Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00068 003940 14815622 na godz. na dobę w sumie
Fraszki imieninowe - ebook/pdf
Fraszki imieninowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 58
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-272-3259-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poezja
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Garść rymów na imieninowe okazje, świetny upominek. Podawać z winem, nie wstrząsać, grozi śmiercią lub kalectwem. Doskonałe dla dziewczyny, chłopaka, mamy i taty. Uśmiechnąć powinien się też dziadek.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Doroty, Bohdana Prze(cid:286)liczne Doroty Urod(cid:261) sw(cid:261) kusz(cid:261); Chocia(cid:298) zawsze pełne cnoty, Niecnotliwe, gdy nie musz(cid:261). Tylko dla Doroty Nosz(cid:266) swe klejnoty; Zwłaszcza jeden klejnot Długi szczerozłoty. Dorota z Dorot(cid:261) Dwie kompanki: I do m(cid:266)(cid:298)czyzn, I do szklanki. Zawsze pełen jest ochoty Facet w łó(cid:298)ku u Doroty. Nie z kuzynk(cid:261), babci(cid:261), cioci(cid:261), Ale zawsze (cid:286)pij z Doroci(cid:261). Jest dziarska Dorotka Drapie(cid:298)n(cid:261) kotk(cid:261). Lepiej mimo wszystko Zrobić to z Dorotk(cid:261). Miała Dorotka Pewnego chłopaka. Do (cid:298)ony powracał zawsze na czworaka. 8 Gdy Dorota wpadnie w trans, Nie masz, chłopcze, (cid:298)adnych szans. Dwie Doroty stoj(cid:261) sobie... Jezus Maria, ju(cid:298) po Tobie. Le(cid:298)y go(cid:286)ciu, le(cid:298)y w rowie Cały we krwi zanurzony. Nie pomo(cid:298)e pogotowie, Przez Dorot(cid:266) był zgwałcony. Gdyby(cid:286) czasem u Bohdana Bawił kiedy(cid:286) a(cid:298) do rana, Nie dyskutuj, bo to cwana Sztuka jest i wygadana. Zawsze w domu rozebrana Ta co m(cid:266)(cid:298)a ma Bohdana. Nie ma siły ju(cid:298) nad ranem Dziewcz(cid:266) które (cid:286)pi z Bohdanem. Ryszarda, Romualda Dla odmiany za(cid:286) z Ryszarda Sztuka jest niezwykle twarda. Nawet babki bardzo harde Mi(cid:266)kn(cid:261) z Ry(cid:286)kiem, tak ma twarde... Rzadko kiedy Rysio W stanie jest trze(cid:296)wo(cid:286)ci. Ma czerwone pysio, 9 Wielkie mo(cid:298)liwo(cid:286)ci. Choć by(cid:286) miała z Markiem, Ci(cid:261)gn(cid:261)ć zwi(cid:261)zek dalszy – Pami(cid:266)taj, (cid:298)e z Rysiem Seks jest najwspanialszy. Waleczny jest Romuald, Kiedy(cid:286) pod Grunwaldem – Krzy(cid:298)ak zmykał w panice I przed Romualdem. Je(cid:286)li pragniesz zdrowych dzieci, Romualda chc(cid:266) polecić. Chłop to rosły jak forteca, Jego zawsze si(cid:266) poleca. Jana, Piotra Gdyby(cid:286) tak na Jana Raz siadła kolana B(cid:266)dziesz, bez obrazy, Siedzieć wiele razy. Piotrusia mamusia Po nocach wci(cid:261)(cid:298) beczy. Nic mu nie chce rosn(cid:261)ć, Oprócz jednej rzeczy. Cyryla, Apolonii 10 Przyszła kryska na Matyska. Przyjdzie chwila Na Cyryla. Wie to Kasia, wie Maryla, (cid:297)e mieć skarb – to mieć Cyryla. Apolonia Przy symfonii Ze wzruszenia łzy swe roni. Jest symfonia W filharmonii Ale w łó(cid:298)ku – brak symfonii. Jacka, Scholastyki Za pomoc(cid:261) dr(cid:298)(cid:261)cych macek Badam teren w nocy czerni; Ksi(cid:266)(cid:298)yc skradli z Plackiem Jacek – Gówniarze cholerni. Nie dotykaj Scholastyki, Bowiem Scholastyka – Odci(cid:261)ć łapy w zło(cid:286)ci mo(cid:298)e, Gdy si(cid:266) j(cid:261) dotyka. Marii, Lucjusza Grzechu warte ró(cid:298)ne wdzi(cid:266)ki, Lecz najbardziej – Marysie(cid:276)ki! 11 Trudno bawić jest Lucjusza, Nic go nie wzrusza i nie porusza. Gdyby z Lucjuszem dziewczyna spać miała, Zrobi Lucjusz wszystko, (cid:298)eby si(cid:266) wyspała. Bernarda, Grzegorza Biednego Bernarda Karetk(cid:261) zabrali. Zaliczy znów wszystkie Siostrzyczki na sali. Z tego s(cid:261) znani w (cid:286)wiecie Grzegorze, (cid:297)e du(cid:298)o przyjemno(cid:286)ci Grze(cid:286) dać z siebie mo(cid:298)e. Warto mu zarzucić obr(cid:261)czki obro(cid:298)(cid:266), Bo Grze(cid:286) bardzo lubi i do tego mo(cid:298)e. A znowu Grzegorza Ceni dziewka cho(cid:298)a. Rozkosz z nim ogromna – Od morza do morza. Ta(cid:276)cowały dwa Grzegorze Przez dzie(cid:276) cały na traktorze. Ta(cid:276)cowały przez dzie(cid:276) cały – Du(cid:298)y Grzegorz i ten mały. Jak ten mały skakał, kopał To ten drugi piwo (cid:298)łopał; Gdy ten du(cid:298)y do gorzały, Z piersióweczki ci(cid:261)gn(cid:261)ł mały. Jak znów du(cid:298)y w taniec nowy, To ten mały był gotowy; 12 Gdy za(cid:286) mały w pl(cid:261)s tanecznie, Du(cid:298)y dosyć miał serdecznie. Tak im si(cid:266) ta(cid:276)czyło (cid:286)wietnie, (cid:297)e zalali si(cid:266) kompletnie. Z tego morał nam wynika: We(cid:296) kierowc(cid:266) do ci(cid:261)gnika. Grzegorza, Katarzyny Kasi jest z Jasiem Lepiej ni(cid:298) ze Stasiem; Zwłaszcza gdy Kasia Le(cid:298)y pod Jasiem. Grzeszczak Gdzie(cid:286) w kraju naszym dziwna jest wie(cid:286), W której to mieszka grzeczniutki Grze(cid:286). Grzecznym i skromnym jest on chłopakiem, St(cid:261)d te(cid:298) nazywać go b(cid:266)d(cid:266) Grzeszczakiem. Grzeszczak – to Grze(cid:286), grzeczno(cid:286)ci wzór, Niegrzeczny Grzeszczak zwałby si(cid:266) Grzbur. Grzeszczak – chuligan, to powiem wam Zwałby si(cid:266) pewnie po prostu Grzcham. A dajmy na to biednego Grzeszczaka, Okre(cid:286)lić by mo(cid:298)na jako Grzebraka. Starego Grzeszczaka, z z(cid:266)bów ju(cid:298) brakiem, Bez obaw mo(cid:298)na nazywać Grzybrakiem. A Grzeszczak z no(cid:298)em – to przecie(cid:298) Grze(cid:296)nik, Grzeszczak za(cid:286) spro(cid:286)ny – to Grze(cid:286)-zbere(cid:296)nik, Grzeszczak chudzie(cid:276)ki jest Grzanemikiem, 13 Znów gdy z butelk(cid:261) – Grzalkoholikiem. Grzeszczak z grzank(cid:261) w dłoni nad ranem Z cał(cid:261) pewno(cid:286)ci(cid:261) jest Grzankomanem. Ten sam za(cid:286) Grzeszczak, tyle (cid:298)e z fiołem, Mo(cid:298)e być tylko zwyczajnym Grzgłupolem. Lecz sami odnajd(cid:296)cie Grzeszczaka wie(cid:286), Bo guzik obchodzi mnie grzeczny Grze(cid:286). Walentego, Zenona Kochany Walenty Pragn(cid:261) ci(cid:266) dziewcz(cid:266)ta, Przy tobie dziewczyna Ka(cid:298)da u(cid:286)miechni(cid:266)ta. Walenty, Walenty Zawsze u(cid:286)miechni(cid:266)ty. Nawet opuchni(cid:266)ty Te(cid:298) jest u(cid:286)miechni(cid:266)ty. W ka(cid:298)de Walentynki Dziewcz(cid:266) czy kobieta, Chce mieć Walentego W stroju na „waleta”. Czy kochanka to, czy (cid:298)ona, Chce w ramiona i(cid:286)ć Zenona. Zenon nigdy si(cid:266) nie spieszy, On przytuli i pocieszy. 14 Marta wr(cid:266)cz jest wymarzona Aby m(cid:266)(cid:298)a mieć Zenona. Dobry Zenon jest dla Marty, A w miło(cid:286)ci z ni(cid:261) – za(cid:298)arty. Zenon w roli m(cid:266)(cid:298)a Nie sk(cid:261)pi or(cid:266)(cid:298)a. Jowity, Faustyny Lubi(cid:261) m(cid:266)(cid:298)czyzn; dla Jowitki (cid:297)aden facet nie jest brzydki. Jowita to kobita Co w ciemi(cid:266) nie bita. Jest Jowita do(cid:286)ć gor(cid:261)ca, Zawsze (cid:286)wie(cid:298)a i pachn(cid:261)ca. Czy ksi(cid:266)gowa, czy krawcowa Jest to panna wci(cid:261)(cid:298) gotowa. Czy to w nocy, czy o (cid:286)wicie, Marz(cid:261) chłopcy o Jowicie. Tylko facet ju(cid:298) obyty, Ma dzi(cid:286) szans(cid:266) u Jowity. Mało która Faustyna Nie chce mieć z chłopakiem syna. Czy bli(cid:296)niaczki, czy czworaczki, (cid:285)liczne z Faust(cid:261) s(cid:261) dzieciaczki. Danuty, Julianny 15 Sze(cid:286)ciu si(cid:266) chłopaków Na Dank(cid:266) rzuciło, Nie ma cnoty, nie ma I tak jej nie było. Gdyby si(cid:266) z Bogda(cid:276)ca Zbyszko nie oci(cid:261)gał, Kiepsko by po nocy Z Danusi(cid:261) wygl(cid:261)dał. Raz niewinna Danka, Nie wiedzieć dlaczego – Zapragn(cid:266)ła wianka, Od Janka lubego. Poszedł Jan na ł(cid:261)k(cid:266) I utkał jej wianek, Wyci(cid:261)ł niemal cały Kwitn(cid:261)cy rumianek. -Po co ci ten wianek? – Pyta Danki matka. -B(cid:266)d(cid:266) latać po wsi, Jak mała wariatka... POINTA: Zrobił Janek wianek, Gdyby nie s(cid:261)siadki – Klepn(cid:261)łby Danu(cid:286)k(cid:266) W okr(cid:261)głe po(cid:286)ladki. Zdrowa jest Julianna Niczym kaszka manna. 16 Przygotuj(cid:266) plan staranny I si(cid:266) udam do Julianny. Popatrzymy sobie w oczy, Pó(cid:296)niej wejd(cid:266) z ni(cid:261) do wanny. Nie masz czasu na przystanki, Gdy w łó(cid:298)eczku jeste(cid:286) Danki. Zbigniewa, Łukasza Dziwna rzecz jest u Zbigniewa Si(cid:266) na niego nikt nie gniewa. W Zbyszku du(cid:298)o jest dobrego, Mym koleg(cid:261) jest dlatego. Ceni(cid:261) panie do(cid:286)ć Zbigniewa Mało która przy nim ziewa. Zbych jest miły i uczciwy Nade wszystko – wstrzemi(cid:266)(cid:296)liwy. Gdy w kieliszek ci nalewa Znaczy, (cid:298)e si(cid:266) gorzej miewa. Nie znajdziesz w(cid:286)ród Zbyszków (cid:297)adnego z opryszków. Łukasz kumpli swych zaprasza Pójd(cid:266) zatem do Łukasza. B(cid:266)dzie wino i Natasza, Wino kumpli – reszta nasza... W istocie Łukaszek, 17 To niezwykły ptaszek. Od erotycznych Nie stroni igraszek. Symeona, Konstancji Bywa cz(cid:266)sto zachwycona, Dama co ma Symeona. W nim opieka i obrona, Poluj wi(cid:266)c na Symeona. Nie do Szwecji, nie do Francji, Lecz w ramiona pły(cid:276) Konstancji, Je(cid:286)li szukasz elegancji – Zgło(cid:286) si(cid:266) szybko do Konstancji! Józefa, Bogdana Józio dla Rózi Przyniósł raz ró(cid:298)(cid:266). W nagrod(cid:266) dostał całusa w buzi(cid:266). Ju(cid:298) szcz(cid:266)(cid:286)liwa Rózia Pi(cid:266)kn(cid:261) ró(cid:298)(cid:266) ma Dodała Józiowi Pocałunki dwa. Lecz zgadnijcie, co jeszcze – Józio przyniósł Rózi, I czy buzi da Rózia, Czy we(cid:296)mie do ... 18 Kl(cid:266)czy Bogdan na dywanie, Płacze rzewnie a nie wstanie, I nie zejdzie z dywanika – Bardzo wnerwił kierownika. Leona, Ludmiły Wie to Kasia oraz Zosia Dobry człowiek jest z Leosia. On zrozumie i wysłucha, Szepnie mile ci do ucha. Zawsze bacz aby Ludmiła Nigdy si(cid:266) nie obraziła. Bo Ludmiła, chocia(cid:298) miła Gdy jest w(cid:286)ciekła – by zabiła. Gdyby czasem ci(cid:266) Ludmiła, Bardzo kiedy(cid:286) polubiła – Mocno ona da ci w ko(cid:286)ć, Nigdy mieć nie b(cid:266)dziesz do(cid:286)ć. Eleonory, Feliksa Zaleta to Eleonory Ch(cid:266)tnie bawi si(cid:266) w amory. Je(cid:286)li(cid:286) do kochania skory Nie bój si(cid:266) Eleonory. Je(cid:286)li jeste(cid:286) bardzo chory Nie panikuj, nie trać głowy; 19
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fraszki imieninowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: