Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00178 003668 18787992 na godz. na dobę w sumie
HTML, XHTML i CSS. Biblia. Wydanie V - książka
HTML, XHTML i CSS. Biblia. Wydanie V - książka
Autor: Liczba stron: 768
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2742-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> css
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jeśli czytasz notkę tej książki, zapewne zdecydowałeś się na stworzenie własnej, profesjonalnej strony internetowej. Jedyne, czego Ci teraz trzeba, to wiedza, jak sprawnie wykorzystać niezbędny w tym celu zestaw technologii - języki HTML i XHTML oraz kaskadowe arkusze stylów CSS. To właśnie te narzędzia pozwalają zbudować dokument witryny, sformatować umieszczone na niej teksty, osadzać elementy multimedialne i nadawać jej atrakcyjny wizualnie wygląd oraz nowoczesny, dynamiczny charakter. A jeśli masz jeszcze wątpliwości, czy zadanie to leży w zasięgu Twoich umiejętności, ta książka z pewnością je rozwieje!

Podręcznik ten, adresowany zarówno do początkujących webmasterów, jak i zawodowców, dla pierwszych stanowi solidną podstawę do rozpoczęcia przygody z tworzeniem stron WWW, natomiast dla drugich wyczerpujące kompendium wiedzy o odpowiednich technologiach. Autor tak uporządkował zagadnienia - od prostych po złożone - aby w jak największym stopniu ułatwić ich opanowanie przez czytelnika. Naukę rozpoczniesz zatem od poznania znaczników HTML, struktury i atrybutów tego języka. Dowiesz się, jak używać multimediów i skryptów, oraz skorzystasz z programów wspomagających tworzenie czy testowanie dokumentów. Później przeczytasz o praktycznych rozszerzeniach HTML - XML i HTML Basic - oraz zgłębisz wszystkie kwestie związane ze stosowaniem CSS i publikacją strony. Ogarniesz w ten sposób wszystkie aspekty samodzielnego budowania nowoczesnej, zgodnej ze standardami, estetycznej witryny internetowej!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

HTML, XHTML i CSS. Biblia. Wydanie V Autor: Steven M. Schafer Tłumaczenie: Piotr Rajca ISBN: 978-83-246-2742-4 Tytuł oryginału: HTML, XHTML, and CSS Bible Format: 172×245, stron: 768 • Opanuj możliwości języka HTML i kaskadowych arkuszy stylów • Twórz strony statyczne, dynamiczne i na urządzenia mobilne • Odkryj sposoby rozbudowania stron WWW Jeśli czytasz notkę tej książki, zapewne zdecydowałeś się na stworzenie własnej, profesjonalnej strony internetowej. Jedyne, czego Ci teraz trzeba, to wiedza, jak sprawnie wykorzystać niezbędny w tym celu zestaw technologii – języki HTML i XHTML oraz kaskadowe arkusze stylów CSS. To właśnie te narzędzia pozwalają zbudować dokument witryny, sformatować umieszczone na niej teksty, osadzać elementy multimedialne i nadawać jej atrakcyjny wizualnie wygląd oraz nowoczesny, dynamiczny charakter. A jeśli masz jeszcze wątpliwości, czy zadanie to leży w zasięgu Twoich umiejętności, ta książka z pewnością je rozwieje! Podręcznik ten, adresowany zarówno do początkujących webmasterów, jak i zawodowców, dla pierwszych stanowi solidną podstawę do rozpoczęcia przygody z tworzeniem stron WWW, natomiast dla drugich wyczerpujące kompendium wiedzy o odpowiednich technologiach. Autor tak uporządkował zagadnienia – od prostych po złożone – aby w jak największym stopniu ułatwić ich opanowanie przez czytelnika. Naukę rozpoczniesz zatem od poznania znaczników HTML, struktury i atrybutów tego języka. Dowiesz się, jak używać multimediów i skryptów, oraz skorzystasz z programów wspomagających tworzenie czy testowanie dokumentów. Później przeczytasz o praktycznych rozszerzeniach HTML – XML i HTML Basic – oraz zgłębisz wszystkie kwestie związane ze stosowaniem CSS i publikacją strony. Ogarniesz w ten sposób wszystkie aspekty samodzielnego budowania nowoczesnej, zgodnej ze standardami, estetycznej witryny internetowej! • Budowanie treści z wykorzystaniem języka HTML • Tworzenie list, łączy, tabel i ramek • Osadzanie elementów multimedialnych • Skrypty serwerowe i skrypty klienckie • Czym jest i czemu służy DHTML? • Projektowanie serwisów wielojęzycznych i zasady lokalizacji serwisów • Publikacja witryny w sieci • Porządkowanie i walidacja dokumentów • Zastosowanie języka XML • Tworzenia stron dla urządzeń mobilnych • Kontrola prezentacji za pomocą języka CSS • Praktyczne sztuczki i triki w CSS Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2010 Spis treħci O autorze ......................................................................................................... 21 Wprowadzenie ................................................................................................. 23 Czúħè I Tworzenie treħci z wykorzystaniem júzyka HTML ........... 33 Rozdziađ 1. Czym jest júzyk znaczników? ........................................................ 35 Co tu robimy? .....................................................................................................................................35 Przedstawienie hipertekstu ..................................................................................................................36 Przedstawienie instrukcji znacznikowych ...........................................................................................37 Przedstawienie jĊzyka znaczników .....................................................................................................38 Podsumowanie ....................................................................................................................................40 Rozdziađ 2. Wartoħci i jednostki w HTML-u ...................................................... 41 Podstawowa postaü zapisu atrybutów .................................................................................................41 Wspólne atrybuty ................................................................................................................................44 Identyfikacja znaczników — identyfikatory i klasy ......................................................................44 Teksty i komentarze ............................................................................................................................45 Komentarze ...................................................................................................................................45 Sekcje CDATA .............................................................................................................................46 Jednolite identyfikatory zasobów ........................................................................................................47 Opcje jĊzyka i ustawienia miĊdzynarodowe .......................................................................................47 Kod jĊzyka ....................................................................................................................................48 Kierunek tekstu .............................................................................................................................48 Podsumowanie ....................................................................................................................................48 Rozdziađ 3. Co jest umieszczane w dokumentach HTML? ................................ 49 OkreĞlanie typu dokumentu ................................................................................................................50 Ogólna struktura dokumentu — HTML, nagáówek i treĞü ..................................................................50 Znacznik html ...........................................................................................................................51 Znacznik head ..........................................................................................................................51 Znacznik body ..........................................................................................................................52 Definicje stylów ..................................................................................................................................52 Elementy blokowe — oznaczenia definiujące akapity oraz inne bloki treĞci ......................................53 Sformatowane akapity ..................................................................................................................54 Nagáówki ......................................................................................................................................54 Cytaty ...........................................................................................................................................56 Elementy list .................................................................................................................................57 8 HTML, XHTML i CSS. Biblia Tekst preformatowany ..................................................................................................................58 Sekcje strony .................................................................................................................................59 Elementy wewnątrzwierszowe — oznaczenia znaków .......................................................................61 Podstawowe znaczniki wewnątrzwierszowe .................................................................................61 Fragmenty tekstu ..........................................................................................................................62 Znaki specjalne (symbole znakowe) ...................................................................................................63 Elementy organizacyjne ......................................................................................................................64 Tabele ...........................................................................................................................................64 Formularze ....................................................................................................................................65 àącza do innych stron .........................................................................................................................67 Obrazy .................................................................................................................................................68 Komentarze .........................................................................................................................................69 Skrypty ................................................................................................................................................69 Poáączenie wszystkich elementów ......................................................................................................70 Podsumowanie ....................................................................................................................................71 Rozdziađ 4. Elementy nagđówka ........................................................................ 73 OkreĞlanie tytuáu dokumentu ..............................................................................................................73 Podawanie informacji uĪywanych przez wyszukiwarki ......................................................................74 OkreĞlanie domyĞlnej ĞcieĪki ..............................................................................................................75 Sekcje skryptów ..................................................................................................................................77 Sekcje stylów ......................................................................................................................................77 OkreĞlanie profili ................................................................................................................................77 Kolor i obraz táa ..................................................................................................................................78 OkreĞlanie koloru táa dokumentu ..................................................................................................78 OkreĞlanie obrazu táa dokumentu .................................................................................................79 Podsumowanie ....................................................................................................................................80 Rozdziađ 5. Podstawy okreħlania struktury tekstów ...................................... 81 Formatowanie akapitów ......................................................................................................................81 Podziaá wiersza ...................................................................................................................................83 Sekcje ..................................................................................................................................................84 Poziome linie ......................................................................................................................................88 Cytaty blokowe ...................................................................................................................................89 Tekst preformatowany ........................................................................................................................90 Podsumowanie ....................................................................................................................................91 Rozdziađ 6. Tekst ............................................................................................... 93 Metody formatowania tekstu ...............................................................................................................93 Znacznik font ...........................................................................................................................94 Akcentowanie i inne znaczniki dotyczące tekstu ..........................................................................94 Formatowanie tekstu przy uĪyciu CSS .........................................................................................94 Pogrubienie i kursywa .........................................................................................................................97 Stosowanie uwypuklenia zamiast kursywy .........................................................................................97 Czcionka o staáej szerokoĞci ...............................................................................................................98 Indeksy — górny i dolny ....................................................................................................................98 Skróty ..................................................................................................................................................99 Oznaczanie zmian w dokumencie — wstawianie i usuwanie tekstu ...................................................99 Grupowanie elementów tekstowych znacznikiem span ................................................................100 Podsumowanie ..................................................................................................................................101 Spis treħci 9 Rozdziađ 7. Listy .............................................................................................. 103 Omówienie list ..................................................................................................................................103 Listy uporządkowane (numerowane) ................................................................................................104 Listy nieuporządkowane (punktowane) ............................................................................................108 Listy definicji ....................................................................................................................................112 Listy zagnieĪdĪone ............................................................................................................................114 Podsumowanie ..................................................................................................................................115 Rozdziađ 8. Đæcza ............................................................................................. 117 Czym są áącza? ..................................................................................................................................118 àącza do stron WWW .......................................................................................................................119 àącza wzglĊdne i bezwzglĊdne .........................................................................................................120 Docelowe okna áączy ........................................................................................................................122 Tekst podpowiedzi áącza ...................................................................................................................123 Skróty klawiaturowe i kolejnoĞü uaktywniania áączy .......................................................................123 Skróty klawiaturowe ...................................................................................................................124 KolejnoĞü uaktywniania áączy ....................................................................................................125 Tworzenie kotwic ..............................................................................................................................125 Dobór kolorów áączy .........................................................................................................................126 Parametry dokumentu docelowego ...................................................................................................128 Znacznik link ................................................................................................................................129 Podsumowanie ..................................................................................................................................130 Rozdziađ 9. Tabele ........................................................................................... 131 CzĊĞci skáadowe tabeli HTML ..........................................................................................................131 SzerokoĞü i wyrównanie tabeli ..........................................................................................................133 OdstĊpy i otoczenie komórek ............................................................................................................137 Obramowanie i krawĊdzie ................................................................................................................138 Obramowanie tabeli ....................................................................................................................138 KrawĊdzie tabeli .........................................................................................................................140 Wiersze .............................................................................................................................................140 Komórki ............................................................................................................................................142 Podpis tabeli ......................................................................................................................................144 Grupowanie wierszy — nagáówek, treĞü i stopka tabeli ....................................................................146 Kolor táa ............................................................................................................................................148 Komórki rozciągające siĊ na kilka wierszy lub kolumn ....................................................................149 Grupowanie kolumn ..........................................................................................................................153 Zastosowanie tabel do formatowania stron .......................................................................................154 Podstawy formatowania z wykorzystaniem tabel .......................................................................155 Przykáady stron dostĊpnych w internecie ....................................................................................158 Strony páywające ........................................................................................................................158 Niestandardowe poáączenie grafiki i tekstu ................................................................................163 Menu nawigacyjne i bloki dokumentów .....................................................................................166 Dokumenty wielokolumnowe .....................................................................................................167 Podsumowanie ..................................................................................................................................169 Rozdziađ 10. Ramki ........................................................................................... 171 Omówienie ramek .............................................................................................................................171 Zbiory ramek i zawartoĞü ramek .......................................................................................................172 Tworzenie zbioru ramek .............................................................................................................173 Marginesy, obramowania i paski przewijania ramek ..................................................................176 Modyfikacja rozmiaru ramek ......................................................................................................179 10 HTML, XHTML i CSS. Biblia Odsyáacze do ramek ..........................................................................................................................179 ZagnieĪdĪone zbiory ramek ..............................................................................................................182 Ramki páywające ...............................................................................................................................183 Podsumowanie ..................................................................................................................................186 Rozdziađ 11. Formularze .................................................................................. 187 Podstawowe informacje o formularzach ...........................................................................................188 Wstawianie formularzy .....................................................................................................................191 Metoda GET ...............................................................................................................................191 Metoda POST .............................................................................................................................192 Dodatkowe atrybuty znacznika form ......................................................................................192 Etykiety pól .......................................................................................................................................193 Pola tekstowe ....................................................................................................................................193 Pola haseá ..........................................................................................................................................194 Przyciski opcji ...................................................................................................................................194 Pola wyboru ......................................................................................................................................195 Listy wyboru .....................................................................................................................................195 Obszary tekstowe ..............................................................................................................................197 Pola ukryte ........................................................................................................................................199 Przyciski ...........................................................................................................................................199 Rysunki .............................................................................................................................................200 Pola plików .......................................................................................................................................201 Przyciski przesyáania danych i czyszczenia pól ................................................................................202 KolejnoĞü uaktywniania kontrolek i skróty klawiaturowe ................................................................203 UniemoĪliwienie wprowadzania zmian ............................................................................................203 Grupy pól i ich opis ...........................................................................................................................205 Stosowanie zdarzeĔ do obsáugi formularzy .......................................................................................206 Skrypty formularzy i usáugi skryptowe .............................................................................................210 Pobranie programu obsáugi formularza .......................................................................................210 Wykorzystanie usáug skryptowych .............................................................................................211 Podsumowanie ..................................................................................................................................211 Rozdziađ 12. Kolory i rysunki ........................................................................... 213 Podstawowe informacje o kolorach ..................................................................................................213 Inne sposoby okreĞlania kolorów ......................................................................................................214 Ewolucja kolorów uĪywanych na stronach WWW ...........................................................................215 Stosowanie odpowiednich metod okreĞlania kolorów ......................................................................221 Formaty graficzne stosowane w dokumentach WWW .....................................................................223 Kompresja obrazu .......................................................................................................................223 Opcje kompresji ..........................................................................................................................224 Format GIF .................................................................................................................................225 Format JPEG ...............................................................................................................................225 Format PNG ................................................................................................................................226 Przygotowanie plików graficznych ...................................................................................................226 NajwaĪniejsze funkcje ................................................................................................................227 Progresywne obrazy JPEG i rysunki GIF z przeplotem ..............................................................228 Wykorzystanie efektu przezroczystoĞci ......................................................................................228 Animacje .....................................................................................................................................229 Wstawianie rysunków .......................................................................................................................230 Rozmieszczanie rysunków ................................................................................................................232 Spis treħci 11 Opis wyĞwietlany w przeglądarkach tekstowych ..............................................................................235 Wymiary i skalowanie rysunków ......................................................................................................236 Obramowanie rysunków ...................................................................................................................238 Mapy obrazu .....................................................................................................................................239 Definiowanie mapy obrazu .........................................................................................................240 Definiowanie obszarów aktywnych ............................................................................................240 Poáączenie poszczególnych rozwiązaĔ .......................................................................................243 Podsumowanie ..................................................................................................................................244 Rozdziađ 13. Obiekty multimedialne ............................................................... 245 Animowane obrazy ...........................................................................................................................246 Formaty animacji i klipów wideo, pluginy oraz odtwarzacze ...........................................................248 Popularne formaty i odtwarzacze ................................................................................................250 Windows Media Player ...............................................................................................................251 Osadzanie multimediów przy uĪyciu znacznika object ................................................................251 Osadzanie odtwarzacza Windows Media Player przy uĪyciu znacznika object ...........................255 Osadzanie klipów wideo z serwisu YouTube ...................................................................................256 Umieszczanie plików dĨwiĊkowych na stronach WWW ..................................................................260 Tworzenie plików multimedialnych ..................................................................................................261 Podsumowanie zagadnieĔ wykorzystania multimediów na stronach WWW ....................................261 Podsumowanie ..................................................................................................................................262 Rozdziađ 14. Znaki specjalne ........................................................................... 263 Kodowanie znaków ...........................................................................................................................263 Znaki specjalne .................................................................................................................................264 Znaki spacji i myĞlników ..................................................................................................................265 Symbol praw autorskich i znaku towarowego ...................................................................................266 Symbole walut ..................................................................................................................................267 Rzeczywiste znaki cudzysáowu .........................................................................................................267 Strzaáki ..............................................................................................................................................268 Znaki zawierające symbole akcentu ..................................................................................................269 Litery alfabetu greckiego i symbole matematyczne ..........................................................................271 Inne uĪyteczne symbole ....................................................................................................................274 Podsumowanie ..................................................................................................................................276 Rozdziađ 15. Projektowanie stron WWW dla obcokrajowców ...................... 277 Projektowanie serwisów wielojĊzycznych i zasady lokalizacji serwisów .........................................277 Táumaczenie strony internetowej ......................................................................................................279 Standard Unicode ..............................................................................................................................279 Basic Latin (podstawowy áaciĔski, U+0000 – U+007F) .............................................................284 Kodowanie polskich znaków diakrytycznych .............................................................................290 Podsumowanie ..................................................................................................................................290 Rozdziađ 16. Skrypty ........................................................................................ 293 Skrypty serwerowe i skrypty klienckie .............................................................................................293 Skrypty klienckie ........................................................................................................................293 Skrypty serwerowe .....................................................................................................................294 OkreĞlanie domyĞlnego jĊzyka skryptowego ....................................................................................294 Doáączanie skryptów .........................................................................................................................295 Wywoáywanie zewnĊtrznych skryptów .............................................................................................296 12 HTML, XHTML i CSS. Biblia Wywoáywanie skryptów za pomocą zdarzeĔ ....................................................................................297 Ukrywanie skryptów przed starszymi przeglądarkami ......................................................................301 Podsumowanie ..................................................................................................................................301 Rozdziađ 17. Dynamiczny HTML ....................................................................... 303 Do czego sáuĪy dynamiczny HTML? ................................................................................................303 Jak dziaáa DHTML? ..........................................................................................................................304 Obiektowy model dokumentu ...........................................................................................................305 Historia DOM .............................................................................................................................305 Opis obiektowego modelu dokumentu ........................................................................................306 WáaĞciwoĞci i metody wĊzáów DOM .........................................................................................308 Poruszanie siĊ po drzewie DOM i modyfikacja wĊzáów .............................................................309 Obiektowy model dokumentu jĊzyka JavaScript ..............................................................................312 Obiekt window ...........................................................................................................................313 Obiekt document .........................................................................................................................315 Obiekt form .................................................................................................................................316 Obiekt location ...........................................................................................................................316 Obiekt history .............................................................................................................................317 Obiekt this ..................................................................................................................................317 Stosowanie procedur obsáugi zdarzeĔ ...............................................................................................318 DostĊp do elementów przy wykorzystaniu ich identyfikatorów .......................................................319 Zagadnienia zgodnoĞci z róĪnymi przeglądarkami ...........................................................................320 Wykrywanie uĪywanej przeglądarki ...........................................................................................320 Wykrywanie obiektów ................................................................................................................321 Przykáady rozwiązaĔ DHTML ..........................................................................................................321 Automatyzacja formularzy — obsáuga pól wyboru ..........................................................................322 Tworzenie efektów podmiany przy wykorzystaniu JavaScriptu .................................................323 Rozwijane menu .........................................................................................................................324 Podsumowanie ..................................................................................................................................327 Rozdziađ 18. Przyszđoħè júzyka HTML — HTML 5 ............................................. 329 WiĊksze moĪliwoĞci publikowania i okreĞlania ukáadu ....................................................................329 DostĊpne multimedia ........................................................................................................................331 Zmiany — elementy i atrybuty .........................................................................................................332 Nowe elementy ...........................................................................................................................333 Nowe atrybuty w elementach ......................................................................................................333 Nowe typy pól formularzy (elementu input) ...............................................................................334 Nowe globalne atrybuty ..............................................................................................................335 Elementy uznane za przedawnione .............................................................................................335 Przedawnione atrybuty ...............................................................................................................336 Podsumowanie ..................................................................................................................................337 Czúħè II Narzúdzia oraz inne wersje júzyka HTML ...................... 339 Rozdziađ 19. Programy do projektowania stron internetowych ................. 341 Edytory tekstowe ..............................................................................................................................342 Proste edytory tekstowe ..............................................................................................................342 Inteligentne edytory tekstowe .....................................................................................................342 Edytory HTML ...........................................................................................................................343 Spis treħci 13 Edytory HTML pracujące w trybie WYSIWYG ...............................................................................345 NetObjects Fusion ......................................................................................................................345 Dreamweaver firmy Macromedia ...............................................................................................346 Dodatki do przeglądarki Firefox .................................................................................................347 Inne narzĊdzia ...................................................................................................................................349 Programy graficzne .....................................................................................................................349 Flash firmy Adobe ......................................................................................................................351 Podsumowanie ..................................................................................................................................352 Rozdziađ 20. Publikacja witryn ........................................................................ 353 Wprowadzenie do FTP ......................................................................................................................353 Programy klienty FTP .......................................................................................................................354 Popularne klienty FTP ......................................................................................................................356 Podstawowe zasady organizacji plików w obrĊbie witryny WWW ..................................................358 Podsumowanie ..................................................................................................................................359 Rozdziađ 21. Wprowadzenie do júzyka XML ................................................... 361 Podstawy jĊzyka XML ......................................................................................................................362 Skáadnia jĊzyka XML .......................................................................................................................363 Deklaracje XML i DOCTYPE ....................................................................................................364 Elementy .....................................................................................................................................364 Atrybuty ......................................................................................................................................366 Komentarze .................................................................................................................................367 Dane nieprzetwarzane .................................................................................................................367 Staáe tekstowe .............................................................................................................................367 Przestrzenie nazw .......................................................................................................................368 Arkusze stylów ...........................................................................................................................369 Definicje typu dokumentu (DTD) .....................................................................................................369 UĪycie elementów w definicji typu dokumentu ..........................................................................371 Definiowanie atrybutów w DTD .................................................................................................373 Definiowanie i uĪycie staáych tekstowych w definicji DTD .......................................................374 UĪycie danych typu PCDATA i CDATA w definicji typu .........................................................375 Schematy XML .................................................................................................................................375 UĪycie schematów ............................................................................................................................376 Zastosowanie dokumentów XML .....................................................................................................378 Przeksztaácenia XSLT .................................................................................................................379 Edycja kodu XML ......................................................................................................................379 Analiza kodu XML .....................................................................................................................379 Podsumowanie ..................................................................................................................................380 Rozdziađ 22. Tworzenie stron dla urzædzeē przenoħnych ............................ 381 Ewolucja internetu mobilnego ..........................................................................................................381 Mroczne początki internetu mobilnego .......................................................................................382 Organizacja Open Mobile Alliance i nowe standardy .................................................................383 Podsumowanie ............................................................................................................................383 JĊzyk XHTML Basic 1.1 ..................................................................................................................384 Deklaracja doctype XHTML Basic 1.1 .......................................................................................384 Elementy jĊzyka XHTML Basic 1.1 ...........................................................................................384 Zagadnienia wymagające szczególnej uwagi ..............................................................................385 NarzĊdzia do tworzenia stron dla urządzeĔ przenoĞnych ..................................................................388 Podsumowanie ..................................................................................................................................389 14 HTML, XHTML i CSS. Biblia Rozdziađ 23. Porzædkowanie i walidacja dokumentów ................................. 391 Porządkowanie kodu HTML .............................................................................................................391 HTML Tidy ................................................................................................................................394 Pobieranie narzĊdzia HTML Tidy ..............................................................................................394 Uruchamianie narzĊdzia HTML Tidy .........................................................................................394 Sprawdzanie poprawnoĞci kodu ........................................................................................................397 OkreĞlanie poprawnego typu dokumentu ....................................................................................397 NarzĊdzia do weryfikacji poprawnoĞci kodu ..............................................................................397 Jak weryfikowaü dokumenty? .....................................................................................................397 Dodatkowe testy i walidacja .............................................................................................................399 Testowanie kodu w róĪnych przeglądarkach ..............................................................................399 Testowanie w róĪnych rozdzielczoĞciach ekranu .......................................................................400 Podsumowanie ..................................................................................................................................400 Rozdziađ 24. Sztuczki i triki w júzyku HTML .................................................... 401 WstĊpne wczytywanie rysunków ......................................................................................................401 Kontrolowanie podziaáu tekstu w komórkach tabeli .........................................................................403 Paski tytuáu o zmiennej szerokoĞci ...................................................................................................404 Symulowanie gazetowego ukáadu kolumn ........................................................................................406 Doáączanie rozmiaru rysunków w celu przyspieszenia ich wczytywania .........................................408 Zabezpieczenia adresów e-mail ........................................................................................................409 Automatyzacja formularzy ................................................................................................................411 Operacje na obiektach formularzy ..............................................................................................411 Weryfikacja wartoĞci pól ............................................................................................................413 Modyfikowanie Ğrodowiska przeglądarki .........................................................................................416 Koncepcja ...................................................................................................................................416 Implementacja ............................................................................................................................416 Zastosowane funkcje JavaScript .................................................................................................421 Podsumowanie ..................................................................................................................................422 Czúħè III Kontrolowanie prezentacji za pomocæ CSS .................. 423 Rozdziađ 25. Wprowadzenie do kaskadowych arkuszy stylów ..................... 425 Przeznaczenie CSS ............................................................................................................................425 Style i HTML ....................................................................................................................................426 1., 2. i 3. poziom CSS .......................................................................................................................428 Definiowanie stylów .........................................................................................................................429 Kaskada stylów .................................................................................................................................430 Podsumowanie ..................................................................................................................................432 Rozdziađ 26. Tworzenie reguđ stylów ............................................................. 433 Zapis definicji stylów ........................................................................................................................433 Przedstawienie selektorów ................................................................................................................435 Dopasowywanie elementów wedáug typu ...................................................................................435 Korzystanie z selektora uniwersalnego .......................................................................................435 Dopasowywanie elementów wedáug klasy .................................................................................436 Dopasowywanie elementów przy uĪyciu identyfikatora .............................................................437 Dopasowywanie elementów, które zawierają okreĞlony atrybut ................................................437 Korzystanie z elementów dzieci, potomków oraz elementów przystających ..............................438 Omówienie dziedziczenia .................................................................................................................440 Spis treħci 15 Pseudoklasy i ich stosowanie ............................................................................................................441 Definiowanie stylów áączy ..........................................................................................................441 Pseudoklasa :first-child ...............................................................................................................442 Pseudoklasa :lang ........................................................................................................................442 Pseudoelementy ................................................................................................................................443 Stosowanie stylów dla pierwszego wiersza tekstu w elemencie .................................................443 Stosowanie stylów dla pierwszej litery elementu ........................................................................444 Definiowanie przed danym tekstem i po nim ..............................................................................445 WyraĪenia skrótowe ..........................................................................................................................446 Podsumowanie ..................................................................................................................................448 Rozdziađ 27. Wartoħci i jednostki w júzyku CSS ............................................. 449 Ogólne zasady podawania wartoĞci wáaĞciwoĞci ..............................................................................449 Jednostki wartoĞci wáaĞciwoĞci .........................................................................................................451 WartoĞci w postaci sáów kluczowych .........................................................................................452 Standardowe jednostki miar ........................................................................................................452 Miary rozdzielczoĞci ekranu .......................................................................................................453 Miary wzglĊdne ..........................................................................................................................454 Funkcje związane z kolorami i adresami URL ...........................................................................455 Jednostki dĨwiĊkowe ..................................................................................................................456 Podsumowanie ..................................................................................................................................457 Rozdziađ 28. Dziedziczenie i kaskadowanie w júzyku CSS ............................. 459 Dziedziczenie ....................................................................................................................................459 Kaskadowanie ...................................................................................................................................461 SpecyficznoĞü selektorów .................................................................................................................463 Podsumowanie ..................................................................................................................................464 Rozdziađ 29. Wđaħciwoħci czcionek ................................................................. 465 Wprowadzenie do czcionek ..............................................................................................................465 Rodzaje czcionek ..............................................................................................................................466 OkreĞlanie rozmiaru czcionki ...........................................................................................................468 OkreĞlanie stylu czcionki ..................................................................................................................469 Interlinie ............................................................................................................................................470 ZagnieĪdĪanie czcionek w dokumencie ............................................................................................470 Podsumowanie ..................................................................................................................................472 Rozdziađ 30. Formatowanie tekstu ................................................................ 473 Wyrównywanie tekstu .......................................................................................................................473 Kontrolowanie wyrównania poziomego .....................................................................................474 Kontrolowanie wyrównania pionowego .....................................................................................476 Tworzenie wciĊcia w tekĞcie ............................................................................................................479 Kontrolowanie znaków niewidocznych w tekĞcie .............................................................................479 Obiekty przestawne ....................................................................................................................479 WáaĞciwoĞü white-space .............................................................................................................481 Kontrolowanie odstĊpów miĊdzy literami i sáowami ........................................................................483 Definiowanie wielkich liter ...............................................................................................................484 Dekorowanie tekstu ..........................................................................................................................486 Tekst generowany automatycznie .....................................................................................................487 Definiowanie stylów tabeli ...............................................................................................................487 16 HTML, XHTML i CSS. Biblia Kontrolowanie atrybutów tabeli ........................................................................................................488 Obramowanie tabeli ....................................................................................................................488 OdstĊpy w ramce tabeli ...............................................................................................................489 Pojedyncze obramowanie ...........................................................................................................491 Obramowania wokóá pustych komórek ......................................................................................492 Ukáad graficzny tabeli .......................................................................................................................493 Wyrównywanie i pozycjonowanie podpisów ....................................................................................493 Podsumowanie ..................................................................................................................................495 Rozdziađ 31. Formatowanie list ...................................................................... 497 Ogólne informacje o listach ..............................................................................................................497 CSS — kaĪdy element pasuje ...........................................................................................................498 WáaĞciwoĞü list-style-type ................................................................................................................499 Pozycjonowanie markerów ...............................................................................................................501 Punktory rysunkowe .........................................................................................................................501 Podsumowanie ..................................................................................................................................502 Rozdziađ 32. Obramowania, odstúpy i marginesy ......................................... 503 Omówienie modelu formatowania pojemnika ..................................................................................503 Dodawanie odstĊpu do elementu .......................................................................................................506 Dodawanie obramowania ..................................................................................................................507 SzerokoĞü obramowania .............................................................................................................507 Styl obramowania .......................................................................................................................508 Kolor ramki .................................................................................................................................510 NajwiĊkszy skrót: wáaĞciwoĞü border .........................................................................................510 Dodatkowe wáaĞciwoĞci obramowaĔ ..........................................................................................511 Definiowanie marginesów elementu .................................................................................................511 Wykorzystywanie dynamicznego obramowania ...............................................................................513 Podsumowanie ..................................................................................................................................514 Rozdziađ 33. Kolory i tđo .................................................................................. 515 Kolory elementów .............................................................................................................................515 Kolor pierwszoplanowy ..............................................................................................................515 Kolory táa ....................................................................................................................................516 Obrazy táa ..........................................................................................................................................519 Powtarzanie i przewijanie obrazów táa .......................................................................................522 OkreĞlanie pozycji obrazów táa ...................................................................................................523 Skrótowa wáaĞciwoĞü background ..............................................................................................525 Podsumowanie ..................................................................................................................................525 Rozdziađ 34. Definiowanie ukđadów stron ..................................................... 527 Omówienie pozycjonowania elementów ...........................................................................................527 Pozycjonowanie statyczne ..........................................................................................................528 Pozycjonowanie wzglĊdne ..........................................................................................................529 Pozycjonowanie bezwzglĊdne ....................................................................................................529 Pozycjonowanie staáe ..................................................................................................................530 OkreĞlanie pozycji elementu .............................................................................................................532 Elementy dryfujące do lewej lub prawej strony ................................................................................534 Definiowanie szerokoĞci i wysokoĞci elementu ................................................................................537 Dokáadne definiowanie rozmiarów .............................................................................................537 Definiowanie rozmiaru maksymalnego oraz minimalnego .........................................................538 Kontrola przepeánienia elementu ................................................................................................539 Spis treħci 17 Ukáadanie elementów na stosie .........................................................................................................540 Kontrolowanie widocznoĞci elementu ..............................................................................................544 Podsumowanie ..................................................................................................................................546 Rozdziađ 35. Pseudoelementy i wygenerowane treħci ..............................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

HTML, XHTML i CSS. Biblia. Wydanie V
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: