Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00116 007259 13869019 na godz. na dobę w sumie
Fotografia cyfrowa. Ćwiczenia praktyczne - książka
Fotografia cyfrowa. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 104
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-010-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> techniki fotografowania
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Łatwość obsługi, bogactwo funkcji i coraz niższa cena, to wszystko czyni z aparatów cyfrowych doskonałe narzędzie nawet dla niezbyt wprawnych i niezbyt zamożnym fotoamatorów. Jednak zanim dokonasz pośpiesznego zakupu i ruszysz w plener z nowo nabytym cudeńkiem, warto nieco pogłębić swoją wiedzę. Książka 'Fotografia cyfrowa. Ćwiczenia praktyczne' umożliwi Ci łatwe i przyjemne wejście w świat dostępny do tej pory nielicznym: świat profesjonalnej fotografii cyfrowej.

W książce oprócz serii ćwiczeń, których wykonanie pozwoli Ci zdobyć odpowiednie umiejętności znajdziesz także dodatki, m.in.: słowniczek i tabele rozdzielczości pożyteczne nie tylko dla całkiem początkujących, ale i dla bardziej zaawansowanych.

Książka pozwoli uniknąć Ci wielu pułapek i odpowie na szereg pytań:Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Fotografia cyfrowa. Æwiczenia praktyczne Autor: £ukasz Oberlan ISBN: 83-7361-010-3 Format: B5, stron: 104 £atwoġæ obs³ugi, bogactwo funkcji i coraz ni¿sza cena, to wszystko czyni z aparatów cyfrowych doskona³e narzêdzie nawet dla niezbyt wprawnych i niezbyt zamo¿nym fotoamatorów. Jednak zanim dokonasz poġpiesznego zakupu i ruszysz w plener z nowo nabytym cudeñkiem, warto nieco pog³êbiæ swoj¹ wiedzê. Ksi¹¿ka „Fotografia cyfrowa. Æwiczenia praktyczne” umo¿liwi Ci ³atwe i przyjemne wejġcie w ġwiat dostêpny do tej pory nielicznym: ġwiat profesjonalnej fotografii cyfrowej. W ksi¹¿ce oprócz serii æwiczeñ, których wykonanie pozwoli Ci zdobyæ odpowiednie umiejêtnoġci znajdziesz tak¿e dodatki, m.in.: s³owniczek i tabele rozdzielczoġci po¿yteczne nie tylko dla ca³kiem pocz¹tkuj¹cych, ale i dla bardziej zaawansowanych. Ksi¹¿ka pozwoli unikn¹æ Ci wielu pu³apek i odpowie na szereg pytañ: • Jaki aparat wybraæ? • Jak najlepiej wykorzystaæ mo¿liwoġci posiadanego sprzêtu? • Czym ró¿ni¹ siê zdjêcia krajobrazu od portretowych i co trzeba wiedzieæ o zdjêciach robionych noc¹? • Dlaczego tak wa¿ne jest odpowiednie ġwiat³o? • Co mo¿esz zrobiæ z ju¿ wykonanym zdjêciem i jak naprawiæ zdjêcie nieudane? • Jak przygotowaæ fotografiê do druku? Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Rozdział 1. Poznaj swój aparat..................................................................................................................................7 Możliwości Twojego aparatu ...................................................T.........................................8 Programy tematyczne ...................................................T...................................................T.8 Program zdjęć krajobrazowych...................................................T.................................9 Program zdjęć portretowych...................................................T................................... 10 Program zdjęć nocnych...................................................T.......................................... 11 Program zdjęć sportowych ...................................................T..................................... 12 Program zdjęć makro...................................................T............................................. 13 Ogniskowa obiektywu i ostrość ...................................................T.................................... 13 Twórcze użycie obiektywu ...................................................T..................................... 14 Zoom cyfrowy — pułapka dla naiwnych...................................................T.................. 16 ISO, czyli czułość...................................................T...................................................T..... 17 Balans bieli...................................................T...................................................T............. . 18 Więcej światła — korzystanie z lampy błyskowej ...................................................T.......... 20 Czy ktoś widział czerwone oczy?...................................................T............................ 21 Format zdjęcia i kompresja obrazu...................................................T................................ 21 Kilka słów o zasilaniu...................................................T.................................................. 22 Co wybrać, czyli poradnik dla kupujących...................................................T..................... 23 Podsumowanie...................................................T...................................................T......... 24 Rozdział 2. Sztuka fotografowania......................................................................................................................25 Temat zdjęcia ...................................................T...................................................T.......... 26 Kompozycja ...................................................T...................................................T............ 28 Układ kadru ...................................................T...................................................T....... 28 Punkt widzenia...................................................T...................................................T... 29 Umieszczanie obiektu w kadrze ...................................................T.............................. 32 Obramowanie...................................................T...................................................T..... 33 Ostrość.............................................T...................................................T........................ .. 33 Ekspozycja ...................................................T...................................................T.............. 35 Kompensacja ekspozycji ...................................................T........................................ 36 Światło...................................................T...................................................T.................. .. 37 Podsumowanie...................................................T...................................................T......... 39 Odpowiedzi do ćwiczeń...................................................T............................................... 39 Rozdział 3. Edycja cyfrowych fotografii.............................................................................................................41 Przenoszenie zdjęć z aparatu do komputera ...................................................T................... 41 Przygotowanie fotografii do edycji...................................................T................................ 47 Zmiana orientacji...................................................T...................................................T 47 Prostowanie i kadrowanie...................................................T....................................... 49 O krok dalej: artystyczne obramowanie fotografii ...................................................T..... 52 6 Fotografia cyfrowa. Ćwiczenia praktyczne Korekcja fotografii ...................................................T...................................................T... 56 Korekcja kolorów i kontrastu...................................................T.................................. 57 Wyostrzanie obrazu ...................................................T............................................... 59 O krok dalej: redukcja szumów w fotografii ...................................................T............. 61 Efekty specjalne...................................................T...................................................T....... 62 Fotografie czarno-białe...................................................T........................................... 63 Koloryzowanie fotografii...................................................T........................................ 63 O krok dalej: kolorowanie wybranych elementów fotografii ......................................... 64 Podsumowane ...................................................T...................................................T......... 66 Rozdział 4. Drukowanie i dystrybucja elektroniczna cyfrowych fotografii.....................................67 Przygotowanie fotografii do druku...................................................T................................ 68 Określanie wielkości i rozdzielczości obrazu...................................................T............ 70 Zmiana wielkości obrazu: ponowne próbkowanie i interpolacja .................................... 72 Wybór właściwej rozdzielczości ...................................................T............................. 74 Ustawienia drukarki ...................................................T............................................... 75 Przygotowanie fotografii do dystrybucji elektronicznej (Internet, e-mail) ............................ 78 Im plik mniejszy, tym lepszy ...................................................T.................................. 78 Katalogowanie fotografii...................................................T.............................................. 80 Elektroniczny album na fotografie...................................................T........................... 82 Podsumowanie...................................................T...................................................T......... 89 Dodatek A Słowniczek pojęć trudnych i nowych..........................................................................................91 Dodatek B Tabele rozdzielczości.........................................................................................................................95 Dodatek C Jaki aparat kupić — dziesięć dobrych rad...............................................................................97 Dodatek D Lista lektur uzupełniających.........................................................................................................101 Rozdział 3. Edycja cyfrowych fotografii Właśnie zakończyłeś swoją pierwszą, pełną przygód i niespodzianek, sesję fotograficzną. Karta pamięci Twojego aparatu pęka w szwach od tłoczących się na niej fotografii, a Ty sam umierasz z niecierpliwości, aby wreszcie umieścić je na tym pięknie błyszczącym i przy- jemnym w dotyku papierze. Jak to zrobić? W jaki sposób przenieść cyfrowe fotografie z apa- ratu do komputera, aby potem można je było wydrukować? Jak ustrzec się pułapek, czy- hających na nieświadomych fotoamatorów, próbujących poprawiać mniej udane obrazy za pomocą skomplikowanych programów graficznych? Jak sprawić, aby każdy, kto w przyszło- ści weźmie do ręki album z Twoimi fotografiami, pękał z zachwytu — a może i z zazdrości — na widok każdej z nich? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w tym rozdziale. Przenoszenie zdjęć z aparatu do komputera W fotografii tradycyjnej przed wykonaniem bajecznie kolorowych papierowych odbitek trzeba najpierw wywołać brzydki i nieporęczny negatyw. Proces ten wymaga wykonania szeregu mniej lub bardziej skomplikowanych czynności z zastosowaniem różnych nie- samowitych substancji chemicznych, przyprawionych szczyptą wolnego czasu oraz… cierpliwości. Choć z drugiej strony można opłacić kogoś (czytaj: laboratorium fotogra- ficzne), kto zrobi to wszystko za nas. Wówczas wystarczy tylko czas. No, może jeszcze zdolność pohamowania uzasadnionego gniewu, jeśli ten ktoś się nie spisze, zwracając nam fatalnie wywołany negatyw i jeszcze gorsze odbitki. Tylko rachunek za usługę z pewnością będzie udanym produktem. Jeśli do fotografii cyfrowej „emigrowałeś” z fotografii trady- cyjnej, to znasz to frustrujące uczucie, kiedy przeglądając zdjęcia, powoli uświadamiasz sobie, że za chwilę większość z nich wyląduje w koszu na śmieci. Mimo że naprawdę bardzo się starałeś. 42 Fotografia cyfrowa. Ćwiczenia praktyczne Odpowiednikiem tradycyjnego procesu wywoływania negatywu jest w fotografii cyfrowej czynność polegająca na przeniesieniu zdjęć zapisanych na karcie pamięci do komputera i przygotowanie ich do druku. Tyle że w tym przypadku wszystko jest znacznie prostsze (czyli dokładnie takie, jakim powinno być — po to w końcu mamy technologię cyfrową). Nie potrzeba tu żadnej specjalistycznej wiedzy lub doświadczenia, a jedynie znajomości instrukcji obsługi posiadanego aparatu. Stąd pierwsze ćwiczenie w tym rozdziale będzie wymagało sięgnięcia do tej miłej książeczki. Ćwiczenie 3.1. Sprawdź w instrukcji obsługi aparatu, czy transfer fotografii z karty pamięci do komputera wymaga zainstalowania specjalistycznego oprogramowania (dostarczonego z aparatem). Jeśli tak, to zainstaluj je teraz. Takie oprogramowanie nie tylko ułatwia przenoszenie obrazów do komputera, ale zazwy- czaj pozwala również na wykonanie szeregu czynności edycyjnych przed skierowaniem ich do druku, choć z poręcznością tego typu narzędzi bywa różnie. Dlatego zanim zaczniesz przerzucać zawartość firmowego opakowania aparatu w poszukiwaniu CD-ROM-u z opro- gramowaniem, chciałbym zaproponować Ci inne rozwiązanie. Otóż nawet jeśli oprogramo- wanie takie posiadasz, a instrukcja obsługi zaleca korzystanie z niego, nie oznacza to wcale, że musisz się do tej sugestii zastosować. O ile tylko jesteś (nie)szczęśliwym posiadaczem systemu operacyjnego Windows XP, jedyne, czego potrzebujesz na początek, to kabel USB (dostarczony z aparatem). Żadnej wiedzy technicznej. Żadnego dodatkowego oprogramo- wania i żadnego stresu. Nie wierzysz? To wykonaj kolejne ćwiczenie. Ćwiczenie 3.2. 1. Odszukaj wśród dostarczonych z aparatem akcesoriów kabel USB. Jeśli nie wiesz, który to, sprawdź w instrukcji obsługi. 2. Podłącz jeden koniec kabla do odpowiedniego złącza w aparacie, a drugi do złącza USB w komputerze. Niech podczas wykonywania tej operacji aparat pozostanie wyłączony. 3. Uruchom aparat. System Windows wyda przyjemny dźwięk, oznaczający radość z wyszukania nowego sprzętu. Jeśli i Ty będziesz miał trochę szczęścia, to na ekranie monitora ujrzysz okno dialogowe podobne do tego, które przedstawiono na rysunku 3.1. Rysunek 3.1. Okno powitalne Kreatora skanera i aparatu fotograficznego, czyli narzędzia ułatwiającego przenoszenie fotografii z karty pamięci do komputera Rozdział 3. (cid:1) Edycja cyfrowych fotografii 43 Szczęście potrzebne jest Ci do tego, aby dokonać transferu fotografii szybko i bezboleśnie. Jeśli jesteś pechowcem (tzn. system wydał miły dźwięk, ale nie wyświetlił wspomnianego okna dialogowego), to będziesz musiał „ręcznie” skopiować wszystkie fotografie. W sumie nie jest to wcale trudniejszy lub gorszy sposób, ale o tym później. 4. W oknie dialogowym Kreator skanera i aparatu fotograficznego kliknij przycisk Dalej, aby przejść do ekranu wyboru fotografii. 5. Ekran wyboru fotografii (rysunek 3.2) umożliwia wyselekcjonowanie fotografii przeznaczonych do przeniesienia z karty pamięci do komputera. Tak więc powinieneś teraz mieć przed oczyma całą zawartość karty pamięci, czyli wszystkie fotografie, jakie wykonałeś. Jeśli są do niczego i chcesz je wymazać nie tylko z pamięci aparatu, ale również ze swojej własnej, to kliknij przycisk Wyczyść, a następnie przycisk Dalej. Jeśli to uczynisz, żadne obrazy nie zostaną skopiowane na dysk Twojego komputera i proces transferu zostanie przerwany. Gdybyś jednak uznał, że warto jeszcze trochę nad tymi zdjęciami popracować, to zaznacz pojedynczo każde, które chciałbyś skopiować. Aby zaznaczyć od razu wszystkie obrazy, kliknij przycisk Zaznacz. Na koniec kliknij przycisk Dalej, aby przejść do następnego ekranu. Rysunek 3.2. Zaznacz wszystkie fotografie, które chciałbyś przenieść na dysk swojego komputera 6. Pora na wstępne skatalogowanie transferowanych fotografii, do czego wykorzystamy kolejny ekran kreatora (rysunek 3.3). W górnym polu tekstowym wpisz nazwę, która zostanie przydzielona wszystkim kopiowanym obrazom. Jeśli jest ich więcej niż jeden, to każdy otrzyma dodatkowo oznakowanie liczbowe (aby można je było w jakiś sposób odróżnić). Następnie kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować folder na dysku, do którego zdjęcia zostaną skopiowane. Jeśli kopiując fotografie chciałbyś od razu opróżnić zawartość karty pamięci, to zaznacz jeszcze opcję Usuń obrazy z mojego urządzenia po ich skopiowaniu. Jak już się z tym uporasz, kliknij Dalej. 7. Poczekaj, aż obrazy zostaną przeniesione z karty pamięci na dysk Twojego komputera. Kolejny ekran kreatora pozwala śledzić ten proces (rysunek 3.4). Po wszystkim dostaniesz do wyboru jeszcze kilka opcji. Póki co zdecyduj, że nic więcej nie będziesz w tej chwili ze swoimi fotografiami robił (ostatnia opcja — rysunek 3.5). I jak zwykle, potwierdź swój wybór kliknięciem przycisku Dalej. 44 Fotografia cyfrowa. Ćwiczenia praktyczne Rysunek 3.3. Przypisz wspólną nazwę dla wszystkich kopiowanych fotografii i określ miejsce na dysku, w którym powinny się znaleźć Rysunek 3.4. Trwa kopiowanie obrazów… Rysunek 3.5. Zaznacz tę opcję, aby chwilowo pozostawić w spokoju skopiowane fotografie… Rozdział 3. (cid:1) Edycja cyfrowych fotografii 45 8. Na zakończenie zostaniesz poinformowany o tym, ile obrazów zostało skopiowanych na dysk Twojego komputera (rysunek 3.6). Możesz je od razu obejrzeć albo po prostu zakończyć działanie kreatora. W tym celu kliknij przycisk Zakończ. Tyle. Rysunek 3.6. …i zakończyć działanie kreatora Prawda, że to było proste? Nie musiałeś niczego instalować, ani wykonywać żadnych skomplikowanych czynności. Przenoszenie zdjęć z aparatu do komputera za pośrednic- twem kabla USB to najprostszy i najbardziej bezpośredni sposób na ich „wywołanie”. No dobrze, ale co wtedy, gdy system Windows nie uruchomi opisywanego w powyższym ćwiczeniu kreatora zaraz po przyłączeniu aparatu? Żaden problem. Skopiujesz swoje fo- tografie ręcznie. Przypadek taki ilustruje ćwiczenie 3.3. Ćwiczenie 3.3. 1. Podłącz aparat do komputera za pomocą kabla USB. Jeśli uczynisz to poprawnie, system Windows automatycznie wykryje nowe urządzenie (znów ten radosny dźwięk…). 2. Jeśli na ekranie nie pojawi się okno dialogowe Kreator skanera i aparatu fotograficznego, to kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer, która powinna być widoczna na systemowym pulpicie. 3. W oknie dialogowym Mój komputer odszukaj ikonę symbolizującą przyłączony przed chwilą cyfrowy aparat fotograficzny — system Windows będzie go „widział” jako dodatkowy dysk (rysunek 3.7). Kliknij dwukrotnie tę ikonę, aby uzyskać dostęp do zasobów karty pamięci. Wszystkie przechowywane na niej fotografie będą miały postać zwykłych plików graficznych. 4. Zaznacz wszystkie pliki z rozszerzeniem TIF, JPG lub RAW, a następnie skopiuj je w dobrze znany Ci sposób do dowolnego folderu na dysku Twojego komputera. Po odłączeniu aparatu symbolizująca go ikona w oknie Mój komputer zniknie. 46 Fotografia cyfrowa. Ćwiczenia praktyczne Rysunek 3.7. Po podłączeniu aparatu cyfrowego do komputera za pomocą kabla USB system Windows rozpoznaje go jako dodatkowy dysk Jeśli eksplorując zasoby karty pamięci stwierdzisz nagle, że masz na niej dużo więcej plików, niż powinieneś, to absolutnie się tym nie przejmuj. Aparaty cyfrowe zwykle zapisują z każdym zdjęciem jeden dodatkowy plik z różnymi informacjami, które jednak nie są istotne dla Ciebie. Kopiując fotografie, zaznaczaj tylko te pliki, które faktycznie są plikami graficznymi (porównaj rysunek 3.8). Rysunek 3.8. Wybierając pliki przeznaczone do kopiowania, zaznaczaj tylko te, które faktycznie są wykonanymi przez Ciebie fotografiami — innych nie potrzebujesz W podobny sposób jak wyżej przebiega transfer fotografii także w innych systemach operacyjnych — Windows 2000, Windows Me. Starsze wersje tych popularnych systemów mogą wymagać wcześniejszego zainstalowania odpowiedniego sterownika USB, ale szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w instrukcji obsługi swojego aparatu lub na stronie WWW producenta systemu. Rozdział 3. (cid:1) Edycja cyfrowych fotografii 47 W systemie operacyjnym Mac OS X do transferu fotografii pomiędzy kartą pamięci a komputerem najlepiej wykorzystać programy Image Capture lub iPhoto. Program Image Capture można skonfigurować w taki sposób, że będzie automatycznie uruchamiany po przyłączeniu aparatu do komputera. Sam transfer przebiega wówczas podobnie jak w systemie Windows XP (opcje transferu też są podobne). W porządku. Fotografie są już na dysku Twojego komputera. Możesz teraz wyłączyć aparat i schować go do torby, gdzie spokojnie poczeka do następnej sesji. Za chwilę rozpoczniemy kolejny etap w procesie edycji obrazów, który będzie wymagał od Ciebie więcej czasu, więcej cierpliwości i, ogólnie, większego nakładu pracy. Czas, który po- święcisz na skorygowanie swoich fotografii, radzę spożytkować w dwójnasób, miano- wicie ładując zużyte podczas poprzedniej sesji akumulatorki.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fotografia cyfrowa. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: