Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00264 002650 12454391 na godz. na dobę w sumie
Formy licznych imien russkogo rieczewogo upotrieblenija. Obichodno-niejtralnyje obrazowanija i niekotoryje ich proizwodnyje - ebook/pdf
Formy licznych imien russkogo rieczewogo upotrieblenija. Obichodno-niejtralnyje obrazowanija i niekotoryje ich proizwodnyje - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 204
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2527-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> rosyjski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

[Formy ličnyh imen russkogo rečevogo upotrebleniâ : obihodno-nejtral'nye obrazovaniâ i nekotorye ih proizvodnye\
 

W pracy na obszernym materiale językowym zaprezentowano różnorakie możliwe formy nieoficjalne rosyjskich imion własnych, omówiono ich właściwości stylistyczne i sposoby funkcjonowania. Wyłoniono możliwe rodzaje i typy podstaw ze względu na częstotliwość ich występowania i regularność. W pracy starano się odpowiedzieć na pytanie dotyczące zależności między budową wyrazu wyjściowego, jego użyciem i możliwością tworzenia określonych jego form. Opracowano klasyfikację podstawowych i niektórych peryferyjnych form pochodnych w aspekcie strukturalnym i funkcjonalnym. Omówiono formacje sufiksalne, starając się przy tym określić ich udział w procesie komunikacyjnym oraz prześledzić wartość emocjonalną wnoszoną przez poszczególne sufiksy. Typologia przeprowadzona została z uwzględnieniem stosunku subiektu nazywającego do środowiska komunikacyjnego oraz do obiektu nazywanego określoną formą imienia. W aneksie zaprezentowano spis najbardziej regularnych imion własnych wraz z podstawowymi ich pochodnymi oraz wykaz sufiksów uczestniczących w tworzeniu nieformalnych form imion. Przedstawiono tu także kilka gniazd słowotwórczych, w jakie układają się imiona własne wraz z ich pochodnymi. Opracowanie skierowane jest przede wszystkim do rusycystów. Może ono zainteresować również slawistów i polonistów.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

978-83-8012-527-8 Формы личных имен русского речевого употребления Обиходно-нейтральные образования и некоторые их производные NR 125 Пётр Червинский личных имен русского речевого употребления Обиходно-нейтральные образования и некоторые их производные Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2012 Redaktor serii: Językoznawstwo Słowiańskie Henryk Fontański Recenzent Jan Franciszek Nosowicz Opracowanie redakcyjne układu tekstu: Olga Nowak Projekt okładki: Małgorzata Pleśniar Redakcja techniczna: Barbara Arenhövel Skład i łamanie: Alicja Załęcka Copyright © 2012 by Wydawnictewo Uniwersytety Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 1644-0552 ISBN 978-83-226-2018-2 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-527-8 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.p e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 12,75. Ark. wyd. 13,0. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 16 zł (+ VAT) Druk i oprawa: PPHU TOTEM s.c. M. Rejnowski, J. Zamiara ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław Содержание Обиходно-нейтральные и другие формы Образование обиходно-нейтральных форм Структура и виды основ Структурный состав основы Структурные типы составов Формы имен и их функции в употреблении Основные производные формы, их структурные и узуальные раз- новидности Природа формообразовательных типов Типология основных производных форм Структуры основных производных форм Перцептивные модели структур Реализации форм Образования с -ик Образования с -чик / -ок / -ук Параметры эмотивного описания Формы с -ул’(а), -ун’(а), -ус’(а), -уш(а) и им подобные Полные и неполные типы образований Узуально-коннотативные следствия нерегулярности форм 7 9 28 39 45 55 63 70 89 100 103 113 113 128 143 154 159 176 5 Приложения Наиболее употребительные имена и их основные производные формы Суффиксальные единицы, используемые при образовании форм (при- близительный список) Некоторые личные имена и их формы Рекомендуемая литература 189 189 191 193 203 978-83-8012-527-8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Formy licznych imien russkogo rieczewogo upotrieblenija. Obichodno-niejtralnyje obrazowanija i niekotoryje ich proizwodnyje
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: