonego do dystrybucji i ‡„czy(cid:230) z internetem. Opanujesz kwestie po‡„czeæ sieciowych i zadania administratora systemu. Przeczytasz tak¿e o uruchamianiu w Fedorze us‡ug sieciowych, programowaniu w Linuksie i optymalizacji wydajno(cid:156)ci systemu. (cid:149) Instalacja Fedory (cid:149) (cid:140)rodowiska graficzne GNOME i KDE (cid:149) Praca z wierszem poleceæ (cid:149) Korzystanie z poczty elektronicznej i WWW (cid:149) Pakiet OpenOffice.org (cid:149) Gry i multimedia (cid:149) Automatyzacja pracy (cid:149) Zarz„dzanie kontami u¿ytkownik(cid:243)w (cid:149) Tworzenie kopii zapasowych (cid:149) Konfiguracja sieci (cid:149) Uruchamianie serwera WWW, FTP i poczty elektronicznej (cid:149) Administrowanie bazami danych MySQL i PostgreSQL (cid:149) Programowanie w Linuksie (cid:150) Perl, Python, PHP i Mono (cid:149) Ochrona systemu przed atakami z sieci (cid:149) Strojenie wydajno(cid:156)ci Poznaj FedorŒ i korzystaj z niesamowitych mo¿liwo(cid:156)ci system(cid:243)w linuksowych Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wprowadzenie ................................................................................................................... 29 CZĘŚĆ I INSTALACJA I KONFIGURACJA .............................................. 37 Rozdział 1. Instalacja systemu Fedora ......................................................................... 39 Nim rozpoczniesz instalację ...................................................................................................... 40 Planowanie strategii podziału dysków na partycje .......................................................... 41 Wybór sposobu instalacji Fedory .............................................................................................. 46 Instalacja z dysku CD lub DVD ......................................................................................... 46 Instalacja z wykorzystaniem sieci komputerowej ............................................................ 47 Instalacja krok po kroku ............................................................................................................. 48 Rozpoczęcie instalacji .......................................................................................................... 49 Podział dysku twardego na partycje .................................................................................. 54 Wybór, konfiguracja i instalacja programu rozruchowego .............................................. 57 Konfiguracja połączeń sieciowych ..................................................................................... 59 Ustawienia strefy czasowej .................................................................................................. 60 Ustawienia hasła dla użytkownika root ............................................................................. 61 Wybór i instalacja oprogramowania ................................................................................. 64 Zakończenie instalacji .......................................................................................................... 66 Konfiguracja pierwszego uruchomienia ........................................................................... 67 Logowanie i zamykanie systemu ............................................................................................... 72 Warto zajrzeć ............................................................................................................................... 72 Rozdział 2. Fedora — pierwszy kontakt ....................................................................... 73 Pulpit Fedory ................................................................................................................................ 74 Oględziny ...................................................................................................................................... 76 Opcje menu ........................................................................................................................... 76 Lista okien .............................................................................................................................. 77 Ikona Komputer ................................................................................................................... 78 Ikona Folder domowy .......................................................................................................... 78 Dostęp do wiersza poleceń .................................................................................................. 79 Dostępne aplikacje ...................................................................................................................... 80 Pakiet biurowy ...................................................................................................................... 80 Aplikacje internetowe .......................................................................................................... 80 Multimedia ............................................................................................................................ 80 Gry .......................................................................................................................................... 81 Aktualność oprogramowania .................................................................................................... 81 Konfigurowanie sieci bezprzewodowej .................................................................................... 83 Spis treści Rozdział 3. Praca w GNOME ........................................................................................... 85 Środowisko GNOME .................................................................................................................. 87 AIGLX — lukier na pulpit .......................................................................................................... 88 Podstawowe pojęcia związane z systemem X Window ......................................................... 90 Korzystanie z systemu X ............................................................................................................. 91 Składniki pliku konfiguracyjnego X.Org .......................................................................... 92 Konfiguracja systemu X Window ...................................................................................... 98 Uruchamianie systemu X ......................................................................................................... 101 Korzystanie z menedżera logowania ............................................................................... 102 Uruchamianie systemu X z konsoli poleceniem startx ................................................. 105 Korzystanie z programu switchdesk ................................................................................ 106 Alternatywa: KDE ..................................................................................................................... 108 Xfce .............................................................................................................................................. 109 Warto zajrzeć ............................................................................................................................. 109 Rozdział 4. Elementarz wiersza poleceń ..................................................................... 111 Wiersz poleceń — podstawy .................................................................................................... 112 Poruszanie się po systemie plików ................................................................................... 115 Zarządzanie plikami ........................................................................................................... 118 Obsługa archiwów i plików skompresowanych ............................................................. 119 Podstawowe polecenia z katalogów /bin oraz /sbin ...................................................... 120 Wykorzystywanie i edycja plików z katalogu /etc ......................................................... 120 Ochrona danych użytkowników — katalog /home ....................................................... 122 Interakcja z jądrem systemu poprzez katalog /proc ...................................................... 122 Oprogramowanie wspólne — katalog /usr ..................................................................... 124 Pliki tymczasowe — katalog /tmp .................................................................................... 124 Plik „różne” — katalog /var .............................................................................................. 125 Logowanie i praca z systemem Linux ..................................................................................... 125 Logowanie w konsoli tekstowej ........................................................................................ 126 Wylogowanie się ................................................................................................................. 126 Logowanie i wylogowanie ze zdalnego komputera ....................................................... 126 Korzystanie ze zmiennych środowiskowych .................................................................. 127 Korzystanie z edytorów tekstu ................................................................................................ 130 Obsługa edytora vi .............................................................................................................. 131 Obsługa edytora emacs ...................................................................................................... 133 Zarządzanie prawami dostępu ................................................................................................. 135 Przydzielanie praw dostępu .............................................................................................. 136 Prawa dostępu do katalogu ............................................................................................... 137 Korzystanie z praw SUID (Set User ID) oraz SGID (Set Group ID) .......................... 139 Użytkownik root i jego zadania ............................................................................................... 141 Tworzenie kont użytkowników ........................................................................................ 142 Usuwanie kont użytkowników ......................................................................................... 143 Zamykanie systemu ............................................................................................................ 144 Ponowne uruchamianie systemu ..................................................................................... 145 Korzystanie z dokumentacji ..................................................................................................... 145 Podręcznik systemowy man .............................................................................................. 146 Warto zajrzeć ............................................................................................................................. 148 6 Spis treści CZĘŚĆ II FEDORA NA BIURKU ............................................................. 149 Rozdział 5. W internecie ............................................................................................... 151 Przeglądanie internetu .............................................................................................................. 152 Mozilla Firefox .................................................................................................................... 152 Konqueror ........................................................................................................................... 154 Wybór programu pocztowego ................................................................................................. 154 Program Evolution ............................................................................................................. 155 Mozilla Thunderbird ......................................................................................................... 157 Program KMail ................................................................................................................... 158 Pozostałe programy pocztowe .......................................................................................... 158 Czytniki kanałów RSS ............................................................................................................... 159 Firefox .................................................................................................................................. 159 Liferea ................................................................................................................................... 159 Komunikator Pidgin ................................................................................................................. 161 IRC ............................................................................................................................................... 162 Grupy dyskusyjne sieci Usenet ................................................................................................ 164 Czytnik Pan ................................................................................................................................ 166 Wideokonferencje — Ekiga ..................................................................................................... 168 Warto zajrzeć ............................................................................................................................. 169 Rozdział 6. Aplikacje biurowe ...................................................................................... 171 Czym jest OpenOffice.org? ...................................................................................................... 173 Instalowanie i konfigurowanie pakietu OpenOffice.org .............................................. 175 Obsługa edytora OpenOffice.org Writer ........................................................................ 177 Obsługa arkusza kalkulacyjnego OpenOffice.org Calc ................................................. 180 Pakiety biurowe Fedory ............................................................................................................ 185 Gnome Office ...................................................................................................................... 186 Pakiet KOffice ..................................................................................................................... 189 Aplikacje biurowe dla systemu Microsoft Windows ........................................................... 191 Warto zajrzeć ............................................................................................................................. 192 Rozdział 7. Aplikacje multimedialne ........................................................................... 193 Słuchanie muzyki ...................................................................................................................... 194 Strumieniowe transmisje dźwięku ................................................................................... 196 Prace graficzne ........................................................................................................................... 197 GIMP .................................................................................................................................... 197 Korzystanie ze skanerów ................................................................................................... 199 Obsługa formatów graficznych ........................................................................................ 200 Wykonywanie zrzutów ekranu ......................................................................................... 203 Fotografia cyfrowa ..................................................................................................................... 203 Cyfrowe aparaty fotograficzne .......................................................................................... 204 Program F-Spot .................................................................................................................. 205 Nagrywanie płyt CD i DVD ..................................................................................................... 206 Nagrywanie płyt CD i DVD w środowisku graficznym ............................................... 207 Nagrywanie płyt CD w wierszu poleceń ......................................................................... 210 Nagrywanie płyt DVD w wierszu poleceń ...................................................................... 212 7 Spis treści Dźwięk i urządzenia dźwiękowe ............................................................................................. 215 Karty dźwiękowe ................................................................................................................ 215 Ustawienia głośności .......................................................................................................... 216 Formaty dźwięku ................................................................................................................ 217 Oglądanie telewizji i filmów ..................................................................................................... 219 Wymagany sprzęt ............................................................................................................... 219 Formaty wideo .................................................................................................................... 221 Oglądanie filmów ............................................................................................................... 222 Cyfrowy magnetowid ......................................................................................................... 224 Odtwarzacze DVD i wideo ................................................................................................ 225 Warto zajrzeć ............................................................................................................................. 225 Rozdział 8. Drukowanie ................................................................................................ 227 Podstawy mechanizmu drukowania w Fedorze ................................................................... 228 Konfiguracja i zarządzanie usługami drukowania ............................................................... 231 Elementarz graficznej konfiguracji drukarki .................................................................. 231 Zarządzanie usługami drukowania .................................................................................. 232 Definiowanie i konfiguracja drukarek lokalnych ................................................................. 236 Tworzenie kolejek wydruków ........................................................................................... 236 Zmiana ustawień drukarki ................................................................................................ 240 Warto zajrzeć ............................................................................................................................. 241 Rozdział 9. Gry ............................................................................................................... 243 Gry w Linuksie ........................................................................................................................... 244 Instalowanie zamkniętych sterowników kart graficznych ........................................... 245 Instalowanie popularnych gier ................................................................................................ 246 DOOM 3 .............................................................................................................................. 247 Unreal Tournament 2004 .................................................................................................. 248 Quake 4 ................................................................................................................................ 249 Wolfenstein: Enemy Territory ......................................................................................... 250 Battle for Wesnoth ............................................................................................................. 251 Gry edukacyjne KDE ................................................................................................................ 251 Cedega i gry dla Windows ........................................................................................................ 252 Warto zajrzeć ............................................................................................................................. 253 CZĘŚĆ III ZARZĄDZANIE SYSTEMEM FEDORA ................................... 255 Rozdział 10. Konta użytkowników ................................................................................ 257 Konta i kategorie użytkowników ............................................................................................ 258 Dodawanie nowych użytkowników ................................................................................. 261 Identyfikatory kont (UID) oraz identyfikatory grup (GID) ........................................ 263 Zarządzanie grupami kont ....................................................................................................... 264 Narzędzia do zarządzania grupami użytkowników ...................................................... 265 Zarządzanie kontami użytkowników ..................................................................................... 267 Narzędzia do zarządzania kontami użytkowników ....................................................... 267 Monitorowanie poczynań użytkowników systemu ....................................................... 269 8 Spis treści Zarządzanie prawami dostępu ................................................................................................. 271 Przydzielanie praw dostępu .............................................................................................. 272 Prawa dostępu do katalogu ............................................................................................... 273 Atrybuty SUID (Set User ID) oraz SGID (Set Group ID) ............................................ 276 Zarządzanie systemem haseł .................................................................................................... 277 Plik haseł .............................................................................................................................. 278 Przesłanianie haseł (shadow passwords) ........................................................................ 279 Bezpieczeństwo haseł użytkowników .............................................................................. 283 Wsadowa zmiana haseł ...................................................................................................... 284 Nadawanie użytkownikom praw administratora systemu .................................................. 285 Tymczasowe przełączanie konta użytkownika przy użyciu polecenia su .................. 285 Nadawanie użytkownikom praw do wykonywania wybranych poleceń z poziomu konta root — polecenie sudo ...................................................................... 288 Limity dyskowe .......................................................................................................................... 292 Realizacja systemu limitów dyskowych ........................................................................... 293 Ręczna konfiguracja limitów dyskowych ........................................................................ 294 Warto zajrzeć ............................................................................................................................. 296 Rozdział 11. Automatyzacja pracy ................................................................................ 297 Uruchamianie usług przy rozruchu systemu ........................................................................ 298 Inicjalizacja procesu uruchamiania systemu .................................................................. 299 Ładowanie jądra systemu Linux ....................................................................................... 301 Usługi systemowe i poziomy uruchamiania ................................................................... 302 Definicje poziomów uruchamiania ................................................................................. 303 Uruchamianie systemu na domyślnym poziomie uruchamiania ............................... 304 Uruchamianie systemu na wybranym poziomie uruchomieniowym z wykorzystaniem programu rozruchowego GRUB .................................................. 307 Tajemnice skryptów init oraz końcowa faza inicjalizacji systemu .............................. 308 Sterowanie usługami podczas uruchamiania systemu operacyjnego ......................... 310 Uruchamianie usług systemowych przez demon xinetd .............................................. 313 Przełączanie poziomów uruchomieniowych .................................................................. 314 Rozwiązywanie problemów z poziomami uruchomieniowymi ......................................... 315 Ręczne zatrzymywanie i uruchamianie usług systemowych ............................................... 317 Planowe wykonywanie zadań .................................................................................................. 319 Odkładanie wykonywania zadań na później .................................................................. 319 Regularne wykonywanie zadań za pomocą demona cron ............................................ 322 Elementarz programowania powłoki ..................................................................................... 325 Wiersz poleceń powłoki .................................................................................................... 326 Porównywanie wzorców w powłoce ................................................................................ 328 Przekierowywanie wejścia i wyjścia programów ........................................................... 329 Potoki danych ..................................................................................................................... 330 Przetwarzanie w tle ............................................................................................................. 331 Warto zajrzeć ............................................................................................................................. 332 Rozdział 12. Monitorowanie systemu ........................................................................... 333 Monitorowanie systemu w wierszu poleceń .......................................................................... 334 Korzystanie z polecenia kill do sterowania procesami ........................................................ 336 9 Spis treści Korzystanie z priorytetów i sterowanie nimi ........................................................................ 337 Wyświetlanie informacji o zajętej i dostępnej pamięci za pomocą polecenia free .......... 339 Limitowanie dostępnej przestrzeni dyskowej ................................................................ 340 Graficzne narzędzia do zarządzania procesami i systemem ............................................... 340 Narzędzia do monitorowania procesów i systemu dla środowiska KDE ......................... 343 Warto zajrzeć ............................................................................................................................. 344 Rozdział 13. Zabezpieczanie danych kopiami ............................................................. 345 Wybór strategii wykonywania kopii zapasowych ................................................................. 346 Dlaczego dochodzi do utraty danych? ............................................................................. 347 Ocena możliwości i wymaganego zakresu kopii bezpieczeństwa ............................... 348 Ocena strategii wykonywania kopii bezpieczeństwa ..................................................... 352 Dokonaj właściwego wyboru ............................................................................................ 356 Wybór urządzeń i nośnika kopii zapasowych ....................................................................... 357 Wymienne nośniki danych ............................................................................................... 357 Dyski sieciowe ..................................................................................................................... 359 Napędy taśmowe ................................................................................................................. 359 Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych ....................................................... 360 Podstawowe narzędzie archiwizacji — polecenie tar .................................................... 361 Program File Roller w GNOME ....................................................................................... 364 Programy ark i kdat w KDE .............................................................................................. 365 Zastosowanie pakietu Amanda ........................................................................................ 366 Alternatywne pakiety oprogramowania do archiwizacji danych ................................ 368 Kopiowanie plików ................................................................................................................... 369 Kopiowanie plików przy użyciu polecenia tar ............................................................... 370 Pakowanie, szyfrowanie i wysyłanie potoków tar .......................................................... 371 Kopiowanie plików przy użyciu polecenia cp ................................................................ 371 Kopiowanie plików przy użyciu programu mc .............................................................. 372 Odtwarzanie systemu ................................................................................................................ 373 Dysk awaryjny systemu Fedora ........................................................................................ 374 Tworzenie kopii i odtwarzanie głównego sektora rozruchowego ............................... 374 Ręczne odtwarzanie tablicy partycji ................................................................................ 375 Uruchamianie własnego systemu z dysku ratunkowego .............................................. 377 Uruchamianie systemu z innego dysku rozruchowego ................................................ 377 Zastosowanie programu ładującego GRUB ................................................................... 377 Przywracanie systemu z dysku instalacyjnego ............................................................... 378 Warto zajrzeć ............................................................................................................................. 381 Rozdział 14. Sieci komputerowe .................................................................................... 383 Narzędzia konfiguracji sieci ..................................................................................................... 384 Używanie graficznych narzędzi konfiguracyjnych ........................................................ 385 Konfigurowanie interfejsów sieciowych w wierszu poleceń ........................................ 387 Pliki konfiguracji sieci ........................................................................................................ 392 Wylewanie fundamentów sieci: interfejs localhost .............................................................. 395 Sprawdzanie dostępności interfejsu lo ............................................................................ 395 Ręczna konfiguracja interfejsu lo ..................................................................................... 396 Budowa sieci TCP/IP ................................................................................................................ 397 10 Spis treści Sieci bezprzewodowe ................................................................................................................ 398 Obsługa sieci bezprzewodowych w Fedorze ................................................................... 399 Adresowanie TCP/IP ......................................................................................................... 401 Protokół dynamicznej konfiguracji węzła (DHCP) ............................................................. 402 Jak działa protokół DHCP? ............................................................................................... 404 Instalowanie oprogramowania DHCP ............................................................................ 405 Konfigurowanie węzłów sieci za pomocą protokołu DHCP ....................................... 407 Inne zastosowania protokołu DHCP ............................................................................... 409 Stosowanie maskarady IP w systemie Fedora ................................................................ 410 Porty ..................................................................................................................................... 411 Kurs na internet ......................................................................................................................... 411 Konfiguracja połączeń — informacje ogólne ................................................................. 412 Konfiguracja połączeń DSL ............................................................................................... 414 Protokół PPPoE .................................................................................................................. 416 Ręczna konfiguracja połączeń PPPoE ............................................................................. 416 Konfiguracja połączeń modemowych .................................................................................... 418 Manualna konfiguracja połączeń typu dial-up .............................................................. 419 Zastosowanie kreatora połączeń internetowych ............................................................ 423 Rozwiązywanie problemów z połączeniami z internetem .................................................. 426 Warto zajrzeć ............................................................................................................................. 427 Zagadnienia ogólne ............................................................................................................ 427 Protokół DHCP .................................................................................................................. 427 Sieci bezprzewodowe ......................................................................................................... 428 Książki .................................................................................................................................. 428 Rozdział 15. Dostęp zdalny przez SSH i Telnet ............................................................. 431 Uruchamianie serwera usługi Telnet ...................................................................................... 432 Uruchamianie serwera SSH ..................................................................................................... 433 Narzędzia SSH ........................................................................................................................... 434 Kopiowanie pojedynczych plików między komputerami za pomocą scp ................. 435 Kopiowanie wielu plików pomiędzy komputerami za pomocą sftp ........................... 436 Logowanie z wykorzystaniem klucza .............................................................................. 437 Zdalne sesje X ............................................................................................................................. 439 XDMCP ............................................................................................................................... 439 VNC ...................................................................................................................................... 440 Warto zajrzeć ............................................................................................................................. 441 Rozdział 16. Xen .............................................................................................................. 443 Pożytki z wirtualizacji ............................................................................................................... 444 Wirtualizacja kontra parawirtualizacja .................................................................................. 445 Jak działa Xen? ........................................................................................................................... 446 Instalowanie Xen ....................................................................................................................... 446 Tworzenie osadzonego systemu operacyjnego ..................................................................... 447 Konfiguracja bieżąca i sterowanie maszyną wirtualną ........................................................ 448 Warto zajrzeć ............................................................................................................................. 450 11 Spis treści CZĘŚĆ IV FEDORA JAKO SERWER ..................................................................... 451 Rozdział 17. Zarządzanie serwerem WWW Apache ..................................................... 453 Serwer WWW Apache .............................................................................................................. 454 Instalowanie serwera Apache .................................................................................................. 456 Instalacja serwera przy użyciu programu pirut ............................................................. 456 Ręczna instalacja serwera z pakietów RPM .................................................................... 457 Samodzielna kompilacja kodu źródłowego serwera ..................................................... 459 Uruchamianie i zatrzymywanie serwera Apache ................................................................. 462 Ręczne uruchamianie serwera Apache ............................................................................ 462 Skrypt startowy /etc/rc.d/init.d/httpd ............................................................................. 464 Sterowanie serwerem Apache — polecenie service ....................................................... 466 Sterowanie serwerem Apache — polecenie chkconfig ................................................. 466 Graficzny interfejs konfiguracji serwera Apache .................................................................. 467 Konfigurowanie węzłów wirtualnych .............................................................................. 468 Konfigurowanie serwera ................................................................................................... 469 Konfigurowanie serwera pod kątem wydajności szczytowej ....................................... 470 Ustawienia konfiguracyjne serwera ........................................................................................ 470 Dyrektywy konfiguracyjne ................................................................................................ 471 Edycja pliku httpd.conf ...................................................................................................... 471 Moduły MPM ...................................................................................................................... 474 Pliki konfiguracyjne .htaccess ........................................................................................... 475 Uwierzytelnianie i kontrola dostępu ...................................................................................... 477 Ograniczanie dostępu dyrektywami Allow oraz Deny ................................................. 478 Uwierzytelnianie ................................................................................................................. 479 Kontrola dostępu raz jeszcze ............................................................................................ 481 Moduły serwera Apache ........................................................................................................... 482 mod_authz_host ................................................................................................................. 483 mod_alias ............................................................................................................................. 484 mod_asis .............................................................................................................................. 484 mod_auth_basic i mod_authn_file .................................................................................. 485 mod_authn_anon ............................................................................................................... 485 mod_authn_dbm ................................................................................................................ 485 mod_auth_digest ................................................................................................................ 485 mod_autoindex ................................................................................................................... 485 mod_cgi ............................................................................................................................... 486 mod_dir oraz mod_env ..................................................................................................... 486 mod_expires ........................................................................................................................ 486 mod_headers ....................................................................................................................... 486 mod_include ....................................................................................................................... 487 mod_info oraz mod_log_config ....................................................................................... 487 mod_mime oraz mod_mime_magic ............................................................................... 487 mod_negotiation ................................................................................................................ 487 mod_proxy .......................................................................................................................... 487 mod_rewrite ........................................................................................................................ 487 mod_setenvif ....................................................................................................................... 488 mod_speling ........................................................................................................................ 488 12 Spis treści mod_status .......................................................................................................................... 488 mod_ssl ................................................................................................................................ 488 mod_unique_id .................................................................................................................. 488 mod_userdir ........................................................................................................................ 489 mod_usertrack .................................................................................................................... 489 mod_vhost_alias ................................................................................................................. 489 Serwery wirtualne ...................................................................................................................... 489 Węzły wirtualne rozróżniane adresami IP ..................................................................... 490 Węzły wirtualne rozróżniane nazwami ........................................................................... 490 Rejestrowanie ............................................................................................................................. 492 Warto zajrzeć ............................................................................................................................. 494 Rozdział 18. Administrowanie usługami baz danych .................................................. 495 Krótkie wprowadzenie do baz danych ................................................................................... 497 Zasada działania relacyjnych baz danych ....................................................................... 498 Podstawy języka SQL ......................................................................................................... 500 Wybór bazy danych: MySQL kontra PostgreSQL ................................................................ 505 Szybkość ............................................................................................................................... 505 Blokowanie danych ............................................................................................................ 505 Przetwarzanie transakcji a ochrona spójności danych — reguły ACID .................... 506 Podzapytania SQL .............................................................................................................. 507 Języki proceduralne i wyzwalacze .................................................................................... 507 Konfigurowanie bazy danych MySQL ................................................................................... 508 Przypisywanie hasła do konta użytkownika głównego bazy danych MySQL ........... 509 Tworzenie bazy danych ..................................................................................................... 510 Przyznawanie i odbieranie uprawnień w bazie danych MySQL ................................. 510 Konfigurowanie bazy danych PostgreSQL ............................................................................ 512 Inicjalizowanie katalogu danych bazy PostgreSQL ....................................................... 513 Tworzenie bazy danych ..................................................................................................... 514 Tworzenie kont użytkowników bazy danych PostgreSQL ........................................... 515 Usuwanie kont użytkowników bazy danych PostgreSQL ............................................ 516 Przyznawanie i odbieranie uprawnień użytkownikom bazy danych PostgreSQL ... 517 Programy-klienty baz danych .................................................................................................. 517 Dostęp do bazy danych za pośrednictwem SSH ............................................................ 518 Dostęp do serwera bazy danych za pośrednictwem klientów z interfejsem graficznym ................................................................................................. 519 Dostęp do serwera bazy danych za pośrednictwem interfejsu WWW ...................... 520 Program klienta bazy danych MySQL ............................................................................. 521 Program klienta bazy danych PostgreSQL ..................................................................... 523 Interfejsy graficzne ............................................................................................................. 523 Warto zajrzeć ............................................................................................................................. 524 Rozdział 19. Pliki i drukarki ............................................................................................ 525 Używanie sieciowego systemu plików (NFS) ........................................................................ 526 Konfigurowanie serwera NFS ........................................................................................... 527 Konfigurowanie klienta NFS ............................................................................................ 529 13 Spis treści Korzystanie z pakietu Samba ................................................................................................... 530 Konfigurowanie Samby za pomocą programu system-config-samba ........................ 531 Konfigurowanie Samby przy użyciu programu SWAT ................................................ 532 Ręczne konfigurowanie Samby w pliku /etc/samba/smb.conf .................................... 537 Testowanie konfiguracji za pomocą polecenia testparm .............................................. 540 Uruchamianie demona smbd ........................................................................................... 541 Montowanie udziałów SMB .............................................................................................. 542 Sieciowe usługi wydruku w Fedorze ....................................................................................... 542 Dostosowanie uprawnień drukowania w sieci lokalnej ................................................ 543 Drukowanie za pomocą protokołu SMB ........................................................................ 546 Konfiguracja i używanie drukarek bezpośrednio podłączonych do sieci .................. 547 Interfejs systemu CUPS oparty na WWW ............................................................................ 549 Sterowanie drukowaniem z poziomu konsoli ....................................................................... 552 Podstawowe polecenia drukowania ................................................................................. 552 Zarządzanie zadaniami wydruku ..................................................................................... 552 Unikanie problemów z obsługą drukarek .............................................................................. 554 Urządzenia wielofunkcyjne ............................................................................................... 554 Używanie drukarek USB i tradycyjnych ......................................................................... 555 Warto zajrzeć ............................................................................................................................. 555 Rozdział 20. Zdalne udostępnianie plików przez FTP ................................................. 557 Wybór serwera FTP .................................................................................................................. 558 Serwer z uwierzytelnianiem czy anonimowy? ................................................................ 559 Oprogramowanie serwera FTP dla systemu Fedora ..................................................... 559 Pozostałe serwery FTP ....................................................................................................... 560 Instalowanie oprogramowania serwera FTP ......................................................................... 561 Użytkownik usługi FTP ............................................................................................................ 562 Uruchamianie serwera vsftpd .................................................................................................. 564 Konfigurowanie serwera vsftpd ............................................................................................... 565 Kontrola poczynań użytkowników anonimowych ........................................................ 566 Pozostałe pliki konfiguracyjne serwera vsftpd ............................................................... 566 Administrowanie serwerem ProFTPD ................................................................................... 570 Zestawienie aktywnych połączeń ..................................................................................... 570 Licznik połączeń ................................................................................................................. 571 Przygotowanie planowego zatrzymania serwera ........................................................... 571 Analiza pliku dziennika /var/log/xferlog serwera ProtFTPD ...................................... 573 Warto zajrzeć ............................................................................................................................. 575 Rozdział 21. Obsługa poczty elektronicznej ................................................................ 577 Wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej ....................................................................... 578 Oprogramowanie MTA ..................................................................................................... 579 Wybór oprogramowania MTA ........................................................................................ 583 Oprogramowanie MDA .................................................................................................... 583 Oprogramowanie MUA — programy pocztowe ........................................................... 583 Podstawy konfigurowania i stosowania programu Sendmail ............................................. 584 Maskarada ........................................................................................................................... 586 Smart Hosts ......................................................................................................................... 586 14 Spis treści Interwał czasowy kolejnych prób dostarczenia poczty ................................................. 587 Kompilowanie pliku sendmail.mc ................................................................................... 588 Przekazywanie poczty ........................................................................................................ 588 Aliasy adresów poczty elektronicznej .............................................................................. 589 Odrzucanie poczty przychodzącej z podejrzanych węzłów ......................................... 590 Wstęp do Postfiksa .................................................................................................................... 591 Przesiadka ............................................................................................................................ 591 Pobieranie poczty — program Fetchmail .............................................................................. 593 Instalowanie programu Fetchmail ................................................................................... 593 Konfigurowanie programu Fetchmail ............................................................................. 594 Wybór oprogramowania MDA ............................................................................................... 597 Procmail ............................................................................................................................... 598 Spamassasin ......................................................................................................................... 599 Squirrelmail ......................................................................................................................... 599 Skanery antywirusowe ....................................................................................................... 599 Oprogramowanie specjalne MDA ................................................................................... 600 Demony pocztowe ..................................................................................................................... 601 Alternatywy dla Microsoft Exchange Server ......................................................................... 601 Microsoft Exchange Server i Outlook ............................................................................. 602 CommuniGate Pro ............................................................................................................. 602 Oracle Collaboration Suite ................................................................................................ 603 Open Xchange ..................................................................................................................... 603 Warto zajrzeć ............................................................................................................................. 603 Zasoby sieci WWW ............................................................................................................ 603 Książki .................................................................................................................................. 604 Rozdział 22. Uruchamianie serwera proxy ................................................................... 605 Co to jest serwer proxy? ............................................................................................................ 606 Instalowanie Squida .................................................................................................................. 606 Konfigurowanie klientów ......................................................................................................... 607 Listy kontroli dostępu ............................................................................................................... 608 Określanie adresów IP klientów .............................................................................................. 613 Konfiguracje przykładowe ....................................................................................................... 615 Warto zajrzeć ............................................................................................................................. 616 Rozdział 23. Zarządzanie usługami DNS ....................................................................... 617 Konfiguracja systemu DNS — strona klienta ........................................................................ 619 Plik /etc/host.conf ............................................................................................................... 620 Plik /etc/nsswitch.conf ....................................................................................................... 621 Plik /etc/hosts ...................................................................................................................... 621 Plik /etc/resolv.conf ............................................................................................................ 622 Zmiany wprowadzane przez system DHCP ................................................................... 623 Podstawowe pojęcia związane z systemem DNS .................................................................. 623 Przechowywanie informacji o strukturze DNS na serwerze nazw .............................. 625 W jaki sposób system DNS dostarcza usługę tłumaczenia nazw? ............................... 625 Tłumaczenie nazw w praktyce .......................................................................................... 626 15 Spis treści Narzędzia DNS .......................................................................................................................... 627 Polecenie dig ....................................................................................................................... 627 Polecenie host ..................................................................................................................... 628 Polecenie nslookup ............................................................................................................. 629 Polecenie whois ................................................................................................................... 629 Konfiguracja lokalnego buforującego serwera nazw ............................................................ 631 Własna domena i serwery DNS ............................................................................................... 632 Konfiguracja serwera nazw domeny przy użyciu pakietu BIND ....................................... 633 Plik rndc.conf ...................................................................................................................... 635 Plik konfiguracyjny named.conf ...................................................................................... 636 Rejestracja zdarzeń ............................................................................................................. 642 Konfiguracja programu tłumaczącego ............................................................................ 643 Uruchamianie demona serwera nazw named ................................................................ 644 Konfiguracja serwera DNS do obsługi domen rzeczywistych ............................................ 645 Strefa prosta ......................................................................................................................... 645 Strefa odwrotna ................................................................................................................... 647 Rejestracja domeny ............................................................................................................ 648 Rozwiązywanie problemów z serwerem DNS ....................................................................... 648 Problemy związane z przekazywaniem odpowiedzialności (delegowaniem domen) .............................................................................................................................. 649 Problemy związane z wyszukiwaniem w tył ................................................................... 650 Zapewnienie poprawności numerów seryjnych ............................................................ 650 Rozwiązywanie problemów związanych z plikami strefy ............................................. 651 Narzędzia przydatne w diagnozowaniu problemów ................................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fedora 7. Księga eksperta
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: