Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00120 006203 18485955 na godz. na dobę w sumie
GIMP. Praktyczne projekty - książka
GIMP. Praktyczne projekty - książka
Autor: Liczba stron: 592
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0439-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> gimp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

GIMP, którego nazwa pochodzi od GNU Image Manipulation Program, to aplikacja służąca do tworzenia i obróbki grafiki bitmapowej. Jest dostępny nieodpłatnie, ale jego możliwości stawiają go w jednym rzędzie z 'królem' -- Photoshopem. Warstwy, ogromna liczba filtrów i efektów specjalnych, rozbudowane narzędzia zaznaczania i rysowania -- to tylko niektóre z jego zalet. Dodatkowym powodem popularności GIMP-a jest jego dostępność nie tylko dla systemu Windows, ale również dla Linuksa i Mac OS X. Dzięki temu praktycznie każdy użytkownik komputera może bez żadnych kosztów stworzyć sobie cyfrową ciemnię fotograficzną.

Książka 'GIMP. Praktyczne projekty' to podręcznik przedstawiający podstawy obsługi tej aplikacji. Czytając go, nauczysz się przeprowadzać korekcję i retusz cyfrowych fotografii oraz w praktyczny sposób wykorzystywać narzędzia GIMP-a. Dowiesz się, jak zaznaczać fragmenty obrazów, stosować warstwy i maski, dodawać do obrazów tekst i ozdobne ramki. Przeczytasz także o przygotowywaniu zdjęć cyfrowych do wykonania odbitek oraz o rysowaniu nowych obiektów na obrazach.

Przekonaj się, jak łatwe jest cyfrowe przetwarzanie obrazów,
jeśli tylko wykorzysta się odpowiednie narzędzia.

Zapraszamy również na witrynę autora poświęconą książce 'GIMP. Praktyczne projekty'.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl GIMP. Praktyczne projekty Autor: W³odzimierz Gajda ISBN: 83-246-0439-1 Format: B5, stron: 592 GIMP, którego nazwa pochodzi od GNU Image Manipulation Program, to aplikacja s³u¿¹ca do tworzenia i obróbki grafiki bitmapowej. Jest dostêpny nieodp³atnie, ale jego mo¿liwoœci stawiaj¹ go w jednym rzêdzie z „królem” — Photoshopem. Warstwy, ogromna liczba filtrów i efektów specjalnych, rozbudowane narzêdzia zaznaczania i rysowania -- to tylko niektóre z jego zalet. Dodatkowym powodem popularnoœci GIMP-a jest jego dostêpnoœæ nie tylko dla systemu Windows, ale równie¿ dla Linuksa i Mac OS X. Dziêki temu praktycznie ka¿dy u¿ytkownik komputera mo¿e bez ¿adnych kosztów stworzyæ sobie cyfrow¹ ciemniê fotograficzn¹. Ksi¹¿ka „GIMP. Praktyczne projekty” to podrêcznik przedstawiaj¹cy podstawy obs³ugi tej aplikacji. Czytaj¹c go, nauczysz siê przeprowadzaæ korekcjê i retusz cyfrowych fotografii oraz w praktyczny sposób wykorzystywaæ narzêdzia GIMP-a. Dowiesz siê, jak zaznaczaæ fragmenty obrazów, stosowaæ warstwy i maski, dodawaæ do obrazów tekst i ozdobne ramki. Przeczytasz tak¿e o przygotowywaniu zdjêæ cyfrowych do wykonania odbitek oraz o rysowaniu nowych obiektów na obrazach. (cid:129) Narzêdzia tekstowe (cid:129) Modyfikacja kolorystyki obrazów (cid:129) Wyrównywanie warstw (cid:129) Zaznaczanie i modyfikowanie zaznaczeñ (cid:129) Przekszta³canie obrazów (cid:129) œcie¿ki i maski (cid:129) Retusz zdjêæ Przekonaj siê, jak ³atwe jest cyfrowe przetwarzanie obrazów, jeœli tylko wykorzysta siê odpowiednie narzêdzia. Spis treści 5 Spis treści Wstęp ............................................................................................................11 Rozdział 1. Tekst ............................................................................................ 13 Projekt 1.1. Samolot ......................................................................................................................... 14 Projekt 1.2. Księżyc .......................................................................................................................... 21 Projekt 1.3. Rosa ...............................................................................................................................23 Projekt 1.4. Ważka ...........................................................................................................................25 Projekt 1.5. Magnolia ......................................................................................................................27 Projekt 1.6. Uszy ...............................................................................................................................29 Czego powinieneś się nauczyć z tego rozdziału? ........................................................................32 Rozdział 2. Modyfikacja kolorów fotografii ........................................................35 Projekt 2.1. Bartuś ............................................................................................................................35 Projekt 2.2. Niepokój ......................................................................................................................37 Projekt 2.3. Oblicze .........................................................................................................................39 Projekt 2.4. Wypluwki ....................................................................................................................40 Czego powinieneś się nauczyć z tego rozdziału? ........................................................................44 Rozdział 3. Rozjaśnianie fotografii ....................................................................45 Projekt 3.1. Kursy maszynopisania ...............................................................................................45 Projekt 3.2. Pióro .............................................................................................................................48 Projekt 3.3. Guitar net .....................................................................................................................52 Projekt 3.4. Cyk-cyk-cyk ..................................................................................................................54 Czego powinieneś się nauczyć z tego rozdziału? ........................................................................58 Rozdział 4. Rozmycie ......................................................................................59 Projekt 4.1. Czas siewu ....................................................................................................................60 Projekt 4.2. Mob s.c. ........................................................................................................................ 61 Projekt 4.3. Antyk ............................................................................................................................62 Projekt 4.4. Automobil ...................................................................................................................64 Projekt 4.5. Portret w mroku ..........................................................................................................66 Projekt 4.6. Dzikie róże ...................................................................................................................67 Czego powinieneś się nauczyć z tego rozdziału? ........................................................................70 D:DaneDrukGimp. Praktyczne projekty12_druk!spis-05.doc (06-09-13) 5 6 GIMP. Praktyczne projekty Rozdział 5. Kopiowanie i wklejanie całych obrazów ............................................ 71 Projekt 5.1. Lublin ........................................................................................................................... 71 Projekt 5.2. Łabędzie .......................................................................................................................75 Projekt 5.3. Mieszkańcy polskich lasów — zaskroniec zwyczajny ...........................................78 Projekt 5.4. Letnia szkoła rysunku ................................................................................................ 81 Projekt 5.5. Miś ................................................................................................................................84 Projekt 5.6. Bystrzyca i okolice ......................................................................................................85 Czego powinieneś się nauczyć z tego rozdziału? ........................................................................90 Rozdział 6. Wyrównywanie warstw ................................................................ 91 Projekt 6.1. Antykwariat ................................................................................................................. 91 Projekt 6.2. Fiołki ............................................................................................................................95 Projekt 6.3. Trzy oblicza samotności ..........................................................................................100 Projekt 6.4. Jenot ............................................................................................................................102 Projekt 6.5. Helikopter ratunkowy ............................................................................................. 105 Projekt 6.6. Fotomania ................................................................................................................. 112 Czego powinieneś się nauczyć z tego rozdziału? ......................................................................120 Rozdział 7. Selekcja .......................................................................................121 Projekt 7.1. Cytrusy ....................................................................................................................... 121 Projekt 7.2. Ziarno ........................................................................................................................ 125 Projekt 7.3. Wiosna ....................................................................................................................... 130 Projekt 7.4. Dzbanki ..................................................................................................................... 133 Projekt 7.5. Money ........................................................................................................................ 136 Projekt 7.6. Drzewo ....................................................................................................................... 139 Czego powinieneś się nauczyć z tego rozdziału? ......................................................................142 Rozdział 8. Prostokąty, kwadraty i koła ......................................................... 145 Projekt 8.1. Zenit ............................................................................................................................ 145 Projekt 8.2. Fotografia ..................................................................................................................148 Projekt 8.3. Muzeum kolejnictwa ................................................................................................ 156 Projekt 8.4. Wspomnienia ............................................................................................................ 157 Projekt 8.5. Antek ...........................................................................................................................161 Projekt 8.6. Trawa ..........................................................................................................................164 Czego powinieneś się nauczyć z tego rozdziału? ......................................................................169 Rozdział 9. Obramowanie warstwy .................................................................171 Projekt 9.1. Muszle ........................................................................................................................ 171 Projekt 9.2. Auto tuning ...............................................................................................................178 Projekt 9.3. Żaby i ropuchy .......................................................................................................... 183 Projekt 9.4. R5 ................................................................................................................................186 Czego powinieneś się nauczyć z tego rozdziału? ...................................................................... 191 6 (06-09-13) D:DaneDrukGimp. Praktyczne projekty12_druk!spis-05.doc Spis treści 7 Rozdział 10. Obwiednia napisu ........................................................................ 193 Projekt 10.1. Fotografika ............................................................................................................... 193 Projekt 10.2. Lokata prima ...........................................................................................................197 Projekt 10.3. Ogród botaniczny ...................................................................................................200 Projekt 10.4. Tulipany ...................................................................................................................204 Czego powinieneś się nauczyć z tego rozdziału? ......................................................................209 Rozdział 11. Prowadnice ................................................................................211 Projekt 11.1. Kursy żeglarskie ....................................................................................................... 211 Projekt 11.2. Padalec ......................................................................................................................216 Projekt 11.3. Szkwał ........................................................................................................................220 Projekt 11.4. Wisła ..........................................................................................................................227 Czego powinieneś się nauczyć z tego rozdziału? ......................................................................233 Rozdział 12. Skalowanie fotografii ..................................................................235 Projekt 12.1. Widoki nadwieprzańskie .......................................................................................235 Projekt 12.2. Wieprz ......................................................................................................................237 Projekt 12.3. Ropuchy ...................................................................................................................246 Projekt 12.4. Mieszkańcy łąki .......................................................................................................247 Czego powinieneś się nauczyć z tego rozdziału? ......................................................................250 Rozdział 13. Wycinanie fragmentów zdjęć ....................................................... 251 Projekt 13.1. Trzmiel ...................................................................................................................... 251 Projekt 13.2. Jaszczurka zwinka ...................................................................................................257 Projekt 13.3. Kwiaty polskich łąk .................................................................................................260 Projekt 13.4. Żaby — przewodnik ilustrowany .........................................................................266 Projekt 13.5. Orzechy włoskie ......................................................................................................269 Projekt 13.6. Ślimaki ......................................................................................................................274 Czego powinieneś się nauczyć z tego rozdziału? ......................................................................277 Rozdział 14. Przygotowywanie zdjęć cyfrowych do wykonania odbitek ..............279 Projekt 14.1. Grzyby .......................................................................................................................279 Projekt 14.2. Koza ..........................................................................................................................282 Projekt 14.3. Zaskroniec ................................................................................................................285 Projekt 14.4. Brama grodzka ........................................................................................................287 Projekt 14.5. Rybolot .....................................................................................................................289 Projekt 14.6. Ptaki ..........................................................................................................................294 Czego powinieneś się nauczyć z tego rozdziału? ......................................................................296 Rozdział 15. Elementy ...................................................................................297 Projekt 15.1. Foto ...........................................................................................................................297 Projekt 15.2. Tele-tele .....................................................................................................................300 Projekt 15.3. Główka ......................................................................................................................302 Projekt 15.4. Fokus ........................................................................................................................306 Czego powinieneś się nauczyć z tego rozdziału? .......................................................................311 D:DaneDrukGimp. Praktyczne projekty12_druk!spis-05.doc (06-09-13) 7 8 GIMP. Praktyczne projekty Rozdział 16. Skalowanie warstw ................................................................... 313 Projekt 16.1. UMC-1 ...................................................................................................................... 314 Projekt 16.2. Cytrus .......................................................................................................................320 Projekt 16.3. Wielkie sprzątanie świata .......................................................................................326 Projekt 16.4. Kipi kasza, kipi groch .............................................................................................329 Czego powinieneś się nauczyć z tego rozdziału? ......................................................................334 Rozdział 17. Gradient ....................................................................................335 Projekt 17.1. Orzechy ....................................................................................................................335 Projekt 17.2. Majster ......................................................................................................................338 Projekt 17.3. Krasnoludek ............................................................................................................342 Projekt 17.4. Ojciec i syn ...............................................................................................................345 Projekt 17.5. Ptaszek ...................................................................................................................... 351 Projekt 17.6. Żółwik .......................................................................................................................354 Czego powinieneś się nauczyć z tego rozdziału? ......................................................................359 Rozdział 18. Maska warstwy ........................................................................ 361 Projekt 18.1. Winyl ......................................................................................................................... 361 Projekt 18.2. Elektro ......................................................................................................................366 Projekt 18.3. Antykwariat ............................................................................................................. 371 Projekt 18.4. Ziemia niczyja .........................................................................................................377 Czego powinieneś się nauczyć z tego rozdziału? ......................................................................380 Rozdział 19. Ścieżki ...................................................................................... 381 Projekt 19.1. Dyliżans ....................................................................................................................382 Projekt 19.2. Alfa ...........................................................................................................................392 Projekt 19.3. Guitar-man ..............................................................................................................397 Projekt 19.4. Miejski Dom Kultury w Paryżu ............................................................................402 Projekt 19.5. Domek ......................................................................................................................409 Projekt 19.6. Zagubione miasto ...................................................................................................412 Czego powinieneś się nauczyć z tego rozdziału? ......................................................................418 Rozdział 20. Operacje na zaznaczeniach .......................................................... 419 Projekt 20.1. Maszynopisanie ......................................................................................................420 Projekt 20.2. Łabędzie ...................................................................................................................430 Projekt 20.3. Aqua .........................................................................................................................436 Projekt 20.4. Drill ..........................................................................................................................442 Czego powinieneś się nauczyć z tego rozdziału? ......................................................................449 Rozdział 21. Obracanie .................................................................................. 451 Projekt 21.1. Owoce .......................................................................................................................452 Projekt 21.2. GIT ............................................................................................................................461 Projekt 21.3. Fotoamator ..............................................................................................................465 Projekt 21.4. Pająki ........................................................................................................................471 Czego powinieneś się nauczyć z tego rozdziału? ......................................................................478 8 (06-09-13) D:DaneDrukGimp. Praktyczne projekty12_druk!spis-05.doc Spis treści 9 Rozdział 22. Odbicie, nachylanie i perspektywa ................................................479 Projekt 22.1. Komis płyt długogrających „Winyl” ...................................................................479 Projekt 22.2. Morze .......................................................................................................................484 Projekt 22.3. Ślepy zaułek .............................................................................................................490 Projekt 22.4. Flaszka ......................................................................................................................494 Czego powinieneś się nauczyć z tego rozdziału? ...................................................................... 501 Rozdział 23. Narzędzia rysowania .................................................................503 Projekt 23.1. Egon ..........................................................................................................................503 Projekt 23.2. Tęczowa papuga ......................................................................................................507 Projekt 23.3. Klucz płaski ............................................................................................................. 512 Projekt 23.4. Truskawka ................................................................................................................ 515 Projekt 23.5. Kaczki ....................................................................................................................... 518 Projekt 23.6. Żyrafy .......................................................................................................................522 Czego powinieneś się nauczyć z tego rozdziału? ......................................................................526 Rozdział 24. Retusz zdjęć .............................................................................527 Projekt 24.1. Krowia wyspa ..........................................................................................................527 Projekt 24.2. Wąż ...........................................................................................................................532 Projekt 24.3. Ratusz .......................................................................................................................537 Projekt 24.4. W drodze .................................................................................................................544 Czego powinieneś się nauczyć z tego rozdziału? ...................................................................... 551 Rozdział 25. Podsumowanie ..........................................................................553 Projekt 25.1. Dzielny Bartłomiej .................................................................................................553 Projekt 25.2. Tele ...........................................................................................................................560 Projekt 25.3. Winyl — komis płyt długogrających ...................................................................565 Projekt 25.4. Komputer ................................................................................................................569 Projekt 25.5. GIMP ........................................................................................................................ 571 Projekt 25.6. Oranges ....................................................................................................................572 Skorowidz ................................................................................................... 575 D:DaneDrukGimp. Praktyczne projekty12_druk!spis-05.doc (06-09-13) 9 Rozdział 18. Maska warstwy Każda warstwa obrazu może mieć własną maskę. Maska jest specjalnym, czarno- -białym obrazem, który modyfikuje widoczność warstwy. Fragmenty narysowane białym kolorem na masce są widoczne normalnie, natomiast obszary wypełnione czernią znikają (są niewidoczne). Kolory pośrednie, czyli szary o różnym stopniu nasycenia, powoduje częściową przezroczystość. Za pomocą maski możemy mię- dzy innymi spowodować stopniowe znikanie zdjęcia. Rola maski jest nieco zbliżona do roli suwaka ustalającego krycie warstwy. Przy użyciu suwaka Krycie możemy zmieniać stopień przezroczystości wszystkich pik- seli warstwy naraz, natomiast maska umożliwia modyfikowanie przezroczystości pikseli czarno-białym obrazem. W ten sposób niektóre piksele warstwy pozostaną w pełni widoczne (będą miały krycie 100), inne znikną zupełnie (krycie 0), jeszcze inne będą częściowo przezroczyste (krycie większe od 0, a mniejsze od 100). Projekt 18.1. Winyl W projekcie pt. Winyl przygotujesz znikające zdjęcie płyty gramofonowej. Skoń- czony projekt zaprezentowano na rysunku 18.1, zaś wykorzystane zdjęcie — na rysunku 18.2. Otwórz plik ../projekty/18-01/dane/plyta.jpg. Całe zdjęcie skopiuj i wklej do nowego, pustego obrazu o wymiarach 800×600. Wklejony element przesuń tak, by otrzy- mać efekt przedstawiony na rysunku 18.3. Celem jest osiągnięcie efektu płynnego znikania fotografii w kierunku lewego górnego narożnika. Z menu kontekstowego w oknie warstw wybierz opcję Dodaj maskę warstwy. Zwróć uwagę, by warstwą bieżącą była warstwa z wklejonym zdję- ciem płyty, jak to zilustrowano na rysunku 18.4. D:DaneDrukGimp. Praktyczne projekty12_druk 18-05.doc (06-09-13) 361 362 GIMP. Praktyczne projekty Rysunek 18.1. Projekt pt. Winyl Rysunek 18.2. Zdjęcie, od którego rozpoczynamy Rysunek 18.3. Fragment zdjęcia płyty winylowej 362 (06-09-13) D:DaneDrukGimp. Praktyczne projekty12_druk 18-05.doc Rozdział 18. (cid:139) Maska warstwy 363 Rysunek 18.4. Dodawanie maski warstwie przedstawiającej zdjęcie płyty gramofonowej W oknie dialogowym widocznym na rysunku 18.5 pozostaw domyślnie zazna- czoną opcję Biała (bez przezroczystości). Pamiętaj, że wypełnienie całej maski kolorem białym powoduje, że warstwa jest widoczna w niezmienionej postaci. Natomiast wypełnienie maski czarnym kolorem spowoduje, że warstwa będzie zupełnie niewidoczna. Po dodaniu maski przejdź do okna warstw. Zaszła w nim istotna zmiana. Pojawiła się ikona maski. Musisz teraz zwracać pilną uwagę nie tylko — jak dotychczas — na bieżącą warstwę, ale także na maski. Okno warstw po dodaniu maski przedsta- wiono na rysunku 18.6. Teraz należy maskę wypełnić czarno-białym gradientem. Kliknij ikonę maski wskazaną strzałką na rysunku 18.6. Następnie wybierz narzędzie do wypełniania gradientem koloru (skrót L), po czym wykonaj gradient widoczny na rysunku 18.7. Czarny kolor powoduje zniknięcie pikseli warstwy, dlatego po zastosowaniu takiej maski fotografia będzie stopniowo znikała w kierunku lewego górnego narożnika. D:DaneDrukGimp. Praktyczne projekty12_druk 18-05.doc (06-09-13) 363 364 GIMP. Praktyczne projekty Rysunek 18.5. Właściwości maski Rysunek 18.6. Okno warstw po dodaniu maski (strzałka wskazuje ikonę maski warstwy płyta) Po wykonaniu gradientu fotografia płyty będzie wyglądała tak, jak pokazano na rysunku 18.8. Przejdź teraz do okna warstw i przyjrzyj się uważnie wszystkim ikonom. Obraz ma dwie warstwy: Tło oraz płyta. Warstwa o nazwie płyta zawiera maskę. Wygląd warstw oraz ich masek przedstawiono — w znacznym pomniejszeniu — w postaci ikon w oknie warstw. Każdą z tych ikon możesz wybrać jako aktywną. Aktywna może być warstwa Tło, warstwa płyta lub maska warstwy płyta. Ikona bieżącej war- stwy lub maski jest otoczona białą obwódką widoczną na rysunku 18.9. Kiedy zaczniesz dodawać maski warstwom, to w oknie warstw powinieneś zwracać uwagę nie tylko na niebieskie podkreślenie bieżącej warstwy, ale także na obwódkę ota- czającą ikonę warstwy lub maski. 364 (06-09-13) D:DaneDrukGimp. Praktyczne projekty12_druk 18-05.doc Rozdział 18. (cid:139) Maska warstwy 365 Rysunek 18.7. Gradient, jakim należy wypełnić maskę Rysunek 18.8. Zdjęcie płyty po wypełnieniu maski gradientem Po uzyskaniu obrazu widocznego na rysunku 18.8 dodaj do niego napisy i zapisz w pliku. D:DaneDrukGimp. Praktyczne projekty12_druk 18-05.doc (06-09-13) 365 366 GIMP. Praktyczne projekty Rysunek 18.9. Biała obwódka otaczająca ikonę maski oraz warstwy Projekt 18.2. Elektro W drugim projekcie wykorzystującym maskowanie warstwy wykonasz efekt dwu- kierunkowego znikania zdjęcia. Ponadto zmienisz krycie warstwy mającej maskę. Skończony projekt zaprezentowano na rysunku 18.10, zaś wykorzystane zdjęcie — na rysunku 18.11. Rysunek 18.10. Projekt pt. Elektro 366 (06-09-13) D:DaneDrukGimp. Praktyczne projekty12_druk 18-05.doc Rozdział 18. (cid:139) Maska warstwy 367 Rysunek 18.11. Zdjęcie, od którego rozpoczynamy Otwórz zdjęcie ../projekty/18-02/dane/elektronika.jpg. Usuń kolory zdjęcia (skorzystaj z opcji Warstwa/Kolory/Desaturacja), a następnie zmień zabarwienie zdjęcia (Warstwa/ Kolory/Barwienie). Ustal następujące parametry barwienia zdjęcia: ♦ odcień 180, ♦ nasycenie 50, ♦ jasność 25. Następnie zmniejsz krycie warstwy do 60, dodaj kanał alfa, po czym umieść pod warstwą ze zdjęciem jednolitą warstwę koloru białego. Otrzymasz dwuwarstwowy obraz, który przedstawiono na rysunku 18.12. Umieść w obrazie dwie prostopadłe prowadnice, a następnie dodaj maskę war- stwy przedstawiającej zdjęcie. Maskę wypełnij — używając prowadnic — dwu- liniowym, czarno-białym gradientem widocznym na rysunku 18.13. Po zastosowaniu maski obraz będzie wyglądał tak, jak pokazano na rysunku 18.14. Pobierz ze zdjęcia ciemnozielony kolor, a następnie dodaj do obrazu napisy wykonane tym kolorem. Na zakończenie dodaj do obrazu na wierzchołku stosu warstw jednolitą warstwę wypełnioną tym samym kolorem, którym wykonałeś napisy. Zmniejsz krycie warstwy do 10. Zadaniem tej warstwy jest nadanie obra- zowi jednolitego odcienia we wszystkich obszarach. Zwróć uwagę, że obraz wi- doczny na rysunku 18.15 nie ma białych obszarów w miejscu znikania fotografii. D:DaneDrukGimp. Praktyczne projekty12_druk 18-05.doc (06-09-13) 367 368 GIMP. Praktyczne projekty Rysunek 18.12. Zdjęcie obwodów elektronicznych po zmianie kolorystyki, zmniejszeniu krycia i umieszczeniu nad białą warstwą Rysunek 18.13. Dwuliniowy gradient, jakim należy wypełnić maskę W skończonym projekcie sprawdź możliwość wyłączania działania maski oraz podglądania samej maski. Kliknij ikonę maski, przytrzymując przycisk Ctrl. Dzia- łanie maski zostanie wyłączone, ujrzysz obraz pokazany na rysunku 18.16, a ikona maski zostanie otoczona czerwoną obwódką. To samo zadanie możesz wykonać, wybierając z menu kontekstowego okna warstw opcję Wyłączenie maski warstwy. 368 (06-09-13) D:DaneDrukGimp. Praktyczne projekty12_druk 18-05.doc Rozdział 18. (cid:139) Maska warstwy 369 Rysunek 18.14. Zdjęcie obwodów elektronicznych po zastosowaniu maski Rysunek 18.15. Dodanie warstwy przysłaniającej powoduje, że dolna i górna część obrazu ma kolor niebieski, a nie — jak na rysunku 18.14 — biały Ponowne kliknięcie ikony maski z przytrzymanym przyciskiem Ctrl włącza dzia- łanie maski. Jeżeli natomiast przytrzymasz przycisk Alt, możesz zobaczyć wygląd samej maski. Zmień widoczność warstw tak, by widoczna była jedynie warstwa przedstawiająca zdjęcie układów elektronicznych. Przytrzymaj przycisk Alt i kliknij ikonę maski w oknie warstw. Ujrzysz obraz przedstawiony na rysunku 18.17, D:DaneDrukGimp. Praktyczne projekty12_druk 18-05.doc (06-09-13) 369 370 GIMP. Praktyczne projekty Rysunek 18.16. Obraz po wyłączeniu działania maski Rysunek 18.17. Wygląd obrazu po kliknięciu maski z przytrzymanym przyciskiem Alt zaś ikona maski zostanie otoczona zieloną obwódką. Kliknięcie maski z przytrzy- manym przyciskiem Alt odpowiada opcji Wyświetl maski warstwy. Ponowne kliknięcie maski z przytrzymanym przyciskiem Alt usunie zieloną obwódkę i przywróci poprzedni wygląd obrazu. Na rysunku 18.18 zilustrowano miejsce, w jakim jest wyświetlana zielona, czerwona lub biała obwódka. Znacze- nie koloru obwódki jest następujące: 370 (06-09-13) D:DaneDrukGimp. Praktyczne projekty12_druk 18-05.doc Rozdział 18. (cid:139) Maska warstwy 371 Rysunek 18.18. Miejsce, w którym pojawia się czerwona, zielona lub biała obwódka ♦ biały — maska jest bieżącą warstwą; operacje edycyjne, np. wypełnianie kolorem czy rozmywanie, działają na masce (opcja Modyfikacja maski warstwy w menu kontekstowym okna warstw), ♦ czerwony — działanie maski jest wyłączone (opcja Wyłączenie maski warstwy w menu kontekstowym okna warstw), ♦ zielony — w oknie obrazu wyświetlany jest wygląd maski (opcja Wyświetl maski warstwy w menu kontekstowym okna warstw). Pamiętaj, że maska zachowuje się jak zwykła warstwa obrazu. Możesz na niej wy- konywać niemal wszystkie operacje, jakie wykonywałeś w przypadku zwykłych warstw. Przykładami takich operacji są rozmywanie, wypełnianie kolorem czy wypełnianie gradientem. Projekt 18.3. Antykwariat W kolejnym projekcie nauczysz się, w jaki sposób maskę poddać operacji rozmy- wania. Ukończony projekt pt. Antykwariat zaprezentowano na rysunku 18.19, natomiast na rysunku 18.20 — wykorzystaną fotografię. Otwórz plik ../projekty/18-03/dane/ksiazki.jpg, po czym wykonaj na nim następujące przekształcenia: D:DaneDrukGimp. Praktyczne projekty12_druk 18-05.doc (06-09-13) 371 372 GIMP. Praktyczne projekty Rysunek 18.19. Projekt pt. Antykwariat Rysunek 18.20. Zdjęcie, od którego rozpoczynamy ♦ usuń kolor, ♦ zmień zabarwienie fotografii na jasnobrązowe: odcień 30, nasycenie 60, jasność 30, ♦ zmniejsz krycie zdjęcia do 80, ♦ dodaj białą warstwę poniżej zdjęcia: 372 (06-09-13) D:DaneDrukGimp. Praktyczne projekty12_druk 18-05.doc Rozdział 18. (cid:139) Maska warstwy 373 ♦ dodaj kanał alfa warstwy ze zdjęciem, ♦ dodaj białą warstwę, ♦ przesuń białą warstwę na spód. Powinieneś otrzymać obraz widoczny na rysunku 18.21. Rysunek 18.21. Zdjęcie w brązowej kolorystyce o zmniejszonym kryciu W oknie dialogowym właściwości gradientu wybierz gradient prostokątny, tak jak to pokazano na rysunku 18.22. Następnie dodaj do obrazu prowadnicę poziomą i pionową. Prowadnice umieść na środku obrazu. Dołącz maskę warstwy ze zdjęciem, po czym wypełnij maskę gradientem przedstawionym na rysunku 18.23. Gradient widoczny na rysunku 18.23 zawiera bardzo wyraźny biały krzyż bie- gnący wzdłuż przekątnych obrazu. W celu usunięcia białego krzyża zastosuj filtr Rozmycie Gaussa. Wybierz maskę jako warstwę bieżącą, po czym wybierz opcję Filtry/Rozmycie/Rozmycie Gaussa o promieniu 200. Otrzymasz maskę pokazaną na rysunku 18.24. Nie widać na niej białego krzyża. Jeżeli wykonaną w ten sposób maskę zastosujesz do zdjęcia książek, otrzymasz obraz zaprezentowany na rysunku 18.25. Jak widzisz, kolory w środku obrazu są nieco intensywniejsze od kolorów na zewnątrz. W celu usunięcia tego man- kamentu dodaj do obrazu biały, rozmyty kwadrat widoczny na rysunku 18.26. D:DaneDrukGimp. Praktyczne projekty12_druk 18-05.doc (06-09-13) 373 374 GIMP. Praktyczne projekty Rysunek 18.22. Gradient prostokątny Rysunek 18.23. Maska wypełniona gradientem Kwadrat z rysunku 18.26 wykonaj następująco: ♦ zaznacz kwadrat o wielkości przedstawionej na rysunku 18.26, ♦ zaznaczenie poddaj zaokrągleniu promieniem 100, 374 (06-09-13) D:DaneDrukGimp. Praktyczne projekty12_druk 18-05.doc Rozdział 18. (cid:139) Maska warstwy 375 Rysunek 18.24. Maska po rozmyciu filtrem Rozmycie Gaussa o promieniu 200 Rysunek 18.25. Po zastosowaniu maski kolory w środku obrazu są bardziej intensywne niż kolory na zewnątrz ♦ skopiuj zaznaczony fragment z białego tła i wklej na nową warstwę, ♦ zmniejsz krycie wklejonego rozmytego kwadratu do 30. Po dodaniu białego kwadratu zdjęcie będzie w bardziej równomierny sposób na- sycone kolorami, co pokazano na rysunku 18.27. D:DaneDrukGimp. Praktyczne projekty12_druk 18-05.doc (06-09-13) 375 376 GIMP. Praktyczne projekty Rysunek 18.26. Biały prostokąt, który ma przywrócić równowagę zabarwienia obrazu Rysunek 18.27. Biały prostokąt przywrócił równowagę nasycenia kolorami Na zakończenie dodaj do obrazu napisy wykonane kolorem brązowym. Kolor brązowy pobierz ze zdjęcia za pomocą narzędzia do pobierania koloru z obra- zu (skrót O). Na wierzchołku stosu warstw dodaj warstwę brązową o niewielkim kryciu. Nada ona jednolity ton całemu obrazowi, co widać na rysunku 18.28. 376 (06-09-13) D:DaneDrukGimp. Praktyczne projekty12_druk 18-05.doc Rozdział 18. (cid:139) Maska warstwy 377 Rysunek 18.28. Obraz po dodaniu brązowej warstwy przysłaniającej o kryciu 20 Projekt 18.4. Ziemia niczyja Ostatni z projektów zaprezentowano na rysunku 18.29. Pokazuje on, że masko- wana warstwa nie musi zajmować całego obszaru obrazu. Wykorzystaną w nim fotografię przedstawiono na rysunku 18.30. Rysunek 18.29. Projekt pt. Ziemia niczyja D:DaneDrukGimp. Praktyczne projekty12_druk 18-05.doc (06-09-13) 377 378 GIMP. Praktyczne projekty Rysunek 18.30. Zdjęcie, od którego rozpoczynamy Otwórz plik ../projekty/18-04/dane/ziemia.jpg i usuń kolory warstwy Tło. Zaznacz w obrazie duży prostokąt, skopiuj z tła, wklej na nową warstwę i wypełnij kolorem białym. Biały prostokąt wyśrodkuj w poziomie i przesuń nieco do góry, jak to zilustrowano na rysunku 18.31. Rysunek 18.31. Duży, biały, wyśrodkowany prostokąt Wykonaj jednopikselowe czarne obramowanie prostokąta. Obramowanie to umieść na nowej warstwie. Następnie dodaj białą maskę warstwy, po czym wypeł- nij maskę w następujący sposób: ♦ zaznacz cały biały prostokąt, ♦ zaznaczenie zmniejsz o 20 pikseli, ♦ zaznaczenie poddaj zaokrągleniu o 50 pikseli, 378 (06-09-13) D:DaneDrukGimp. Praktyczne projekty12_druk 18-05.doc Rozdział 18. (cid:139) Maska warstwy 379 ♦ odwróć zaznaczenie, ♦ wypełnij zaznaczenie kolorem czarnym na masce. Powinieneś otrzymać maskę widoczną na rysunku 18.32. Rysunek 18.32. Maska prostokąta Po zastosowaniu maski z rysunku 18.32 do białego prostokąta i zmniejszeniu krycia warstwy prostokąta do 80 otrzymasz obraz przedstawiony na rysunku 18.33. Rysunek 18.33. Prostokąt po zastosowaniu maski i zmniejszeniu krycia Do obrazu dodaj napisy w kolorze czarnym i białym. Przesuń nieznacznie napisy względem siebie, a otrzymany obraz zapisz w pliku. D:DaneDrukGimp. Praktyczne projekty12_druk 18-05.doc (06-09-13) 379 380 GIMP. Praktyczne projekty Czego powinieneś się nauczyć z tego rozdziału? W omówionych projektach zademonstrowane zostało wykorzystanie masek do przysłaniania warstw. Pamiętaj, że ♦ maska jest czarno-białym obrazem, który steruje widocznością poszczególnych pikseli warstwy, ♦ każda warstwa może mieć swoją maskę. Maskę warstwy możesz dodać oraz usunąć. Służą do tego opcje: ♦ Dodaj maskę warstwy, ♦ Usuń maskę warstwy dostępne w menu kontekstowym okna warstw. Pamiętaj również, by zwracać uwagę na to, czy wybranym elementem jest warstwa, czy jej maska. Informuje Cię o tym biała obwódka otaczająca ikonę warstwy lub jej maskę. Obwódka ta może do- datkowo przybierać kolory czerwony oraz zielony. Znaczenie kolorów jest na- stępujące: ♦ biały kolor obwódki — wybranym elementem jest maska; operacje edycyjne dotyczą maski; stan ten osiągniesz przez kliknięcie ikony maski lub wybranie opcji Modyfikacja maski warstwy w menu kontekstowym okna warstw, ♦ czerwony kolor obwódki — działanie maski jest wyłączone; stan ten osiągniesz przez kliknięcie ikony maski z przytrzymanym przyciskiem Ctrl lub wybranie opcji Wyłączenie maski warstwy w menu kontekstowym okna warstw, ♦ zielony kolor obwódki — w oknie obrazu wyświetlany jest wygląd maski; stan ten osiągniesz przez kliknięcie ikony maski z przytrzymanym przyciskiem Alt lub wybranie opcji Wyświetl maski warstwy w menu kontekstowym okna warstw. Kolor biały pozwala na wyświetlenie obrazu niezmienionego, a kolor czarny — na usunięcie fragmentu obrazu. 380 (06-09-13) D:DaneDrukGimp. Praktyczne projekty12_druk 18-05.doc
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

GIMP. Praktyczne projekty
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: