Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00054 002969 18776188 na godz. na dobę w sumie
FreeBSD 7. Instalacja i konfiguracja - książka
FreeBSD 7. Instalacja i konfiguracja - książka
Autor: Liczba stron: 352
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1991-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> bsd
Porównaj ceny (książka, ebook (-90%), audiobook).

Zdobądź praktyczną wiedzę o systemie FreeBSD i sprawnie uruchom niezawodny serwer

FreeBSD -- bezpłatnie udostępniany i rozbudowany system operacyjny -- ze względu na swą wydajność i niezawodność często obsługuje nawet najbardziej obciążone serwisy internetowe. Standardowa dystrybucja tego systemu zawiera wciąż modyfikowany i ulepszany pakiet narzędzi oraz ogromną, dynamicznie rozwijającą się bibliotekę oprogramowania, czyli kolekcję portów. Wszystkie aplikacje z tej kolekcji wyposażone są w skrypty makefile, umożliwiające automatyczne ich kompilowanie, instalowanie i aktualizowanie. W efekcie zarządzanie oprogramowaniem serwera staje się znacznie prostsze.

Książka 'FreeBSD 7. Instalacja i konfiguracja' zawiera wszelkie praktyczne porady i instrukcje, potrzebne do samodzielnego zainstalowania i skonfigurowania oprogramowania serwera, bez konieczności stosowania systemów komercyjnych. Korzystając z tego podręcznika, poznasz wszystkie etapy przygotowania serwera do pracy pod kontrolą FreeBSD, a także zasady użytkowania kolekcji portów oraz procedury instalowania i konfigurowania poszczególnych aplikacji, takich jak Apache, Courier-IMAP, MediaWiki i WordPress.

W książce znajdziesz m.in. zagadnienia takie, jak:

Sprawnie i szybko uruchom niezawodny serwer FreeBSD!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

FreeBSD 7. Instalacja i konfiguracja Autor: Bryan J. Hong T³umaczenie: Pawe³ Koronkiewicz ISBN: 978-83-246-1991-7 Tytu³ orygina³u: Building A Server with FreeBSD 7 Format: 180x235, stron: 352 Zdob¹dŸ praktyczn¹ wiedzê o systemie FreeBSD i sprawnie uruchom niezawodny serwer • Jak uruchomiæ serwer? • Jak zarz¹dzaæ kolekcj¹ portów? • Jak skonfigurowaæ podsystemy na serwerze? FreeBSD — bezp³atnie udostêpniany i rozbudowany system operacyjny — ze wzglêdu na sw¹ wydajnoœæ i niezawodnoœæ czêsto obs³uguje nawet najbardziej obci¹¿one serwisy internetowe. Standardowa dystrybucja tego systemu zawiera wci¹¿ modyfikowany i ulepszany pakiet narzêdzi oraz ogromn¹, dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê bibliotekê oprogramowania, czyli kolekcjê portów. Wszystkie aplikacje z tej kolekcji wyposa¿one s¹ w skrypty makefile, umo¿liwiaj¹ce automatyczne ich kompilowanie, instalowanie i aktualizowanie. W efekcie zarz¹dzanie oprogramowaniem serwera staje siê znacznie prostsze. Ksi¹¿ka „FreeBSD 7. Instalacja i konfiguracja” zawiera wszelkie praktyczne porady i instrukcje, potrzebne do samodzielnego zainstalowania i skonfigurowania oprogramowania serwera, bez koniecznoœci stosowania systemów komercyjnych. Korzystaj¹c z tego podrêcznika, poznasz wszystkie etapy przygotowania serwera do pracy pod kontrol¹ FreeBSD, a tak¿e zasady u¿ytkowania kolekcji portów oraz procedury instalowania i konfigurowania poszczególnych aplikacji, takich jak Apache, Courier-IMAP, MediaWiki i WordPress. W ksi¹¿ce znajdziesz m.in. zagadnienia takie, jak: • System operacyjny • Kolekcja portów FreeBSD • Instalowanie dodatkowych aplikacji • Apache • Spam Assassin • CUPS • Cyrus SASL • Konfigurowanie podsystemów • MySQL • NTP • ISC DHCP • OpenLDAP, OpenSSH, OpenSSL i OpenVPN Sprawnie i szybko uruchom niezawodny serwer FreeBSD! Spis treści WSTĘP ...................................................................................................... 19 JAK KORZYSTAĆ Z TEJ KSIĄŻKI ............................................................. 23 CZĘŚĆ I SYSTEM OPERACYJNY 1. FREEBSD 7.0 ............................................................................................ 31 Wprowadzenie .......................................................................................................................31 Licencja ...............................................................................................................................32 Kolekcja portów .................................................................................................................32 Krótka historia systemu FreeBSD ......................................................................................32 Więcej informacji ....................................................................................................................33 Wymagania .............................................................................................................................33 Komponenty opcjonalne ........................................................................................................34 Przygotowania ........................................................................................................................34 Instalacja .................................................................................................................................34 Konfiguracja ............................................................................................................................35 Logowanie ..........................................................................................................................37 Domyślna ścieżka wyszukiwania ........................................................................................37 Ograniczanie dostępu SSH .................................................................................................39 Zamykanie systemu ............................................................................................................39 Restart systemu ..................................................................................................................39 Statyczna konfiguracja IP ........................................................................................................40 A. Serwer FreeBSD za routerem NAT ..............................................................................40 Pliki hosts i resolv.conf .......................................................................................................43 Pliki konfiguracyjne .............................................................................................................44 Uwagi .................................................................................................................................45 S p i s t r e ś c i 5 2. KOLEKCJA PORTÓW FREEBSD ................................................................. 47 Wprowadzenie ...................................................................................................................... 47 Więcej informacji ................................................................................................................... 48 Wymagania ............................................................................................................................ 48 Przygotowania ....................................................................................................................... 48 Instalacja ................................................................................................................................ 48 Konfiguracja ........................................................................................................................... 49 portmaster ......................................................................................................................... 51 portaudit ............................................................................................................................ 52 Narzędzia .............................................................................................................................. 53 pkg_info ............................................................................................................................. 53 pkg_delete ......................................................................................................................... 54 Pliki konfiguracyjne ................................................................................................................ 54 Uwagi .................................................................................................................................... 55 CZĘŚĆ II APLIKACJE 3. APACHE HTTP SERVER 2.2.8 .................................................................. 59 Wprowadzenie ...................................................................................................................... 59 Więcej informacji ................................................................................................................... 60 Wymagania ............................................................................................................................ 60 Komponenty opcjonalne ....................................................................................................... 60 Przygotowania ....................................................................................................................... 60 Instalacja ................................................................................................................................ 61 Konfiguracja ........................................................................................................................... 61 Testowanie instalacji .............................................................................................................. 63 Narzędzia .............................................................................................................................. 64 apache22 ........................................................................................................................... 65 Pliki konfiguracyjne ................................................................................................................ 65 Pliki dziennika ........................................................................................................................ 65 Uwagi .................................................................................................................................... 66 4. COURIER-AUTHLIB 0.60.2 ...................................................................... 67 Wprowadzenie ...................................................................................................................... 67 Więcej informacji ................................................................................................................... 68 Wymagania ............................................................................................................................ 68 Przygotowania ....................................................................................................................... 68 Instalacja ................................................................................................................................ 68 Konfiguracja ........................................................................................................................... 68 6 S p i s t r e ś c i Testowanie .............................................................................................................................69 Pliki konfiguracyjne .................................................................................................................69 Pliki dziennika .........................................................................................................................70 5. COURIER-IMAP SERVER 4.3.0 ................................................................. 71 Wprowadzenie .......................................................................................................................71 Więcej informacji ....................................................................................................................72 Wymagania .............................................................................................................................72 Komponenty opcjonalne ........................................................................................................72 Przygotowania ........................................................................................................................73 Instalacja .................................................................................................................................73 Konfiguracja ............................................................................................................................73 Testowanie instalacji ..............................................................................................................74 IMAP ..................................................................................................................................74 POP3 ..................................................................................................................................76 Narzędzia ...............................................................................................................................78 maildirmake ........................................................................................................................78 Pliki konfiguracyjne .................................................................................................................79 Pliki dziennika .........................................................................................................................79 Uwagi .....................................................................................................................................79 6. CUPS PRINT SERVER 1.3.3 ...................................................................... 81 Wprowadzenie .......................................................................................................................81 Więcej informacji ....................................................................................................................82 Wymagania .............................................................................................................................82 Komponenty opcjonalne ........................................................................................................83 Przygotowania ........................................................................................................................83 Instalacja .................................................................................................................................83 Konfiguracja ............................................................................................................................83 Testowanie instalacji ..............................................................................................................85 Sterownik Gutenprint ........................................................................................................86 Sterownik HPLIP ................................................................................................................87 Zakończenie instalacji .........................................................................................................87 Administracja ..........................................................................................................................88 Pliki konfiguracyjne .................................................................................................................89 Pliki dziennika .........................................................................................................................89 Uwagi .....................................................................................................................................89 Rodzaje drukarek ...............................................................................................................89 Ograniczanie uprawnień ....................................................................................................90 Certyfikaty SSL ...................................................................................................................91 lptcontrol ............................................................................................................................92 S p i s t r e ś c i 7 7. CYRUS SASL 2.1.22 .................................................................................. 93 Wprowadzenie ...................................................................................................................... 93 Więcej informacji ................................................................................................................... 94 Wymagania ............................................................................................................................ 94 Przygotowania ....................................................................................................................... 94 Instalacja ................................................................................................................................ 94 Konfiguracja ........................................................................................................................... 95 Testowanie instalacji .............................................................................................................. 95 Pliki konfiguracyjne ................................................................................................................ 96 8. DDCLIENT 3.7.3 ....................................................................................... 97 Wprowadzenie ...................................................................................................................... 97 Więcej informacji ................................................................................................................... 98 Wymagania ............................................................................................................................ 98 Przygotowania ....................................................................................................................... 98 Instalacja ................................................................................................................................ 98 Konfiguracja ........................................................................................................................... 99 Testowanie instalacji ............................................................................................................ 100 Pliki konfiguracyjne .............................................................................................................. 101 Pliki dziennika ...................................................................................................................... 101 Uwagi .................................................................................................................................. 101 9. DRUPAL 5.5 ........................................................................................... 103 Wprowadzenie .................................................................................................................... 103 Więcej informacji ................................................................................................................. 104 Wymagania .......................................................................................................................... 104 Przygotowania ..................................................................................................................... 104 Instalacja .............................................................................................................................. 105 Konfiguracja ......................................................................................................................... 105 Pliki konfiguracyjne .............................................................................................................. 106 Uwagi .................................................................................................................................. 106 10. ISC BIND DNS SERVER 9.4.2 .................................................................. 107 Wprowadzenie .................................................................................................................... 107 Więcej informacji ................................................................................................................. 108 Wymagania .......................................................................................................................... 109 Komponenty opcjonalne ..................................................................................................... 109 Przygotowania ..................................................................................................................... 109 Instalacja .............................................................................................................................. 109 Konfiguracja ......................................................................................................................... 110 8 S p i s t r e ś c i Testowanie instalacji ............................................................................................................117 Narzędzia .............................................................................................................................119 rndc ..................................................................................................................................119 Pliki konfiguracyjne ...............................................................................................................120 Pliki dziennika .......................................................................................................................120 Uwagi ...................................................................................................................................120 11. ISC DHCP SERVER 3.0.5 ......................................................................... 121 Wprowadzenie .....................................................................................................................121 Więcej informacji ..................................................................................................................122 Wymagania ...........................................................................................................................122 Komponenty opcjonalne ......................................................................................................123 Przygotowania ......................................................................................................................123 Instalacja ...............................................................................................................................123 Konfiguracja ..........................................................................................................................123 Przypisywanie adresów statycznych ................................................................................125 Dynamiczne aktualizacje DNS .........................................................................................126 Testowanie instalacji ............................................................................................................127 Pliki konfiguracyjne ...............................................................................................................128 Pliki dziennika .......................................................................................................................128 12. LYNX 2.8.6 ............................................................................................ 129 Wprowadzenie .....................................................................................................................129 Więcej informacji ..................................................................................................................130 Wymagania ...........................................................................................................................130 Przygotowania ......................................................................................................................130 Instalacja ...............................................................................................................................130 Konfiguracja ..........................................................................................................................130 Microsoft Windows XP ....................................................................................................131 Macintosh OS X ...............................................................................................................131 Narzędzia .............................................................................................................................132 lynx ...................................................................................................................................132 Pliki konfiguracyjne ...............................................................................................................133 13. MEDIAWIKI 1.11.1 ................................................................................. 135 Wprowadzenie .....................................................................................................................135 Więcej informacji ..................................................................................................................136 Wymagania ...........................................................................................................................136 Przygotowania ......................................................................................................................136 Instalacja ...............................................................................................................................137 Konfiguracja ..........................................................................................................................137 S p i s t r e ś c i 9 Administracja ....................................................................................................................... 139 Pliki konfiguracyjne .............................................................................................................. 139 Uwagi .................................................................................................................................. 139 14. MYSQL SERVER 5.0.51 ........................................................................... 141 Wprowadzenie .................................................................................................................... 141 Więcej informacji ................................................................................................................. 142 Wymagania .......................................................................................................................... 142 Przygotowania ..................................................................................................................... 142 Instalacja .............................................................................................................................. 143 Konfiguracja ......................................................................................................................... 143 Wyłączanie komunikacji TCP dla MySQL ....................................................................... 144 Testowanie instalacji ............................................................................................................ 145 Podstawy ............................................................................................................................. 146 Wyświetlanie listy baz danych ......................................................................................... 146 Zakładanie baz danych .................................................................................................... 146 Dodawanie użytkownika bazy danych ............................................................................. 147 Usuwanie użytkownika bazy danych ............................................................................... 148 Usuwanie konta użytkownika z systemu MySQL ............................................................ 148 Usuwanie bazy danych .................................................................................................... 148 Przeglądanie uprawnień użytkownika ............................................................................. 148 Kopia zapasowa wszystkich baz danych .......................................................................... 149 Kopia zapasowa pojedynczej bazy danych ...................................................................... 149 Przywracanie kopii zapasowej ......................................................................................... 149 Pliki konfiguracyjne .............................................................................................................. 149 Pliki dziennika ...................................................................................................................... 149 Uwagi .................................................................................................................................. 150 15. NTP SERVER 4.2.2 ................................................................................. 151 Wprowadzenie .................................................................................................................... 151 Więcej informacji ................................................................................................................. 152 Wymagania .......................................................................................................................... 152 Komponenty opcjonalne ..................................................................................................... 152 Przygotowania ..................................................................................................................... 152 Instalacja .............................................................................................................................. 153 Konfiguracja ......................................................................................................................... 153 Testowanie instalacji ............................................................................................................ 154 Pliki konfiguracyjne .............................................................................................................. 156 Pliki dziennika ...................................................................................................................... 156 Uwagi .................................................................................................................................. 156 10 S p i s t r e ś c i 16. OPENLDAP SERVER 2.3.38 .................................................................... 159 Wprowadzenie .....................................................................................................................159 Więcej informacji ..................................................................................................................160 Wymagania ...........................................................................................................................160 Komponenty opcjonalne ......................................................................................................160 Przygotowania ......................................................................................................................161 Instalacja ...............................................................................................................................161 Konfiguracja ..........................................................................................................................161 Testowanie instalacji ............................................................................................................163 Pliki konfiguracyjne ...............................................................................................................167 Pliki dziennika .......................................................................................................................167 Uwagi ...................................................................................................................................168 17. OPENSSH SERVER 4.7P1 ........................................................................ 169 Wprowadzenie .....................................................................................................................169 Więcej informacji ..................................................................................................................170 Wymagania ...........................................................................................................................170 Przygotowania ......................................................................................................................170 Instalacja ...............................................................................................................................170 Konfiguracja ..........................................................................................................................171 Testowanie instalacji ............................................................................................................171 Narzędzia .............................................................................................................................172 Klient SSH ........................................................................................................................172 Klient SCP ........................................................................................................................173 Klient SFTP .......................................................................................................................174 Pliki konfiguracyjne ...............................................................................................................175 Pliki dziennika .......................................................................................................................175 Uwagi ...................................................................................................................................175 18. OPENSSL 0.9.8G ..................................................................................... 177 Wprowadzenie .....................................................................................................................177 Więcej informacji ..................................................................................................................178 Wymagania ...........................................................................................................................178 Komponenty opcjonalne ......................................................................................................178 Przygotowania ......................................................................................................................179 Instalacja ...............................................................................................................................179 Konfiguracja ..........................................................................................................................179 Certyfikaty SSL .....................................................................................................................180 Generowanie żądania certyfikatu .....................................................................................180 Generowanie certyfikatu z autopodpisem .......................................................................182 Pliki konfiguracyjne ...............................................................................................................185 Uwagi ...................................................................................................................................185 S p i s t r e ś c i 11 19. OPENVPN SERVER 2.0.6 ........................................................................ 187 Wprowadzenie .................................................................................................................... 187 Więcej informacji ................................................................................................................. 188 Wymagania .......................................................................................................................... 188 Komponenty opcjonalne ..................................................................................................... 189 Przygotowania ..................................................................................................................... 189 Instalacja .............................................................................................................................. 189 Konfiguracja ......................................................................................................................... 190 Testowanie instalacji ............................................................................................................ 195 Pliki konfiguracyjne .............................................................................................................. 197 Pliki dziennika ...................................................................................................................... 197 Uwagi .................................................................................................................................. 198 20. PHP 5.2.5 ............................................................................................... 199 Wprowadzenie .................................................................................................................... 199 Więcej informacji ................................................................................................................. 200 Wymagania .......................................................................................................................... 200 Komponenty opcjonalne ..................................................................................................... 200 Przygotowania ..................................................................................................................... 200 Instalacja .............................................................................................................................. 200 Konfiguracja ......................................................................................................................... 201 Testowanie instalacji ............................................................................................................ 202 Narzędzia ............................................................................................................................ 203 php .................................................................................................................................. 203 Pliki konfiguracyjne .............................................................................................................. 204 21. PHPBB 3.0.0 .......................................................................................... 205 Wprowadzenie .................................................................................................................... 205 Więcej informacji ................................................................................................................. 206 Wymagania .......................................................................................................................... 206 Przygotowania ..................................................................................................................... 206 Instalacja .............................................................................................................................. 207 Konfiguracja ......................................................................................................................... 207 Administracja ....................................................................................................................... 209 Pliki konfiguracyjne .............................................................................................................. 209 22. PHPLDAPADMIN 1.1.0 .......................................................................... 211 Wprowadzenie .................................................................................................................... 211 Więcej informacji ................................................................................................................. 212 Wymagania .......................................................................................................................... 212 12 S p i s t r e ś c i Komponenty opcjonalne ......................................................................................................212 Przygotowania ......................................................................................................................212 Instalacja ...............................................................................................................................212 Konfiguracja ..........................................................................................................................213 Administracja ........................................................................................................................214 Pliki konfiguracyjne ...............................................................................................................215 Uwagi ...................................................................................................................................215 23. PHPMYADMIN 2.11.5 ............................................................................ 217 Wprowadzenie .....................................................................................................................217 Więcej informacji ..................................................................................................................218 Wymagania ...........................................................................................................................218 Komponenty opcjonalne ......................................................................................................218 Przygotowania ......................................................................................................................218 Instalacja ...............................................................................................................................219 Konfiguracja ..........................................................................................................................219 Administracja ........................................................................................................................222 Pliki konfiguracyjne ...............................................................................................................222 Uwagi ...................................................................................................................................223 24. POSTFIX SMTP SERVER 2.5.1 ................................................................ 225 Wprowadzenie .....................................................................................................................225 Więcej informacji ..................................................................................................................226 Wymagania ...........................................................................................................................226 Komponenty opcjonalne ......................................................................................................226 Przygotowania ......................................................................................................................226 Instalacja ...............................................................................................................................227 Konfiguracja ..........................................................................................................................227 Konfigurowanie SASL z szyfrowaniem SSL ......................................................................228 Końcowe czynności konfiguracyjne .................................................................................230 Testowanie instalacji ............................................................................................................231 Wysyłanie poczty .............................................................................................................232 Testowanie komunikacji SASL z szyfrowaniem SSL .........................................................233 Odbieranie poczty ............................................................................................................234 Narzędzia .............................................................................................................................234 postfix ...............................................................................................................................234 postqueue .........................................................................................................................235 Pliki konfiguracyjne ...............................................................................................................236 Pliki dziennika .......................................................................................................................236 Uwagi ...................................................................................................................................236 S p i s t r e ś c i 13 25. PROCMAIL 3.22 ..................................................................................... 239 Wprowadzenie .................................................................................................................... 239 Więcej informacji ................................................................................................................. 240 Wymagania .......................................................................................................................... 240 Przygotowania ..................................................................................................................... 240 Instalacja .............................................................................................................................. 240 Konfiguracja ......................................................................................................................... 240 Testowanie instalacji ............................................................................................................ 241 Pliki konfiguracyjne .............................................................................................................. 243 Pliki dziennika ...................................................................................................................... 243 Uwagi .................................................................................................................................. 243 26. PURE-FTPD SERVER 1.0.21 ................................................................... 245 Wprowadzenie .................................................................................................................... 245 Więcej informacji ................................................................................................................. 246 Wymagania .......................................................................................................................... 246 Komponenty opcjonalne ..................................................................................................... 246 Przygotowania ..................................................................................................................... 246 Instalacja .............................................................................................................................. 247 Konfiguracja ......................................................................................................................... 247 Konfigurowanie szyfrowania SSL/TLS ............................................................................. 248 Importowanie i dodawanie kont użytkowników ............................................................. 249 Konfigurowanie dostępu anonimowego .......................................................................... 249 Testowanie instalacji ............................................................................................................ 250 Narzędzia ............................................................................................................................ 251 pure-pw ........................................................................................................................... 251 pure-ftpwho .................................................................................................................... 252 Pliki konfiguracyjne .............................................................................................................. 253 Pliki dziennika ...................................................................................................................... 253 Uwagi .................................................................................................................................. 254 27. SAMBA 3.0.28 ....................................................................................... 255 Wprowadzenie .................................................................................................................... 255 Więcej informacji ................................................................................................................. 256 Wymagania .......................................................................................................................... 256 Komponenty opcjonalne ..................................................................................................... 256 Przygotowania ..................................................................................................................... 256 Instalacja .............................................................................................................................. 257 Konfiguracja ......................................................................................................................... 257 Konfigurowanie udziałów ................................................................................................ 258 Uprawnienia udziałów ..................................................................................................... 260 Dodawanie użytkowników .............................................................................................. 261 14 S p i s t r e ś c i Testowanie instalacji ............................................................................................................261 Narzędzia .............................................................................................................................262 smbpasswd .......................................................................................................................262 pdbedit .............................................................................................................................263 Włączanie interfejsu SWAT ..............................................................................................265 Pliki konfiguracyjne ...............................................................................................................266 Pliki dziennika .......................................................................................................................266 Uwagi ...................................................................................................................................266 28. SPAMASSASSIN 3.2.4 ............................................................................ 269 Wprowadzenie .....................................................................................................................269 Więcej informacji ..................................................................................................................270 Wymagania ...........................................................................................................................270 Przygotowania ......................................................................................................................270 Instalacja ...............................................................................................................................270 Konfiguracja ..........................................................................................................................271 Testowanie instalacji ............................................................................................................274 Narzędzia .............................................................................................................................276 sa-update ..........................................................................................................................276 sa-learn .............................................................................................................................277 Pliki konfiguracyjne ...............................................................................................................278 Plik dziennika ........................................................................................................................278 Uwagi ...................................................................................................................................279 29. SQUIRRELMAIL 1.4.13 ........................................................................... 281 Wprowadzenie .....................................................................................................................281 Więcej informacji ..................................................................................................................282 Wymagania ...........................................................................................................................282 Komponenty opcjonalne ......................................................................................................282 Przygotowania ......................................................................................................................282 Instalacja ...............................................................................................................................282 Konfiguracja ..........................................................................................................................283 Testowanie instalacji ............................................................................................................284 Pliki konfiguracyjne ...............................................................................................................285 Pliki dziennika .......................................................................................................................285 Uwagi ...................................................................................................................................285 30. WORDPRESS 2.3.3 .................................................................................. 287 Wprowadzenie .....................................................................................................................287 Więcej informacji ..................................................................................................................288 Wymagania ...........................................................................................................................288 Przygotowania ......................................................................................................................288 S p i s t r e ś c i 15 Instalacja .............................................................................................................................. 289 Konfiguracja ......................................................................................................................... 289 Administracja ....................................................................................................................... 290 Pliki konfiguracyjne .............................................................................................................. 291 Uwagi .................................................................................................................................. 291 A POLECENIA SYSTEMU FREEBSD ............................................................ 293 Polecenia podstawowe ........................................................................................................ 293 ls ...................................................................................................................................... 293 cd ..................................................................................................................................... 295 pwd .................................................................................................................................. 296 cp ..................................................................................................................................... 296 mkdir ............................................................................................................................... 297 rm .................................................................................................................................... 298 mv .................................................................................................................................... 299 ee ..................................................................................................................................... 299 find ................................................................................................................................... 300 file .................................................................................................................................... 301 less ................................................................................................................................... 301 grep ................................................................................................................................. 302 su ..................................................................................................................................... 303 chown .............................................................................................................................. 304 chmod .............................................................................................................................. 305 df ..................................................................................................................................... 306 du ..................................................................................................................................... 306 mount .............................................................................................................................. 307 umount ............................................................................................................................ 308 Archiwizacja plików ............................................................................................................. 308 dump ............................................................................................................................... 308 tar .................................................................................................................................... 309 restore ............................................................................................................................. 310 Sieć ...................................................................................................................................... 312 sockstat ............................................................................................................................ 312 ifconfig ............................................................................................................................. 312 ping .................................................................................................................................. 313 netstat .............................................................................................................................. 314 dig .................................................................................................................................... 314 traceroute ........................................................................................................................ 315 Strony man .......................................................................................................................... 315 16 S p i s t r e ś c i B KOPIE ZAPASOWE ................................................................................. 317 Tworzenie kopii ...................................................................................................................318 Przywracanie kopii ...............................................................................................................319 Podłączanie drugiego dysku twardego .................................................................................320 C ZARZĄDZANIE KONTAMI UŻYTKOWNIKÓW ...................................... 323 Dodawanie użytkowników ..................................................................................................323 Modyfikowanie kont użytkowników ....................................................................................326 Zmiana hasła .........................................................................................................................327 Usuwanie kont użytkowników .............................................................................................327 Pliki ukryte w katalogu macierzystym ..................................................................................328 D PROTOKOŁY .......................................................................................... 329 Warstwa aplikacji .................................................................................................................330 Warstwa transportu .............................................................................................................334 Warstwa międzysieciowa .....................................................................................................335 Warstwa łącza ......................................................................................................................337 SKOROWIDZ .......................................................................................... 341 S p i s t r e ś c i 17 2 Kolekcja portów FreeBSD http://www.freebsd.org/ports POZIOM3 PORTY Wprowadzenie Kolekcja portów to prosta i scentralizowana metoda instalowania oprogramo- wania w systemie FreeBSD. Jej podstawą są uporządkowane według kategorii katalogi zawierające pliki makefile, używane przez polecenie make do kompilo- wania kodu źródłowego do postaci wykonywalnych programów i bibliotek. Za- sadą kolekcji portów jest pełne zautomatyzowanie instalacji i łatwość obsługi. Do każdego portu (ang. port) jest przypisana osoba odpowiedzialna za jego zgodność z najnowszą dostępną wersją oprogramowania. Procedura instalowania przy użyciu portu rozpoczyna się od automatyczne- go pobierania kodu źródłowego (o ile nie został on pobrany wcześniej) wskaza- nego w pliku makefile. System weryfikuje zawartość pobranego pakietu, najczęściej przy użyciu algorytmu skrótu MD5 (ang. Message-Digest algoritm 5, skrót wiado- mości, algorytm nr 5). Skrót MD5 to 32-znakowy ciąg alfanumeryczny właściwy określonej zawartości pliku. Może wyglądać na przykład tak: e6c75c12f663a484 (cid:180)ee3157ab058cfc9e. Po sprawdzeniu poprawności kodu źródłowego program make sprawdza także, czy makefile wskazuje dodatkowe wymagane oprogramowanie. Jeżeli tak, program pobiera kod tego oprogramowania. Zostaje on włączony do procesu instalacji. Następnie instalowane są „łaty” (ang. patches) kodu źródłowego. Dopiero wów- czas następuje kompilacja i właściwa instalacja w systemie. Po zakończeniu procedury port staje się pakietem FreeBSD i zostaje zareje- strowany w bazie danych z informacjami o zainstalowanych pakietach — pkgdb.db, przechowywanej w katalogu /var/db/pkg. Wiadomości o systemie pakietów Free- BSD można znaleźć pod adresem: http://www.freebsd.org/doc/en/books/handbook/ (cid:180)ports-overview.html. Więcej informacji „Using the Ports Collection” („FreeBSD Handbook”)
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

FreeBSD 7. Instalacja i konfiguracja
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: