Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00628 009506 17347331 na godz. na dobę w sumie
Hadoop. Komplety przewodnik. Analiza i przechowywanie danych - ebook/pdf
Hadoop. Komplety przewodnik. Analiza i przechowywanie danych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 672
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-1460-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Analiza danych z Hadoopem — i wszystko staje się prostsze!

Platforma Apache Hadoop to jedno z zaawansowanych narzędzi informatycznych. Dzięki niej można przeprowadzać różne operacje na dużych ilościach danych i znacznie skrócić czas wykonywania tych działań. Wszędzie tam, gdzie potrzebne jest szybkie sortowanie, obliczanie i archiwizowanie danych — np. w dużych międzynarodowych sklepach internetowych, serwisach społecznościowych lub wyszukiwarkach, takich jak Amazon, Facebook, Yahoo!, Apache Hadoop sprawdza się znakomicie. Jeśli potrzebne Ci narzędzie do poważnej analizy dużych zbiorów danych, nie znajdziesz lepszego rozwiązania!

Tę książkę napisał wytrawny znawca i współtwórca Hadoopa. Przedstawia w niej wszystkie istotne mechanizmy działania platformy i pokazuje, jak efektywnie jej używać. Dowiesz się stąd, do czego służą model MapReduce oraz systemy HDFS i YARN. Nauczysz się budować aplikacje oraz klastry. Poznasz dwa formaty danych, a także wykorzystasz narzędzia do ich pobierania i transferu. Sprawdzisz, jak wysokopoziomowe narzędzia do przetwarzania danych współdziałają z Hadoopem. Zorientujesz się, jak działa rozproszona baza danych i jak zarządzać konfiguracją w środowisku rozproszonym. Przeczytasz również o nowinkach w Hadoopie 2 i prześledzisz studia przypadków ilustrujące rolę Hadoopa w systemach służby zdrowia i przy przetwarzaniu danych o genomie.

Hadoop — rozwiązanie na miarę wyzwań globalnych!Tom White — jeden z czołowych ekspertów w zakresie obsługi platformy Hadoop. Członek organizacji Apache Software Foundation, inżynier oprogramowania w firmie Cloudera.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Hadoop: The Definitive Guide, Fourth Edition Tłumaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-283-1457-3 © 2016 Helion SA Authorized Polish translation of the English edition of Hadoop: The Definitive Guide, 4th Edition ISBN 9781491901632 © 2015 Tom White. This translation is published and sold by permission of O’Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to publish and sell the same. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/hadoop.zip Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/hadoop Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Przedmowa .........................................................................................................................17 Wprowadzenie ....................................................................................................................19 Kwestie porządkowe .......................................................................................................................................20 Co nowego znajdziesz w wydaniu czwartym? ............................................................................................20 Konwencje stosowane w tej książce .............................................................................................................21 Korzystanie z przykładowego kodu .............................................................................................................21 Podziękowania ................................................................................................................................................22 Cz(cid:253)(cid:316)(cid:235) I. Podstawy platformy Hadoop ..........................................................25 Rozdział 1. Poznaj platformę Hadoop ...................................................................................27 Dane! .................................................................................................................................................................27 Przechowywanie i analizowanie danych .....................................................................................................29 Przetwarzanie w zapytaniach wszystkich danych ......................................................................................30 Poza przetwarzanie wsadowe ........................................................................................................................30 Porównanie z innymi systemami .................................................................................................................31 Systemy RDBMS ..........................................................................................................................................32 Przetwarzanie sieciowe ................................................................................................................................33 Przetwarzanie z udziałem ochotników .....................................................................................................34 Krótka historia platformy Apache Hadoop ................................................................................................35 Zawartość książki ............................................................................................................................................38 Rozdział 2. Model MapReduce ..............................................................................................41 Zbiór danych meteorologicznych .................................................................................................................41 Format danych ..............................................................................................................................................41 Analizowanie danych za pomocą narzędzi uniksowych ...........................................................................42 Analizowanie danych za pomocą Hadoopa ................................................................................................44 Mapowanie i redukcja .................................................................................................................................44 Model MapReduce w Javie .........................................................................................................................45 Skalowanie .......................................................................................................................................................51 Przepływ danych ..........................................................................................................................................51 Funkcje łączące .............................................................................................................................................55 Wykonywanie rozproszonego zadania w modelu MapReduce ............................................................56 5 Poleć książkęKup książkę Narzędzie Streaming Hadoop .......................................................................................................................57 Ruby ...............................................................................................................................................................57 Python ............................................................................................................................................................59 Rozdział 3. System HDFS ......................................................................................................61 Projekt systemu HDFS ...................................................................................................................................61 Pojęcia związane z systemem HDFS ............................................................................................................63 Bloki ...............................................................................................................................................................63 Węzły nazw i węzły danych ........................................................................................................................64 Zapisywanie bloków w pamięci podręcznej .............................................................................................65 Federacje w systemie HDFS .......................................................................................................................65 Wysoka dostępność w systemie HDFS .....................................................................................................66 Interfejs uruchamiany z wiersza poleceń ....................................................................................................68 Podstawowe operacje w systemie plików .................................................................................................69 Systemy plików w Hadoopie .........................................................................................................................70 Interfejsy ........................................................................................................................................................71 Interfejs w Javie ...............................................................................................................................................74 Odczyt danych na podstawie adresu URL systemu Hadoop ................................................................74 Odczyt danych za pomocą interfejsu API FileSystem ............................................................................75 Zapis danych .................................................................................................................................................78 Katalogi ..........................................................................................................................................................80 Zapytania w systemie plików .....................................................................................................................80 Usuwanie danych .........................................................................................................................................84 Przepływ danych .............................................................................................................................................85 Anatomia odczytu pliku .............................................................................................................................85 Anatomia procesu zapisu danych do pliku ..............................................................................................87 Model zapewniania spójności ....................................................................................................................90 Równoległe kopiowanie za pomocą programu distcp ..............................................................................91 Zachowywanie równowagi w klastrach z systemem HDFS ...................................................................92 Rozdział 4. System YARN ......................................................................................................95 Struktura działania aplikacji w systemie YARN ........................................................................................96 Żądania zasobów ..........................................................................................................................................97 Czas życia aplikacji ......................................................................................................................................97 Budowanie aplikacji systemu YARN ........................................................................................................98 System YARN a implementacja MapReduce 1 ..........................................................................................99 Szeregowanie w systemie YARN ................................................................................................................101 Dostępne programy szeregujące ..............................................................................................................101 Konfigurowanie programu szeregującego Capacity .............................................................................103 Konfigurowanie programu szeregującego Fair .....................................................................................105 Szeregowanie z opóźnieniem ...................................................................................................................109 Podejście Dominant Resource Fairness ..................................................................................................109 Dalsza lektura ................................................................................................................................................110 Rozdział 5. Operacje wejścia-wyjścia w platformie Hadoop .................................................111 Integralność danych .....................................................................................................................................111 Integralność danych w systemie HDFS ..................................................................................................112 Klasa LocalFileSystem ...............................................................................................................................112 Klasa ChecksumFileSystem ......................................................................................................................113 6 (cid:95) Spis treści Poleć książkęKup książkę Kompresja ......................................................................................................................................................113 Kodeki ..........................................................................................................................................................114 Kompresja i podział danych wejściowych ..............................................................................................118 Wykorzystywanie kompresji w modelu MapReduce ...........................................................................120 Serializacja ...................................................................................................................................................122 Interfejs Writable .......................................................................................................................................123 Klasy z rodziny Writable ...........................................................................................................................125 Tworzenie niestandardowych implementacji interfejsu Writable .....................................................132 Platformy do obsługi serializacji ..............................................................................................................137 Plikowe struktury danych ............................................................................................................................138 Klasa SequenceFile .....................................................................................................................................138 Klasa MapFile .............................................................................................................................................145 Inne formaty plików i formaty kolumnowe ...........................................................................................146 Cz(cid:253)(cid:316)(cid:235) II. Model MapReduce ........................................................................ 149 Rozdział 6. Budowanie aplikacji w modelu MapReduce ....................................................... 151 API do obsługi konfiguracji ........................................................................................................................151 Łączenie zasobów .......................................................................................................................................152 Podstawianie wartości zmiennych ...........................................................................................................153 Przygotowywanie środowiska programowania .....................................................................................154 Zarządzanie konfiguracją ..........................................................................................................................155 GenericOptionsParser, Tool i ToolRunner ............................................................................................158 Pisanie testów jednostkowych za pomocą biblioteki MRUnit ...............................................................161 Mapper .........................................................................................................................................................161 Reduktor ......................................................................................................................................................164 Uruchamianie kodu lokalnie na danych testowych .................................................................................164 Uruchamianie zadania w lokalnym mechanizmie wykonywania zadań ...........................................165 Testowanie sterownika ..............................................................................................................................166 Uruchamianie programów w klastrze .......................................................................................................167 Tworzenie pakietu z zadaniem .................................................................................................................168 Uruchamianie zadania ..............................................................................................................................169 Sieciowy interfejs użytkownika modelu MapReduce ...........................................................................171 Pobieranie wyników ..................................................................................................................................174 Debugowanie zadania ................................................................................................................................175 Dzienniki w Hadoopie ...............................................................................................................................178 Zdalne diagnozowanie ...............................................................................................................................180 Dostrajanie zadania ......................................................................................................................................181 Profilowanie operacji .................................................................................................................................181 Przepływ pracy w modelu MapReduce .....................................................................................................182 Rozbijanie problemu na zadania w modelu MapReduce .....................................................................183 JobControl ...................................................................................................................................................184 Apache Oozie ..............................................................................................................................................185 Rozdział 7. Jak działa model MapReduce? ........................................................................... 191 Wykonywanie zadań w modelu MapReduce ............................................................................................191 Przesyłanie zadania ....................................................................................................................................192 Inicjowanie zadania ...................................................................................................................................193 Przypisywanie operacji do węzłów ..........................................................................................................194 Spis treści (cid:95) 7 Poleć książkęKup książkę Wykonywanie operacji ..............................................................................................................................194 Aktualizowanie informacji o postępie i statusu ....................................................................................196 Ukończenie zadania ...................................................................................................................................197 Niepowodzenia .............................................................................................................................................198 Niepowodzenie operacji ............................................................................................................................198 Niepowodzenie zarządcy aplikacji ..........................................................................................................199 Niepowodzenie menedżera węzła ...........................................................................................................200 Niepowodzenie menedżera zasobów ......................................................................................................201 Przestawianie i sortowanie ..........................................................................................................................202 Etap mapowania .........................................................................................................................................202 Etap redukcji ...............................................................................................................................................203 Dostrajanie konfiguracji ...........................................................................................................................206 Wykonywanie operacji ................................................................................................................................208 Środowisko wykonywania operacji .........................................................................................................208 Wykonywanie spekulacyjne .....................................................................................................................209 Klasy z rodziny OutputCommitter .........................................................................................................210 Rozdział 8. Typy i formaty z modelu MapReduce .................................................................213 Typy w modelu MapReduce .......................................................................................................................213 Domyślne zadanie z modelu MapReduce ..............................................................................................216 Formaty wejściowe .......................................................................................................................................222 Wejściowe porcje danych i rekordy ........................................................................................................222 Tekstowe dane wejściowe .........................................................................................................................232 Binarne dane wejściowe ............................................................................................................................236 Różne dane wejściowe ...............................................................................................................................237 Dane wejściowe (i wyjściowe) z bazy ......................................................................................................238 Formaty danych wyjściowych .....................................................................................................................238 Tekstowe dane wyjściowe .........................................................................................................................239 Binarne dane wyjściowe ............................................................................................................................239 Wiele danych wyjściowych .......................................................................................................................240 Leniwe generowanie danych wyjściowych .............................................................................................243 Dane wyjściowe dla bazy ..........................................................................................................................244 Rozdział 9. Funkcje modelu MapReduce .............................................................................245 Liczniki ...........................................................................................................................................................245 Liczniki wbudowane ..................................................................................................................................245 Zdefiniowane przez użytkowników liczniki Javy ..................................................................................248 Zdefiniowane przez użytkownika liczniki narzędzia Streaming ........................................................252 Sortowanie .....................................................................................................................................................253 Przygotowania ............................................................................................................................................253 Częściowe sortowanie ...............................................................................................................................254 Sortowanie wszystkich danych ................................................................................................................255 Sortowanie pomocnicze ............................................................................................................................259 Złączanie ........................................................................................................................................................264 Złączanie po stronie mapowania .............................................................................................................265 Złączanie po stronie redukcji ...................................................................................................................265 Rozdzielanie danych pomocniczych ..........................................................................................................268 Wykorzystanie konfiguracji zadania .......................................................................................................268 Rozproszona pamięć podręczna ..............................................................................................................269 Klasy biblioteczne modelu MapReduce ....................................................................................................273 8 (cid:95) Spis treści Poleć książkęKup książkę Cz(cid:253)(cid:316)(cid:235) III. Praca z platform(cid:233) Hadoop ........................................................... 275 Rozdział 10. Budowanie klastra opartego na platformie Hadoop ......................................... 277 Specyfikacja klastra .......................................................................................................................................278 Określanie wielkości klastra .....................................................................................................................279 Topologia sieci ............................................................................................................................................280 Przygotowywanie i instalowanie klastra ....................................................................................................282 Instalowanie Javy ........................................................................................................................................282 Tworzenie kont użytkowników w Uniksie .............................................................................................282 Instalowanie Hadoopa ...............................................................................................................................282 Konfigurowanie ustawień protokołu SSH ..............................................................................................282 Konfigurowanie Hadoopa ........................................................................................................................283 Formatowanie systemu plików HDFS ....................................................................................................283 Uruchamianie i zatrzymywanie demonów ............................................................................................284 Tworzenie katalogów użytkowników ......................................................................................................285 Konfiguracja Hadoopa .................................................................................................................................285 Zarządzanie konfiguracją ..........................................................................................................................286 Ustawienia środowiskowe .........................................................................................................................287 Ważne właściwości demonów Hadoopa ................................................................................................289 Adresy i porty demonów Hadoopa .........................................................................................................296 Inne właściwości Hadoopa .......................................................................................................................298 Bezpieczeństwo .............................................................................................................................................299 Kerberos i Hadoop .....................................................................................................................................300 Tokeny do delegowania uprawnień ........................................................................................................302 Inne usprawnienia w zabezpieczeniach ..................................................................................................303 Testy porównawcze klastra opartego na Hadoopie .................................................................................305 Testy porównawcze w Hadoopie .............................................................................................................305 Zadania użytkowników .............................................................................................................................307 Rozdział 11. Zarządzanie platformą Hadoop ....................................................................... 309 System HDFS .................................................................................................................................................309 Trwałe struktury danych ...........................................................................................................................309 Tryb bezpieczny .........................................................................................................................................314 Rejestrowanie dziennika inspekcji ...........................................................................................................315 Narzędzia .....................................................................................................................................................316 Monitorowanie ..............................................................................................................................................320 Rejestrowanie informacji w dziennikach ................................................................................................320 Wskaźniki i technologia JMX ...................................................................................................................321 Konserwacja ...................................................................................................................................................322 Standardowe procedury administracyjne ...............................................................................................322 Dodawanie i usuwanie węzłów ................................................................................................................324 Aktualizacje .................................................................................................................................................327 Spis treści (cid:95) 9 Poleć książkęKup książkę Cz(cid:253)(cid:316)(cid:235) IV. Powi(cid:233)zane projekty .....................................................................331 Rozdział 12. Avro ...............................................................................................................333 Typy danych i schematy systemu Avro .....................................................................................................334 Serializacja i deserializacja w pamięci ........................................................................................................337 Specyficzny interfejs API ..........................................................................................................................338 Pliki danych systemu Avro ..........................................................................................................................340 Współdziałanie języków ..............................................................................................................................341 Interfejs API dla Pythona .........................................................................................................................341 Narzędzia systemu Avro ...........................................................................................................................342 Określanie schematu ....................................................................................................................................343 Porządek sortowania ....................................................................................................................................344 Avro i model MapReduce ............................................................................................................................346 Sortowanie za pomocą modelu MapReduce i systemu Avro .................................................................349 Używanie systemu Avro w innych językach .............................................................................................351 Rozdział 13. Parquet ..........................................................................................................353 Model danych ................................................................................................................................................354 Kodowanie struktury zagnieżdżonych danych .....................................................................................355 Format plików Parquet ................................................................................................................................356 Konfiguracja dla formatu Parquet .............................................................................................................358 Zapis i odczyt plików w formacie Parquet ................................................................................................358 Avro, Protocol Buffers i Thrift .................................................................................................................360 Format Parquet i model MapReduce .........................................................................................................362 Rozdział 14. Flume .............................................................................................................365 Instalowanie platformy Flume ....................................................................................................................365 Przykład .........................................................................................................................................................366 Transakcje i niezawodność ..........................................................................................................................368 Porcje zdarzeń ............................................................................................................................................369 Ujścia w systemie HDFS ..............................................................................................................................369 Podział na partycje i interceptory ............................................................................................................370 Formaty plików ..........................................................................................................................................371 Rozsyłanie danych do wielu kanałów ........................................................................................................372 Gwarancje dostarczenia ............................................................................................................................373 Selektory replikacji i rozsyłania ...............................................................................................................374 Dystrybucja — warstwy agentów ...............................................................................................................374 Gwarancje dostarczenia danych ..............................................................................................................376 Grupy ujść ......................................................................................................................................................377 Integrowanie platformy Flume z aplikacjami ...........................................................................................380 Katalog komponentów .................................................................................................................................381 Dalsza lektura ................................................................................................................................................382 10 (cid:95) Spis treści Poleć książkęKup książkę Rozdział 15. Sqoop ............................................................................................................ 383 Pobieranie Sqoopa ........................................................................................................................................383 Konektory Sqoopa ........................................................................................................................................385 Przykładowa operacja importu ...................................................................................................................385 Formaty plików tekstowych i binarnych ................................................................................................388 Wygenerowany kod ......................................................................................................................................388 Inne systemy serializacji ............................................................................................................................389 Importowanie — dokładne omówienie .....................................................................................................389 Kontrolowanie procesu importu ................................................................................................................391 Import i spójność .......................................................................................................................................392 Przyrostowy import ...................................................................................................................................392 Importowanie w trybie bezpośrednim ....................................................................................................392 Praca z zaimportowanymi danymi .............................................................................................................393 Importowane dane i platforma Hive .......................................................................................................394 Importowanie dużych obiektów .................................................................................................................396 Eksportowanie ...............................................................................................................................................398 Eksportowanie — dokładne omówienie ....................................................................................................399 Eksport i transakcje ....................................................................................................................................401 Eksport i pliki typu SequenceFile ............................................................................................................401 Dalsza lektura ................................................................................................................................................402 Rozdział 16. Pig ................................................................................................................. 403 Instalowanie i uruchamianie platformy Pig ..............................................................................................404 Tryby wykonywania ...................................................................................................................................404 Uruchamianie programów platformy Pig ..............................................................................................406 Grunt ............................................................................................................................................................406 Edytory kodu w języku Pig Latin .............................................................................................................407 Przykład ..........................................................................................................................................................407 Generowanie przykładowych danych .....................................................................................................409 Porównanie platformy Pig z bazami danych ............................................................................................410 Język Pig Latin ...............................................................................................................................................411 Struktura ......................................................................................................................................................411 Instrukcje .....................................................................................................................................................412 Wyrażenia ...................................................................................................................................................417 Typy .............................................................................................................................................................418 Schematy .....................................................................................................................................................419 Funkcje ........................................................................................................................................................423 Makra ...........................................................................................................................................................425 Funkcje zdefiniowane przez użytkownika ................................................................................................426 Funkcje UDF służące do filtrowania .......................................................................................................426 Obliczeniowa funkcja UDF ......................................................................................................................429 Funkcje UDF służące do wczytywania danych ......................................................................................430 Operatory używane do przetwarzania danych .........................................................................................433 Wczytywanie i zapisywanie danych ........................................................................................................433 Filtrowanie danych ....................................................................................................................................434 Grupowanie i złączanie danych ...............................................................................................................436 Sortowanie danych .....................................................................................................................................441 Łączenie i dzielenie danych ......................................................................................................................442 Spis treści (cid:95) 11 Poleć książkęKup książkę Platforma Pig w praktyce .............................................................................................................................442 Współbieżność ...........................................................................................................................................442 Relacje anonimowe ....................................................................................................................................443 Podstawianie wartości pod parametry ....................................................................................................443 Dalsza lektura ................................................................................................................................................444 Rozdział 17. Hive ...............................................................................................................445 Instalowanie platformy Hive ......................................................................................................................446 Powłoka platformy Hive ...........................................................................................................................446 Przykład .........................................................................................................................................................448 Uruchamianie platformy Hive ....................................................................................................................449 Konfigurowanie platformy Hive ..............................................................................................................449 Usługi platformy Hive ...............................................................................................................................451 Magazyn metadanych ...............................................................................................................................453 Porównanie z tradycyjnymi bazami danych .............................................................................................456 Uwzględnianie schematu przy odczycie lub przy zapisie ....................................................................456 Aktualizacje, transakcje i indeksy ............................................................................................................456 Inne silniki obsługujące język SQL w Hadoopie ...................................................................................457 HiveQL ...........................................................................................................................................................458 Typy danych ...............................................................................................................................................458 Operatory i funkcje ....................................................................................................................................462 Tabele .............................................................................................................................................................463 Tabele zarządzane i tabele zewnętrzne ...................................................................................................463 Partycje i kubełki ........................................................................................................................................464 Formaty przechowywania danych ...........................................................................................................468 Importowanie danych ...............................................................................................................................472 Modyfikowanie tabel .................................................................................................................................473 Usuwanie tabel ...........................................................................................................................................474 Pobieranie danych ........................................................................................................................................474 Sortowanie i agregacja danych .................................................................................................................475 Skrypty modelu MapReduce ....................................................................................................................475 Złączenia .....................................................................................................................................................476 Podzapytania ..............................................................................................................................................479 Widoki .........................................................................................................................................................480 Funkcje zdefiniowane przez użytkowników .............................................................................................481 Pisanie funkcji UDF ..................................................................................................................................482 Pisanie funkcji UDAF ...............................................................................................................................484 Dalsza lektura ................................................................................................................................................488 Rozdział 18. Crunch ............................................................................................................489 Przykład .........................................................................................................................................................490 Podstawowe interfejsy API Cruncha .........................................................................................................493 Proste operacje ...........................................................................................................................................493 Typy .............................................................................................................................................................497 Źródłowe i docelowe zbiory danych .......................................................................................................500 Funkcje ........................................................................................................................................................502 Materializacja .............................................................................................................................................504 12 (cid:95) Spis treści Poleć książkęKup książkę Wykonywanie potoku ..................................................................................................................................506 Uruchamianie potoku ...............................................................................................................................506 Zatrzymywanie potoku .............................................................................................................................507 Inspekcja planu wykonania w Crunchu .................................................................................................508 Algorytmy iteracyjne .................................................................................................................................511 Tworzenie punktów kontrolnych w potokach .......................................................................................512 Biblioteki w Crunchu ...................................................................................................................................513 Dalsza lektura ................................................................................................................................................515 Rozdział 19. Spark ............................................................................................................. 517 Instalowanie Sparka ......................................................................................................................................518 Przykład ..........................................................................................................................................................518 Aplikacje, zadania, etapy i operacje w Sparku .......................................................................................520 Niezależna aplikacja w języku Scala ........................................................................................................520 Przykład napisany w Javie .........................................................................................................................521 Przykład napisany w Pythonie .................................................................................................................522 Zbiory RDD ...................................................................................................................................................523 Tworzenie zbiorów RDD ..........................................................................................................................523 Transformacje i akcje .................................................................................................................................524 Utrwalanie danych .....................................................................................................................................527 Serializacja ...................................................................................................................................................529 Zmienne współużytkowane .........................................................................................................................530 Zmienne rozsyłane .....................................................................................................................................531 Akumulatory ...............................................................................................................................................531 Anatomia przebiegu zadania w Sparku .....................................................................................................532 Przesyłanie zadań .......................................................................................................................................532 Tworzenie skierowanego grafu acyklicznego .........................................................................................533 Szeregowanie operacji ...............................................................................................................................535 Wykonywanie operacji ..............................................................................................................................536 Wykonawcy i menedżery klastra ................................................................................................................536 Spark i YARN .............................................................................................................................................537 Dalsza lektura ................................................................................................................................................540 Rozdział 20. HBase ............................................................................................................. 541 Podstawy ........................................................................................................................................................541 Tło historyczne ...........................................................................................................................................542 Omówienie zagadnień ..................................................................................................................................542 Krótki przegląd modelu danych ..............................................................................................................542 Implementacja ............................................................................................................................................544 Instalacja .........................................................................................................................................................546 Przebieg testowy .........................................................................................................................................547 Klienty ............................................................................................................................................................549 Java ...............................................................................................................................................................549 Model MapReduce .....................................................................................................................................552 Interfejsy REST i Thrift .............................................................................................................................553 Budowanie interaktywnej aplikacji do przesyłania zapytań ...................................................................553 Projekt schematu ........................................................................................................................................554 Wczytywanie danych .................................................................................................................................555 Zapytania interaktywne .............................................................................................................................558 Spis treści (cid:95) 13 Poleć książkęKup książkę Baza HBase a bazy RDBMS .........................................................................................................................561 Historia cieszącej się powodzeniem usługi ............................................................................................562 Baza HBase ..................................................................................................................................................563 Bazy HBase w praktyce ................................................................................................................................563 System HDFS ..............................................................................................................................................564 Interfejs użytkownika ................................................................................................................................564 Wskaźniki ....................................................................................................................................................565 Liczniki ........................................................................................................................................................565 Dalsza lektura ................................................................................................................................................565 Rozdział 21. ZooKeeper ......................................................................................................567 Instalowanie i uruchamianie systemu ZooKeeper ..................................................................................568 Przykład .........................................................................................................................................................570 Przynależność do grupy w systemie ZooKeeper ...................................................................................570 Tworzenie grupy ........................................................................................................................................571 Dołączanie członków do grupy ................................................................................................................573 Wyświetlanie członków grupy .................................................................................................................574 Usuwanie grupy .........................................................................................................................................575 Usługa ZooKeeper ........................................................................................................................................576 Model danych .............................................................................................................................................576 Operacje ......................................................................................................................................................578 Implementacja ............................................................................................................................................582 Spójność ......................................................................................................................................................583 Sesje ..............................................................................................................................................................585 Stany .............................................................................................................................................................587 Budowanie aplikacji z wykorzystaniem ZooKeepera ..............................................................................588 Usługa do zarządzania konfiguracją .......................................................................................................588 Odporna na błędy aplikacja ZooKeepera ...............................................................................................591 Usługa do zarządzania blokadami ...........................................................................................................594 Inne rozproszone struktury danych i protokoły ...................................................................................596 ZooKeeper w środowisku produkcyjnym .................................................................................................597 Odporność a wydajność ............................................................................................................................598 Konfiguracja ...............................................................................................................................................599 Dalsza lektura ..
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Hadoop. Komplety przewodnik. Analiza i przechowywanie danych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: