Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00300 014741 13630112 na godz. na dobę w sumie
FreeBSD. Księga eksperta - książka
FreeBSD. Księga eksperta - książka
Autor: Liczba stron: 824
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-158-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> bsd
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

FreeBSD to zaawansowany system operacyjny dla komputerów opartych o architekturę x86, DEC Alpha, IA-64, PC-98 i UltraSPARC. Ma długą historię, wywodzi się bowiem od BSD, wersji UNIX-a, stworzonej na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Jest on systemem darmowym, opartym na bardzo liberalnej licencji.

FreeBSD może być uruchomiony na komputerze domowym i służyć do surfowania po internecie, pisania listów i grania. Użytkownik może także zainstalować FreeBSD w celu uruchamiania edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych. FreeBSD jest często stosowany przez naukowców i inżynierów do analizy złożonych danych oraz tworzenia nowych narzędzi w wielu językach programowania. Oczywiście system może być wykorzystany także na serwerach sieciowych, które poprzez Apache, Sambę i Sendmail dostarczają informacji użytkownikom w sieci lokalnej i internecie. FreeBSD może być zastosowany nawet na komputerze służącym jako router i firewall, chroniący sieć przed atakami z zewnątrz. Ta książka omawia wszystkie te potencjalne sposoby użycia FreeBSD.

W książce opisano m.in. zagadnienia:

Jeżeli potrzebujesz wydajnego i bardzo bezpiecznego systemu operacyjnego, warto zastanowić się nad FreeBSD. Ta książka nauczy Cię wszystkiego, co potrzebne, by używać i administrować tym systemem.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl FreeBSD. Ksiêga eksperta Autor: Roderick W. Smith T³umaczenie: Marcin Jêdrysiak ISBN: 83-7361-158-4 Tytu³ orygina³u: FreeBSD: The Complete Reference Format: B5, stron: 824 FreeBSD to zaawansowany system operacyjny dla komputerów opartych o architekturê x86, DEC Alpha, IA-64, PC-98 i UltraSPARC. Ma d³ug¹ historiê, wywodzi siê bowiem od BSD, wersji UNIX-a, stworzonej na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Jest on systemem darmowym, opartym na bardzo liberalnej licencji. FreeBSD mo¿e byæ uruchomiony na komputerze domowym i s³u¿yæ do surfowania po internecie, pisania listów i grania. U¿ytkownik mo¿e tak¿e zainstalowaæ FreeBSD w celu uruchamiania edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych. FreeBSD jest czêsto stosowany przez naukowców i in¿ynierów do analizy z³o¿onych danych oraz tworzenia nowych narzêdzi w wielu jêzykach programowania. Oczywiġcie system mo¿e byæ wykorzystany tak¿e na serwerach sieciowych, które poprzez Apache, Sambê i Sendmail dostarczaj¹ informacji u¿ytkownikom w sieci lokalnej i internecie. FreeBSD mo¿e byæ zastosowany nawet na komputerze s³u¿¹cym jako router i firewall, chroni¹cy sieæ przed atakami z zewn¹trz. Ta ksi¹¿ka omawia wszystkie te potencjalne sposoby u¿ycia FreeBSD. W ksi¹¿ce opisano m.in. zagadnienia: • Instalacja systemu FreeBSD • Wspó³praca FreeBSD z innymi systemami operacyjnymi • Podstawowe narzêdzia dostarczane w FreeBSD • Zarz¹dzanie partycjami i plikami • Zarz¹dzanie kontami u¿ytkowników • Instalowanie oprogramowania i konfiguracja j¹dra systemu • System X Window • Konfiguracja sieci • Zapora sieciowa w FreeBSD • Serwery: FTP, NFS, Samba, SMTP, POP3/IMAP, HTTP • Zdalny dostêp: Telnet, SSH, X, VNC • Omówienie najpopularniejszych programów • Multimedia i gry • Kompilowanie oprogramowania • Zabezpieczanie systemu Je¿eli potrzebujesz wydajnego i bardzo bezpiecznego systemu operacyjnego, warto zastanowiæ siê nad FreeBSD. Ta ksi¹¿ka nauczy Ciê wszystkiego, co potrzebne, by u¿ywaæ i administrowaæ tym systemem. 5RKUVTGħEK 1#WVQT\G  9RTQYCF\GPKG \úħè++PUVCNCELC(TGG$5 V 4Q\F\KCđ9[OCICPKC(TGG$5  ................29 Dlaczego FreeBSD? ...................................................F...................................................F........ Środowisko pracy ...................................................F...................................................F......... Rozpoczęcie instalacji ...................................................F...................................................F... Środowisko sprzętowe...................................................F...................................................F..... FreeBSD jako system operacyjny dla stacji roboczej ...................................................F..................29 FreeBSD jako system operacyjny dla serwera...................................................F.............................31 FreeBSD a inne systemy nie-uniksowe...................................................F........................................32 FreeBSD a inne systemy uniksowe...................................................F..............................................34 ...................38 Historia FreeBSD ...................................................F...................................................F......... .............38 Interakcja z innymi komputerami w sieci ...................................................F....................................39 Interakcja z innymi systemami na tym samym komputerze ...................................................F........41 ................43 Typy procesorów i ich prędkość ...................................................F..................................................43 ....44 Wymagania wobec pamięci ...................................................F...................................................F.. ................45 Dyski twarde ...................................................F...................................................F............. ................48 Karta graficzna ...................................................F...................................................F.......... Urządzenia sieciowe...................................................F...................................................F...... ............49 ...................51 Drukarki ...................................................F...................................................F................. ...............52 Inne urządzenia ...................................................F...................................................F.......... ....................53 4Q\F\KCđ+PUVCNCELCU[UVGOW  ................55 Kwestie licencjonowania FreeBSD...................................................F..............................................55 Źródła FreeBSD ...................................................F...................................................F........... .............57 Przygotowanie nośników instalacyjnych ...................................................F.....................................58 Przygotowanie komputera do uruchomienia FreeBSD ...................................................F......................59 Sprawdzanie zgodności urządzeń...................................................F.................................................60 Przygotowanie przestrzeni dyskowej ...................................................F...........................................62 ..................66 Uruchomienie programu instalacyjnego ...................................................F......................................66 .........67 Partycjonowanie dysku ...................................................F...................................................F.... Wybór oprogramowania do instalacji...................................................F.................................................72 ..........73 .............74 Wybór nośnika instalacji...................................................F...................................................F. Instalacja FreeBSD...................................................F...................................................F....... Podsumowanie...................................................F...................................................F............. Uzyskanie FreeBSD ...................................................F...................................................F........ 6 FreeBSD. Księga eksperta Podsumowanie...................................................F...................................................F............. Konfiguracja po zakończeniu instalacji...................................................F..............................................74 Konfiguracja sieci ...................................................F...................................................F....... ..............74 Ustawienia konsoli systemowej ...................................................F...................................................76 Strefa czasowa...................................................F...................................................F........... ................77 Zgodność binarna z Linuksem ...................................................F.....................................................77 Konfiguracja myszy ...................................................F...................................................F....... ...........78 ..........79 Konfiguracja XFree86...................................................F...................................................F..... Konfiguracja pulpitu X...................................................F...................................................F... ...........82 Konfiguracja pakietów FreeBSD ...................................................F.................................................83 Konfiguracja kont użytkowników...................................................F................................................83 ............88 Zakończenie instalacji ...................................................F...................................................F... ....................88 4Q\F\KCđ2T\GINæFU[UVGOW  .............89 Wybór systemu startowego ...................................................F...................................................F. ......89 Interpretacja komunikatów startowych ...................................................F........................................90 ...............92 Skrypty startowe...................................................F...................................................F......... Logowanie się do systemu...................................................F...................................................F. ..............93 Logowanie się w trybie tekstowym i graficznym ...................................................F........................94 Konto użytkownika a konto root...................................................F..................................................95 Podsumowanie poleceń trybu tekstowego...................................................F..........................................97 Przedstawienie powłok...................................................F...................................................F.... ..........97 Uruchamianie programów w trybie tekstowym ...................................................F...........................99 Polecenia do manipulacji plikami ...................................................F..............................................101 Uruchamianie komputera ...................................................F...................................................F... Przedstawienie graficznego interfejsu użytkownika FreeBSD ...................................................F........105 Podsumowanie...................................................F...................................................F............. ...........105 Uruchamianie X ...................................................F...................................................F........... ..........107 Manipulacja plikami...................................................F...................................................F...... Uruchamianie programów w środowisku graficznym ...................................................F...............108 Konfiguracja środowiska graficznego...................................................F........................................110 Wylogowywanie się i zamykanie systemu...................................................F.......................................111 Wylogowywanie się w trybie tekstowym i graficznym ...................................................F.............111 Zamykanie systemu w trybie tekstowym i graficznym...................................................F..............112 Kiedy należy wyłączać komputer?...................................................F.............................................114 ..................114 4Q\F\KCđ9URÎđRTCEC\KPP[OKU[UVGOCOK  Konfiguracja procesu startowego ...................................................F.....................................................117 Działanie programu startowego ...................................................F.................................................118 Użycie programu startowego FreeBSD...................................................F......................................119 Ustawianie opcji jądra...................................................F...................................................F... ..........121 Użycie alternatywnego programu startowego...................................................F............................122 Zarządzanie partycjami FreeBSD i x86...................................................F............................................123 Przegląd systemów partycjonowania ...................................................F.........................................124 Ochrona partycji FreeBSD przed innymi systemami operacyjnymi.............................................124 Uzyskanie dostępu do obcych partycji we FreeBSD ...................................................F.................126 Zrozumienie systemów plików...................................................F.........................................................128 Dwa znaczenia określenia „system plików” ...................................................F..............................128 Podstawy systemu plików FreeBSD ...................................................F..........................................128 Inne systemy plików...................................................F...................................................F...... ..........129 Spis treści 7 Dostęp do obcych systemów plików z poziomu FreeBSD...................................................F...............133 Montowanie obcych systemów plików ...................................................F......................................133 Ograniczenia w użyciu obcych systemów plików ...................................................F.....................135 Dostęp do systemu plików FreeBSD z poziomu innych systemów operacyjnych..............................137 Obsługa FFS w innych systemach operacyjnych...................................................F.......................137 Uwagi dotyczące użycia partycji FreeBSD w innych systemach operacyjnych...........................138 Uruchamianie obcych programów we FreeBSD ...................................................F..............................138 Uruchamianie programów linuksowych ...................................................F....................................139 Użycie WINE do uruchamiania programów Windows...................................................F..............141 Użycie emulatora...................................................F...................................................F......... ............144 ..................145 Podsumowanie...................................................F...................................................F............. \úħè++2QFUVCYQYCCFOKPKUVTCELCU[UVGOGO 4Q\F\KCđ0CT\úF\KCCFOKPKUVTCE[LPG  Katalog /etc i jego zawartość...................................................F............................................................149 Pliki startowe systemu...................................................F...................................................F... ..........150 Pliki konfiguracyjne programów serwerowych ...................................................F.........................151 Inne pliki konfiguracyjne ...................................................F...................................................F........153 Przegląd edytorów tekstu we FreeBSD ...................................................F............................................154 Edytory tekstu pracujące w trybie tekstowym ...................................................F...........................154 Edytory tekstowe z graficznym interfejsem użytkownika ...................................................F.........155 Przykład — edycja pliku w vi ...................................................F....................................................156 Przykład — edycja pliku w gEdit ...................................................F..............................................160 Przedstawienie najważniejszych poleceń do administracji systemem ................................................163 Polecenia dostarczające informacji o systemie ...................................................F..........................164 Polecenia do manipulacji systemem ...................................................F..........................................169 Przekierowanie ...................................................F...................................................F........... .............171 ...................173 Potoki ...................................................F...................................................F................... Narzędzia administracyjne z graficznym interfejsem użytkownika...................................................F.174 Podsumowanie...................................................F...................................................F............. ..................175 4Q\F\KCđ7TWEJCOKCPKGU[UVGOWKRTQEGU[UVGTWLæEG  Przedstawienie procesów sterujących jądra ...................................................F.....................................177 Ładowanie jądra ...................................................F...................................................F.......... ............178 Kontrola jądra nad kolejnymi etapami procesu startowego ...................................................F.......178 Rola jądra w obsłudze systemu ...................................................F..................................................179 Modyfikacja skryptów startowych ...................................................F...................................................180 Edycja skryptów startowych systemu ...................................................F........................................181 Tworzenie nowych lokalnych skryptów startowych...................................................F..................182 Wewnątrz procesu logowania...................................................F...........................................................183 Metody logowania użytkowników ...................................................F.............................................183 Uwierzytelnianie użytkowników poprzez PAM ...................................................F........................186 Modyfikacja domyślnych ustawień logowania ...................................................F..........................188 Pliki z ustawieniami użytkownika...................................................F..............................................189 Użycie narzędzia cron do uruchamiania programów o określonych porach.......................................192 Użycie narzędzia at ...................................................F...................................................F...... ...........192 Przedstawienie narzędzia cron ...................................................F...................................................193 8 FreeBSD. Księga eksperta Podsumowanie...................................................F...................................................F............. Tworzenie systemowych zadań cron...................................................F..........................................194 Tworzenie zadań cron użytkownika...................................................F...........................................196 ..................196 4Q\F\KCđ CT\æF\CPKGRCTV[ELCOK Partycje — kontenery dla plików z danymi ...................................................F.....................................197 Przyczyny partycjonowania dysku...................................................F.............................................197 ............199 Tworzenie partycji...................................................F...................................................F....... .........206 Montowanie partycji ...................................................F...................................................F...... Odłączanie partycji...................................................F...................................................F...... ............210 Użycie tradycyjnych schematów partycjonowania w Uniksie ...................................................F.........211 Które katalogi mogą być partycjami? ...................................................F........................................211 Typowe schematy partycjonowania ...................................................F...........................................212 Montowanie partycji innego typu ...................................................F..............................................213 ................213 ................214 ......215 Zrozumienie FHS ...................................................F...................................................F.......... Rola FHS ...................................................F...................................................F................. Przegląd katalogów FHS...................................................F...................................................F... Zgodność FreeBSD ze standardem FHS...................................................F....................................217 Podsumowanie...................................................F...................................................F............. ..................217 4Q\F\KCđ CT\æF\CPKGRNKMCOK Prawa własności i uprawnienia...................................................F.........................................................219 Powiązania między kontami i własnością plików...................................................F......................219 Użycie uprawnień do kontroli dostępu do plików ...................................................F.....................221 Uprawnienia katalogów...................................................F...................................................F.... .......224 Projektowanie schematu uprawnień systemowych ...................................................F....................224 Polecenia do manipulacji plikami...................................................F.....................................................225 Zmiana praw własności...................................................F...................................................F.... .......226 Zmiana uprawnień...................................................F...................................................F......... ..........227 Kopiowanie i przenoszenie plików ...................................................F............................................229 Usuwanie plików...................................................F...................................................F.......... ...........232 Tworzenie i użycie dowiązań...................................................F.....................................................234 Wyszukiwanie plików ...................................................F...................................................F...... .......235 ...............240 ...........241 Archiwizacja danych ...................................................F...................................................F...... Podsumowanie...................................................F...................................................F............. Nośniki archiwizacji...................................................F...................................................F..... Przegląd narzędzi do archiwizacji danych ...................................................F.................................241 Użycie narzędzia tar ...................................................F...................................................F..... Przywracanie danych...................................................F...................................................F...... ...........242 .........245 ..................246 4Q\F\KCđ-QPHKIWTCELCFTWMCTGM Zrozumienie modelu drukowania FreeBSD ...................................................F.....................................247 Koncepcja kolejek wydruków...................................................F....................................................247 Przesyłanie zadań wydruku do kolejki...................................................F.......................................249 Rola programu Line Printer Daemon ...................................................F.........................................249 PostScript jako standardowy język drukowania...................................................F.........................250 Tworzenie kolejki wydruków...................................................F...........................................................251 Użycie plików urządzeń ...................................................F...................................................F... .......252 Tworzenie katalogu buforowania...................................................F...............................................254 Format pliku /etc/printcap ...................................................F..........................................................255 Użycie prostego filtru...................................................F...................................................F... ...........257 Spis treści 9 Sterowanie drukarką ...................................................F...................................................F...... Konfiguracja programu Ghostscript ...................................................F.................................................259 Użycie programu Ghostscript jako translatora...................................................F...........................259 Konfiguracja inteligentnego filtru...................................................F..............................................261 ................263 Przesyłanie zadań wydruku...................................................F...................................................F.....263 Kontrola zadań drukowania ...................................................F...................................................F....265 Usuwanie zadań wydruku ...................................................F...................................................F... ....266 Zmiana kolejności zadań wydruku...................................................F.............................................267 Zmiana dostępności kolejki...................................................F........................................................267 Kontrolowanie dostępu do zdalnej drukarki...................................................F.....................................268 ..................269 Podsumowanie...................................................F...................................................F............. 4Q\F\KCđ CT\æF\CPKGMQPVCOKWľ[VMQYPKMÎY  Znaczenie kont we FreeBSD ...................................................F...................................................F.........271 Korzyści płynące z użycia kont...................................................F..................................................271 Konto jako narzędzie zabezpieczeń ...................................................F...........................................272 Konta i grupy...................................................F...................................................F............ ...............273 Nazwy użytkowników, grupy oraz identyfikatory UID i GID...................................................F...274 Struktury danych konta i grupy...................................................F..................................................275 Tworzenie kont użytkowników ...................................................F........................................................276 Zasady tworzenia nazw użytkowników ...................................................F.....................................276 Użycie programu sysinstall do tworzenia kont ...................................................F..........................277 Użycie narzędzia adduser...................................................F...................................................F. .......279 Modyfikacja kont użytkowników...................................................F.....................................................281 ............282 Przesłanianie haseł ...................................................F...................................................F...... ......282 Użycie polecenia passwd ...................................................F...................................................F.. Użycie polecenia chpass...................................................F...................................................F.. ........283 Edycja pliku /etc/master.passwd ...................................................F................................................285 Zmiana identyfikatora użytkownika (UID)...................................................F................................286 Użycie grup...................................................F...................................................F.............. Usuwanie kont użytkowników ...................................................F.........................................................287 Użycie narzędzia rmuser ...................................................F...................................................F.. .......287 Usuwanie użytkowników z pliku /etc/master.passwd...................................................F................288 Usuwanie pozostałych plików użytkownika ...................................................F..............................289 ......................289 Użycie programu sysinstall do tworzenia grup ...................................................F..........................290 Edycja pliku /etc/group ...................................................F...................................................F.. .........290 Zapewnienie bezpieczeństwa kont ...................................................F...................................................291 Wybór strategii grup...................................................F...................................................F..... ...........291 Ustawianie domyślnych uprawnień pliku ...................................................F..................................293 ..................294 4Q\F\KCđ+PUVCNCELCQRTQITCOQYCPKC  Formy pakietów oprogramowania...................................................F....................................................295 Kod źródłowy a kod binarny...................................................F......................................................296 Metody dystrybucji ...................................................F...................................................F....... ..........297 Źródła oprogramowania FreeBSD...................................................F....................................................298 Źródła standardowego oprogramowania FreeBSD ...................................................F....................298 Źródła oprogramowania uniksowego...................................................F.........................................299 Źródła oprogramowania komercyjnego ...................................................F.....................................300 Podsumowanie...................................................F...................................................F............. 10 FreeBSD. Księga eksperta Instalacja pakietów ...................................................F...................................................F...... ..................300 Użycie narzędzia sysinstall ...................................................F........................................................301 Narzędzia do obsługi pakietów ...................................................F..................................................303 Zbieranie informacji o pakietach...................................................F................................................305 ............306 Użycie portów FreeBSD...................................................F...................................................F.... Omówienie funkcji jądra ...................................................F...................................................F.. Opcje startowe jądra ...................................................F...................................................F..... Ładowanie modułów jądra ...................................................F...................................................F.. Kompilowanie jądra ...................................................F...................................................F....... Instalowanie i aktualizacja systemu portów...................................................F...............................307 Kompilowanie i instalacja portu ...................................................F................................................309 Usuwanie i aktualizacja oprogramowania...................................................F........................................311 Usuwanie oprogramowania...................................................F...................................................F.. ...311 Aktualizacja oprogramowania...................................................F....................................................312 Weryfikacja autentyczności oprogramowania...................................................F..................................314 Podsumowanie...................................................F...................................................F............. ..................315 4Q\F\KCđ-QPHKIWTCELCLæFTC  .............317 Rola jądra we FreeBSD...................................................F...................................................F.... .......317 Instalowanie i modyfikowanie jądra ...................................................F..........................................318 .................319 ..........320 ...............321 Uzyskanie kodu źródłowego jądra ...................................................F.............................................321 .........322 Konfigurowanie jądra...................................................F...................................................F..... .......325 Wykonanie kompilacji ...................................................F...................................................F..... Użycie nowego jądra...................................................F...................................................F...... .........325 ................326 Kiedy należy dokonać aktualizacji jądra?...................................................F..................................326 Instalowanie nowego jądra...................................................F...................................................F......327 Kompilowanie i użycie nowego jądra...................................................F........................................327 ..................328 4Q\F\KCđ:9KPFQY5[UVGO  Zrozumienie X Window System ...................................................F......................................................329 ..............330 ...........334 ...............335 Ogólne wskazówki dotyczące konfiguracji...................................................F................................336 Struktura pliku XF86Config...................................................F.......................................................336 ...........338 Ustawienia ekranu ...................................................F...................................................F........ ........339 Zmiana karty graficznej ...................................................F...................................................F.. Zmiana ustawień monitora ...................................................F...................................................F. .....340 Zmiana konfiguracji myszy...................................................F...................................................F.....341 Dodawanie i usuwanie czcionek ...................................................F................................................342 Narzędzia do zmiany konfiguracji X ...................................................F.........................................345 Opcje X na poziomie użytkownika ...................................................F..................................................346 Zmiana menedżera okien lub środowiska biurka...................................................F.......................346 Zmiana prędkości śledzenia myszy...................................................F............................................347 Zmiana prędkości powtarzania klawiszy ...................................................F...................................348 Uruchamianie wielu sesji X...................................................F..............................................................349 Podsumowanie...................................................F...................................................F............. ..................350 Model GUI ...................................................F...................................................F................ Sieciowa natura X ...................................................F...................................................F........ Aktualizowanie jądra...................................................F...................................................F..... Podsumowanie...................................................F...................................................F............. Zmiana konfiguracji X...................................................F...................................................F.... \úħè+++-QPHKIWTCELCUKGEKV Spis treści 11 Użycie DHCP ...................................................F...................................................F.............. Testowanie konfiguracji ...................................................F...................................................F.. Podsumowanie...................................................F...................................................F............. 4Q\F\KCđ2QFUVCYQYCMQPHKIWTCELCUKGEK Cechy sieci lokalnych i internetowych...................................................F.............................................353 Najważniejsze urządzenia sieciowe ...................................................F...........................................354 Cechy TCP/IP...................................................F...................................................F............. .............355 TCP/IP a inne porty sieciowe...................................................F.....................................................356 Wprowadzenie do funkcji trasowania ...................................................F........................................357 Adresy IP, nazwy hostów i domeny...................................................F...........................................359 Użycie statycznego adresu IP ...................................................F...........................................................360 Uzyskanie adresu IP ...................................................F...................................................F...... ..........360 Konfigurowanie z użyciem narzędzia sysinstall ...................................................F........................361 .......363 Ręczne konfigurowanie...................................................F...................................................F.... ..................367 ..............368 Prosty test pingowania ...................................................F...................................................F... .........368 Testowanie funkcji rozwiązywania nazw ...................................................F..................................370 Diagnozowanie problemów z trasowaniem ...................................................F...............................370 Testowanie zaawansowanych protokołów ...................................................F.................................371 ..................372 4Q\F\KCđ2QđæE\GPKCOQFGOQYG  Wybór dostawcy usług internetowych ...................................................F.............................................373 Sprawdzenie działania modemu ...................................................F.......................................................374 Użycie programu dostępowego z graficznym interfejsem użytkownika.............................................375 Wybór programu dostępowego ...................................................F..................................................376 Utworzenie konfiguracji połączenia...................................................F...........................................376 Inicjowanie połączenia...................................................F...................................................F... .........380 Użycie programów dostępowych w trybie tekstowym...................................................F.....................381 Edycja plików pomocniczych ...................................................F....................................................381 Konfigurowanie obsługi PPP w jądrze...................................................F.......................................381 Użycie zdefiniowanej konfiguracji ...................................................F............................................385 ...........385 ..........386 ..386 ......386 ............387 ..................388 4Q\F\KCđ-QPEGRELGUGTYGTÎYKMNKGPVÎYUKGEKQY[EJ  Zrozumienie roli klientów i serwerów...................................................F..............................................389 Zrozumienie portów i ich zastosowania ...................................................F...........................................390 Rola numerów portów...................................................F...................................................F...... .......391 Standardowe przypisania numerów portów TCP/IP ...................................................F..................392 Porty TCP, UDP i inne typy portów ...................................................F..........................................392 Śledzenie połączenia sieciowego...................................................F......................................................393 ............394 .........394 .........395 ............396 Użycie PPPoE i łącza DSL...................................................F...................................................F. Czym jest PPPoE?...................................................F...................................................F......... Pakiety PPPoE we FreeBSD ...................................................F...................................................F. Konfigurowanie PPPoE...................................................F...................................................F..... Użycie PPPoE ...................................................F...................................................F............. Inicjacja połączenia ...................................................F...................................................F..... Rola trasowania w sieci...................................................F...................................................F.. Odpowiedź serwera ...................................................F...................................................F........ Firewalle i NAT ...................................................F...................................................F.......... Podsumowanie...................................................F...................................................F............. 12 FreeBSD. Księga eksperta Podsumowanie...................................................F...................................................F............. Metody uruchamiania serwerów ...................................................F......................................................397 Ręczne uruchamianie serwerów...................................................F.................................................397 Użycie bezpośrednich skryptów startowych ...................................................F..............................397 Użycie superserwera ...................................................F...................................................F...... .........398 Użycie narzędzia netstat do diagnostyki sieciowej ...................................................F..........................400 Podstawy użycia narzędzia netstat ...................................................F.............................................401 Uzyskanie informacji o interfejsach sieciowych...................................................F........................402 Uzyskanie statystyk sieciowych...................................................F.................................................402 Użycie narzędzia netstat w praktyce ...................................................F..........................................402 ..................403 4Q\F\KCđ-QPHKIWTQYCPKGHKTGYCNNC  .............405 Zrozumienie zagrożenia ...................................................F...................................................F... Ataki z zewnątrz...................................................F...................................................F......... .............406 Złośliwi użytkownicy wewnątrz sieci ...................................................F........................................407 ...408 Nieautoryzowane programy ...................................................F...................................................F. .....................409 Firewalle filtrujące pakiety...................................................F.........................................................409 Routery NAT...................................................F...................................................F.............. .............409 .............411 Serwery proxy ...................................................F...................................................F............ Narzędzia FreeBSD do obsługi firewalla ...................................................F.........................................412 Typy firewalli ...................................................F...................................................F........... Narzędzia do filtrowania pakietów — ipfw i IP Filter...................................................F...............412 Typowe serwery proxy...................................................F...................................................F..... .......413 Tworzenie skryptu firewalla...................................................F.............................................................414 .........414 Niezbędne opcje jądra ...................................................F...................................................F.... Domyślna zasada...................................................F...................................................F.......... ...........415 Wybór akceptowanych i odrzucanych typów ruchu ...................................................F..................416 Projektowanie właściwych reguł...................................................F................................................418 Automatyzacja skryptu firewalla ...................................................F...............................................422 .............423 ..................424 Konfigurowanie NAT...................................................F...................................................F....... Podsumowanie...................................................F...................................................F............. \úħè+85GTYGT[V Typy serwerów plików ...................................................F...................................................F..... 4Q\F\KCđ5GTYGT[RNKMÎY .............427 Serwery transmisji plików a serwery współdzielenia plików ...................................................F....427 Dodatkowe funkcje serwera plików...................................................F...........................................428 Typowe serwery plików i ich wykorzystanie...................................................F.............................429 Przygotowanie serwera FTP...................................................F...................................................F..........431 Typowe programy serwerowe FTP ...................................................F............................................431 ....432 Uruchamianie serwera FTP...................................................F...................................................F. Przygotowanie serwera NFS ...................................................F...................................................F.........433 Definiowanie eksportowanych systemów plików...................................................F......................433 Kwestie zabezpieczeń ...................................................F...................................................F..... Uruchamianie serwera NFS ...................................................F...................................................F. ........435 ...436 .............436 Konfigurowanie ustawień globalnych...................................................F........................................437 Dopasowanie haseł...................................................F...................................................F........ ..........439 Przygotowanie Samby ...................................................F...................................................F...... Spis treści 13 Podsumowanie...................................................F...................................................F............. Typy serwerów pocztowych...................................................F...................................................F. Serwery typu push i pull...................................................F...................................................F. Przykłady serwerów push...................................................F...................................................F.. Przykłady serwerów pull...................................................F...................................................F.. Definiowanie udziałów plików ...................................................F..................................................440 .......442 Uruchomienie Samby...................................................F...................................................F....... ..................442 4Q\F\KCđ5GTYGT[RQE\VQYG .........443 .........443 ......446 .......446 Przygotowanie serwera SMTP ...................................................F.........................................................448 Kwestie konfiguracji domeny ...................................................F....................................................448 Pliki konfiguracyjne serwera sendmail ...................................................F......................................448 Zmiana domyślnej konfiguracji ...................................................F.................................................449 Blokowanie spamu ...................................................F...................................................F......... .........451 Przygotowanie serwera POP lub IMAP ...................................................F...........................................457 Przygotowanie programu Fetchmail...................................................F.................................................458 Plik konfiguracyjny Fetchmail ...................................................F...................................................459 Uruchomienie programu Fetchmail poprzez zadanie cron.................................................F...........461 Uruchomienie programu Fetchmail jako demona...................................................F......................462 Podsumowanie...................................................F...................................................F............. ..................462 4Q\F\KCđ5GTYGT[999  Kiedy warto uruchomić serwer WWW? ...................................................F..........................................463 Serwery WWW dla systemu FreeBSD...................................................F.............................................464 Podstawowa konfiguracja serwera Apache ...................................................F......................................465 Uruchamianie serwera Apache...................................................F...................................................466 Plik konfiguracyjny serwera Apache ...................................................F.........................................467 Konfigurowanie podstawowych funkcji ...................................................F....................................467 Ustawianie opcji katalogu serwera...................................................F.............................................469 ....471 Użycie modułów Apache ...................................................F...................................................F.... Tworzenie stron internetowych ...................................................F........................................................472 Podsumowanie...................................................F...................................................F............. Podstawowa struktura języka HTML...................................................F.........................................473 Narzędzia do tworzenia stron internetowych ...................................................F.............................476 Projektowanie przenośnych stron internetowych...................................................F.......................477 ..................479 4Q\F\KCđ5GTYGT[NQIQYCPKC  Typy serwerów logowania...................................................F...................................................F.. ...........481 Konfigurowanie serwera Telnet ...................................................F.......................................................483 Zrozumienie działania Telnetu...................................................F...................................................483 Uruchomienie serwera Telnet ...................................................F....................................................484 Ograniczanie dostępu do serwera Telnet...................................................F....................................484 Konfigurowanie serwera SSH ...................................................F..........................................................485 Przedstawienie zabezpieczeń protokołu SSH ...................................................F............................486 Dostępne programy serwerowe SSH...................................................F..........................................487 ...487 Uruchomienie serwera SSH ...................................................F...................................................F. Konfigurowanie opcji SSH ...................................................F...................................................F. ....488 Konfigurowanie zdalnego dostępu X ...................................................F...............................................489 Zrozumienie powiązania między klientem i serwerem X...................................................F..........490 Użycie X poprzez tryb tekstowy ...................................................F................................................491 Użycie protokołu XDMCP...................................................F...................................................F... ...495 14 FreeBSD. Księga eksperta Podsumowanie...................................................F...................................................F............. Serwery DHCP ...................................................F...................................................F............. Przygotowanie serwera XDMCP...................................................F......................................................495 ........500 Uruchomienie serwera VNC ...................................................F...................................................F. Zrozumienie powiązania między klientem i serwerem VNC ...................................................F....500 Instalowanie VNC ...................................................F...................................................F......... ..........501 Konfigurowanie serwera VNC...................................................F...................................................502 Nawiązanie połączenia VNC ...................................................F...................................................F..504 ....505 Użycie VNC poprzez inetd ...................................................F...................................................F. ..................507 4Q\F\KCđ+PPGV[R[UGTYGTÎY .................509 Kiedy należy użyć serwera DHCP? ...................................................F...........................................510 Instalowanie serwera DHCP ...................................................F...................................................F...511 Podstawowa konfiguracja DHCP...................................................F...............................................512 Przydzielenie statycznych adresów IP ...................................................F.......................................514 ...................515 Kiedy należy użyć serwera DNS?...................................................F..............................................515 Podstawowa konfiguracja serwera ...................................................F.............................................517 Konfigurowanie strefy...................................................F...................................................F.... .........519 ....................522 Omówienie protokołu NTP ...................................................F...................................................F.. ...522 Wyszukiwanie macierzystych serwerów czasu...................................................F..........................523 .......524 Konfigurowanie NTP ...................................................F...................................................F....... ..................527 Serwery DNS...................................................F...................................................F.............. Serwery czasu ...................................................F...................................................F............ Serwery czcionek...................................................F...................................................F......... Obsługa czcionek w X Window System ...................................................F....................................527 Konfigurowanie serwera czcionek ...................................................F.............................................528 .......530 Użycie serwera czcionek...................................................F...................................................F.. ..................531 Podsumowanie...................................................F...................................................F............. \úħè80CLRQRWNCTPKGLU\GRTQITCO[ 4Q\F\KCđĦTQFQYKUMCRWNRKVW  Rola środowiska pulpitu ...................................................F...................................................F.. ..............535 Przegląd dostępnych środowisk pulpitu ...................................................F...........................................537 ...................538 ..............540 ...................542 KDE...................................................F...................................................F...................... GNOME ...................................................F...................................................F.................... XFce ...................................................F...................................................F..................... Tworzenie własnego środowiska pulpitu ...................................................F...................................543 Podsumowanie...................................................F...................................................F............. Korzystanie z GNOME ...................................................F...................................................F...... ...........545 ....545 Uruchamianie GNOME...................................................F...................................................F....... ...........546 Operacje na plikach...................................................F...................................................F...... Konfigurowanie pulpitu GNOME...................................................F..............................................546 ..................554 4Q\F\KCđ0CT\úF\KCUKGEKQYG ...............555 Przedstawienie popularnych programów pocztowych...................................................F...............556 Wstępne przygotowanie i konfiguracja...................................................F......................................557 Programy pocztowe ...................................................F...................................................F........ Spis treści 15 Przeglądarki internetowe ...................................................F...................................................F. Obsługa czcionek ...................................................F...................................................F......... Drukowanie ...................................................F...................................................F............... Import i eksport plików ...................................................F...................................................F.. Użycie klientów Telnetu ...................................................F...................................................F.. Użycie klientów SSH ..........................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

FreeBSD. Księga eksperta
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: