Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00038 005133 12754330 na godz. na dobę w sumie
Godziny pracy zleceniobiorców. Jak rejestrować od 1 stycznia 2017 r. - ebook/pdf
Godziny pracy zleceniobiorców. Jak rejestrować od 1 stycznia 2017 r. - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 70
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326960635 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ewidencję czasu pracy zleceniodawca będzie zobowiązany przechowywać przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie za dany miesiąc stało się wymagalne. Warto zatem zapewnić sobie taki sposób rejestracji czasu pracy, który pozwoli na łatwe archiwizowanie. Archiwizacja nie musi być papierowa, można jej dokonać na elektronicznym nośniku informacji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Do 31 grudnia 2016 r. strony mogły dowolnie kształtować wysokość wynagrodzenia, a nawet zastrzec w umowie, że zlecenie będzie wykonywane bez wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2017 r. jednak, jeżeli strony ustaliły, że za wykonane czynności będzie przysługiwało wynagrodzenie, wówczas nie może ono być niższe niż 13 zł. Ta zmiana wywołała kolejne, dlatego też warto poznać odpowiedzi na następujące pytania: (cid:166)(cid:3)(cid:3)jak liczyć minimalną stawkę godzinową, (cid:166)(cid:3)(cid:3)jak postąpić, gdy zleceniobiorca nie dostarczy w terminie dokumentów potwierdzających wykonanie prac na zleceniu, (cid:166)(cid:3)(cid:3)jak możemy się zabezpieczyć, aby zleceniobiorca nie wykazywał w dokumentacji innej liczby godzin niż ustalone w umowie, (cid:166)(cid:3)(cid:3)jakie zapisy musimy wprowadzić od 1 stycznia do umów zlecenia już istniejących, ogłoszeń, (cid:166)(cid:3)(cid:3)jakich dokumentów wymagać od zleceniobiorcy od 2017 roku, (cid:166)(cid:3)(cid:3)czy do umów zlecenia musi być dołączony rachunek, (cid:166)(cid:3)(cid:3)jakie praktyczne wskazówki dla zleceniobiorców warto wywiesić na tablicy (cid:166)(cid:3)(cid:3)jak obecnie rozliczać umowy zlecenia z cudzoziemcami e-book Książka dostępna jako e-book na: ISBN 978-83-269-6063-5 4 6 1 B O U Cena brutto: 69 zł GODZINY PRACY ZLECENIOBIORCÓW – jak rejestrować od 1 stycznia 2017 r. G O D Z I N Y P R A C Y I Z L E C E N O B O R C Ó W I – j a k j r e e s t r o w a ć o d 1 s t y c z n a i 2 0 1 7 r . Więcej książek z tematyki kadrowo-płacowej znajdziesz na www.FabrykaWiedzy.com Już ponad 83 specjalistów ds. płac wybiera prenumeratę roczną Dołącz do nich już dziś i odbierz prezenty po opłaceniu prenumeraty! NIE PRZEGAP OKAZJI! TABLET TABLET Dzięki tabletowi będziesz miał szybki dostęp do wersji online Znajdziesz pomoc w codziennym KSIĄŻKA KSKSIĄIĄŻŻKŻKAA liczeniu płac Zadzwoń i zamów  Centrum Obsługi Klienta, tel. 22 518 29 29 Składając zamówienie, proszę podać kod WNBB GODZINY PRACY ZLECENIOBIORCÓW – jak rejestrować od 1 stycznia 2017 r. Więcej książek z obszaru kultury znajdziesz na www.FabrykaWiedzy.com Godziny pracy zleceniobiorców 2 Spis treści Godziny pracy zleceniobiorców Rozdział 1. Minimalna stawka godzinowa w 2017 roku – na czym polegają nowe przepisy ...................................................... 5 Cztery nowe zasady rozliczania umów zlecenia i umowy o świadczenie usług od 1 stycznia 2017 r. ........................................ 5 Jak liczyć minimalną stawkę godzinową ............................................ 6 Stanowisko resortu pracy ..................................................................... 6 Periodycznie, przynajmniej raz w miesiącu ........................................ 7 Inne ważne zmiany dotyczące wynagradzania ................................... 8 Obowiązek ewidencjonowania godzin pracy ...................................... 8 Kogo nie dotyczy minimalna stawka godzinowa .............................. 10 Czy w 2017 roku można zawierać umowy zlecenia bez wynagrodzenia – stanowisko resortu pracy z 20 września 2016 r. ....................................................................... 11 Umowy zlecenia z wynagrodzeniem akordowym ............................. 13 Rozdział 2. Rejestracja czasu pracy zleceniobiorców – nowe obowiązki od 1 stycznia 2017 r. ............................ 14 Jeśli nie ewidencja, to co ................................................................... 14 Jak postąpić, gdy zleceniobiorca nie dostarczy w terminie dokumentów potwierdzających wykonanie prac na zleceniu ..... 16 Czy taką informację zleceniobiorca może wysłać SMS ..................... 16 Jak możemy się zabezpieczyć, aby zleceniobiorca nie wykazywał w dokumentacji innej liczby godzin niż ustalone w umowie ................................................................... 17 Jakie zapisy musimy wprowadzić od 1 stycznia do umów zlecenia już istniejących ................................................................. 18 Rozdział 3. Jakie dane muszą się znaleźć w 2017 roku na rachunku do umowy zlecenia .......................................... 20 Elementy rachunku ............................................................................. 20 Dodatkowe informacje na rachunku ................................................. 21 Rachunek do każdej wypłaty wynagrodzenia ze zlecenia ................ 22 3 Godziny pracy zleceniobiorców Wzór rachunku do zlecenia ................................................................ 22 Przykład wypełnionego rachunku do zlecenia .................................. 25 Najczęstsze błędy pojawiające się na rachunkach ........................... 27 Jakie praktyczne wskazówki dla zleceniobiorców warto wywiesić na tablicy ogłoszeń ......................................................... 28 Rozdział 4. Jakich dokumentów wymagać od zleceniobiorcy od 2017 roku ............................................ 31 Kwestionariusz zleceniobiorcy .......................................................... 31 Oświadczenie o niezrealizowaniu w danym miesiącu umówionych czynności .................................................................. 32 Ankieta na potrzeby ustalenia statusu ubezpieczeniowego zleceniobiorcy ................................................................................. 35 Oświadczenie zleceniobiorcy o statusie ubezpieczeniowym ........... 36 Rozdział 5. Umowy zlecenia z cudzoziemcami – wynagrodzenie i ewidencja godzin pracy .................... 39 13 zł brutto na godzinę oraz ewidencja godzin pracy ....................... 40 Czasem konieczne wyrównanie ......................................................... 41 Rozliczenie podatkowo-składkowe obcokrajowca ........................... 43 Rozdział 6. Pytania i odpowiedzi ................................................ 47 Jak w 2017 roku potrącić niedobory w kasie fiskalnej od wynagrodzenia zleceniobiorcy ................................................. 47 Czy minimalna stawka godzinowa obowiązuje przy zleceniach z własnym pracownikiem ............................................................... 49 Umowy z firmami szkoleniowymi ...................................................... 50 Rozdział 7. Składki od umów cywilnoprawnych w 2017 roku ...................................................................................... 52 Rozdział 8. Ustawa o minimalnej stawce godzinowej za zlecenie ......................................................................................... 57 Ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1265) ......... 57 4 Rozdział 1 Minimalna stawka godzinowa w 2017 roku – na czym polegają nowe przepisy Cztery nowe zasady rozliczania umów zlecenia i umowy o świadczenie usług od 1 stycznia 2017 r. Lp. 1. Wyznaczenie minimalnej stawki godzinowej, której poziom ma wzrastać Zasada w stopniu równym wzrostowi minimalnej płacy należnej pracownikom – w 2017 roku wynosi ona 13 zł (brutto) za godzinę (obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 21 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r.; M.P. z 2016 r. poz. 934) Konieczność realizowania wypłat wynagrodzenia wynikającego ze stawki minimalnej w formie pieniężnej 2. 4. 3. Wprowadzenie nowych regulacji, w myśl których w umowie zlecenia lub umowie o świadczenie usług wskazujemy sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Jeśli nie ma takich umownych ustaleń, a tak- że w przypadku umów zawartych w formie ustnej, gdy nie doszło do pisemnego potwierdzenia tych ustaleń, zatrudniony ma przedkładać w formie pisemnej, elektro- nicznej lub dokumentowej, informację o liczbie przepracowanych godzin (w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia) Ustanowienie przy umowach zlecenia i umowach o świadczenie usług zawieranych na okres dłuższy niż jeden miesiąc minimalnej, miesięcznej częstotliwości wypłat kwoty wynikającej ze stawki minimalnej Podstawa prawna ▶ Ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1265). 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Godziny pracy zleceniobiorców. Jak rejestrować od 1 stycznia 2017 r.
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: