Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00402 006880 18478603 na godz. na dobę w sumie
GIMP. Domowe studio graficzne. Ćwiczenia - książka
GIMP. Domowe studio graficzne. Ćwiczenia - książka
Autor: Liczba stron: 116
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-011-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> gimp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
GIMP to zaawansowany program służący do obróbki grafiki bitmapowej pracujący w systemie Linux i na innych platformach opartych na Uniksie (istnieje także wersja dla Windows). Bez wątpienia jest to najlepszy program graficzny dla Linuksa, także osoby pracujące w środowisku Windows powinny zastanowić się nad wyborem GIMP-a: jest to darmowa aplikacja o bardzo dużym potencjale, porównywalnym nawet z Adobe Photoshopem.

Kolejne ćwiczenia zawarte w książce 'GIMP. Domowe studio graficzne. Ćwiczenia' zaprezentują Ci bogate możliwości programu GIMP. Nauczysz się obrabiać cyfrowe zdjęcia, tworzyć własną grafikę i przygotowywać ilustracje na potrzeby stron WWW.

Książka przedstawia:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

GIMP. Domowe studio graficzne. Æwiczenia Autor: £ukasz Oberlan ISBN: 83-7361-011-1 Format: B5, stron: 114 GIMP to zaawansowany program s³u¿¹cy do obróbki grafiki bitmapowej pracuj¹cy w systemie Linux i na innych platformach opartych na Uniksie (istnieje tak¿e wersja dla Windows). Bez w¹tpienia jest to najlepszy program graficzny dla Linuksa, tak¿e osoby pracuj¹ce w ġrodowisku Windows powinny zastanowiæ siê nad wyborem GIMP-a: jest to darmowa aplikacja o bardzo du¿ym potencjale, porównywalnym nawet z Adobe Photoshopem. Kolejne æwiczenia zawarte w ksi¹¿ce „GIMP. Domowe studio graficzne. Æwiczenia” zaprezentuj¹ Ci bogate mo¿liwoġci programu GIMP. Nauczysz siê obrabiaæ cyfrowe zdjêcia, tworzyæ w³asn¹ grafikê i przygotowywaæ ilustracje na potrzeby stron WWW. Ksi¹¿ka przedstawia: • Podstawy pracy z GIMP-em, interfejs u¿ytkownika • Modele kolorów, tryby obrazu, palety kolorów • Dzia³anie masek, prowadnic i selekcji • Kadrowanie obrazu • Pracê na warstwach i kana³ach • Korekcjê obrazu • Pracê z tekstem i efekty tekstowe • Przygotowywanie grafiki do publikacji na stronach WWW IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp..............................................z...................................................z..........................................................5 Rozdział 1. Podstawy...................................................z...................................................z...............................................7 Interfejs..........................................8...................................................8.............................. 8 Pasek narzędziowy ...................................................8.................................................. 9 Okna dialogowe...................................................8...................................................8.. 11 Podstawowe operacje ...................................................8.................................................. 12 Rozdział 2. Kolory w GIMP-ie...................................................z.................................................................................17 Model kolorów a tryb obrazu ...................................................8....................................... 17 Model RGB ...................................................8...................................................8....... 17 Model CMYK ...................................................8...................................................8.... 18 Model HSV...................................................8...................................................8........ 18 Skala szarości...................................................8...................................................8..... 19 Kolory indeksowane ...................................................8.............................................. 19 Bitmapa ...................................................8...................................................8............. 19 Zmiana trybu obrazu ...................................................8...................................................8 20 Wybieranie kolorów ...................................................8...................................................8. 22 Okno wyboru kolorów ...................................................8........................................... 23 Palety kolorów ...................................................8...................................................8... 25 Pobieranie kolorów z obrazka ...................................................8................................. 28 Rozdział 3. Praca z obrazem...................................................z.................................................................................31 Podgląd obrazu ...................................................8...................................................8........ 31 Miarki i prowadnice ...................................................8...................................................8. 34 Korzystanie z wielu widoków...................................................8....................................... 37 Rozdział 4. Selekcje i przekształcenia ...................................................z..........................................................39 Narzędzia do tworzenia selekcji...................................................8.................................... 40 Wtapianie i wygładzanie selekcji...................................................8............................. 40 Selekcje geometryczne ...................................................8........................................... 41 Odręczne tworzenie selekcji ...................................................8................................... 43 Zaznaczanie względem koloru ...................................................8................................ 45 Zaznaczanie za pomocą krzywych Béziera...................................................8............... 46 Inteligentne zaznaczanie inteligentnym narzędziem ...................................................8.. 50 Edycja selekcji ...................................................8...................................................8......... 52 Przekształcenia ...................................................8...................................................8........ 59 Ramki i kadrowanie ...................................................8............................................... 59 Przekształcenia geometryczne...................................................8................................. 61 Selekcje jako sposób na rysowanie dowolnych kształtów ............................................. 64 4 GIMP. Domowe studio graficzne. Ćwiczenia Rozdział 5. Warstwy i kanały...................................................z..............................................................................69 Warstwy............................................8...................................................8.........................69 Podstawowe operacje na warstwach ...................................................8........................ 70 Praktyczne zastosowanie warstw...................................................8............................. 74 Efekty warstw ...................................................8...................................................8.... 76 Kanały ...................................................8...................................................8.................... 77 Rozdział 6. Korekcja obrazu...................................................z................................................................................79 Poziomy...................................................8...................................................8..................79 Krzywe ...................................................8...................................................8...................83 Odcień i nasycenie ...................................................8...................................................8... 87 Rozdział 7. Praca z tekstem...................................................z.................................................................................89 Tworzenie tekstu...................................................8...................................................8...... 89 Przekształcenia i efekty tekstowe...................................................8.................................. 93 Rozdział 8. GIMP i Sieć...................................................z...................................................z........................................99 Optymalizacja plików graficznych ...................................................8................................ 99 Podstawowe elementy graficzne na stronie WWW ...................................................8....... 105 Rozdział 9. Drukowanie ...................................................z...................................................z...................................109 Rozdział 6. Korekcja obrazu Jeśli jesteś szczęśliwym posiadaczem cyfrowego aparatu fotograficznego lub skanera, to wiesz, że obrazy uzyskiwane za pomocą tych urządzeń rzadko kiedy są na tyle dobre, by można je było od razu wydrukować. Zazwyczaj potrzebne są mniejsze lub większe „poprawki”. W niniejszym rozdziale zapoznamy się z kilkoma narzędziami GIMP-a opracowanymi właśnie z myślą o wykonywaniu takich poprawek. Poziomy Poziomy to nazwa polecenia służącego do kompleksowej korekcji wartości tonalnych obrazu. Jeśli zdecydujesz się używać tego narzędzia (co jest właściwie nie do uniknięcia...), to będziesz musiał przyzwyczaić się do pracy z histogramem obrazu. Pojęcie histogramu jest Ci prawdopodobnie znane, jeśli zajmujesz się fotografią cyfrową. Niektóre modele aparatów cyfrowych — być może także i Twój — posiadają opcję re- jestrowania wraz z obrazem jego histogramu. Histogram zaś jest niczym innym, jak po prostu wykresem obrazującym rozkład pikseli w każdym z 256 możliwych poziomów jasności obrazu. Wygląd przykładowego histogramu zilustrowano na rysunku 6.1. Rysunek 6.1. Histogram stanowi graficzną reprezentację ogólnej liczby pikseli we wszystkich poziomach jasności obrazu 80 GIMP. Domowe studio graficzne. Ćwiczenia Na podstawie wyglądu histogramu można wstępnie oszacować mocne i słabe punkty obrazu. Im węższy histogram, tym krótszy zakres tonalny obrazu. Jeśli zaś wykres ma postać pojedynczych, stojących obok siebie słupków, to znaczy, że pewne wartości tonalne w ogóle w nim nie występują. Oczywiście polecenie Poziomy nie uczyni cudów. Jeśli masz do czynienia z kiepskim obrazem (nieumiejętnie wykonanym zdjęciem lub słabej jakości skanem), to mimo usilnych starań nie zrobisz z niego arcydzieła. Jednak kontrast i wyrazistość odcieni można uwydatnić niemal w każdym obrazie, dlatego musisz umieć wykonać korekcję tonalną. Oto ćwiczenie, które pomoże Ci zyskać wyobrażenie o sposobie posługiwania się poleceniem Poziomy. Polecenie to pozwala regulować wzajemną zależność pomiędzy najjaśniejszymi (światłami), najciemniejszymi (cieniami) oraz pośrednimi (półcieniami) wartościami to- nalnymi obrazu. Posługiwanie się poleceniem Poziomy Ćwiczenie 6.1. Aby dokonać korekcji rozkładów cieni, półcieni i świateł na obrazie: 1. Otwórz obraz wymagający korekcji tonalnej (na przykład ze względu na słaby kontrast, brak głębi odcieni lub nienaturalne kolory). 2. Jeśli chcesz ograniczyć korekcję tylko do wybranej warstwy, to uaktywnij tę warstwę w oknie dialogowym Warstwy, kanały i ścieżki. 3. Jeśli chcesz ograniczyć korekcję tylko do wybranego obszaru obrazka (lub warstwy), to utwórz zaznaczenie wokół tego obszaru (więcej informacji o zaznaczaniu w rozdziale 4.). 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie dokumentu i wybierz polecenie Obraz/ Kolory/Poziomy (rysunek 6.2). Na ekranie pojawi się okno dialogowe Poziomy. Rysunek 6.2. Polecenie Poziomy służy do wywoływania okna dialogowego o tej samej nazwie 5. W oknie dialogowym Poziomy (rysunek 6.3) uaktywnij funkcję podglądu (przycisk Podgląd w dolnej części okna — powinien być zawsze włączony). Rozdział 6. (cid:1) Korekcja obrazu 81 Rysunek 6.3. Okno dialogowe Poziomy 6. Rozwiń listę Modyfikacja krzywych kanału (górna część okna) i wybierz kanał koloru, do którego chciałbyś ograniczyć korekcję. Na początek warto jednak wybrać opcję Wartość, która umożliwia korekcję wszystkich kanałów jednocześnie. Zawartość indywidualnych kanałów koloru zawsze można dopasować później, jeśli rzeczywiście okaże się to konieczne. 7. Skoryguj rozkład cieni w obrazku. W tym celu przeciągnij w prawo suwak zaznaczony na rysunku 6.4. Rysunek 6.4. Korekcja cieni 8. Skoryguj rozkład półcieni w obrazku. W tym celu przeciągnij w prawo lub w lewo suwak zaznaczony na rysunku 6.5. 82 Rysunek 6.5. Korekcja półcieni GIMP. Domowe studio graficzne. Ćwiczenia 9. Skoryguj rozkład świateł w obrazku. W tym celu przeciągnij w lewo suwak zaznaczony na rysunku 6.6. Rysunek 6.6. Korekcja świateł 10. Aby ogólnie rozjaśnić cały obraz, przeciągnij w prawo suwak pokazany na rysunku 6.7. 11. Aby ogólnie przyciemnić cały obraz, przeciągnij w lewo suwak widoczny na rysunku 6.8. 12. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić ustawienia i zamknąć okno dialogowe Poziomy. Aby przywrócić początkowe wartości tonalne obrazka, kliknij przycisk Zresetuj. Rozdział 6. (cid:1) Korekcja obrazu 83 Rysunek 6.7. Rozjaśnianie obrazu Rysunek 6.8. Przyciemnianie obrazu Jeśli nie chcesz samodzielnie męczyć się z dopasowaniem rozkładu poszczególnych wartości tonalnych w obrazie, to kliknij przycisk Aut., a GIMP wykona całą robotę za Ciebie. Rezultaty nie zawsze spełniają oczekiwania, ale mimo to warto spróbować. A przede wszystkim warto wiedzieć, że taka możliwość istnieje. Krzywe Polecenie Krzywe ma zastosowanie podobne jak omówione przed chwilą polecenie Poziomy — również służy do korekcji rozkładu wartości tonalnych w obrazku. W oknie dialogowym Krzywe (rysunek 6.9) nie ma jednak histogramu, tylko układ współrzędnych zawierający krzywą. Od przebiegu krzywej (która na początku jest właściwie linią prostą) zależy rozkład tonów w obrazie. 84 GIMP. Domowe studio graficzne. Ćwiczenia Rysunek 6.9. W oknie dialogowym Krzywe zamiast histogramu mamy do dyspozycji układ współrzędnych Korekcja obrazu za pomocą polecenia Krzywe jest może nieco bardziej skomplikowana niż w przypadku polecenia Poziomy (wymaga więcej eksperymentowania), ale za to rezultaty mogą być bardziej zadowalające. A oto jak należy się posługiwać tym narzędziem. Posługiwanie się poleceniem Krzywe Ćwiczenie 6.2. Aby dokonać korekcji tonalnej obrazu: 1. Otwórz obraz wymagający korekcji tonalnej (na przykład ze względu na słaby kontrast, brak głębi odcieni lub nienaturalne kolory). 2. Jeśli chcesz ograniczyć korekcje tylko do wybranej warstwy, to uaktywnij tę warstwę w oknie dialogowym Warstwy, kanały i ścieżki. 3. Jeśli chcesz ograniczyć korekcję tylko do wybranego obszaru obrazka (lub warstwy), to utwórz zaznaczenie wokół tego obszaru (więcej informacji o zaznaczaniu w rozdziale 4.). 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie dokumentu i wybierz polecenie Obraz/ Kolory/Krzywe (rysunek 6.10). Na ekranie pojawi się okno dialogowe Krzywe. Rysunek 6.10. Polecenie Krzywe wywołuje okno dialogowe o tej samej nazwie Rozdział 6. (cid:1) Korekcja obrazu 85 5. W oknie dialogowym Krzywe (rysunek 6.11) uaktywnij funkcję podglądu (przycisk Podgląd w dolnej części okna — powinien być zawsze włączony). Rysunek 6.11. Okno dialogowe Krzywe — uaktywnianie funkcji podglądu 6. Rozwiń listę Modyfikacja krzywych kanału (górna część okna) i wybierz kanał koloru, do którego chciałbyś ograniczyć korekcję. Na początek warto jednak wybrać opcję Wartość, która umożliwia korekcję wszystkich kanałów jednocześnie. Zawartość indywidualnych kanałów zawsze można dopasować później, jeśli rzeczywiście okaże się to niezbędne. 7. Skoryguj rozkład cieni w obrazku. W tym celu umieść kursor myszy w obrębie dolnego odcinka krzywej, a następnie kliknij i przeciągnij wybrany punkt na krzywej w górę lub w dół (porównaj rysunek 6.12). Rysunek 6.12. Korekcja cieni 86 GIMP. Domowe studio graficzne. Ćwiczenia 8. Skoryguj rozkład półcieni w obrazku. W tym celu umieść kursor myszy w obrębie środkowego odcinka krzywej, następnie kliknij i przeciągnij wybrany punkt na krzywej w górę lub w dół (porównaj rysunek 6.13). Rysunek 6.13. Korekcja półcieni 9. Skoryguj rozkład świateł w obrazku. W tym celu umieść kursor myszy w obrębie górnego odcinka krzywej, następnie kliknij i przeciągnij wybrany punkt na krzywej w górę lub w dół (porównaj rysunek 6.14). Rysunek 6.14. Korekcja świateł 10. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić ustawienia i zamknąć okno dialogowe Krzywe. Aby przywrócić początkowe wartości tonalne obrazka, kliknij przycisk Zresetuj. Rozdział 6. (cid:1) Korekcja obrazu 87 Jeśli chcesz, by krzywa miała płynny przebieg, to zaznacz opcję Wygładź na liście rozwijanej Typ krzywej (dolna część okna dialogowego). Najlepszym sposobem nauczenia się korzystania z polecenia Krzywe jest ciągłe eksperymentowanie. Popracuj z różnymi obrazkami i zwracaj uwagę na to, jak się zmienia ich wygląd podczas różnorodnego kształtowania krzywej. Odcień i nasycenie Użycie polecenia Poziomy lub Krzywe pozwala poprawić ogólną charakterystykę tonalną obrazka. Uwydatnieniu kontrastu towarzyszy zazwyczaj również poprawa wyglądu kolorów, ale jest to efekt niejako „uboczny” całego procesu. Gdybyś chciał mieć większy wpływ na sposób reprezentacji różnych kolorów w obrazie, to wypróbuj polecenie Odcień i na- sycenie. Umożliwia ono niezależne dopasowywanie odcienia, jasności i nasycenia poje- dynczych składowych koloru. Zastosowanie polecenia Odcień i nasycenie Ćwiczenie 6.3. Aby dopasować odcień, jasność i nasycenie pojedynczych składowych koloru: 1. Otwórz obraz wymagający korekcji tonalnej (na przykład ze względu na słaby kontrast, brak głębi odcieni lub nienaturalne kolory). 2. Jeśli chcesz ograniczyć korekcję tylko do wybranej warstwy, to uaktywnij tę warstwę w oknie dialogowym Warstwy, kanały i ścieżki. 3. Jeśli chcesz ograniczyć korekcję tylko do wybranego obszaru obrazka (lub warstwy), to utwórz zaznaczenie wokół tego obszaru (więcej informacji o zaznaczaniu w rozdziale 4.). 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie dokumentu i wybierz polecenie Obraz/ Kolory/Odcień i nasycenie (rysunek 6.15). Na ekranie pojawi się okno dialogowe Odcień i nasycenie. Rysunek 6.15. Polecenie Odcień i nasycenie wywołuje okno dialogowe o tej samej nazwie 5. W oknie dialogowym Odcień i nasycenie (rysunek 6.16) uaktywnij funkcję podglądu (przycisk Podgląd w dolnej części okna — powinien być zawsze włączony). 88 GIMP. Domowe studio graficzne. Ćwiczenia Rysunek 6.16. Okno dialogowe Odcień i nasycenie 6. W lewej części okna zaznacz zakres kolorów, który chciałbyś poddać edycji. Opcja Całość umożliwia edycję wszystkich kolorów jednocześnie i zazwyczaj najlepiej zaczynać pracę od tej właśnie opcji, a dopiero potem przejść do korekcji poszczególnych składowych koloru (rysunek 6.17). Rysunek 6.17. Korekcję kolorów dobrze jest zacząć od ustawienia opcji Całość, która umożliwia dopasowanie ogólnej kolorystyki obrazka 7. Skoryguj kolorystykę obrazka za pomocą suwaków Odcień, Jasność oraz Nasycenie. Jeśli chcesz, możesz również wpisać odpowiednie wartości liczbowe (z zakresu od −180 do +180) do widocznych obok suwaków pól tekstowych. 8. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić ustawienia i zamknąć okno dialogowe Odcień i nasycenie. Aby przywrócić początkowe wartości tonalne obrazka, kliknij Zresetuj. Aby użycie polecenia Odcień i nasycenie miało sens, musisz wcześniej określić, w jaki sposób chciałbyś zmienić swój obraz. Właściwie jest to reguła dotycząca wszystkich prezentowanych w tym rozdziale narzędzi, ale w przypadku korekcji kolorów jest to szczególnie ważne. Zastanów się nad tym, czy Twój obraz powinien być jaśniejszy czy ciemniejszy, mniej czy bardziej nasycony, kontrastowy czy „płaski”. Korzystając z polecenia Odcień i nasycenie, można osiągnąć dość spektakularne efekty, ale w korekscji tonalnej zazwyczaj chodzi o to, aby „poprawiony” obraz wyglądał możliwie najbardziej naturalnie, prawdziwie. Powyższa wskazówka jest naprawdę istotna. Pamiętaj jednak, że nikt nie ma prawa po- wiedzieć Ci, czy Twój obraz jest dobry. Nie ma przecież żadnych standardów określających wygląd obrazów, na podstawie których można by osądzać czyjeś prace. Oczywiście można powiedzieć, że cyfrowo przetworzony obraz jest dobry wtedy, kiedy jest realistyczny — kiedy ma naturalne kolory, dobry kontrast, bogactwo odcieni... Ale co wtedy, jeśli Ty akurat lubisz płaskie, pozbawione „wodotrysków” kompozycje, których jedyną (lecz zarazem największą) siłą jest po prostu ich temat? Rozpatruj zatem wszystko pod kątem osobistych upodobań i smaku, a wtedy na pewno będziesz zadowolony z rezultatów własnej pracy. I niech to stwierdzenie stanie się jedyną regułą, do której będziesz się stosował.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

GIMP. Domowe studio graficzne. Ćwiczenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: