Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00407 007602 9513472 na godz. na dobę w sumie
Historia państwa i prawa Polski - ebook/pdf
Historia państwa i prawa Polski - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 247
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7105-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka Historia pańśtwa i prawa Polski. Testy. Tablice podzielone są na dwie części:
- część pierwsza - Testy - zestawione zostały w układzie chronologicznym, w podziale na okresy odpowiadające poszczególnym epokom ustrojowym w historii ziem polskich oraz z uwzględnieniem podziału na historię państwa i ustoju;
- część druga - Tablice - zawierające najważneijsze zagadnienia i pojęcia z zakresu historii państwa i prawa Polski.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ćwiczenia Becka Rafał Golat Historia państwa i prawa Polski testy • tablice 2. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Ćwiczenia Becka Historia państwa i prawa Polski W sprzedaży: T. Maciejewski HISTORIA USTROJU I PRAWA SĄDOWEGO POLSKI, wyd. 4 Podręczniki Prawnicze H. Izdebski HISTORIA MYŚLI POLITYCZNEJ I PRAWNEJ, wyd. 5 Podręczniki Prawnicze M. Lipska-Toumi HISTORIA USTROJU POLSKI DO 1939 R. – ĆWICZENIA Skrypty Becka T. Maciejewski HISTORIA POWSZECHNA USTROJU I PRAWA, wyd. 5 Studia prawnicze www.ksiegarnia.beck.pl Rafał Golat Historia państwa i prawa Polski testy • tablice 2. wydanie zaktualizowane i poprawione Wydawnictwo C.H.BECK Warszawa 2015 Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7104-7 ISBN e-book 978-83-255-7105-4 Spis treści Spis treści Wprowadzenie _____________________________________________________ IX Część A. Testy Rozdział 1. Ustrój Polski 3 średniowiecznej _____________ 3 Test 1 _______________________ Test 2 _______________________ 6 Test 3 _______________________ 10 Test 4 _______________________ 13 Rozdział 2. Prawo Polski średniowiecznej ____________ 17 Test 5 _______________________ 17 Test 6 _______________________ 20 Test 7 _______________________ 24 Test 8 _______________________ 28 Rozdział 3. Ustrój Rzeczypospo- litej szlacheckiej ____________ 32 Test 9 _______________________ 32 Test 10 ______________________ 35 Test 11 ______________________ 39 Test 12 ______________________ 42 Test 13 ______________________ 45 Test 14 ______________________ 49 Test 15 ______________________ 52 Test 16 ______________________ 55 Test 17 ______________________ 59 Test 18 ______________________ 62 Rozdział 4. Prawo Rzeczypospo- litej szlacheckiej ____________ 67 Test 19 ______________________ 67 Test 20 ______________________ 70 Odpowiedzi do testu 1 __________ 180 Odpowiedzi do testu 2 __________ 180 Odpowiedzi do testu 3 __________ 180 Odpowiedzi do testu 4 __________ 180 Odpowiedzi do testu 5 __________ 181 Odpowiedzi do testu 6 __________ 181 Odpowiedzi do testu 7 __________ 181 Odpowiedzi do testu 8 __________ 181 Odpowiedzi do testu 9 __________ 182 Odpowiedzi do testu 10 _________ 182 Odpowiedzi do testu 11 _________ 182 Odpowiedzi do testu 12 _________ 182 Odpowiedzi do testu 13 _________ 183 Odpowiedzi do testu 14 _________ 183 Odpowiedzi do testu 15 _________ 183 Odpowiedzi do testu 16 _________ 183 Odpowiedzi do testu 17 _________ 184 Odpowiedzi do testu 18 _________ 184 Odpowiedzi do testu 19 _________ 184 Odpowiedzi do testu 20 _________ 184 V Spis treści Test 21 ______________________ 74 Test 22 ______________________ 77 Test 23 ______________________ 81 Rozdział 5. Ustrój ziem polskich pod zaborami _______________ 84 Test 24 ______________________ 84 Test 25 ______________________ 87 Test 26 ______________________ 91 Test 27 _____________________ 94 Test 28 ______________________ 98 Test 29 ______________________ 102 Test 30 ______________________ 105 Test 31 ______________________ 109 Rozdział 6. Prawo na ziemiach polskich pod zaborami ______ 113 Test 32 ______________________ 113 Test 33 ______________________ 116 Test 34 ______________________ 120 Rozdział 7. Ustrój II Rzeczypos- politej _____________________ 124 Test 35 ______________________ 124 Test 36 ______________________ 127 Test 37 ______________________ 131 Test 38 ______________________ 134 Test 39 ______________________ 138 Test 40 ______________________ 141 Test 41 ______________________ 145 Test 42 ______________________ 148 Rozdział 8. Prawo II Rzeczypos- politej _____________________ 152 Test 43 ______________________ 152 Test 44 ______________________ 155 Rozdział 9. Ustrój i prawo na ziemiach polskich podczas II wojny światowej oraz w pierwszych latach po jej zakończeniu ________________ 160 Test 45 ______________________ 160 Test 46 _____________________ 164 Test 47 ______________________ 168 Test 48 ______________________ 172 Test 49 ______________________ 176 VI Odpowiedzi do testu 21 _________ 185 Odpowiedzi do testu 22 _________ 185 Odpowiedzi do testu 23 _________ 185 Odpowiedzi do testu 24 _________ 185 Odpowiedzi do testu 25 _________ 186 Odpowiedzi do testu 26 _________ 186 Odpowiedzi do testu 27 _________ 186 Odpowiedzi do testu 28 _________ 186 Odpowiedzi do testu 29 _________ 187 Odpowiedzi do testu 30 _________ 187 Odpowiedzi do testu 31 _________ 187 Odpowiedzi do testu 32 _________ 188 Odpowiedzi do testu 33 _________ 188 Odpowiedzi do testu 34 _________ 188 Odpowiedzi do testu 35 _________ 188 Odpowiedzi do testu 36 _________ 189 Odpowiedzi do testu 37 _________ 189 Odpowiedzi do testu 38 _________ 189 Odpowiedzi do testu 39 _________ 189 Odpowiedzi do testu 40 _________ 190 Odpowiedzi do testu 41 _________ 190 Odpowiedzi do testu 42 _________ 190 Odpowiedzi do testu 43 _________ 190 Odpowiedzi do testu 44 _________ 191 Odpowiedzi do testu 45 _________ 191 Odpowiedzi do testu 46 _________ 191 Odpowiedzi do testu 47 _________ 191 Odpowiedzi do testu 48 _________ 192 Odpowiedzi do testu 49 _________ 192 Spis treści Część B. Tablice Tabl. 1. Status monarchy (króla) w Polsce przedrozbiorowej ______________ 195 Tabl. 2. Kształtowanie się stanów w Polsce przedrozbiorowej _____________ 196 Tabl. 3. Źródła prawa w Polsce przedrozbiorowej _______________________ 198 Tabl. 4. Władza uchwałodawcza w Polsce przedrozbiorowej _____________ 199 Tabl. 5. Administracja (urzędy) centralna w Polsce przedrozbiorowej ______ 201 Tabl. 6. Administracja (urzędy) lokalna w Polsce przedrozbiorowej _______ 202 Tabl. 7. Sądownictwo w Polsce przedrozbiorowej _______________________ 204 Tabl. 8. Źródła prawa na ziemiach polskich pod zaborami _______________ 206 Tabl. 9. Organy władzy ustawodawczej na ziemiach polskich pod zaborami _ 208 Tabl. 10. Administracja (urzędy) centralna na ziemiach polskich pod zaborami ___________________________________________________ 210 Tabl. 11. Administracja (urzędy) lokalna na ziemiach polskich pod zaborami __ 212 Tabl. 12. Organizacja sądów na ziemiach polskich pod zaborami ___________ 214 Tabl. 13. Status prawny ludności chłopskiej na ziemiach polskich pod zaborami ___________________________________________________ 215 Tabl. 14. Źródła prawa w II Rzeczypospolitej ____________________________ 216 Tabl. 15. Organy władzy ustawodawczej w II Rzeczypospolitej ____________ 217 Tabl. 16. Organy administracji centralnej w II Rzeczypospolitej ____________ 218 Tabl. 17. Organy administracji terytorialnej w II Rzeczypospolitej __________ 219 Tabl. 18. Sądownictwo w II Rzeczypospolitej ____________________________ 221 Tabl. 19. Podstawowe jednostki podziału terytorialnego ziem polskich _____ 222 Tabl. 20. Akty konstytucyjne na ziemiach polskich (do 1939 r.) _____________ 223 Indeks rzeczowy _____________________________________________________ 227 VII Wprowadzenie Rozdział Zawarty w niniejszej publikacji zestaw pytań testowych z historii państwa i pra- wa Polski jest przeznaczony dla studentów pierwszego roku studiów prawniczych na wydziałach prawa i administracji. Stanowi on w zamierzeniu autora pomoc w przygotowaniu się do egzaminu końcowego z historii państwa i prawa Polski, stanowiącej jeden z objętych programem nauczania przedmiotów wykładowych. Pytania testowe zestawione zostały w układzie chronologicznym, w podziale na kilka okresów, odpowiadających poszczególnym epokom ustrojowym w historii ziem polskich oraz z uwzględnieniem zarysowanego w tytule przedmiotu dwupo- działu na historię państwa (ustroju) oraz historię prawa (rozwiązań prawnych, obo- wiązujących na ziemiach polskich na przestrzeni dziejów). Pytania testowe mają zróżnicowany charakter. W większości przypadków są to typowe pytania testowe, zbudowane na zasadzie zestawienia kilku odpowiedzi do wyboru. Niektóre z pytań mają jednak odmienną konstrukcję i odpowiedź na nie wymaga wypełnienia zaznaczonych odpowiednio, wolnych miejsc, z reguły po- przez uszczegółowienie (wyliczenie) zagadnienia, którego dane pytanie dotyczy. W przypadku pytań pierwszego rodzaju przyjęta została zasada, że prawidłowa jest tylko jedna z czterech zestawionych pod pytaniem opcji, wobec czego odpo- wiedź na pytanie polega na zakreśleniu (zaznaczeniu) tylko jednej z nich. Pytania zróżnicowane zostały pod względem skali trudności. Część z nich wy- maga szczegółowego przeanalizowania podręcznikowego materiału, część zaś po- zwala na zakreślenie prawidłowej opcji dzięki odpowiednim skojarzeniom, mając w założeniu skłonić osoby udzielające odpowiedzi do skorzystania z ogólnej wie- dzy i rozumowej analizy opanowywanego materiału. W celu sprawdzenia prawidłowości udzielanych odpowiedzi na poszczególne pytania, na końcu opracowania zamieszczone zostało w odpowiedniej kolejności zestawienie ich rozwiązań. Warszawa, styczeń 2015 r. Autor IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Historia państwa i prawa Polski
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: