Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00242 004223 15206710 na godz. na dobę w sumie
Grzeczne dziewczynki nie awansują. 101 błędów popełnianych przez kobiety, które nieświadomie niszczą własną karierę. Wydanie II - książka
Grzeczne dziewczynki nie awansują. 101 błędów popełnianych przez kobiety, które nieświadomie niszczą własną karierę. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 280
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1864-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> kompetencje osobiste
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dorośnij do własnej kariery!

Grzeczne dziewczynki zazwyczaj świetnie czują się na ciepłej, bezpiecznej posadce. Dobrze sprawdzają się na swoim stanowisku, są sumienne i poukładane, nie wadzą nikomu. (...)
Niegrzeczna dziewczynka za często mówi to, co myśli, i za bardzo pyskuje. Czasem obrywa za to po nosie, wplątuje się w konflikty albo dostaje wypowiedzenie. Ale podnosi się i radzi sobie jeszcze lepiej niż poprzednio. Dostaje jeszcze lepsze stanowisko, jeszcze bardziej wymagające i odpowiedzialne. Czasem zakłada własną firmę. (...)
Może jest jej trudniej, ale częściej dostaje awans od życia.

Beata Rzepka, coach kariery

Drugie wydanie książki zawiera dodatkowy rozdział napisany przez polskie Czytelniczki!

Mistrzyni drugiego planu

Przyzwyczajenie jest naszą drugą naturą, a wychowanie może być mocniejsze od indywidualnych cech charakteru. To, jaka jesteś tu i teraz, zależy od tego, czego uczyli Cię w domu i szkole, w jakiej rzeczywistości przyszło Ci dorastać, jakie wartości Ci wpajano. Zostałaś nauczona bycia grzeczną dziewczynką, a ona, owszem, jest lubiana... ale nie awansuje.

Przyznaj - nikt nie wychowywał Cię na ambitną panią menedżer i pewną siebie kierowniczkę, prawda? Odkąd pamiętasz, zawsze słyszałaś, że 'dziewczynce nie wypada', 'starszemu się ustępuje' i 'to mężczyźni są stworzeni do robienia kariery'? Nic dziwnego, że właśnie takie zachowania powielasz w swojej pracy zawodowej. Jesteś miła, uczynna, odrobinę nieśmiała. Do nikogo nie żywisz pretensji, ale lubisz sobie trochę poplotkować. Ważne jest dla Ciebie poczucie bezpieczeństwa i niemal rodzinna atmosfera w pracy. I każdego dnia popełniasz 101 podstawowych kobiecych błędów, które skutecznie zabijają Twój awans. Do tych błędów dorzucasz czasem jeszcze przewinienia właściwe tylko nam - Polkom.

Ciąży na Tobie syndrom Matki-Polki. Zawsze wybaczająca, cierpliwa, dzielna i zdolna do wykonania każdego zadania. Sama usuwająca się na drugi plan i akceptująca awanse mniej kompetentnych kolegów. Czy nie brzmi to jak martyrologia narodu, której nie mogłaś pojąć w szkole średniej?

Otwórz książkę i zacznij czytać o sobie. Ta edycja Grzecznych dziewczynek wzbogacona jest o rozdział autorstwa Czytelniczek księgarni Onepress. Poznaj błędy skutecznie rujnujące karierę kobietom w naszym kraju. Niektóre z nich są specyficzne dla Polski, inne powtarzają się na całym świecie - wynikają ze sposobu wychowania dziewczynek pod każdą szerokością geograficzną albo po prostu z damskiej natury, która czasami utrudnia nam funkcjonowanie w twardej biznesowej rzeczywistości.

Oby dzięki tej książce na wysokich piętrach firm było nie tylko bardziej profesjonalnie, ale także o wiele piękniej.
Janusz L. Wiśniewski
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDŹ DO:   Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK:   Katalog online Zamów drukowany katalog CENNIK I INFORMACJE:   Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA:  Fragmenty książek online Do koszyka Do przechowalni Nowość Promocja Onepress.pl Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. (32) 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl redakcja: redakcjawww@onepress.pl informacje: o księgarni onepress.pl GRZECZNE DZIEWCZYNKI NIE AWANSUJĄ. 101 BŁĘDÓW POPEŁNIANYCH PRZEZ KOBIETY, KTÓRE NIEŚWIADOMIE NISZCZĄ WŁASNĄ KARIERĘ. WYDANIE II Autor: Lois P. Frankel Tłumaczenie: Marta Kącka ISBN: 978-83-246-1864-4 Tytuł oryginału: Nice Girls Don’t Get the Corner Office: 101 Unconscious Mistakes Women Make That Sabotage Their Careers Format: A5, stron: 280 • Œwiatowy przebój • Hit na Amazon.com • Totalny bestseller wydawnictwa Onepress Doroœnij do własnej kariery! • Koniec ze słodkimi uœmiechami, nieœmiałym przytakiwaniem, lękliwym wyrażaniem swojej opinii • Stop dokarmianiu, zwierzaniu się, ankietowaniu innych przed podjęciem decyzji • Precz z grzeczną, małą dziewczynką — miłą, bojaźliwą i ciągle w tym samym miejscu hierarchii zawodowej Grzeczne dziewczynki zazwyczaj œwietnie czują się na ciepłej, bezpiecznej posadce. Dobrze sprawdzają się na swoim stanowisku, są sumienne i poukładane, nie wadzą nikomu. (…) Niegrzeczna dziewczynka za często mówi to, co myœli, i za bardzo pyskuje. Czasem obrywa za to po nosie, wplątuje się w konflikty albo dostaje wypowiedzenie. Ale podnosi się i radzi sobie jeszcze lepiej niż poprzednio. Dostaje jeszcze lepsze stanowisko, jeszcze bardziej wymagające i odpowiedzialne. Czasem zakłada własną firmę. (…) Może jest jej trudniej, ale częœciej dostaje awans od życia. Beata Rzepka, coach kariery Drugie wydanie książki zawiera dodatkowy rozdział napisany przez polskie Czytelniczki! Oby dzięki tej książce na wysokich piętrach firm było nie tylko bardziej profesjonalnie, ale także o wiele piękniej. Janusz L. Wiœniewski Spis treŁci O autorce Przedmowa Wstďp Rozdziaķ 1. Poczûtki Rozdziaķ 2. Jakim jesteŎ graczem 9 11 13 19 33 1. Udawanie, Ůe to nie jest gra ...........................................................34 2. Granie bezpieczne i bez przekraczania granic ...........................36 3. CiďŮka praca ....................................................................................38 4. Wykonywanie pracy za innych .................................................... 40 5. Praca bez przerwy .......................................................................... 42 6. NaiwnoŎý ........................................................................................ 44 7. Ciuķanie firmowych grosików ......................................................46 8. Wyczekiwanie, aŮ dostaniesz to, czego chcesz ........................... 48 9. Unikanie biurowej polityki ...........................................................51 10. Bycie sumieniem .............................................................................53 11. Chronienie gķupków ......................................................................56 12. Trzymanie jďzyka za zďbami .........................................................58 13. NieumiejďtnoŎý wykorzystania istniejûcych relacji ...................60 14. Niezrozumienie potrzeb ...............................................................62 65 15. Ankietowanie przed podjďciem decyzji .......................................66 16. Potrzeba bycia lubianû ...................................................................68 17. Brak potrzeby bycia lubianû ........................................................ 70 18. Niezadawanie pytaĹ z obawy przed ŎmiesznoŎciû .................... 72 19. NaŎladowanie mďŮczyzn .............................................................. 74 20. Mówienie caķej prawdy i tylko prawdy Rozdziaķ 3. Twoje zachowanie (tak Ci dopomóŮ Bóg) ...................................................................76 21. Ujawnianie zbyt wielu informacji osobistych ........................... 78 22. Nadmierna obawa, Ůe kogoŎ obrazisz ......................................... 80 23. Zaprzeczanie, Ůe pieniûdze sû waŮne .......................................... 82 24. Flirtowanie ...................................................................................... 84 25. Uleganie tyranom ...........................................................................86 6 G R Z E C Z N E D Z I E W C Z Y N K I N I E A W A N S U J í Rozdziaķ 4. Twoje myŎli 26. Urzûdzanie biura jak salonu ........................................................ 88 27. Karmienie innych .......................................................................... 90 28. Sķaby uŎcisk dķoni .......................................................................... 92 29. Brak zabezpieczenia finansowego ............................................... 94 30. Pomaganie .......................................................................................96 99 31. Dokonywanie cudów ...................................................................100 32. Przyjmowanie peķnej odpowiedzialnoŎci ..................................102 33. Posķuszne wykonywanie poleceĹ ................................................104 34. Postrzeganie mďŮczyzn u wķadzy jako figur ojca .....................106 35. Ograniczanie wķasnych moŮliwoŎci ...........................................108 36. Ignorowanie zasady „coŎ za coŎ” .................................................111 37. Opuszczanie zebraĹ ..................................................................... 113 38. Przedkķadanie pracy nad Ůycie osobiste .................................... 114 39. Pozwalanie, by inni marnowali Twój czas ................................ 116 40. Przedwczesna rezygnacja z celów zawodowych ........................ 118 41. Ignorowanie znaczenia sieci relacji ............................................120 42. Rezygnowanie z przywilejów ......................................................123 43. WymyŎlanie negatywnych historii .............................................125 44. DûŮenie do doskonaķoŎci ............................................................127 Rozdziaķ 5. Budowanie wķasnej marki i sztuka autoprezentacji 129 45. NieumiejďtnoŎý zdefiniowania wķasnej marki .........................130 46. Pomniejszanie znaczenia swojej pracy lub pozycji ..................132 47. UŮywanie samego imienia lub przydomku ..............................134 48. Czekanie, aŮ ktoŎ Ciď zauwaŮy ...................................................136 49. Odmowa przyjďcia prestiŮowych zadaĹ ....................................138 50. SkromnoŎý .....................................................................................140 51. Pozostawanie we wķasnej strefie bezpieczeĹstwa ......................142 52. Oddawanie swoich pomysķów ....................................................144 53. Praca na typowo kobiecym stanowisku Rozdziaķ 6. Jak brzmiû Twoje sķowa lub w typowo kobiecym dziale ...................................................146 54. Ignorowanie informacji zwrotnych ...........................................148 55. Bycie niewidocznû ........................................................................150 153 56. Formuķowanie pytaĹ zamiast stwierdzeĹ .................................154 57. UŮywanie rozbudowanych wstďpów ..........................................156 58. WyjaŎnianie ...................................................................................158 S P I S T R E ŀ C I 7 59. Pytanie o pozwolenie ...................................................................160 60. Przepraszanie ................................................................................162 61. UŮywanie sķów pomniejszajûcych znaczenie osiûgniďý ..........164 62. UŮywanie nieprecyzyjnych okreŎleĹ ..........................................166 63. Nieudzielanie odpowiedzi na pytanie .......................................168 64. Zbyt szybkie mówienie ................................................................170 65. Niestosowanie jďzyka swojej branŮy ..........................................172 66. UŮywanie wypeķniaczy .................................................................174 67. Stosowanie zķagodzonego jďzyka ................................................176 68. Technika kanapki .........................................................................178 69. Mówienie przyciszonym gķosem ................................................180 70. Mówienie gķosem wyŮszym niŮ naturalny ................................182 71. Przeciûganie wiadomoŎci zostawianych Rozdziaķ 7. Twój wyglûd w poczcie gķosowej ........................................................................184 72. Brak pauzy przed udzieleniem odpowiedzi .............................186 189 73. Niestosowny uŎmiech ..................................................................190 74. Zajmowanie zbyt maķej przestrzeni ...........................................192 75. Wykonywanie gestów niezgodnych z przekazywanym komunikatem ...............................................194 76. Nadmierne lub niedostateczne oŮywienie ..................................196 77. Przekrzywianie gķowy ...................................................................198 78. Nieodpowiedni makijaŮ ............................................................. 200 79. Nieodpowiednia fryzura ............................................................ 202 80. Nieodpowiedni ubiór ................................................................. 204 81. Siadanie na stopie ........................................................................ 206 82. Publiczne dbanie o urodď ........................................................... 208 83. Trzymanie dķoni pod stoķem w trakcie zebraĹ .........................210 84. Noszenie okularów na ķaĹcuszku ..............................................212 85. Nadmiar dodatków ......................................................................214 86. Brak kontaktu wzrokowego ........................................................216 219 87. Internalizowanie otrzymanych komunikatów ....................... 220 88. Przekonanie, Ůe inni wiedzû wiďcej niŮ Ty ............................... 222 89. Notowanie, parzenie kawy i robienie kopii ............................. 224 90. Tolerowanie niewķaŎciwego zachowania .................................. 226 91. Nadmierna cierpliwoŎý ............................................................... 228 92. Przyjmowanie stanowisk bez perspektyw ................................ 230 Rozdziaķ 8. Twoje reakcje 8 G R Z E C Z N E D Z I E W C Z Y N K I N I E A W A N S U J í 93. Przedkķadanie potrzeb innych nad swoje ................................ 232 94. Zaprzeczanie wķasnej sile ............................................................ 234 95. Przyjmowanie roli kozķa ofiarnego ........................................... 237 96. Akceptowanie polityki faktów dokonanych ........................... 239 97. Akceptowanie problemów wynikajûcych z cudzych bķďdów ..........................................................................241 98. Zabieranie gķosu na koĹcu ......................................................... 243 99. Zgķaszanie skarg dotyczûcych dyskryminacji Dodatek A Plan rozwoju osobistego Dodatek B Polska Grzeczna Dziewczynka ze wzglďdu na pķeý ....................................................................... 244 100. Tolerowanie molestowania seksualnego .................................. 246 101. Pķacz ............................................................................................... 248 251 Trening .................................................................................................. 252 255 Bķďdy Matki Polki ................................................................................ 257 Bķďdy i jak ich unikaý ........................................................................... 260 Za skromna, za miķa, za grzeczna — bķďdy w wychowaniu .............263 Refleksje nad kawû ................................................................................265 Z miķoŎci do bezpieczeĹstwa ...............................................................271 Rozbiý szklany sufit ............................................................................. 272 5 Budowanie wĪasnej marki i sztuka autoprezentacji Kiedy masz wymieniý najbardziej znane marki, które z nich przychodzû Ci do gķowy? JeŎli jesteŎ taka, jak wiďkszoŎý ludzi, od razu przypomnisz sobie o Adidasie, Coca-Coli czy Xeroksie. Te marki sû nie tylko po- wszechnie znane — ich nazwy staķy siď równoznaczne z samym pro- duktem. Kiedy idziemy do restauracji i prosimy o colď moŮemy otrzy- maý napój wyprodukowany przez firmď Coca-Cola lub przez innû firmď. W punkcie powielania robimy kserokopie, niezaleŮnie od tego jaka fir- ma wyprodukowaķa urzûdzenie, z którego korzystamy. Kupujûc adidasy, nie zawsze wychodzimy ze sklepu z butami firmy Adidas. Marki zyskujû dobrû reputacjď dziďki utrzymaniu staķej jakoŎci i marketingowi. Jedno bez drugiego nie zapewnia ciûgķej obecnoŎci na rynku i nie gwarantuje sukcesu. Bruce Heller, prezes Strategic Leadership Solutions w Encino w Kalifornii, uczy profesjonalistów, by myŎleli o sobie jak o markach, które trzeba wypromowaý. „Na miejsce pracy — mówi Heller — musisz patrzeý jak na rynek, na którym to Ty jesteŎ produktem”. Budujûc wķasnû markď, naj- pierw okreŎlasz, co odróŮnia Ciď od innych osób w miejscu pracy, a na- stďpnie promujesz te róŮnice jako markď. Jedno z ulubionych powiedzonek Hellera — co z oczu, to z gIJowy i z pracy — jest szczególnie warte przypomnienia. W mķodoŎci czďsto dowiadujemy 130 G R Z E C Z N E D Z I E W C Z Y N K I N I E A W A N S U J í siď, Ůe mamy byý widoczne, lecz siedzieý cicho. Przenoszûc to w dorosķoŎý, wykonujemy pracď cicho i skromnie. Nieraz sķyszď, jak kobiety mówiû, Ůe nie dbajû o uznanie, sû szczďŎliwe, Ůe mogķy doķoŮyý swojû cegieķkď. W efekcie jesteŎmy pomijane przy awansach i projektach, na które zapra- cowaķyŎmy i które nam siď naleŮû. Wskazówki zawarte w tym rozdziale majû Ci pomóc okreŎliý wķasnû markď, uznaý jej wartoŎý i stworzyý odpo- wiedniû strategiď marketingowû. BĪîd 45. NieumiejĂtnoŁð zdefiniowania wĪasnej marki Nie tak dawno, gdy szukaķam pracownika do zespoķu szkoleniowego, przeprowadziķam rozmowď kwalifikacyjnû z kobietû, która miaķa dok- torat z rozwoju organizacji. Jej Ůyciorys byķ imponujûcy. Wydawaķo siď, Ůe posiada wyksztaķcenie i doŎwiadczenie, jakiego szukaķam, lecz nie byķam pewna, jaka jest jej specjalizacja. PoniewaŮ nasza firma jest znana z tego, Ůe zatrudnia ekspertów z róŮnych dziedzin, którzy wykorzystujû swojû wyjûtkowû wiedzď, aby pomóc klientom w rozwiniďciu potrzebnych im umiejďtnoŎci, zapytaķam jû: „Z czego jest Pani najbardziej znana?”. Przez nastďpne 35 minut opowiedziaķa o wszystkim, co do tej pory zrobiķa, o swo- ich zainteresowaniach i o tym, w jaki sposób firma skorzystaķaby, zatrud- niajûc jû. Problem w tym, Ůe nie odpowiedziaķa na zadane pytanie. Pomimo kolejnych 45 minut dociekania i zadawania pytaĹ na kilka sposobów, nigdy nie dowiedziaķam siď, co wyróŮniaķo jû spoŎród wszystkich innych psychologów zajmujûcych siď tû tematykû. Peter Montoya jest wydawcû magazynu „Personal Branding”. W pierw- szym numerze pisma napisaķ: „Osobista marka to obietnica, na pod- stawie której ksztaķtujû siď oczekiwania otoczenia. Dobrze zbudowana marka jasno komunikuje wartoŎci, charakter i zdolnoŎci danej osoby”. Tego brakowaķo w mojej rozmowie z kobietû, która chciaķa zostaý czķon- kiem naszego zespoķu trenerskiego — nie zostaķa wybrana, poniewaŮ w kontakcie ze mnû nie potrafiķa jasno zdefiniowaý swojej marki. B U D O W A N I E W ĩ A S N E J M A R K I I S Z T U K A A U T O P R E Z E N T A C J I 131 Wskazówki i SporzûdŬ listď trzech dziaķaĹ, które przynoszû Ci w pracy najwiďkszû satysfakcjď. Z reguķy jesteŎmy dobrzy w tym, co lubimy, wiďc jeŎli skupisz siď w pierwszej kolejnoŎci na tych punktach, ķatwiej odnajdziesz wķaŎciwy kierunek. MoŮesz wypisaý takie dziaķania, jak pomaganie innym, sIJuchanie, rozwiözywanie problemów, negocjowanie, pisanie raportów technicznych, zarzödzanie projektami, zbieranie danych, identyfikowanie przeszkód, wdraũanie rozwiözaĴ i wiele innych. i Nastďpnie opisz te zachowania, pokazujûc, w jaki sposób wykorzystujesz je w pracy, na przykķad: „ZdolnoŎý efektywnego sķuchania pozwala mi gromadziý dane od osób niechďtnie udzielajûcych informacji. Dziďki umiejďtnoŎci pisania raportów mogď przedstawiý te dane w obiektywny sposób. Po zebraniu i przedstawieniu danych potrafiď zidentyfikowaý i wdroŮyý rozwiûzania”. Przeýwicz wypowiadanie tych sķów na gķos, tak byŎ w odpowiednim momencie mogķa je wyrecytowaý pķynnie i bez wahania. i Przeczytaj poradnik Zbuduj wIJasnö markĊ Eleri Sampson. i Zastanów siď, w jaki sposób te zachowania wyróŮniajû Ciď z grupy. Przykķadowo umiejďtnoŎý gromadzenia i przedstawiania danych moŮe byý wyjûtkowa w firmie znanej gķównie z produkcji. Z kolei umiejďtnoŎý budowania relacji moŮe byý unikatowa i cenna w organizacji, w której produktem jest kapitaķ intelektualny. 132 G R Z E C Z N E D Z I E W C Z Y N K I N I E A W A N S U J í BĪîd 46. Pomniejszanie znaczenia swojej pracy lub pozycji Nie pamiďtam juŮ, ile razy sķyszaķam, jak kobiety na pytanie: „Gdzie pracujesz?” odpowiadaķy w sposób pomniejszajûcy wķasne znaczenie: „O, ja tylko kierujĊ kancelariû prawnû”, „Jestem tylko asystentkû”, „Tak jakby zarzûdzam grupû zajmujûcû siď technologiami informatycznymi”. Podobne wypowiedzi nie zachďcajû do bliŮszego zapoznania siď z tak opisywanymi „markami”. WyraŮajû natomiast zakķopotanie lub brak dumy z wykony- wanej pracy. Kaũda praca w kaũdej firmie jest niezbďdna do jej funkcjono- wania. Byý moŮe nie jesteŎ prezesem IBM, ale nie zajmowaķabyŎ swojego stanowiska, gdyby nie byķo ono potrzebne do prowadzenia dziaķalnoŎci. Zdefiniowanie powodów, dla których jesteŎ potrzebna firmie, jest klu- czowe dla wķaŎciwej prezentacji marki. Z tym wiûŮe siď umiejďtnoŎý przedstawienia, na czym polega Twoja praca, w sposób zwiĊzIJy i dla Ciebie najkorzystniejszy. Nie mówiď, Ůe masz kIJamaø, ale Ůe powinnaŎ wyraziý dumď ze sposobu, w jaki pomagasz firmie reali- zowaý cele biznesowe. JeŎli w trakcie jazdy windû (w niskim budynku) nie potrafisz opowiedzieý, czym siď zajmujesz, to nie udaķo Ci siď jeszcze zdefiniowaý wķasnej marki. B U D O W A N I E W ĩ A S N E J M A R K I I S Z T U K A A U T O P R E Z E N T A C J I 133 Wskazówki i Przeýwicz swojû wypowiedŬ. Postaraj siď, by byķa zwiďzķa, nie zawieraķa wyraŮeĹ umniejszajûcych Twojû pozycjď i podkreŎlaķa mocne punkty. Oto przykķady: „Zajmujď siď koordynowaniem projektów w firmie architektonicznej. Moim zadaniem jest dbanie o sukces firmy poprzez zapewnienie terminowej realizacji wysokiej jakoŎci usķug”. „Pracujď w firmie przewozowej i odpowiadam za prawidķowe oznaczenie paczek, które dziďki temu docierajû do adresatów moŮliwie najszybciej”. „Jako kierowniczka zespoķu piďciu sprzedawców odpowiadam za motywowanie i szkolenie pracowników, tak by osiûgali wyniki sprzedaŮy wyŮsze od planowanych”. „W obecnej chwili szukam pracy, w której mogķabym wykorzystaý swoje ponaddziesiďcioletnie doŎwiadczenie w pisaniu instrukcji technicznych zapewniajûcych bezpieczne i efektywne wykorzystanie urzûdzeĹ laboratoryjnych”. i Spróbuj sformuķowaý wypowiedŬ przedstawiajûcû Twoje osiûgniďcia, uŮywajûc modelu problem – dziaIJanie – rezultat, na przykķad: „Identyfikujď problemy zwiûzane z wydajnoŎciû systemów i zalecam dziaķania naprawcze, których wynikiem jest redukcja kosztów firmy”. 134 G R Z E C Z N E D Z I E W C Z Y N K I N I E A W A N S U J í BĪîd 47. Ušywanie samego imienia lub przydomku Czy sķyszaķaŎ ostatnio, aby mďŮczyznď na wysokim stanowisku lub posia- dajûcego wķadzď nazwano zdrobniale? Lesiu Balcerowicz, Janek Kulczyk, Tomuʼn Lis? Nie sûdzď. Zdrobnienia odbierajû znaczenie. Wszystkie przydomki i zdrobnienia sû uŮywane jako czuķe okreŎlenia dzieci. W przypadku dorosķych cel jest ten sam — lecz wiďkszoŎý mďŮczyzn przestaje uŮywaý zdrobnieĹ, kiedy stajû siď nastolatkami. Jolanta KwaŎniewska moŮe mó- wiý do prezydenta Olek, ale jego doradcom podobne zachowanie nie uszķo- by na sucho. Ze zdumieniem obserwujď, jak kobiety przedstawiajû siď peķnym imieniem, a juŮ po chwili rozmówca zwraca siď do nich zdrobniale. Jedna z moich klientek o imieniu Barbara powiedziaķa mi, Ůe juŮ w chwilď po tym, jak siď przedstawi, zamienia siď w BasiĊ. „Nie sķyszaķam nigdy, aby Edward zamieniaķ siď w Edzia” — narzekaķa. Podobnie, kiedy sķyszď, gdy kobieta podaje przez telefon jedynie imiď lub nagrywa na automatycznû sekretarkď informacjď: „Tu Ewa. Zostaw wiadomoŎý po sygnale…”, zastanawiam siď, dlaczego pominďķa nazwisko. To czďste zjawisko wŎród personelu administracyjnego — zupeķnie nie- potrzebnie. Rzadko kiedy usķyszysz w sķuchawce mďŮczyznď przedstawia- jûcego siď samym imieniem. To maķa, lecz znaczûca róŮnica. UŮywanie samego imienia sprowadza Ciď, raz jeszcze, do statusu dziecka. Zapytaj dziecko, jak siď nazywa, a najczďŎciej poda tylko imiď. Poķûczenie imienia i nazwiska przenosi Ciď w dorosķoŎý. B U D O W A N I E W ĩ A S N E J M A R K I I S Z T U K A A U T O P R E Z E N T A C J I 135 Wskazówki i Nawet jeŎli caķe Ůycie byķaŎ Kasiö, Danusiö, Gosiö czy Elö, od dziŎ zacznij siď przedstawiaý peķnym imieniem. Z czasem otoczenie odbierze Twój sygnaķ. ZmieĹ wizytówkď, tabliczkď na drzwiach czy nadruk papieru firmowego, tak by wszďdzie moŮna byķo przeczytaý Katarzyna, Danuta, MaIJgorzata czy Elũbieta. JeŎli zrezygnujesz z uŮywania zdrobnieĹ w relacjach zawodowych, bďdziesz miaķa duŮo wiďkszû szansď, Ůe otoczenie potraktuje Ciď powaŮnie. i Zawsze uŮywaj peķnego imienia i nazwiska — nagrywajûc wiadomoŎý w poczcie gķosowej, rejestrujûc konto e-mailowe, przedstawiajûc siď i odbierajûc telefon. i JeŎli rozmówca zdrabnia Twoje imiď, popraw go, powtarzajûc peķne brzmienie imienia. 136 G R Z E C Z N E D Z I E W C Z Y N K I N I E A W A N S U J í BĪîd 48. Czekanie, aš ktoŁ CiĂ zauwašy Podczas ostatniej redukcji zatrudnienia Justyna desperacko chciaķa po- zostaý na swoim lub na innym stanowisku. Wiedziaķa, Ůe za zamkniďtymi drzwiami zapadaķy decyzje o tym, kto miaķ zostaý, a kto musiaķ odejŎý. Podczas gdy Justyna czekaķa nerwowo na wyrok, zasugerowaķam, Ůe nie ma nic do stracenia i powinna pójŎý do szefa oraz do dziaķu HR i przedstawiý argumenty przemawiajûce za pozostawieniem jej w firmie. Spojrzaķa na mnie, jak gdybym zaproponowaķa, by nago przebiegķa przez gabinety kierownictwa wyŮszego szczebla. Nie tylko nie potrafiķa znaleŬý argu- mentów, które mogķyby w jakikolwiek wpķynûý na zmianď sytuacji, ale co wiďcej, nie byķa w stanie sobie wyobraziý, Ůe mogķaby pójŎý do szefa i je zaprezentowaý. Redukcje zatrudnienia i tendencja do wprowadzania pķaskiej struktury organizacyjnej wymuszajû okreŎlone zachowania — trzeba zostaý zauwa- Ůonym w pozytywny sposób, zanim zacznû siď zwolnienia. Stawkû jest zachowanie pracy w sytuacji, gdy zapadajû kluczowe decyzje. MoŮe siď okazaý, Ůe wystarczy przekonaý decydentów, by dostrzegli Twoje unika- towe umiejďtnoŎci i uznali je za cenne w nowo tworzonej organizacji. W przypadku firm o pķaskiej strukturze organizacyjnej niedostatek okazji do awansu sprawia, Ůe zadania i projekty, dziďki którym moŮesz staý siď bardziej widoczna lub zdobyý specjalistyczne umiejďtnoŎci, sû tym bardziej cenne. Takie zadania dostajû do wykonania osoby, które subtelnie (a cza- sami niezbyt subtelnie) zwracajû uwagď na to, Ůe sû w stanie to zrobiý. Musisz znaý swojû markď i sprzedaý jû, gdy nadarzy siď okazja. Kobiety, szczególnie te, które nie osiûgajû dobrych rezultatów w „sprzedawaniu” wķasnej marki, sû czďsto pomijane — nie z powodu braku umiejďtnoŎci, lecz na skutek bķďdnego przekonania, Ůe ich osiûgniďcia zostanû w koĹ- cu zauwaŮone. B U D O W A N I E W ĩ A S N E J M A R K I I S Z T U K A A U T O P R E Z E N T A C J I 137 Wskazówki i JeŎli firma przygotowuje siď do nowego zadania, a Ty chciaķabyŎ je wykonaý, poproʼn, by rozwaŮono Twojû kandydaturď. i JeŎli jesteŎ gotowa do zrobienia kolejnego kroku w karierze, mów o tym na gIJos. Niech otoczenie dowie siď, Ůe masz ochotď na kolejna wyzwania. Im wiďcej ludzi bďdzie o tym wiedziaķo, tym wiďksza jest szansa, Ůe gdy pojawiû siď nowe moŮliwoŎci, usķyszysz o nich. i Bezustannie w subtelny sposób prezentuj swoje osiûgniďcia. MoŮesz przygotowaý tygodniowy lub dwutygodniowy wykaz osiûgniďý — Twoich lub Twojego dziaķu. Drugim sposobem moŮe byý przedstawienie sukcesów w formie „najlepszych praktyk”. Przykķadowo na zebraniu pracowników moŮesz opowiedzieý, jak rozwiûzaķaŎ okreŎlony problem lub pokonaķaŎ przeszkodď, która groziķa niedotrzymaniem terminu. i Opracuj strategiď marketingowû. WyobraŬ sobie swojû przyszķoŎý i zapisz poszczególne kroki, jakie podejmiesz, aby tak wķaŎnie wyglûdaķa. i PoŎwiďý czas na naukď, poznawanie opinii otoczenia na swój temat, spotkania z trenerem lub robienie rzeczy innych niŮ te, w których juŮ jesteŎ dobra. Te cztery dziaķania pomogû Ci przygotowaý siď na nieoczekiwane wyzwania i moŮliwoŎci. 138 G R Z E C Z N E D Z I E W C Z Y N K I N I E A W A N S U J í BĪîd 49. Odmowa przyjĂcia prestišowych zadaĬ Dyrektor operacyjny maķego oddziaķu firmy, której gķówna siedziba mie- Ŏciķa siď w Warszawie, zostaķa poproszona o wejŎcie w skķad komitetu wy- konawczego firmy. Od dawna narzekaķa, Ůe nie doceniano jej osiûgniďý, dziďki którym deficytowa placówka zaczďķa przynosiý zyski. ProŎba o wej- Ŏcie w skķad komitetu byķa wyraŬnym sygnaķem, Ůe doceniono jej zasķugi oraz dostrzeŮono wkķad, jaki wnosi w dziaķalnoŎý firmy. A co ona zrobiķa? Odrzuciķa propozycjď, poniewaŮ w przeszķoŎci uczestniczyķa w kilku posie- dzeniach komitetu i uznaķa je za „wielkû stratď czasu”. Pierwsze sķowa, jakie ode mnie usķyszaķa, brzmiaķy: „PrzestaĹ byý dziewczynkû!”. Nie mogķam siď opanowaý. Nie zastanawiajûc siď nad szerszym obrazem sytuacji, po- stûpiķa w sposób zgodny z wartoŎciami wpojonymi jej w dzieciĹstwie — nie chcûc marnowaý czasu i pieniďdzy firmy, wybraķa ciďŮkû pracď. MoŮliwoŎý zaprezentowania umiejďtnoŎci przy pracy nad prestiŮowym projektem nie ogranicza siď jedynie do okazji tak podniosķych, jak wejŎcie w skķad komitetu wykonawczego firmy. Moderowanie waŮnego spotka- nia, poprowadzenie bardzo waŮnej prezentacji dla klienta lub przygo- towanie prezentacji dla wyŮszego kierownictwa — wszystko to sû przykķady zadaĹ zapewniajûcych duŮû widocznoŎý i nie moŮesz sobie pozwoliý na ich odrzucenie. Zdajď sobie sprawď, Ůe wszyscy mamy maķo czasu, Ůe zebrania potrafiû ciûgnûý siď caķû wiecznoŎý i Ůe przygotowywanie prezentacji dla klientów wiûŮe siď z ogromem pracy i pewnû dozû ryzyka. No to co? Wykorzystaj te okazje, by zwróciý uwagď na swoje wyjûtkowe umiejďtnoŎci i buduj re- lacje z innymi osobami, które sû postrzegane jako wpķywowe. Pamiďtaj, 90 sukcesu jest wynikiem samej obecnoŎci! B U D O W A N I E W ĩ A S N E J M A R K I I S Z T U K A A U T O P R E Z E N T A C J I 139 Wskazówki i JeŎli zostaniesz zaproszona do uczestnictwa w jakimŎ gronie, przyjmij zaproszenie. JeŎli nie masz czasu, znajdŬ go. To inwestycja w przyszķoŎý. i Kiedy otrzymujesz propozycjď pracy na stanowisku lub przy zadaniu, które jest dla Ciebie nowoŎciû, zgódŧ siĊ. Skoro inni sû dostatecznie przekonani, Ůe sobie poradzisz, Ty teũ powinnaʼn nabraý takiego przekonania. i ProŎ o przydzielenie potencjalnie ryzykownych, lecz waŮnych projektów. Kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa. i ZgķoŎ siď na ochotnika do przygotowania prezentacji dla kierownictwa wyŮszego szczebla. KorzyŎci zazwyczaj sû wiďksze niŮ ryzyko, a nie moŮna nabraý wprawy nie próbujûc. Kontakt z wyŮszym kierownictwem jest kluczowy, jeŎli chcesz zostaý zauwaŮona. i Pamiďtaj, Ůe w miejscu pracy czķonkowie wyŮszego kierownictwa sû Twoimi klientami. Dlatego musisz uczestniczyý w zdarzeniach, które pozwolû Ci identyfikowaý i zaspokajaý ich potrzeby. 140 G R Z E C Z N E D Z I E W C Z Y N K I N I E A W A N S U J í BĪîd 50. SkromnoŁð Zarówno chķopcy, jak i dziewczynki sû w dzieciĹstwie uczeni skromno- Ŏci — ale kobiety biorû sobie tď lekcjď zdecydowanie zbyt mocno do serca. JeŎli bowiem przeniosķaŎ górď, pokonaķaŎ barierď dŬwiďku czy dokonaķaŎ cudu, nie jest to ani czas, ani miejsce na skromnoŎý. Kiedy otoczenie nie dostrzega Twoich znaczûcych osiûgniďý, musisz je podkreŎliý. Sprawianie wraŮenia, jakby wszystko przyszķo Ci ķatwo i bez wysiķku — kiedy w rze- czywistoŎci wymagaķo nadludzkiej pracy — nie jest najlepszû strategiû marketingowû. Ewelina to doskonaķy przykķad przesadnie skromnej osoby. Jako dyrektor dziaķu rozwoju umiejďtnoŎci menedŮerskich odpowiadaķa wraz z zespoķem za przeprowadzanie ocen pracy kierownictwa, opracowanie indywidu- alnych programów rozwoju dla kaŮdego czķonka wyŮszego kierownictwa i prowadzenie szkoleĹ. Kiedy jej firma poķûczyķa siď z innû, zakres obo- wiûzków Eweliny niemalŮe siď podwoiķ, jednak liczebnoŎý zespoķu po- zostaķa bez zmian. Pomimo to, dziďki kreatywnym sposobom dziaķania, udaķo jej siď wraz z zespoķem zrealizowaý wszystkie powierzone zadania. W trakcie dorocznej oceny szef Eweliny pochwaliķ jû za wykonanie dodat- kowej pracy i wrďczyķ hojnû premiď. Zadowolona, Ůe doceniono jej dobrû pracď, odpowiedziaķa: „To nie byķo nic takiego”. Poszķa na spotkanie z zamiarem poproszenia o przydzielenie dodatkowych pracowników, ale gdy szef jû pochwaliķ i daķ premiď, zupeķnie zbiķo jû to z tropu i nie po- trafiķa wykorzystaý jego uznania dla wķasnych celów. Z powodu wķasnej skromnoŎci musiaķa opracowaý nowû strategiď zabiegania o przyjďcie do jej dziaķu nowych pracowników, bo przecieŮ sama przyznaķa, Ůe wykona- nie zadania to nie byķo „nic takiego”. B U D O W A N I E W ĩ A S N E J M A R K I I S Z T U K A A U T O P R E Z E N T A C J I 141 Wskazówki i Caķkowicie, zupeķnie i nieodwoķalnie usuĹ ze swojego sķownika zwrot: „O, to nic takiego”. i Kiedy przekazujesz informacje na temat swoich osiûgniďý, nadaj im naleŮne znaczenie. Ewelina powinna byķa powiedzieý coŎ takiego: „Wszyscy czķonkowie zespoķu musieli pracowaý do póŬna i przychodziý do biura w weekendy, ale jestem dumna z wykonanej przez nas pracy i cieszy mnie, Ůe Pan jû docenia”. i Kiedy ktoŎ Ciď chwali, spójrz mu w oczy i odpowiedz z uŎmiechem: „Dziďkujď”. Unikaj minimalizowania wysiķku, który legķ u podstaw sukcesu. i Przekazuj przeķoŮonemu listy wyraŮajûce uznanie dla Twojej pracy. i Trzymaj nagrody i dyplomy w widocznym miejscu. i ZaķóŮ teczkď z napisem: „Tak trzymaý”, do której bďdziesz wkķadaý dowody uznania — listy z podziďkowaniami, wyjûtkowo dobre oceny pracownika itp. Przeglûdaj je w chwilach, gdy zaczynasz w siebie wûtpiý. 142 G R Z E C Z N E D Z I E W C Z Y N K I N I E A W A N S U J í BĪîd 51. Pozostawanie we wĪasnej strefie bezpieczeĬstwa Zapytaķam pewnego mďŮczyznď, dlaczego ubiegaķ siď o stanowisko, skoro wiedziaķ, Ůe nie miaķ wymaganych kwalifikacji. Jego odpowiedŬ byķa prosta: „Jestem bystry. Nauczď siď”. Kobiety tkwiû na stanowiskach z obawy, Ůe inaczej stracû grunt pod nogami. JeŎli kobieta nie ma stuprocentowej pew- noŎci, Ůe speķnia wszystkie kryteria, nawet nie pomyŎli o ubieganiu siď o sta- nowisko. MďŮczyŬni w wiďkszym stopniu niŮ kobiety sû gotowi podej- mowaý nowe wyzwania — takie, z którymi do tej pory siď nie zetknďli, lecz dziďki którym mogû siď sprawdziý i udowodniý swojû kompetencjď. Na dzisiejszym rynku pracy patrzymy na osoby pozostajûce na jakimŎ stanowisku zbyt dķugo w ten sam sposób, w jaki traktowaliŎmy kiedyŎ osoby nagminnie zmieniajûce miejsca pracy — jak gdyby byķo z nimi coŎ nie tak. Gdy pozostajemy zbyt dķugo na zajmowanym stanowisku, otoczenie moŮe odnieŎý wraŮenie, Ůe pķawimy siď w samozadowoleniu lub Ůe nie pozostajemy na bieŮûco z osiûgniďciami technicznymi w naszej dziedzinie. Niektóre kobiety nawet odmawiajû przyjďcia zadaĹ, do których zostaķy wybrane, poniewaŮ nie czujû siď dostatecznie wykwalifikowane. Duũy bķûd. Nie ma lepszego sposobu, by wykreŎlono Ciď z listy osób chďtnie korzystajûcych z moŮliwoŎci rozwoju, niŮ odmowa przyjďcia propozycji — a nie ma wiďkszego wyzwania niŮ dobra okazja. Jak na ironiď, nawet osoby zamkniďte w swojej strefie bezpieczeĹstwa nie uwaŮajû, Ůe taki model zachowania jest atrakcyjny. WiďkszoŎý ludzi uwaŮa, Ůe to wķaŎnie jednostki peķne entuzjazmu, podejmujûce ryzyko i gotowe na wszystko majû charyzmď i sû godne naŎladowania. B U D O W A N I E W ĩ A S N E J M A R K I I S Z T U K A A U T O P R E Z E N T A C J I 143 Wskazówki i O ile obowiûzki zwiûzane z danym stanowiskiem nie ulegnû znacznej zmianie, co 3 – 5 lat szukaj nowego zajďcia. i Nie pozwól, by lďk przed poraŮkû powstrzymaķ Ciď przed ubieganiem siď o pracď, którû mogķabyŎ wykonywaý po krótkim przeszkoleniu. i Na bieŮûco ŎledŬ rozwój swojej branŮy — zapisz siď na odpowiedni kurs, czytaj ksiûŮki. JeŎli ostatnio niczego nowego siď nie nauczyķaŎ, nie rozwijasz siď. i Zgķaszaj siď na ochotnika do wykonania zadaĹ, które poszerzû zakres twoich umiejďtnoŎci lub pozwolû Ci zdobyý nowû wiedzď, zwiďkszajûcû Twojû atrakcyjnoŎý na rynku pracy. JeŎli jesteŎ gotowa do podjďcia skalkulowanego ryzyka zwiûzanego z ewentualnû poraŮkû, poznawanie specyfiki pracy juŮ po objďciu stanowiska nie jest oznakû egoizmu. i Zacznij szukaý kolejnej pracy w dniu objďcia nowego stanowiska. Byý moŮe nie wykonasz Ůadnego ruchu przez kilka kolejnych lat, lecz pozostaniesz otwarta na ewentualne moŮliwoŎci. 144 G R Z E C Z N E D Z I E W C Z Y N K I N I E A W A N S U J í BĪîd 52. Oddawanie swoich pomysĪów Tď historiď wszyscy znamy aŮ za dobrze. Kobieta ma pomysķ. Dzieli siď nim z otoczeniem. Pomysķ zostaje zignorowany. MďŮczyzna przedstawia ten sam pomysķ. Dostaje awans. Kto jest winny? Kobieta. Pozwoliķa sobie ukraŎý pomysķ, zamiast zwróciý uwagď na jego autorstwo. Dlaczego? Po pierwsze, nie jest pewna siebie, a po drugie, nie chce wyjŎý na osobď samo- lubnû, agresywnie broniûcû swojego terytorium, konfrontacyjnû i niepotra- fiûcû graý zespoķowo. Za kaŮdym razem, gdy oddajesz pomysķ, oddajesz czûstkď szacunku dla siebie samej. Rób to dostatecznie czďsto, a Twoja pewnoŎý siebie bķyskawicznie siď skurczy. Nie przyjmuj bķďdnego zaķoŮenia, Ůe Twoje pomysķy sû pomijane, ponie- waŮ jesteŎ kobietû. Braķam udziaķ w zebraniach, na których propozycje kobiet zostaķy zignorowane z najprostszych przyczyn: bo kobiety nie mówiķy doŎý gķoŎno i nikt ich nie usķyszaķ, bo wyszeptaķy pomysķ na ucho koledze siedzûcemu obok, który zgķosiķ go jako swój, bo wybraķy niewķa- Ŏciwû chwilď na jego przedstawienie. Wszystkie te bķďdy moŮna w miarď ķatwo i dyskretnie wyeliminowaý. WaŮne jest nie tylko to, by nie oddawaý wķasnych pomysķów, lecz rów- nieŮ — by umiejďtnie je sprzedaý. Twoje pomysķy majû wartoŎý na rynku, jakim jest miejsce pracy. Za kaŮdym razem, gdy Twoja sugestia zostaje przyjďta, dokonaķaŎ udanej sprzedaŮy. JeŎli uda Ci siď zrealizowaý dosta- tecznie duŮo takich sprzedaŮy, zbierzesz duŮo niewidzialnych Ůetonów, które bďdziesz mogķa wymieniý na przysķugi, wymarzone projekty lub dodatkowe przywileje. B U D O W A N I E W ĩ A S N E J M A R K I I S Z T U K A A U T O P R E Z E N T A C J I 145 Wskazówki i Wyrób w sobie nawyk, by za kaŮdym razem, gdy przedstawisz pomysķ, zadaý pytanie, na przykķad: „Moim zdaniem powinniŎmy uszeregowaý rozwiûzania wedķug waŮnoŎci i wybraý dwa najistotniejsze do natychmiastowego wdroŮenia. Czy ktoŎ uwaŮa, Ůe nie moŮemy od razy przystûpiý do pracy?”. W ten sposób zwiďkszysz prawdopodobieĹstwo, Ůe propozycja zostanie poddana pod dyskusjď, i zyskasz pewnoŎý, Ůe zostaķaŎ wysķuchana. i Kiedy ktoŎ zgķasza takû samû propozycjď, jakû Ty wczeŎniej przedstawiķaŎ (choý w nieco innej formie), zwróý na to uwagď, mówiûc: „Wyglûda na to, Ůe opierasz siď na mojej poczûtkowej sugestii, wiďc byķabym za”. i Mów gķoŎno, tak by wszyscy Ciď sķyszeli. i Zamiast szukaý potwierdzenia dla swojego pomysķu, szepczûc go na ucho osobie siedzûcej obok, zaryzykuj i przedstaw go publicznie. i Kiedy tylko jest to moŮliwe lub wķaŎciwe, przedstawiaj pomysķy w formie pisemnej. Nadaje im to pewnû wiarygodnoŎý, której nie posiadajû sķowa, i przypomina, kto byķ ich autorkû. Sķowo pisane jest nadal jednû z najistotniejszych form komunikacji i niektórzy ludzie reagujû przychylniej, kiedy mogû „zobaczyý”, co masz do powiedzenia. 146 G R Z E C Z N E D Z I E W C Z Y N K I N I E A W A N S U J í BĪîd 53. Praca na typowo kobiecym stanowisku lub w typowo kobiecym dziale Przez ponad 20 lat obserwowaķam, jak kobiety zajmujûce stereotypowo kobiece stanowiska — asystentki, sekretarki, urzďdniczki — co weekend jeŬdziķy na uczelnie i zdobywaķy dyplomy w nadziei, Ůe uda im siď wspiûý na wyŮszy szczebel drabiny korporacyjnej. Widziaķam równieŮ kobiety z dyplomem wyŮszej uczelni podejmujûce pracď na typowo kobiecych stanowiskach w nadziei, Ůe zostanû dostrzeŮone i otrzymajû awans. Nie- stety, w obu tych grupach nie widziaķam zbyt wielu kobiet, którym siď udaķo. Spďdzanie czasu w „kobiecym getcie” sprawia, Ůe ķatwiej moŮesz zostaý uznana za niegodnû wyŮszego stanowiska. Czy wedķug mnie jest to w porzûdku? OczywiŎcie nie. Rozejrzyj siď po swojej firmie. Czy sû w niej takie dziaķy? Do tej kategorii czďsto zalicza siď dziaķy personalne i HR. Fakt, Ůe wŎród pielďgniarek i nauczycielek w szkoķach podstawowych przewaŮajû kobiety, spowodowaķ, Ůe pķace w tych obszarach sû niŮsze niŮ wartoŎý wykonywanej pracy. Czy znajdujesz siď w takiej sytuacji? JeŎli tak, nie bďdziesz miaķa takiego samego statusu, co osoby pracujûce w dziaķach, w których obie pķcie sû re- prezentowane w równych proporcjach. Dobrym przykķadem jest tu sektor bankowy. Kiedy kasjerami byli gķównie mďŮczyŬni, z tym stanowiskiem ķûczyķ siď pewien prestiŮ. W miarď jak coraz wiďcej kobiet zajmowaķo to stanowisko, pķace zmalaķy, a stanowisko kasjera utraciķo dawny blask. Zbyt dķugie pozostawanie w takiej roli lub w takim dziale ograniczy Twojû atrakcyjnoŎý na rynku pracy. B U D O W A N I E W ĩ A S N E J M A R K I I S Z T U K A A U T O P R E Z E N T A C J I 147 Wskazówki i Staraj siď o przydziaķ zadaĹ w dziaķach, w których pracuje porównywalna liczba kobiet i mďŮczyzn. i Gdy zostaniesz poproszona o objďcie typowo kobiecego stanowiska, zastanów siď, czy korzyŎci dķugofalowe sû wiďksze od krótkofalowych. i Nigdy nie oferuj siď, Ůe zrobisz kserokopie lub zaparzysz kawď na zebraniu. JeŎli zostaniesz o to poproszona, zaproponuj, by zastosowaý zasadď rotacji lub by kierowaý siď dķugoŎciû staŮu (zobacz równieŮ bķûd 89). i JeŎli wyjŎcie poza stereotypowû rolď wymaga dodatkowego szkolenia lub wiedzy, zdobödŧ jö. To opķacalna inwestycja w przyszķoŎý. i JeŎli zdobyķaŎ kwalifikacje potrzebne do wyjŎcia poza stereotypowû rolď, lecz mimo to nic siď nie zmienia, zastanów siď, czy nie zostaķaŎ „zaszufladkowana” i czy nie czas poszukaý pracy w innej firmie. 148 G R Z E C Z N E D Z I E W C Z Y N K I N I E A W A N S U J í BĪîd 54. Ignorowanie informacji zwrotnych O kaŮdym z nas krûŮû ploteczki. To wszystkie informacje na nasz temat, jakie inni ludzie wymieniajû miďdzy sobû za naszymi plecami. Musisz wiedzieý, co sûdzi o Tobie otoczenie, aby skutecznie ksztaķtowaý swój wi- zerunek. Zbyt czďsto ludzie bagatelizujû znaczenie informacji zwrotnych (Ůywiûc nadziejď, Ůe wszystko zostanie zapomniane) lub kwitujû je uwagû: „To tylko opinia jednej osoby”. To, jak nas postrzegajû, staje siď rzeczywi- stoŎciû. Ludzie nie znajû Twoich intencji, widzû, jak siď zachowujesz. Mo- Ůesz wyjaŎniý lub usprawiedliwiý swoje postďpowanie, ale to nie rozwiûzuje problemu polegajûcego na tym, Ůe Twoja marka nie speķnia oczekiwaĹ klientów. Prďdzej czy póŬniej ludzie przestanû jû kupowaý. Naszym klien- tom powtarzamy: „Kiedy trzy osoby mówiû, Ůe jesteŎ pijana — poķóŮ siď”. B U D O W A N I E W ĩ A S N E J M A R K I I S Z T U K A A U T O P R E Z E N T A C J I 149 Wskazówki i PoproŎ, by dziaķ HR przeprowadziķ ocenď Twojej osoby wŎród wspóķpracowników, i zapoznaj siď z wynikami. Zobaczysz siebie oczami innych i bďdziesz mogķa skupiý siď na obszarach, które w dalszym ciûgu wymagajû pracy. i Uķatw swojemu szefowi przekazywanie informacji zwrotnych, regularnie o nie proszûc. i Kiedy otrzymujesz informacje zwrotne, nie przybieraj postawy obronnej i zapytaj: „Czy mogķabyŎ mi powiedzieý nieco wiďcej na temat tego, kiedy i w jaki sposób to robiď?”. Unikaj udzielania wyjaŎnieĹ dotyczûcych tego, jak i po co to robisz. i Kiedy otrzymane informacje nie sû przyjemne, spokojnie je przemyŎl. JeŎli potrzebujesz wyjaŎnienia, zwróý siď do tej samej osoby i poproŎ o nie bez emocji. i WiďkszoŎý ludzi niechďtnie udziela informacji zwrotnych, wiďc gdy je otrzymasz, potraktuj to jak dar. i JeŎli prosisz o informacje zwrotne, tym samym sugerujesz, Ůe masz zamiar do czegoŎ je wykorzystaý. Daj otoczeniu znaý, co robisz, by zmieniý swoje postďpowanie w obszarach, które tego wymagajû. 150 G R Z E C Z N E D Z I E W C Z Y N K I N I E A W A N S U J í BĪîd 55. Bycie niewidocznî Z pewnû mķodû kobietû skontaktowaķ siď kolega, który poinformowaķ jû, Ůe znalazķa siď wŎród najlepszych studentek V roku. W trakcie rozmowy wspomniaķ, Ůe byý moŮe poproszû jû o wygķoszenie mowy na zakoĹczenie studiów, na co ta odpowiedziaķa: „Mam nadziejď, Ůe nie”. Choý czuķa dumď z wyróŮnienia, jak wiele innych kobiet chciaķa pozostaý niewi- doczna. Tak samo zachowujû siď kobiety w miejscu pracy. Kiedy potrzebna jest osoba do przygotowania prezentacji dla kierownictwa wyŮszego szcze- bla, kobiety duŮo rzadziej zgķaszajû siď na ochotnika, a kiedy zostanû wy- brane bez zgķaszania siď, czďsto przekazujû to zadanie jednemu z kolegów. Prowadzď program rozwijajûcy zdolnoŎci przywódcze (dla mďŮczyzn i kobiet), w trakcie którego uczestnicy pochodzûcy z tej samej firmy pra- cujû w maķych grupach nad rozwiûzaniem autentycznego problemu stojû- cego przed ich organizacjû. Ich zadaniem jest wypracowanie rozwiûzania, które bďdzie obejmowaķo identyfikacjď problemu, jego przyczyny, propo- zycje wyeliminowania go oraz prezentacjď przeznaczonû dla kierownictwa wyŮszego szczebla. W ostatnim dniu programu wyŮsze kierownictwo firmy zostaje zaproszone do wysķuchania prezentacji i wypowiada siď na temat proponowanych rozwiûzaĹ. Wielokrotnie efekt przerósķ najŎmiel- sze oczekiwania, a proponowane dziaķania zostaķy wķûczone do planu biznesowego firmy. Jak to zwykle w takich przypadkach bywa, kobiety wykonujûce to zadanie pracujû jak pszczoķy robotnice. Dbajû, by mďŮczyŬni byli skoncentro- wani, przygotowujû materiaķy i slajdy, upewniajû siď, Ůe opinie wszystkich osób zostaķy wysķuchane i wziďte pod uwagď. Natomiast kiedy przychodzi do wyboru osoby, która ma poprowadziý prezentacjď, sprawy wyglûdajû zupeķnie inaczej. Od prawie 20 lat obserwujď grupy wykonujûce to ýwicze- nie i nie mogď sobie przypomnieý ani jednego przypadku, gdy to kobieta podjďķa siď prezentacji. Zwykle natomiast proponowaķy, by to zadanie przypadķo w udziale najbardziej „wygadanemu” mďŮczyŬnie w zespole. Kobiety sû dostatecznie niewidoczne bez podejmowania dodatkowych kroków, które sprawiû, Ůe na pewno nie zostanû zauwaŮone. Sytuacje podobne do opisanej powyŮej to idealne okazje do zaprezentowania swojej marki. Nie odstďpuj ich konkurentom — nawet jeŎli jest to przy- jazna konkurencja. B U D O W A N I E W ĩ A S N E J M A R K I I S Z T U K A A U T O P R E Z E N T A C J I 151 Wskazówki i ZgķoŎ siď na ochotnika do prowadzenia regularnych zebraĹ dziaķu. i ZgķoŎ propozycjď przygotowania prezentacji na spotkanie stowarzyszenia zawodowego Twojej branŮy. i Pisz artykuķy do lokalnej gazety, pism branŮowych lub biuletynu firmowego. i Kiedy potrzebni sû ochotnicy do kontaktów z wyŮszym kierownictwem, wykorzystaj okazjď. i Upewnij siď, Ůe w trakcie zebraĹ nie jesteŎ niewidoczna. Publiczna prezentacja pomysķów to Ŏwietny sposób na pokazanie swojej marki.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Grzeczne dziewczynki nie awansują. 101 błędów popełnianych przez kobiety, które nieświadomie niszczą własną karierę. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: