Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00286 006731 20985974 na godz. na dobę w sumie
Gramatyka? Ależ tak! - ebook/pdf
Gramatyka? Ależ tak! - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 291
Wydawca: UNIVERSITAS Język publikacji: polski
ISBN: 97883–242–1533–1 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> praktyczna edukacja, samodoskonalenie, motywacja
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ćwiczenia gramatyczne dla poziomu A2 Gramatyka? Ależ tak! stanowią kontynuację ćwiczeń gramatycznych dla poziomu A1 Gramatyka? Dlaczego nie?! wydanych w 2010 roku. Konstrukcja podręcznika Gramatyka? Ależ tak! nawiązuje swoim układem do poprzedniego zbioru ćwiczeń, jest on jednak poszerzony o nowe zagadnienia gramatyczne i leksykę. Liczne ilustracje, krzyżówki, tabelki, diagramy i teksty pomagają utrwalić reguły polskiej gramatyki. Warto podkreślić, ze w niniejszej publikacji między poszczególnymi rozdziałami prezentującymi oddzielne zagadnienia gramatyczne nie ma powiązania. Nie muszą być one przedstawiane w układzie takim, w jakim występują w książce, ale mogą być realizowane w dowolnej kolejności. Gramatyka? Ależ tak! to przydatna, a jednocześnie interesująca pomoc dla nauczycieli pracujących na poziomie A2 oraz dla studentów, którzy mogą korzystać z niniejszego zbioru, zarówno ucząc się na kursach, jak i samodzielnie, książka zawiera bowiem klucz do zadań.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

A2 ! k a t ż e l A ? a k y t a m a r G a k s w o h c a M a n n a o J Grupą osób zainteresowanych korzystaniem ze zbioru ćwiczeń mogą być przede wszystkim lektorzy wkraczający do zawodu. Dostaną oni do rąk łatwe ćwiczenia wspomagające nauczanie polskiej gramatyki. Ćwiczenia Joanny Machowskiej nie są bowiem trudne, co jest niewątpliwie ich atutem. Również lektorzy pracujący za granicą, mający do dyspozycji np. jedynie 3 godziny dydaktyczne w tygodniu, poszukują tego typu materiałów. Pod względem leksykalnym Ćwiczenia Machowskiej również zostały dostosowane do poziomu kursów poziomu podstawowego (A1 i A2 według ESOKJ). Z recenzji prof. dr hab. Grażyny Zarzyckiej Ćwiczenia gramatyczne Joanny Machowskiej dla poziomu A1 były zatytułowane Gramatyka? Dlaczego nie?! Kontynu- acja tych ćwiczeń dla poziomu A2 została zatytułowana Gra- matyka? Ależ tak! Cieszy mnie wyrażone w tytule entuzjas- tyczne nastawienie Autorki do nauczania gramatyki począt- kujących, wzmocnione sukcesem wydawniczym jej ćwiczeń gramatycznych dla poziomu A1. Dlatego mam nadzieję, że sukces publikowanego zbioru ćwiczeń będzie jeszcze większy! Z opinii wydawniczej prof. dra hab. Władysława T. Miodunki Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Joanna Machowska od 1991 roku specjalizuje się w nauczaniu języków obcych: polskiego i angielskiego. Po studiach uczyła an- gielskiego w International House w Krakowie. Od 1993 roku pracuje w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ, pro- wadząc zajęcia z gramatyki – przede wszystkim na poziomach A1, A2 i B1. Od 2001 roku bierze udział w organizacji kursów języka polskiego jako obcego dla stypendystów programu Socrates- -Erasmus, a od 2006 roku jest ich koordynatorem. Uczestniczyła w pracach nad podręcznikiem języka polskiego dla Ukraińców i programem nauki języka polskiego dla uchodźców z Czeczenii. Jest współautorką ćwiczeń językowych do programu telewizyjnego Profesor Smok i przyjaciele. Joanna Machowska Gramatyka? Ależ tak! Ćwiczenia gramatyczne dla poziomu A2 56,00 zł z VAT ISBN 97883-242-1655-0 www.universitas.com.pl 9 788324 216550 język polski dla cudzoziemców universitas Certyfikacja języka polskiego jako obcego Podstawy urzędowego poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego tworzy „Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o języku polskim” (Dziennik Ustaw RP nr 73 z 30 kwietnia 2003 r.). Istotne uzupełnienia przynoszą dwa rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 października 2003 r. w sprawie Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz w sprawie egzaminów języka polskiego jako ob- cego (Dziennik Ustaw RP nr 191 z 12 listopada 2003 r.). Z tych aktów prawnych wynika, iż Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego jest najwyższym ciałem przyjmującym wnioski dotyczące potrzeb w zakresie przeprowadzania egzaminów, nadzo- rującym ich przeprowadzanie i wydającym poświadczenia znajomości języka polskiego, zwane certyfikatami znajomości języka polskiego na trzech poziomach: podstawowym (B1), średnim (B2) i zaawansowanym (C2). Cytowane akty prawne tworzą polski system poświadczania znajomości naszego języka. Należy jednak dodać, że od roku 2000 Polska jest członkiem Association of Language Testers in Europe [ALTE] i że testy do sprawdzania znajomości polszczyzny, stosowane przez Państwową Komisję Poświadczania, odpowiadają standardom europejskim. Działania tworzące polski system certy- fikacji języka zostały podjęte z myślą o wejściu Polski do Unii Europejskiej oraz o nauczaniu i spraw- dzaniu znajomości języka polskiego zgodnie ze standardami europejskimi. Adres sekretariatu Państwowej Komisji Poświadczania: Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Sekretariat Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa tel.+48 22 826-74-34 fax: +48 22 826-28-23 e-mail: certyfikacja@buwiwm.edu.pl www.buwiwm.pl/certyfikacja Nauczanie języka polskiego według standardów międzynarodowych: Poziom Oznakowanie Nazwa Poziom elementarny Poziom wstępny Poziom progowy Poziom średni ogólny Poziom efektywnej biegłości użytkowej Poziom zaawansowany (ALTE: Breakthrough; Council of Europe: A1, Breakthrough Level) (ALTE: Waystage User; Council of Europe: A2, Waystage Level) (ALTE: Threshold User; Council of Europe: Bl, Threshold) (ALTE: Independent User; Council of Europe: B2, Vantage) (ALTE: Competent User; Council of Europe: C1, Effective Operational Proficiency) (ALTE: Good User; Council of Europe: C2, Mastery) A1 A2 B1 B2 C1 C2 Gramatyka? Ależ tak! Ćwiczenia gramatyczne dla poziomu A2 JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW SERIA POD REDAKCJĄ WŁADYSŁAWA MIODUNKI KATEDRA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Joanna Machowska Gramatyka? Ależ tak! Ćwiczenia gramatyczne dla poziomu A2 poziom A2 Kraków © Copyright by Joanna Machowska and Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2011 ISBN 97883–242–1533–1 TAiWPN UNIVERSITAS Tłumaczenie na język angielski Magdalena Buchta Tłumaczenie na język niemiecki Jan Szurmant Tłumaczenie na język rosyjski Sergiy Tyupa Redakcja Jolanta Stal Rysunki Kamila Gawłowska www.kamilagawlowska.pl Projekt okładki i stron tytułowych Sepielak www.universitas.com.pl Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 Предисловие  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 Wykaz terminów gramatycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 A glossary of grammatical terms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 Wörterbuch der grammatikalischen Termini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 Словарь грамматических терминов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 I. Odmiana rzeczownika, przymiotnika i zaimka osobowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 I.1. Piękna noc i przystojny parlamentarzysta. Mianownik liczby pojedynczej . . . . . . . . . . . .  27 I.2. Wracam znad morza od rodziny. Dopełniacz liczby pojedynczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 I.3. Dam kwiaty mojej dziewczynie. Celownik liczby pojedynczej i mnogiej . . . . . . . . . . . . . .  45 I.4. Kocham język polski. Biernik liczby pojedynczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56 I.5. Tęsknię za przyjaciółmi. Narzędnik liczby pojedynczej i mnogiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65 I.6. W Krakowie, na Rynku. Miejscownik liczby pojedynczej i mnogiej  . . . . . . . . . . . . . . . . .  72 I.7. Tu pracują inżynierowie, projektanci i grafi cy. Mianownik liczby mnogiej rodzaju męskoosobowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83 I.8. Uwielbiam lody. Mianownik i biernik liczby mnogiej rodzaju niemęskoosobowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90 I.9. Mam wspaniałych studentów. Dopełniacz liczby mnogiej i biernik liczby mnogiej rodzaju męskoosobowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96 I.10. Ojej! Nic nie pamiętam. Ćwiczenia powtórzeniowe. Rzeczownik i przymiotnik. . . . . . .  102 II. Nie lubię go, a on nie lubi mnie. Zaimek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  119 III. Spotkamy się drugiego o drugiej. Liczebnik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  127 IV. Jestem najlepszy z grupy. Stopniowanie przymiotnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  137 SPIS TREŚCI 5 V. Odmiana czasownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  149 V.1. Słucham, powtarzam, notuję. Czas teraźniejszy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  151 V.2. Przyjechałem do Polski pół roku temu. Aspekt dokonany i niedokonany w czasie przeszłym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  159 V.3. Wrócę tu na pewno. Aspekt dokonany i niedokonany w czasie przyszłym . . . . . . . . . . .  167 V.4. Naucz się języka polskiego! Tryb rozkazujący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  175 V.5. Gdybym był bogaty... Tryb przypuszczający . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  181 V.6. Ojej! Nic nie pamiętam. Ćwiczenia powtórzeniowe. Czasownik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  187 VI. Mówię już lepiej! Stopniowanie przysłówków  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  199 VII. Odpoczywam przy domu pod drzewem na trawie. Przyimek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  207 VIII. To już wiesz! Ćwiczenia gramatyczne i nie tylko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  217 Klucz do zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  231 6 SPIS TREŚCI Wstęp Ćwiczenia gramatyczne dla poziomu A2 Gramatyka? Ależ tak! stanowią kontynuację ćwi- czeń gramatycznych dla poziomu A1 pt. Gramatyka? Dlaczego nie?! wydanych w 2010 r. Jak wspominałam we wstępie do poprzedniego zbioru, brakuje na naszym rynku ćwiczeń adre- sowanych do studentów określonych poziomów nauczania. Zbiory ćwiczeń mające w podty- tule wyrażenie „dla początkujących” przeznaczone są dla bardzo dużej grupy studentów – od tych, którzy nie znają języka polskiego w ogóle, po studentów uczących się na poziomach A1 i A2. Powoduje to pomiesza nie zagadnień gramatycznych i leksyki z obu tych poziomów. Efek- tem są ćwiczenia bardzo łatwe i trudne sąsiadujące ze sobą w jednym zbiorze. Od momentu, gdy poziomy zaawansowania zostały dokładnie opisane w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego, można bez problemu zdefi niować poziomy A1 i A2. Przygotowując ćwiczenia dla poziomu A1, byłam przekonana o konieczności stworzenia także drugiej części, która będzie adresowana do studentów z poziomu A2. Konstrukcja podręcznika Gramatyka? Ależ tak! nawiązuje swoim układem do poprzed- niego zbioru ćwiczeń, jest on jednak uzupełniony o nowe zagadnienia gramatyczne, które znaj- dują się w programie poziomu A2. Została też poszerzona leksyka, gdyż skończywszy poziom A2, student powinien operować około dwoma tysiącami słów. Pisząc o podobieństwie układu obu książek, chciałam zwrócić uwagę, że zagadnienia gra- matyczne zostały ułożone zgodnie z gramatyką opisową języka polskiego, a więc najpierw imienne części mowy, potem zaś czasownik. Również przypadki zostały zaprezentowane w kolejności znanej z polskich gramatyk. Odstąpiłam tu od układu, który funkcjonuje w glot- todydaktyce, z dwu względów: Jest to zbiór ćwiczeń, a nie podręcznik kursowy, który wykorzystywany jest na zajęciach w kolejności, jaką sugeruje autor. W publikacji tej między poszczególnymi rozdziałami pre- zentującymi oddzielne zagadnienia gramatyczne nie ma powiązania. Nie muszą być one przedstawiane w układzie takim, w jakim występują w książce, ale mogą być realizowane w kolejności, która odpowiada nauczycielowi lub studentom, gdy traktują te ćwiczenia jako powtórzenie wiadomości przed testem, egzaminem lub egzaminem certyfi katowym, który prawdopodobnie niedługo będzie można zdawać na poziomie A2. Układ glottodydaktyczny nie we wszystkich podręcznikach jest identyczny. Już w opra- cowaniach z poziomu A1 realizowane są różne pomysły dotyczące kolejności zagadnień gra- matycznych: najpierw narzędnik czy biernik, najpierw miejscownik czy aspekt czasownika? Na poziomie A2 istnieje jeszcze więcej różnic w koncepcjach autorów. W takim układzie nale- żałoby też przeplatać – gdyż tak się najczęściej czyni – imienne części mowy z zagadnieniami dotyczącymi czasownika i z nieodmiennymi częściami mowy. Mając świadomość, że student na poziomie A2 z wieloma zagadnieniami gramatycznymi już się zetknął, starałam się wykorzystać jego dotychczasową wiedzę, wprowadzając go jed- nocześnie w nowe aspekty poznanych wcześniej problemów. WSTĘP 7 Wiele ćwiczeń zostało pomyślanych tak, aby można było pracować metodą indukcyjną, bardzo cenioną w glottodydaktyce. Inne ćwiczenia systematyzują wiedzę studenta i ułatwiają mu zapamiętanie reguł. Dużą grupę zadań stanowią krzyżówki, tabelki, diagramy i teksty, w których student odkrywa reguły. Zależało mi na tym, by w większej części były to ćwiczenia, które twór- czo wykorzystują możliwości uczenia się przez studenta. Mam nadzieję, że liczne ilustracje pomogą utrwalić reguły polskiej gramatyki i wspomogą pamięć studentów. Od lat ucząc gramatyki, staram się, aby była ona tylko drogą i środkiem do opanowania języka, a nie celem samym w sobie. Dlatego też często ćwiczenia są zadaniami, w których stu- dent na podstawie zdobytych informacji buduje poprawne wypowiedzi i opanowuje struktury potrzebne w komunikacji. Nie są to wszakże zajęcia nudne i męczące – sprawiają przyjemność wynikającą z coraz łatwiejszego komunikowania się w języku polskim. Jestem głęboko przekonana, że choć nauczanie gramatyki stanowi jedynie drogę do suk- cesu, jakim jest znajomość języka obcego, to sposób ten może być przyjemny, a przede wszyst- kim ciekawy i kreatywny. Chciałam też, aby w ćwiczeniach pojawiło się wiele informacji o Polsce, polskiej kulturze i historii. Pomógł mi w tym rozdział poświęcony liczebnikowi, w którym znalazło się wiele dat z historii Polski, a także rozdział omawiający stopniowanie przymiotników, w którym można porównywać różne obiekty geografi czne nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Naturalnie w oddawanym do Państwa rąk zbiorze są również tradycyjne ćwiczenia trans- formacyjne, ale w ogromnej części zostały one przygotowane nie na izolowanych zdaniach, lecz na tekstach ciągłych, które stanowią krótkie historyjki. Konstrukcje składniowe są nadal proste, przeważają zdania pojedyncze i współrzędnie złożone. Wszystkie polecenia zostały napisane w języku polskim, ale ponieważ do każdego ćwi- czenia podano przykład, studenci nie powinni mieć trudności ze zrozumieniem instrukcji. Na początku książki znajduje się też słownik polskich terminów gramatycznych, które zostały wyjaśnione w języku angielskim. Mam nadzieję, że Gramatyka? Ależ tak! będzie przydatną, a jednocześnie interesującą pomocą dla nauczycieli pracujących na poziomie A2 oraz dla studentów, którzy niezrażeni początkowymi trudnościami postanowili nadal odkrywać język polski, a być może w przyszłości przystąpią do egzaminu certyfi katowego. Studenci mogą korzystać z niniejszego zbioru, ucząc się zarówno na kursach, jak i samodzielnie, książka bowiem zawiera klucz do zadań. Chciałam bardzo podziękować Panu Profesorowi Władysławowi Miodunce, który podob- nie jak przy pracy nad pierwszą częścią zmotywował mnie do ukończenia tego zbioru ćwiczeń. Serdeczne podziękowania składam również Pani Profesor Grażynie Zarzyckiej z Uniwer- sytetu Łódzkiego, która podjęła się recenzowania tego podręcznika. Jej uwagi i sugestie były bardzo cenne i z pewnością wpłynęły na jakość wielu ćwiczeń. Dziękuję moim studentkom ze studiów magisterskich: Barbarze Godłowskiej, Edycie Krasnowskiej i Marii Kulanek za możliwość wykorzystania ich ćwiczeń w moim podręczniku. Joanna Machowska 8 WSTĘP Introduction Gramatyka? Ależ tak! – a practice book for A2 level students of Polish – is a continuation of Gramatyka? Dlaczego nie?! – a grammar practice book for A1 students of Polish published in 2010. As I mentioned in the Introduction to that volume, there is a demand on our market for Polish language practice books tailored for students on a particular level. Many books labeled “for beginners” are, in fact, meant for quite a wide range of students, from those who speak no Polish at all to those who have already reached level A1 or even A2. As a result, they contain grammatical and lexical material from all these levels (from absolute basics to A2), which, in eff ect, means that very easy exercises appear alongside the diffi cult ones. Since the levels of profi ciency have been precisely described within the Common Euro- pean Framework of Reference for Languages, it is no longer a problem to defi ne levels A1 and A2. Even while working on the practice book for A1 students, I was already aware of the need for a subsequent volume, which would be directed at A2 level students. Gramatyka? Ależ tak! is organized just like the fi rst part, but it contains additional gram- matical material which belongs to the A2 level program. The lexical content has also been broadened: on completion of the A2 level course, the student should be able to make use of ca. two thousand words. Emphasizing the similar organization of the two books, I want to point out that the gram- matical content has been ordered according to the descriptive grammar of the Polish lan- guage: fi rst, the noun and its modifi ers, and then the verb. The grammatical cases are also pre- sented in the order adopted by Polish grammars. I have decided not to follow the order that functions in language education studies, for two reasons: 1. This is a practice book, and not a student’s book used in class in the order prescribed by the author. There is no connection between particular chapters devoted to particular gram- mar point. Thus, they do not have to be presented in the order in which they appear in the book, but in a way that best suits the teacher or the students who want to practise before a test, an exam, or a certifi cate exam (which will probably soon be available at A2 level). 2. Various student’s books follow diff erent orders. Even at A1 level there are a few ways of approaching the grammatical material: which should go fi rst, the instrumental or the accusa- tive? The locative case or the verb aspect? Level A2 is still richer in diff erences. In this case, one would also expect topics devoted to the noun and its modifi ers to intertwine with those devoted to the verb and the uninfl ected parts of speech – which, in fact, happens in most of the books. Being aware of the fact that the A2-level students have already covered many grammar points, I tried to make use of their already gained knowledge, and at the same time to intro- duce the learner to new aspects of previously learnt topics. INTRODUCTION 9 Many of the exercises have been designed in such a way as to enable inductive learning, which is very popular with language education studies. Other exercises allow the students to systematize their knowledge and make it easier for them to remember the rules. A lot of exercises are in the form of a crossword, a diagram, or a text, on the basis of which the student can discover the rules. Most of all, I wanted my exercises to require a creative use of the student’s learning abilities. I hope that numerous graphics will help the student con- solidate the rules of Polish grammar and memorize them better. Having taught grammar for years, I always try to regard it as the tool and means to mas- ter the language, and not the aim in itself. That’s why my exercises often have the form of tasks in which the student makes use of the information to build correct sentences and mas- ter the structures needed for communication. These tasks are by no means boring or tiring; in fact, they may be source of fun and lead to more and more fl uent communication in Polish. I am deeply convinced that even though mastering grammar is just a means to success- ful learning of a foreign language, this process can be pleasurable and, most of all, interest- ing and creative. Last but not least, I wanted my exercises to contain a lot of information about Poland, Polish culture and history. The most conducive here was the chapter on quantifi ers, in which I put a lot of dates from Polish history, as well as the chapter on adjective gradation, in which students can compare various geographical objects not only from Poland, but from all over the world. Naturally, the book contains also traditional transformational exercises, but the major- ity of them are based not on isolated sentences but on texts taking the form of very short stories. The syntax has been kept on a basic level, containing mostly simple and compound sentences. All the instructions are formulated in Polish, but because each exercise is accompanied by an example, the students shouldn’t have problems in understanding the instruction. At the beginning of the book there is also a glossary of Polish grammatical terms with their Eng- lish equivalents. I hope that Gramatyka? Ależ tak! will be a useful and, at the same time, interesting help for both the teachers teaching at A2 level and the students who, undiscouraged by initial dif- fi culties, want to keep on learning the Polish language and perhaps take a certifi cate exam in the future. Students can use this book both under the teacher’s supervision and on their own, since it is equipped with the answer key. I would like to express my deep gratitude to Prof. Władysław Miodunka, who, just like with the previous volume, kept motivating me in my work on the book. I would also like to give my thanks to Prof. Grażyna Zarzycka from the University of Lodz, who agreed to review this volume. Her invaluable comments and suggestions helped me to polish many of the exercises. I am likewise grateful to my MA students: Barbara Godłowska, Edyta Krasnowska and Maria Kulanek, for having let me use their exercises in my book. Joanna Machowska 10 INTRODUCTION Vorwort Die Grammatikübungen für die Niveaustufe A2 des GER unter dem Namen Gramatyka? Ależ tak! sind eine Fortsetzung der Grammatikübungen für die Niveaustufe A1 des GER unter dem Namen Gramatyka? Dlaczego nie?!, die im Jahr 2010 herausgegeben wurden. Wie ich bereits im Vorwort zur vorherigen Sammlung erwähnte, fehlt es auf unserem Markt an Übungen, die für Lernende bestimmter Niveaustufen des Spracherwerbs gedacht sind. Übungs- sammlungen, die im Untertitel die Bezeichnung „für Anfänger“ aufweisen, sind für eine sehr große Gruppe von Lernenden bestimmt – von denen, die Polnisch überhaupt nicht kennen, bis zu den Lernenden auf den Niveaustufen A1 und A2. Dies führt zu einer Vermischung der grammatikalischen Probleme und des Wortschatzes aus diesen beiden Niveaustufen. Dies wiederum hat zur Folge, dass sich in einer einzigen Sammlung sehr einfache und schwierige Übungen miteinander abwechseln. Seit dem Zeitpunkt, an dem die Niveaustufen durch den Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen GER genau festgelegt worden sind, kann man die Niveaustufen A1 und A2 problemlos defi nieren und so voneinander abgrenzen. Schon bei der Vorbereitung der Übungen für die Niveaustufe A1 war ich von der Notwen- digkeit überzeugt, auch einen zweiten Teil zu erstellen, der für Lernende auf der Niveaustufe A2 bestimmt ist. Der Aufb au des Lehrwerks Gramatyka? Ależ tak! knüpft an die Reihenfolge der vorherigen Übungssammlung an, es ist allerdings erweitert um neue grammatikalische Probleme, die sich im Programm für die Niveaustufe A2 befi nden. Es wurde auch der Wortschatz erweitert, denn am Ende der Niveaustufe A2 sollte der Lernende ungefähr 2.000 Wörter verwenden können. Indem ich über die Ähnlichkeiten der Reihenfolge beider Bücher schreibe, möchte ich darauf hinweisen, dass die grammatikalischen Probleme in Übereinstimmung mit der deskriptiven Grammatik der polnischen Sprache angeordnet wurde, und somit zuerst die Nominalwortarten behandelt werden und erst anschließend die Verben. Ebenso werden die Fälle in der aus pol- nischen Grammatiken bekannten Reihenfolge vorgestellt. Ich habe von einer Reihenfolge abge- sehen, die in der Glottodidaktik verwendet wird, und zwar aus den folgenden beiden Gründen: Es handelt sich um eine Übungssammlung, nicht jedoch um ein Kursbuch, das im Unter- richt in der Reihenfolge behandelt wird, die der Autor vorgibt. In solch einer Publikation gibt es keine Verbindung der getrennten grammatikalischen Probleme zwischen den einzelnen einge- führten Kapiteln. Sie müssen nicht in der Reihenfolge vorgestellt werden, in der sie im Buch auf- tauchen, sondern können in der Reihenfolge bearbeitet werden, die der Lehrkraft oder dem Ler- nenden zusagt, falls sie die Übungen als Wiederholung oder Vertiefung vor Tests, Prüfungen oder Zertifi katsprüfungen behandeln, die wahrscheinlich in Kürze auf der Niveaustufe A2 abge- legt werden können. Der glottodidaktische Aufb au ist nicht in allen Lehrwerken identisch. Schon bei der Ausarbeitung der Niveaustufe A1 wurden verschiedene Denkansätze umgesetzt, die die VORWORT 11 Reihenfolge der grammatikalischen Probleme betreff en: zuerst den Instrumental oder den Akkusativ, zuerst den Lokativ oder den Aspekt der Verben? Auf der Niveaustufe A2 gibt es noch mehr Unterschiede in den Konzepten der Autoren. In diesem Aufb au ging es auch um eine Verfl echtung – denn so ergibt es sich am häufi gsten – der Nominalwortarten mit den die Verben betreff enden Probleme und den indeklinablen Wortarten. Sich dessen bewusst, dass der Lernende auf der Niveaustufe A2 schon mit vielen gram- matikalischen Problemen in Berührung gekommen ist, war ich darum bemüht, seine bishe- rigen Kenntnisse zu nutzen, indem gleichzeitig neue Aspekte zuvor kennengelernter Pro- bleme eingeführt werden. Viele Übungen wurden so erdacht, dass mit der Induktionsmethode gearbeitet werden kann, die in der Glottodidaktik sehr geschätzt wird. Weitere Übungen systematisieren die Kenntnisse des Lernenden und erleichtern ihm das Einprägen der Regeln. Viele Aufgaben stellen Kreuzworträtsel, Tabellen, Diagramme und Texte dar, in denen der Lernende Regeln entdeckt. Es ging mir dabei darum, dass es sich beim Großteil der Übungen um solche handelt, die kreativ die Möglichkeiten des eigenständigen Spracherwerbs durch die Lernenden nutzen. Ich hoff e, dass die zahlreichen Illustrationen dabei helfen, die Regeln der polnischen Grammatik zu festigen und das Einprägen der Lernenden unterstützen. Da ich seit Jahren Grammatik unterrichte, bin ich stets bemüht, dass sie nur einen Weg und Mittel zur Beherrschung der Sprache darstellt, nicht aber ein Selbstzweck. Deswegen sind Übungen oft auch Aufgaben, bei denen der Lernende auf der Grundlage der erworbenen Informa- tionen fehlerfreie Sätze konstruiert und für die Kommunikation notwendige Strukturen erlernt. Es handelt sich dabei jedoch nicht um langweilige oder anstrengende Beschäftigungen, sondern um solche, die zu einer Zufriedenheit einer immer einfacheren Kommunikation im Polnischen führen. Ich bin der festen Überzeugung, dass, wenn das Lernen der grammatikalischen Strukturen schon ein Weg zu einer erfolgreichen Beherrschung der Fremdsprache ist, die Art und Weise des Lernen dieser Strukturen so angenehm wie möglich sein sollte, und vor allem interessant und kreativ. Es ging mir auch darum, dass in den Übungen viele Informationen über Polen, die pol- nische Kultur und Geschichte einfl ießen. Besonders einfach war dies im Kapitel zu den Zahl- wörtern, in dem sich viele Daten aus der Geschichte Polens befi nden, und auch dem Kapitel zur Steigerung der Adjektive, in dem man verschiedene geographische Objekte nicht nur aus Polen, sondern ganzen Welt, miteinander vergleichen kann. Natürlich sind in der Sammlung, die Sie in den Händen halten, auch typische Transfor- mationsübungen, aber im größten Teil wurden sie nicht in separaten Aufgaben zusammen- gestellt, sondern in Fließtexten, bei denen es sich um kurze Geschichten handelt. Der syn- taktische Aufb au ist weiterhin einfach, es überwiegen nicht verschachtelte Hauptsätze und parataktische Satzverbindungen. Alle Aufgabenstellungen wurden auf Polnisch verfasst, da aber zu jeder Übung ein Lösungsbeispiel angegeben ist, sollten die Lernenden keine Schwierigkeiten mit dem Ver- ständnis der Anweisung haben. Am Anfang des Buches befi ndet sich außerdem ein Wörter- buch der polnischen Grammatiktermini, die ins Deutsche übersetzt worden sind. Ich hoff e, dass Gramatyka? Ależ tak! von Nutzen und das Lehrwerk gleichzeitig eine inte- ressante Hilfe für die auf der Niveaustufe A2 des GER unterrichtenden Lehrer sein wird sowie, dass sich die Lernenden, unbeeindruckt von den Anfangsschwierigkeiten dazu entschließen, sich weiterhin die polnische Sprache zu erschließen, und vielleicht in der Zukunft eine Zerti- fi katsprüfung abzulegen. Die Lernenden können die vorliegende Sammlung benutzen, wenn 12 VORWORT sie in Kursen oder selbständig lernen, das Buch enthält daher einen Lösungsschlüssel zu den Aufgaben. Ich möchte mich sehr bei Herrn Professor Władysław Miodunka bedanken, der mich ähn- lich wie schon bei der Arbeit am ersten Teil dazu motivierte, diese Übungssammlung zu vollenden. Meinen herzlichen Dank spreche ich außerdem Frau Professorin Grażyna Zarzycka von der Universität Lodz für ihre Durchsicht dieses Lehrwerks aus. Ihre Anmerkungen und Vor- schläge waren sehr wertvoll und sie trugen mit Sicherheit zur Qualität vieler Übungen bei. Ich danke meinen Studentinnen aus den Magisterstudiengängen: Barbara Godłowska, Edyta Krasnowska und Maria Kulanek, für die Möglichkeit, ihre Übungen in diesem Lehr- werk zu verwenden. Joanna Machowska VORWORT 13 Предисловие теперь можно с легкостью определить уровни А1 и А2. Подготавливая упражнения для уровня А1, я была уверена в необходимости создания второй части, предназначенной для учащихся на уровне А2. Сборник грамматических упражнений для уровня A2 «Gramatyka? Ależ tak!» представляет собой продолжение упражнений по грамматике для уровня A1, изданных в  2010 г.  под названием «Gramatyka? Dlaczego nie?!». Как я уже отмечала в предисловии к предыдущему сборнику, на нашем рынке не хватает упражнений, адресованных для учащихся на начальных уровнях обучения. Сборники упражнений, в названиях которых фигурирует выражение «для начинающих», предназначены для очень обширной группы учащихся – как для тех, кто вообще не знает польский язык, так и для учащихся на уровнях А1 и А2. Это вызывает смешивание грамматических тем и лексики обоих уровней. Как следствие, в одном сборнике рядом могут находиться очень простые и очень сложные упражнения. Благодаря введению Европейской системы уровней владения иностранным языком Структура учебника «Gramatyka? Ależ tak!» напоминает построение предыдущего сбор- ника упражнений, однако он расширен за счет новых грамматических тем, которые относятся к уровню А2. Словарный запас также был увеличен, поскольку после окончания уровня А2 учащийся должен владеть приблизительно двумя тысячами слов. Говоря о схожести построения обоих учебников, я хотела бы обратить внимание на то, что грамматические темы были расположены в соответствии с описательной грамматикой польского языка, то есть сначала представлены именные части речи, а после них – глагол. Падежи также были представлены в последовательности, употребляемой в учебниках по грамматике польского языка. Здесь я отошла от порядка, используемого в глоттодидактике, по двум причинам: Во-первых, это сборник упражнений, а не курсовой учебник, который используют на заня- тиях в последовательности, предложенной автором. В данном сборнике нет связи между раз- делами, которые содержат обособленные грамматические темы. Не обязательно представлять их в таком порядке, в каком они размещены в сборнике: темы можно проходить в последо- вательности, которая отвечает потребностям преподавателя или учащихся, если рассматри- вать эти упражнения как повторение материала перед контрольной работой, экзаменом или сертификационным экзаменом, который, вероятно, в скором времени можно будет сдавать на уровне А2. Не во всех учебниках глоттодидактическая структура является идентичной. Уже в мате- риалах на уровне А1 реализуются разные идеи относительно последовательности граммати- ческих тем: сначала творительный или винительный падеж, сначала предложный падеж или вид глагола? На уровне А2 существует еще больше различий в концепциях авторов. При таком подходе следовало бы – поскольку именно так чаще всего и поступают – смешивать темы по именным частям речи с темами, связанными с глаголом и неизменяемыми частями речи. 14 ПРЕДИСЛОВИЕ Помня о том, что учащийся на уровне А2 уже сталкивался со многими грамматическими темами, я старалась использовать его предшествующие знания, одновременно предлагая ему новые аспекты уже известных ранее тем. Большое количество упражнений было составлено так, чтобы можно было использовать метод индукции, который высоко ценят в глоттодидактике. Еще одна группа упражнений систематизирует знания учащегося и облегчает ему запоминание правил. Немало заданий представлено в виде кроссвордов, таблиц, диаграмм и текстов, в кото- рых учащийся самостоятельно формулирует правила. Я стремилась к тому, чтобы, выполняя большую часть упражнений, учащиеся творчески использовали свои возможности к обуче- нию. Надеюсь, что многочисленные иллюстрации помогут усвоить правила польской грам- матики и укрепить память учащихся. На основе своего многолетнего опыта преподавания грамматики я придерживаюсь мне- ния, что грамматика должна быть всего лишь путем и средством для овладения языком, а не целью в себе. В этой связи упражнения часто представлены в виде заданий, где учащийся строит правильные фразы на основе полученных сведений, а также овладевает структурами, необходимыми для общения. Упражнения эти не являются скучными или чрезмерно слож- ными – напротив, они приносят радость все более уверенного общения на польском языке. Я глубоко убеждена, что хотя изучение грамматики – это всего лишь путь к успеху, кото- рым является овладение иностранным языком, он, тем не менее, может быть приятным, а прежде всего интересным и творческим. Я также стремилась к  тому, чтобы в  упражнениях содержалось много информации о Польше, ее культуре и истории. В этом мне помог раздел, посвященный числительному – в нем представлено много дат из польской истории, – а также раздел о степенях сравне- ния прилагательного, где можно сравнивать различные географические объекты не только в Польше, но и по всему миру. Естественно, в предлагаемом вам сборнике есть и традиционные трансформационные упражнения, но в огромной степени они были приготовлены не на основе изолированных предложений, а на связных текстах, которые представляют собой короткие рассказы. Син- таксические конструкции здесь по-прежнему просты – преобладают простые и сложносо- чиненные предложения. Все инструкции написаны по-польски, но благодаря тому, что для каждого упражне- ния предоставлен пример, учащиеся не должны испытывать трудности с их пониманием. В начале сборника содержится польско-английский словарик грамматических терминов. Надеюсь, что сборник «Gramatyka? Ależ tak!» будет полезным и в то же время интере- сным пособием для преподавателей, работающих на уровне А2, а также для учащихся, кото- рые не испугались начальных трудностей и продолжают открывать для себя польский язык, а в будущем, возможно, будут сдавать сертификационный экзамен. Учащиеся могут пользо- ваться данным сборником как на курсах, так и самостоятельно, поскольку в пособии содер- жится ключ к упражнениям. Я хотела бы выразить свою глубокую признательность профессору Владиславу Медунке, который, равно как и во время работы над первой частью, поддерживал меня в подготовке данного сборника. Также я хотела бы выразить искреннюю благодарность профессору Гражине Зажицкей из Университета Лодзи, которая подготовила рецензию на данный сборник. Ее замечания и предложения были очень ценными и вне сомнения позволили улучшить качество многих упражнений. ПРЕДИСЛОВИЕ 15 Также я благодарю своих студенток-магистрантов – это Барбара Годловска, Эдита Кра- сновска и Мария Куланек – за возможность использовать их упражнений в своем сборнике. Йоанна Маховска 16 ПРЕДИСЛОВИЕ Wykaz terminów gramatycznych Poniżej znajdują się polskie terminy gramatyczne, które używane są w zbiorze ćwiczeń w tłu- maczeniu na język angielski. liczba pojedyncza (l.poj.) liczba mnoga (l.mn.) rodzaj męski (r.m.) żywotny nieżywotny rodzaj żeński (r.ż.) rodzaj nijaki (r.n.) rodzaj męskoosobowy rodzaj niemęskoosobowy rzeczownik przymiotnik czasownik zaimek przyimek przysłówek mianownik dopełniacz celownik biernik narzędnik miejscownik koniugacja bezokolicznik czas teraźniejszy czas przeszły czas przyszły aspekt dokonany aspekt niedokonany tryb rozkazujący WYKAZ TERMINÓW GRAMATYCZNYCH 17 tryb przypuszczający stopień równy stopień wyższy stopień najwyższy 18 WYKAZ TERMINÓW GRAMATYCZNYCH A glossary of grammatical terms The following is a list of Polish grammatical terms which were used in the book, together with their English equivalents. Polish term: liczba pojedyncza (l.poj.) liczba mnoga (l.mn.) English term: singular plural rodzaj męski (r.m.) żywotny nieżywotny rodzaj żeński (r.ż.) rodzaj nijaki (r.n.) rodzaj męskoosobowy rodzaj niemęskoosobowy masculine animate inanimate feminine neuter masculine personal non-masculine personal rzeczownik przymiotnik czasownik zaimek przyimek przysłówek mianownik dopełniacz celownik biernik narzędnik miejscownik noun adjective verb pronoun preposition adverb nominative genitive dative accusative instrumental locative koniugacja bezokolicznik czas teraźniejszy czas przeszły czas przyszły aspekt dokonany aspekt niedokonany conjugation infi nitive present tense past tense future tense perfective aspect imperfective aspect A GLOSSARY OF GRAMMATICAL TERMS 19 tryb rozkazujący tryb przypuszczający imperative mood conditional mood stopień równy stopień wyższy stopień najwyższy positive comparative superlative 20 A GLOSSARY OF GRAMMATICAL TERMS Wörterbuch der grammatikalischen Termini Im Folgenden werden die polnischen grammatikalischen Termini aufgeführt, die in der Übungssammlung verwendet werden, zusammen mit ihrer Entsprechung im Deutschen. Polnische Termini: liczba pojedyncza (l.poj.) liczba mnoga (l.mn.) rodzaj męski (r.m.) żywotny nieżywotny rodzaj żeński (r.ż.) rodzaj nijaki (r.n.) rodzaj męskoosobowy rodzaj niemęskoosobowy Deutsche Termini: Singular Plural Maskulinum belebt unbelebt Femininum Neutrum männliche Personalform nicht-männliche Personalform rzeczownik przymiotnik czasownik zaimek przyimek przysłówek mianownik dopełniacz celownik biernik narzędnik miejscownik Substantiv Adjektiv Verb Pronomen Präposition Adverb Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ Instrumental Lokativ koniugacja bezokolicznik czas teraźniejszy czas przeszły czas przyszły aspekt dokonany aspekt niedokonany tryb rozkazujący Konjugation Infi nitiv Präsens Präteritum Futur vollendeter Aspekt unvollendeter Aspekt Imperativ WÖRTERBUCH DER GRAMMATIKALISCHEN TERMINI 21 tryb przypuszczający Konjunktiv stopień równy stopień wyższy stopień najwyższy Positiv Komparativ Superlativ 22 WÖRTERBUCH DER GRAMMATIKALISCHEN TERMINI Словарь грамматических терминов Ниже предоставлены польские грамматические термины, употребляемые в сборнике, в пере- воде на русский язык. Польские термины: liczba pojedyncza (l.poj.) liczba mnoga (l.mn.) Английские и русские термины: Единственное число Множественное число rodzaj męski (r.m.) żywotny nieżywotny rodzaj żeński (r.ż.) rodzaj nijaki (r.n.) rodzaj męskoosobowy rodzaj niemęskoosobowy rzeczownik przymiotnik czasownik zaimek przyimek przysłówek mianownik dopełniacz celownik biernik narzędnik miejscownik koniugacja bezokolicznik czas teraźniejszy czas przeszły czas przyszły aspekt dokonany мужской род одушевленный неодушевленный женский род средний род лично-мужской род нелично-мужской род имя существительное имя прилагательное глагол местоимение предлог наречие Именительный падеж Родительный падеж Дательный падеж Винительный падеж Творительный падеж Предложный падеж спряжение инфинитив настоящее время прошедшее время будущее время совершенный вид СЛОВАРЬ ГРАММАТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 23 aspekt niedokonany tryb rozkazujący tryb przypuszczający stopień równy stopień wyższy stopień najwyższy несовершенный вид повелительное наклонение условное наклонение положительная степень сравнительная степень превосходная степень 24 СЛОВАРЬ ГРАММАТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ I ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO I.1. Piękna noc i przystojny parlamentarzysta Mianownik liczby pojedynczej I. Proszę dopisać nazwę mieszkańca lub mieszkanki kontynentu, kraju lub miasta. Kontynent / kraj / miasto Francja Hiszpania Węgry Szwecja Włochy Czechy Niemcy Anglia Azja Europa Australia Brazylia Argentyna Korea Chiny Japonia Afryka Ameryka Rosja Egipt Warszawa Kraków Wrocław Łódź Poznań Mieszkaniec Mieszkanka Francuz Hiszpan Szwed Włoch Czech Niemiec Anglik Azjata Europejczyk Australijczyk Argentyńczyk Koreańczyk Japończyk Afrykanin Rosjanin warszawianin wrocławianin poznanianin Francuzka Węgierka Włoszka Niemka Angielka Azjatka Europejka Brazylijka Argentynka Chinka Afrykanka Amerykanka Egipcjanka krakowianka łodzianka I.1. PIĘKNA NOC I PRZYSTOJNY PARLAMENTARZYSTA. MIANOWNIK LICZBY POJEDYNCZEJ 27
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Gramatyka? Ależ tak!
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: