Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00294 006740 20941791 na godz. na dobę w sumie
Fotoalbum - ebook/pdf
Fotoalbum - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 61
Wydawca: Forma pracownia projektowa i wydawnictwo Anna Nowakowska Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-66180-99-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> literatura piękna
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wiersze z cyklu ''Fotoalbum'' są konsekwentną serią prób dotarcia do prawd najprostszych poprzez redukcję języka. Tomasz Majzel z namysłem cedzi słowa, dobiera je z rozwagą, a więc i odpowiedzialnością, a szlachetna asceza jego stylu, czy raczej posunięta do skrajności wstrzemięźliwość wyrażania, nadaje sugestywny ton ostrożnie ubieranym w słowa myślom. Ton ten przekonująco współbrzmi w wierszach, w których słyszymy samotność w prowincjonalnym otoczeniu zastygłego w bezruchu miasteczka i obojętnej przyrody. Życie ich bohatera, wrzucone w przypadkową czasoprzestrzeń, skazuje go na rolę przechodnia i przygodnego filozofa, ale przede wszystkim czułego obserwatora detalu, który interpretuje rzeczywistość z oryginalnym subiektywizmem poszukiwacza uogólnień egzystencjalnych i metafizycznych. Szuka sensu na styku siebie i świata – stref boleśnie odrębnych i pozostających ze sobą w ciągłym konflikcie. Nie zagadujmy jednak wielosłowiem komentarza z trudem wyhodowanej poetyckiej prawie-ciszy. Ciszy, w którą warto się wsłuchiwać długo i powoli, aż stężeją w niej niepewne kontury słów. z posłowia Piotra Michałowskiego

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 1 w serii tablice ukazały się: Kazimierz Brakoniecki „Amor fati”, „Obroty nieba” Zbigniew Chojnowski „Zawsze gdzieś jest noc” Maciej Cisło „Niższe studia” Marek Czuku „Facet z szybą”, „Igły i szpilki” Krzysztof Ćwikliński „Książę poetów żegna ukochane miasto” Anna Frajlich „Łodzią jest i jest przystanią” Katarzyna Gondek „Splątania” Krzysztof Gryko „Kontrapunkt” Brygida Helbig „Hilfe” Tomasz Hrynacz „Prędka przędza”, „Przedmowa do 5 smaków” Zbigniew Jasina „Inne światło” Bogusław Kierc „Jatentamten”, „Osa” Wiktoria Klera „Szczecin unplugged” Bogusława Latawiec „Pierzchające ogrody”, „Zmowy” Artur Daniel Liskowacki „Po sobie” Marek Maj „Obrzeża i skraje” Tomasz Majzel „Fotoalbum”, „Osiemnasty” Rafał Mieczysłavsky „Rzucone na światło” Krzysztof Niewrzęda „Popiół” Ewa Elżbieta Nowakowska „Nareszcie” Grażyna Obrąpalska „Podróże w pamięć” Halina Pląder „Rozsypanka” Małgorzata Południak „Liczby nieparzyste”, „Mullaghmore” Uta Przyboś „Prosta”, „Tykanie” Helena Raszka „Głosy w przestrzeni”, „Imię własne” Paweł Sarna „Pokój na widoku” Paweł Tański „Okolicznik północnych pól”, „Spod siódmego żebra” Zuzanna Waligórska „Elementarz” Marek Wiśniewski „Niepotrzebne skreślić”, „Teoria wszystkiego” Zbigniew Wojciechowicz „Dulszczynea”, „Orwo” Patryk Zimny „Przejście” 2 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wydawnictwo FORMA. Szczecin, Bezrzecze 2009, 2019 3 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Copyright © Tomasz Majzel, 2009, 2019 Copyright © Piotr Micha³owski, 2009, 2019 (pos³owie) Copyright © Wydawnictwo Forma, 2009, 2019 zdjêcie autora: Justyna Majzel redaktor tomu: Piotr Micha³owski projekt graficzny serii, projekt ok³adki, zdjêcia na ok³adce i w ksi¹¿ce, sk³ad, ³amanie: Pawe³ Nowakowski korekta: Anna Nowakowska ISBN 978-83-60881-37-8 (wydanie pierwsze, papier) ISBN 978-83-66180-99-4 (wydanie drugie, e-book pdf) WYDAWNICTWO FORMA 71-219 Szczecin-Bezrzecze, ul. Nowowiejska 63 www.wforma.eu forma.sc@pro.onet.pl 4 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== spis treœci: Rzeczy proste I. BYÆ I NIE – WIERSZE Z POLIC *** (W ma³ych miasteczkach...) *** (Obecnoœæ...) *** (Tutejszy horyzont zdaje siê siêgaæ...) *** (Ulice...) *** (Powietrze rozrzuca wszêdzie s³oneczne...) *** (Wiatr kiedy nie wieje...) *** (Rano pod oknem widzê...) *** (W ma³ych miasteczkach le¿eæ...) Spacer Spacer II Spacer III Spacer IV £awka £awka II £awka III £awka IV Spacer V Spacer VI Spacer VII Spacer VIII Litanie Ka¿dy ruch cia³a czy powietrza 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 5 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== II. FOTOGRAFIE Fotoalbum Zawrat Ba³tyk Butelki Fotoalbum 2 2006 Cmentarz (Wszystkich Œwiêtych) Zale¿noœci Horyzont III. ŒWITY I ZMIERZCHY Œwit Wspomnienie Wspomnienie II Fotoalbum 3 (spacje) Dom Dom II Dom III Okno Okno II Okno III Nocny O szczêœciu Wiêcej bieli ni¿ s³ów (Piotr Micha³owski) 33 34 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 6 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw==
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fotoalbum
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: