Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00434 016898 20918627 na godz. na dobę w sumie
Formy wypowiedzi pisemnej - ebook/pdf
Formy wypowiedzi pisemnej - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 98
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7774-497-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> literaturoznawstwo, językoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-10%), audiobook).

Książka, która powinna znaleźć się w biblioteczce każdego ucznia. Poradnik ten powstał, by pomóc w redagowaniu prac pisemnych. Zawiera opracowania wszystkich form wypowiedzi obowiązujących w szkole podstawowej i gimnazjum, począwszy od dłuższych prac literackich, a skończywszy na pismach użytkowych. W „przewodniku” tym znajdują się nie tylko informacje teoretyczne, ale przede wszystkim wiele cennych, praktycznych wskazówek – „jak pisać”. Dodatkowo pozycja została wzbogacona o konkretne przykłady form wypowiedzi. Kolejną jej zaletą jest to, że w działach „przydatne sformułowania” autorka podaje cały repertuar środków leksykalnych, które każdy uczeń może wykorzystać w swojej pracy. Niewątpliwie warto dodać, iż załączone w niniejszej książce testy sprawdzają umiejętność czytania ze zrozumieniem – podstawowy wymóg na sprawdzianie klas szóstych i egzaminie gimnazjalnym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rozprawka  nietuzinkowe.rozwiązania;  duże.wątpliwości.budzi…;  ciekawy.pomysł.kompozycyjny…;  film.sprawił,.że.inaczej.spojrzałem.na.problem…;  zyskał.aprobatę.krytyków…;  otrzymał.dobre.recenzje… Rozprawka 1.  Rozprawka.–.forma.wypowiedzi,.w.której.autor.rozstrzyga.pe- wien.problem..Jej.zasadniczą.część.stanowi.wyjaśnienie.i.uzasad- nienie.swojego.stanowiska.(przedstawienie.argumentów). 2.. Aby rozprawka była dobrze napisana, należy:  sporządzić.plan,.by.zachować.spójny.i.logiczny.układ.całej.wypo- wiedzi;  trafnie.dobrać.argumenty;  sformułować.tezę.lub.hipotezę;. Pamiętaj! Temat rozprawki często nie jest tezą.  używać.precyzyjnych.sformułowań,.bez.ozdobników.literackich;  nie.używać.bezpośrednich.zwrotów.do.czytelnika,.powściągnąć.swo- je.emocje; Rozprawka.to.suchy,.rzeczowy.wywód.ukazujący.nasz.sposób.myślenia,. argumentowania.  pamiętaj,.że.jeden.argument.to.zawsze.jeden.akapit;  warto.przyłączać.cytaty.z.lektur.bądź.wypowiedzi.autorytetów.z.da- nej.dziedziny;  argumenty. można. czerpać. z. literatury,. sztuki. (malarstwo,. muzyka,. film),.historii,.polityki,.a.także.z.życia.codziennego.(szkoła,.doświad- czenia.życiowe). 40 Rozprawka 3.. Budowa rozprawki: Temat: „Czy w dzisiejszych czasach można być patriotą?” 1.. Wstęp – ogólne zarysowanie problemu W dzisiejszych czasach dużo mówi się o patriotyzmie, umiłowa- niu ojczyzny. Nawet wicepremier, Roman Giertych, próbował wpro- wadzić do szkół nowy przedmiot – wychowanie patriotyczne. Czy jednak miłości ojczyzny można się nauczyć? Czy łatwo ją ukazać? Polska wprawdzie nie jest zagrożona konfliktami zbrojnymi i nie mu- simy walczyć w jej obronie podczas wojny, jak na przykład bohatero- wie „Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego. Można jednak wykazywać się swoją postawą patriotyczną na innych płaszczyznach życia. 2.. a). Teza – twierdzenie, opinia, która będzie w rozwinięciu uzasadniona; myśl, którą należy dowieść Dlatego też uważam, że we współczesnym świecie – mimo wszyst- ko – można być patriotą. b). Hipoteza – założenie oparte na prawdopodobieństwie, przy- puszczenie wysunięte w celu objaśnienia jakiegoś zjawiska, wymagające sprawdzenia 3.. Rozwinięcie – argumenty – dowody, wyjaśnienia, które po- twierdzą tezę (a) lub rozwiążą problem (b) albo kontrargu- menty – argumenty skierowane przeciwko argumentom stro- ny przeciwnej Nie należy przede wszystkim uciekać z kraju. Tak jak powiedział Piotr Skarga w swoich kazaniach: „Gdy okręt, jakim jest Rzeczpo- spolita, tonie, trzeba trwać na posterunku do końca i iść razem z nim na dno”. Trudno zaprzeczyć, że obecnie wielu młodych ludzi wyjeż- dża za granicę w poszukiwaniu pracy i lepszego zarobku. Warunki ekonomiczne w Polsce nie sprzyjają im, ciężko rozpocząć samodziel- ne życie bez odpowiednich środków finansowych i braku perspektyw na nie. Nie trzeba jednak zaraz emigrować i osiadać na stałe poza granicami Polski. Warto starać się polepszyć swoje warunki na miej- 41 Rozprawka scu, walczyć o dobrą posadę i godny zarobek. Nie wolno poddawać się zbyt szybko. Z odpowiednim wykształceniem i kwalifikacjami można i tutaj wiele zdziałać. Wystarczy tylko chcieć i szanować pod- jętą już gdzieś pracę. Warto zwrócić uwagę, że ojczyznę można też wspierać właśnie swoją nauką. Szerzyć jej kulturę wśród innych narodów, szczególnie teraz, gdy staliśmy się członkami Unii Europejskiej. Robią to właśnie wielcy pisarze, głównie ci nagradzani i podziwiani przez cały świat, jak np. Wisława Szymborska czy zmarły przed kilku laty Czesław Mi- łosz. To zrozumiałe, że nie wszyscy mają talent na miarę tak wielkich sław, ale wiele osób posiada zdolności, którymi może pochwalić się przed innymi i dać tym samym wyraz swojej przynależności narodowej. Tym właśnie okazuje się swój patriotyzm i swoją lojalną postawę. Patriotyzm można też rozumieć jako walkę ze złem prześladują- cym obywateli. We „Władcy pierścieni” J. R. R. Tolkiena odnajdzie- my nie tylko metaforę dwóch wielkich wojen światowych, ale także ścieranie się elementarnych sił dobra i zła. Patriotyzm pokaże ten, kto opowie się po odpowiedniej stronie, kto będzie robił wszystko, by obraz kraju polepszył się, by nie zawładnęły nim ciemności, jak czyniła to na przykład Drużyna Pierścienia. 4.. Podsumowanie – podtrzymanie tezy, wnioski, uogólnienia Z całą pewnością w dzisiejszych czasach ciężko być patriotą, ale nie jest to niemożliwe. Wojna pochłonęła wiele osób, takich jak bo- haterowie „Kamieni na szaniec”, którzy potrafili „pięknie żyć i pięk- nie umierać”. Byli na tyle silni, by oddać swe życie za słuszne ideały wolności, dlatego powinno się je dalej propagować i nie zmarnować ich wysiłku. Sądzę, że przedstawione przykłady wystarczą, aby przekonać o słuszności mojego twierdzenia, iż w dzisiejszych czasach można być patriotą. 4.. Przydatne słownictwo i sformułowania: Spajające wypowiedź:  Zauważmy,.że…;  Załóżmy,.że…;  W.kwestii…; 42 Rozprawka  Trudno.zaprzeczyć,.iż…;  Moja.teza.brzmi…;  Nie.sposób.nie.zgodzić.się.z.poglądem…;  Ponadto…;  Zatem…;  Warto.zwrócić.uwagę…;  Nie.można.zapomnieć.o…;  Przede.wszystkim…;  Poza.tym…;  Należy.dodać…;  Z.całą.pewnością…;  Będę.starał.się.bronić.tezy,.iż…;  W.pełni.zgadzam.się.z.tezą.zawartą.w.temacie…;  Powszechnie.sądzi.się,.że…,.jednak.zajmuję.w.tej.sprawie.odmienne. stanowisko;  Należałoby.na.początku.zastanowić.się.nad.znaczeniem.słowa…;  Na.pytanie.zawarte.w.temacie.muszę.odpowiedzieć.przecząco…;  Zamierzam.polemizować.z.tezą…;  Głównie…;  Dlatego.też…;  Natomiast..;  Chciałabym.na.początku.przedstawić... Podkreślające stanowisko piszącego:.  Uważam,.że…;  Myślę,.że…;  Sądzę,.że…;  Według.mnie…;  Moim.zdaniem…;  Jestem.zdania,.że…;  Śmiało.można.wyciągnąć.wnioski,.że…;  Niewątpliwie…;  Bez.wątpienia…;  To.pozwala.wyciągnąć.wniosek…;  Wbrew.temu,.co.sądzą.inni,.uważam,.że…;  Jestem.przekonany,.iż…;  Możliwe,.że…;  Nie.mam.wątpliwości,.że…; 43 Slogan reklamowy  Moją.wątpliwość.budzi…;  Na.pewno… Podsumowanie:  W.świetle.przytoczonych.argumentów…;  Biorąc.pod.uwagę.powyższe.argumenty…;  Po.rozważeniu.wszystkich.argumentów…;  Sądzę,.że.przedstawione.przykłady.wystarczą,.aby.przekonać.o.słusz- ności.mojego.twierdzenia…;  Wszystko.to.prowadzi.do.wniosku,.iż…;  Myślę,.że.dowiodłem,.iż…;  Podsumowując…;  Z.analizy.powyższych.argumentów.wynika.niezbicie…;  Należy.tu.jeszcze.dodać…;  Muszę.wspomnieć…;.  Z.rozważań.tych.wynika…;  Z.całą.pewnością.mogę.stwierdzić,.że…;  Okazuje.się,.że… Wprowadzenie cytatu:  Można.się.w.tym.miejscu.powołać.na.słowa.bohatera…;  Świadczy.o.tym.następujący.fragment…;  Moje.zdanie.najlepiej.potwierdzają.słowa…;  Najlepiej.ilustrują.to.słowa…;  Powołam.się.na.słowa… Slogan reklamowy 1. Slogan reklamowy. –. atrakcyjny,. często. powtarzający. się. zwrot.językowy,.który.powinien.przyciągnąć.uwagę.odbiorców. 2.. Często stosowane środki:   gra.słów; No to FRUGO!.(reklama.napoju) ATLAS – klej OK! 44
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Formy wypowiedzi pisemnej
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: