Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00529 008271 13452025 na godz. na dobę w sumie
Historia ustroju i prawa sądowego Polski. Wydanie 5 - ebook/pdf
Historia ustroju i prawa sądowego Polski. Wydanie 5 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 487
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9831-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu.

W podręczniku 'Historia ustroju i prawa sadowego Polski' omówione są zasady ustrojowe, źródła i system prawa:

Piąte wydanie rozszerzone zostało o zagadnienia dotyczące sądownictwa administracyjnego i kompetencyjnego. Opracowanie zawiera także elementy historii administracji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tadeusz Maciejewski Historia ustroju i prawa sądowego Polski 5. wydanie PODRĘCZNIKI PRAWNICZE T. Maciejewski • Historia ustroju i prawa sądowego Polski W sprzedaży: T. Maciejewski HISTORIA POLSKIEJ MYŚLI ADMINISTRACYJNEJ DO 1918 R. Podręczniki Prawnicze T. Maciejewski HISTORIA POWSZECHNA USTROJU I PRAWA, wyd. 5 Studia Prawnicze H. Izdebski HISTORIA MYŚLI POLITYCZNEJ I PRAWNEJ, wyd. 5 Podręczniki Prawnicze W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka PRAWO RZYMSKIE. INSTYTUCJE, wyd. 6 Podręczniki Prawnicze Pod red. E. Kundery, M. Maciejewskiego LEKSYKON MYŚLICIELI POLITYCZNYCH I PRAWNYCH, wyd. 3 Inne Pod red. J. Zajadło, K. Zeidler LEKSYKON WSPÓŁCZESNEJ TEORII I FILOZOFII PRAWA, wyd. 2 Inne Pod red. T. Maciejewskiego LEKSYKON HISTORII PRAWA I USTROJU Inne Tadeusz Maciejewski profesor zw. doktor habilitowany Uniwersytet Gdański Historia ustroju i prawa sądowego Polski 5. wydanie zmienione WYDAWNICTWO C. H.BECK WARSZAWA 2017 Wydawca: Aneta Flisek Ilustracje pochodzą ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TiM-Print, Warszawa Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-9830-3 ISBN e-book 978-83-255-9831-0 Wnuczce Malenie Spis treści Wykaz literatury ................................................................................................................ XIX Wstęp   ................................................................................................................................. XXI Rozdział I. Ustrój dawnej Polski (do 1795 r.) ............................................................ 1 1 § 1.  Monarchia patrymonialna  ................................................................................... 1 I. Powstanie państwa polskiego  .................................................................... 1 1.  Ustrój rodowo-plemienny i jego rozpad  ............................................... 2 2.  Początki państwowości polskiej  ............................................................ 3 3.  Patrymonialny charakter państwa  ......................................................... 3 II. Ustrój polityczny  ........................................................................................ 3 1. Monarcha ............................................................................................... 5 2.  Administracja państwa  .......................................................................... 7 3.  Organy współrządzące  ........................................................................... 8 III. Sądownictwo  .............................................................................................. 8 1.  Sądy państwowe  .................................................................................... 8 2.  Sądy kościelne  ....................................................................................... 3.  Sądy prawa niemieckiego  ..................................................................... 9 4.  Sądy dominialne  .................................................................................... 10 IV. Organizacja Kościoła  ................................................................................. 11 1. Chrzest Polski ........................................................................................ 11 2.  Polska prowincja kościelna  ................................................................... 11 3.  Struktura wewnętrzna Kościoła  ............................................................ 11 4.  Stosunek Kościoła do władzy świeckiej  .............................................. 12 V. Ustrój społeczny  ......................................................................................... 12 1. Rycerstwo ............................................................................................... 12 2.  Duchowieństwo ...................................................................................... 14 3.  Mieszczaństwo  ....................................................................................... 15 4.  Chłopstwo  .............................................................................................. 19 § 2. Monarchia stanowa (1320–1454) ....................................................................... 21 I. Korona Królestwa Polskiego  ..................................................................... 22 II. Organizacja i prawa stanów ....................................................................... 22 1. Szlachta .................................................................................................. 22 2.  Duchowieństwo ...................................................................................... 24 3.  Mieszczaństwo  ....................................................................................... 25 4.  Chłopstwo  .............................................................................................. 26 III. Ustrój polityczny  ........................................................................................ 26 1.  Władza królewska  ................................................................................. 26 2.  Urzędy centralne  .................................................................................... 27 3.  Urzędy lokalne  ....................................................................................... 28 VIII 4.  Kształtowanie się reprezentacji stanowej  ............................................. 29 IV. Inne ziemie  ................................................................................................. 30 1.  Wielkie Księstwo Litewskie. Unie polsko-litewskie  ............................ 30 2.  Śląsk (do 1526 r.)  .................................................................................. 32 3.  Pomorze Zachodnie (do 1478 r.)  .......................................................... 33 4.  Prusy. Państwo zakonne  ........................................................................ 35 5. Mazowsze .............................................................................................. 37 6.  Ruś Halicka  ........................................................................................... 37 V. Sądownictwo  .............................................................................................. 38 1.  Sąd królewski  ........................................................................................ 38 2.  Sądy szlacheckie  .................................................................................... 38 VI. Organizacja Kościoła  ................................................................................. 40 1.  Kościół katolicki  .................................................................................... 40 2.  Kościół prawosławny  ............................................................................ 40 § 3.  Rzeczpospolita szlachecka (1454–1764)  ............................................................ 41 I. Charakterystyka ustroju państwa  ............................................................... 41 II. Terytorium i ludność  .................................................................................. 42 III. Stany ........................................................................................................... 43 1. Szlachta .................................................................................................. 43 2. Mieszczanie ............................................................................................ 44 3.  Chłopstwo  .............................................................................................. 46 IV. Kościół i duchowieństwo  ........................................................................... 47 1.  Kościół rzymskokatolicki  ...................................................................... 47 2.  Kościół prawosławny  ............................................................................ 47 3.  Kościoły protestanckie  .......................................................................... 48 4.  Wolność wyznania  ................................................................................. 48 5.  Kontrreformacja  ..................................................................................... 49 V. Monarcha .................................................................................................... 50 1.  Władza królewska  ................................................................................. 50 2. Elekcje .................................................................................................... 51 3. Pacta conventa i artykuły henrykowskie  ............................................. 52 VI. Sejm walny  ................................................................................................. 52 1.  Organizacja  ............................................................................................ 52 2.  Kompetencje  .......................................................................................... 53 3.  Obrady, głosowanie i uchwały  .............................................................. 54 4. Senatorowie rezydenci ........................................................................... 55 VII. Sejmiki  ........................................................................................................ 55 VIII. Konfederacje i rokosze  .............................................................................. 56 IX. Urzędy centralne i lokalne  ......................................................................... 57 X. Unie państwowe  ......................................................................................... 57 1.  Unia polsko-litewska w Lublinie (1569)  .............................................. 57 2.  Unia Rzeczypospolitej z Saksonią  ........................................................ 58 XI. Odrębności ustrojowe, inkorporacje i lenna  ............................................. 58 1.  Prusy Królewskie  ................................................................................... 58 2. Mazowsze .............................................................................................. 61 3.  Księstwa oświęcimskie i zatorskie  ....................................................... 61 4.  Prusy Książęce  ....................................................................................... 61 5.  Inflanty i Kurlandia  ............................................................................... 62 6.  Lębork i Bytów  ..................................................................................... 62 Spis treści IX XII. Sądownictwo  .............................................................................................. 63 1.  Sądy centralne  ....................................................................................... 63 2.  Pozostałe sądy  ....................................................................................... 65 § 4.  Początki monarchii konstytucyjnej (1764–1795)  .............................................. 66 I. Reformy sejmu z lat 1764–1766  ............................................................... 67 1.  Reformy sejmowania  ............................................................................. 67 2.  Komisje Skarbowa i Wojskowa  ............................................................ 68 II. Reformy sejmu delegacyjnego z lat 1767–1768  ....................................... 69 III. Reformy sejmu delegacyjnego z lat 1773–1776  ....................................... 70 1.  Rada Nieustająca  ................................................................................... 70 2.  Komisja Edukacji Narodowej  ............................................................... 71 IV. Reformy Sejmu Czteroletniego  ................................................................. 72 1. Stronnictwa ............................................................................................ 72 2.  Przygotowanie i uchwalenie Konstytucji 3 Maja  ................................ 73 3.  Ustrój społeczny  .................................................................................... 74 4.  Ustrój polityczny  ................................................................................... 75 V. Konfederacja targowicka (1792) i grodzieńska (1793)  ............................ 80 VI. Insurekcja kościuszkowska (1794)  ............................................................ 81 1.  Władze powstania  .................................................................................. 81 2.  Reformy chłopskie  ................................................................................. 82 3.  Sądownictwo  .......................................................................................... 82 VII. Rozbiory. Terytoria i ludność  .................................................................... 83 Rozdział II. Prawo dawnej Polski (do 1795 r.) ........................................................... 85 § 1.  Źródła prawa w okresie średniowiecza .............................................................. 85 I. Pojęcie źródeł prawa  .................................................................................. 85 II. Cechy charakterystyczne systemu i źródeł prawa średniowiecznego  ...... 86 1.  Dominacja prawa zwyczajowego  .......................................................... 86 2.  Partykularyzm prawa  ............................................................................. 86 3.  Stanowość prawa  ................................................................................... 87 4.  Kazuistyka prawa  .................................................................................. 88 5.  Systematyka prawa  ................................................................................ 88 III. Źródła historiograficzne  ............................................................................. 89 IV. Księgi uposażeń  ......................................................................................... 89 V. Dokumenty  ................................................................................................. 90 VI. Prawo polskie – prawo ziemskie  ............................................................... 90 1.  Spisy prawa zwyczajowego  .................................................................. 90 2. Prawo stanowione .................................................................................. 91 3.  Uchwały sejmów i sejmików  ................................................................ 93 4.  Księgi sądowe  ........................................................................................ 93 VII. Prawo kanoniczne ...................................................................................... 93 VIII. Prawo miejskie  ........................................................................................... 95 1. Prawo zwyczajowe ................................................................................ 95 2. Wilkierze ................................................................................................ 97 3.  Pouczenia prawne i ortyle  ..................................................................... 97 4.  Przywileje miejskie  ............................................................................... 98 5.  Księgi miejskie (ławnicze i radzieckie) ................................................ 98 IX. Prawo wiejskie ........................................................................................... 98 § 2.  Źródła prawa w czasach nowożytnych  .............................................................. 99 Spis treści X I. Prawo ziemskie koronne  ............................................................................ 100 1. Prawo stanowione .................................................................................. 100 2.  Statut Jana Łaskiego (1506)  .................................................................. 102 3.  Kodyfikacja prawa  ................................................................................. 102 4.  Kodyfikacje i zbiory prywatne  .............................................................. 105 5. Metryka koronna ................................................................................... 107 6.  Księgi sądowe  ........................................................................................ 107 7.  Literatura prawnicza  .............................................................................. 107 II. Prawo partykularne na innych obszarach Rzeczypospolitej  ..................... 108 1.  Prawo mazowieckie  ............................................................................... 108 2.  Prawo Prus Królewskich  ....................................................................... 108 3. Prawo litewskie ..................................................................................... 109 III. Prawo kanoniczne ...................................................................................... 110 1.  Prawo powszechne  ................................................................................ 110 2.  Statuty prowincjonalne  .......................................................................... 111 IV. Prawo miejskie  ........................................................................................... 111 1. Prawo zwyczajowe ................................................................................ 111 2. Prawo stanowione .................................................................................. 113 3.  Literatura prawnicza  .............................................................................. 114 4.  Inne źródła prawa miejskiego  ............................................................... 114 V. Prawo wiejskie ........................................................................................... 115 VI. Prawa szczególne  ....................................................................................... 116 1.  Prawo górnicze  ...................................................................................... 116 2. Prawo bartne .......................................................................................... 117 3. Prawo wekslowe .................................................................................... 117 4. Prawo wojskowe .................................................................................... 117 5.  Prawo morskie  ....................................................................................... 118 VII. Prawo rzymskie  .......................................................................................... 118 § 3.  Prawo prywatne  .................................................................................................. 119 I. Prawo osobowe, małżeńskie i rodzinne  .................................................... 120 1. Prawo osobowe ...................................................................................... 120 2.  Prawo małżeńskie  .................................................................................. 124 3. Prawo rodzinne ...................................................................................... 128 II. Prawo rzeczowe ......................................................................................... 130 1.  Pojęcie rzeczy i ich podział  .................................................................. 130 2.  Posiadanie i jego ochrona  ..................................................................... 130 3.  Własność  ................................................................................................ 132 4.  Formy własności  .................................................................................... 132 5.  Ograniczenia własności  ......................................................................... 134 6.  Nabycie własności  ................................................................................. 135 7.  Utrata własności  .................................................................................... 136 8.  Ograniczone prawa rzeczowe  ............................................................... 137 III. Prawo spadkowe  ......................................................................................... 139 1.  Dziedziczenie beztestamentowe  ............................................................ 139 2.  Dziedziczenie testamentowe  ................................................................. 142 IV. Prawo zobowiązań  ..................................................................................... 144 1.  Powstanie zobowiązań  ........................................................................... 144 2.  Sposoby utwierdzania i umacniania umów  .......................................... 145 3.  Wygaśnięcie zobowiązań  ....................................................................... 147 Spis treści XI 4.  Odpowiedzialność z tytułu zobowiązań  ............................................... 147 5.  Rodzaje umów  ....................................................................................... 147 § 4. Prawo karne ........................................................................................................ 150 I. Przestępstwo  ............................................................................................... 151 1.  Pojęcie  .................................................................................................... 151 2.  Terminologia  .......................................................................................... 151 3.  Podstawy odpowiedzialności  ................................................................. 152 4.  Rodzaje odpowiedzialności  ................................................................... 153 5.  Przyczyny ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność .............. 154 6.  Okoliczności ograniczające lub wyłączające karalność  ....................... 155 7.  Formy udziału w przestępstwie  ............................................................ 157 8.  Podział przestępstw  ............................................................................... 158 9.  Rodzaje przestępstw  .............................................................................. 160 II. Kara  ............................................................................................................ 163 1.  Pojęcie i racjonalizacja kary  ................................................................. 163 2.  Zasady wymiaru kary  ............................................................................ 164 3. Rodzaje kar ............................................................................................ 165 § 5.  Postępowanie sądowe  ......................................................................................... 171 I. Proces ziemski  ............................................................................................ 171 1.  Zasady  .................................................................................................... 171 2.  Strony procesowe i ich zastępcy  .......................................................... 172 3.  Właściwość sądowa  ............................................................................... 173 4.  Przewód sądowy  .................................................................................... 173 5.  Postępowanie egzekucyjne  .................................................................... 180 6.  Odrębności procesu ziemskiego w sprawach karnych  ......................... 181 II. Proces miejski  ............................................................................................ 181 1.  Proces skargowy  .................................................................................... 182 2. Proces inkwizycyjny .............................................................................. 184 III. Proces wiejski ............................................................................................. 186 IV. Procesy specjalne  ....................................................................................... 187 1. Proces o czary ....................................................................................... 187 2. Proces wojskowy ................................................................................... 188 3.  Inne postępowania specjalne  ................................................................. 188 4.  Postępowania zapobiegawcze  ............................................................... 190 Rozdział III. Ustrój ziem polskich pod zaborami (do 1918 r.) ................................ 192 § 1.  Ziemie polskie w pierwszym okresie zaborów  ................................................. 192 I. Zabór rosyjski  ............................................................................................. 192 1.  Ustrój społeczny  .................................................................................... 192 2.  Organizacja władz  ................................................................................. 193 3.  Sądownictwo  .......................................................................................... 193 II. Zabór pruski  ............................................................................................... 193 1.  Ustrój społeczny  .................................................................................... 193 2.  Ustrój administracyjny  .......................................................................... 194 3.  Sądownictwo  .......................................................................................... 195 III. Zabór austriacki  .......................................................................................... 195 1.  Ustrój społeczny  .................................................................................... 195 2.  Ustrój polityczny  ................................................................................... 196 3.  Sądownictwo  .......................................................................................... 197 Spis treści XII § 2.  Napoleońskie Wolne Miasto Gdańsk (1807–1813)  ........................................... 198 I. Utworzenie i likwidacja Wolnego Miasta Gdańska  .................................. 199 II. Ustrój polityczny  ........................................................................................ 199 1.  Zasady ustrojowe i projekty konstytucji  .............................................. 199 2.  Urząd gubernatora i podległe mu agendy  ............................................ 200 3.  Administracja centralna  ......................................................................... 201 4.  Administracja lokalna  ............................................................................ 202 III. Sądownictwo  .............................................................................................. 202 § 3.  Księstwo Warszawskie (1807–1815)  .................................................................. 203 I. Utworzenie, rozwój terytorialny i likwidacja Księstwa  Warszawskiego  ........................................................................................... 203 II. Ustrój polityczny  ........................................................................................ 204 1.  Konstytucja  ............................................................................................ 204 2. Monarcha ............................................................................................... 205 3.  Sejm  ....................................................................................................... 205 4. Rada Stanu ............................................................................................. 206 5. Ministrowie i Rada Ministrów .............................................................. 207 6.  Administracja terytorialna i samorząd  .................................................. 208 III. Ustrój społeczny  ......................................................................................... 209 IV. Sądownictwo  .............................................................................................. 210 1.  Zasady organizacji  ................................................................................. 210 2.  Sądownictwo cywilne  ............................................................................ 211 3.  Sądownictwo karne  ............................................................................... 211 4.  Sąd kasacyjny  ........................................................................................ 212 5.  Sądownictwo administracyjne  ............................................................... 212 6.  Sądownictwo kompetencyjne  ................................................................ 212 § 4.  Królestwo Polskie (1815–1915)  ......................................................................... 213 I. Powstanie Królestwa Polskiego i jego konstytucja  .................................. 213 II. Ustrój polityczny  ........................................................................................ 214 1.  Król  ........................................................................................................ 214 2.  Namiestnik  ............................................................................................. 215 3.  Rada Stanu (Zgromadzenie Ogólne i Rada Administracyjna)  ............ 216 4.  Komisje rządowe  ................................................................................... 217 5.  Sejm  ....................................................................................................... 218 6.  Administracja terytorialna. Samorząd  ................................................... 220 III. Ustrój społeczny. Ograniczenia praw i wolności obywatelskich  ............. 222 IV. Sądownictwo  .............................................................................................. 224 § 5.  Zabór pruski (1815–1914)  .................................................................................. 225 I. Status prawny Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Odrębności  ustrojowe .................................................................................................... 226 II. Organizacja administracji  ........................................................................... 227 1.  Podział administracyjny  ........................................................................ 227 2.  Samorząd terytorialny  ........................................................................... 228 III. Ustrój społeczny  ......................................................................................... 230 1.  Zmiany w położeniu prawnym stanów  ................................................ 230 2.  Ograniczenie praw i wolności obywatelskich ludności polskiej  ......... 231 IV. Sądownictwo  .............................................................................................. 232 1.  Sądownictwo powszechne  ..................................................................... 232 2.  Sądownictwo administracyjne  ............................................................... 233 Spis treści XIII § 6.  Wolne Miasto Kraków (1815–1846)  .................................................................. 233 I. Powstanie i upadek Rzeczypospolitej Krakowskiej .................................. 234 II. Ustrój polityczny  ........................................................................................ 234 1.  Władze naczelne  .................................................................................... 234 2.  Administracja terytorialna  ..................................................................... 235 III. Ustrój społeczny  ......................................................................................... 236 IV. Sądownictwo  .............................................................................................. 236 § 7.  Zabór austriacki (1809–1914)  ............................................................................ 237 I. Ustrój Galicji w latach 1809–1861  ........................................................... 238 II. Autonomia Galicji (od 1861 r.). Ustrój polityczny  .................................. 239 1.  Władze krajowe  ..................................................................................... 239 2.  Samorząd terytorialny  ........................................................................... 240 3.  Władze rządowe  .................................................................................... 241 4.  Administracja szkolnictwa  .................................................................... 241 III. Prawa obywatelskie .................................................................................... 242 IV. Sądownictwo  .............................................................................................. 242 § 8.  Ziemie polskie w latach I wojny światowej  ...................................................... 243 I. Orientacje polityczne  ................................................................................. 244 II. Polityka mocarstw wobec sprawy polskiej  ............................................... 245 1.  Stosunek państw centralnych do sprawy polskiej  ................................ 245 2.  Kwestia polska w polityce Rosji carskiej, rewolucji lutowej  i październikowej  ................................................................................... 247 3.  Rozwiązanie sprawy polskiej przez mocarstwa zachodnie  ................. 248 Rozdział IV. Prawo na ziemiach polskich pod zaborami (do 1918 r.) ..................... 249 § 1.  Źródła prawa  ....................................................................................................... 249 I. Prawo cywilne ............................................................................................ 250 1.  Zabór pruski  ........................................................................................... 250 2.  Zabór austriacki  ..................................................................................... 250 3.  Księstwo Warszawskie  .......................................................................... 251 4.  Królestwo Polskie  .................................................................................. 252 II. Prawo handlowe ......................................................................................... 252 1.  Zabór pruski  ........................................................................................... 252 2.  Zabór austriacki  ..................................................................................... 253 3.  Księstwo Warszawskie i Królestwo Polskie  ......................................... 253 III. Prawo pracy  ................................................................................................ 253 1.  Zabór pruski  ........................................................................................... 253 2.  Zabór austriacki  ..................................................................................... 254 3.  Królestwo Polskie  .................................................................................. 254 IV. Prawo karne ................................................................................................ 254 1.  Zabór pruski  ........................................................................................... 254 2.  Zabór austriacki  ..................................................................................... 255 3.  Księstwo Warszawskie i Królestwo Polskie  ......................................... 255 V. Postępowanie cywilne  ................................................................................ 257 1.  Zabór pruski  ........................................................................................... 257 2.  Zabór austriacki  ..................................................................................... 257 3.  Księstwo Warszawskie i Królestwo Polskie  ......................................... 258 VI. Postępowanie karne  .................................................................................... 258 1.  Zabór pruski  ........................................................................................... 258 Spis treści XIV 2.  Zabór austriacki  ..................................................................................... 259 3.  Księstwo Warszawskie i Królestwo Polskie  ......................................... 260 § 2. Prawo cywilne ..................................................................................................... 261 I. Prawo osobowe, małżeńskie, rodzinne i opiekuńcze  ............................... 261 1. Prawo osobowe ...................................................................................... 261 2.  Prawo małżeńskie  .................................................................................. 262 3. Prawo rodzinne ...................................................................................... 264 4.  Opieka  .................................................................................................... 265 II. Prawo rzeczowe ......................................................................................... 265 1.  Własność  ................................................................................................ 265 2.  Prawo hipoteczne  ................................................................................... 266 III. Prawo spadkowe  ......................................................................................... 268 1.  Zagadnienia ogólne  ............................................................................... 268 2.  Dziedziczenie testamentowe  ................................................................. 269 3. Dziedziczenie ustawowe ....................................................................... 270 4.  Dziedziczenie kontraktowe (umowne)  .................................................. 271 IV. Prawo zobowiązań  ..................................................................................... 271 1.  Źródła zobowiązań. Umowy  ................................................................. 271 2.  Odpowiedzialność cywilna  .................................................................... 272 V. Dziedziny prawa wyodrębnione z prawa cywilnego  ................................ 273 1. Prawo handlowe .................................................................................... 273 2.  Prawo pracy  ........................................................................................... 275 § 3. Prawo karne ........................................................................................................ 278 I. Doktryny prawa karnego  ........................................................................... 278 1.  Humanitaryzm ........................................................................................ 278 2.  Szkoła klasyczna  ................................................................................... 279 3.  Szkoły pozytywistyczne  ........................................................................ 279 II. Zagadnienia ogólne. Obowiązywanie ustawy karnej  ................................ 280 III. Przestępstwo  ............................................................................................... 281 1.  Pojęcie przestępstwa  .............................................................................. 281 2.  Podział przestępstw  ............................................................................... 281 3.  Odpowiedzialność  .................................................................................. 282 IV. Kara  ............................................................................................................ 284 1.  Określenie i podział kar  ........................................................................ 284 2. Rodzaje kar ............................................................................................ 284 § 4.  Postępowanie sądowe  ......................................................................................... 287 I. Proces cywilny ........................................................................................... 287 1.  Powszechny proces cywilny  ................................................................. 287 2.  Współczesny proces cywilny  ................................................................ 289 II. Proces karny ............................................................................................... 290 1. Proces inkwizycyjny .............................................................................. 290 2.  Proces mieszany  .................................................................................... 291 Rozdział V. Ustrój II Rzeczypospolitej i w okresie II wojny światowej .................. 293 § 1.  II Rzeczpospolita (1918–1939)  .......................................................................... 293 I. Ustrój polityczny w latach 1918–1921  ..................................................... 293 1.  Utworzenie centralnego ośrodka władzy państwowej  ......................... 293 2.  Mała konstytucja (20.2.1919 r.)  ............................................................ 295 3.  Ukształtowanie granic państwa  ............................................................. 296 Spis treści XV II. Ustrój polityczny w latach 1921–1926  ..................................................... 298 1.  Konstytucja marcowa (17.3.1921 r.)  ..................................................... 298 2.  Funkcjonowanie systemu politycznego  ................................................ 301 III. Ustrój polityczny w latach 1926–1935  ..................................................... 303 IV. Ustrój polityczny w latach 1935–1939  ..................................................... 304 1.  Konstytucja kwietniowa (23.4.1935 r.)  ................................................. 304 2.  Funkcjonowanie systemu  ...................................................................... 308 V. Administracja II Rzeczypospolitej ............................................................. 308 1.  Administracja centralna  ......................................................................... 308 2.  Administracja ogólna (zespolona) ......................................................... 309 3.  Administracja specjalna (niezespolona)  ................................................ 311 4.  Samorząd ................................................................................................ 312 5.  Sądownictwo administracyjne  ............................................................... 317 VI. Organizacja wymiaru sprawiedliwości  ...................................................... 318 1.  Zasady przewodnie sądownictwa  .......................................................... 318 2.  Sądy powszechne  ................................................................................... 319 3.  Sądy szczególne  ..................................................................................... 320 4.  Inne organy wymiaru sprawiedliwości  ................................................. 320 VII. Związki wyznaniowe  ................................................................................. 321 1.  Kościół katolicki  .................................................................................... 321 2.  Związki wyznaniowe mniejszości religijnych  ...................................... 322 § 2.  Litwa Środkowa (1920–1922)  ............................................................................ 323 I. Geneza, obszar, ludność  ............................................................................. 323 II. Sejm wileński  ............................................................................................. 324 III. Władza wykonawcza  .................................................................................. 324 1.  Naczelny Dowódca Wojsk Litwy Środkowej  ....................................... 324 2.  Tymczasowa Komisja Rządząca (TKR)  ............................................... 325 3.  Administracja terytorialna i samorząd Litwy Środkowej  .................... 326 IV. Sądownictwo  .............................................................................................. 327 § 3.  Wersalskie Wolne Miasto Gdańsk (1920–1939)  ................................................ 328 I. Geneza, terytorium i ludność  ..................................................................... 328 II. Ustrój polityczny Wolnego Miasta Gdańska  ............................................. 329 1.  Konstytucja  ............................................................................................ 329 2.  Władza ustawodawcza. Zgromadzenie Ludowe  ................................... 329 3.  Władza wykonawcza. Senat  .................................................................. 329 III. Sądownictwo  .............................................................................................. 330 IV. Prawa Polski w Wolnym Mieście Gdańsku  .............................................. 330 V. Uprawnienia Ligi Narodów i jej Wysokiego Komisarza  ......................... 332 § 4.  Ustrój państwa polskiego w okresie II wojny światowej (1939–1945)  ........... 332 I. Ustrój ziem okupowanych  ......................................................................... 332 1.  Układ Ribbentrop-Mołotow i jego konsekwencje ................................ 332 2.  Ziemie polskie pod okupacją niemiecką  .............................................. 333 3.  Ziemie polskie pod okupacją radziecką (do 1941 r.)  .......................... 335 4.  Organizacja sądownictwa państw okupacyjnych  ................................. 337 5.  Związki wyznaniowe  ............................................................................. 338 II. Władze polskie na emigracji  ..................................................................... 339 III. Polskie Państwo Podziemne  ...................................................................... 341 Spis treści XVI Rozdział VI. Prawo II Rzeczypospolitej i w okresie II wojny światowej ................ 344 § 1.  Źródła prawa  ....................................................................................................... 344 I. Źródła prawa w okresie II Rzeczypospolitej  ............................................ 344 1.  Stan prawny po odzyskaniu niepodległości  ......................................... 344 2.  Komisja Kodyfikacyjna  ......................................................................... 345 3.  Kodyfikacja prawa cywilnego, handlowego i postępowania  cywilnego  ............................................................................................... 346 4.  Kodyfikacja prawa karnego materialnego i postępowania karnego  .... 348 II. Źródła prawa na ziemiach polskich w okresie II wojny światowej  ........ 350 1.  Źródła prawa obowiązujące na obszarze okupacji niemieckiej ........... 350 2.  Źródła prawa obowiązujące na obszarze okupacji radzieckiej  ............ 351 3.  Źródła prawa stosowane w sądownictwie specjalnym Polskiego  Państwa Podziemnego  ........................................................................... 351 § 2.  Prawo cywilne i postępowanie cywilne  ............................................................. 352 I. Zagadnienia ogólne  .................................................................................... 352 II. Prawo osobowe, rodzinne i małżeńskie  .................................................... 353 III. Prawo rzeczowe ......................................................................................... 355 IV. Prawo spadkowe  ......................................................................................... 356 V. Prawo zobowiązań  ..................................................................................... 356 VI. Prawo handlowe ......................................................................................... 356 VII. Postępowanie cywilne  ................................................................................ 357 1.  Postępowanie sporne  ............................................................................. 357 2.  Postępowanie polubowne  ...................................................................... 358 3.  Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające  ...................................... 359 § 3.  Prawo karne materialne i postępowanie karne  .................................................. 359 I. Prawo karne materialne  ............................................................................. 359 1.  Zasady ogólne  ........................................................................................ 359 2.  Przestępstwo  .......................................................................................... 361 3.  Kara  ........................................................................................................ 361 II. Postępowanie karne  .................................................................................... 361 § 4.  Prawo pracy  ........................................................................................................ 362 I. Stosunek pracy  ........................................................................................... 363 II. Układy taryfowe i regulaminy pracy  ........................................................ 363 III. Ochrona prawna pracowników  .................................................................. 363 IV. Związki pracowników  ................................................................................ 364 V. Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy  ...................................... 364 VI. Ubezpieczenia społeczne  ........................................................................... 365 Rozdział VII. Ustrój w okresie władzy ludowej (1944–1989) .................................... 366 § 1.  Polska Ludowa (1944–1952)  .............................................................................. 366 I. Ustrój polityczny w okresie przejmowania władzy przez komunistów  (1944–1947) ................................................................................................ 366 1.  Budowa komunistycznego ośrodka władzy  .......................................... 366 2.  Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN)  ............................ 367 3.  Rząd Tymczasowy (RT) i Rząd Tymczasowy Jedności Narodowej  (RTJN) .................................................................................................... 368 4.  Referendum ludowe (1946) ................................................................... 369 5.  Wybory do Sejmu Ustawodawczego (1947)  ........................................ 370 6.  Granice, terytorium i ludność  ............................................................... 370 Spis treści XVII II. Ustrój polityczny małej konstytucji (19.2.1947 r.)  ................................... 371 1.  Uchwalenie małej konstytucji  ............................................................... 371 2.  Sejm Ustawodawczy  ............................................................................. 371 3. Prezydent RP ......................................................................................... 372 4.  Rada Państwa  ......................................................................................... 372 5. Rada Ministrów ..................................................................................... 372 6.  Administracja terytorialna  ..................................................................... 373 7.  Wymiar sprawiedliwości  ....................................................................... 373 8.  Prawa i obowiązki obywateli  ................................................................ 374 § 2.  Polska Rzeczpospolita Ludowa (1952–1989)  .................................................... 374 I. Konstytucja z 22.7.1952 r., jej zmiany i zasady  ...................................... 374 II. Naczelne organy władzy państwowej  ....................................................... 375 1.  Sejm  ....................................................................................................... 375 2.  Rada Państwa  ......................................................................................... 377 III. Najwyższa Izba Kontroli (NIK). Inne formy kontroli administracji  ....... 377 IV. Naczelne organy administracji państwowej. Rada Ministrów  ................. 378 V. Terenowe organy władzy i administracji państwowej  .............................. 379 VI. Wymiar sprawiedliwości  ............................................................................ 381 1.  Sądownictwo  .......................................................................................... 381 2.  Inne organy wymiaru sprawiedliwości  ................................................. 383 VII. Prawa, wolności i obowiązki obywatelskie  .............................................. 384 VIII. Związki wyznaniowe  ................................................................................. 385 Rozdział VIII. Prawo w okresie władzy ludowej (po 1944 r.) ................................... 388 § 1.  Źródła prawa  ....................................................................................................... 388 I. Zagadnienia ogólne  .................................................................................... 388 II. Prawo cywilne i postępowanie cywilne  .................................................... 389 1.  Zmiana stosunków własnościowych  ..................................................... 389 2.  Unifikacja prawa cywilnego  .................................................................. 390 3.  Kodyfikacja prawa cywilnego  ............................................................... 391 III. Prawo karne materialne i postępowanie karne  ......................................... 391 1.  Przepisy karne dla rozliczenia skutków wojny i zwalczania opozycji  politycznej  .............................................................................................. 391 2.  Przepisy karne chroniące ustrój władzy ludowej  ................................. 392 3.  Przepisy karne chroniące nowe stosunki społeczno-gospodarcze  ....... 392 4.  Kodyfikacja prawa karnego materialnego i postępowania karnego  .... 393 IV. Prawo pracy  ................................................................................................ 393 § 2.  Podstawowe zmiany w prawie  ........................................................................... 394 I. Prawo cywilne i postępowanie cywilne  .................................................... 394 1.  Prawo małżeńskie i rodzinne  ................................................................ 394 2. Prawo rzeczowe ..................................................................................... 396 3.  Prawo spadkowe  .................................................................................... 396 4.  Prawo zobowiązań  ................................................................................. 397 5.  Postępowanie cywilne  ........................................................................... 397 II. Prawo karne materialne i postępowanie karne  ......................................... 397 1.  Prawo karne materialne  ......................................................................... 397 2.  Postępowanie karne  ............................................................................... 399 III. Prawo pracy  ................................................................................................ 399 Spis treści XVIII Zestawienia ....................................................................................................................... 401 Władcy państwa polskiego  ................................................................................................ 402 Władcy państw zaborczych  ............................................................................................... 404 Sejmy, prezydenci i rządy II Rzeczypospolitej  ................................................................ 405 Sejmy, prezydenci i rządy Polski Ludowej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej  (1944–1989) .................................................................................................................. 407 Tabele .............................................................................................................................. 409 Tabela I .............................................................................................................................. 410 Tabela II ............................................................................................................................. 411 Tabela III. Podstawy ustroju rzeczypospolitej szlacheckiej (1454–1764)  ...................... 412 Tabela IV. Konstytucja 3 Maja 1791 r.  ............................................................................ 413 Tabela V. Ustrój Napoleońskiego Wolnego Miasta Gdańska (1807–1813)  .................... 414 Tabela VI. Konstytucja Księstwa Warszawskiego (22.7.1807 r.)  .................................... 415 Tabela VII. Konstytucja Królestwa Polskiego (27.11.1815 r.)  ........................................ 416 Tabela VIII. Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa (3.5.1815 r.)  ................................. 417 Tabela IX. Dekret z 22.11.1918 r. o najwyższej władzy reprezentacyjnej RP  ............... 418 Tabela X. Uchwała z 20.2.1919 r. (mała konstytucja)  .................................................... 419 Tabela XI. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (17.3.1921 r.)  ................................... 420 Tabela XII. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (23.4.1935 r.)  ................................. 421 Tabela XIII. Konstytucja Wolnego Miasta Gdańska (14.6.1922 r.)  ................................ 422 Tabela XIV. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej (1947–1952)  ........................................... 423 Tabela XV. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (22.7.1952 r.)  .................. 424 Tabela XVI. Struktura społeczna ludności Rzeczypospolitej ok. 1791 r.  ....................... 425 Tabela XVII.  Struktura społeczno-zawodowa ludności Polski w 1921 r.  (według spisu)  .............................................................................................................. 425 Tabela XVIII. Terytorium i ludność Polski (Rzeczypospolitej)  ...................................... 426 Tabela XIX. Najważniejsze urzędy centralne i nadworne rzeczypospolitej  szlacheckiej ................................................................................................................... 427 Tabela XX. Najważniejsze urzędy ziemskie i starościńskie rzeczypospolitej  szlacheckiej ................................................................................................................... 429 Tablice synchronistyczne dla historii ogólnej, ustroju i prawa Polski ..................... 431 Tablica I. Dawna Polska (do 1795 r.)
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Historia ustroju i prawa sądowego Polski. Wydanie 5
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: