Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00092 011937 20225601 na godz. na dobę w sumie
Grafika dla smyka - ebook/pdf
Grafika dla smyka - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 58
Wydawca: Impuls Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7587-953-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> podręczniki
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Wśród licznych ćwiczeń rozwijających przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym ważne miejsce zajmują ćwiczenia rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową. Wpływają one korzystnie na przygotowanie dziecka do pisania.

Moje propozycje ćwiczeń polegające na rysowaniu po wykropkowanych konturach zawierają tematy bliskie małym dzieciom, a zarazem są interesują- ce i przyciągają ich uwagę. Wśród propozycji znajdują się sylwety, które można wykorzystać do różnego rodzaju zajęć – zarówno w pracy indywidualnej z całą grupą, jak i do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z dziećmi niepełno- sprawnymi.

Przygotowane przeze mnie karty pracy można wszechstronnie wykorzystać w pracy z przedszkolakami, a także w edukacji wczesnoszkolnej. Dzieci oprócz rysowania po śladach mogą kolorować kredkami lub farbami powstałe sylwety, wycinać je oraz tworzyć różne scenki tematyczne. Karty pracy służą także rozwijaniu mowy i myślenia, kształtowaniu pojęć ogólnych i szczegółowych, przybliżaniu wiedzy o środowisku przyrodniczym.

Przygotowane przeze mnie propozycje cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony nauczycieli. Mogą stanowić cenną pomoc do prowadzenia systematycznej pracy z dziećmi w przedszkolu oraz w domu.

Autorka

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Małgorzata Wójtowicz Kropkowanki dla przedszkolaka Kropkowanki dla przedszkolaka G r a (cid:30) k a d l a s m y k a . K r o p k o w a n k i d l a p r z e d s z k o l a k a M a ł g o r z a t a W ó j t o w i c z M. Wójtowicz, Grafika dla smyka, Kraków 2012 ISBN: 978-83-7587-953-7, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 © Copyright by Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012 © Copyright by Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012 Korekta: Korekta: Joanna Kosturek Joanna Kosturek Opracowanie typograficzne: Opracowanie typograficzne: Andrzej Augustyński Andrzej Augustyński Projekt okładki: Projekt okładki: Andrzej Augustyński Andrzej Augustyński ISBN 978-83-7587-953-7 ISBN 978-83-7587-884-4 Oficyna Wydawnicza „Impuls” Oficyna Wydawnicza „Impuls” 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 59/5 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 59/5 tel. (12) 422-41-80, fax: (12) 422-59-47 tel. (12) 422-41-80, fax: (12) 422-59-47 www.impulsoficyna.com.pl, e-mail: impuls@impulsoficyna.com.pl www.impulsoficyna.com.pl, e-mail: impuls@impulsoficyna.com.pl Wydanie I, Kraków 2012 Wydanie I, Kraków 2012 M. Wójtowicz, Grafika dla smyka, Kraków 2012 ISBN: 978-83-7587-953-7, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 Wstęp Wstęp Wśród licznych ćwiczeń rozwijających przeznaczonych dla dzieci w wie- Wśród licznych ćwiczeń rozwijających przeznaczonych dla dzieci w wie- ku przedszkolnym ważne miejsce zajmują ćwiczenia rozwijające koordynację ku przedszkolnym ważne miejsce zajmują ćwiczenia rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową. Wpływają one korzystnie na przygotowanie dziecka do wzrokowo-ruchową. Wpływają one korzystnie na przygotowanie dziecka do pisania. pisania. Moje propozycje ćwiczeń polegające na rysowaniu po wykropkowanych Moje propozycje ćwiczeń polegające na rysowaniu po wykropkowanych konturach zawierają tematy bliskie małym dzieciom, a zarazem są interesują- konturach zawierają tematy bliskie małym dzieciom, a zarazem są interesują- ce i przyciągają ich uwagę. Wśród propozycji znajdują się sylwety, które moż- ce i przyciągają ich uwagę. Wśród propozycji znajdują się sylwety, które moż- na wykorzystać do różnego rodzaju zajęć – zarówno w pracy indywidualnej na wykorzystać do różnego rodzaju zajęć – zarówno w pracy indywidualnej z całą grupą, jak i do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z dziećmi niepełno- z całą grupą, jak i do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z dziećmi niepełno- sprawnymi. sprawnymi. Przygotowane przeze mnie karty pracy można wszechstronnie wykorzy- Przygotowane przeze mnie karty pracy można wszechstronnie wykorzy- stać w pracy z przedszkolakami, a także w edukacji wczesnoszkolnej. Dzieci stać w pracy z przedszkolakami, a także w edukacji wczesnoszkolnej. Dzieci oprócz rysowania po śladach mogą kolorować kredkami lub farbami powstałe oprócz rysowania po śladach mogą kolorować kredkami lub farbami powstałe sylwety, wycinać je oraz tworzyć różne scenki tematyczne. Karty pracy służą sylwety, wycinać je oraz tworzyć różne scenki tematyczne. Karty pracy służą także rozwijaniu mowy i myślenia, kształtowaniu pojęć ogólnych i szczegóło- także rozwijaniu mowy i myślenia, kształtowaniu pojęć ogólnych i szczegóło- wych, przybliżaniu wiedzy o środowisku przyrodniczym. wych, przybliżaniu wiedzy o środowisku przyrodniczym. Przygotowane przeze mnie propozycje cieszą się ogromnym zaintereso- Przygotowane przeze mnie propozycje cieszą się ogromnym zaintereso- waniem ze strony nauczycieli. Mogą stanowić cenną pomoc do prowadzenia waniem ze strony nauczycieli. Mogą stanowić cenną pomoc do prowadzenia systematycznej pracy z dziećmi w przedszkolu oraz w domu. systematycznej pracy z dziećmi w przedszkolu oraz w domu. Autorka Autorka M. Wójtowicz, Grafika dla smyka, Kraków 2012 ISBN: 978-83-7587-953-7, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 M. Wójtowicz, Grafika dla smyka, Kraków 2012 ISBN: 978-83-7587-953-7, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 M. Wójtowicz, Grafika dla smyka, Kraków 2012 ISBN: 978-83-7587-953-7, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Grafika dla smyka
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: