Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00475 007414 19974353 na godz. na dobę w sumie
Folwark zwierzęcy George a Orwella. Streszczenie, analiza, interpretacja - ebook/pdf
Folwark zwierzęcy George a Orwella. Streszczenie, analiza, interpretacja - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 154
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7898-478-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> lektury szkolne, opracowania lektur >> opracowania i wypracowania
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Szczegółowe i obszerne streszczenie, dokładna analiza, charakterystyka bohaterów, ważne pojęcia niezbędne przy omawianiu lektury, przykładowe zagadnienia, testy sprawdzające z kluczem, krzyżówki. Przejrzysty układ. Doskonała pomoc w przygotowaniu do lekcji, testów sprawdzających, prac klasowych i matury. Konsultacja merytoryczna z nauczycielami języka polskiego z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

 E I N E Z C Z S E R T S Streszczenie przez jego matkę. Major nie pamiętał ani słów ani melodii, ale ostatniej nocy przyśniła mu się ta pieśń. Odśpiewuje ją przed zgromadzonymi. Zwie- rzęta natychmiast zapamiętują słowa i melodię i po chwili wszyscy chóralnie śpiewają i to pięć razy z rzędu. Pana Jonesa budzi hałas. Właściciel folwarku wy- skakuje z łóżka i oddaje strzał z dwururki, myśląc, że to lis zakradł się do kurnika. Zwierzęta się roz- chodzą. ROZDZIAŁ II ŚMIERĆ MAJORA Trzeciej nocy po zebraniu w wiel- kiej stodole stary Major umiera podczas snu. Zostaje pochowany u wejścia do sadu. Jest początek marca. Przez trzy kolejne miesiące zwierzęta konspirują, przygoto- wując rebelię, choć nie wiedzą, kiedy ona wybuch- nie i czy będzie to jeszcze za ich życia. Wszelki- mi sprawami organizacyjnymi, NASTĘPCY jako najinteligentniejsze, zajmu- MAJORA ją się świnie. Na ich czele stoją Snowball i Napoleon – dwa młode samce. W sta- dzie świń wyróżnia się jeszcze Squealer, o którym mówi się, że czarne potrafi uczynić białym. Snow- ball, Napoleon i Squealer opracowują nauki Majora w spójny system, któremu na- ANIMALIZM dają nazwę animalizm. Kilka 10  E I N E Z C Z S E R T S Rozdział II razy w tygodniu organizują potajemne spotkania zwierząt w stodole i tłumaczą zasady animalizmu, co nie jest proste. Niektóre zwierzęta mają bowiem wątpliwości. Uważają, że należy być lojalnym wo- bec pana Jonesa. Ponadto oswojony kruk Mojżesz, ulubieniec pana Jonesa, opowiada zwierzętom o Raju Zwierząt – tajemniczej krainie, do któ- rej trafiają zwierzęta po śmierci i gdzie czeka ich ogromne szczęście. Świnie jednak nie ustają w pro- pagowaniu ideologii: przekonują współbraci, że Raj Zwierząt nie istnieje i usiłują rozwiać wszyst- kie wątpliwości. Najwierniejszymi ich słuchaczami okazuje się para koni pociągowych: Boxer i Clover. Jest czerwiec, sobota, wigilia świętego Jana. Pan Jones jedzie do miasta (Willingdon). Parobcy wczesnym rankiem, zaraz po wydojeniu krów, wychodzą polować na dzikie króliki, zapominając o nakarmieniu zwierząt. Pan Jones wraca pijany i zasypia w saloniku. On również nie daje karmy zwierzętom. Nadchodzi wieczór. Zwierzęta są głodne. Wreszcie jedna z krów wyłamuje rogami wrota spichlerza. Wszystkie zwierzęta podchodzą do pojemników z paszą. Nagle budzi się pan Jo- nes. Po chwili przybiega z czterema parobkami. Zaczynają bić zwierzęta batami. Zwierzęta nie wytrzymują i rzu- ZWIERZĄT cają się na ludzi. Jones i parobcy początkowo próbują się bronić, ale widząc wście- BUNT 11  E I N E Z C Z S E R T S Streszczenie kłość zwierząt, zaczynają uciekać w kierunku szo- sy. Zwierzęta rzucają się do pościgu. Przez okno sypialni wygląda pani Jones. Zauważywszy, co się dzieje, pospiesznie pakuje nieco rzeczy do torby i wymyka się bocznym wejściem. Za nią odlatuje kruk Mojżesz. Zwierzęta zatrzaskują za ludźmi folwarczną bramę. Teraz Fol- PRZEJĘCIE wark Dworski należy do nich. FOLWAR- Udają się do budynków gospo- KU PRZEZ darskich, by zniszczyć wszystkie ZWIERZĘTA ślady człowieka. Wyrzucają do studni wędzidła, kółka do nozdrzy, psie łańcuchy, noże do kastracji wieprzy i baranów; palą lejce, postronki, końskie okulary i worki na obrok oraz wstążki wplatane koniom w grzywy i ogony. Boxer dorzuca do ognia słomkowy kapelusz, który zakła- dano mu dla ochrony przed muchami. Po zniszcze- niu tych rzeczy Napoleon prowadzi zwierzęta do spichlerza, gdzie dostają podwójne racje pokarmu, a następnie wszyscy siedem razy odśpiewują hymn Zwierzęta Anglii, po czym zasypiają. O świcie zwierzęta wybiegają na pastwisko i przy- pominając sobie swój wczorajszy chwalebny czyn, wpadają w szaloną radość. Obchodzą całe gospo- darstwo, nie mogąc uwierzyć, że teraz wszystko na- leży do nich. Wchodzą także do domu. Na palcach przemierzają pokoje i podziwiają luksusy, w jakich żył człowiek. Mollie – ładna, głupawa klacz – 12  E I N E Z C Z S E R T S Rozdział II przymierza przed lustrem w sypialni wstążki pani Jones. Zwierzęta, zauważając to, karcą ją. Żadne zwierzę bowiem nie może żyć jak człowiek ani używać rzeczy należących do człowieka. W koń- cu wszyscy opuszczają dom. Jednogłośnie postana- wiają zamienić dom w muzeum. Po śniadaniu Snowball i Napoleon oznajmiają, że trzeba rozpocząć sianokosy. Przedtem jednak jest do zrobienia jeszcze jedna ważna rzecz. Świnie, które w ciągu trzech ostatnich miesięcy nauczyły się czytać i pisać ze starego podręcznika ortogra- fii znalezionego na śmietniku, zamalowują wid- niejącą dotychczas na bramie nazwę Folwark Dworski i wpisują na jej miejsce nazwę Folwark Zwierzęcy. Ogłaszają również, że dzięki wnikli- wym studiom udało im się ująć zasady Animali- zmu w Siedmiu Przykazaniach: 1. Wszystko, co chodzi na dwóch SIEDEM PRZYKAZAŃ nogach, jest wrogiem. 2. Wszystko, co chodzi na czterech nogach lub ma skrzydła, jest przyjacielem. 3. Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania. 4. Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku. 5. Żadne zwierzę nie będzie pić alkoholu. 6. Żadne zwierzę nie zabije innego. 7. Wszystkie zwierzęta są równe. Przykazania zostają wypisane na ścianie jako 13  E I N E Z C Z S E R T S Streszczenie niezmienne prawo, któremu podlegać mają wszy- scy mieszkańcy Folwarku Zwierzęcego. Snowball odczytuje je głośno, ponieważ większość zwierząt to analfabeci. Następnie ogłasza rozpo- częcie sianokosów, za punkt ho- SIANOKOSY noru przyjmując zebranie siana w czasie krótszym, niż robili to ludzie. W tej samej chwili uwagę wszystkich zwracają trzy krowy, któ- re, niedojone od dwudziestu czterech godzin, ryczą głośno. Świnie doją krowy. Mlekiem napełniają pięć wiader. Jedna z kur przypomina, że Jones do- lewał mleko do ich karmy. Pytania zwierząt, co te- raz stanie się mlekiem, Napoleon zbywa, mówiąc, że teraz najważniejsze są sianokosy, a mlekiem zajmą się później. Snowball prowadzi zwierzęta na łąkę. Napoleon ma dołączyć za chwilę. ZNIKNIĘCIE MLEKA Wieczorem, po powrocie z pola, zwierzęta zauważają, że mleko zniknęło. ROZDZIAŁ III Zebranie siana kosztuje zwierzęta wiele trudu. Narzędzia nie są przystosowane dla ich potrzeb. Zwierzęta nie mogą wykonywać żadnych czynno- ści wymagających stania na tylnych nogach. Wszy- scy jednak angażują się w pracę, dzielnie znosząc trudy. Konie Boxer i Clover zaprzęgają się do ko- 14  E I N E Z C Z S E R T S Rozdział III siarki i grabiarki. Pozostali, nawet kaczki i kury, zbierają siano i układają je w sterty. Nadzór nad wszystkim sprawują świnie, co jest zupełnie na- turalne, bo to one są najmądrzejsze. Siano udaje się zebrać o dwa dni szybciej, niż czynili to ludzie, a plony są najlepsze w historii folwarku. W drugiej połowie roku zwierzęta młócą zboże staroświec- kim sposobem: wydeptują ziarna z kłosów, a plewy wydmuchują własnymi płucami. Najwięcej i najciężej pracuje Boxer, BOXER wykonując często pracę trzech koni. Jeden z kogutków budzi go zawsze pół godziny przed innymi. Boxer przed rozpoczęciem swoich codziennych zajęć robi to, co wymaga szybkiego zakończenia. Za swoją dewizę przyjmuje słowa: będę pracować jeszcze więcej!, które są także re- ceptą na wszelkie niepowodzenia. Zwierzęta są szczęśliwe. Jedzenie SZCZĘŚCIE jest dla nich prawdziwą rozkoszą, ZWIERZĄT mają bowiem świadomość, że same wyprodukowały pożywienie. Każdy może jeść teraz więcej i, mimo ciężkiej pracy, każdy ma więcej wolnego czasu. Nikt nie kradnie, nie ma kłótni o racje żywieniowe i prawie nikt nie uchyla się od obowiązków. Zdarza się to jedynie Mollie i kotu, który zazwyczaj, gdy trzeba pracować, zni- ka bez śladu. 15
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Folwark zwierzęcy George a Orwella. Streszczenie, analiza, interpretacja
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: