Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00054 007464 12440615 na godz. na dobę w sumie
Finanse publiczne i prawo finansowe - ebook/pdf
Finanse publiczne i prawo finansowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 565
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7729-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Opracowanie Finanse publiczne i prawo finansowe omawia zagadnienia współczesnego systemu finansów publicznych w Polsce. Autorzy skupili się na kilku obszarach tematycznych, są to:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

STUDIA PRAWNICZE STUDIA PRAWNICZE Finanse publiczne i prawo finansowe W sprzedaży: A. Nowak-Far KONSTYTUCJA GOSPODARCZA UNII EUROPEJSKIEJ. AKSJOLOGIA Zarys Prawa H. Dzwonkowski, J. Gliniecka (red.) PRAWO FINANSOWE Podręczniki Prawnicze J. Bąk (red.) EUROPEJSKIE PRAWO FINANSOWE Monografie Prawnicze P. Zapadka, A. Mikos-Sitek PRAWO FINANSÓW PUBLICZNYCH, wyd. 3 Skrypty Becka USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH, wyd. 13 Twoje Prawo Redaktor naukowy prof. dr hab. Artur Nowak-Far Finanse publiczne i prawo finansowe 2. wydanie Autorzy dr Małgorzata Frysztak prof. SGH dr hab. Dominik Gajewski dr Agnieszka Mikos-Sitek dr Robert Oktaba dr Anna Partyka-Opiela prof. UKSW dr hab. Piotr Zapadka WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 A. Nowak-Far (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2017 Propozycja cytowania: Poszczególne rozdziały opracowali: prof. dr hab. Artur Nowak-Far Rozdział I prof. dr hab. Artur Nowak-Far, dr Piotr Zapadka Rozdział II dr Małgorzata Frysztak Rozdział III dr Agnieszka Mikos-Sitek Rozdział IV prof. dr hab. Artur Nowak-Far Rozdział V dr Anna Partyka-Opiela Rozdział VI dr Robert Oktaba Rozdział VII prof. dr hab. Dominik Gajewski Rozdział VIII Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: TiM-Print Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-7728-5 ISBN 978-83-255-7729-2 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Rozdział I. Zasadnicze zagadnienia teorii finansów publicznych . . . . . § 1. Podstawowe pojęcia i koncepcje teorii sektora publicznego . . . . . I. Dwusektorowość gospodarki a zakłócenie mechanizmu 1 2 rynkowego (market failure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 § 2. Interwencja państwa i jej mechanizmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 § 3. Rozmiary świadczeń publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 § 4. Polityka fiskalna państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 § 5. Obieg pieniądza w gospodarce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 § 6. Sprawiedliwość w finansach publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 § 7. Bezpieczeństwo finansowe państwa i jego koszty . . . . . . . . . . . . . 31 § 8. Kwestia koordynacji polityki fiskalnej i pieniężnej . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Nauka o pieniądzu i funkcje banku centralnego . . . . . . . . . 34 35 § 9. Pojęcie pieniądza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 § 10. Pieniądz gotówkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 § 11. Pieniądz bezgotówkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 I. Pieniądz bankowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 II. Obrót wekslowy i czekowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 III. Bankowość elektroniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 IV. Karta płatnicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 § 12. Pieniądz elektroniczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 I. Elektroniczne instrumenty płatnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 II. Instrumenty pieniądza elektronicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 § 13. Pojęcie inflacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 § 14. Funkcje banku centralnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 § 15. Organizacja i zadania NBP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Cel podstawowy i pozostałe zadania NBP . . . . . . . . . . . . . . . . 97 II. Organy NBP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 III. Udział NBP w sieci bezpieczeństwa finansowego (Safety Net) 115 Rozdział III. Prawo bankowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 § 16. Publiczne i prywatne prawo bankowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 I. System bankowy a monobank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 II. Definicja banku i działalność bankowa w świetle ustawy z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 1. Osobowość prawna banku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 1.1. Bank państwowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 1.2. Banki akcyjne i banki spółdzielcze . . . . . . . . . . . . . . . 134 2. Specyficzny system źródeł prawa bankowego . . . . . . . . . . 135 2.1. Prawo wewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 2.2. Zwyczaj bankowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 2.3. Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej . . 140 3. Przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej . . . . . . . 141 4. Środki wykorzystywane w działalności bankowej . . . . . . . 141 5. Ryzyko bankowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 III. Czynności bankowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 1. Czynności bankowe jako przedmiot działalności bankowej 145 IV. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 1. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe . . . . . . . . . 152 2. Pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe . . . . . . . . . . . 152 V. Wybrane czynności bankowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 VI. Rachunek bankowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 VII. Kredyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 VIII. Kredyty „frankowe” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 IX. Pozostałe czynności bankowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 § 17. Szczególne uprawnienia i przywileje banków . . . . . . . . . . . . . . . . 178 I. Szczególne uprawnienia banków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 II. Prawo stosowania sekurytyzacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 III. Zabezpieczenia wierzytelności wynikających z czynności bankowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 IV. Potrącenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 V. Moc prawna dokumentów urzędowych określonej VI dokumentacji banku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 VI. Bankowy tytuł egzekucyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 VII. Prawo wydawania i stosowania ogólnych warunków umów i regulaminów bankowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 VIII. Bankowe klauzule niedozwolone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 IX. Prawo do pobierania prowizji i opłat z tytułu wykonywanych czynności bankowych i innych czynności . . . . . . . . . . . . . . . . 214 X. Prawo przetwarzania informacji zawartej w dokumentach tożsamości osób fizycznych dla celów prowadzonej działalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 XI. Szczególne obowiązki banków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 1. Tajemnica bankowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 2. Przeciwdziałanie procederowi „prania brudnych pieniędzy” i ukrywania działań przestępczych lub wykorzystywania działalności banku dla celów przestępczych . . . . . . . . . . . . 218 Spis treści VII 3. Obowiązek informacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 4. Realizowanie wpłat należności o charakterze publicznoprawnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 § 18. Organizacja banków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 I. Tworzenie banku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 1. Tworzenie i organizacja banku państwowego . . . . . . . . . . . 219 2. Tworzenie i organizacja banków spółdzielczych . . . . . . . . . 220 3. Tworzenie i organizacja banków akcyjnych . . . . . . . . . . . . 224 II. Łączenie się banków i ich podział . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 III. Postępowanie naprawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 IV. Likwidacja banku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 V. Upadłość banku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 § 19. Nadzór bankowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 I. Cel sprawowania nadzoru przez organy państwa nad bankami komercyjnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 II. Organizacja nadzoru bankowego w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . 234 1. Organ nadzoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 2. Podmioty nadzorowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 3. Przedmiot nadzoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 4. Środki nadzoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Rozdział IV. Budżet państwa i budżet jednostek samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 § 20. Budżet państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 I. Budżet państwa, ustawa budżetowa, zasady budżetowe . . . . . 246 II. Wieloletni Plan Finansowy Państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 III. Dochody i wydatki budżetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 IV. Klasyfikacja budżetowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 V. Dług publiczny, deficyt budżetowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 VI. Procedura budżetowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 VII. Wykonywanie ustawy budżetowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 VIII. Formy organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych 293 § 21. Budżet jednostek samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 I. Budżet jednostek samorządu terytorialnego, uchwała budżetowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 II. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 III. Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 IV. Procedura budżetowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 V. Wykonywanie budżetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 VI. Tryb zatwierdzania wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 Rozdział V. Budżetowe aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej 331 § 22. Budżet ogólny Unii Europejskiej i jego powiązanie z budżetami jej państw członkowskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Spis treści VIII I. Wykonanie i kontrola wykonania budżetu . . . . . . . . . . . . . . . . 336 II. Budżet Unii Europejskiej a budżet Polski . . . . . . . . . . . . . . . 338 III. Koordynacja polityki budżetowej w Unii Europejskiej . . . . . 342 Rozdział VI. Ekonomiczne i społeczne aspekty opodatkowania . . . . . . 345 § 23. Istota podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 I. Pojęcie podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 II. Elementy konstrukcyjne podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 § 24. Zasady podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 I. Ujęcie klasyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 II. Zasada sprawiedliwości poziomej i pionowej . . . . . . . . . . . . . 358 III. Zasada sprawiedliwości podatkowej na tle psychologicznych i ekonomicznych granic opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 § 25. Funkcje i cele podatków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 I. Odzwierciedlenie funkcji budżetowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 II. Funkcja alokacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 III. Funkcja redystrybucyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 IV. Funkcja stabilizacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 V. Cele opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 § 26. Wpływ podatków na zachowania podatników . . . . . . . . . . . . . . . . 366 I. Granice opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 1. Ekonomiczne granice opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . 368 1.1. Zasada zdolności płatniczej (ability to pay) . . . . . . . . . 368 1.2. Naruszenie źródła podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 1.3. Granice zastosowania zasad podatkowych . . . . . . . . . 372 1.4. Naruszenie celów gospodarczych . . . . . . . . . . . . . . . . 374 2. Psychologiczne granice opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . 375 w świetle ekonomii dobrobytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 4. Motywacyjne systemy podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 5. Model Calabresiego a podatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 § 27. Etyczne aspekty opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 2.1. Próg podatkowej efektywności (wytrzymałości) podatnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 2.2. Charakter oceny przez podatnika granic opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 2.3. Opór wobec podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 II. Unikanie opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 III. Teoria gier a wypełnianie zobowiązań podatkowych . . . . . . . 383 1. Dylemat ograniczonych zasobów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 2. Dylematy dóbr publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 3. Dylemat więźnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 4. Dylemat pasażera na gapę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 IV. Racjonalny ustawodawca podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 1. Kryteria racjonalnego prawa podatkowego . . . . . . . . . . . . . 388 2. Normy podatkowe w ujęciu teorii Coase’a . . . . . . . . . . . . . 391 3. Kształtowanie regulacji i mechanizmów podatkowych Spis treści IX I. Normy moralne a normy podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 II. Mentalność podatkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 III. Moralne aspekty unikania opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . 400 § 28. Rodzaje podatków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 I. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 II. Podatki dochodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 III. Podatki obrotowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 1. Podatek od towarów i usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 2. Podatek akcyzowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 3. Podatek od gier hazardowych i od czynności cywilnoprawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 IV. Podatki majątkowe i lokalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 Rozdział VII. Prawo podatkowe – część ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 § 29. Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 § 30. Stosunek prawnopodatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 I. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 II. Zakres stosunku prawnopodatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 III. Przekształcenia stosunku prawnopodatkowego . . . . . . . . . . . 433 § 31. Obowiązek podatkowy i powstanie zobowiązania podatkowego . 437 I. Obowiązek podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 II. Powstanie zobowiązania podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 § 32. Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego . . . . . . . . 443 I. Istota i formy zabezpieczenia zobowiązania podatkowego . . 443 II. Zabezpieczenie przedegzekucyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 III. Zabezpieczenia dobrowolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 IV. Hipoteka przymusowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 V. Zastaw skarbowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 § 33. Odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe . . . . . . . . . . . . . . 457 I. Odpowiedzialność w prawie podatkowym . . . . . . . . . . . . . . . 457 II. Odpowiedzialność podatnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 III. Odpowiedzialność płatnika i inkasenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 IV. Odpowiedzialność następców prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . 462 V. Odpowiedzialność osób trzecich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 § 34. Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 I. Rodzaje wygaśnięcia zobowiązań podatkowych . . . . . . . . . . 473 II. Efektywne sposoby wygaśnięcia zobowiązania podatkowego 475 III. Nieefektywne sposoby wygaśnięcia zobowiązania podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 § 35. Krajowa Administracja Skarbowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 I. Kompetencje i organizacja Krajowej Administracji Skarbowej 495 II. Centralny Rejestr Danych Podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . 499 § 36. Postępowanie podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 I. Zasady postępowania podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 II. Wszczęcie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 III. Postępowanie dowodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 Spis treści X IV. Zawieszenie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 V. Akty kończące postępowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 VI. Środki zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 VII. Nadzwyczajne środki zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513 Rozdział VIII. Międzynarodowe prawo podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . 516 § 37. Zagadnienia ogólne międzynarodowego prawa podatkowego . . . 517 § 38. Eliminowanie podwójnego opodatkowania. Konwencja Modelowa OECD i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania . . . . . . . 520 § 39. Unikanie i uchylanie się od opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 § 40. Raje podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 § 41. Niedostateczna kapitalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530 § 42. Opodatkowanie holdingów międzynarodowych . . . . . . . . . . . . . . 534 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania Wykład prawa finansów publicznych w takim ujęciu, w którym ich funk- cjonowanie jest przedstawione w jego wielodyscyplinarnym kontekście został przychylnie przyjęty przez wykładowców i studentów. Owo ujęcie umożliwia im bowiem zapoznanie się z kluczowymi zagadnieniami tematu przy uwzględ- nieniu najistotniejszych elementów rzeczywistości, w których regulacja praw- na ma być stosowana. W drugim wydaniu podręcznika zrezygnowaliśmy jednak z niektórych ele- mentów wykładu – tych, które w podstawowym zakresie wyjaśniały pojęcia z zakresu ekonomii. Uznaliśmy bowiem, że jest ono zbędne zważywszy na to, że w dominującej większości uczelni wyższych ekonomia jest wykładana na wczesnych etapach kształcenia prawników, administratywistów, jak również specjalistów innych dziedzin, w których potrzebna jest wiedza z prawnej regu- lacji finansów publicznych. W przypadku braku takiej wiedzy u ewentualne- go Czytelnika, można zwrócić jego uwagę na całkiem długą listę porządnych podręczników ekonomii w zakresie, w jakim cokolwiek w tym wykładzie mo- głoby wymagać przypomnienia podstawowych pojęć i koncepcji. Wprowadziliśmy za to m.in. nowe części dotyczące bezpieczeństwa finan- sowego państwa, jak również zagadnień opodatkowania międzynarodowego, w tym zwłaszcza zwalczania zjawiska międzynarodowego unikania podatków. Wykład przedstawiony w książce uzupełniliśmy również o dział dotyczący po- wiązania budżetu krajowego z budżetem ogólnym Unii Europejskiej. Znacze- nie tego działu wiedzy o funkcjonowaniu finansów publicznych jest bowiem coraz ważniejsze ze względu na globalizację gospodarki i gospodarowania, a także duże znaczenie, jakie finansowanie z budżetu UE ma dla dobrego roz- woju polskiej gospodarki, a więc i dobrobytu gospodarstw domowych. Mam nadzieję, że i to wydanie podręcznika spotka się z przychylnym przy- jęciem Czytelników. Styczeń 2017 r. Profesor dr hab. Artur Nowak-Far Wykaz skrótów 1. Źródła prawa AkcyzaU ........... ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 43 ze zm.) BankSpółdzU .... ustawa z 7.12.2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdziel- czych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1826) DochJSTU ......... ustawa z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 198 ze zm.) ElInstPłU ........... ustawa z 12.9.2002 r. o elektronicznych instrumentach płat- FinPublU ........... ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. niczych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1232) Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) FinPublU z 1998 r. ............. ustawa z 26.11.1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) FinPublU z 2005 r. ............. ustawa z 30.6.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) InfCenU ............. ustawa z 9.5.2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014 r. poz. 915 ze zm.) InfPublU ............ ustawa z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej IzbyGospU ......... ustawa z 30.5.1989 r. o izbach gospodarczych (tekst jedn. (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) Dz.U. z 2009, Nr 84, poz. 710 ze zm.) KC ..................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. KKS ................... ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Konstytucja RP ... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) Dz.U. z 2016 r. poz. 2137 ze zm.) Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) KPA ................... ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administra- cyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) XIV KPC ................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.) KPK ................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1749 ze zm.) KredKonsU ....... ustawa z 12.5.2011 r. o kredycie konsumenckim (tekst. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1528) KRO .................. ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy KSH ................... ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst (tekst. jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.) jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) KWU ................. ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece NBPU ................ ustawa z 29.8.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 790 ze zm.) jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 908 ze zm.) ObrInFinU ......... ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1636 ze zm.) OchrDanychU ... ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) OchrInfU ........... ustawa z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1167 ze zm.) OchrKonkurU ... ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumen- tów (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 229) OrdPod .............. ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) PDOFizU ........... ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz- nych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) PDOPrU ............ ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób praw- nych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.) PDOCzynCywU . ustawa z 9.9.2000 r. o podatku o czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 223 ze zm.) PostEgzAdmU ..... ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym admi- nistracji (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 599 ze zm.) PrBank ............... ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. PrCel .................. ustawa z 19.3.2004 r. – Prawo celne (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1988 ze zm.) z 2016 r. poz. 1880 ze zm.) z 2016 r. poz. 462) z 2012 r. poz. 826 ze zm.) PrCzek ............... ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo czekowe (tekst jedn. Dz.U. PrDew ............... ustawa z 27.7.2002 r. – Prawo dewizowe (tekst jedn. Dz.U. PrGeoGór .......... ustawa z 9.6.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1131 ze zm.) Wykaz skrótów XV PrSpółdz ............ ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. PrWeksl ............. ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (tekst jedn. Dz.U. Dz.U. z 2016 r. poz. 21 ze zm.) z 2016 r. poz. 160) PrZamPublU ...... ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) RachunkU ......... ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. SamGminU ........ ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.) Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) Dz.U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) SamPowiatU ..... ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. SamWojU .......... ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 486 ze zm.) SKOKU ............. ustawa z 5.11.2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędno- ściowo-kredytowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1910 ze zm.) StatysPublU ....... ustawa z 29.6.1995 r. o statystyce publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1068 ze zm.) SwobDzGospU .. ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej UsłPłatU ............ ustawa z 19.8.2011 r. o usługach płatniczych (tekst jedn. (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.) Dz.U. z 2016 r. poz. 1572 ze zm.) 2. Organy orzekające ETS ................... Europejski Trybunał Sprawiedliwości NSA ................... Naczelny Sąd Administracyjny SA ...................... Sąd Apelacyjny SN ...................... Sąd Najwyższy SN (7) ................ Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów TK ..................... Trybunał Konstytucyjny WSA .................. Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Czasopisma, publikatory BiK .................... Bank i Kredyt Biul.SN............... Biuletyn Sądu Najwyższego EPS .................... Europejski Przegląd Sądowy KPP .................... Kwartalnik Prawa Prywatnego M.P. ................... Monitor Polski MoP ................... Monitor Prawniczy MoPod ..………...Monitor Podatkowy MoPB ................ Monitor Prawa Bankowego Wykaz skrótów XVI ONSA ................. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego ONSAiWSA ....... Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i woje- wódzkich sądów administracyjnych OSA .................... Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSNC ................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCP ............... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Pracy OSPiKA ............. Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK .................. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A .............. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego seria A Pal. .................... Palestra PB ...................... Prawo Bankowe PPH .................... Przegląd Prawa Handlowego PS ....................... Przegląd Sądowy PUG.................... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego TPP ..................... Transformacje Prawa Prywatnego 4. Inne skróty art. ..................... artykuł BGK .................. Bank Gospodarstwa Krajowego DOZ .................. Departament Operacji Zagranicznych Dz.U. ................. Dziennik Ustaw DZRF ................ Departament Zarządzania Ryzykiem Finansowym EBC ................... Europejski Bank Centralny ESBC ................. Europejski System Banków Centralnych IPE ..................... instytucja pieniądza elektronicznego KNB ................... Komisja Nadzoru Bankowego KNF.................... Komisja Nadzoru Finansowego MF ..................... Minister Finansów m.in. .................. między innymi n. ........................ następny (-a, -e) Nb. ..................... numer brzegowy NBP ................... Narodowy Bank Polski niepubl. .............. niepublikowany (-a, -e) orz. .................... orzeczenie PCC ................... podatek od czynności cywilnoprawnych PKB ................... produkt krajowy brutto PKZP .................. pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe Prezes UOKiK ... Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów por. .................... porównaj post. ................... postanowienie RM .................... Rada Ministrów rozp. ................... rozporządzenie Wykaz skrótów XVII RPP ..................... Rada Polityki Pieniężnej s. ........................ strona sygn. ................... sygnatura tekst jedn. .......... tekst jednolity TFUE.................. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej tj. ....................... to jest uchw. ................. uchwała UOKiK ............... Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów UE ..................... Unia Europejska w zw. ................. w związku WPFP ................ Wieloletni Plan Finansowy Państwa wyr. .................... wyrok z. ........................ zeszyt ze zm. ................ ze zmianami zob. .................... zobacz Wykaz skrótów Rozdział I. Zasadnicze zagadnienia teorii finansów publicznych Literatura: K. J. Arrow, A Difficulty in the Concept of Social Welfare, Journal of Political Economy 1950, No. 58; tenże, Formal Theories of Social Welfare, [w:] P. P. Wiener (ed.), Dictionary of the History of Ideas, New York 1973; tenże, The Organization of Economic Activity: Issues Pertinent to the Choice of Market Versus Nonmarket Allocation, [w:] J. Margolis, R. H. Haveman (eds.), Public Expenditures and Policy Analysis, Markham, Chicago 1970; Arystoteles, Etyka nikomachejska, [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 5, Warszawa 1996; S. J. Bai- ley, Strategic Public Finance, Basingstoke 2004; R. J. Barro, Are Government Bonds Net Wealth?, Journal of Political Economy 1974, No. 82(6); J. Bentham, The Principles of Morals and Legislation, London 1823; K. Binmore, Natural Jus- tice, Oxford 2005; J. Blau, The Existence of Social Welfare Functions, Econome- trica 1957, No. 25; P. Bofinger, Monetary Policy: Goals, Institutions, Strategies and Instruments, Oxford 2001; B. Brzeziński, T. Dębowska-Romanowska, M. Kali- nowski, W. Wójtowicz, Prawo finansowe, Warszawa 2000; J. M. Buchanan, Finan- se w warunkach demokracji, Warszawa 1997; tenże, The Limits of Liberty: Be- tween Anarchy and Leviathan, Chicago 1975, J. M. Buchanan, R. A. Musgrave, Public Finance and Public Choice: Two Contrasting Visions of the State, Cambrid- ge 2000; R. Dębowska-Romanowska, Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, Warszawa 2010; S. N. Durlauf, L. E. Blume (eds.), The New Pal- grave Dictionary of Economics, t. 1–8, Basingstoke 2008; A. L. Hillman, Public Finance and Public Policy: Responsibilities and Limitations of Government, Cam- bridge 2003; T. Hobbes, Lewiatan czyli materia, forma i władza państwa kościel- nego i świeckiego, Warszawa 2005; S. Ch. Kolm, Justice and Equlity, Cambridge 1997; tenże, Reciprocity: An Economics of Social Relations, Cambridge 2008; J. Locke, Dwa traktaty o rządzie, Warszawa 1992; R. P. Malloy, Law in a Market Context: An Introduction to Market Concepts in Legal Reasoning, Cambridge 2004; K. Marks, Krytyka programu gotajskiego, [w:] K. Marks, F. Engles, Dzieła wybrane, t. 2, Warszawa 1949; J. L. Mikesell, Fiscal Administration: Analysis and Applications for the Public Sector, Pacific Grove 1986; D. Miles, G. Myles, I. Pres- ton (eds.), The Economics of Public Spending, Oxford 2003; D. C. Mueller, Public Choice III, Cambridge 2003; R. A. Musgrave, P. B. Musgrave, Public Finance in Theory and Practice, New York 1989; A. Nowak-Far, Distribution inter-sectorielle et inter-niveaux des tâches publiques dans l’administration europeénne: Logique A. Nowak-Far
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Finanse publiczne i prawo finansowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: