Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00357 005312 19045561 na godz. na dobę w sumie
GIMP Biblia - książka
GIMP Biblia - książka
Autor: , Liczba stron: 744
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2766-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> gimp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kompendium wiedzy na temat GIMP-a!

GIMP to jedno z tych narzędzi, w przypadku których stosunek jakości do ceny zmierza do nieskończoności. Jest całkowicie darmowe, ma wiele funkcji oraz wierną, chętną do pomocy społeczność użytkowników i deweloperów. Pierwsza wersja GIMP-a ukazała się ponad piętnaście lat temu i od tego czasu jest on nieustannie rozwijany. Efekt? Program ten stanowi realną i rozsądną alternatywę dla innych popularnych, lecz drogich aplikacji do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej. O popularności GIMP-a niech świadczy fakt publikacji licznych książek, a wśród nich tej wyjątkowej: 'GIMP. Biblia'.

Każdy, kto zna tę serię, wie, że znajdzie w niej komplet informacji na temat omawianego zagadnienia. Nie inaczej jest w przypadku książki poświęconej GIMP-owi. W trakcie lektury poznasz mocne i słabe strony tego programu oraz jego ograniczenia. Zaprzyjaźnisz się z zaproponowaną przez autorów koncepcją interfejsu oraz dostosujesz go do własnych potrzeb. Następnie zdobędziesz podstawową wiedzę na temat grafiki rastrowej oraz jej zalet i wad, by szybko przejść do ciekawszych zagadnień. Nauczysz się korzystać z dostarczonych narzędzi, pracować z warstwami, maskami oraz ścieżkami. Ponadto odkryjesz możliwości kanałów, filtrów oraz funkcji korygujących grafikę. To tylko niektóre z tematów poruszanych przez autorów w tym kompendium wiedzy na temat GIMP-a. Poznaj jego możliwości!

Poznaj alternatywne rozwiązanie dla drogich programów graficznych!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: GIMP Bible Tłumaczenie: Piotr Pilch ISBN: 978-83-246-2766-0 Copyright © 2010 by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana. All Rights Reserved. This translation published under license. Translation copyright © 2011 by Helion S.A. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wiley and the Wiley logo are trademarks or registered trademarks of John Wiley Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries, and may not be used without written permission. All other trademarks are the property of their respective owners. Wiley Publishing, Inc. is not associated with any product or vendor mentioned in this book. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniej-szej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficz-ną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/gimpbi.zip Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie?gimpbi Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treħci O autorach ....................................................................................................... 17 O redaktorze technicznym ............................................................................. 18 Wprowadzenie ................................................................................................. 19 Czúħè I Program GIMP .................................................................... 25 Rozdziađ 1. Czym jest GIMP? .............................................................................. 27 Co program GIMP potrafi, a czego nie ...............................................................................................30 Praca z interfejsem programu GIMP ...................................................................................................31 Okna i menu ..................................................................................................................................32 Doki i okna dialogowe ..................................................................................................................34 Obrazy i páótna .............................................................................................................................42 Ustawianie preferencji ........................................................................................................................48 MenedĪer moduáów ......................................................................................................................48 Preferencje programu GIMP .........................................................................................................49 Dostosowywanie skrótów klawiaturowych .........................................................................................66 Podsumowanie ....................................................................................................................................67 Rozdziađ 2. Myħlenie w sposób cyfrowy .......................................................... 69 Porównanie obrazów cyfrowych z tradycyjnymi fotografiami ...........................................................70 Porównanie grafiki rastrowej i wektorowej ........................................................................................72 Obrazy rastrowe ............................................................................................................................72 Obrazy wektorowe ........................................................................................................................73 RozdzielczoĞü i rozmiar obrazu ..........................................................................................................75 Zmiana rozmiaru i rozdzielczoĞci obrazu .....................................................................................76 Myląca terminologia .....................................................................................................................78 GáĊbia kolorów ...................................................................................................................................79 Obszary kolorów i tryby kolorów .......................................................................................................80 Obszary kolorów ...........................................................................................................................80 Tryby kolorów ..............................................................................................................................82 Kompresja ...........................................................................................................................................84 Kompresja bezstratna ....................................................................................................................85 Kompresja stratna .........................................................................................................................86 Podsumowanie ....................................................................................................................................88 8 GIMP. Biblia Czúħè II Wprowadzenie .................................................................. 89 Rozdziađ 3. Praca z plikami ............................................................................... 91 Otwieranie plików ...............................................................................................................................92 Otwieranie obrazów ......................................................................................................................92 Tworzenie nowego pustego obrazu ...............................................................................................98 Generowanie obrazu za pomocą wtyczki lub urządzenia ............................................................100 Zarządzanie otwartymi obrazami ................................................................................................105 Praca w obrĊbie okna obrazu ............................................................................................................107 Kopiowanie i wklejanie ....................................................................................................................109 Zabawne rzeczy do wykonania za pomocą wklejania .................................................................109 Zaawansowane kopiowanie i wklejanie z zastosowaniem buforów ............................................111 Korzystanie z funkcji cofania ............................................................................................................112 Zapisywanie plików ..........................................................................................................................114 Wáasny format programu GIMP — XCF ....................................................................................115 Inne formaty ...............................................................................................................................116 Podsumowanie ..................................................................................................................................120 Rozdziađ 4. Krótki przeglæd narzúdzi programu GIMP ................................... 121 Menu Widok .....................................................................................................................................121 Modyfikowanie widoku w oknie obrazu .....................................................................................121 UĪywanie filtrów wyĞwietlania do poprawnego prezentowania przez program GIMP kolorów na ekranie monitora ...................................................................................................124 WyĞwietlanie i ukrywanie informacji .........................................................................................125 Kontrolki przyciągające ..............................................................................................................126 Kolor wyĞcióáki ..........................................................................................................................126 WyĞwietlanie i ukrywanie obszarów okna obrazu ......................................................................127 NarzĊdzia zaznaczania ......................................................................................................................127 Zaznaczenie prostokątne .............................................................................................................128 Zaznaczenie eliptyczne ...............................................................................................................130 Zaznaczenie odrĊczne .................................................................................................................130 Zaznaczenie rozmyte ..................................................................................................................131 Zaznaczenie wedáug koloru ........................................................................................................131 Inteligentne noĪyce .....................................................................................................................131 Zaznaczenie pierwszego planu ...................................................................................................132 NarzĊdzia obrazów ............................................................................................................................133 NarzĊdzia informacyjne ..............................................................................................................133 NarzĊdzia przeksztaácania ...........................................................................................................135 NarzĊdzia rysownicze .......................................................................................................................135 NarzĊdzia kolorów ............................................................................................................................135 Podsumowanie ..................................................................................................................................136 Rozdziađ 5. Korzystanie ze ħcieľek ................................................................. 137 Zalety ĞcieĪek: trochĊ wektorowoĞci w grafice rastrowej .................................................................137 Tworzenie ĞcieĪek .............................................................................................................................139 Rysowanie za pomocą narzĊdzia ĝcieĪki ....................................................................................139 Tworzenie ĞcieĪki za pomocą zaznaczenia .................................................................................143 Zarządzanie ĞcieĪkami ......................................................................................................................148 Okno dialogowe ĝcieĪki .............................................................................................................148 Importowanie i eksportowanie ĞcieĪek .......................................................................................151 Spis treħci 9 Zastosowanie ĞcieĪek ........................................................................................................................154 Rysowanie wzdáuĪ ĞcieĪki ..........................................................................................................154 Zaznaczenie tworzone za pomocą ĞcieĪki ...................................................................................162 Podsumowanie ..................................................................................................................................163 Rozdziađ 6. Praca z warstwami i maskami ..................................................... 165 Zarządzanie warstwami .....................................................................................................................166 Krótki przegląd okna dialogowego Warstwy ..............................................................................167 Dodawanie, duplikowanie i usuwanie warstw ............................................................................169 Rozmieszczanie warstw na stosie ...............................................................................................173 Scalanie warstw ..........................................................................................................................173 Modyfikowanie warstw .....................................................................................................................175 Zmiana rozmiaru warstw ............................................................................................................176 Wyrównywanie warstw ..............................................................................................................179 UĪycie przezroczystoĞci warstwy ...............................................................................................182 Tryby mieszania ................................................................................................................................187 Zastosowanie masek warstw .............................................................................................................193 Definiowanie masek warstw .......................................................................................................193 Modyfikowanie masek warstw ...................................................................................................195 Skuteczne korzystanie z funkcji menu Zaznaczenie ...................................................................197 Podsumowanie ..................................................................................................................................200 Rozdziađ 7. Zastosowanie kanađów ................................................................ 201 Kanaáy ...............................................................................................................................................201 Czerwony, zielony i niebieski: domyĞlne kanaáy kolorów ..........................................................202 TrochĊ zachwytu: kanaá alfa .......................................................................................................203 UĪycie kanaáów .................................................................................................................................206 Tworzenie kanaáów .....................................................................................................................206 Korzystanie z utworzonych kanaáów ..........................................................................................207 Praktyczne zastosowanie: zmiana táa ..........................................................................................209 Podsumowanie ..................................................................................................................................213 Czúħè III Przetwarzanie obrazów ................................................ 215 Rozdziađ 8. Przeksztađcanie obrazów ............................................................. 217 Polecenia modyfikujące dostĊpne w menu Obraz i Warstwa ............................................................217 OkreĞlanie wymiarów .................................................................................................................218 Przycinanie i gilotynowanie ........................................................................................................221 Odbijanie i obracanie ..................................................................................................................225 Dodatek Liquid Rescale, czyli byü moĪe najciekawsza rzecz dotąd ...........................................228 Zastosowanie narzĊdzi menu Obraz ..................................................................................................239 NarzĊdzie Wyrównaj ..................................................................................................................240 NarzĊdzie Kadruj ........................................................................................................................243 NarzĊdzie Odbicie ......................................................................................................................246 Podsumowanie ..................................................................................................................................247 Rozdziađ 9. Korygowanie kolorów .................................................................. 249 UĪycie menu Kolory .........................................................................................................................251 Praca z narzĊdziami kolorów ......................................................................................................251 Odwracanie wartoĞci ..................................................................................................................272 UĪycie funkcji automatycznego modyfikowania ........................................................................272 Praca z oddzielnymi skáadowymi kolorów .................................................................................279 10 GIMP. Biblia Ponowne odwzorowywanie kolorów ..........................................................................................287 Analizowanie kolorów za pomocą narzĊdzi podmenu Informacje ..............................................299 Dodatki filtrów menu Kolory ......................................................................................................302 Eksportowanie separacji kolorów za pomocą dodatku Separate+ .....................................................309 Podsumowanie ..................................................................................................................................313 Rozdziađ 10. Praca z tekstem .......................................................................... 315 Zastosowania tekstu w obrazach .......................................................................................................315 Dodawanie i edytowanie tekstu ........................................................................................................316 Dostosowywanie tekstu za pomocą panelu .................................................................................319 Umieszczanie tekstu wzdáuĪ ĞcieĪki ...........................................................................................324 Tworzenie ĞcieĪki za pomocą tekstu ...........................................................................................325 Praca z warstwami tekstowymi .........................................................................................................327 Podsumowanie ..................................................................................................................................329 Rozdziađ 11. Rysowanie w programie GIMP ................................................... 331 UĪycie pĊdzli ....................................................................................................................................332 Dopasowywanie pĊdzli ...............................................................................................................333 Tworzenie nowych pĊdzli ...........................................................................................................338 GIMP Paint Studio, czyli zestaw predefiniowanych ustawieĔ dla malarzy ................................348 Rysowanie linii kaligraficznych za pomocą narzĊdzia Stalówka ......................................................349 Praca z gradientami ...........................................................................................................................351 Tworzenie wypeánieĔ za pomocą deseni ...........................................................................................355 Podsumowanie ..................................................................................................................................356 Rozdziađ 12. Ulepszanie zdjúè ......................................................................... 357 Tradycyjne narzĊdzia fotografa .........................................................................................................358 NarzĊdzie Rozmywanie/Wyostrzanie .........................................................................................358 NarzĊdzie Rozsmarowywanie .....................................................................................................360 NarzĊdzie RozjaĞnij/Wypal ........................................................................................................363 UĪycie narzĊdzi Klonowanie i àatka do usuwania problematycznych obszarów .............................365 NarzĊdzie Klonowanie ................................................................................................................366 NarzĊdzie Klon perspektywy ......................................................................................................370 NarzĊdzie àatka ..........................................................................................................................373 UĪycie dodatku Exposure Blend .......................................................................................................375 Podsumowanie ..................................................................................................................................380 Czúħè IV Filtry i efekty ................................................................ 381 Rozdziađ 13. Zastosowanie filtrów rozmycia, uwydatniania i znieksztađcenia ....................................................................... 383 Wspólne cechy filtrów ......................................................................................................................384 Zastosowanie filtrów podmenu Rozmycie ........................................................................................387 Rozmywanie ...............................................................................................................................387 Rozmycie Gaussa ........................................................................................................................387 Rozmycie w ruchu ...................................................................................................................389 Pikselizacja .................................................................................................................................391 Selektywne rozmycie Gaussa .....................................................................................................393 Rozmycie kafelkowe ..................................................................................................................394 Filtry podmenu Uwydatnianie ...........................................................................................................395 Wygáadzanie ...............................................................................................................................395 Usuwanie przeplotu ....................................................................................................................396 Spis treħci 11 Odplamianie ................................................................................................................................397 UsuĔ paski ..................................................................................................................................398 Filtr NL .......................................................................................................................................399 Usuwanie czerwonych oczu ........................................................................................................400 Wyostrzanie ................................................................................................................................401 Maska wyostrzająca ....................................................................................................................402 Filtry podmenu Znieksztaácenia ........................................................................................................403 ZaĞlepienie ..................................................................................................................................403 Wyginanie ...................................................................................................................................404 Wytáoczenie ................................................................................................................................406 Grawerowanie .............................................................................................................................407 CzyĞü co drugi wiersz .................................................................................................................409 Deformowanie ............................................................................................................................409 Znieksztaácenie geometryczne ....................................................................................................413 Mozaika ......................................................................................................................................414 Wydruk gazetowy .......................................................................................................................416 ZawiniĊcie strony ........................................................................................................................417 Wirowanie ..................................................................................................................................418 Falowanie ...................................................................................................................................419 PrzesuniĊcie ................................................................................................................................420 Propagacja wartoĞci ....................................................................................................................421 Wideo .........................................................................................................................................422 Faluj ............................................................................................................................................423 SkrĊcenie i zaciskanie .................................................................................................................424 Wiatr ...........................................................................................................................................425 Podsumowanie ..................................................................................................................................426 Rozdziađ 14. Uľycie filtrów tworzenia obrazów ............................................ 427 Filtry podmenu ĝwiatáo i cieĔ ...........................................................................................................427 Báysk gradientowy ......................................................................................................................428 Flara obiektywu ..........................................................................................................................431 Efekty Ğwietlne ...........................................................................................................................432 Báyskotanie .................................................................................................................................435 Supernowa ..................................................................................................................................437 Rzucanie cienia ...........................................................................................................................438 Perspektywa ................................................................................................................................439 Efekt Xach ..................................................................................................................................439 Soczewka ....................................................................................................................................439 Szklane páytki .............................................................................................................................440 Filtry podmenu Szum ........................................................................................................................441 Szum HSV ..................................................................................................................................441 Wygnieü ......................................................................................................................................441 Wyciosaj .....................................................................................................................................441 Szum RGB ..................................................................................................................................442 Rozszarp .....................................................................................................................................443 Rozrzucenie ................................................................................................................................444 Filtry podmenu Renderowanie ..........................................................................................................445 Podmenu Chmury .......................................................................................................................445 Podmenu Natura .........................................................................................................................446 Podmenu DeseĔ ..........................................................................................................................448 Rozrzut obwodu ..........................................................................................................................453 12 GIMP. Biblia Przeglądarka fraktali ...................................................................................................................453 Gfigury .......................................................................................................................................454 Lawa ...........................................................................................................................................455 Linia Nowej ................................................................................................................................455 Projektant sfery ...........................................................................................................................456 Spyrogimp ..................................................................................................................................456 Podsumowanie ..................................................................................................................................457 Rozdziađ 15. Uľycie filtrów kompozycji ......................................................... 459 Praca z filtrami podmenu Wykrywanie krawĊdzi .............................................................................460 RóĪnicowe rozmycie Gaussa ......................................................................................................462 KrawĊdĨ ......................................................................................................................................464 Laplace .......................................................................................................................................467 Neon ...........................................................................................................................................467 Sobel ...........................................................................................................................................469 UĪycie filtrów podmenu Ogólne .......................................................................................................470 Znieksztaácenie macierzowe .......................................................................................................470 Rozciągaj i Erozja .......................................................................................................................474 UĪycie filtrów podmenu àączenie ....................................................................................................476 àączenie gáĊbi .............................................................................................................................476 Odcinek filmu .............................................................................................................................478 Korzystanie z filtrów odwzorowania ................................................................................................483 Mapowanie wypukáoĞci ..............................................................................................................483 Przesuwanie ................................................................................................................................486 Znieksztaácenie fraktalne ............................................................................................................488 Iluzja ...........................................................................................................................................491 Stwórz bezszwowy .....................................................................................................................492 Odwzorowanie obiektu ...............................................................................................................493 Papierowe kawaáki ......................................................................................................................498 Maáe kafelki ................................................................................................................................500 Kafelki ........................................................................................................................................501 Deformowanie ............................................................................................................................502 Podsumowanie ..................................................................................................................................507 Rozdziađ 16. Ulepszanie obrazów za pomocæ filtrów artystycznych ........... 509 Filtry artystyczne ..............................................................................................................................509 Nakáadanie na páótno ..................................................................................................................509 Rysunek ......................................................................................................................................511 Kubizm .......................................................................................................................................511 GIMPresjonista ...........................................................................................................................513 Farba olejna ................................................................................................................................514 Fotokopia ....................................................................................................................................515 Predator .......................................................................................................................................516 Lekki Īar .....................................................................................................................................518 Van Gogh (LIC) ..........................................................................................................................519 Filtry podmenu Dekoracja ................................................................................................................520 Dodaj fazĊ ...................................................................................................................................520 Dodaj krawĊdĨ ............................................................................................................................521 Plama po kawie ...........................................................................................................................523 Poszarpana krawĊdĨ ....................................................................................................................524 Stara fotografia ...........................................................................................................................525 Spis treħci 13 Zaokrąglone rogi .........................................................................................................................527 Slajd ............................................................................................................................................527 Schematyczne wyĪáobienie .........................................................................................................529 Schematyczne chromowanie .......................................................................................................530 Podsumowanie ..................................................................................................................................531 Rozdziađ 17. Uľycie filtrów specjalizowanych ............................................... 533 Filtry podmenu Sieü WWW ..............................................................................................................533 Mapa obrazu ...............................................................................................................................534 Póá-spáaszczenie ..........................................................................................................................535 Image slice ..................................................................................................................................536 Filtry podmenu Animacja .................................................................................................................538 Przenikanie .................................................................................................................................538 Falowanie ...................................................................................................................................539 Obracająca siĊ kula .....................................................................................................................540 Fale .............................................................................................................................................541 Optymalizowanie filtrów ............................................................................................................541 Alfa na logo ......................................................................................................................................542 Otoczka 3D .................................................................................................................................542 Podsumowanie ..................................................................................................................................545 Rozdziađ 18. Przetwarzanie wsadowe za pomocæ filtrów automatyzujæcych .................................... 547 Przetwarzanie wsadowe wielu plików ..............................................................................................548 UĪycie dodatku Batch Process ....................................................................................................548 Zastosowanie dodatku Contact Sheet .........................................................................................558 Automatyzowanie zadaĔ za pomocą filtru Filtermacro pakietu GAP ...............................................560 Okno filtru Filtermacro ...............................................................................................................562 Dodawanie operacji ....................................................................................................................563 NarzĊdzie Filter All Layers ...............................................................................................................565 UĪycie narzĊdzia Filter All Layers .............................................................................................565 Szybki skrót: Selection to AnimImage .......................................................................................569 Podsumowanie ..................................................................................................................................571 Rozdziađ 19. Uľycie pakietu GIMP Animation Package .................................. 573 UĪycie sekwencji klatek i warstw do utworzenia animacji ...............................................................574 Tworzenie prostej animacji GIF przy uĪyciu warstw .................................................................574 Przeksztaácanie obrazów w warstwy i warstw w obrazy .............................................................578 Zarządzanie klatkami sekwencji obrazów za pomocą pakietu GAP ...........................................583 Wygodne funkcje usprawniające przepáyw zadaĔ .............................................................................590 UĪycie funkcji Move Path ..........................................................................................................591 Morfing .......................................................................................................................................593 Przenikanie ujĊü ..........................................................................................................................597 Tworzenie scenorysu ........................................................................................................................601 Podsumowanie ..................................................................................................................................604 Rozdziađ 20. Korzystanie w programie GIMP z funkcji wideo ....................... 605 Odtwarzanie wideo ...........................................................................................................................606 Karta Video Options ...................................................................................................................607 Karta Audio Options ...................................................................................................................610 Karta Preferences ........................................................................................................................612 14 GIMP. Biblia Kodowanie wideo .............................................................................................................................613 Ustawianie opcji wideo ...............................................................................................................615 Ustawianie opcji audio ................................................................................................................626 Konfigurowanie narzĊdzia audio ................................................................................................628 UĪycie karty Extras .....................................................................................................................629 Karta Encoding ...........................................................................................................................631 WyodrĊbnianie klatek z pliku wideo .................................................................................................632 UĪycie opcji Extract Videorange ................................................................................................632 UĪycie funkcji wyodrĊbniania bazującej na odtwarzaczu MPlayer ............................................636 Podsumowanie ..................................................................................................................................638 Czúħè V Zagadnienia zaawansowane ......................................... 639 Rozdziađ 21. Wyszukiwanie i instalowanie dodatków ................................... 641 Witryna GIMP Plugin Registry .........................................................................................................642 Instalowanie dodatków .....................................................................................................................644 Instalowanie skryptów ................................................................................................................645 Instalowanie dodatków kompilowanych .....................................................................................646 Kilka dodatków wartych uwagi ........................................................................................................648 Exposure Blend ...........................................................................................................................649 GIMP-GAP .................................................................................................................................650 GIMPshop i GimPhoto/GimPad .................................................................................................654 GREYCstoration i G’MIC ..........................................................................................................656 Layer Effects ...............................................................................................................................658 Liquid Rescale ............................................................................................................................661 Separate+ ....................................................................................................................................665 Podsumowanie ..................................................................................................................................669 Rozdziađ 22. Tworzenie efektów niestandardowych za pomocæ skryptów ... 671 WielojĊzykowy program GIMP: obsáugiwane jĊzyki skryptowe ......................................................672 Scheme i Python — podstawowe jĊzyki skryptowe programu GIMP ........................................673 Inne jĊzyki skryptowe obsáugiwane przez program GIMP .........................................................676 Korzystanie z przeglądarki procedur ..........................................................................................676 Zastosowanie konsoli skryptów ........................................................................................................677 Podsumowanie ..................................................................................................................................678 Dodatki ....................................................................................... 679 Dodatek A Pobieranie i instalowanie programu GIMP .................................. 681 Instalowanie programu GIMP w systemie Linux ..............................................................................681 Debian/Ubuntu ............................................................................................................................682 Fedora .........................................................................................................................................684 OpenSUSE ..................................................................................................................................685 Gentoo ........................................................................................................................................687 Mandriva .....................................................................................................................................688 Instalowanie programu GIMP w systemie Windows ........................................................................689 Zwykáa instalacja w systemie Windows .....................................................................................689 Instalowanie programu GIMP Portable ......................................................................................691 Instalacja programu GIMP w komputerze Apple Macintosh ............................................................692 Instalowanie programu GIMP w systemie OS X ........................................................................694 Instalowanie programu GIMP za pomocą systemu MacPorts .....................................................695 Spis treħci 15 Dodatek B Konfigurowanie zewnútrznych urzædzeē wejħciowych ............ 697 Uzyskiwanie obrazów za pomocą skanera ........................................................................................698 Linux ..........................................................................................................................................698 Mac OS X i Windows .................................................................................................................701 Drukowanie obrazów ........................................................................................................................702 UĪycie wbudowanego moduáu GTKPrint ...................................................................................703 Drukowanie za pomocą systemu Gutenprint ..............................................................................706 Konfigurowanie tabletu do rysowania ..............................................................................................711 Dodatek C Dostosowywanie programu GIMP ................................................ 715 Zmiana obrazu powitalnego ..............................................................................................................715 UĪycie innej kompozycji ..................................................................................................................717 Linux ..........................................................................................................................................719 Windows .....................................................................................................................................720 Mac OS X ...................................................................................................................................723 Dodatek D Dodatkowe zasoby ....................................................................... 727 Witryny internetowe .........................................................................................................................727 IRC ....................................................................................................................................................730 Skorowidz ...................................................................................................... 733 Rozdziađ 13.  Filtry rozmycia, uwydatniania i znieksztađcenia 383 Rozdziađ 13. Zastosowanie filtrów rozmycia, uwydatniania i znieksztađcenia W tym rozdziale:  Filtry programu GIMP — wprowadzenie  ZwiĊkszanie gáĊbi i uwagi paradoksalnie za pomocą rozmycia  Zastosowanie zautomatyzowanych metod oczyszczania obrazów  Znieksztaácanie obrazów i poprawianie ich wyglądu Niniejszy rozdziaá stanowi początek caáej czĊĞci ksiąĪki poĞwiĊconej rozbudowanej i robiącej wraĪenie liĞcie filtrów programu GIMP. Mówiąc wprost, filtr to niewielki program, który na wejĞciu pobiera dane obrazu, wykonuje dla nich jeden lub wiĊcej kroków procesu przetwarzania, a nastĊpnie zwraca zmodyfikowaną wersjĊ obrazu. Filtr moĪe wymagaü dodatkowych danych wejĞciowych w postaci ustawieĔ i parametrów, które uáatwiają dostosowanie i kontrolowanie tych kroków procesu przetwarzania. W przy- padku wiĊkszoĞci filtrów programu GIMP warstwa aktywna (lub aktualnie zaznaczone piksele tej warstwy) peáni rolĊ danych obrazu przekazywanych filtrowi. W rozdziale omówiono niektóre z najczĊĞciej uĪywanych filtrów w procesach edy- towania obrazów. Choü filtry podmenu Rozmycie stworzono z myĞlą o zaciemnianiu szczegóáów, uĪywając ich, moĪna zwróciü uwagĊ oglądającego na waĪniejsze obszary obrazów. W zestawie filtrów podmenu Uwydatnianie programu GIMP udostĊpniono narzĊdzia, które umoĪliwiają wyróĪnienie okreĞlonych lub wszystkich szczegóáów na obrazach. Filtry w podmenu Znieksztaácenia mogą spowodowaü diametralne prze- ksztaácenie danych obrazu w coĞ, co jedynie sugeruje, jaki byá oryginalny obraz. To na- prawdĊ ekscytujące. 384 Czúħè IV  Filtry i efekty Filtry anonimowe: powaľna uwaga dotyczæca naduľywania filtrów W tym oraz siedmiu pozostaäych rozdziaäach naleĔñcych do czwartej czöĈci ksiñĔki przedstawiono zadziwiajñcy Ĉwiat filtrów programu GIMP. Oto ostrzeĔenie dotyczñce zwäaszcza osób, które roz- poczynajñ przygodö z grafikñ komputerowñ: filtry to narzödzia o niebywaäych moĔliwoĈciach, które na obrazach pozwalajñ uzyskaè kilka naprawdö fajnych efektów. Dlaczego jest to powód do ostrzeĔenia? CóĔ, tylko to, Ĕe coĈ moĔna zrobiè, nie zawsze oznacza, Ĕe jest to dobry pomysä. Czösto jest to spotykane w przypadku osób, które dopiero zaczynajñ pracö z obrazami cyfrowymi. Majñ one do dyspozycji dyski twarde prawie w caäoĈci wypeänione zbytnio przetworzonymi obra- zami zupeänie przyzwoitej fotografii, która moĔe wymagaè jedynie niewielkiej obróbki, a ponadto uruchamiajñ niemal wszystkie z dostöpnych filtrów i dodatków. Choè ostateczny rezultat moĔe wy- glñdaè ciekawie lub interesujñco z powodu stopnia, w jakim róĔni siö on od stanu poczñtkowego, niekonieczne oznacza to uzyskanie dobrego obrazu. Nie rozumiem przez to, Ĕe z braku czasu i miejsca na dysku nie jest moĔliwe wielokrotnie powta- rzane intensywne przetwarzanie. Bez wñtpienia w niektórych sytuacjach sens ma nawet uĔycie efektu bäysku obiektywu, który nie wyglñda zbyt tandetnie. JednakĔe naprawdö warto usiñĈè i spró- bowaè zrozumieè, czego obraz wymaga, a nie co sprawi, Ĕe bödzie wyglñdaä „fajnie”. Co wiöcej, kaĔdy moĔe uĔyè menu Filtry i utworzyè jeden z efektów specjalnych, klikajñc kilka przycisków. Nosi to jednak znamiona mechanicznoĈci, która sama w sobie pozbawiona jest zwykle wyrazi- stoĈci wymaganej w obrazie. Dobry artysta uĔywajñcy technologii cyfrowych wie, jak maksymalnie wykorzystaè moĔliwoĈci filtru, stosujñc go w minimalnym stopniu tylko wtedy, gdy jest to konieczne, äñczñc go z umiejötnym uĔyciem mniej zautomatyzowanych narzödzi w celu uzyskania koþcowego obrazu cechujñcego siö unikalnoĈciñ i moĔliwoĈciami. Filtry sñ trochö jak alkohol. UĔywane z umiarem mogñ sprawiè wiele radoĈci i w duĔej mierze przy- czyniè siö do poprawienia wyglñdu obrazów. Gdy jednak sñ uĔywane nadmiernie, istnieje spore zagroĔenie, Ĕe caäy obraz zostanie popsuty i zaciemniony. Z filtrów naleĔy korzystaè rozwaĔnie. Wspólne cechy filtrów WiĊkszoĞü filtrów programu GIMP ma kilka wspólnych cech. SpoĞród nich najbardziej oczywistą jest to, Īe wszystkie są dostĊpne w menu Filtry okna obrazu (rysunek 13.1). Rysunek 13.1. Wszystkie filtry doäñczone do programu GIMP i wiele dodatków, które moĔna pobraè, znajdujñ siö w menu Filtry okna obrazu Rozdziađ 13.  Filtry rozmycia, uwydatniania i znieksztađcenia 385 W tym menu pierwsze cztery pozycje są niezwykle przydatne:  Powtórz ostatni (Ctrl+F) — klikniĊcie tej pozycji menu spowoduje wywoáanie filtru, który uruchomiono jako ostatni. UĪyte zostaną te same ustawienia co ostatnim razem. Skrót klawiaturowy powiązany z tą pozycją pozwala szybko zastosowaü ten sam filtr dla wielu zaznaczeĔ, warstw, a nawet obrazów. W przypadku tej funkcji godne uwagi jest to, Īe zapamiĊtuje tylko ostatni filtr uĪywany w bieĪącej sesji programu GIMP. JeĞli zamkniĊto i ponownie uruchomiono edytor, ta pozycja bĊdzie nieaktywna i niedostĊpna.  WyĞwietl ponownie ostatni (Shift+Ctrl+F) — ta opcja dziaáa podobnie do opcji Powtórz ostatni, lecz zamiast automatycznie uĪywaü tych samych ustawieĔ filtru, otwiera okno dialogowe filtru (jeĞli jest dostĊpne) i umoĪliwia wprowadzenie zmian przed ponownym uruchomieniem filtru. Jest to znakomita funkcja, gdy dla konkretnego obrazu są sprawdzane róĪne ustawienia filtru. Dokonywane zmiany moĪna wyĞwietliü na panelu Podgląd filtru. MoĪliwe jest uruchomienie filtru, cofniĊcie za pomocą polecenia Cofnij (Ctrl+Z) efektów operacji przetwarzania, jeĞli wyniki nie są zadowalające, a nastĊpnie ponowne wyĞwietlenie okna dialogowego danego filtru (Shift+Ctrl+F) w celu wypróbowania nowych ustawieĔ. PoniewaĪ niektóre efekty filtrów nie oferują panelu Podgląd, podgląd efektu jest prezentowany w oknie obrazu. MoĪliwe jest wyĞwietlenie efektu, cofniĊcie zmian za pomocą polecenia Cofnij (Ctrl+Z) i spróbowanie czegoĞ nowego (Shift+Ctrl+F).  Ostatnio uĪywane — podmenu udostĊpniane przez tĊ opcjĊ zawiera listĊ wszystkich filtrów i dodatków zastosowanych w bieĪącej sesji programu GIMP. KlikniĊcie dowolnej pozycji z listy spowoduje wyĞwietlenie okna dialogowego konkretnego filtru z ostatnio uĪywanymi ustawieniami. Ta pozycja menu i powiązane z nią podmenu pojawiają siĊ tylko wtedy, gdy w ramach bieĪącej sesji uruchomiono dodatki lub filtry. W przeciwnym razie pozycja menu jest ukryta.  Resetuj wszystkie filtry — zwykle, gdy filtr zostanie ponownie wyĞwietlony, niezaleĪnie od tego, czy za pomocą funkcji WyĞwietl ponownie ostatni, czy po prostu przez wybranie filtru po raz drugi z poziomu jego okna, filtr jest prezentowany z ostatnio uĪywanymi ustawieniami. W wiĊkszoĞci przypadków jest to poĪądane dziaáanie, które znakomicie nadaje siĊ do utrzymania szybkiego przepáywu zadaĔ. JednakĪe sporadycznie bardziej przydatne jest rozpoczĊcie pracy z filtrem, który korzysta z wartoĞci domyĞlnych. Dotyczy to zwáaszcza niektórych bardziej záoĪonych filtrów. TĊ pozycjĊ menu naleĪy kliknąü, aby dla wszystkich filtrów bieĪącej sesji programu GIMP przywróciü wartoĞci domyĞlne. Pozycje menu Powtórz ostatni, WyĈwietl ponownie ostatni i Ostatnio uĔywane w rzeczywistoĈci majñ zastosowanie nie tylko w przypadku operacji dostöpnych z poziomu menu Filtry. Za pomocñ tych pozycji menu moĔna wywoäaè dowolny zainstalowany dodatek, który zarejestrowano w programie GIMP. Na przykäad funkcja Przytnij warstwö, znajdujñca siö w menu Warstwa, w rzeczywistoĈci ma postaè dodatku. Po uruchomieniu dodatek jest dodawany do podmenu Ostatnio uĔywane i moĔe byè powtórnie zastosowany przy uĔyciu pozycji Powtórz ostatni i WyĈwietl ponownie ostatni. Jest to wygodne rozwiñzanie, jeĈli planowane jest przyciöcie wielu warstw bez koniecznoĈci nawigacji w obröbie menu, gdyĔ moĔna po prostu uĔyè skrótu klawiaturowego Ctrl+F. JednakĔe dezorientujñce moĔe byè ujrzenie operacji na samym poczñtku menu Filtry, które w rzeczywistoĈci nie sñ filtrami. PoniewaĔ na szczöĈcie juĔ wiadomo, dlaczego tak jest, nie powinno to stanowiè problemu. 386 Czúħè IV  Filtry i efekty Inną wspólną cechą wielu filtrów programu GIMP jest niewielkie okno podglądu. Na ry- sunku 13.2 przedstawiono trzy typowe wersje okien podglądu, z którymi moĪna siĊ spotkaü. Rysunek 13.2. Od lewej do prawej strony przedstawiono podstawowe okno podglñdu, okno z moĔliwoĈciñ przesuwania i okno umoĔliwiajñce powiökszanie Jak widaü na rysunku, dostĊpne jest podstawowe okno podglądu, w którym jest wy- Ğwietlany jedynie miniaturowy podgląd obrazu, trochĊ bardziej zaawansowana wersja tego okna z moĪliwoĞcią przesuwania lub najbardziej rozbudowane okno podglądu, któ- re pozwala zarówno na przesuwanie, jak i powiĊkszanie. WiĊkszoĞü okien podglądu przypomina drugi wariant okna z wyĪej wymienionych. Okna te prezentują powiĊksze- nie 100 aktywnej warstwy lub zaznaczenia, a ponadto umoĪliwiają przesuwanie przy uĪyciu metody polegającej na klikniĊciu i przeciąganiu kursora myszy w obrĊbie okna. MoĪliwe jest równieĪ klikniĊcie krzyĪyka nawigacji w prawym dolnym naroĪniku okna podglądu w celu interaktywnego przemieszczania obszaru podglądu w obrĊbie miniatu- rowej wersji obrazu. Pod wzglĊdem dziaáania krzyĪyk przypomina odpowiedni przycisk znajdujący siĊ w oknie obrazu. Korzystanie z typowego okna podglñdu oferujñcego wyäñcznie przesuwanie moĔe byè naprawdö frustrujñcym doĈwiadczeniem w przypadku przetwarzania wiökszych obrazów, poniewaĔ w oknie tym jest wyĈwietlany tylko niewielki obszar dostöpnych pikseli obrazu. Choè nie istnieje prosta metoda powiökszenia takiego podglñdu, moĔna zwiökszyè jego widoczny rozmiar. Wystarczy zmieniè rozmiar okna dialogowego filtru i powiökszyè je przez klikniöcie i przeciñgniöcie jednej z krawödzi okna. Okno podglñdu powinno zostaè dopasowane do nowego dostöpnego obszaru. ChociaĔ w dalszym ciñgu obraz nie zostanie pomniejszony, w ten sposób uzyska siö szerszy kontekst. Warianty okien podglądu wyáącznie z funkcją przesuwania oraz z funkcjami przesuwa- nia/powiĊkszania oferują dodatkowe moĪliwoĞci kontroli. Po klikniĊciu prawym przyci- skiem myszy w oknie podglądu zostanie wyĞwietlone niewielkie menu podrĊczne. JeĞli aktywna warstwa lub zaznaczenie zawiera kanaá alfa, za pomocą nastĊpujących dwóch pozycji menu moĪna okreĞliü sposób wyĞwietlania przezroczystych obszarów w oknie podglądu:  Wygląd szachownicy — pozycja menu kontroluje wygląd szachownicy, która sáuĪy do reprezentowania przezroczystych obszarów obrazu w oknie podglądu. MoĪliwe jest wybranie jasnych, szarych lub ciemnych pól bądĨ zupeáne zrezygnowanie z szachownicy i ustawienie przezroczystych obszarów jako w peáni biaáych, szarych lub czarnych. Rozdziađ 13.  Filtry rozmycia, uwydatniania i znieksztađcenia 387  Rozmiar szachownicy — jeĞli zdecydowano siĊ na wyĞwietlenie desenia szachownicy w oknie podglądu, ta druga pozycja menu okreĞla, czy pola są maáe, Ğrednie czy duĪe. W przypadku obrazów z mnóstwem szczegóáów czĊsto
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: