Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00055 004076 18668399 na godz. na dobę w sumie
Harmonogramowanie produkcji w systemie kanban  - ebook/pdf
Harmonogramowanie produkcji w systemie kanban - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 38
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2067-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

System kanban zastępuje tradycyjne metody konstruowania planów produkcji i ich drobiazgową kontrolę. Dowiedz się, w jaki sposób czerpać korzyści z harmonogramowania w systemie pull, określania pętli obiegu informacji i materiałów czy wyznaczania miejsc przechowywania zapasów w toku.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Harmonogramowanie produkcji w systemie kanban Harmonogramowanie produkcji w systemie kanban Nawet najlepsze tradycyjne metody konstruowania planów produkcji i drobiazgowa kontrola ich realizacji nie zapewnią Ci 100 sukcesu. Tam, gdzie przepływy materiału, ludzie i praca maszyn łączą się w jednym procesie, tylko system kanban jest w stanie skutecznie nimi sterować i dać lepsze efekty niż najbardziej za- awansowane techniki informatyczne. W tym artykule będziesz mógł zapoznać się z dobrodziejstwami, jakie niesie harmonogramowanie produkcji z wykorzysta- niem systemu pull. Autor: Radosław Jurek kierownik działu planowania w firmie Oriflame Przeczytasz: P Czym jest harmonogramowanie w systemie pull? P Analiza zapotrzebowania P Określenie możliwości procesu dostawcy P Wyznaczenie pętli obiegu informacji i materiałów P Wyznaczenie miejsc, w których może być konieczne trzymanie zapasu materiałów w toku 03 12 15 24 35 DLA KOGO? Branże: ³ elektryczna ³ RTV i AGD ³ meblarska ³ kosmetyczna ³ motoryzacyjna ³ elektromaszy- nowa ³ chemiczna ³ spożywcza ³ farmaceutyczna Wielkość firmy: 10 i więcej pracow- ników KSIĘGARNIA INTERNETOWA ¯ ³ Zarządzanie produkcją ³ Ochrona środowiska ³ Zarządzanie jakością ³ BHP www.fabrykawiedzy.com 03 Harmonogramowanie produkcji w systemie kanban CZYM JEST HARMONOGRAMOWANIE W SYSTEMIE PULL? Zasadniczo tworzenie operacyjnego planu produk- cji ma za zadanie realizację zapotrzebowania klien- ta. Start tego procesu powinien odbyć się na pod- stawie albo planu sprzedaży, albo rzeczywistej- sprzedaży: ³ W pierwszym z przypadków prognoza lub plan tego, co przewidujemy, że zostanie sprzedane, wyznaczają podstawy do rozpoczęcia pracy. ³ W drugiej natomiast sytuacji to konkretnie sprze- dany produkt należy wyprodukować, aby uzupeł- nić zapas lub dostarczyć bezpośrednio klientowi. Oczywiście najlepiej jest produkować to, co zo- stało już sprzedane (przy spełnieniu określonych warunków w umowie sprzedaży), jednak nawet jeśli harmonogramowanie rozpoczynasz od pla- nu sprzedaży, to również możesz je zrealizować, używając technik zaczerpniętych z filozofii Lean. Każde, nawet najbardziej dokładne i skrupulatnie tworzone plany produkcyjne dla zakładu, działu czy też linii produkcyjnej, mimo zaangażowania, z ja- kim są wykonywane, w krótkim czasie stają się nie- aktualne, a ich stuprocentowe wykonanie jest z re- guły okupione wysokimi stratami w efektywności lub dodatkowymi kosztami. Czy Tobie również zdarzyło się, że precyzyjny plan pracy dla każdej linii nie został wykonany, mimo iż linie pracowały na 100 swoich możliwości? Czy www.fabrykawiedzy.com Wiedza i Praktyka Harmonogramowanie produkcji w systemie kanban 04 najczęściej obwiniałeś czynniki leżące poza zakre- sem Twoich kompetencji, poza obszarem Tobie podlegającym? A jeśli istnieje sposób na te bolącz- ki? Na to, żeby przepływ materiału odbywał się bez zakłóceń, tak szybko, jak chce tego klient? I do- datkowo bez zbędnych zapasów! Bez gorączkowe- go poszukiwania brakujących półproduktów lub ich pośpiesznego produkowania? Dzień bez „gaszenia pożaru”? Harmonogramy w tradycyjnych systemach sterowania produkcją W tradycyjnych systemach sterowania produkcją har- monogramy tworzone są na podstawie zdarzeń, któ- re mają dopiero wystąpić. I nie chodzi tu o sprzedaż produktów do zewnętrznego klienta, ale o operacyj- ne plany na stanowiskach pracy w ramach jednego zakładu pracy lub wydziału. Jeśli na podstawie kalkulacji MRP tworzysz plany pracy dla każdej linii produkcyjnej, to tego typu pla- ny w znacznej większości bazują na planach innych stanowisk wzajemnie od siebie zależnych. Ma to za- pewnić, że materiały oraz półprodukty będą w odpo- wiedniej ilości i czasie dostępne dla kolejnych proce- sów przetwórczych. Niestety, w rzeczywistości plany na każdym z eta- pów mogą nie zostać zrealizowane i wówczas re- alizacja całego harmonogramu jest zagrożona. Dodatkowo operatorzy poszczególnych maszyn, w momencie wystąpienia zakłóceń, bezpośrednio Wiedza i Praktyka Zarządzanie produkcją w praktyce ©
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Harmonogramowanie produkcji w systemie kanban
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: