Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00050 007678 18431532 na godz. na dobę w sumie
Fedora Core 2 dla każdego - książka
Fedora Core 2 dla każdego - książka
Autor: Liczba stron: 528
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-552-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> fedora
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Fedora Core 2 to otwarta platforma linuksowa przeznaczona do użytku osobistego albo dla małych firm. Jej twórca -- firma Red Hat Inc. wykorzystuje ją w roli podstawy dla systemów klasy wyższej, takich jak Red Hat Enterprise Linux. Systemy operacyjne firmy Red Hat pozostają najlepiej znaną i najbardziej lubianą spośród wszystkich odmian Linuksa. Uważa się, że to właśnie dzięki firmie Red Hat Linux trafił ze świata idei na komercyjny rynek. Systemy operacyjne Red Hat cechują się także doskonałym zrównoważeniem mocy, wygody instalacji i łatwości zarządzania. Jeśli chcesz wypróbować ten system, otwarta platforma firmy Red Hat -- Fedora Core 2 -- nadaje się do tego wręcz idealnie.

Książka 'Fedora Core 2 dla każdego' to wprowadzenie do systemu Fedora Core 2, przeznaczone dla osób, które nigdy wcześniej nie miały do czynienia z systemami linuksowymi. Zawiera informacje związane z instalacją i konfiguracją systemu, wykorzystywaniem go w domu i pracy oraz podstawami administracji Fedorą.

Naucz się wykorzystywać Linuksa w codziennej pracy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Fedora Core 2 dla ka¿dego Autor: Aron Hsiao ISBN: 83-7361-552-0 Tytu³ orygina³u: Teach Yourself Red Hat Linux Fedora in 24 Hours Format: B5, stron: 528 Fedora Core 2 to otwarta platforma linuksowa przeznaczona do u¿ytku osobistego albo dla ma³ych firm. Jej twórca — firma Red Hat Inc. wykorzystuje j¹ w roli podstawy dla systemów klasy wy¿szej, takich jak Red Hat Enterprise Linux. Systemy operacyjne firmy Red Hat pozostaj¹ najlepiej znan¹ i najbardziej lubian¹ spoġród wszystkich odmian Linuksa. Uwa¿a siê, ¿e to w³aġnie dziêki firmie Red Hat Linux trafi³ ze ġwiata idei na komercyjny rynek. Systemy operacyjne Red Hat cechuj¹ siê tak¿e doskona³ym zrównowa¿eniem mocy, wygody instalacji i ³atwoġci zarz¹dzania. Jeġli chcesz wypróbowaæ ten system, otwarta platforma firmy Red Hat — Fedora Core 2 — nadaje siê do tego wrêcz idealnie. Ksi¹¿ka „Fedora Core 2 dla ka¿dego” to wprowadzenie do systemu Fedora Core 2, przeznaczone dla osób, które nigdy wczeġniej nie mia³y do czynienia z systemami linuksowymi. Zawiera informacje zwi¹zane z instalacj¹ i konfiguracj¹ systemu, wykorzystywaniem go w domu i pracy oraz podstawami administracji Fedor¹. • Podzia³ dysku na partycje i instalacja systemu • Pierwsze uruchomienie Linuksa • Praca z systemem plików • Korzystanie z konsoli systemowej • System sk³adu dokumentów LaTeX • Korzystanie z internetu z poziomu pow³oki systemowej • Tworzenie skryptów pow³oki • Graficzne ġrodowiska pracy Gnome i KDE • Pakiet biurowy OpenOffice • System X Window • Administracja systemem w ġrodowisku tekstowym i graficznym • Mechanizmy zabezpieczeñ • Instalowanie oprogramowania • Konfigurowanie us³ug sieciowych • Tworzenie kopii zapasowych Spis treści O Autorze ......................................................................................... 17 Wstęp .............................................................................................. 19 Część I Instalowanie systemu Fedora........................t..................23 Rozdział 1. Przygotowania do instalacji systemu Fedora ..................................... 25 Spis sprzętu ...................................................u...................................................u............... 25 Pojemność pamięci...................................................u................................................. 26 Szybkość procesora...................................................u................................................ 27 Pojemność dysku twardego...................................................u.................................... 28 Sprzęt komunikacyjny...................................................u............................................ 28 Ocena sprzętu ...................................................u...................................................u............29 Jak zrobić miejsce na system Linux?...................................................u............................ 30 Co to są partycje? ...................................................u...................................................u 30 Repartycjonowanie niedestrukcyjne...................................................u....................... 31 Defragmentacja dysku przed użyciem FIPS...................................................u........... 32 Tworzenie dyskietki FIPS i uruchamianie programu FIPS ....................................... 33 Korzystanie z programu FIPS ...................................................u................................ 35 Repartycjonowanie destrukcyjne ...................................................u........................... 38 Unikanie repartycjonowania przez dodanie dysku twardego .................................... 40 Uruchamianie instalatora Fedory...................................................u.................................. 41 Podsumowanie ...................................................u...................................................u.......... 41 Pytania i odpowiedzi ...................................................u...................................................u. 41 Warsztat...................................................u...................................................u..................... 42 Quiz...................................................u...................................................u.....................42 Odpowiedzi ...................................................u...................................................u......... 42 Ćwiczenia...................................................u...................................................u............ 42 Rozdział 2. Instalowanie systemu Fedora ............................................................ 43 Uruchamianie instalatora Fedory...................................................u.................................. 43 Rozpoczęcie instalacji ...................................................u.................................................. 43 Wybór języka ...................................................u...................................................u...... 44 Konfiguracja klawiatury...................................................u......................................... 44 Konfiguracja myszy ...................................................u............................................... 45 Konfiguracja monitora ...................................................u........................................... 46 Typ instalacji...................................................u...................................................u....... 47 Konfiguracja partycjonowania dysku...................................................u..................... 48 Konfigurowanie dysku ...................................................u........................................... 49 6 Fedora Core 2 dla każdego Konfiguracja programu rozruchowego...................................................u................... 56 Konfiguracja sieci ...................................................u.................................................. 58 Konfiguracja zapory sieciowej...................................................u............................... 59 Obsługa dodatkowych języków...................................................u.............................. 60 Wybór strefy czasowej...................................................u........................................... 60 Konfiguracja konta...................................................u................................................. 61 Wybieranie grup pakietów ...................................................u..................................... 62 Przed instalacją ...................................................u...................................................u... 64 Instalacja pakietów...................................................u................................................. 64 Gratulacje!...................................................u...................................................u........... 65 Podsumowanie ...................................................u...................................................u.......... 65 Pytania i odpowiedzi ...................................................u...................................................u. 66 Warsztat...................................................u...................................................u..................... 66 Quiz...................................................u...................................................u.....................66 Odpowiedzi ...................................................u...................................................u......... 66 Rozdział 3. Uruchamianie systemu, logowanie i konfiguracja .............................. 67 Uruchamianie Fedory ...................................................u...................................................u 67 Witaj w systemie Fedora Core 2! ...................................................u................................. 69 Logowanie się do systemu ...................................................u..................................... 69 Części ekranu logowania...................................................u........................................ 69 Konfigurowanie drukarki i połączenia internetowego...................................................u.. 71 Konfigurowanie drukarki ...................................................u....................................... 71 Konfigurowanie telefonicznego połączenia internetowego....................................... 73 Uruchamianie narzędzia Network Configuration...................................................u... 76 Wylogowywanie się ...................................................u............................................... 76 Podsumowanie ...................................................u...................................................u.......... 77 Pytania i odpowiedzi ...................................................u...................................................u. 77 Warsztat...................................................u...................................................u..................... 78 Quiz...................................................u...................................................u.....................78 Odpowiedzi ...................................................u...................................................u......... 78 Ćwiczenia...................................................u...................................................u............ 78 Część II Korzystanie z konsoli Linuksa .........................................79 Rozdział 4. Nawigowanie po systemie Linuks za pomocą konsoli ........................ 81 Po co uczyć się obsługi Linuksa za pomocą konsoli? ...................................................u.. 81 Konsole wirtualne ...................................................u...................................................u..... 82 Przełączanie konsoli...................................................u............................................... 82 Logowanie się do konsoli wirtualnej...................................................u...................... 83 Podstawowe informacje o powłoce ...................................................u.............................. 83 Powłoka jako interpreter poleceń ...................................................u........................... 83 Zasady korzystania z powłoki ...................................................u................................ 84 Praca z systemem plików ...................................................u............................................. 85 Wiele drzew, wiele korzeni: system plików Windows.............................................. 85 Jedno drzewo, jeden korzeń: system plików Linuksa................................................ 86 Katalogi i pliki ...................................................u...................................................u.... 86 Katalog domowy ...................................................u...................................................u. 88 Katalog roboczy ...................................................u...................................................u.. 89 Manipulowanie plikami i katalogami...................................................u..................... 91 Ścieżki względne...................................................u...................................................u. 91 Usuwanie plików i katalogów ...................................................u................................ 95 Pliki wykonywalne...................................................u................................................. 95 Dowiązania symboliczne...................................................u........................................ 96 Spis treści 7 Prawa dostępu ...................................................u...................................................u........... 97 Długie listingi plików...................................................u............................................. 98 Tożsamość i przynależność plików ...................................................u........................ 99 Przynależność i prawa dostępu do plików...................................................u............ 100 Więcej przykładów praw dostępu ...................................................u........................ 101 Zmiana praw dostępu ...................................................u........................................... 102 Podsumowanie ...................................................u...................................................u........ 104 Pytania i odpowiedzi ...................................................u.................................................. 104 Warsztat...................................................u...................................................u................... 105 Quiz...................................................u...................................................u................... 105 Odpowiedzi ...................................................u...................................................u....... 105 Ćwiczenia...................................................u...................................................u.......... 106 Rozdział 5. Zaprzęganie konsoli do pracy .......................................................... 107 Tworzenie, edytowanie i zapisywanie plików tekstowych ............................................ 107 Tworzenie plików tekstowych za pomocą edytora vim........................................... 108 Wstawianie tekstu w edytorze vi...................................................u.......................... 109 Edycja tekstu w edytorze vi...................................................u.................................. 110 Zapisywanie pliku, zamykanie edytora i dalsza lektura .......................................... 111 Tworzenie plików tekstowych za pomocą edytora emacs....................................... 112 System menu w edytorze emacs...................................................u........................... 113 Najważniejsze polecenia klawiaturowe edytora emacs ........................................... 114 Efektywne zarządzanie grupami plików...................................................u..................... 116 Grupowanie plików w wierszu poleceń ...................................................u............... 116 Zapobieganie rozwijaniu nazw plików...................................................u................. 118 Szybkie wyszukiwanie plików i katalogów...................................................u................ 119 Szukanie plików za pomocą polecenia find ...................................................u......... 120 Przeszukiwanie całego systemu plików za pomocą polecenia locate...................... 120 Zapisywanie listy znalezionych plików...................................................u................ 122 Wyszukiwanie wzorców w plikach tekstowych ...................................................u... 122 Wyszukiwanie plików, które zawierają określone słowa ........................................ 123 Używanie wyników poleceń do złożonych zadań ...................................................u...... 124 Łączenie poleceń za pomocą potoków ...................................................u................. 124 Używanie wyników jednego polecenia jako argumentów drugiego........................ 126 Sterowanie programami powłoki...................................................u................................ 127 Przełączanie otwartych aplikacji ...................................................u.......................... 127 Wznawianie zadania za pomocą polecenia fg ...................................................u...... 128 Uruchamianie zadania w tle za pomocą polecenia bg ............................................. 129 Ostatnie uwagi o sterowaniu zadaniami ...................................................u............... 130 Podsumowanie ...................................................u...................................................u........ 130 Pytania i odpowiedzi ...................................................u.................................................. 131 Warsztat...................................................u...................................................u................... 132 Quiz...................................................u...................................................u................... 132 Odpowiedzi ...................................................u...................................................u....... 132 Ćwiczenia...................................................u...................................................u.......... 132 Rozdział 6. Uzyskiwanie pomocy podczas korzystania z konsoli ........................ 133 Strony podręcznika systemowego ...................................................u.............................. 133 Korzystanie ze stron podręcznika: podstawy ...................................................u....... 133 Rozdziały podręcznika ...................................................u......................................... 135 Lokalizowanie stron podręcznika za pomocą wyszukiwania tematycznego ........... 136 Korzystanie z systemu GNU info...................................................u............................... 137 Nawigacja po systemie info ...................................................u................................. 138 Efektywne korzystanie z systemu info ...................................................u................. 139 8 Fedora Core 2 dla każdego Drzewo katalogów /usr/share/doc ...................................................u.............................. 139 Czytanie dodatkowych dokumentów dołączonych do aplikacji .............................. 139 Przeszukiwanie drzewa /usr/share/doc ...................................................u................. 140 Pomoc zawarta w poleceniach...................................................u.................................... 143 Podsumowanie ...................................................u...................................................u........ 144 Pytania i odpowiedzi ...................................................u.................................................. 144 Warsztat...................................................u...................................................u................... 145 Quiz...................................................u...................................................u................... 145 Odpowiedzi ...................................................u...................................................u....... 145 Ćwiczenia...................................................u...................................................u.......... 145 Rozdział 7. Praca bez myszy ............................................................................. 147 Drukowanie z poziomu wiersza poleceń ...................................................u.................... 147 Tworzenie zadań wydruku ...................................................u................................... 148 Wyświetlanie zadań wydruku ...................................................u.............................. 148 Usuwanie zadań z kolejki...................................................u..................................... 148 Tworzenie dokumentów o wysokiej jakości...................................................u............... 149 Program formatujący LaTeX-2e ...................................................u.......................... 150 Podstawy LaTeX-a...................................................u............................................... 150 Tworzenie pustego dokumentu LaTeX-a ...................................................u............. 151 Formatowanie i drukowanie pierwszego dokumentu .............................................. 153 Wybór stylu strony...................................................u............................................... 154 Tytuł dokumentu i nazwisko autora ...................................................u..................... 155 Kontrolowanie akapitów, podziałów wiersza i stron............................................... 155 Organizowanie dłuższych tekstów ...................................................u....................... 156 Formatowanie treści dokumentu ...................................................u.......................... 158 Wstawianie znaków specjalnych...................................................u.......................... 160 Wszystko razem ...................................................u...................................................u 160 Więcej informacji o LaTeX-u ...................................................u.............................. 162 Wykonywanie obliczeń matematycznych za pomocą kalkulatora binarnego................ 163 Uruchamianie programu bc i wykonywanie podstawowych obliczeń..................... 163 Używanie zmiennych ...................................................u........................................... 164 Automatyzowanie obliczeń w programie bc ...................................................u........ 164 Pisanie zaawansowanych skryptów programu bc...................................................u. 165 Tworzenie i sortowanie list danych ...................................................u............................ 165 Tworzenie list, które można przeszukiwać lub sortować ........................................ 166 Wyświetlanie żądanych pozycji ...................................................u........................... 166 Sortowanie danych na liście...................................................u................................. 167 Podsumowanie ...................................................u...................................................u........ 168 Pytania i odpowiedzi ...................................................u.................................................. 169 Warsztat...................................................u...................................................u................... 169 Quiz...................................................u...................................................u................... 169 Odpowiedzi ...................................................u...................................................u....... 170 Ćwiczenia...................................................u...................................................u.......... 170 Rozdział 8. Używanie sieci bez grafiki ............................................................... 171 Przeglądanie sieci WWW na konsoli ...................................................u......................... 171 Uruchamianie przeglądarki Lynx ...................................................u......................... 172 Korzystanie z przeglądarki Lynx...................................................u.......................... 172 Obsługa plików cookie w programie Lynx ...................................................u.......... 173 Zarządzanie zakładkami w programie Lynx...................................................u......... 175 Zarządzanie pocztą e-mail na konsoli...................................................u......................... 176 Pobieranie wiadomości za pomocą protokołów Post Office Protocol 3 lub Internet Message Access Protocol ...................................................u............... 176 Tworzenie pliku .fetchmailrc ...................................................u............................... 177 Zarządzanie pocztą elektorniczną za pomocą programu mutt ................................. 178 Spis treści 9 Logowanie się w zdalnym systemie linuksowym lub uniksowym ................................ 181 Zdalne logowanie za pomocą programu telnet...................................................u..... 182 Zdalne logowanie za pomocą programu ssh...................................................u......... 183 Wymiana plików z komputerami linuksowymi i uniksowymi za pomocą programu ftp...184 Uruchamianie programu ftp i logowanie się ...................................................u........ 184 Nawigacja podczas sesji ftp ...................................................u................................. 186 Przykładowa sesja ftp...................................................u........................................... 187 Wymiana plików z systemami Windows za pomocą programu smbclient.................... 189 Wyświetlanie udziałów w komputerze Windows...................................................u. 189 Łączenie się z udziałem Windows ...................................................u....................... 189 Nawigacja i kopiowanie plików w programie smbclient......................................... 190 Podsumowanie ...................................................u...................................................u........ 191 Pytania i odpowiedzi ...................................................u.................................................. 191 Warsztat...................................................u...................................................u................... 192 Quiz...................................................u...................................................u................... 192 Odpowiedzi ...................................................u...................................................u....... 192 Ćwiczenia...................................................u...................................................u.......... 192 Rozdział 9. Ujarzmianie potęgi powłoki.............................................................. 193 Rozszerzamy repertuar poleceń...................................................u.................................. 193 Wysyłanie tekstu na standardowe wyjście za pomocą polecenia echo.................... 194 Wykonywanie prostych obliczeń za pomocą polecenia expr .................................. 194 Wyświetlanie początku lub końca pliku tekstowego za pomocą poleceń head i tail ...195 Edytowanie strumieni danych za pomocą polecenia sed......................................... 195 Zmienne powłoki i przytaczanie...................................................u................................. 197 Tworzenie i podstawianie zmiennych ...................................................u.................. 197 Przytaczanie ...................................................u...................................................u...... 198 Zmienne środowiskowe...................................................u........................................ 199 Tworzenie własnych poleceń za pomocą skryptów powłoki ......................................... 200 Początek skryptu powłoki ...................................................u.................................... 201 Przetwarzanie argumentów wiersza polecenia ...................................................u..... 201 Zmiana skryptu w plik wykonywalny ...................................................u.................. 202 Używanie poleceń warunkowych...................................................u......................... 203 Wielokrotne testowanie...................................................u........................................ 206 Wielokrotne wykonywanie operacji na wstępnie zdefiniowanym zbiorze.............. 207 Oprócz skryptów powłoki ...................................................u.................................... 209 Podsumowanie ...................................................u...................................................u........ 211 Pytania i odpowiedzi ...................................................u.................................................. 211 Warsztat...................................................u...................................................u................... 212 Quiz...................................................u...................................................u................... 212 Odpowiedzi ...................................................u...................................................u....... 212 Ćwiczenia...................................................u...................................................u.......... 213 Część III Korzystanie z pulpitu Linuksa........................................215 Rozdział 10. Wprowadzenie do pulpitu Fedory ..................................................... 217 Uwagi dotyczące środowisk GNOME i KDE w Fedorze.............................................. 217 Logowanie się na pulpicie...................................................u.......................................... 218 Nawigacja po pulpicie ...................................................u................................................ 220 Uruchamianie aplikacji ...................................................u........................................ 221 Używanie przycisków sterujących oknem ...................................................u........... 223 Przesuwanie, zmiana wymiarów, minimalizowanie i maksymalizowanie okien .... 223 Menu aplikacji...................................................u...................................................u... 224 10 Fedora Core 2 dla każdego Praca z wieloma oknami...................................................u............................................. 224 Zmiana aktywnej aplikacji ...................................................u................................... 225 Minimalizowanie i przywracanie okien za pomocą paska zadań ............................ 226 Wirtualne obszary robocze ...................................................u......................................... 226 Który obszar roboczy jest aktywny? ...................................................u.................... 227 Wybieranie nowego obszaru roboczego...................................................u............... 227 Przenoszenie działającej aplikacji do innego obszaru roboczego............................ 228 Korzystanie z menu zarządzania oknem w KDE...................................................u.. 228 Wylogowywanie się z pulpitu GNOME...................................................u..................... 229 Podsumowanie ...................................................u...................................................u........ 229 Pytania i odpowiedzi ...................................................u.................................................. 230 Warsztat...................................................u...................................................u................... 231 Quiz...................................................u...................................................u................... 231 Odpowiedzi ...................................................u...................................................u....... 231 Ćwiczenia...................................................u...................................................u.......... 231 Rozdział 11. Praca z plikami na pulpicie.............................................................. 233 Tworzenie nowego pliku tekstowego za pomocą edytora tekstu................................... 233 Korzystanie z menedżera plików...................................................u................................ 236 Otwieranie okna menedżera plików ...................................................u..................... 236 Nawigacja po drzewie katalogów...................................................u......................... 238 Praca z plikami i katalogami ...................................................u...................................... 239 Otwieranie, edycja i zamykanie istniejącego pliku ................................................. 240 Wycinanie, kopiowanie i wklejanie plików ...................................................u......... 241 Powielanie pliku w bieżącym katalogu ...................................................u................ 242 Zaznaczanie wielu plików...................................................u.................................... 242 Tworzenie dowiązania symbolicznego...................................................u................. 243 Zmiana nazwy pliku...................................................u............................................. 244 Usuwanie plików...................................................u.................................................. 244 Zmiana praw dostępu do plików ...................................................u.......................... 244 Tworzenie nowego katalogu ...................................................u................................ 246 Porządkowanie lub sortowanie ikon...................................................u..................... 246 Manipulowanie plikami za pomocą przeciągania i upuszczania ................................... 248 Przenoszenie pliku do katalogu albo na pulpit ...................................................u..... 248 Przesuwanie pliku między dwoma oknami katalogów............................................ 249 Kontekstowe przeciąganie i upuszczanie ...................................................u............. 250 Praca z koszem ...................................................u...................................................u........ 250 Przywracanie usuniętych plików...................................................u.......................... 251 Opróżnianie kosza...................................................u................................................ 251 Podsumowanie ...................................................u...................................................u........ 252 Pytania i odpowiedzi ...................................................u.................................................. 252 Warsztat...................................................u...................................................u................... 252 Quiz...................................................u...................................................u................... 252 Odpowiedzi ...................................................u...................................................u....... 252 Ćwiczenia...................................................u...................................................u.......... 253 Rozdział 12. Wprowadzenie do pakietu OpenOffice ............................................. 255 Aplikacje OpenOffice...................................................u................................................. 255 Uruchamianie aplikacji OpenOffice...................................................u..................... 256 Tworzenie i formatowanie dokumentu w programie OpenOffice Writer ...................... 256 Uruchamianie programu OpenOffice Writer...................................................u........ 257 Wprowadzanie tekstu ...................................................u........................................... 258 Edycja tekstu...................................................u...................................................u..... 259 Zmiana wyglądu tekstu ...................................................u........................................ 260 Zmiana formatowania akapitów...................................................u........................... 262 Spis treści 11 Zmiana rozmiaru marginesów i układu strony ...................................................u..... 263 Zapisywanie pliku ...................................................u................................................ 264 Otwieranie pliku...................................................u...................................................u 265 Drukowanie pliku...................................................u................................................. 266 Praca z programem OpenOffice Calc ...................................................u......................... 267 Wprowadzenie do programu Calc...................................................u........................ 267 Wpisywanie etykiet tekstowych...................................................u........................... 269 Wprowadzanie i formatowanie danych liczbowych................................................ 270 Wprowadzanie formuł...................................................u.......................................... 272 Używanie funkcji w formułach ...................................................u............................ 274 Kopiowanie formuł ...................................................u.............................................. 276 Drukowanie, zapisywanie i otwieranie arkuszy kalkulacyjnych ............................. 277 Podsumowanie ...................................................u...................................................u........ 278 Pytania i odpowiedzi ...................................................u.................................................. 279 Warsztat...................................................u...................................................u................... 279 Quiz...................................................u...................................................u................... 279 Odpowiedzi ...................................................u...................................................u....... 280 Ćwiczenia...................................................u...................................................u.......... 280 Rozdział 13. Sieć na pulpicie .............................................................................. 281 Wprowadzenie do Mozilli ...................................................u.......................................... 281 Uruchamianie przeglądarki Mozilla...................................................u..................... 281 Przeglądanie sieci WWW za pomocą Mozilli ...................................................u............ 282 Odwiedzanie witryny WWW ...................................................u............................... 282 Nawigacja po witrynach WWW...................................................u........................... 284 Zapisywanie adresów ...................................................u........................................... 285 Przeglądanie stron na kartach...................................................u............................... 286 Wyłączanie okien wyskakujących...................................................u........................ 286 Zamykanie Mozilli...................................................u............................................... 287 Czytanie i pisanie listów...................................................u............................................. 287 Uruchamianie programu Evolution ...................................................u...................... 288 Konfigurowanie programu Evolution ...................................................u.................. 288 Pisanie nowej wiadomości e-mail ...................................................u........................ 292 Pisanie wiadomości w formacie HTML...................................................u............... 294 Dołączanie pliku do wiadomości ...................................................u......................... 295 Wysyłanie wiadomości ...................................................u........................................ 296 Pobieranie nowej poczty ...................................................u...................................... 297 Odpowiadanie na wiadomość lub przesyłanie jej do innego użytkownika.............. 297 Dostęp do załącznika...................................................u............................................ 298 Drukowanie i usuwanie...................................................u........................................ 298 Zamykanie programu Evolution...................................................u........................... 299 Dostęp do sieci Windows ...................................................u........................................... 299 Dostęp do plików Windows na pulpicie GNOME .................................................. 300 Korzystanie z protokołu FTP...................................................u...................................... 300 Łączenie się ze zdalnym systemem ...................................................u...................... 301 Kopiowanie plików do zdalnego systemu ...................................................u............ 302 Kopiowanie plików ze zdalnego systemu ...................................................u............ 303 Zamykanie połączenia FTP...................................................u.................................. 303 Podsumowanie ...................................................u...................................................u........ 303 Pytania i odpowiedzi ...................................................u.................................................. 304 Warsztat...................................................u...................................................u................... 304 Quiz...................................................u...................................................u................... 304 Odpowiedzi ...................................................u...................................................u....... 304 Ćwiczenia...................................................u...................................................u.......... 305 12 Fedora Core 2 dla każdego Rozdział 14. Uzyskiwanie pomocy podczas pracy na pulpicie .............................. 307 Korzystanie z pomocy w aplikacjach ...................................................u......................... 307 Znajdowanie i uruchamianie pomocy w aplikacjach............................................... 308 Opcja Informacje o (About) w menu Pomoc (Help) ............................................... 309 Korzystanie z opcji Co to jest? w aplikacjach KDE................................................ 310 Przeglądanie zawartości pomocy w aplikacjach GNOME ...................................... 310 Przeglądanie podręczników aplikacji KDE...................................................u.......... 312 Używanie systemowej pomocy w środowiskach GNOME i KDE ................................ 313 Uruchamianie i używanie przeglądarki pomocy GNOME...................................... 313 Uruchamianie i używanie Centrum pomocy KDE .................................................. 314 Czytanie stron man i info za pomocą programu KDE Konqueror........................... 316 Podsumowanie ...................................................u...................................................u........ 316 Pytania i odpowiedzi ...................................................u.................................................. 317 Warsztat...................................................u...................................................u................... 318 Quiz...................................................u...................................................u................... 318 Odpowiedzi ...................................................u...................................................u....... 318 Ćwiczenia...................................................u...................................................u.......... 318 Rozdział 15. Dostosowywanie pulpitu do własnych potrzeb ................................. 319 Korzystanie z centrum sterowania GNOME ...................................................u.............. 319 Modyfikacja działania myszy...................................................u............................... 319 Zmiana wyglądu okien...................................................u......................................... 322 Zmiana tapety pulpitu ...................................................u.......................................... 324 Zmiana wygaszacza ekranu...................................................u.................................. 325 Zmiana rozdzielczości i częstotliwości odświeżania............................................... 327 Zmiana innych ustawień pulpitu ...................................................u.......................... 328 Korzystanie z Centrum sterowania KDE...................................................u.................... 329 Zmiana właściwości myszy...................................................u.................................. 329 Zmiana stylu okien...................................................u............................................... 331 Zmiana kolorów aplikacji...................................................u..................................... 333 Zmiana krawędzi i pasków tytułu okien...................................................u............... 334 Zmiana tapety pulpitu ...................................................u.......................................... 335 Zmiana wygaszacza ekranu...................................................u.................................. 336 Konfigurowanie paska zadań...................................................u...................................... 337 Dodawanie ikony do paska zadań w środowisku GNOME..................................... 338 Dodawanie ikony do paska zadań w środowisku KDE ........................................... 338 Przesuwanie ikony na pasku zadań ...................................................u...................... 339 Usuwanie ikony z paska zadań...................................................u............................. 339 Dodatkowa konfiguracja paska zadań ...................................................u.................. 339 Podsumowanie ...................................................u...................................................u........ 340 Pytania i odpowiedzi ...................................................u.................................................. 340 Warsztat...................................................u...................................................u................... 341 Quiz...................................................u...................................................u................... 341 Odpowiedzi ...................................................u...................................................u....... 341 Ćwiczenia...................................................u...................................................u.......... 341 Rozdział 16. Zaawansowane korzystanie z pulpitu Linuksa ................................. 343 Aplikacja terminala ...................................................u...................................................u. 343 Uruchamianie aplikacji terminala...................................................u......................... 344 Uruchamianie aplikacji pulpitowych za pomocą terminala..................................... 345 Sterowanie zadaniami w wierszu poleceń terminala ............................................... 345 Zachowywanie działających zadań za pomocą polecenia nohup ............................ 347 Dostęp z wiersza polecenia do plików na pulpicie.................................................. 347 Spis treści 13 Korzystanie z aplikacji systemu X Window...................................................u............... 348 Używanie terminala bez GNOME lub KDE ...................................................u........ 349 Używanie edytora emacs na pulpicie ...................................................u................... 349 Używanie aplikacji pomocniczych systemu X Window ......................................... 350 Interakcja z użytkownikiem w skryptach powłoki ...................................................u..... 351 Polecenie xmessage w skryptach powłoki...................................................u............ 352 Przykładowy skrypt xmessage ...................................................u............................. 352 Drugi przykładowy skrypt xmessage ...................................................u................... 353 Pisanie skryptów menedżera plików Nautilus ...................................................u............ 355 Tworzenie i używanie skryptów powłoki w Nautilusie........................................... 355 Przykładowy skrypt Nautilusa...................................................u.............................. 355 Podsumowanie ...................................................u...................................................u........ 357 Pytania i odpowiedzi ...................................................u.................................................. 357 Warsztat...................................................u...................................................u................... 358 Quiz...................................................u...................................................u................... 358 Odpowiedzi ...................................................u...................................................u....... 358 Rozdział 17. Zdalne używanie aplikacji ............................................................... 359 Protokół systemu X Window...................................................u...................................... 359 Łączenie się z ekranem X za pomocą ssh...................................................u................... 360 Wyświetlanie pojedynczych zdalnych aplikacji za pomocą ssh.............................. 361 Wyświetlanie zdalnych aplikacji na lokalnym ekranie za pomocą ssh.................... 362 Zdalne wyświetlanie lokalnych aplikacji za pomocą ssh ........................................ 363 Konfigurowanie zapory sieciowej do obsługi zdalnego ekranu .............................. 363 Ręczne łączenie się z ekranem X ...................................................u............................... 364 Przygotowywanie ręcznego połączenia z ekranem X.............................................. 364 Zezwalanie na przychodzące połączenia X za pomocą programu xhost ....................... 365 Zdalne wyświetlanie lokalnych aplikacji ...................................................u............. 367 Lokalne wyświetlanie zdalnych aplikacji...................................................u............. 368 Zezwalanie na zdalne sesje X i uruchamianie sesji ...................................................u.... 369 Konfigurowanie menedżera logowania do obsługi XDMCP .................................. 369 Uruchamianie zdalnej sesji X...................................................u............................... 371 Podsumowanie ...................................................u...................................................u........ 371 Pytania i odpowiedzi ...................................................u.................................................. 372 Warsztat...................................................u...................................................u................... 373 Quiz...................................................u...................................................u................... 373 Odpowiedzi ...................................................u...................................................u....... 373 Ćwiczenia...................................................u...................................................u.......... 374 Część IV Zagadnienia zaawansowane .........................................375 Rozdział 18. Administrowanie systemem z wiersza poleceń ................................ 377 Polecenie su...................................................u...................................................u.............377 Zarządzanie procesami ...................................................u............................................... 378 Wyświetlanie listy działających procesów ...................................................u........... 379 Regulowanie priorytetu procesu...................................................u........................... 380 Usuwanie działających procesów...................................................u......................... 381 Zarządzanie usługami...................................................u................................................. 382 Poziomy pracy...................................................u...................................................u... 383 Wybieranie usług uruchamianych automatycznie ...................................................u 384 Zatrzymywanie, uruchamianie i restartowanie usług .............................................. 387 Zarządzanie systemami plików ...................................................u.................................. 387 Tworzenie systemów plików...................................................u................................ 388 Montowanie i odmontowanie systemów plików ...................................................u.. 390 Modyfikowanie pliku /etc/fstab...................................................u............................ 393 14 Fedora Core 2 dla każdego Zarządzanie kontami ...................................................u.................................................. 394 Dodawanie i usuwanie kont użytkowników...................................................u......... 394 Dodawanie i usuwanie grup ...................................................u................................. 395 Zarządzanie grupami...................................................u............................................ 395 Zmiana tożsamości grupowej...................................................u............................... 396 Zarządzanie okresowymi zadaniami za pomocą polecenia cron ................................... 397 Dodawanie systemowych procesów cron...................................................u............. 397 Edytowanie osobistych procesów cron ...................................................u................ 398 Zamykanie i ponowne uruchamianie systemu...................................................u............ 399 Podsumowanie ...................................................u...................................................u........ 400 Pytania i odpowiedzi ...................................................u.................................................. 401 Warsztat...................................................u...................................................u................... 401 Quiz...................................................u...................................................u................... 401 Odpowiedzi ...................................................u...................................................u....... 402 Ćwiczenia...................................................u...................................................u.......... 402 Rozdział 19. Administrowanie systemem w środowisku pulpitowym .................... 403 Zarządzanie procesami ...................................................u............................................... 403 Zmiana priorytetu procesu ...................................................u................................... 404 Usuwanie procesów ...................................................u............................................. 405 Zarządzanie usługami...................................................u................................................. 406 Narzędzie Konfiguracja usług ...................................................u.............................. 406 Włączanie i wyłączanie usług ...................................................u.............................. 407 Zatrzymywanie, uruchamianie i restartowanie usług .............................................. 408 Zarządzanie interfejsami sieciowymi ...................................................u......................... 409 Edytowanie statycznych informacji IP albo adresowania DHCP............................ 409 Ręcznie konfigurowanie informacji DNS ...................................................u............ 410 Włączanie i wyłączanie interfejsów sieciowych ...................................................u.. 411 Zarządzanie kontami ...................................................u.................................................. 411 Dodawanie i usuwanie kont użytkowników...................................................u......... 412 Dodawanie i usuwanie grup ...................................................u................................. 413 Edytowanie przynależności do grup...................................................u..................... 413 Czytanie dzienników systemowych...................................................u............................ 414 Montowanie i odmontowanie systemów plików ...................................................u........ 415 Formatowanie urządzenia lub partycji ...................................................u................. 416 Podsumowanie ...................................................u...................................................u........ 417 Pytania i odpowiedzi ...................................................u.................................................. 417 Warsztat...................................................u...................................................u................... 417 Quiz...................................................u...................................................u................... 418 Odpowiedzi ...................................................u...................................................u....... 418 Rozdział 20. Podstawowe informacje o bezpieczeństwie ..................................... 419 Zarządzanie zaporą sieciową Fedory...................................................u.......................... 419 Program Security Level Configuration ...................................................u................ 420 Zezwalanie na dodatkowe rodzaje ruchu ...................................................u............. 421 Zaawansowane prawa dostępu ...................................................u................................... 422 Zmiana przynależności pliku ...................................................u............................... 422 Tryb liczbowy polecenia chmod ...................................................u.......................... 423 Specjalne prawa dostępu ...................................................u...................................... 424 Ochrona konta użytkownika root ...................................................u............................... 425 Korzystanie z grupy wheel...................................................u................................... 426 Dodawanie użytkowników do grupy wheel ...................................................u......... 427 Zmiana przynależności i praw dostępu do polecenia su.......................................... 427 Automatyczne wylogowywanie użytkowników ...................................................u......... 428 Ustawianie limitu czasu logowania ...................................................u...................... 428 Usuwanie mniej popularnych powłok ...................................................u.................. 429 Spis treści 15 Podsumowanie ...................................................u...................................................u........ 430 Pytania i odpowiedzi ...................................................u.................................................. 431 Warsztat...................................................u...................................................u................... 431 Quiz...................................................u...................................................u................... 431 Odpowiedzi ...................................................u...................................................u....... 432 Ćwiczenia...................................................u...................................................u.......... 432 Rozdział 21. Instalowanie oprogramowania ......................................................... 433 Instalowanie i usuwanie komponentów Fedory...................................................u.......... 433 Uruchamianie narzędzia Package Management ...................................................u... 434 Instalowanie oprogramowania ...................................................u............................. 435 Usuwanie oprogramowania...................................................u.................................. 436 Używanie oprogramowania pochodzącego z innych źródeł.......................................... 437 Niespełnione zależności ...................................................u....................................... 438 Korzystanie z polecenia rpm ...................................................u...................................... 438 Instalowanie pakietów RPM za pomocą polecenia rpm .......................................... 439 Aktualizowanie pakietów RPM za pomocą polecenia rpm ..................................... 439 Rozwiązywanie problemów z zależnościami ...................................................u....... 439 Uzyskiwanie informacji za pomocą polecenia rpm................................................. 440 Odinstalowywanie oprogramowania za pomocą polecenia rpm.............................. 441 Rozwiązywanie problemów z zależnościami cyklicznymi...................................... 443 Aktywatory aplikacji ...................................................u.................................................. 443 Tworzenie aktywatora aplikacji w środowisku GNOME........................................ 443 Tworzenie aktywatora aplikacji w środowisku KDE .............................................. 445 Podsumowanie ...................................................u...................................................u........ 446 Pytania i odpowiedzi ...................................................u.................................................. 446 Warsztat...................................................u...................................................u................... 447 Quiz...................................................u...................................................u................... 447 Odpowiedzi ...................................................u...................................................u....... 447 Ćwiczenia...................................................u...................................................u.......... 447 Rozdział 22. Udostępnianie plików w sieci .......................................................... 449 Zanim zaczniesz ...................................................u...................................................u...... 449 Oferowanie usług NFS ...................................................u............................................... 450 Uruchamianie narzędzia NFS Server Configuration ............................................... 450 Dodawanie i konfigurowanie udziałów NFS...................................................u........ 451 Automatyczne uruchamianie usługi NFS — środowisko pulpitowe ....................... 453 Konfigurowanie NFS za pomocą wiersza poleceń.................................................. 454 Automatyczne uruchamianie usługi NFS — wiersz poleceń .................................. 455 Przepuszczanie ruchu NFS przez zaporę sieciową .................................................. 455 Współdzielenie plików z sy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fedora Core 2 dla każdego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: