Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00179 006070 18486140 na godz. na dobę w sumie
HTML 4. Biblia - książka
HTML 4. Biblia - książka
Autor: , Liczba stron: 732
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-394-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> html i xhtml - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
W tym wydaniu tego jednotomowego, wszechstronnego przewodnika, autorzy Bryan Pfaffenberger i Bill Karrow oferują opisany, krok po kroku instruktaż tworzenia efektownych stron WWW napisanych w najnowszym wydaniu HTML-a (wersji 4.01). Poczynając od 'szybkiego startu' z HTML-em po porady ekspertów na temat kaskadowych arkuszy stylów, projektowania stron WWW, zawartości multimedialnej, interaktywnych baz danych, dynamicznego HTML-a i JavaScriptu. Wyjaśniają, jak najpełniej wykorzystać możliwości HTML-a i pokazują, jak przekształcić HTML w aplikacje XHTML.

Wewnątrz znajdziesz kompletny opis HTML-a 4:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE HTML 4. Biblia Autorzy: Bryan Pfaffenberger, Bill Karow T‡umaczenie: Robert Riger, Krzysztof Sapkowski ISBN: 83-7197-394-2 Tytu‡ orygina‡u: Format: B5, stron: 732 oprawa twarda HTML 4 Bible W tym wydaniu tego jednotomowego, wszechstronnego przewodnika, autorzy Bryan Pfaffenberger i Bill Karrow oferuj„ opisany, krok po kroku instrukta¿ tworzenia efektownych stron WWW napisanych w najnowszym wydaniu HTML-a (wersji 4.01). Poczynaj„c od (cid:132)szybkiego startu(cid:148) z HTML-em po porady ekspert(cid:243)w na temat kaskadowych arkuszy styl(cid:243)w, projektowania stron WWW, zawarto(cid:156)ci multimedialnej, interaktywnych baz danych, dynamicznego HTML-a i JavaScriptu. Wyja(cid:156)niaj„, jak najpe‡niej wykorzysta(cid:230) mo¿liwo(cid:156)ci HTML-a i pokazuj„, jak przekszta‡ci(cid:230) HTML w(cid:160) aplikacje XHTML. Wewn„trz znajdziesz kompletny opis HTML-a 4: Zrozumienie podstawowej struktury dokumentu HTML. Umieszczanie element(cid:243)w DHTML na swoich stronach WWW. Opanowanie prawid‡owej sk‡adni standardu HTML 4.01. Wykorzystanie nowych, zaawansowanych mo¿liwo(cid:156)ci tworzenia kaskadowych arkuszy styl(cid:243)w. O¿ywianie stron za pomoc„ animacji. Wykorzystywanie nowych opcji map obrazka. Usprawnienie zarz„dzania stronami WWW dziŒki radom ekspert(cid:243)w. Tworzenie stron WWW dla Internetu i intranetu. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl O Autorach ...................................................h.........................................23 Wstęp ...................................................h................................................25 Wprowadzenie ...................................................h....................................29 Wprowadzenie do języków znakowania ...................................................n.........................29 HTML – hipertekstowy język znakowania...................................................n......................30 Zanik podziału na strukturę i wygląd ...................................................n..............................30 HTML 4 i jego zasady ...................................................n...................................................n........31 Wprowadzenie do kaskadowych arkuszy stylów ...................................................n............32 Wykorzystanie potęgi stylów ...................................................n..........................................32 Co z podziałem na strukturę i wygląd?...................................................n............................33 Powrót do czystej struktury w HTML-u 4 ...................................................n.............................33 Zasady HTML-a 4...................................................n...................................................n...............34 Część I Zaczynamy pisać w HTML-u 4 ............................................. 35 Rozdział 1. Podstawy HTML-a 4...................................................h..............................37 Atrybuty ...................................................n...................................................n................. Polskie znaki ...................................................n...................................................n............ Wprowadzenie do podstawowych bloków HTML-a – elementów.................................................38 Elementy kontra znaczniki ...................................................n..............................................38 Nawet elementy składają się z części ...................................................n..............................38 .............40 Tylko pary...................................................n...................................................n.....................40 Zawsze kupuj z listy ...................................................n...................................................n.....40 Proszę wybrać numer...................................................n...................................................n....40 Kolory świata...................................................n...................................................n................40 Liczy się kreatywność...................................................n...................................................n...42 ...........42 Skąd się biorą znaki? ...................................................n...................................................n....42 ISO...................................................n...................................................n................................43 Inne systemy kodowania...................................................n..................................................43 Jaki system kodowania wybrać?...................................................n......................................43 ISO-8859-2 ...................................................n...................................................n...................43 Programy do konwersji...................................................n...................................................n.44 Używanie znaków specjalnych ...................................................n..............................................44 Dodawanie komentarzy...................................................n...................................................n.......46 Poprawianie czytelności kodu HTML ...................................................n...................................47 Wystrzeganie się popularnych błędów składni...................................................n......................48 Zagnieżdżanie ...................................................n...................................................n.....................48 Podstawowa struktura dokumentu HTML: HEAD i BODY ...................................................n.50 Co teraz? ...................................................n...................................................n.............................50 2 HTML 4. Biblia Rozdział 2. Zasady HTML-a 4 ...................................................h.................................53 Problemy związane z rozszerzeniami ...................................................n....................................54 Kompatybilność przeglądarek ...................................................n.........................................54 World Wide Web Consortium ...................................................n.........................................55 Ideał – oddzielenie struktury dokumentu od jego wyglądu ...................................................n...56 Zaśmiecony HTML (sytuacja przed HTML-em 4) ...................................................n.........56 Zarządzanie koszmarem ...................................................n..................................................57 HTML 4 definiuje strukturę...................................................n.............................................58 Wprowadzenie do kaskadowych arkuszy stylów...................................................n...................59 Zasady HTML-a 4...................................................n...................................................n...............61 Przyszłość – XML...................................................n...................................................n...............61 Ideał kontra rzeczywistość ...................................................n.....................................................62 Dokąd to wszystko zmierza?...................................................n..................................................62 Co powinieneś teraz zrobić? ...................................................n..................................................63 .............63 Co dalej? ...................................................n...................................................n................ Rozdział 3. Tworzenie pierwszej strony WWW ...................................................h.........65 Uruchamianie edytora ...................................................n...................................................n.........65 Nadawanie tytułu stronie ...................................................n...................................................n....67 Na początku to, co ma być na początku ...................................................n..........................67 Identyfikacja autora...................................................n...................................................n.............68 Definiowanie słów kluczowych w celu lepszego wyszukiwania .......................................68 Wstawianie elementu BODY...................................................n.................................................70 Dodawanie nagłówków...................................................n...................................................n.......70 Wpisywanie i edycja tekstu...................................................n....................................................72 Akapity ...................................................n...................................................n.................. .......72 Bloki cytatów...................................................n...................................................n................72 Podział wierszy i zaczynanie nowego akapitu...................................................n.......................73 Zapobieganie podziałowi wierszy ...................................................n...................................73 Dodawanie linii poziomych...................................................n.............................................73 Tworzenie list...................................................n...................................................n......................74 Listy wypunktowane...................................................n...................................................n.....75 Listy numerowane ...................................................n...................................................n........75 Dodawanie łącza ...................................................n...................................................n.................76 Dodawanie łącza wewnętrznego...................................................n......................................76 Dodawanie łącza zewnętrznego...................................................n.......................................77 Podgląd strony...................................................n...................................................n........... ..........78 Modyfikacje końcowe...................................................n...................................................n.........78 Kopiowanie arkuszy stylów...................................................n.............................................78 Łączenie strony z arkuszem stylów ...................................................n.................................79 Zmiana stylów ...................................................n...................................................n..............80 Skrócony opis elementów HTML-a...................................................n.......................................80 Co dalej? ...................................................n...................................................n................ .............81 Rozdział 4. Publikujemy!...................................................h.......................................83 Przygotowanie...................................................n...................................................n.....................84 Osobiste serwery sieciowe ...................................................n...................................................n..85 Profesjonalne serwery sieciowe ...................................................n.............................................86 Publikowanie na własnym serwerze ...................................................n......................................87 Publikowanie na serwerze dostawcy internetowego...................................................n..............87 Zagadnienia związane z platformą...................................................n.........................................88 Publikowanie na serwerze Windows NT/2000...................................................n......................89 Windows 98 ...................................................n...................................................n..................89 Windows NT/2000...................................................n...................................................n........92 Mac ...................................................n...................................................n...............................93 Wprowadzenie 3 Wprowadzenie do FTP...................................................n...................................................n........94 Wprowadzenie do klientów FTP: CuteFTP, WS_FTP i Fetch .................................................95 Planowanie struktury katalogów do przechowywania stron i grafiki .......................................97 Struktura katalogów dopasowana do zawartości serwisu ...................................................n....97 Struktura katalogów utworzona na podstawie rodzajów plików........................................98 Wysyłanie swoich stron oraz grafiki...................................................n......................................99 DNS...................................................n...................................................n.....................................99 Uprawnienia ...................................................n...................................................n........................99 Testowanie swojej pracy...................................................n...................................................n...100 ...........102 Co dalej? ...................................................n...................................................n................ Część II Czym jest HTML? ...................................................c.......... 103 Rozdział 5. Wprowadzenie do HTML-a ...................................................h...................105 Jaki jest Twój cel?...................................................n...................................................n.............106 Punkt przejściowy...................................................n...................................................n.......106 Punkt docelowy ...................................................n...................................................n..........106 Edukacja ...................................................n...................................................n.....................107 Motywacja ...................................................n...................................................n..................107 Informacja...................................................n...................................................n...................108 Perswazja ...................................................n...................................................n....................108 Sprzedaż...................................................n...................................................n......................109 Jakie są Twoje narzędzia?...................................................n...................................................n.109 SGML ...................................................n...................................................n..................... ....110 HTML ...................................................n...................................................n.........................111 Proces standaryzacji HTML-a ...................................................n.............................................111 Powstawanie standardu...................................................n..................................................111 Komisje i wersje robocze...................................................n...............................................112 Głosowanie ...................................................n...................................................n.................112 HTML 1.0 ...................................................n...................................................n...................112 HTML 2.0 ...................................................n...................................................n...................113 HTML 3.2 ...................................................n...................................................n...................113 HTML 4.0 ...................................................n...................................................n...................113 Edytory HTML ...................................................n...................................................n...........114 Pisanie w HTML-u...................................................n...................................................n............115 Formatowanie tekstu...................................................n...................................................n...115 Definiowanie struktury dokumentu ...................................................n...............................116 Dodawanie multimediów ...................................................n...................................................n..116 Elementy wewnętrzne...................................................n...................................................n.117 Obiekty ...................................................n...................................................n.................. .....118 Standaryzacja ...................................................n...................................................n....................118 Proces standaryzacji...................................................n...................................................n..........118 Działalność ...................................................n...................................................n.................119 Grupy ...................................................n...................................................n..........................119 Konsensus ...................................................n...................................................n...................119 Propozycja zalecenia ...................................................n...................................................n..120 Głosowanie ...................................................n...................................................n.................120 Zalecenia...................................................n...................................................n.....................120 Uczestnicy procesu standaryzacji ...................................................n........................................121 Gra w rozszerzenia...................................................n...................................................n............122 4 HTML 4. Biblia Rozdział 6. XML a XSL ...................................................h.........................................123 Czym jest XSL? ...................................................n...................................................n........... Czym jest XML?...................................................n...................................................n........... ....123 Definicja typu dokumentu ...................................................n.............................................124 Przestrzeń nazw XML-a ...................................................n................................................124 .....124 Transformacje ...................................................n...................................................n.............125 Formatowanie ...................................................n...................................................n.............125 ...........125 Co dalej? ...................................................n...................................................n................ Rozdział 7. Wprowadzenie do XHTML-a – przyszłości HTML-a ..................................127 Czym jest XHTML?...................................................n...................................................n..........127 Rozszerzalność ...................................................n...................................................n...........127 Przenośność ...................................................n...................................................n................128 Różnice między HTML-em i XHTML-em...................................................n..........................128 Wymagane znaczniki...................................................n...................................................n..128 Znaczniki muszą być prawidłowo zagnieżdżone ...................................................n..........129 Znaczniki i nazwy atrybutów muszą być pisane małymi literami....................................130 Puste elementy są niedozwolone ...................................................n...................................130 Niepuste elementy muszą być zamknięte ...................................................n......................130 Wartości atrybutów muszą być umieszczone w cudzysłowie ..........................................131 Wartości atrybutów muszą być rozszerzone...................................................n..................131 ...........131 Co dalej? ...................................................n...................................................n................ Rozdział 8. Wybieramy edytor HTML ...................................................h...................133 WYSIWYG a może coś innego? ...................................................n.........................................134 Proste edytory WYSIWYG – łatwe w użyciu, ale nieporęczne ......................................134 Programy oparte na znacznikach ...................................................n...................................135 Jaka to różnica?...................................................n...................................................n...........135 Przegląd możliwości edytorów HTML-a...................................................n.............................137 Analiza...................................................n...................................................n........................137 Obsługa HTML-a 4...................................................n...................................................n.....138 Obsługa zaawansowanych znaczników...................................................n.........................143 Przegląd edytorów HTML-a ...................................................n................................................147 TextPad 4.2.1 ...................................................n...................................................n............ ..147 HotDog Professional 6.0...................................................n................................................148 HomeSite 4.5 ...................................................n...................................................n............. .149 HoTMetaL PRO 6.0...................................................n...................................................n....150 CoffeeCup 8.2...................................................n...................................................n.............151 Dreamweaver...................................................n...................................................n..............152 FrontPage 2000...................................................n...................................................n...........153 HTML-Kit 1.0...................................................n...................................................n.............153 PageMill 3.0...................................................n...................................................n............. ...154 NetObjects Fusion 5.0 ...................................................n...................................................n154 Co dalej? ...................................................n...................................................n................ ...........156 Rozdział 9. Pisanie na potrzeby Sieci ...................................................h..................157 Szybkie przeglądanie ...................................................n...................................................n........157 Pisz zwięźle...................................................n...................................................n.......................159 Strona czynna...................................................n...................................................n..............159 Podporządkowywanie...................................................n...................................................n.160 Długość zdania...................................................n...................................................n............161 Pisz barwnie ...................................................n...................................................n......................161 Korekta tekstu ...................................................n...................................................n...................162 ...........162 Co dalej? ...................................................n...................................................n................ Wprowadzenie 5 Rozdział 10. Uwzględnianie specjalnych potrzeb – dostępność sieci WWW................163 Dostępność projektu...................................................n...................................................n..........163 Wskazówki dotyczące dostępności...................................................n......................................164 Co dalej? ...................................................n...................................................n................ ...........166 Rozdział 11. Opcje serwera...................................................h...................................167 Model klient-serwer ...................................................n...................................................n..........167 Model klient-serwer...................................................n...................................................n....169 Przetwarzanie – sedno sprawy...................................................n.......................................169 Przetwarzanie po stronie klienta ...................................................n..........................................169 Serwer WWW ...................................................n...................................................n...................171 Uprawnienia...................................................n...................................................n................171 NT – ukryte uprawnienia ...................................................n...............................................172 Przetwarzanie po stronie serwera...................................................n.........................................172 Czego nie potrafi przetworzyć serwer WWW? ...................................................n.............173 Konwersja skryptów na HTML ...................................................n.....................................173 Historia oprogramowania pośredniczącego ...................................................n.........................174 Wbudowane oprogramowanie pośredniczące ...................................................n...............175 Samodzielne oprogramowanie pośredniczące...................................................n...............176 Szybkie tworzenie aplikacji...................................................n...........................................177 Cookies...................................................n...................................................n.................. ............177 Bezpieczne serwery...................................................n...................................................n...........178 Serwery UNIX ...................................................n...................................................n..................180 Serwery Windows NT...................................................n...................................................n.......180 ...........181 Co dalej? ...................................................n...................................................n................ Część III Tworzenie struktury dokumentu w HTML-u ........................ 183 Rozdział 12. Struktura dokumentu HTML ...................................................h..............185 Co nowego w HTML-u 4...................................................n...................................................n..185 Ramki...................................................n...................................................n.................... ......186 Formularze...................................................n...................................................n..................186 Przypisy ...................................................n...................................................n................. .....186 Tabele ...................................................n...................................................n.........................187 Usprawnienia w CSS ...................................................n...................................................n..187 Co ubyło z HTML-a 4.0?...................................................n...............................................187 Komponenty HTML-a ...................................................n...................................................n......187 Elementy ...................................................n...................................................n.....................187 Atrybuty...................................................n...................................................n................. .....188 Kody znaków ...................................................n...................................................n..............188 Elementy blokowe kontra elementy liniowe...................................................n........................188 Zagnieżdżanie ...................................................n...................................................n...................189 Element HTML ...................................................n...................................................n.................190 Element HEAD ...................................................n...................................................n.................191 Dodatkowe elementy HEAD ...................................................n...............................................192 Element BODY ...................................................n...................................................n.................194 Struktura kontra wygląd – jeszcze raz ...................................................n.................................195 Pisanie czytelnego kodu HTML-a ...................................................n.......................................195 ...........195 Co dalej? ...................................................n...................................................n................ Rozdział 13. Określanie wersji HTML-a i tytułu dokumentu........................................197 Informacje o wersji ...................................................n...................................................n...........197 Tytuł dokumentu ...................................................n...................................................n...............198 ...........199 Co dalej? ...................................................n...................................................n................ 6 HTML 4. Biblia Rozdział 14. Metadane ...................................................h.........................................201 Element META ...................................................n...................................................n.................201 Atrybuty nazwy...................................................n...................................................n.................202 Atrybut http-equiv ...................................................n...................................................n......202 ...........204 ...........205 Robots.txt ...................................................n...................................................n............... Co dalej? ...................................................n...................................................n................ Rozdział 15. Określanie struktury wierszy i akapitów za pomoc elementów blokowych...................................................h......207 Wprowadzenie do elementów blokowych ...................................................n...........................208 Określanie wyglądu ...................................................n...................................................n....208 Tworzenie akapitów – element P ...................................................n.........................................208 Kontrolowanie podziału wierszy i odstępów ...................................................n.......................209 Podział wiersza ...................................................n...................................................n...........209 Zapobieganie podziałowi wiersza...................................................n..................................211 Dodawanie nagłówków...................................................n...................................................n.....211 Tworzenie wciętych bloków cytatów – element BLOCKQUOTE.........................................212 Dodawanie preformatowanego tekstu...................................................n..................................212 Grupowanie elementów blokowych – element DIV...................................................n............213 Co dalej? ...................................................n...................................................n................ ...........214 Rozdział 16. Tworzenie list ...................................................h...................................217 Wprowadzenie do list...................................................n...................................................n........217 Tworzenie list wypunktowanych – element UL...................................................n............217 Tworzenie list numerowanych – element OL...................................................n................219 Tworzenie list definicji – element DL ...................................................n...........................220 Zagnieżdżanie elementów blokowych ...................................................n.................................222 Co dalej? ...................................................n...................................................n................ ...........223 Rozdział 17. Elementy liniowe i znaki specjalne...................................................h.....225 Wprowadzenie do elementów liniowych...................................................n.............................225 Style logiczne kontra style fizyczne...................................................n.....................................227 Sieciowy zestaw znaków ...................................................n...................................................n..228 Dodawanie znaków specjalnych ...................................................n..........................................228 Znaki specjalne do specjalnych zastosowań ...................................................n........................229 Obsługa tekstów pisanych w językach obcych ...................................................n....................231 Dodawanie cytatów – element Q ...................................................n.........................................232 Grupowanie elementów liniowych – element SPAN ...................................................n..........233 Co dalej? ...................................................n...................................................n................ ...........234 Rozdział 18. Dodawanie łczy ...................................................h...............................235 Łącza ...................................................n...................................................n.................................235 Budowa adresu...................................................n...................................................n..................236 Lokalne łączenie stron względnymi nazwami plików ...................................................n.........237 Uzupełnianie adresu...................................................n...................................................n....237 Element A ...................................................n...................................................n...................237 Łączenie ze stronami znajdującymi się w innych katalogach.................................................238 Łączenie ze stronami zewnętrznymi ...................................................n....................................239 Łączenie z miejscami znajdującymi się na tej samej stronie...................................................n.......240 Łącza graficzne ...................................................n...................................................n.................241 Łącza do danych niebędących dokumentami HTML ...................................................n..........241 Element BASE ...................................................n...................................................n..................242 Dodawanie łącza mailto ...................................................n...................................................n....242 Premia – tworzenie łącza, które nie powoduje opuszczenia strony........................................243 ...........243 Co dalej? ...................................................n...................................................n................ Wprowadzenie 7 Rozdział 19. Wstawianie grafiki i innych obiektów...................................................h.245 Krótkie wprowadzenie do formatów plików graficznych...................................................n....245 JPEG ...................................................n...................................................n..................... ......245 GIF...................................................n...................................................n..............................246 PNG ...................................................n...................................................n............................246 Tworzenie pliku graficznego ...................................................n.........................................246 Dodawanie grafiki wewnętrznej za pomocą elementu IMG...................................................n246 Multimedia ...................................................n...................................................n........................248 Dodawanie wewnętrznych obiektów multimedialnych za pomocą elementu OBJECT.........248 Wskazówki na temat efektywnego wykorzystywania grafiki.................................................250 Alternatywne rozwiązania dla przeglądarek tekstowych...................................................n.....251 Co dalej? ...................................................n...................................................n................ ...........252 Rozdział 20. Tabele ...................................................h..............................................253 Wprowadzenie do modelu tabel w HTML-u...................................................n.........................254 Definiowanie tabeli ...................................................n...................................................n...........254 Definiowanie danych tabeli ...................................................n.................................................256 Grupowanie wierszy ...................................................n...................................................n.........260 Definiowanie kolumn...................................................n...................................................n........263 Grupowanie kolumn...................................................n...................................................n..........264 Łączenie wierszy i kolumn ...................................................n..................................................265 Modyfikacje końcowe...................................................n...................................................n.......266 Zagnieżdżanie tabel...................................................n...................................................n...........266 Co dalej? ...................................................n...................................................n................ ...........267 Action ...................................................n...................................................n................... Method...................................................n...................................................n................... Rozdział 21. Tworzenie formularzy i wstawianie skryptów .........................................269 Wprowadzenie do formularzy...................................................n..............................................270 Przetwarzanie formularza ...................................................n...................................................n.270 Zapisywanie danych w celu dalszego ich przetwarzania .................................................270 Zwracanie informacji osobie wypełniającej formularz ...................................................n.271 Wykonywanie innych czynności ...................................................n...................................271 Wstawianie formularza ...................................................n...................................................n.....271 ......272 .....273 Wstawianie kontrolek ...................................................n...................................................n.......273 Element INPUT...................................................n...................................................n.................275 Rodzaje atrybutów ...................................................n...................................................n......276 Element BUTTON ...................................................n...................................................n............280 Elementy SELECT, OPTION i OPTGROUP...................................................n......................281 Element SELECT ...................................................n...................................................n.......282 Element OPTION ...................................................n...................................................n.......283 Element TEXTAREA ...................................................n...................................................n.......286 Element LABEL ...................................................n...................................................n...............286 Elementy FIELDSET i LEGEND...................................................n........................................288 Możliwości przetwarzania formularza...................................................n.................................289 Przetwarzanie danych formularza...................................................n........................................289 mailto: ...................................................n...................................................n...............................290 Co dalej? ...................................................n...................................................n................ ...........290 Rozdział 22. Tworzenie ramek...................................................h...............................291 Wprowadzenie do ramek ...................................................n...................................................n..291 Tworzenie układu ramek...................................................n...................................................n...292 Tylko rzędy (wiersze) ...................................................n...................................................n.292 Tylko kolumny...................................................n...................................................n............293 Zarówno rzędy, jak i kolumny...................................................n.......................................293 Zagnieżdżanie elementów FRAMESET...................................................n........................294 8 HTML 4. Biblia Miejsca docelowe...................................................n...................................................n..............295 Tworzenie ramek...................................................n...................................................n...............296 Ułatwianie nawigacji...................................................n...................................................n.........297 Serwisy bez ramek ...................................................n...................................................n............298 Dodawanie ramek łączonych (IFRAME) ...................................................n............................299 ...........300 Co dalej? ...................................................n...................................................n................ Rozdział 23. Grupowanie elementów za pomoc elementów DIV i SPAN ....................301 Czym jest klasa?...................................................n...................................................n................301 Wprowadzenie do DIV ...................................................n...................................................n.....302 Wprowadzenie do SPAN ...................................................n...................................................n..303 Co dalej? ...................................................n...................................................n................ ...........304 Rozdział 24. Testowanie i walidacja HTML-a...................................................h..........305 Uważaj na najczęściej popełniane błędy...................................................n..............................305 Testowanie kodu HTML-a...................................................n...................................................n306 Dlaczego powinieneś przeprowadzać walidację? ...................................................n................307 Czym jest walidacja? ...................................................n...................................................n..307 Po co przeprowadzać walidację? ...................................................n...................................307 Walidacja kodu HTML-a ...................................................n...................................................n..307 Walidacja CSS ...................................................n...................................................n..................308 Różne poziomy walidacji CSS ...................................................n......................................309 Ocena dostępności...................................................n...................................................n.............310 Co dalej? ...................................................n...................................................n................ ...........311 Część IV Kaskadowe arkusze stylów ...................................................h...............313 Rozdział 25. Wprowadzenie do kaskadowych arkuszy stylów ....................................315 Dlaczego arkusze stylów są potrzebne?...................................................n...............................315 Co można zrobić za pomocą arkuszy stylów? ...................................................n.....................316 Grupowanie elementów ...................................................n.................................................316 Zmiana wyglądu serwisu ...................................................n...............................................317 Przekazanie redagowania serwisu bez utraty kontroli nad jego wyglądem .....................317 Model kaskadowy ...................................................n...................................................n.............318 Przykłady arkuszy stylów ...................................................n...................................................n.318 Problemy z kompatybilnością przeglądarek ...................................................n........................321 Co dalej? ...................................................n...................................................n................ ...........321 Rozdział 26. Składnia CSS...................................................h....................................323 Anatomia arkusza stylów ...................................................n...................................................n..324 Różnice między składnią CSS i HTML-a...................................................n............................324 Definiowanie właściwości ...................................................n...................................................n325 Grupowanie właściwości ...................................................n...................................................n..326 Skrócone definicje właściwości ...................................................n...........................................327 Formatowanie pudełek – model formatowania CSS...................................................n............327 Wymiary pudełka...................................................n...................................................n........327 Odstęp ...................................................n...................................................n.........................328 Obwódka...................................................n...................................................n.....................329 Marginesy ...................................................n...................................................n...................329 Dziedziczenie ...................................................n...................................................n....................330 Definiowanie klas ...................................................n...................................................n.............330 Pseudoklasy...................................................n...................................................n.............. .........330 Definiowanie identyfikatora ...................................................n................................................331 Grupowanie elementów za pomocą DIV i SPAN...................................................n................332 Komentarze w arkuszu stylów ...................................................n.............................................332 ...........333 Co dalej? ...................................................n...................................................n................ Wprowadzenie 9 Rozdział 27. Dodawanie stylów do strony WWW ...................................................h...335 Używanie zewnętrznego arkusza stylów ...................................................n.............................335 Używanie elementu STYLE wewnątrz elementu HEAD ...................................................n....336 Dodawanie stylów łączonych...................................................n...............................................338 Korzystanie z gotowych arkuszy stylów...................................................n..............................338 Przykład mieszanej definicji stylów ...................................................n....................................341 Co dalej? ...................................................n...................................................n................ ...........342 Rozdział 28. Dodawanie kolorów i tła ...................................................h....................345 Jak powstają kolory na monitorze?...................................................n......................................345 Wprowadzenie do kodów kolorów ...................................................n......................................346 Używaj angielskiego...................................................n...................................................n...346 Różnice występujące między monitorami ...................................................n.....................346 .......348 Palety kolorów ...................................................n...................................................n........... Dobieranie kolorów...................................................n...................................................n...........348 Definiowanie koloru tła ...................................................n...................................................n....348 Zmiana domyślnego koloru tekstu...................................................n.......................................349 Dodawanie grafiki tła...................................................n...................................................n........349 Co dalej? ...................................................n...................................................n................ ...........351 Rozdział 29. Formatowanie akapitów ...................................................h....................353 Przypomnienie pudełkowego modelu formatowania w CSS..................................................353 Podsumowanie odstępów...................................................n...................................................n..354 Marginesy – podsumowanie ...................................................n..........................................354 Jednostki długości...................................................n...................................................n.......354 Dodawanie wcięć ...................................................n...................................................n..............355 Kontrolowanie wyrównywania ...................................................n............................................355 Wybieranie interlinii ...................................................n...................................................n.........355 Kontrolowanie list za pomocą stylów...................................................n..................................356 Rodzaje wypunktowania list...................................................n..........................................356 Grafika wypunktowania listy...................................................n.........................................357 Pozycja wypunktowania listy ...................................................n........................................357 Skrócona definicja listy ...................................................n.................................................357 Dodawanie obwódki ...................................................n...................................................n.........358 Szerokość obwódki...................................................n...................................................n.....358 Kolor obwódki ...................................................n...................................................n............359 Styl obwódki...................................................n...................................................n............. ..359 Zapis skrócony...................................................n...................................................n............359 ...........360 Co dalej? ...................................................n...................................................n................ Rozdział 30. Formatowanie tabel ...................................................h..........................361 Kontrolowanie wyrównania tabeli ...................................................n.......................................361 Ustawianie poziomego wyrównania komórek...................................................n.....................362 Na poziomie komórki ...................................................n...................................................n.362 Na poziomie wiersza...................................................n...................................................n...363 Na poziomie kolumny...................................................n...................................................n.364 Na poziomie grupy wierszy lub grupy kolumn ...................................................n.............364 Ustawianie pionowego wyrównania komórek...................................................n.....................365 Określanie tabel i szerokości komórek ...................................................n................................365 Wartości bezwzględne ...................................................n...................................................n366 Wartości względne...................................................n...................................................n......366 Określanie szerokości w arkuszu stylów ...................................................n.......................367 Dodawanie odstępów między komórkami...................................................n...........................367 Definiowanie odstępów w komórce...................................................n.....................................369 10 HTML 4. Biblia Stosowanie kolorów w tabelach...................................................n...........................................369 Definiowanie linii i obwódek...................................................n...............................................369 Co dalej? ...................................................n...................................................n................ ...........370 Rozdział 31. Definiowanie czcionek...................................................h.......................371 Wprowadzenie do czcionek ...................................................n.................................................371 Rodziny czcionek...................................................n...................................................n........371 Tekst kontra grafika tekstu ...................................................n............................................372 Wykorzystanie czcionek lokalnych ...................................................n.....................................373 Wybór czcionki ...................................................n...................................................n.................373 Zagadnienia estetyczne...................................................n..................................................373 Dostępność czcionek lokalnych...................................................n.....................................374 Kontrola wyboru czcionki ...................................................n.............................................374 Wybór wielkości czcionki...................................................n...................................................n.374 Używanie tekstu ściśniętego i rozstrzelonego ...................................................n.....................375 Ścieśnianie i rozszerzanie w poziomie ...................................................n..........................375 Ścieśnianie i rozszerzanie w pionie ...................................................n...............................376 Dodawanie kapitalików i innego formatowania znaków...................................................n.....377 Modyfikacja pierwszego wiersza ...................................................n..................................377 Tworzenie inicjału ...................................................n...................................................n......377 ...........378 Co dalej? ...................................................n...................................................n................ Część V Projektowanie wyglądu strony........................................... 379 Rozdział 32. Podstawy projektowania stron WWW ...................................................h381 Co umieścić na stronie? ...................................................n...................................................n....382 Skoncentruj się na przekazie...................................................n................................................382 Zmierzaj do sedna (pracuje lewa półkula)...................................................n.....................383 Utrzymuj ten sam nastrój (pracuje prawa półkula)...................................................n........383 Kiedy poprosić o pomoc...................................................n................................................384 Nie wódź mnie na pokuszenie ...................................................n.......................................384 Strony wzorcowe...................................................n...................................................n...............385 Spójność ...................................................n...................................................n................. ...........386 Przewidywalność ...................................................n...................................................n..............386 Łatwa nawigacja ...................................................n...................................................n...............387 Paski nawigacyjne lub przyciski nawigacyjne ...................................................n..............388 Spis treści...................................................n...................................................n.............. ......389 Mapa serwisu ...................................................n...................................................n..............391 Przeszukiwanie serwisu ...................................................n.................................................392 Rozwijana lista z zawartością serwisu...................................................n...........................392 Wygląd ...................................................n...................................................n..............................392 Interaktywność ...................................................n...................................................n..................393 Szybkość ...................................................n...................................................n...........................393 Wskazówki na temat projektowania ...................................................n....................................394 Efektywne wykorzystanie odstępów...................................................n....................................398 Optymalna długość strony ...................................................n...................................................n398 Możliwości rozbudowy...................................................n...................................................n.....398 Projektowanie efektownej strony powitalnej...................................................n.......................399 S
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

HTML 4. Biblia
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: