Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01894 033232 15641393 na godz. na dobę w sumie
HOMO CREATIVUS. 40 technik podkręcania umysłu - książka
HOMO CREATIVUS. 40 technik podkręcania umysłu - książka
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3230-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> rozwój intelektualny
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Gdy wszystko staje się towarem, znaczenia nabiera umiejętność tworzenia i dostarczania wartości. Oznacza to zdolność do myślenia kreatywnego i budowania czegoś nowego
Edward de Bono
Umysł jest jak spadochron. Nie działa, jeśli nie jest otwarty.
Frank Zappa

Człowieku! Istoto twórcza! Ty jesteś jak fala, kiedy wzmożonym przypływem kreatywnego myślenia dajesz dowód na istnienie własnego geniuszu. I na zawsze zmieniasz - choćby swój osobisty - świat. Jednak jak masz wreszcie wybrać własną drogę, skoro zewsząd dźgają Cię w oko nachalne drogowskazy? Unikaj sztampy, to prosta ścieżka do najbardziej banalnych pomysłów. Nie daj się zmylić krzywdzącym stereotypom. I na sto tysięcy beczek prochu - bierz nogi za pas przy najmniejszym objawie konwencjonalności. Konwencjonalność to więzienie dla kreatywnego umysłu.

Skąd będziesz miał pewność, że Twój pomysł jest strzałem w dziesiątkę, skoro dopiero co powstał w Twojej głowie? Popatrz na innych. Nie będą zachwyceni. Dobre pomysły zmieniają układ sił w relacjach między ludźmi. Dlatego zawsze na początku budzą opór. Jak wobec tego w cynicznym i unikającym ryzyka świecie pojawiają się przełomowe idee? Co je inspiruje? Czego potrzeba, żeby zarabiać na życie własną kreatywnością?

Pogadaj o tym z autorem - kiedy Hugh MacLeod był młodym, próbującym się wybić copywriterem, przesiadując w barach, zaczął gryzmolić na odwrotach wizytówek. Te rysunki ostatecznie doprowadziły do powstania popularnego bloga (GapingVoid) i stały się sławne ze względu na trafność oraz humor zawartych w nich obserwacji. Dzisiaj MacLeod wypowiada się na temat wszystkiego, od marketingu aż po sens życia, ale jednym z jego głównych zainteresowań jest kreatywność. Jego pierwsza książka to rozwinięcie najbardziej błyskotliwych obserwacji, najzabawniejszych rysunków i najlepszych rad.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestsellery Bestsellery Nowe książki Zamów drukowany katalog Zapowiedzi Twój koszyk Twój koszyk Dodaj do koszyka Dodaj do koszyka Cennik i informacje Cennik i informacje Zamów cennik Zamów cennik Zamów informacje Zamów informacje o nowościach o nowościach Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl HOMO CREATIVUS. 40 technik podkręcania umysłu Autor: Hugh MacLeod Tłumaczenie: Edyta Stępkowska ISBN: 978-83-246-3230-5 Tytuł oryginału: Ignore Everybody: and 39 Other Keys to Creativity Format: 140 × 208, stron: 176 Gdy wszystko staje się towarem, znaczenia nabiera umiejętność tworzenia i dostarczania wartości. Oznacza to zdolność do myślenia kreatywnego i budowania czegoś nowego Edward de Bono • Można kupić uznanie, ale nie pasję • Nigdy nie porównuj tego, co masz w środku, z tym, co ktoś inny ma na zewnątrz • Jeśli zaakceptujesz ból, to będziesz mniej cierpiał • Każdy ma swój własny Mount Everest, którego zdobycie stanowi cel życia • Ciesz się, że nie jesteś znany, dopóki możesz • Wyprzedzaj kulturę, tworząc kulturę Człowieku! Istoto twórcza! Ty jesteś jak fala, kiedy wzmożonym przypływem kreatywnego myślenia dajesz dowód na istnienie własnego geniuszu. I na zawsze zmieniasz — choćby swój osobisty - świat. Jednak jak masz wreszcie wybrać własną drogę, skoro zewsząd dźgają Cię w oko nachalne drogowskazy? Unikaj sztampy, to prosta ścieżka do najbardziej banalnych pomysłów. Nie daj się zmylić krzywdzącym stereotypom. I na sto tysięcy beczek prochu — bierz nogi za pas przy najmniejszym objawie konwencjonalności. Konwencjonalność to więzienie dla kreatywnego umysłu. Skąd będziesz miał pewność, że Twój pomysł jest strzałem w dziesiątkę, skoro dopiero co powstał w Twojej głowie? Popatrz na innych. Nie będą zachwyceni. Dobre pomysły zmieniają układ sił w relacjach między ludźmi. Dlatego zawsze na początku budzą opór. Jak wobec tego w cynicznym i unikającym ryzyka świecie pojawiają się przełomowe idee? Co je inspiruje? Czego potrzeba, żeby zarabiać na życie własną kreatywnością? Pogadaj o tym z autorem — kiedy Hugh MacLeod był młodym, próbującym się wybić copywriterem, przesiadując w barach, zaczął gryzmolić na odwrotach wizytówek. Te rysunki ostatecznie doprowadziły do powstania popularnego bloga (GapingVoid) i stały się sławne ze względu na trafność oraz humor zawartych w nich obserwacji. Dzisiaj MacLeod wypowiada się na temat wszystkiego, od marketingu aż po sens życia, ale jednym z jego głównych zainteresowań jest kreatywność. Jego pierwsza książka to rozwinięcie najbardziej błyskotliwych obserwacji, najzabawniejszych rysunków i najlepszych rad. Spis treĂci Spis treĂci WstÚp 1. Zignoruj resztÚ 2. Pomysï nie musi byÊ wielki. Musi jedynie byÊ twój 3. Zainwestuj w to trochÚ czasu 4. Dobre pomysïy dorastajÈ w samotnoĂci 5. JeĂli twój biznesplan zakïada, ĝe nagle zostaniesz „odkryty” przez jakÈĂ grubÈ rybÚ, to twój plan prawdopodobnie siÚ nie powiedzie 6. Ty sam odpowiadasz za wïasne doĂwiadczenie 7. Kaĝdy rodzi siÚ kreatywny. Kaĝdy w przedszkolu dostaje kredki 8. Nie rezygnuj z dotychczasowej pracy 9. Firmy, które tïumiÈ kreatywnoĂÊ, nie sÈ juĝ konkurencyjne wobec tych, które kreatywnoĂÊ promujÈ 10. Kaĝdy ma swój wïasny Mount Everest, którego zdobycie stanowi cel ĝycia 11. Im wiÚkszy talent, tym mniej potrzeba rekwizytów 12. Nie staraj siÚ wyróĝniÊ w tïumie: w ogóle unikaj tïumów 5 13 17 21 26 31 35 38 42 47 51 55 60 HOMO CREATIVUS. 40 TECHNIK PODKR}CANIA UMYS’U 13. JeĂli zaakceptujesz ból, to mniej bÚdziesz cierpiaï 14. Nigdy nie porównuj tego, co masz w Ărodku, z tym, co ktoĂ inny ma na zewnÈtrz 15. Umieranie mïodo jest przereklamowane 16. NajwaĝniejszÈ lekcjÈ zawodowÈ dla kogoĂ kreatywnego jest nauka, gdzie postawiÊ granicÚ miÚdzy tym, co jesteĂ skïonny zrobiÊ, a tym, na co zupeïnie nie masz ochoty 17. ¥wiat siÚ zmienia 18. Moĝna kupiÊ uznanie, ale nie pasjÚ 19. Unikaj Gangu przy Butli z WodÈ 20. ¥piewaj wïasnym gïosem 21. Wybór formy przekazu jest nieistotny 22. SprzedaÊ jest trudniej, niĝ siÚ wydaje 23. Nikomu na tym nie zaleĝy. Zrób to dla siebie 24. ZadrÚczanie siÚ rozwaĝaniem „komercja czy sztuka” jest caïkowitÈ stratÈ czasu 25. Nie martw siÚ, ĝe nie potrafisz znaleěÊ inspiracji. W koñcu sama przychodzi 26. Musisz znaleěÊ wïasny styl 27. Pisz prosto z serca 28. Najlepszym sposobem, aby zdobyÊ aprobatÚ, jest jej nie potrzebowaÊ 29. Wïadzy siÚ nie otrzymuje. WïadzÚ siÚ przejmuje 30. Niewaĝne, na co siÚ zdecydujesz. Diabeï i tak odbierze swojÈ dziaïkÚ 31. Najtrudniej w byciu kreatywnym jest przywyknÈÊ do tego 32. ¿yj z umiarem 10 64 67 72 76 81 85 89 94 97 102 105 108 111 115 119 122 125 128 132 135 11 SPIS TRE¥CI 33. Pozwól swojej pracy starzeÊ siÚ razem z tobÈ 34. Bycie biednym jest do dupy 35. Ostroĝnie ze zmienianiem hobby w pracÚ 36. Ciesz siÚ, ĝe nie jesteĂ znany, dopóki moĝesz 37. Zacznij bloga 38. Znaczenie daje siÚ zwielokrotniÊ, ludzie nie 39. Kiedy twój sen siÚ speïnia, to przestaje byÊ twoim snem 40. Tak naprawdÚ to ĝadne odkrycie PodziÚkowania 138 141 144 148 152 157 161 168 171 HOMO CREATIVUS. 40 TECHNIK PODKR}CANIA UMYS’U 94 ¥piewaj wïasnym gïosem 20. ¥piewaj wïasnym gïosem Picasso miaï fatalne wyczucie koloru. Turner za nic nie umiaï narysowaÊ czïowieka. Struktura formalna szkiców Saula Steinberga woïaïa o pomstÚ do nieba. T. S. Eliot poza pisaniem miaï staïÈ pracÚ. Henry Miller byï potwornie nierównym pisarzem. Bob Dylan nie umie ĂpiewaÊ ani graÊ na gitarze. ALE TO ICH W ¿ADEN SPOSÓB nie powstrzymaïo, prawda? NastÚpne pytanie powinno chyba brzmieÊ: „Dlaczego nie?”. Nie mam pojÚcia. A dlaczego powinno? Nie moĝna byÊ do- brym we wszystkim. NaprawdÚ dobrzy artyĂci czy biznesmeni, któ- rzy odnieĂli prawdziwy sukces, kombinujÈ, jak obejĂÊ wïasne ogra- niczenia, jak ze swoich sïaboĂci uczyniÊ atut. To, ĝe Turner nie potrafiï zbyt dobrze rysowaÊ ludzi, nie pozostawiaïo mu wielkie- go wyboru, jak tylko doskonaliÊ siÚ w malowaniu pejzaĝy, które z kolei nie majÈ sobie równych. Gdyby Bob Dylan graï na gitarze nieco lepiej, byÊ moĝe nie czuïby potrzeby, aby teksty jego pio- senek oddziaïywaïy z takÈ mocÈ. Nie wymyĂlaj wymówek. Przestañ jÚczeÊ i po prostu weě siÚ do roboty. Czas ucieka. 95 ¥PIEWAJ W’ASNYM G’OSEM superostra blogujÈca laska! Emanuje inteligencjÈ, charyzmÈ itp. (nie, nie jest wariatkÈ i naprawdÚ umie zadbaÊ o wïasny tyïek, serio!) HOMO CREATIVUS. 40 TECHNIK PODKR}CANIA UMYS’U 96 Zawsze bÚdÚ ciÚ kochaÊ. Dopóki seks bÚdzie siÚ utrzymywaï na obecnym poziomie. 97 WYBÓR FORMY PRZEKAZU JEST NIEISTOTNY Wybór formy przekazu jest nieistotny 21. Wybór formy przekazu jest nieistotny Mocna strona kaĝdego medium jest jednoczeĂnie jego najwiÚkszÈ sïaboĂciÈ. PodstawÈ kaĝdej formy przekazu jest zbiór kompromisów. ¿adna nie jest „wyĝsza” od innych. Obraz niewiele robi, wisi sobie tylko na Ăcianie. I to jest w nim najlepsze i zarazem najgorsze. Film ïÈczy w sobie děwiÚk, ruch, zdjÚcia, muzykÚ, grÚ aktorskÈ. To jest w nim najlepsze i zarazem najgorsze. W prozie do przekazania okreĂlonej myĂli wykorzystuje siÚ jedynie sïowa uïoĝone w porzÈdku linearnym. To jest w niej najlepsze i zarazem najgorsze, itd., itp. W COLLEGE’U ROBI’EM LICENCJAT z anglistyki. Nie miaïem za- miaru uczyÊ, pisaÊ ani zostaÊ na uczelni. Wybraïem ten przedmiot, bo zawsze miaïem z niego dobre stopnie. A poza tym lubiïem czy- taÊ ksiÈĝki i pisaÊ prace, wiÚc doskonale mi siÚ to sprawdzaïo. WiÚkszoĂÊ moich znajomych byïa na kierunkach humanistycz- nych, ale na tym koñczyïy siÚ podobieñstwa miÚdzy nami. Nie- mal nigdy nie chodziliĂmy razem na zajÚcia. Jasne, spotykaliĂmy siÚ wieczorami i w weekendy, ale jakoĂ nigdy nie zĝyïem siÚ za bardzo z luděmi z mojego kierunku. HOMO CREATIVUS. 40 TECHNIK PODKR}CANIA UMYS’U 98 Dlatego te spotkania z luděmi z nauk humanistycznych: sztuk piÚknych, filmu, dramatu, architektury i innych zawsze mnie za- skakiwaïy. Wydawaïo siÚ, ĝe wszyscy oni ĝyjÈ jak jakaĂ jedna wiel- ka rodzina. ¿e razem pracujÈ, jedzÈ i ĂpiÈ. Mnóstwo zacieĂniania wiÚzi. Mnóstwo wspólnej pracy. Mnóstwo przypadków kazirodz- twa. Mnóstwo gadania o ĂwiÚtoĂci ich rzemiosïa. Z kolei do rysunku potrzeba tylko jednej osoby. Podobnie z pi- saniem. Nie wymaga ĝadnych wielkich grupowych uĂcisków. Dla- tego caïy ten napÚdzany seksem kolektywizm byï mi raczej obcy, nawet jeĂli niektóre jego elementy wydawaïy mi siÚ niezwykle po- ciÈgajÈce. Na drugim roku studiów zaczÈïem wydawaÊ swoje rysunki, i to nie tylko w gazetce szkolnej. Nagle okazaïo siÚ, ĝe poznawa- nie dziewczyn jest ïatwe. I z tego oczywiĂcie byïem niezmiernie zadowolony, lecz poza tym moje ĝycie wyglÈdaïo w zasadzie tak jak wczeĂniej. MyĂlÚ, ĝe znajomi uwaĝali, iĝ moje rysunki sÈ w porzÈdku, ale to niewaĝne. To nie byïo coĂ, co w jakikolwiek sposób wpïywaïo na naszÈ przyjaěñ. To byïo coĂ, co robiïem sobie na boku, tak jak inni odnawiajÈ stare samochody albo urzÈdzajÈ w domu ciemniÚ fotograficznÈ. Modus operandi mojego rysowania byï i wciÈĝ jest wieĂÊ nor- malne ĝycie, byÊ zwykïym kolesiem ze Ăwietnym hobby na boku. To naprawdÚ nie jest jakoĂ niesamowicie skomplikowane. Taka postawa wydawaïa siÚ jednak zupeïnie obca studentom nauk humanistycznych, których poznaïem. Ich wybrana dziedzina sztuki byïa dla nich bardziej czymĂ w rodzaju religii. To nie ĝarty. To byïo naprawdÚ waĝne. To stanowiïo znacznÈ czÚĂÊ ich toĝsa- moĂci i sÈdzili niemal, ĝe przetrwanie gatunku ludzkiego jest caï- kowicie zaleĝne od tego, czy bÚdÈ mogli realizowaÊ swoje marze- nia, stajÈc siÚ dobrze zarabiajÈcymi profesjonalistami, itp. 99 WYBÓR FORMY PRZEKAZU JEST NIEISTOTNY Nie zrozumcie mnie ěle. Znaïem równieĝ paru studentów sztu- ki, którzy byli absolutnie genialni. Jeden czy dwaj sÈ dziĂ znani. I potrafiÚ zrozumieÊ, jak waĝna dla kogoĂ, kto czuje, ĝe ma wy- jÈtkowy talent, jest moĝliwoĂÊ rozwijania go na powaĝnie. PatrzÈc jednak wstecz, widzÚ równieĝ mnóstwo pokrÚconych dzieciaków, które oddaïy siÚ swojej „Sztuce!”, kierujÈc siÚ niewïa- Ăciwymi pobudkami. Nie dlatego, ĝe miaïy do powiedzenia coĂ szczególnie wyjÈtkowego albo odkrywczego, nie dlatego, ĝe miaïy jakikolwiek talent godny uwagi, ale dlatego, ĝe to byïo cool. Sexy. Trendy. Bo dziÚki temu mieli o czym opowiadaÊ na piwnych po- pijawach. Bo to byïo ïatwiejsze, niĝ myĂleÊ o tym, ĝe trzeba bÚdzie znaleěÊ jakÈĂ prawdziwÈ pracÚ. Sam nie wiem, co o tym myĂleÊ. Z jednej strony wydaje mi siÚ, ĝe to dobrze, iĝ dzieciaki potrafiÈ sobie trochÚ pofolgowaÊ ze swoimi szaleñczo zawyĝonymi oczekiwaniami, a kto wie, moĝe jednemu albo dwojgu z nich siÚ uda, moĝe przetrwajÈ odstrzaï. W koñcu o to przecieĝ chodzi w byciu mïodym i moim zdaniem to wspaniaïe. Z drugiej strony chciaïbym powiedzieÊ tym dzieciakom, ĝeby nie wybieraïy sobie trudnych dziedzin sztuki, kierujÈc siÚ niewïa- Ăciwymi pobudkami. Moĝna daÊ siÚ ponieĂÊ skrzydïom fantazji, kiedy jest siÚ mïodym, ale diabeï zgïosi siÚ po swój dïug, dopiero gdy mïodoĂÊ siÚ skoñczy. A to nigdy nie jest ïadne. Nieraz widzia- ïem, jak coĂ takiego spotyka naprawdÚ kochanych, uroczych lu- dzi, i jest to widok, który ïamie serce. HOMO CREATIVUS. 40 TECHNIK PODKR}CANIA UMYS’U 100 Najbardziej gorÈca posada to nie ta, w której liczy siÚ jakoĂÊ. Najbardziej gorÈca posada to ta, gdzie trzeba byÊ totalnie megazajebistym. 101 WYBÓR FORMY PRZEKAZU JEST NIEISTOTNY PieprzyÊ biednych. Nie staÊ ich na mnie.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

HOMO CREATIVUS. 40 technik podkręcania umysłu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: