Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00392 007176 18464822 na godz. na dobę w sumie
GNU Emacs. Leksykon kieszonkowy - książka
GNU Emacs. Leksykon kieszonkowy - książka
Autor: Liczba stron: 60
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-982-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> linux
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Emacs jest potężnym edytorem tekstu, a także -- w przeciwieństwie do innych edytorów -- kompletnym środowiskiem roboczym. GNU Emacs należy do najpopularniejszych i najbardziej rozpowszechnionych edytorów z rodziny Emacs. W tej niewielkiej książce przedstawiono w skondensowany sposób informacje na temat GNU Emacs 20.2.

Emacs stał się popularny dzięki swej wszechstronności. Po prostu wprowadza różne tryby edycji i umożliwia w nich pracę. Słowo tryb brzmi jak termin techniczny, ale tak naprawdę oznacza, że polecenia Emacs pozwalają wykonywać zadania o różnorodnym charakterze.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

GNU Emacs. Leksykon kieszonkowy Autor: Debra Cameron T³umaczenie: Jacek Smycz ISBN: 83-7197-982-7 Tytu³ orygina³u: GNU Emacs Pocket Reference Format: B5, stron: 60 Emacs jest potê¿nym edytorem tekstu, a tak¿e — w przeciwieñstwie do innych edytorów — kompletnym ġrodowiskiem roboczym. GNU Emacs nale¿y do najpopularniejszych i najbardziej rozpowszechnionych edytorów z rodziny Emacs. W tej niewielkiej ksi¹¿ce przedstawiono w skondensowany sposób informacje na temat GNU Emacs 20.2. Emacs sta³ siê popularny dziêki swej wszechstronnoġci. Po prostu wprowadza ró¿ne tryby edycji i umo¿liwia w nich pracê. S³owo tryb brzmi jak termin techniczny, ale tak naprawdê oznacza, ¿e polecenia Emacs pozwalaj¹ wykonywaæ zadania o ró¿norodnym charakterze. IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl 5RKUVTGħEK Wprowadzenie ...................................................n.................................... 5 Polecenia Emacs ...................................................n................................. 5 Konwencje ...................................................n.......................................... 6 1. Podstawy Emacs ...................................................n............................. 6 2. Edycja plików ...................................................n................................. 9 3. Operacje szukania i zamiany ...................................................n........ 15 4. Stosowanie buforów i okien...................................................n.......... 19 5. Emacs jako środowisko pracy...................................................n....... 23 6. Poczta elektroniczna i grupy dyskusyjne ......................................... 29 7. Emacs i Internet ...................................................n............................ 32 8. Proste formatowanie tekstu i edycja specjalna ................................ 34 9. Zaznaczanie tekstu w Emacs ...................................................n........ 36 10. Tworzenie makr ...................................................n.......................... 41 11. Dostosowanie Emacs ...................................................n.................. 42 12. Emacs dla programistów...................................................n............. 53 13. Kontrola wersji w Emacs ...................................................n............ 57 14. Pomoc online ...................................................n.............................. 58 Spis treści 3 Działanie Klawisz Nazwa polecenia Zapisanie wszystkich zakładek w określonym pliku ESC x bookmark-write Załadowanie zakładek z określonego pliku ESC x bookmark-load .KUVCCMđCFGM Działanie Oznaczenie zakładki do usunięcia Zmiana nazwy zakładki Zapisanie wszystkich wyświetlonych zakładek Wyświetlenie zakładki, nad którą znajduje się kursozr Zaznaczenie zakładek do wyświetlenia w osobnych oknzach Klawisz d r s f m Wyświetlenie zaznaczonych zakładek lub tej, nad któzrą znajduje się kursor v Włączenie-wyłączenie wyświetlania ścieżek dostępu doz plików z zakładkami Wyświetlenie położenia pliku skojarzonego z zakładkami Usunięcie zakładek oznaczonych do usunięcia Usunięcie zaznaczenia zakładki t w x u Usunięcie zaznaczenia zakładki znajdującej się w pozprzednim wierszu DEL Wyjście z listy zakładek q  OCEULCMQħTQFQYKUMQRTCE[ 6T[DRQYđQMK Dzięki trybowi powłoki użytkownik może uzyskać dostęp do powłoki Uniksa, nie opuszczając Emacs. Podstawowa zasada, którą należy sto- sować, używając trybu powłoki, głosi, że w zapisie przed wszystkimi zwykłymi sekwencjami sterującymi należy umieścić C-c. Na przykład, by przerwać polecenie, należy wpisać C-c C-c. Wprowadzenie 1 Działanie Uruchomienie trybu powłoki Przerwanie aktualnego zadania: równoważnik C-c w powłokach Uniksa Usunięcie znaku; jeżeli na końcu bufora wprowadzany jest znak EOF (koniec pliku) Wysłanie znaku EOF Usunięcie aktualnego wiersza; C-u w powłokach Uniksa Klawisz Nazwa polecenia ESC x shell C-c C-c comint-interrupt-subjob C-d comint-delchar-or-maybe-eof C-c C-d comint-send-eof C-c C-u comint-kill-input Zawieszenie lub zatrzymanie pracy; C-z w powłokach Uniksa C-c C-z comint-stop-subjob Wyświetlenie poprzedniego polecenia; powtórzyć, aby wyświetlić wcześniejsze polecenia Wyświetlenie następnego polecenia; powtórzyć, aby wyświetlić nowsze polecenia ESC p comint-previous-input ESC n comint-next-input Wykonanie polecenia w aktualnym wierszu RETURN comint-send-input Uzupełnienie polecenia, nazwy pliku lub zmiennej TAB comint-dynamic-complete Usunięcie wyniku ostatniego polecenia C-c C-o Przesunięcie ostatniego wiersza wyniku na dół okna comint-kill-output C-c C-e comint-show-maximum-output 2TCEC KTGF Dired to edytor katalogów Emacs, który pozwala w wygodny sposób zarządzać plikami i katalogami. Działanie Uruchomienie Dired Kopiowanie Zaznaczenie do usunięcia Natychmiastowe usunięcie Klawisz Nazwa polecenia C-x d dired C d D dired-do-copy dired-flag-file-deletion dired-do-delete Otwarcie pliku lub katalogu e lub f Ponowne odczytanie katalogu z dysku Zmiana uprawnień grupowych Usunięcie linii z wyświetlacza (bez kasowania) Zaznaczenie przez * Przesunięcie do następnej linii Znalezienie pliku w innym oknie; przeskok w to miejsce dired-find-file revert-buffer dired-do-chgrp dired-do-kill-lines dired-mark dired-next-line g G k m n o dired-find-file-other-window Znalezienie pliku w innym oknie; bez przeskoku C-o dired-display-file Wydruk pliku Zakończenie pracy Dired Zamiana wyrażeń w zaznaczonych plikach Zmiana nazwy pliku P q Q R dired-do-print dired-quit dired-do-every-replace dired-do-rename Działanie Usunięcie zaznaczenia pliku Przeglądanie pliku Usunięcie plików zaznaczonych przez D Kompresja pliku Klawisz Nazwa polecenia u v X Z dired-unmark dired-view-file dired-do-flagged-delete dired-do-compress Usunięcie zaznaczenia wszystkich plików (niezależnie od rodzaju zaznaczenia) ESC DEL dired-unmark-all-files Zaznaczenie plików zapasowych do usunięcia; C-u ~ usuwa zaznaczenie Zaznaczenie plików automatycznego zapisu do usunięcia; C-u # usuwa zaznaczenie Zaznaczenie ponumerowanych plików zapasowych do usunięcia Zaznaczenie katalogów przez *; C-u * / usuwa zaznaczenie Porównanie aktualnego pliku z plikiem zaznaczonym Porównanie aktualnego pliku z jego plikiem zapasowym ~ # . * / = dired-flag-backup-files dired-flag-auto-save-files dired-clean-directory dired-mark-directories dired-diff ESC = dired-backup-diff Wykonanie polecenia powłoki na aktualnym pliku ! dired-do-shell-command Przesunięcie do następnego pliku zaznaczonego przez * lub D Przesunięcie do poprzedniego pliku zaznaczonego przez * lub D Zaznaczenie do usunięcia plików zgodnych z wyrażeniem regularnym Zaznaczenie plików zgodnych z wyrażeniem regularnym ESC } dired-next-marked-file ESC { dired-prev-marked-file d dired-flag-files-regexp m dired-mark-files-regexp Działanie Utworzenie katalogów Przesunięcie do następnego katalogu Przesunięcie do poprzedniego katalogu Sortowanie danych wyświetlanych przez Dired według daty lub nazwy pliku (przełączanie między tymi trybami) Klawisz Nazwa polecenia + s dired-create-directory dired-next-dirline dired-prev-dirline dired-sort-toggle-or-edit TWMQYCPKG Działanie Wydruk zawartości bufora (podobne do Uniksowego pr | lpr) Wydruk zawartości regionu (podobne do Uniksowego pr | lpr) Klawisz Nazwa polecenia ESC x print-buffer ESC x print-region Wydruk zawartości bufora bez numerów stron (podobne do Uniksowego lpr) Wydruk zawartości regionu bez numerów stron (podobne do Uniksowego lpr) ESC x lpr-buffer ESC x lpr-region Z Dired, wstawienie domyślnego polecenia wydruku do minibufora p Wydruk zawartości bufora z nienaruszonym formatowaniem ESC x ps-print-buffer-with-faces 2QNGEGPKCMCNGPFCTCKFKGPPKMC Działanie Klawisz Nazwa polecenia Wyświetlenie dnia roku p d calendar-print-day-of-year Przewijanie innego okna SPACE Zakończenie pracy kalendarza Dodanie tygodniowego wpisu, opierając się na dniu tygodnia Dodanie wpisu rocznego Dodanie wpisu dla konkretnego dnia q i w i y i d scroll-other-window exit-calendar insert-weekly-diary-entry insert-yearly-diary-entry insert-diary-entry Dodanie wpisu dla dnia miesiąca i m Dodanie wpisu powtarzającego się co n dni i c Dodanie wpisu blokowego Wyświetlenie wpisów dziennika za pomocą innej czcionki, w kolorze lub zaznaczonych znakiem plus Wyświetlenie pliku dziennika i b m s insert-monthly-diary-entry insert-cyclic-diary-entry insert-block-diary-entry mark-diary-entries show-all-diary-entries Zaznaczenie regionów według czasu, nie poziomo C-SPACE lub C-@ calendar-set-mark
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

GNU Emacs. Leksykon kieszonkowy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: