Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00142 013635 17862898 na godz. na dobę w sumie
Hakerskie łamigłówki - książka
Hakerskie łamigłówki - książka
Autor: Liczba stron: 280
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0422-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> hacking >> bezpieczeństwo systemów
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Sprawdź i rozwiń swoje umiejętności

Termin 'haker' nadal jest powszechnie kojarzony z komputerowym przestępcą, kradnącym dane i wyrządzającym ogromne szkody. Jednak coraz częściej znajomość hakerskich sztuczek przydaje się również informatykom stojącym po właściwej stronie barykady. Programiści, specjaliści od zabezpieczeń i administratorzy systemów wykorzystują tę wiedzę do zapobiegania atakom. Poznanie taktyki przeciwnika jest w tym wypadku najlepszym rozwiązaniem.

'Hakerskie łamigłówki' to zbiór zagadek i problemów związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem sieci, aplikacji i danych. Ich rozwiązywanie dostarcza nie tylko rozrywki, ale przede wszystkim uczy myśleć innymi kategoriami. Poznasz niekonwencjonalne sposoby radzenia sobie ze znanymi problemami i przekonasz się, że znajomość technik ataków hakerskich pozwala również zabezpieczać się przed nimi. W pierwszej części książki znajdują się zagadki, podzielone na kategorie, w drugiej -- rozwiązania.

Spójrz na problemy bezpieczeństwa z innej perspektywy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Hakerskie ³amig³ówki Autor: Ivan Sklyarov T³umaczenie: Rados³aw Meryk ISBN: 83-246-0422-7 Tytu³ orygina³u: Puzzles for Hackers Format: B5, stron: 272 SprawdŸ i rozwiñ swoje umiejêtnoœci (cid:129) Kryptoanaliza (cid:129) Zabezpieczanie aplikacji (cid:129) W³amania do systemu Windows Termin „haker” nadal jest powszechnie kojarzony z komputerowym przestêpc¹, kradn¹cym dane i wyrz¹dzaj¹cym ogromne szkody. Jednak coraz czêœciej znajomoœæ hakerskich sztuczek przydaje siê równie¿ informatykom stoj¹cym po w³aœciwej stronie barykady. Programiœci, specjaliœci od zabezpieczeñ i administratorzy systemów wykorzystuj¹ tê wiedzê do zapobiegania atakom. Poznanie taktyki przeciwnika jest w tym wypadku najlepszym rozwi¹zaniem. „Hakerskie ³amig³ówki” to zbiór zagadek i problemów zwi¹zanych z szeroko pojêtym bezpieczeñstwem sieci, aplikacji i danych. Ich rozwi¹zywanie dostarcza nie tylko rozrywki, ale przede wszystkim uczy myœleæ innymi kategoriami. Poznasz niekonwencjonalne sposoby radzenia sobie ze znanymi problemami i przekonasz siê, ¿e znajomoœæ technik ataków hakerskich pozwala równie¿ zabezpieczaæ siê przed nimi. W pierwszej czêœci ksi¹¿ki znajduj¹ siê zagadki, podzielone na kategorie, w drugiej — rozwi¹zania. (cid:129) Kryptoanaliza i ³amanie hase³ (cid:129) œledzenie pakietów i przechwytywanie danych (cid:129) Tworzenie bezpiecznych aplikacji (cid:129) Zabezpieczanie skryptów CGI i PHP (cid:129) Pisanie eksploitów (cid:129) In¿ynieria wsteczna Spójrz na problemy bezpieczeñstwa z innej perspektywy Przedmowa ..................................................................................... 7 Część I Łamigłówki ....................................................................9 Rozdział 1.1. Łamigłówki z dziedziny kryptoanalizy ............................................. 11 1.1.1. Cool Crypto .........................................................................................................11 1.1.2. Gil Bates i Cool Crypto .......................................................................................12 1.1.3. Korespondencja gwiazd .......................................................................................13 1.1.4. Algorytm Rot13 ...................................................................................................14 1.1.5. Eliminacja „poszukiwaczek złota” ......................................................................14 1.1.6. Ataki siłowe i lamerzy .........................................................................................15 1.1.7. Admin Monkey ....................................................................................................15 1.1.8. Dwa kolejne generatory haseł ..............................................................................16 1.1.9. Słynne zdanie .......................................................................................................16 1.1.10. Tajna wiadomość ...............................................................................................17 1.1.11. Kandydat do pracy .............................................................................................17 1.1.12. Inny kandydat do pracy .....................................................................................17 1.1.13. Gil pisze do Minusa ...........................................................................................18 1.1.14. Minus odpowiada Gilowi ..................................................................................18 1.1.15. Sejf na łapę królika ............................................................................................18 1.1.16. Hey Hacker! .......................................................................................................19 1.1.17. Dowcipny kryptolog ..........................................................................................19 Rozdział 1.2. Łamigłówki sieciowe ..................................................................... 21 1.2.1. Odwzorowanie warstw modelu OSI ....................................................................21 1.2.2. Skuteczny sniffing ...............................................................................................22 1.2.3. Sniffing haseł .......................................................................................................24 1.2.4. Jaki był wynik śledzenia pakietów? ....................................................................25 1.2.5. W jaki sposób oszukać PGP? ..............................................................................26 1.2.6. Ostrzeżenia programu tcpdump ...........................................................................27 Rozdział 1.3. Łamigłówki związane z systemem Windows ................................... 43 1.3.1. Nieopierzony nauczyciel informatyki walczy z wirusami ...................................43 1.3.2. Pliki, które nigdy nie giną ....................................................................................44 1.3.3. Przypadek brakującego miejsca na dysku ...........................................................44 1.3.4. Tajemniczy błąd systemowy ................................................................................44 1.3.5. Cracking „gołymi rękami” ...................................................................................45 D:Roboczy Jarekmakiety poprawki druk pdfHakerskie łamigłówki8_makieta_2R00_1_spis.doc 3 4 Hakerskie łamigłówki Rozdział 1.4. Łamigłówki związane z kodowaniem .............................................. 47 1.4.1. Hakerskie kryptorytmy ........................................................................................47 1.4.2. Optymalizacja programu do obliczania ciągu Fibonacciego ...............................48 1.4.3. Tępe ostrza ...........................................................................................................48 1.4.4. Program, który wyświetla swój kod ....................................................................50 1.4.5. Program dwujęzyczny .........................................................................................50 1.4.6. Praktyczne kodowanie .........................................................................................51 1.4.7. Odwrotny cracking ..............................................................................................52 1.4.8. Wygłupy z dyrektywą #define .............................................................................52 1.4.9. Proste równanie ...................................................................................................53 1.4.10. Pozbądź się instrukcji IF ....................................................................................53 1.4.11. Układ logiczny ...................................................................................................53 1.4.12. Gwiazda logiczna ...............................................................................................54 1.4.13. Optymalizacja w języku C .................................................................................55 1.4.14. Optymalizacja dla miłośników asemblera .........................................................55 Rozdział 1.5. Bezpieczne programowanie ........................................................... 57 1.5.1. Łamigłówki dla „skrypciarzy” .............................................................................57 1.5.2. Hasło do osobistych tajemnic ..............................................................................61 1.5.3. Błędy w skryptach CGI .......................................................................................61 1.5.4. Błędy w skryptach PHP .......................................................................................63 1.5.5. Szpieg w pliku CORE ..........................................................................................64 1.5.6. Dr Jekyll i Mr Hyde .............................................................................................65 1.5.7. Zalecenia „eksperta” ............................................................................................65 1.5.8. Tajemniczy ciąg znaków: wersja 1 ......................................................................66 1.5.9. Tajemniczy ciąg znaków: wersja 2 ......................................................................66 1.5.10. Tajemniczy ciąg znaków: wersja 3 ....................................................................66 1.5.11. Doskonały eksploit: wersja 1 .............................................................................67 1.5.12. Doskonały eksploit: wersja 2 .............................................................................67 1.5.13. Doskonały eksploit: wersja 3 .............................................................................68 1.5.14. Błędy na deser ....................................................................................................69 1.5.15. Znieważenie konta root ......................................................................................70 1.5.16. Kto jest kim? ......................................................................................................70 Rozdział 1.6. Łamigłówki związane z technikami inżynierii wstecznej ................... 71 1.6.1. Pięć razy „Cool Hacker!” ....................................................................................72 1.6.2. Dzień dobry, lamerze! .........................................................................................72 1.6.3. Kocham Windows! ..............................................................................................73 1.6.4. Modyfikacja bitów ...............................................................................................73 1.6.5. Niechże odpowie „OK!” ......................................................................................74 1.6.6. He, he, he... ..........................................................................................................74 1.6.7. Złam mnie! ...........................................................................................................75 1.6.8. Back in the USSR ................................................................................................76 1.6.9. Figury ...................................................................................................................76 1.6.10. Znajdź licznik ....................................................................................................77 1.6.11. CD Crack ...........................................................................................................78 1.6.12. St. Petersburg .....................................................................................................79 1.6.13. Woda ..................................................................................................................79 Rozdział 1.7. Różne łamigłówki .......................................................................... 81 1.7.1. Obrazki bez obrazków .........................................................................................81 1.7.2. Sfabrykowany zrzut .............................................................................................83 1.7.3. Czyje to logo? ......................................................................................................84 1.7.4. Skąd pochodzi klawiatura? ..................................................................................86 1.7.5. Kryptorytm ..........................................................................................................86 4 D:Roboczy Jarekmakiety poprawki druk pdfHakerskie łamigłówki8_makieta_2R00_1_spis.doc Spis treści 5 1.7.6. Przypomnienie .....................................................................................................86 1.7.7. Co to za książki? ..................................................................................................87 1.7.8. Trudne pytania .....................................................................................................87 Część II Rozwiązania ................................................................89 Rozdział 2.1. Łamigłówki z dziedziny kryptoanalizy ............................................. 91 2.1.1. Cool Crypto .........................................................................................................91 2.1.2. Gil Bates i Cool Crypto .......................................................................................93 2.1.3. Korespondencja gwiazd .......................................................................................94 2.1.4. Algorytm Rot13 ...................................................................................................98 2.1.5. Eliminacja „poszukiwaczek złota” ......................................................................99 2.1.6. Ataki siłowe i lamerzy .........................................................................................99 2.1.7. Admin Monkey ..................................................................................................100 2.1.8. Dwa kolejne generatory haseł ............................................................................100 2.1.9. Słynne zdanie .....................................................................................................101 2.1.10. Tajna wiadomość .............................................................................................101 2.1.11. Kandydat do pracy ...........................................................................................102 2.1.12. Inny kandydat do pracy ...................................................................................102 2.1.13. Gil pisze do Minusa .........................................................................................103 2.1.14. Minus odpowiada Gilowi ................................................................................104 2.1.15. Sejf na łapę królika ..........................................................................................105 2.1.16. Hey Hacker! .....................................................................................................105 2.1.17. Dowcipny kryptolog ........................................................................................106 Rozdział 2.2. Łamigłówki sieciowe ................................................................... 109 2.2.1. Odwzorowanie warstw modelu OSI ..................................................................109 2.2.2. Skuteczny sniffing .............................................................................................110 2.2.3. Sniffing haseł .....................................................................................................113 2.2.4. Jaki był wynik śledzenia pakietów? ..................................................................113 2.2.5. W jaki sposób oszukać PGP? ............................................................................115 2.2.6. Ostrzeżenia programu tcpdump .........................................................................117 Rozdział 2.3. Łamigłówki związane z systemem Windows ................................. 123 2.3.1. Nieopierzony nauczyciel informatyki walczy z wirusami .................................123 2.3.2. Pliki, które nigdy nie giną ..................................................................................126 2.3.3. Przypadek brakującego miejsca na dysku .........................................................127 2.3.4. Tajemniczy błąd systemowy ..............................................................................129 2.3.5. Cracking „gołymi rękami” .................................................................................130 Rozdział 2.4. Łamigłówki związane z kodowaniem ............................................ 133 2.4.1. Kryptorytm ze słowem HACKER .....................................................................133 2.4.2. Optymalizacja programu do obliczania ciągu Fibonacciego .............................135 2.4.3. Tępe ostrza .........................................................................................................135 2.4.4. Program, który wyświetla swój kod ..................................................................135 2.4.5. Program dwujęzyczny .......................................................................................137 2.4.6. Praktyczne kodowanie .......................................................................................138 2.4.7. Odwrotny cracking ............................................................................................139 2.4.8. Wygłupy z dyrektywą #define ...........................................................................143 2.4.9. Proste równanie .................................................................................................143 2.4.10. Pozbądź się instrukcji IF ..................................................................................144 2.4.11. Układ logiczny .................................................................................................144 2.4.12. Gwiazda logiczna .............................................................................................150 2.4.13. Optymalizacja w języku C ...............................................................................152 2.4.14. Optymalizacja dla miłośników asemblera .......................................................152 D:Roboczy Jarekmakiety poprawki druk pdfHakerskie łamigłówki8_makieta_2R00_1_spis.doc 5 6 Hakerskie łamigłówki Rozdział 2.5. Bezpieczne programowanie ......................................................... 155 2.5.1. Łamigłówki dla „skrypciarzy” ...........................................................................155 2.5.2. Hasło do osobistych tajemnic ............................................................................156 2.5.3. Błędy w skryptach CGI .....................................................................................160 2.5.4. Błędy w skryptach PHP .....................................................................................161 2.5.5. Szpieg w pliku CORE ........................................................................................164 2.5.6. Dr Jekyll i Mr Hyde ...........................................................................................165 2.5.7. Zalecenia „eksperta” ..........................................................................................167 2.5.8. Tajemniczy ciąg znaków: wersja 1 ....................................................................167 2.5.9. Tajemniczy ciąg znaków: wersja 2 ....................................................................171 2.5.10. Tajemniczy ciąg znaków: wersja 3 ..................................................................175 2.5.11. Doskonały eksploit: wersja 1 ...........................................................................177 2.5.12. Doskonały eksploit: wersja 2 ...........................................................................193 2.5.13. Doskonały eksploit: wersja 3 ...........................................................................195 2.5.14. Błędy na deser ..................................................................................................197 2.5.15. Znieważenie konta root ....................................................................................200 2.5.16. Kto jest kim? ....................................................................................................202 Rozdział 2.6. Łamigłówki związane z technikami inżynierii wstecznej ................. 205 2.6.1. Pięć razy „Cool Hacker!” ..................................................................................205 2.6.2. Dzień dobry, lamerze! .......................................................................................209 2.6.3. Kocham Windows! ............................................................................................212 2.6.4. Modyfikacja bitów .............................................................................................215 2.6.5. Niechże odpowie „OK!” ....................................................................................216 2.6.6. He, he, he… .......................................................................................................219 2.6.7. Złam mnie! .........................................................................................................225 2.6.8. Back in the USSR ..............................................................................................235 2.6.9. Figury .................................................................................................................240 2.6.10. Znajdź licznik ..................................................................................................245 2.6.11. CD Crack .........................................................................................................249 2.6.12. St. Petersburg ...................................................................................................252 2.6.13. Woda ................................................................................................................256 Rozdział 2.7. Różne łamigłówki ........................................................................ 261 2.7.1. Obrazki bez obrazków .......................................................................................261 2.7.2. Sfabrykowany zrzut ...........................................................................................263 2.7.3. Czyje to logo? ....................................................................................................263 2.7.4. Skąd pochodzi klawiatura? ................................................................................264 2.7.5. Kryptorytm ........................................................................................................264 2.7.6. Przypomnienie ...................................................................................................264 2.7.7. Co to za książki? ................................................................................................265 2.7.8. Trudne pytania ...................................................................................................265 Dodatki ......................................................................................267 Dodatek A Zalecana lektura ........................................................................ 269 Skorowidz ................................................................................... 271 6 D:Roboczy Jarekmakiety poprawki druk pdfHakerskie łamigłówki8_makieta_2R00_1_spis.doc Rozdział 2.1. 2.1.1. Cool Crypto Smithnik zauważył, że zaszyfrowany tekst ma tyle samo znaków co tekst niezaszy- frowany. Było to dla niego oczywistym sygnałem, że ma do czynienia z algorytmem odwracalnym. W istocie „algorytm zastrzeżony” był jedynie banalnym szyfrowa- niem XOR. XOR to notacja dla operacji różnicy symetrycznej. Tablicę prawdy dla tej operacji zaprezentowano w tabeli 2.1.1. Tabela 2.1.1. Tablica prawdy operacji XOR A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 A XOR B 0 1 1 0 Na przykład kod ASCII (American Standard Code for Information Interchange) litery A to 41H, co odpowiada liczbie dwójkowej 100001, natomiast kod ASCII cyfry 1 to 31H, czyli dwójkowo 110001. Wykonanie operacji XOR dla tych dwóch kodów tworzy liczbę 1110000, co odpowiada kodowi ASCII litery p. A=1000001 XOR 1=0110001 --------- p=1110000 D:Roboczy Jarekmakiety poprawki druk pdfHakerskie łamigłówki8_makieta_2R2.1.doc (12-06-06) 91 92 Część II ¨ Rozwiązania Na tym polega zasada szyfrowania XOR. Smithnik bez trudu rozpoznał, że w programie zastosowano algorytm kodowania XOR, ponieważ znał jedną ważną właściwość tej operacji: X XOR Klucz = Y Y XOR Klucz = X X XOR Y = Klucz W związku z tym wystarczy znać zaszyfrowany tekst i przynajmniej część tekstu niezaszyfrowanego, aby uzyskać klucz szyfrowania. Dlatego właśnie algorytm jest odwracalny. Klucz zastosowany w programie Cool Crypto można uzyskać za pomocą prostego programu w języku C. Jego kod źródłowy zamieszczono na listingu 2.1.1. Listing 2.1.1. Kod źródłowy programu xorer.exe #include stdio.h int main (int argc, char *argv[]) { FILE *in, *out; char *key; int byte; if (argc !=4) { printf ( Sposób użycia: xorer klucz plik_we plik_wy ); return 1; key = argv[1]; if ((in = fopen(argv[2], rb )) != NULL) { if ((out = fopen(argv[3], wb )) != NULL) { while ((byte = getc(in)) != EOF) { if (!*key) key = argv[1]; byte^= *(key++); putc(byte,out); fclose(out); fclose(in); return 0; Program wykonuje operację XOR na znakach w pliku określonym przez argument wiersza polecenia plik_we oraz z wykorzystaniem klucza określonego argumentem klucz . Wynik jest zapisywany w pliku określonym przez argument plik_wy . Wprowadzenie ciągu creature_creature_creature w miejsce argumentu klucz oraz umieszczenie w pliku wejściowym ciągu ]VTYJQC]aGC]_PDJ[{RJ[EEMLA daje wynik w pliku wyjściowym $18 $18 $18 $18 $18 $18 $. Aby uzyskać ten sam wynik, można również użyć niezaszyfrowanego tekstu jako klucza, a klucz umieścić w pliku wejściowym. Własność ta wynika z odwracalności operacji XOR, którą objaśniliśmy wcześniej. 92 (12-06-06) D:Roboczy Jarekmakiety poprawki druk pdfHakerskie łamigłówki8_makieta_2R2.1.doc Rozdział 2.1. ¨ Łamigłówki z dziedziny kryptoanalizy 93 A zatem klucz zastosowany w programie Cool Crypto składa się z zaledwie czterech znaków ASCII: $18. Program sekwencyjnie stosuje klucz dla każdego wiersza wejścio- wego i w ten sposób go szyfruje: Wejście = creature_creature_creature XOR Klucz = $18 $18 $18 $18 $18 $18 $ ------------------------------------ Wyjście = ]VTYWyj]aij]_ ]W[{RW[EEGLA Zaszyfrowanie słowa Smith z wykorzystaniem klucza $18 daje wynik mlXLV. Można to sprawdzić za pomocą tego samego programu xorer.exe (listing 2.1.1). Jeśli ktoś uważa, że przesadziłem, pisząc, że program, w którym zastosowano proste kodowanie XOR, kosztuje 1000 USD, myli się. Na rynku były (i nadal są) programy, których cena kształtuje się w tych granicach, pomimo tego, że zastosowano w nich prymitywne „zastrzeżone algorytmy szyfrowania”. 2.1.2. Gil Bates i Cool Crypto W odróżnieniu od poprzedniej łamigłówki (patrz punkt 1.1.1), teraz Smithnik nie dys- ponuje fragmentem niezaszyfrowanego tekstu. To jednak nie stanowi wielkiego pro- blemu. Wystarczy wypróbować dowolny tekst lub frazę, które najprawdopodobniej znajdują się w tekście, na przykład słowa with, and, this is czy też I am. Zadanie Smithnika ułatwia również znajomość nazwy pliku tekstowego: często pliki tekstowe rozpoczynają się od nazwy pliku. Spróbuj wykonać operację XOR na zawartości pliku The conscience of a Hacker.txt, wykorzystując klucz w postaci nazwy pliku. Do tego celu można wykorzystać program xorer.exe, który znajduje się pod adresem: ftp:// ftp.helion.pl/przyklady/haklam.zip, w folderze Czesc2Rozdział11.1. W wierszu polecenia wpisz następującą instrukcję: xorer.exe The conscience of a Hacker The conscience of a Hacker.txt out_file.txt W książce instrukcję podzielono na dwie części, ponieważ nie mieści się w jednym wierszu, ale w rzeczywistości należy ją wprowadzić w całości. Nazwę pliku należy ująć w cudzysłów, tak aby program nie interpretował jej jako kil- ku argumentów rozdzielonych spacjami. Zwróćmy uwagę, że pierwszy parametr ujęty w cudzysłów to klucz (nazwa pliku bez rozszerzenia .txt), natomiast drugi to nazwa pliku wraz z rozszerzeniem .txt. Wynik — powtarzającą się wartość 1981 — można zobaczyć na początku pliku out_file.txt (rysunek 2.1.2 a). D:Roboczy Jarekmakiety poprawki druk pdfHakerskie łamigłówki8_makieta_2R2.1.doc (12-06-06) 93 94 Rysunek 2.1.2 a. Zawartość pliku out_file.txt Część II ¨ Rozwiązania Istnieje prawdopodobieństwo, że jest to tajny klucz Gila, ale równie dobrze może to być zwykły zbieg okoliczności. Można to łatwo sprawdzić. Wystarczy zastosować ciąg 1981 jako maskę XOR dla zaszyfrowanego tekstu. W wyniku tej operacji uzyskamy tekst przed zaszyfrowaniem. Jak można zauważyć na rysunku 2.1.2 b, okazało się, że jest to popularny manifest autorstwa hakera o pseudonimie The Mentor, opublikowany w czasopiśmie Phrack (http://www.phrack.org/phrack/7/P07-03). Rysunek 2.1.2 b. „Manifest hakerów” The Mentora Zastanawia mnie, po co Gil przechowywał zaszyfrowany „Manifest hakerów” na swoim serwerze? Prawdopodobnie chciał sobie z nich zażartować. 2.1.3. Korespondencja gwiazd Jeśli ktoś czytał opowiadanie Arthura Conana Doyle’a Tańczące sylwetki, z pewnością pamięta, że każda figura z patyków odpowiadała określonej literze. Kod wykorzysty- wany przez Pritney i Lustina w ich korespondencji bazował na tej samej zasadzie, tyle że zamiast figur z patyków do reprezentacji liter wykorzystywali oni inne litery. Wia- domości zakodowane w taki sposób odszyfrowuje się z wykorzystaniem metod analizy częstości znanych od ponad tysiąca lat. Ich twórcą był znany arabski naukowiec z IX stulecia Abu Yousuf Yaqub Ibn Ishaq al-Kindi lub po prostu al-Kindi. Oto jego opis metody szyfrowania: 94 (12-06-06) D:Roboczy Jarekmakiety poprawki druk pdfHakerskie łamigłówki8_makieta_2R2.1.doc Rozdział 2.1. ¨ Łamigłówki z dziedziny kryptoanalizy 95 Jest sposób odczytania zaszyfrowanego komunikatu napisanego w znanym języku. Aby to zrobić, trzeba wziąć około strony jawnego tekstu w tym języku, policzyć w nim wszystkie litery i określić częstość występowania poszczególnych liter. Literę, która występuje najczęściej, nazwiemy „pierwszą”, następną w kolejności „drugą” itd., aż do uporządkowania wszystkich liter w alfabecie. Następnie należy wziąć zakodowany tekst i policzyć w nim wszystkie znaki. Podobnie jak w przypadku jawnego tekstu, należy określić literę „pierwszą” (występującą najczęściej), „drugą”, „trzecią” itd. „Pierwsza” litera zakodowanego tekstu odpowiada „pierwszej” literze tekstu jawnego, „druga” litera zakodowanego tekstu odpowiada „drugiej” literze tekstu jawnego itd. Przybliżone częstości występowania liter dla praktycznie wszystkich języków stwo- rzono już bardzo dawno temu (patrz tabela 2.1.3 a i b). W związku z tym, aby odszy- frować list, wystarczy wyznaczyć częstość liter w zakodowanym liście i zastąpić w nim każdy znak literą alfabetu o tej samej częstości. To wszystko! Względną częstość występowania litery określa się poprzez podzielenie liczby jej wystąpień w tekście przez liczbę wszystkich znaków w tekście. Z wyjątkiem bardzo krótkich wiadomości proces wyznaczania częstości liter jest dość żmudny, a zatem najlepiej powierzyć to zadanie specjalizowanemu narzędziu, które można znaleźć w internecie lub napisać samodzielnie. Osobiście polecam wykorzy- stanie do tego celu doskonałego programu pod nazwą Freq (od frequency — często- tliwość). Można go pobrać pod adresem http://corvus.h12.ru. Najpierw należy otworzyć zaszyfrowany list w programie (rysunek 2.1.3 a), następnie kliknąć przełącznik English with reduction of frequency na zakładce Standard. W oknie edycyjnym wyświetli się lista liter angielskiego alfabetu posortowana malejąco według częstości występowania (rysu- nek 2.1.3 b). Rysunek 2.1.3 a. Zaszyfrowany list po otwarciu w programie Freq D:Roboczy Jarekmakiety poprawki druk pdfHakerskie łamigłówki8_makieta_2R2.1.doc (12-06-06) 95 96 Rysunek 2.1.3 b. Względna częstość występowania liter alfabetu angielskiego Część II ¨ Rozwiązania Następnie należy przejść do zakładki Count i kliknąć przycisk On standard. Wyświe- tlą się względne częstości liter w zaszyfrowanym liście w porównaniu z częstościami standardowymi (rysunek 2.1.3 c). Rysunek 2.1.3 c. Względne częstości liter w zaszyfrowanym tekście odwzorowane na częstości standardowe Następnie należy przejść do zakładki New file i kliknąć przycisk In window. Wyświetli się częściowo odszyfrowany list (rysunek 2.1.3 d). Jak można zauważyć, wiele słów, zwłaszcza krótkich (np. free), już można rozpoznać. Pomimo to trudno zrozumieć taki tekst, dlatego trzeba go poprawić. Bez wielkiego trudu można wywnioskować, że słowo dohupentstaon to po prostu documentation, dlatego przestawimy miejsca liter h i c na zakładce Standard, po czym ponownie przeprowa- dzimy obliczenia na zakładce Count. W podobny sposób należy zamieniać miejscami kolejne litery do czasu, kiedy słowo dohupentstaon przyjmie postać documentation (rysunek 2.1.3 e). 96 (12-06-06) D:Roboczy Jarekmakiety poprawki druk pdfHakerskie łamigłówki8_makieta_2R2.1.doc Rozdział 2.1. ¨ Łamigłówki z dziedziny kryptoanalizy 97 Rysunek 2.1.3 d. Częściowo odszyfrowany list Rysunek 2.1.3 e. Poprawiony odszyfrowany tekst Jak można zauważyć, tekst jest teraz o wiele bardziej czytelny. Niektóre zwroty, a nawet całe zdania, zostały całkowicie odszyfrowane. Można kontynuować zastępowanie miejscami poszczególnych liter tak, by tekst stał się jeszcze bardziej czytelny, jednak już na tym etapie można powiedzieć, że gwiazdy przesyłały do siebie licencję GNU darmowej dokumentacji. Jej kompletny tekst do- stępny jest pod adresem http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html. Od razu widać, dlaczego dla Smithnika była to bułka z masłem. Do zakodowania licencji użyto następujących podstawień: a – z g – t m – n s – h y – b b – y h – s n – m t – g z – a c – x i – r o – l u – f d – w j – q p – k v – e e – v k – p q – j w – d f – u l – o r – i x – c D:Roboczy Jarekmakiety poprawki druk pdfHakerskie łamigłówki8_makieta_2R2.1.doc (12-06-06) 97 98 Część II ¨ Rozwiązania Tabela 2.1.3 a. Względna częstość liter alfabetu rosyjskiego Litera Względna częstość Litera Względna częstość Litera Względna częstość а б в г д е ж з и й к 0,062 0,014 0,038 0,013 0,025 0,072 0,007 0,016 0,062 0,010 0,028 л м н о п р с т у ф х 0,035 0,026 0,053 0,090 0,023 0,040 0,045 0,053 0,021 0,002 0,009 ц ч ш щ ъ ы ь э ю я Spacja 0,004 0,012 0,006 0,003 0,014 0,016 0,014 0,003 0,006 0,018 0,174 Tabela 2.1.3 b. Względna częstość liter alfabetu angielskiego Litera Względna częstość Litera Względna częstość Litera Względna częstość a d g j m p s v y 0,0804 0,0399 0,0196 0,0016 0,0253 0,00200 0,0654 0,0099 0,00173 b e h k n q t w z 0,0154 0,1251 0,0549 0,0067 0,0709 0,0011 0,0925 0,0192 0,0009 c f i l o r u x 0,0306 0,0230 0,0726 0,0414 0,0760 0,0612 0,0271 0,0019 Spacja 0,1500 2.1.4. Algorytm Rot13 Przesunięcie o 13 pozycji wybrano nieprzypadkowo i nie z powodów estetycznych. Ze względu na to, że w alfabecie angielskim jest 26 liter, zastosowanie algorytmu rot13 do zaszyfrowanego tekstu (tzn. wykonanie funkcji rot13(rot13(ciąg))) powoduje odszyfrowanie tekstu. Nie można tego zrobić przy przesunięciu liter o żadną inną liczbę (np. rot1r lub rot5). Oczywiście dotyczy to wyłącznie alfabetów składających się z 26 liter (lub wielokrotności 26), tak jak alfabet angielski. Tak więc rosyjskiego komunikatu zaszyfrowanego z wykorzystaniem algorytmu rot13 nie można odszyfrować za pomocą tego algorytmu, ponieważ alfabet rosyjski składa się z 33 liter. 98 (12-06-06) D:Roboczy Jarekmakiety poprawki druk pdfHakerskie łamigłówki8_makieta_2R2.1.doc Rozdział 2.1. ¨ Łamigłówki z dziedziny kryptoanalizy 99 2.1.5. Eliminacja „poszukiwaczek złota” Gil podyktował kandydatce na sekretarkę następujący tekst: The sex life of the woodchuck is a provocative question for most vertebrate zoology majors.1 Oto dziesięć par klawiszy, które pozamieniał miejscami: t – u h – k o – s c – m z – l d – e v – i r – n a – f g – p Jest to kolejny problem z zastępowaniem liter, który można rozwiązać metodą analizy względnych częstości opisaną w rozwiązaniu problemu z punktu 1.1.3. Jednak metoda ta nie najlepiej nadaje się do krótkich próbek tekstu, takich jak zaprezentowane zdanie. Lepiej spróbować odgadnąć znaczenie krótkich słów i na podstawie liter wchodzących w ich skład odgadywać dłuższe słowa. Na przykład istnieje duże prawdopodobieństwo, że jednym z trzyliterowych słów w zdaniu będzie the, for, you itp. Litery z tych słów można wykorzystać do odgadnięcia liter w słowach dłuższych i kontynuować proces aż do odszyfrowania całego zdania. 2.1.6. Ataki siłowe i lamerzy Problem, który był przedmiotem kłótni lamerów, należy do zagadnień kombinatoryki. Maksymalny czas potrzebny do wypróbowania wszystkich możliwych kombinacji można wyliczyć z następującego wzoru: t = 1 S L å i 1 = iN W zaprezentowanym wzorze S oznacza liczbę prób wykonywanych w ciągu sekundy, L to maksymalna długość hasła, a N — liczba znaków w zbiorze. 1 Życie seksualne świszczy to prowokacyjne pytanie dla najważniejszych zoologów zajmujących się kręgowcami. D:Roboczy Jarekmakiety poprawki druk pdfHakerskie łamigłówki8_makieta_2R2.1.doc (12-06-06) 99 100 Część II ¨ Rozwiązania Ponieważ w angielskim alfabecie jest 26 liter, maksymalny czas potrzebny do spraw- dzenia wszystkich możliwych kombinacji hasła nie dłuższego niż pięć wielkich liter zgodnie ze wzorem można wyliczyć w następujący sposób: t = (261 + 262 + 263 + 264 + 265)/50 000 = 247,1326 sekundy, czyli około 4,12 minuty. Z kolei jeśli w haśle nie dłuższym niż cztery znaki mogą występować zarówno wielkie, jak i małe litery, a także cyfry i symbole umieszczone na klawiszach z cyframi, liczność zbioru dozwolonych znaków wynosi 72. Maksymalny czas potrzebny do sprawdzenia wszystkich możliwych kombinacji można w tym przypadku obliczyć z następującego wzoru: t = (721 + 722 + 723 + 724)/50 000 = 545,0472 sekundy, czyli około 9,08 minuty. Tak więc pierwszy lamer miał rację. Gdy znana jest dokładna liczba znaków w haśle, na przykład pięć w pierwszym przy- padku i cztery w drugim, procedura obliczenia maksymalnego czasu potrzebnego do sprawdzenia wszystkich możliwych kombinacji haseł jest jeszcze prostsza: t = 265/50 000 = 237,62752 sekundy, czyli w przybliżeniu 3,96 minuty dla pierwszego przypadku. t = 724/50 000 = 537,47712 sekundy, czyli w przybliżeniu 8,96 minuty dla drugiego przypadku. Jak widać, i tym razem pierwszy lamer miał rację. 2.1.7. Admin Monkey W wyniku analizy znaków hasła w postaci kodów ASCII można zauważyć, że warto- ści kodów na pozycjach parzystych są parzyste, a na nieparzystych — nieparzyste. Oznacza to, że znalezienie wszystkich możliwych kombinacji haseł zajmie tylko połowę czasu w porównaniu z sytuacją, w której nie byłoby takiej prawidłowości. 2.1.8. Dwa kolejne generatory haseł Jeśli ekspert w dziedzinie zabezpieczeń zasługuje na swój tytuł, powinien zauważyć, że drugi program generuje hasła ze złym rozkładem znaków. Przeanalizujmy na przy- kład następujące hasło: fL2ffh*fL 100 (12-06-06) D:Roboczy Jarekmakiety poprawki druk pdfHakerskie łamigłówki8_makieta_2R2.1.doc Rozdział 2.1. ¨ Łamigłówki z dziedziny kryptoanalizy 101 Czterokrotnie wystąpił znak f i dwukrotnie znak L. Na tej podstawie można wycią- gnąć wniosek, że w programie zastosowano nie najlepszy algorytm generowania liczb losowych. W związku z tym ekspert powinien odradzić administratorowi korzy- stanie z drugiego generatora haseł. 2.1.9. Słynne zdanie Po odszyfrowaniu zdanie brzmi następująco: software is like sex: it s better when it s free2 Jest to sentencja wypowiedziana przez Linusa Torvaldsa. Do zakodowania frazy wykorzystano prostą metodę: każdą parę sąsiadujących ze so- bą liter zamieniono miejscami. Wskazówką może być na przykład dwukropek wystę- pujący za spacją zamiast przed nią (patrz punkt 1.1.9), co nie powinno mieć miejsca w poprawnie skonstruowanym zdaniu. Na listingu 2.1.9 zamieszczono kod źródłowy programu w języku C służący do odszyfrowania komunikatów zakodowanych tą metodą. Program może także odszyfrowywać zdania przekazane jako wartość zmiennej str. Listing 2.1.9. Kod źródłowy do odszyfrowania słynnego zdania wypowiedzianego przez Linusa Torvaldsa #include stdio.h int main() { char str[]= ostfaweri sileks xe :tis b teet rhwnei t srfee ; int i; for (i=0; str[i] != ; i++) { printf( c , str[++i]); printf( c , str[i-1]); printf( ); return 0; 2.1.10. Tajna wiadomość W zaszyfrowanym ciągu znaków można zauważyć równomiernie rozmieszczoną grupę $1$. W wyniku podzielenia ciągu na części, począwszy od tej grupy znaków, otrzymamy trzy ciągi równej długości. Co więcej, każdy z podciągów przypomina hasło zaszyfrowane za pomocą algorytmu MD5, podobne do haseł zapisanych w pliku /etc/shadow w wielu systemach uniksowych. Prefiks $1$ jest charakterystyczny dla 2 Oprogramowanie jest jak seks: lepiej jeśli jest darmowy — przyp. tłum. D:Roboczy Jarekmakiety poprawki druk pdfHakerskie łamigłówki8_makieta_2R2.1.doc (12-06-06) 101 102 Część II ¨ Rozwiązania haseł zaszyfrowanych tą metodą. Sprawdźmy tę myśl. Wpiszemy trzy podciągi do pliku tekstowego (np. cipher.txt), poprzedzając każdy z nich dwukropkiem: :$1$rXzFW1wx$kigy3k69K8V5yviUoupju0 :$1$xzr83KXR$n0iL2E5/iWSNIKxidzR I1 :$1$yexLTtWa$5KrmfyoV5h3rx3j6Rxpod0 Następnie plik tekstowy przetworzymy za pomocą programu John the Ripper. W sys- temach uniksowych można to zrobić za pomocą następującego polecenia: #./john cipher.txt Oto uzyskane wyniki: Secret fiction password Wszystkie powyższe słowa należą do standardowego słownika programu John the Ripper (password.lst). Należy wziąć pod uwagę fakt, że program John the Ripper nie odszyfrowuje haseł w ta- kiej kolejności, w jakiej występują w pliku tekstowym. Kolejność odszyfrowania za- leży od tego, które ze słów zostanie odnalezione w słowniku jako pierwsze. John the Ripper to program do łamania haseł firmy Solar Designer. Za pomocą programu można łamać hasła standardowe i zaszyfrowane podwójnie za pomocą algorytmów DES, MD5 i Blowfish. Możliwości programu zostały opisane w jego pliku pomocy. Informacje na jego temat można również znaleźć pod adresem http://www.openwall.com/john. W witrynie można także pobrać program John the Ripper dla systemów Unix, Win32 i DOS. 2.1.11. Kandydat do pracy Dyrektor oczywiście nie zatrudni kandydata, ponieważ raczej nie będzie skłonny czekać, aż ten „haker” napisze swój program, a następnie aż program zwróci wyniki. Liczbę siedmioznakowych haseł, które można utworzyć z liter alfabetu angielskiego, takich, które zawierają co najmniej jedną wielką literę X, można określić bez korzystania z pro- gramów stosujących metodę siłową. Wystarczy wykonać następujące proste obliczenie arytmetyczne: 267 – 257 = 8 031 810 176 – 6 103 515 625 = 1 928 294 551 2.1.12. Inny kandydat do pracy Dyrektor oczywiście nie zatrudni tego kandydata z tych samych powodów, dla których nie zatrudnił pierwszego. Liczbę możliwych haseł można określić za pomocą prostego obliczenia arytmetycznego. Gdyby wszystkie znaki w haśle miały być różne, problem 102 (12-06-06) D:Roboczy Jarekmakiety poprawki druk pdfHakerskie łamigłówki8_makieta_2R2.1.doc Rozdział 2.1. ¨ Łamigłówki z dziedziny kryptoanalizy 103 można by rozwiązać, obliczając liczbę permutacji ze wzoru n!, czyli w przypadku haseł składających się z dziesięciu znaków 10! = 3 628 800. W haśle podanym przez dyrektora trzykrotnie występuje litera A i dwukrotnie litera h. Wykorzystanie litery A w miejscu innej litery A nie zmieni hasła. To samo dotyczy litery h. W związku z tym liczbę haseł, które można utworzyć, wykorzystując znaki z hasła podanego przez dyrektora, można obliczyć z następującego wzoru: !10 !2!3 × = 302 400 2.1.13. Gil pisze do Minusa Zdanie jest nic nieznaczącym zbiorem liter rosyjskiego alfabetu. Najprawdopodobniej Gil tak zdenerwował się na myśl o Minusie Thornvildzie i jego działalności na szkodę programowego imperium Gila, że nie zauważył, iż korzysta z rosyjskiej klawiatury. W odróżnieniu od Gila, myślenie o swoich ideologicznych (jeśli chodzi o oprogramo- wanie) oponentach nie pozbawiło Minusa zdolności myślenia, a zatem natychmiast spostrzegł, w jaki sposób można odszyfrować wiadomość od Gila: po prostu powiązał rosyjskie litery wiadomości z literami angielskiego alfabetu przyporządkowanymi do tych samych klawiszy na klawiaturze. Był to zatem kolejny problem z zastępowaniem liter. Tym razem nie trzeba jednak wykonywać żadnych analiz względnej częstości liter. Wystarczy jedynie znać układ rosyjskiej klawiatury (rysunek 2.1.13). Infor- macje na ten temat można pobrać pod adresem http://www.microsoft.com/globaldev/ reference.keyboards.aspx. Oprócz rosyjskiego układu klawiatury w tej witrynie firmy Microsoft można znaleźć układy klawiatur praktycznie dla wszystkich języków. Rysunek 2.1.13. Układ rosyjskiej klawiatury pobrany z witryny Microsoft Wystarczy zastąpić rosyjskie litery z ich angielskimi odpowiednikami, aby uzyskać następujący komunikat: We reject the claim as we consider it to be groundless.3 Jakie żądanie Gil miał na myśli, to już nie nasza sprawa. 3 Żądanie odrzucamy jako bezpodstawne. — przyp. tłum. D:Roboczy Jarekmakiety poprawki druk pdfHakerskie łamigłówki8_makieta_2R2.1.doc (12-06-06) 103 104 Część II ¨ Rozwiązania 2.1.14. Minus odpowiada Gilowi Oto odpowiedź Minusa na list Gila: ack my box with five dozen liquor jugs4. Pomimo tego, co mówią o umiejętnościach komputerowych Gila, nie jest on zupełnie zielony w tej materii i coś niecoś wie. Zna się też trochę na kryptologii. Odkrył, że w liście Minusa zamieniono miejscami cyfry w kodach szesnastkowych liczb (w no- tacji dwójkowej dokonano cyklicznego przesunięcia o cztery pozycje). Na przykład kod szesnastkowy pierwszego znaku w liście Minusa to 05h. Przestawienie cyfr miej- scami tworzy kod szesnastkowy 50h, co odpowiada kodowi litery P. Kod następnego symbolu to 16h, co po odwróceniu daje 61h i odpowiada literze a, itd. W rezultacie, by odczytać wiadomość od Minusa, Gil musiał jedynie poprzestawiać miejscami cyfry w szesnastkowych kodach znaków wiadomości, a następnie zajrzeć do tablicy ASCII dla strony kodowej ANSI 1251. Na listingu 2.1.14 zamieszczono kod źródłowy programu w asemblerze, który wykonuje taką konwersję. Kod źródłowy oraz skompilowane pliki można także znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/haklam.zip, w katalogu Czesc2Rozdzial11.14. Listing 2.1.14. Cykliczne przesunięcie kodu dwójkowego o cztery pozycje jSEi segment assume jS:jSEi, ]S:jSEi, ES:jSEi, SS:jSEi org 100h Start: jmp io Fraza db ack my box with five dozen liguor jugs. , $ io: lea bx, Fraza mov cx,40 Hi: mov ah,[bx] push ex mov cl,04 ror ah,cl mov [bx],ah pop cx inc bx loop Hi mov ah,09 lea dx,Fraza int 21h int 20h jSEi ends end Start 4 Zapakuj mi pięć tuzinów flaszek alkoholu — przyp. tłum. 104 (12-06-06) D:Roboczy Jarekmakiety poprawki druk pdfHakerskie łamigłówki8_makieta_2R2.1.doc Rozdział 2.1. ¨ Łamigłówki z dziedziny kryptoanalizy 105 2.1.15. Sejf na łapę królika Liczba kombinacji dla pierwszego sejfu wynosi 105, czyli 100 000. Dla drugiego sejfu liczba ta wynosi 510, czyli 9 765 625. Liczba siedmioznakowych haseł dla trzeciego sejfu wynosi 77, czyli 823 543. W związku z tym drugi sejf jest najbezpieczniejszy z trzech i to w nim Gil powinien przechowywać łapę królika, w czasie gdy on sam pływa w basenie. 2.1.16. Hey Hacker! Zapiszmy kody szesnastkowe niezaszyfrowanej i zaszyfrowanej wersji frazy „Hey Hacker!”: H e y H a c k e r ! 48h 65h 79h 20h 48h 61h 63h 6xh 65h 72h 21h z g H K ↕ y k ↕ ↕ # 7Ah 67h 48h 12h 4xh 40h 51h 6xh 40h 40h 23h Spróbujmy teraz uzyskać maskę XOR, tzn. wykonajmy operację XOR na kodach znaków fraz w postaci odszyfrowanej i zaszyfrowanej. Oto wynik tej operacji: 32h 02h 31h 32h 03h 21h 32h 00h 25h 32h 02h Natychmiast rzuca się w oczy następujący schemat: maska XOR co trzeciego znaku jest taka sama (32h), natomiast maska znaku następującego za każdym z tych znaków ma wartość z zakresu 0 – 3. W wyniku szeregu eksperymentów polegających na zastosowaniu uzyskanej maski dla zaszyfrowanej frazy (zalecam, aby Czytelnicy wykonali je samodzielnie) uzyskamy następującą frazę: This is rubric X- uzzle!5 Logikę algorytmu szyfrowania łatwo zrozumieć na podstawie kodu źródłowego programu szyfrującego napisanego w języku C, który pokazano na listingu 2.1.16. Program sekwen- cyjnie wykonuje operacje xor 50, or 3 oraz and r00 dla kolejnych znaków frazy: Listing 2.1.16. Algorytm szyfrowania #include stdio.h int main() { char str[]= This is rubric X- uzzle! ; int i=0; while (str[i]!= ) { printf( c , str[i++]^50); 5 To jest rubryka X-Puzzle! — przyp. tłum. D:Roboczy Jarekmakiety poprawki druk pdfHakerskie łamigłówki8_makieta_2R2.1.doc (12-06-06) 105 106 Część II ¨ Rozwiązania if (str[i]== ) break; printf( c , str[i++]|3); if (str[i]== ) break; printf( c , str[i++] 200) ; if (str[i]== ) break; printf( ) ; return 0; 2.1.17. Dowcipny kryptolog Własności algorytmów użytych do szyfrowania hasła są następujące: t Base64 Opis tego algorytmu szyfrowania można znaleźć w dokumencie RFC2045. Jedną z charakterystycznych własności jest jeden lub dwa znaki wypełniające (znaki równości) umieszczone na końcu zaszyfrowanego tekstu. t DES Długość haseł zaszyfrowanych za pomocą algorytmu DES w systemach uniksowych wynosi 13. Pierwsze 2 znaki to dane inicjalizacyjne (ang. salt). t MD5 Hasło zaszyfrowane algorytmem MD5 w systemach uniksowych zawsze zaczyna się od prefiksu $1$. Ogólny jego format to $1$salt$hash. t XOR Operacja XOR jest odwracalna (zobacz rozwiązanie problemu opisanego w punkcie 1.1.1). Spójrzmy teraz na hasło zaszyfrowane przez dowcipnego kryptologa. Na końcu ciągu znaków są znaki równości, a zatem zgodnie z przedstawionymi wcześniej właściwościa- mi jako ostatni zastosowano algorytm Base64. Spróbujmy odszyfrować hasło. Można to zrobić za pomocą dowolnego programu odszyfrowującego Base64 dostępnego w internecie albo za pomocą prostego programu w Perlu, którego kod źródłowy zamiesz- czono na listingu 2.1.17. Listing 2.1.17. Prosty skrypt w Perlu do odszyfrowywania tekstów zaszyfrowanych za pomocą algorytmu Base64 #!/usr/bin/perl use GIGE::xase64; $code= W]EkYmxhYmxhWHFUZEhUL0h6UVxKZj9yN3ZrcOFscjE= ; print decode_base64($code); 106 (12-06-06) D:Roboczy Jarekmakiety poprawki druk pdfHakerskie łamigłówki8_makieta_2R2.1.doc Rozdział 2.1. ¨ Łamigłówki z dziedziny kryptoanalizy 107 Wynik operacji odszyfrowania jest następujący: $1$blabla$qTdHT/Hzy Wd/r7vksAlr1 Na podstawie prefiksu $1$ można stwierdzić, że przedostatnim algorytmem użytym do zaszyfrowania hasła był MD5. Uzyskany ciąg należy przekazać do programu John the Ripper, który odszyfruje tekst za pomocą metody słownikowej. Przedtem jednak zaszyfrowane hasło należy poprzedzić dwukropkiem i zapisać w pliku tekstowym: :$1$blabla$qTdHT/Hzy Wd/r7vksAlr1 Program John the Ripper niemal natychmiast zwróci następujący ciąg znaków: passwdpasswd Jak pamiętamy, dowcipny kryptolog zastosował jeszcze maskę XOR oraz szyfrowanie DES. Jest mało prawdopodobne, aby powyższy ciąg znaków był wynikiem szyfrowania DES, a zatem spróbujmy zastosować do niego maskę XOR: x08x18x3jx3Ex44x32x03x52x27x47x01x06x4] Oto wynik tej operacji: xyOG3Vs3T4vbG Ten ciąg bardziej przypomina hasło zaszyfrowane za pomocą algorytmu DES (ponieważ ma rozmiar 13 znaków). Ponownie przekażemy je do programu John the Ripper w celu przetworzenia z wykorzystaniem metody słownikowej. Podobnie jak w przypadku algorytmu MD5, hasło należy zapisać w pliku tekstowym i poprzedzić dwukropkiem. Oto wynik działania programu John the Ripper: Natasha To jest właśnie oryginalne hasło zaszyfrowane przez dowcipnego kryptologa. D:Roboczy Jarekmakiety poprawki druk pdfHakerskie łamigłówki8_makieta_2R2.1.doc (12-06-06) 107
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Hakerskie łamigłówki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: