Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00642 009050 11014412 na godz. na dobę w sumie
Homo iuridicus. Człowiek jako podmiot prawa publicznego - ebook/pdf
Homo iuridicus. Człowiek jako podmiot prawa publicznego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 547
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6132-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prawo (tekst prawny) wytwarza na swoje potrzeby abstrakcyjny i generalny obraz człowieka, nieprzekładający się na realne i pełne rozumienie człowieczeństwa. Mimo tego zainteresowanie państwa człowiekiem, a w konsekwencji tworzone przez państwo regulacje prawne, starają się uchwycić w formie normatywnej jego istotę (eidos). Ochrona przyrodzonej ludzkiej godności i autonomii może być skuteczna jedynie wtedy, gdy ich nosiciel istnieje dla prawa jako podmiot prawa - homo iuridicus. Obraz człowieka, a z nim model podmiotowości pozwalający się wyedukować z gałęzi prawa zaliczanych do prawa publicznego, jest szerszy i o wiele bardziej złożony niż ten proponowany przez prawo prywatne.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE HOMO IURIDICUS CZŁOWIEK JAKO PODMIOT PRAWA PUBLICZNEGO TATIANA  CHAUVIN Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE TATIANA CHAUVIN • HOMO IURIDICUS CZŁOWIEK JAKO PODMIOT PRAWA PUBLICZNEGO Polecamy nasze publikacje: EUROPEJSKA KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI Z WPROWADZENIEM, wyd. 3 Twoje Prawo Michał Hucał WOLNOŚĆ SUMIENIA I WYZNANIA W ORZECZNICTWIE EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA Monografie Prawnicze Michał Balcerzak, Sebastian Sykuna LEKSYKON OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA. 100 PODSTAWOWYCH POJĘĆ Leksykony Prawnicze www.ksiegarnia.beck.pl HOMO IURIDICUS CZŁOWIEK JAKO PODMIOT PRAWA PUBLICZNEGO TATIANA CHAUVIN WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Wydawca: Aneta Flisek Recenzent wydawniczy: prof. dr hab. Tomasz Stawecki Publikacja dofinansowana ze środków Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6131-4 ISBN e-book 978-83-255-6132-1 Spis treści Wykaz skrótów .............................................................................................................. . XI Bibliografia .................................................................................................................... . XIII Część I. Prawo jako porządek budowany na antropologii Wprowadzenie .............................................................................................................. . Rozdział I. Prawo i antropologia .............................................................................. . 1.. Homo iuridicus.................................................................................................... . 1.1.. Porządek.prawny.a.obraz.człowieka........................................................ . 1.2.. Homo iuridicus.–.rys.historyczny............................................................. . 1.3.. Człowiek.umowy.i.człowiek.ustawy........................................................ . 2.. Wybór.antropologii.filozoficznej..................................................................... . 2.1.. Antropologia.przyrodnicza.i.antropologia.kulturowa......................... . 2.2.. Wybór.antropologii.filozoficznej............................................................. . 3.. Prawo.i.antropologia.–.stosunek.dyskursów.................................................. . 4.. Antropologia.filozoficzna.–.przedmiot.i.rys.historyczny............................ . 4.1.. Założenia.ogólne......................................................................................... . 4.2.. Rys.historyczny.nurtu................................................................................ . 4.2.1.. Klasyczna.antropologia.filozoficzna........................................... . 4.2.2.. Antropologia.personalistyczna.................................................... . 5.. Antropologia.filozoficzna.a.wiedza.naukowa.o człowieku.......................... . 6.. Koncepcja.człowieka.w.świetle.wybranych.stanowisk.antropologii.. filozoficznej.......................................................................................................... . 6.1.. Uwagi.ogólne............................................................................................... . 6.2.. Max Scheler.................................................................................................. . 6.3.. Helmuth Plessner......................................................................................... . 6.4.. Arnold Gehlen.............................................................................................. . 6.5.. Jacques Maritain......................................................................................... . 6.6.. Karol Wojtyła.(papież.Jan Paweł II)......................................................... . Rozdział II. Prawo publiczne .................................................................................... . 1.. Prawo.publiczne.i.prawo.prywatne.................................................................. . 1.1.. Idea.podziału............................................................................................... . 1 17 17 17 24 29 31 31 35 38 44 44 49 49 50 54 60 60 65 71 75 80 84 91 91 91 V Spis treści 1.2.. Inspiracje.historyczne................................................................................ . 1.3.. Kryteria.podziału........................................................................................ . 1.3.1.. Uwagi.ogólne................................................................................... . 1.3.2.. Kryterium.podmiotowe.(organiczne)......................................... . 1.3.3.. Kryterium.podrzędności.(równorzędności).............................. . 1.3.4.. Kryterium.celowościowe.(interesu)............................................. . 2.. Sfera.publiczna.i.sfera.prywatna....................................................................... . 2.1.. Upadek.polis.według.Hannah Arendt...................................................... . 2.2.. Teoria.społeczna.Jürgena Habermasa.– wybrane twierdzenia............ . 2.3.. Wnioski......................................................................................................... . 3.. Prawo.publiczne.................................................................................................. . 3.1.. Znaczenie.określenia.„publiczne”............................................................ . 3.2.. Prawo.publiczne.......................................................................................... . 3.2.1.. Tożsamość.prawa.publicznego..................................................... . 3.2.2.. Gałęzie.prawa.publicznego............................................................ . 3.2.2.1.. Prawo.konstytucyjne...................................................... . 3.2.2.2.. Prawo.administracyjne.................................................. . 3.2.2.3.. Prawo.karne...................................................................... . Rozdział III. Podmiotowość prawna człowieka .................................................... . 1.. Wybrane.koncepcje.podmiotowości.– rys filozoficzny................................ . 2.. Podmiotowość.antropologiczna....................................................................... . 2.1.. Wyróżniki.człowieczeństwa.w.perspektywie.podmiotowości. antropologicznej.......................................................................................... . 2.2.. Podmiotowość.obiektywna.i.podmiotowość.subiektywna.–.ich. użyteczność.dla.prawa............................................................................... . 2.3.. Osobowy.charakter.człowieka.jako.podstawa.podmiotowości. antropologicznej.......................................................................................... . 3.. Podmiotowość.prawna.człowieka.................................................................... . 3.1.. Charakterystyka.podmiotu.prawa........................................................... . 3.2.. Prawo.do.podmiotowości.prawnej.jako.prawo.podmiotowe............... . 3.3.. Formalnoprawne.warunki.podmiotowości.prawnej............................ . 3.3.1.. Uznanie.przez.społeczność.warunkiem.podmiotowości.. . prawnej?........................................................................................... . 3.3.2.. Formalne.warunki.podmiotowości.w.polskim.prawie............ . 3.3.2.1.. Ewidencja.ludności.......................................................... . 3.3.2.2.. Akta.stanu.cywilnego..Zmiana.imion.i.nazwisk....... . 3.3.2.3.. Prawo.do.obywatelstwa.i.status.obywatela................. . 3.3.2.4.. Ochrona.danych.osobowych......................................... . 3.4.. Prawo.podmiotowe..................................................................................... . 93 98 98 101 104 106 109 113 116 119 121 121 126 128 132 135 140 145 152 152 160 167 171 179 184 184 193 200 200 202 203 204 210 215 217 VI Spis treści 3.4.1.. Publiczne.prawa.podmiotowe...................................................... . 3.4.2.. Publiczne.prawa.podmiotowe.w.Konstytucji.RP...................... . 3.4.3.. Publiczne.prawa.podmiotowe.a.prawa.człowieka..................... . 3.5.. Pojęcie.stosunku.prawnego.i.sytuacji.prawnej....................................... . 3.5.1.. Publiczne.prawa.podmiotowe.jako.sytuacje.prawne................ . 4.. Podmiotowość,.zdolność.prawna,.zdolność.do.czynności.prawnych.. osób.fizycznych.–.relacja.pojęć......................................................................... . 4.1.. Podmiotowość.cywilnoprawna.nasciturusa?......................................... . Część II. Wyróżniki antropologiczne i prawo publiczne Rozdział IV. Godność człowieka jako źródło podmiotowości prawnej .......... . 1.. Godność.–.ujęcie.antropologiczne.i.jego.użyteczność dla.prawa............... . 2.. Filozoficzne.ujęcie.godności.a.wyzwania.wynikające z.postępu.. naukowego............................................................................................................ . 3.. Treść.zasady.godności.ludzkiej......................................................................... . 4.. Godność.jako.kategoria.konstytucyjna........................................................... . 4.1.. Uwagi.ogólne............................................................................................... . 4.2.. Charakter.prawny.normy.art..30.Konstytucji.RP................................. . 4.3.. Godność.jako.źródło.podmiotowości.prawnej...................................... . 4.4.. Charakter.idei.godności.w.Konstytucji.RP............................................ . 4.5.. Godność.człowieka.jako.źródło.wolności.i.praw.człowieka.. i.obywatela.................................................................................................... . 5.. Znaczenie.i.gwarancje.godności.w.prawie.karnym....................................... . 5.1.. Godność.człowieka.jako.sprawcy............................................................. . 5.1.1.. Kara.jako.problem.antropologiczny,.społeczny.i.prawny........ . 5.1.2.. Poszanowanie.godności.sprawcy.na.gruncie.prawa.. . karnego............................................................................................. . 5.2.. Naruszenie.godności.działaniem.bezprawnym.(godność.ofiary)...... . 6.. Prawo.administracyjne.a.godność.człowieka................................................. . Rozdział V. Cielesność ................................................................................................ . 1.. Wybrane.stanowiska.antropologii.filozoficznej.w kwestii.cielesności.. człowieka.............................................................................................................. . 1.1.. Klasyczna.antropologia.filozoficzna........................................................ . 1.1.1.. Dualizm.czy.jedność.–.problem.cielesności.w.koncepcji.. . Schelera............................................................................................. . 1.1.2.. Arnold Gehlen.i.koncepcja.istoty.naznaczonej.brakiem.......... . 1.1.3.. Helmuth Plessner.–.ciało.jako.medium.człowieczeństwa........ . 1.2.. Ciało.w.ujęciu.personalistów.................................................................... . 2.. Ciało.ludzkie.w.obliczu.zagrożeń.– aspekty etyczne i prawne.................... . 223 227 230 234 238 244 249 253 253 258 263 268 268 270 271 276 280 284 285 285 287 291 296 306 306 310 310 311 312 314 318 VII Spis treści 3.. Życie.i.zdrowie.ludzkie.–.perspektywa.publicznoprawna............................ . 3.1.. Życie.ludzkie..Prawo.do.życia..Ochrona.życia....................................... . 3.2.. Prawnokarna.ochrona.życia.człowieka................................................... . 3.2.1.. Początkowy.i.końcowy.moment.ochrony................................... . 3.2.2.. Przestępstwa.przeciwko.życiu...................................................... . 3.2.3.. Prawnokarna.ochrona.życia.dziecka.poczętego........................ . 3.2.3.1.. Status.prawny.embrionu.in vitro................................... . 3.2.3.2.. Ochrona.życia.i.zdrowia.dziecka.poczętego.. in utero ............................................................................. . 3.3.. Potrzeby.i.zagrożenia.egzystencjalne.człowieka.a prawo.. administracyjne.......................................................................................... . 4.. Prawo.do.ochrony.zdrowia................................................................................ . 4.1.. Definicja.zdrowia........................................................................................ . 4.2.. Ochrona.i.promocja.zdrowia.................................................................... . 4.3.. Prawo.do.ochrony.zdrowia.(prawo.do.zdrowia).................................... . 5.. Zdrowie.jako.dobro.chronione.prawem.karnym........................................... . Rozdział VI. Sprawczość (człowiek jako podmiot sprawczy) ............................. . 1.. Wolność................................................................................................................ . 1.1.. Dwa.znaczenia.wolności............................................................................ . 1.2.. Wolność.jako.kategoria.antropologii.filozoficznej............................... . 1.3.. Wolność.jako.kategoria.prawna............................................................... . 1.4.. Regulacja.zasady.wolności.w.prawie.konstytucyjnym......................... . 1.5.. Wolność.jako.zasada.ustroju.i.zasada.systemu.praw i wolności......... . 1.6.. Wolność.jako.prawo.podmiotowe............................................................ . 1.7.. Wolność.człowieka.a.prawo.administracyjne........................................ . 1.8.. Wolność.człowieka.jako.dobro.chronione.prawem karnym............... . 2.. Podmiotowość.sprawcza.jako.kategoria.antropologii i.prawa..................... . 3.. Pojęcie.czynu........................................................................................................ . 4.. Odpowiedzialność.kategorią.antropologiczną............................................... . 4.1.. Romana Ingardena.ontyczna.koncepcja.odpowiedzialności............... . 4.2.. Max Scheler.–.osoba.moralna.a.człowiek................................................ . 4.3.. Karol Wojtyła.i.odpowiedzialność.odniesiona.do prawdy................... . 5.. Odpowiedzialność.prawna.jako.konsekwencja.odpowiedzialności.. ontycznej............................................................................................................... . 5.1.. Czyn.i.odpowiedzialność.w.prawie.karnym.......................................... . 5.1.1.. Charakterystyka.czynu.zabronionego........................................ . 5.1.2.. Działanie.i.zaniechanie................................................................. . 5.1.3.. Bezprawność.czynu........................................................................ . 5.1.4.. Karalność.czynu............................................................................. . 325 325 328 329 335 336 337 339 341 344 344 346 348 351 353 354 354 357 364 367 370 371 375 379 383 388 391 395 398 399 402 405 410 413 415 416 VIII Spis treści 5.1.5.. Karygodność.czynu........................................................................ . 5.1.6.. Zasada.winy..................................................................................... . Rozdział VII. Uspołecznienie .................................................................................... . 1.. Prawo.publiczne.jako.treść.i.granica.przestrzeni.uspołecznienia............... . 2.. Mowa.(język).a.uspołecznienie......................................................................... . 3.. Uspołecznienie.w.ujęciu.antropologii.filozoficznej...................................... . 3.1.. Zasada.autonomii.i.zasada.wzajemności.jako.moralne.podstawy.. życia.uspołecznionego................................................................................ . 3.2.. Wspólnota.jako.etyczny.wymiar.uspołecznienia.................................. . 3.2.1.. Zasada.solidarności.Maxa Schelera............................................. . 3.2.2.. Idea.uczestnictwa.Karola Wojtyły............................................... . 3.2.3.. Humanizm.integralny.Jacquesa Maritaina................................ . 3.2.4.. Wspólnota,.społeczeństwo.i.prawo.w.ujęciu.Helmutha Plessnera........................................................................................... . 4.. Zasada.uspołecznienia.i.dobro.wspólne.w.prawie.pozytywnym................ . 4.1.. Zasada.solidarności.................................................................................... . 4.2.. Dobro.wspólne.i.interes.publiczny........................................................... . 4.2.1.. Dobro.wspólne.jako.kategoria.prawa.publicznego................... . 4.2.1.1.. Próba.definicji.................................................................. . 4.2.1.2.. Dobro.wspólne.jako.kategoria.konstytucyjna............ . 4.2.1.3.. Dobro.wspólne.jako.przedmiot.ochrony.norm. prawnokarnych................................................................ . 4.2.1.4.. Dobro.wspólne.jako.kategoria.prawa.administra-. cyjnego.............................................................................. . 4.2.2.. Interes.publiczny............................................................................. . 5.. Uspołecznienie.jako.źródło.ograniczeń.dla praw człowieka....................... . 5.1.. Ograniczenie.wolności.i.praw.w.międzynarodowym.prawie.praw. człowieka.–.zasady.ogólne......................................................................... . 5.2.. Ograniczanie.praw.i.wolności.w.regulacjach.konstytucyjnych.......... . 5.2.1.. Przepis.art..31.ust..3.jako.lex generalis........................................ . 5.2.2.. Formalne.i.materialne.przesłanki.stosowania.ograniczeń...... . 5.2.2.1.. Przesłanki.formalne........................................................ . 5.2.2.2.. Zasada.proporcjonalności.(test.konieczności)........... . 5.2.2.3.. Przesłanki.materialne..................................................... . 5.2.3.. Koncepcja.istoty.poszczególnych.praw.i.wolności. . jako granica ograniczeń................................................................ . Podsumowanie – podmiotowość prawna człowieka jako kryterium summa divisio ......................................................................................................... . Indeks rzeczowy ........................................................................................................... . 417 419 421 421 424 428 430 435 437 439 444 446 449 449 453 454 454 458 463 465 468 471 472 474 477 479 479 481 484 494 496 503 IX Wykaz skrótów 1. Akty prawne MPPOiP ������������������������������ Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19�12�1966 r� (Dz�U� z 1977 r� Nr 38, poz� 167 zał�) EKPC ����������������������������������� Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wol- ności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r�, zmie- niona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz�U� z 1993 r� Nr 61, poz� 284 ze zm�) – Europejska Konwencja Praw Człowieka EKB �������������������������������������� Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie (Europejska Konwencja Bioetyczna) KPD ������������������������������������� Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r� (Dz�U� z 1991 r� Nr 120, poz� 526 ze zm�) MPPGSiK ��������������������������� Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r� (Dz�U� z 1977 r� Nr 38, poz� 169 zał�) EKS �������������������������������������� Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie dnia 18 października 1961 r� (Dz�U� z 1999 r� Nr 8, poz� 67 ze zm�) KPA ������������������������������������� ustawa z 14�6�1960 r� – Kodeks postępowania administracyj- nego (tekst jedn� Dz�U� z 2013 r� poz� 267 ze zm�) KRO ������������������������������������� ustawa z 25�2�1964 r� – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn� Dz�U� z 2012 r� poz� 788 ze zm�) KC ���������������������������������������� ustawa z 23�4�1964 r� – Kodeks cywilny (tekst jedn� Dz�U� z 2014 r� poz� 121) KPC ������������������������������������� ustawa z 17�11�1964 r� – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn� Dz�U� z 2014 r� poz� 101 ze zm�) PrASC ��������������������������������� ustawa z 29�9�1986 r� – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn� Dz�U� z 2011 r� Nr 212, poz� 1264 ze zm�) Konstytucja RP ������������������ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2�4�1997 r� (Dz�U� Nr 78, poz� 483 ze zm�) KK ���������������������������������������� ustawa z 6�6�1997 r� – Kodeks karny (Dz�U� Nr 88, poz� 553 ze zm�) XI Wykaz skrótów PomSpołU............................. ustawa.z.12.3.2004.r..o.pomocy.społecznej.(tekst.jedn..Dz.U.. z.2013.r..poz..182.ze.zm.) 2. Czasopisma, orzecznictwo CBOSA................................... Centralna.Baza.Orzeczeń.Sądów.Administracyjnych KPPubl................................... Kwartalnik.Prawa.Publicznego PiP.......................................... Państwo.i.Prawo Prok..i.Pr................................ Prokuratura.i.Prawo Prz..Sejm................................ Przegląd.Sejmowy PS............................................ Przegląd.Sądowy RPEiS...................................... Ruch.Prawniczy,.Ekonomiczny.i.Socjologiczny SP............................................ Studia.Prawnicze ZNUJ...................................... Zeszyty.Naukowe.Uniwersytetu.Jagiellońskiego 3. Inne ETPC...................................... Europejski.Trybunał.Praw.Człowieka XII Bibliografia Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne, Warszawa 2003 Aleksy R., Teoria praw podstawowych, tłum. B. Kwiatkowska, J. Zajadło, Warszawa 2010 Amselek P., Les fondements ontologiques de la théoretique juridique, Archives de Philoso- phie Du Droit, 1985, z. 29 Andrejew I., Podstawowe pojęcia nauki o przestępstwie, Warszawa 1988 Anzenbacher A., Wprowadzenie do etyki, tłum. J. Zychowicz, Kraków 2008 Anzenbacher A., Wprowadzenie do filozofii, tłum. J. Zychowicz, Kraków 2003 Apel K.-O., L’„a priori” du corps dans le problème de la connaissance, Paris 2005 Araszkiewicz M., Gizbert-Studnicki T., Teoria praw podstawowych Roberta Alexy’ego, Prz. Sejm. 2011, Nr 3 Arendt H., Kondycja ludzka, tłum. A. Łagodzka, Warszawa 2000, Arendt H., Korzenie totalitaryzmu, tłum. D. Grinberg, Warszawa 2012 Arendt H., O przemocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie, tłum. A. Łagodzka, Warszawa 1998 Arystoteles, Polityka, tłum. L. Piotrowicz, Warszawa 2004 Austin J. L., Jak czynić rzeczy za pomocą słów, [w:] Mówienie i poznawanie, Rozprawy Bachmat P., Uwagi na temat horyzontalnego oddziaływania Europejskiej Konwencji Praw Balcerzak M., Sykuna S., Leksykon praw człowieka. 100 podstawowych pojęć, Warszawa i wykłady, Warszawa 1993 Człowieka, PiP 2001, z. 10 2010 Bałaban A., Polskie problemy ustrojowe (Konstytucja, źródła prawa, samorząd terytorial- Banaszak B., Prawa człowieka i obywatela w nowej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ny, prawa człowieka), Kraków 2003 Prz. Sejm. 1997, Nr 5 Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2008 Barankiewicz T., Filozoficzne uzasadnienie praw człowieka w kontekście procesu globali- zacji, [w:] J. Stelmach (red.), Filozofia prawa wobec globalizmu, Kraków 2003 Barankiewicz T., W poszukiwaniu modelu standardów etycznych administracji publicz- nej w Polsce, Lublin 2013 Barańska E., Ryzyko bycia publicznego, [w:] J. Hudzik, W. Woźniak (red.), Sfera publiczna. Kondycja, przejawy, przemiany, Lublin 2006 Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1998 Barker Ch., Studia kulturowe. Teoria i praktyka, tłum. A. Sadza, Kraków 2005 Barth G., Pojęcie i rozwój personalizmu, http://hosting0800050.az.pl/personalizm/?p=142 Bartnik Cz., Personalizm uniwersalistyczny, Personalizm 2002, Nr 2 Bator A. i in., Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, Warszawa 2006 XIII Bibliografia Bauman Z.,.Prywatne.zgryzoty.na.miejskim.rynku,.[w:].J. P. Hudzik, W. Woźniak.(red.),. Sfera.publiczna..Kondycja,.przejawy,.przemiany, Lublin.2006 Bauman Z., Społeczeństwo.w.stanie.oblężenia,.Warszawa.2006 Bąkowski T.,.Administracyjnoprawna.sytuacja.jednostki.w.świetle.zasady.pomocniczo- Beccaria C.,.O.przestępstwach.i.karach,.Warszawa.1959. Bekrycht T.,.Aprioryczność.prawa..Ontologia.prawa.w.fenomenologii.Adolfa.Reinacha,. Benhabib S.,.Trzy.modele.przestrzeni.publicznej,.tłum..A. Ostolski,.Krytyka.Polityczna. ści,.Warszawa.2007. Warszawa.2009. 2003,.Nr.3. Benveniste E.,.O.subiektywności.w.języku, [w:].J. Bartmiński, A. Pajdzińska.(red.),.Podmiot. w.języku.i.kulturze,.Lublin.2008. Berlin I.,.Cztery.eseje.o.wolności,.Warszawa.1994. Bernard A.,.Antropologia, Warszawa.2006. Bieńkowska E.,.Sytuacja.ofiar.przestępstw.w.postępowaniu.karnym.w.świetle.standardów. Unii.Europejskiej,.SP.2001,.Nr.3–4 Biesaga T.,.Karta.Pracowników.Służby.Zdrowia,.Medycyna.Praktyczna.2006,.Nr.10 Bioy X..(red.),.L’Identite.du.droit.public,.Toulouse.2011. Bioy X.,.Le.droit.a.la.personnalité.juridique, [w:].X. Bioy (red.),.La.personnalité.juridique,. 2012. XIV Toulouse.2013 fondamentaux,.Paris.2003 Bioy X., Le.concept.de.personne.humaine.en.droit.public..Recherche.sur.le.sujet.des.droits. Blus P.,.Godność.i.idea.godności.a.roszczenia.nauki,.[w:].E. Podrez, T. Stawecki.(red.),. P. Smulska.(współpr.),.Badania.nad.embrionami.ludzkimi.w.świetle.etyki.i.prawa,. Warszawa.2012. Bobryk J.,.Twardowski..Teoria.działania,.Warszawa.2001 Böckenoforde E.-W.,.Wizerunek.człowieka.w.świetle.dzisiejszego.porządku.prawnego,. [w:] K. Michalski.(red.),.Człowiek.w.nauce.współczesnej..Rozmowy.w.Castel.Gandolfo, Kraków.2006 Boć J.,.Administracja.publiczna,.Kolonia.Limited.2003. Boć J.,.Obywatel.wobec.ingerencji.współczesnej.administracji,.Wrocław.1985 Boć J..(red.),.Prawniczy.słownik.wyrazów.trudnych,.Wrocław.2005. Boć J..(red.),.Prawo.administracyjne,.Wrocław.1993. Boć J..(red.),.Prawo.administracyjne,.Wrocław.2007. Bodnar A.,.Obywatelstwo.wielopoziomowe..Status.jednostki.w.europejskiej.przestrzeni. konstytucyjnej,.Warszawa.2008 Bogucka I.,.Funkcje.prawa..Analiza.pojęcia, Kraków.2000 Böhme G.,.Antropologia.filozoficzna..Ujęcie.pragmatyczne,.tłum..P. Domański,.Warszawa.1998 Bojanowski E., Żukowski.K..(red.),.Leksykon.prawa.administracyjnego..100.podstawowych. pojęć,.Warszawa.2009. Warszawa.2012 Boratyńska M.,.Wolny.wybór..Gwarancje.i.granice.praw.pacjenta.do.samodecydowania,. Bosek L.,.Gwarancje.godności.ludzkiej.i.ich.wpływ.na.polskie.prawo.cywilne,.Warszawa. Bibliografia Breczko A.,.Podmiotowość.prawna.człowieka.w.warunkach.postępu.biotechnomedycz- nego,.Białystok.2011 Broekman J. M.,.Droit.et.anthropologie,.Paris–Bruxelles.1993 Bronk A.,.Kategoria.godności.w.świetle.hermeneutyki,.Analiza.i.Egzystencja.2012,.Nr.19 Brożek B.,.Pojęcie.osoby.w.dyskusjach.bioetycznych [w:].J. Stelmach i in.,.Paradoksy.bio- etyki.prawniczej,.Warszawa.2010 Brzozowski W.,.Konstytucyjna.zasada.dobra.wspólnego,.PiP.2006,.z..11 Buczyńska-Garewicz H.,.Scheler.a.filozofia.wartości,.[w:].M. Scheler,.Resentyment.a.mo- ralność,.tłum..J. Garewicz,.Warszawa.1977 Buonomo V.,.Integracja.europejska.a.ochrona.praw.podstawowych:.prawno-instytucjo- nalne.ujęcie.tożsamości,.Społeczeństwo.2002,.Nr.3–4. Burda A.,.Polskie.prawo.państwowe,.Warszawa.1965. Buttiglione R.,.Kilka.uwag.o.sposobie.czytania.„Osoby.i.czynu”, [w:].K. Wojtyła,.Osoba. i czyn.oraz.inne.studia.antropologiczne,.Lublin.2011 Cabrillac R., Frison-Roche M-A., Revet T..(red.),.Libertes.et.droits.fondamentaux,.Paris.2010. Cackowski Z.,.Człowiek.jako.podmiot.działania.praktycznego.i.poznawczego,.Warszawa. 1979. Carty A.,.Le.siècle.des.Lumiéres,.la.Révolution.et.la.mort.de.l’Homme..Une.approche.post- moderne.du.droit,.Droit.et.Societe.1989,.Nr.13 Cayla O., Thomas Y.,.Du.droit.de.ne.pas.naitre..A.propos.de.l’affaire.Perruche,.Paris.2002. Chauvin T., Chauvin P.,.Prawo.wobec.badań.nad.embrionami.ludzkimi:.francuskie.do- świadczenia.bioetyczne,.[w:].E. Podrez, T. Stawecki.(red.),.P. Smulska.(współ.),.Badania. nad.embrionami.ludzkimi.w.świetle.etyki.i.prawa,.Warszawa.2012. Chauvin T.,.Czy.możliwa.jest.bezstronność.prawodawcy?,.KPPubl..2007,.Nr.4. Chauvin T.,.Sądowe.i.administracyjne.stosowanie.prawa,.[w:].M. Szyszkowska.(red.),.Pokój. i.demokracja,.Warszawa.2009 Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P.,.Wstęp.do.prawoznawstwa,.Warszawa.2012. Chauvin T.,.Umowy.prawotwórcze.jako.umowy.prawa.publicznego,.KPPubl..2003,.Nr.2 Chemillier-Gendrau M.,.Introduction.generale.au.droit,.Paris.1990. Chevalier J.,.Variations.autour.de.l’idéologie.de.l’intérêt.général,.Paris.1978 Chłap Z.,.O.odpowiedzialności.za.wdrażanie.badań.naukowych,.Ethos.1998,.Nr.4 Chmaj M.,.Godność.człowieka.jako.źródło.jego.wolności.i.praw,.[w:].M. Chmaj i in.,. Konstytucyjne.wolności.i.prawa.w.Polsce..Zasady.ogólne,.Kraków.2002 Ciepły F.,.Kara.kryminalna.i.jej.wykonanie, [w:].A. Grześkowiak.(red.),.Zagadnienia pra- wa.karnego.na.tle.nauczania.Jana.Pawła.II,.Lublin.2006. Cieślak M.,.Polskie.prawo.karne..Zarys.systemowego.ujęcia,.Warszawa.1994 Cieślak M.,.Zasada.humanizmu.jako.naczelna.dyrektywa.w.sferze.polskiego.prawa.karne- go,.Zeszyty.Naukowe.Uniwersytetu.Gdańskiego,.Prawo.1985,.Nr.14. Cieślak.Z. i in.,.Prawo.administracyjne,.Warszawa.1997. Cieślak Z.,.Umowa.administracyjna.w.państwie.prawa,.Kraków.2004 Cieślak Z., Jagielski J., Lang J., Szubiakowski M., Wierzbowski M., Wiktorowska A.,.Prawo. administracyjne,.Warszawa.1997. XV Bibliografia Complak K.,.O.prawidłowe.pojmowanie.godności.osoby.ludzkiej.w.porządku.RP, [w:] B. Ba- naszak, A. Preisner.(red.),.Prawa.i.wolności.obywatelskie.w.Konstytucji.RP,.Warszawa. 2002. Complak K.,.Uwagi.o.godności.człowieka.oraz.jej.ochrona.w.świetle.nowej.Konstytucji,. Prz..Sejm..1998,.Nr.5. Cybichowski Z.,.Encyklopedia.podręczna.prawa.publicznego.(konstytucyjnego,.admini- stracyjnego.i.międzynarodowego),.Warszawa.1926–1930. Czajkowska A., Pachniewska E.,.Prawo.o.aktach.stanu.cywilnego..Komentarz,.Warszawa. Czarny P.,.Konstytucyjne.pojęcie.godności.człowieka.a.rozumienie.godności.w.polskim. języku.prawnym, [w:].K. Complak.(red.),.Godność.człowieka.jako.kategoria.prawa,. Wrocław.2001. Czerniak S.,.Lorenz,.Plessner,.Habermas..Dylematy.antropologiczne.filozofii.współcze- 2011. snej,.Toruń.2002. ku,.Warszawa.2006 Czerniak S.,.Kontyngencja,.tożsamość,.człowiek..Studia.z.antropologii.filozoficznej.XX wie- Czerniak S.,.Pomiędzy.Szkołą.Frankfurcką.a.postmodernizmem..Antropologia.filozoficzna. Gernota.Böhmego.na.tle.klasycznych.stanowisk.antropologii.filozoficznej.XX.wieku, [w:].G. Böhme,.Antropologia.filozoficzna,.tłum..P. Domański,.Warszawa.1998 Czerniak S., Węgrzecki A.,.Wstęp.do:.M. Scheler,.Pisma.z.antropologii.filozoficznej.i.teorii. wiedzy, tłum.i.red..S. Czerniak,.A. Węgrzecki,.Warszawa.1987. Czerniak S.,.Wstęp..Niemiecka.antropologia.filozoficzna.XX.wieku..Klasycy.i.wątki.współ- czesne,.[w:].S. Czerniak, J. Rolewski.(red.),.Antropologia.filozoficzna..Studia.z.filozofii. niemieckiej,.t..4,.Toruń.2004. Daniluk.P..(red.),.Leksykon.prawa.karnego.–.część.ogólna..100.podstawowych.pojęć,. Warszawa.2011. Warszawa.1996. polski,.Lublin.2008 David R.,.Prawo.francuskie..Podstawowe.dane,.tłum..K. Piasecki,.Warszawa.1965 Tocqueville A. de,.O.demokracji.w.Ameryce, tłum..B. Janicka, M. Król,.t..1,.Kraków– Dec I.,.Personalizm.w.filozofii.(próba.systematyzacji),.[w:].M. Rusecki.(red.),.Personalizm. Deliège R.,.Historia.antropologii..Szkoły,.autorzy,.teorie,.Warszawa.2011 Delsol Ch.,.Czym.jest.człowiek..Kurs.antropologii.dla.niewtajemniczonych,.Kraków.2011 Delvolve P.,.Droit.public.de.l’economie,.Paris.1998 Dercz M..(red.),.Izdebski H., Rek.T.,.Prawo.publiczne.ochrony.zdrowia,.Warszawa.2013 Descartes R.,.Listy.do.księżniczki.Elżbiety,.tłum..J. Kopania,.Warszawa.1995. Deumier P.,.Introducion.générale.au.droit,.Paris.2011 Dębski R..(red.),.System.Prawa.Karnego,.t..3,.Nauka.o.przestępstwie..Zasady.odpowie- Dmowski S., Rudnicki S.,.Komentarz.do.Kodeksu.cywilnego..Księga.pierwsza..Część.ogól- dzialności,.Warszawa.2013 na,.Warszawa.2011 Dudek D., Husak Z., Kowalski G., Lis W.,.Konstytucyjny.system.organów.państwa,.Warszawa. 2013. XVI Bibliografia Duniewska Z.,.Polisemia.godności.w.terminologii.prawnej,.Studia.Prawno-Ekonomiczne. 2005,.t..LXXI Duniewska Z.,.Poszanowanie.i.ochrona.godności.człowieka.w.działaniach.podmiotów.ad- ministrujących, Ius.et.Administratio.2005,.Nr.4. Duniewska Z., Jaworska-Dębska B., Michalska-Badziak R., Olejniczak-Szałowska E., Stahl M.,.Prawo.administracyjne..Pojęcia,.instytucje,.zasady.w.teorii.i.orzecznictwie,. Warszawa.2004. Dutkiewicz P.,.Problem.aksjologicznych.podstaw.prawa.we.współczesnej.polskiej.filozofii. i.teorii.prawa,.Kraków.1996. Dworkin R.,.Biorąc.prawa.poważnie,.tłum..T. Kowalski,.Warszawa.1998 Dybel P.,.Granice.rozumienia.i.interpretacji..O.hermeneutyce.Hansa-Georga.Gadamera,. Kraków.2004 Działocha K.,.Ustawa.w.systemie.źródeł.prawa, [w:] J. Trzciński (red.), Postępowanie.usta- wodawcze.w.polskim.prawie.konstytucyjnym, Warszawa.1994 Ebeling G.,.Przyczynek.do.definicji.człowieka,.[w:].H.-G. Gadamer i in.,.Człowiek.w.nauce. współczesnej..Rozmowy.w.Castel.Gandolfo,.Kraków.2006 Edelman B.,.La.personne.en.danger,.Paris.1999 Edelman B.,.Ni.chose.ni.personne..Le.corps.humaine.en.question,.Paris.2009. Edelman B.,.Quand.les.juristes.inventent.le.reel,.Paris.2007 Ferber R.,.Podstawowe.pojęcia.filozoficzne,.tłum..L. Kusak, A. Węgrzecki,.Kraków.2008. Ferry L., Vincent J.-D.,.Co.to.jest.człowiek?,.tłum..M. Milewska,.Warszawa.2003 Filar M.,.Lekarskie.prawo.karne,.Kraków.2000. Filar M.,.Przestępstwa.przeciwko.wolności,.[w:].M. Filar.(red.),.Kodeks.karny..Komentarz,. Warszawa.2008. Filek J.,.Filozofia.odpowiedzialności.XX.wieku,.Kraków.2003. Filipek J.,.Prawo.administracyjne..Instytucje.ogólne,.Kraków.1995 Finnis J.,.Prawo.naturalne.i.uprawnienia.naturalne,.tłum..K. Lossman,.Warszawa.2001 Fischer J., Hermann K., Schupp C.,.O.myśli.Helmutha.Plessnera,.tłum..E. Paczkowska- -Łagowska,.www.helmuth-plessner.de/seiten/seite.php?layout=bildhome inhalt=pol Fischer J.,.Posłowie,.[w:].H. Plessner,.Granice.wspólnoty..Krytyka.radykalizmu.społeczne- go,.tłum..J. Merecki,.Warszawa.2008 Foucault M.,.Historia.seksualności,.Warszawa.1995. Foucault M.,.Porządek.dyskursu,.tłum..M. Kozłowski,.Gdańsk.2002 Foucault M.,.Trzeba.bronić.społeczeństwa..Wykłady.w.Collège.de.France,.1976,.Warszawa. Freeman M.,.Prawa.człowieka,.Warszawa.2007 Fukuyama F.,.Koniec.człowieka..Konsekwencje.rewolucji.biotechnologicznej,.tłum.. B. Pietrzyk,.Kraków.2004. Fuller L.L.,.Moralność.prawa,.Warszawa.2004 Gadacz T.,.Historia.filozofii.XX.wieku,.t..1,.Kraków.2009 Galarowicz J.,.Blask.godności..O.etyce.Karola.Wojtyły.i.nie.tylko,.Kęty.2005. Gałązka M.,.Prawnokarna.ochrona.ludzkiego.embrionu.in.vitro,.Pr..i.Prok..2007,.Nr.5. 1998 XVII Bibliografia Gałązka M.,.Prawo.karne.wobec.rozwoju.biomedycyny.na.tle.nauczania.Jana.Pawła.II,. [w:].A. Grześkowiak.(red.),.Zagadnienia.prawa.karnego.na.tle.nauczania.Jana.Pawła II,. Lublin.2006. Gałkowski J. W.,.Filozofia.a.życie.publiczne,.[w:].J. P. Hudzik,.W. Woźniak,.Sfera.publicz- na..Kondycja,.przejawy,.przemiany,.Lublin.2006. Garlicki.L..(red.),.Konstytucja.Rzeczypospolitej.Polskiej..Komentarz,.Warszawa.2003. Garlicki.L..(red.),.Konstytucja.Rzeczypospolitej.Polskiej..Komentarz,.Warszawa.2005. Garlicki.L..(red.),.Konstytucja.Rzeczypospolitej.Polskiej..Komentarz,.Warszawa.2007. Garlicki L.,.Polskie.prawo.konstytucyjne..Zarys.wykładu,.Warszawa.1998. Garlicki L.,.Prawo.do.życia.w.orzecznictwie.Europejskiego.Trybunału.Praw.Człowieka,. Gdańskie.Studia.Prawnicze.2004,.t..XII Gardocki L.,.Prawo.karne,.Warszawa.2011. Gehlen A.,.Ekspozycja.kilku.problemów.ducha,.[w:].S. Czerniak, J. Rolewski.(red.),. Antropologia.filozoficzna..Studia.z.filozofii.niemieckiej,.t..4,.Toruń.2004. Gehlen A.,.Obraz.człowieka:.podwójne.zamierzenie.antropologii,.Studia.Filozoficzne.1983,. Gehlen A.,.W.kręgu.antropologii.i.psychologii.społecznej..Studia,.tłum..K. Krzemieniowa,. Nr.8–9. Warszawa.2001 Gizbert-Studnicki T.,.Język.prawny.a.obraz.świata,.[w:].G. Skąpska i in..(red.),.Prawo.w zmie- niającym.się.społeczeństwie,.Kraków.1992 Gizbert-Studnicki T., Grabowski A.,.Normy.programowe.w.konstytucji,.[w:].J. Trzciński. (red.),.Charakter.i.struktura.norm.konstytucji,.Warszawa.1997 Głombik Cz.,.Osoba.i.kultura.w.filozoficznej.wizji.Jacques’a.Maritaina,.[w:].Z. Kuderowicz. (red.),.Filozofia.XX.wieku,.Warszawa.2002 Gołąb R.,.Problematyka.ograniczenia.zakresu.zdolności.prawnej,.[w:].E. Gniewek.(red.),. Podmiotowość.cywilnoprawna.w.polskim.prawie..Wybrane.zagadnienia,.Prawo.CCCIV,. Wydawnictwo.Uniwersytetu.Wrocławskiego,.Wrocław.2008. Gounelle M.,.Introduction.au.droit.public..Institutions..Fondements..Sources,.Paryż.1989 Górowski W.,.Przestępstwo.handlu.ludźmi,.PiP.2007,.z..12 Górski A..(red.),.Leksykon.prawa.medycznego..100.podstawowych.pojęć,.Warszawa.2012 Gręźlikowski J.,.Prawne.i.teologiczno-moralne.aspekty.transplantacji,.http://drugieserce.jaw. pl/przeszczepy_narzadow/?pl_prawne-i-teologiczno-moralne-aspekty-transplantacji. Gronowska B.,.Prawo.do.wolności.i.bezpieczeństwa.osobistego,.[w:].B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski,.Prawa.człowieka.i.ich.ochro- na,.Toruń.2010. Grzegorczyk Ch.,.Le.rôle.du.performatif.dans.le.langage.du.droit,.Archives.de..Philosophie. du.droit,.Le.langage.du.droit.1974,.t..XIX. Grześkowiak A..(red.),.Prawo.karne,.Warszawa.2011 Grześkowiak A.,.Wiak K..(red.),.Kodeks.karny..Komentarz,.Warszawa.2012. Grzybowski J.,.Człowiek.jako.osoba.w.metafizyce.św..Tomasza.z.Akwinu,.Warszawskie. Studia.Teologiczne.2003,.t..XVI. Grzybowski S..(red.),.System.Prawa.Cywilnego,.t..1,.Część.ogólna,.Ossolineum.1985. Grzymkowska M.,.Konwencja.o.prawach.człowieka.i.biomedycynie,.http://www.hfhrpol. waw.pl/precedens/images/stories/konwencja_overview.pdf XVIII Bibliografia Gudowski J.,.Pełnomocnictwo.procesowe.na.tle.podziału.prawa.na.publiczne.i.prywatne,. http://www.ksiegarnia.lexisnexis.pl/gfx/lexisnexis/userfiles/files/pelnomocnictwo_pro- cesowe_na_tle_podzialu_prawa_.pdf.i.cytowana.tam.literatura. Habermas J.,.Faktyczność.i.obowiązywanie..Teoria.dyskursu.wobec.zagadnień.prawa.i.de- mokratycznego.państwa.prawnego,.Warszawa.2005 Habermas J.,.Przyszłość.natury.ludzkiej..Czy.zmierzmy.do.eugeniki.liberalnej?,.tłum.. Habermas J.,.Strukturalne.przeobrażenia.sfery.publicznej,.tłum..W. Lipnik, M. Łukasiewicz,. M. Łukaszewicz,.Warszawa.2003 Warszawa.2007. Habermas J.,.Teoria.działania.komunikacyjnego,.tłum..A. M. Kaniowski,.t..2,.Warszawa.2002 Haeffner G.,.Wprowadzenie.do.antropologii.filozoficznej,.Kraków.2006. Hart H. L. A.,.Pojęcie.prawa,.Warszawa.1998. Hartman J..(red.),.Słownik.filozofii,.Kraków.2004. Hartman J.,.Wstęp.do.filozofii,.Warszawa.2006 Hartmann N.,.Najważniejsze.problemy.etyki,.Znak.1974,.Nr.11. Hartmann N.,.Nowe.drogi.ontologii,.tłum..L..Kopciuch, A. Mordka,.Toruń.1998 Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel.A..(red.),.System.Prawa.Administracyjnego,.t..1,. Instytucje.prawa.administracyjnego,.Warszawa.2010. Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.),.System.Prawa.Administracyjnego,.t..7,.Prawo. administracyjne.materialne,.Warszawa.2012 Hayek von F. A.,.Konstytucja.wolności,.tłum..J. Stawiński,.Warszawa.2006 Herder J. G.,.Rozprawa.o.pochodzeniu.języka,.tłum..B. Płaczkowska,.[w:].J. G. Herder,. Wybór.pism,.Wrocław.1987 Hervada J.,.Prawo.naturalne..Wprowadzenie,.tłum..A. Dorabialska,.Kraków.2011 Hładkiewicz W.,.Koncepcja.przestrzeni.publicznej.w.teorii.krytycznej.Jurgena.Habermasa,. [w:].J. Hudzik,.W. Woźniak.(red.),.Sfera.publiczna..Kondycja,.przejawy,.przemiany,. Lublin.2006 Hobbes T.,.Lewiatan.czyli.materia,.forma.i.władza.państwa.kościelnego.i.świeckiego,.tłum.. Cz. Znamierowski,.Warszawa.2005 HöffeO.,.O.antropologii.praw.człowieka,.[w:].J. Zajadło.(red.),.Antologia.tekstów.do- tyczących.praw.człowieka..Księga.jubileuszowa.Rzecznika.Praw.Obywatelskich,.t..3,. Warszawa.2008 Höffe O.,.Etyka.państwa.i.prawa,.tłum..Cz..Porębski,.Kraków.1992 Höffe O.,.Sprawiedliwość.polityczna..Podstawy.krytycznej.filozofii.prawa.i.państwa,.tłum.. J. Merecki,.Kraków.1999 Hoły-Łuczaj M.,.Antropologia.apofatyczna,.czyli.Plessnerowski.homo.absconditus,. http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1833 Ingarden R.,.Człowiek.i.przyroda,.[w:].R. Ingarden,.Książeczka.o.człowieku,.Kraków.2009. Ingarden R.,.O.naturze.ludzkiej,.[w:].R. Ingarden,.Książeczka.o.człowieku,.Kraków.2009 Ingarden R.,.O.odpowiedzialności.i.jej.podstawach.ontycznych,.tłum..A. Węgrzecki,. [w:] R. Ingarden,.Książeczka.o.człowieku,.Kraków.2009. Ingarden R.,.Studia.z.teorii.poznania,.Warszawa.1995 Ingarden R.,.Wykłady.z.etyki,.Warszawa.1989. Izdebski H.,.Fundamenty.współczesnych.państw,.Warszawa.2007 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Homo iuridicus. Człowiek jako podmiot prawa publicznego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: