Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00062 007009 19936784 na godz. na dobę w sumie
Homoseksualizm męski - ebook/pdf
Homoseksualizm męski - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 183
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-272-4027-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook (-9%), audiobook).

Szanowny Czytelniku, niniejsza książka powstała w odpowiedzi na szereg obecnych na polskim rynku publikacji z zakresu męskiego homoseksualizmu, z których część traktuje o niniejszym zjawisku w sposób uwłaczający prawdzie oraz czyni więcej szkód niż pożytku, jawnie nawołując m.in. do leczenia „nienormatywnej” tożsamości seksualnej. Wśród pozycji tych znajdzie Czytelnik przede wszystkim wątpliwej jakości publikacje elektroniczne oraz internetowe, pisane przez autorów wywodzących się ze środowisk ultraprawicowych, jak również prace naukowe, mniej lub bardziej rzetelnie próbujące udzielić odpowiedzi na pytanie o ludzką seksualność.

Ponieważ opracowania te nigdy nie potrafiły usatysfakcjonować mnie oraz moich homoseksualnych przyjaciół pod kątem edukacyjnym, etycznym, a nawet czysto dygresyjnym (chciałoby się bowiem, żeby książki traktujące o homoseksualizmie były bardziej opiniotwórcze i skłaniały ku głębszej refleksji), postanowiłem sam zaczerpnąć naukowej wiedzy z zakresu ludzkiej seksualności, skonfrontować ją z rzeczywistością, poczynić własne badania empiryczne (m.in. ankiety), poddać zebraną wiedzę głębokiej refleksji, a owocem wielogodzinnej pracy (ba, nawet – wieloletniej) podzielić się z ludźmi, pisząc własną książkę. Stała się ona ostatecznie swego rodzaju poradnikiem nie tyle o charakterze edukacyjnym, lecz także o znamionach filozoficznych i etycznych, bowiem przytaczając w niej naukowe fakty związane z miłością między dwoma mężczyznami, jednocześnie pozwalam sobie na daleko idącą refleksję filozoficzną oraz podejmuję próbę bycia etykiem i nauczycielem przede wszystkim młodego geja. Niejednokrotnie w sposób kategoryczny orzekam o jakimś problemie, jednocześnie nie ustrzegając się przed zaprezentowaniem Czytelnikowi chwilami subiektywnej wizji pewnych spraw [...].

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

___________________________________________ Homoseksualizm męski Alexander Haus Homo- seksu- alizm męski Filozoficzno-edukacyjno-moralny PORADNIK młodego geja 1 Alexander Haus ________________________________________________ Homoseksualizm męski 2 ___________________________________________ Homoseksualizm męski Alexander Alexander Alexander Alexander Haus Haus Haus Haus Homoseksualizm męski Filozoficzno-edukacyjno-moralny poradnik młodego geja 3 Alexander Haus ________________________________________________ Tytuł: Homoseksualizm męski Autor: Alexander Haus Redakcja: Alexander Haus Autokorekta interpunkcyjna: Alexander Haus Korekta językowa: Alexander Haus Rewizja merytoryczna: mgr Mariusz Kmiecik (biolog, farmaceuta) mgr Iwona Kmiecik (filolog języka polskiego) Projekt okładki: Alexander Haus ISBN: 978-83-272-4027-9 Utwór chroniony jest prawami autorskimi oraz zabezpieczony znakiem Watermark. Kopiowanie fragmentów lub całości utworu w celu jego rozpowszechniania – zabronione. Strona internetowa autora: www.alexanderhaus.manifo.com Copyright © by Alexander Haus 2014 Publikacja elektroniczna wydana 4 w lutym 2011 ___________________________________________ Homoseksualizm męski Spis treści: Anegdoty.......... 57 W hierarchii uczuć.......... 9 Ogród tobie w zachwycie.......... 41 Nauczyłem się twojego ciała......... 87 11 1. Homoseksualizm 1. Homoseksualizm –––– definicje definicje ............................................................ 1. Homoseksualizm 1. Homoseksualizm definicje definicje Spis treści: 19 2. Geneza homoseksualizmu 2. Geneza homoseksualizmu .............................................................. 2. Geneza homoseksualizmu 2. Geneza homoseksualizmu 20 Homoseksualizm w starożytności ................................................. 22 Homoseksualizm w wiekach średnich .......................................... 24 Homoseksualizm – nowożytność ...................................................... 28 3. Przyczyny homoseksualizmu 3. Przyczyny homoseksualizmu .......................................................... 3. Przyczyny homoseksualizmu 3. Przyczyny homoseksualizmu 29 Wczesne ujęcie naukowe .............................................................. 31 O sztuce z profesorem.......... 75 Aktualne obiegowe pseudo przyczyny ............................................ 44 niowania płci do określenia tożsamości seksualn 4. Od zdefiiiiniowania płci do określenia 4. Od zdef tożsamości seksualnej ej ej ej ............. 4. Od zdef 4. Od zdef niowania płci do określenia niowania płci do określenia tożsamości seksualn tożsamości seksualn 44 Rodzaje płci ...................................................................................... 47 Jestem gejem, hetero czy bi? .......................................................... 52 5. Leczenie z homoseksualizmu .......................................................... 5. Leczenie z homoseksualizmu 5. Leczenie z homoseksualizmu 5. Leczenie z homoseksualizmu 52 Rewelacje chrześcijańskie nt. „leczenia” ..................................... 58 63 63 65 66 68 71 72 72 Czy rzeczywiście jest co leczyć? .................................................... 6. Z faktografii związków jednopłciowych 6. Z faktografii związków jednopł ciowych ............................................ 6. Z faktografii związków jednopł 6. Z faktografii związków jednopł ciowych ciowych Czy w zamierzchłych czasach zawierano związki? ........................ Obecny obraz związków jednopłciowych na świecie .................... Związki jednopłciowe w Polsce ...................................................... 7. Krótkie wprowadzenie do seksu 7. Krótkie wprowadzenie do seksu ....................................................... 7. Krótkie wprowadzenie do seksu 7. Krótkie wprowadzenie do seksu 8. Praktyki seksualne gejów 8. Praktyki seksualne gejów ............................................................... 8. Praktyki seksualne gejów 8. Praktyki seksualne gejów Głębokie pocałunki ........................................................................ Stosunek oralno-genitalny ............................................................. 5 Alexander Haus ________________________________________________ 73 Stosunek analny ............................................................................... 75 Piss ................................................................................................... 76 Sneake .............................................................................................. 76 Spank ................................................................................................ 77 Scat ................................................................................................... 78 Fist-fucking ...................................................................................... 79 9. Jaki stosunek do seksu mają geje? 9. Jaki stosunek do seksu mają geje? .................................................. 9. Jaki stosunek do seksu mają geje? 9. Jaki stosunek do seksu mają geje? 81 Promiskuityzm czyli rozwiązłość seksualna ................................... 87 10. Ch 10. Choroby weneryczne oroby weneryczne ......................................................................... 10. Ch 10. Ch oroby weneryczne oroby weneryczne 87 Wirus HIV i AIDS .............................................................................. 93 Rzeżączka ........................................................................................ 94 Kłykciny kończyste ......................................................................... 97 Pozostałe choroby ........................................................................... 99 11. Kluby gejowskie 11. Kluby gejowskie ................................................................................ 11. Kluby gejowskie 11. Kluby gejowskie 103 12. Portale randkowe ............................................................................... 12. Portale randkowe 12. Portale randkowe 12. Portale randkowe 107 13. Etyka geja 13. Etyka geja ......................................................................................... 13. Etyka geja 13. Etyka geja 111 Dekalog etyczny młodego geja ....................................................... 115 14. 14. 14. 14. Coming out Coming out czyli „wyjście z szafy” czyli „wyjście z szafy” .................................................. Coming out Coming out czyli „wyjście z szafy” czyli „wyjście z szafy” 118 Faza osobista coming outu ............................................................... 120 Faza prywatna coming outu ............................................................. 124 Faza publiczna coming outu ............................................................. 126 15. O miłości –––– na kon 15. O miłości na konieciecieciec ....................................................................... 15. O miłości 15. O miłości na kon na kon 166 16. Słowniczek terminów gejowskich 16. Słowniczek terminów gejowskich ..................................................... 16. Słowniczek terminów gejowskich 16. Słowniczek terminów gejowskich 6 ___________________________________________ Homoseksualizm męski Od autora SSSSzanowny Czytelniku, niniejsza książka po- wstała w odpowiedzi na szereg obecnych na polskim rynku publikacji z zakresu męskiego homoseksualizmu, z których część traktuje o niniejszym zjawisku w sposób uwłaczający prawdzie oraz czyni więcej szkód niż pożytku, jawnie nawołując m.in. do leczenia „nienorma- tywnej” tożsamości seksualnej. Wśród pozycji tych znajdzie Czytelnik przede wszystkim wąt- pliwej jakości publikacje elektroniczne oraz in- ternetowe, pisane przez autorów wywodzących się ze środowisk ultraprawicowych, jak rów- nież prace naukowe, mniej lub bardziej rzetel- nie próbujące udzielić odpowiedzi na pytanie o ludzką seksualność. Ponieważ opracowania te nigdy nie potrafiły usatysfakcjonować mnie oraz moich homosek- sualnych przyjaciół pod kątem edukacyjnym, 7 Alexander Haus ________________________________________________ etycznym, a nawet czysto dygresyjnym (chcia- łoby się bowiem, żeby książki traktujące o ho- moseksualizmie były bardziej opiniotwórcze i skłaniały ku głębszej refleksji), postanowiłem sam zaczerpnąć naukowej wiedzy z zakresu ludzkiej seksualności, skonfrontować ją z rze- czywistością, poczynić własne badania empi- ryczne (m.in. ankiety), poddać zebraną wiedzę głębokiej refleksji, a owocem wielogodzinnej pracy (ba, nawet – wieloletniej) podzielić się z ludźmi, pisząc własną książkę. Stała się ona ostatecznie swego rodzaju poradnikiem nie ty- le o charakterze edukacyjnym, lecz także o znamionach filozoficznych i etycznych, bowiem przytaczając w niej naukowe fakty związane z miłością między dwoma mężczyznami, jedno- cześnie pozwalam sobie na daleko idącą re- fleksję filozoficzną oraz podejmuję próbę bycia etykiem i nauczycielem przede wszystkim młodego geja. Niejednokrotnie w sposób kate- goryczny orzekam o jakimś problemie, jedno- cześnie nie ustrzegając się przed zaprezento- waniem Czytelnikowi chwilami subiektywnej wizji pewnych spraw. Wizja ta jest jednak każdorazowo podparta wcześniej przestudiowanym materiałem aka- demickim (naukowym) i nigdy nie wykracza poza udowodnione naukowo prawdy oraz nie nawołuje do zachowań niezgodnych z prawem bądź mogących doprowadzić do czyjejś krzyw- dy. Wszelkie zagadnienia natury seksuologicz- 8 ___________________________________________ Homoseksualizm męski redakcyjną nej, opisywane w niniejszej książce, w dużej mierze stanowią transpozycję (przeniesienie) treści opublikowanych w naj- nowszej literaturze przedmiotu autorstwa le- karzy seksuologów lub pionierów badań nad ludzką sferą seksualną. Szatandarową jest tutaj praca zbiorowa pod redakcją prof. dr. hab. n. med. Zbigniewa Lwa-Starowicza i prof. dr hab. n.med. Violetty Skrzypulec pod tytułem Pod- stawy seksuologii (2010) oraz kultowe prace Kinsleya czy Freuda. Zaznaczam jednak raz jeszcze, że książka bazuje również na wnio- skach wyciągniętych z przeprowadzonych przeze mnie badań i ankiet oraz na wnikliwej obserwacji współczesnego świata LGBT połą- czonej z analizą wszelkich jego aspektów oraz osobistymi doświadczeniami związanymi z by- ciem seksualnie „odmiennym”. Przy okazji, je- stem również głęboko przekonany o tym, że najbardziej rzetelne opracowanie nt. męskiego homoseksualizmu może stworzyć jedynie oso- ba ściśle przynależąca do społeczeństwa LGBT, czyli mężczyzna homoseksualny. Mam wielką nadzieję, że podręcznik ten po- może wielu młodym ludziom, którzy zaczęli ob- serwować u siebie skłonności homoseksualne i szukają w związku z tym odpowiedzi na wiele nurtujących ich pytań. Przedstawiona tutaj te- matyka homoseksualna oscyluje bowiem wokół zagadnień społeczno-kulturowych, psycholo- gicznych, biologicznych, etycznych, filozoficz- 9 Alexander Haus ________________________________________________ nych oraz – związanych z samym aktem płcio- wym, przy którym omawiane są wszelkie tech- niki seksualne. Poradnik ten przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 15 lat i – w światle polskiego ustawodawstwa – mogą same decydować o swoim życiu intymnym. Nie zawiera on żad- nych treści pornograficznych, nie nawołuje do żadnych zachowań oraz stanowi publikację o charakterze popularno-naukowym, niefiguru- jącą w rejestrze MEN. Życzę przyjemnej lektury, Alexander Haus 10 Kiedy poraz pierwszy pojawiło się pojęcie homoseksualizmu? Jak nazywano dawniej homoseksualistów? ___________________________________________ Homoseksualizm męski 1. Homoseksualizm – definicje NNNNim przejdziemy do próby zdefiniowania, czym jest tak naprawdę homoseksualizm, war- to nadmienić, że samo pojęcie homoseksuali- zmu pojawiło się po raz pierwszy w dziewięt- nastowiecznej literaturze medycznej (1869), wprowadzone przez Karla Marię Kertbeny’ego. Były to czasy, kiedy zaczęto odstępować od średniowiecznego postrzegania zachowań czy aktów homoseksualnych jako czyny grzeszne (obarczone sankcjami karnymi – najczęściej karą śmierci), a samo zjawisko „miłości jedno- płciowej” [termin autora] przesunięto na ob- szar medycyny, uznając je za dewiację i pato- logię, którą należało leczyć. Wcześniej ludzi dopuszczających się aktów seksualnych z oso- bami tej samej płci nazywano m.in. pederast pederasta-a-a-a- pederast pederast mimimimi lub sodomitami sodomitami, zaś ówczesny termin poję- sodomitami sodomitami 11 Alexander Haus ________________________________________________ ciowy odnoszący się do omawianego zjawiska brzmiał: uranizm uranizm bądź pederastia pederastia. pederastia uranizm uranizm pederastia Tak więc niegdysiejszy uranizm czy też pe- derastia (w żadnym wypadku niepostrzegane wówczas jako orientacja seksualna, a nazywa- jące jedynie szereg skłonności i zachowań seksualnych) w wieku XIX zaczął być określa- ny terminem homoseksualizm homoseksualizm, któremu jeden z homoseksualizm homoseksualizm ówczesnych uczonych, Richard von Kraft- Ebing, nadał następującą definicję, obowiązują- cą w wielu krajach zachodnich jeszcze przez kolejne stulecie: homoseksualizm to dewiacja, choroba i degeneracja mózgu [synteza autora]. Do zmian semantyczno-merytorycznych odnoszących się do dziewiętnastowiecznego terminu homoseksualizm się w homoseksualizm przyczynił homoseksualizm homoseksualizm pierwszej połowie kolejnego stulecia amery- kański badacz ludzkiej sfery seksualnej, na- zwiskiem Kinsley, który stworzył podwaliny naukowo-badawcze do wykreślenia homosek- sualizmu z listy zaburzeń psychicznych, co stało się w roku 1973197319731973 na plenarnym posiedze- niu Amerykańskiego Towarzystwa Psychia- trycznego. Idąc za orzeczeniem amerykańskiej instytucji naukowej, Światowa Organizacja Zdrowia wydała podobne orzecznictwo w nie- spełna dwadzieścia lat później (1990). W pierwszym z dekretów czytamy, co następuje: Psychologowie, psychiatrzy i inni specjaliści Psychologowie, psychiatrzy i inni specjaliści Psychologowie, psychiatrzy i inni specjaliści Psychologowie, psychiatrzy i inni specjaliści zajmujący się zdrowiem psychicznym, zgadzają zajmujący się zdrowiem psychicznym, zgadzają zajmujący się zdrowiem psychicznym, zgadzają zajmujący się zdrowiem psychicznym, zgadzają 12 Czym jest uranizm lub pederastia? Czym w XIX w. był homoseksualizm? Kiedy Amerykańskie Towarzystwo Psychia- tryczne wykreśliło homoseksualizm z li- sty zaburzeń psy- chicznych? Orzeczenie Światowej Organizacji zdrowia w sprawie homoseksu- alizmu (1990). Kim jest tzw. „zboczeniec homosek- sualny” wg polskiego podręcznika akade- mickiego z roku 1973? ___________________________________________ Homoseksualizm męski się co do faktu, że homoseksualność nie jest się co do faktu, że homo seksualność nie jest się co do faktu, że homo się co do faktu, że homo seksualność nie jest seksualność nie jest chorobą, zaburzeniem psychicznym czy probl chorobą, zaburzeniem psychicznym czy proble-e-e-e- chorobą, zaburzeniem psychicznym czy probl chorobą, zaburzeniem psychicznym czy probl mem emocjonalnym. Ponad 35 lat obiekty mem emocjonalnym. Ponad 35 lat obiektyw-w-w-w- mem emocjonalnym. Ponad 35 lat obiekty mem emocjonalnym. Ponad 35 lat obiekty nych, dobrze zaprojektowanych badań nauk nych, dobrze zaprojektowanych badań nauko-o-o-o- nych, dobrze zaprojektowanych badań nauk nych, dobrze zaprojektowanych badań nauk wych wykazało, że homoseksualność, sama w wych wykazało, że homoseksualność, sama w wych wykazało, że homoseksualność, sama w wych wykazało, że homoseksualność, sama w sobie, nie wiąże się z zaburzeniami psychicz-z-z-z- sobie, nie wiąże się z zaburzeniami psychic sobie, nie wiąże się z zaburzeniami psychic sobie, nie wiąże się z zaburzeniami psychic nymi lub emocjonalnymi czy nymi lub emocjonalnymi czy społecznymi pr społecznymi pro-o-o-o- nymi lub emocjonalnymi czy nymi lub emocjonalnymi czy społecznymi pr społecznymi pr blemami. Homoseksualność niegdyś była uw blemami. Homoseksualność niegdyś była uwa-a-a-a- blemami. Homoseksualność niegdyś była uw blemami. Homoseksualność niegdyś była uw żana za chorobę, ponieważ specjaliści zajjjjmujący żana za chorobę, ponieważ specjaliści za mujący żana za chorobę, ponieważ specjaliści za żana za chorobę, ponieważ specjaliści za mujący mujący się zdrowiem psychicznym i społeeeeczeństwo się zdrowiem psychicznym i społ czeństwo się zdrowiem psychicznym i społ się zdrowiem psychicznym i społ czeństwo czeństwo dysponowali nierzetelnymi, opartymi na uprz dysponowali nierzetelnymi, opartymi na uprze-e-e-e- dysponowali nierzetelnymi, opartymi na uprz dysponowali nierzetelnymi, opartymi na uprz dzeniach, informacjami. dzeniach, informacjami. dzeniach, informacjami. dzeniach, informacjami. Mimo to, z wydanej w tym samym roku 1973 publikacji autorstwa dr. hab. Kazimierza Imielińskiego pt. Zaburzenia psychoseksual- ne nadal można się było dowiedzieć, że homo- seksualizm jest zboczeniem płciowym, zaś „zboczeńcy” homoseksualni to mężczyźni upo- dabniający się wyglądem i zachowaniem do kobiet, noszący długie włosy, szminkujący usta i przebierający się w kobiece szaty [s.163]. Na szczęście ten – wynikający z wielowiekowej stygmatyzacji zjawiska, uprzedzeń socjo- kulturowych oraz nakładających się na nie ograniczeń intelektualnych wielu jeszcze bada- czy – karykaturalny obraz geja (niemal prowo- kujący śmiech) został gruntownie przemalowa- ny i ostatecznie u schyłku XX wieku homosek- sualizm nie był już żadną jednostką chorobową, 13 Alexander Haus ________________________________________________ zaś środowiska naukowo-medyczne zaczęły definiować go jako angażowanie psycho----emocjonalne i trwałe zaangażowanie psycho trwałe za emocjonalne i angażowanie psycho trwałe za trwałe za angażowanie psycho emocjonalne i emocjonalne i pociąg do tej samej płci, będące jedną z trzech pociąg do tej samej płci, będące jedną z trzech pociąg do tej samej płci, będące jedną z trzech pociąg do tej samej płci, będące jedną z trzech orientacji seksualnych: heteroseksualizm, b orientacji seksualnych: heteroseksualizm, bi-i-i-i- orientacji seksualnych: heteroseksualizm, b orientacji seksualnych: heteroseksualizm, b seksualizm i homoseksualizm. seksualizm i homoseksualizm. seksualizm i homoseksualizm. seksualizm i homoseksualizm. Z upływem niespełna dwudziestu lat te same środowiska naukowo-medyczne coraz częściej zaczynają mówić o homoseksualizmie jako o tożsamości seksua tzw. tożsamości tożsamości seksuallllnejnejnejnej (nie: seksua tożsamości tożsamości seksua płciowej), argumentując, że problematyka za- gadnienia jest tak złożona, iż współcześnie nie można już postrzegać zachowań, pragnień, ak- tów płciowych, zaangażowań emocjonalnych, etc. człowieka jako stałe, definitywnie ukon- stytuowane i kategorycznie obiektywne, ale należy rozpatrywać je w świetle płynności, zmienności oraz także w kontekście poza sek- sualnym, niejako bardziej holistycznie. Nie ist- nieją bowiem uniwersalne kryteria, którymi wszyscy ludzie kierują się, określając własną orientację seksualną, która – jak twierdził już sam Kinsley – może być usytuowana w skali natężeń zachowań bardziej homo- lub hetero- seksualnych (skala: 0 – 6), gdzie obie liczby przedstawiały skrajne orientacje seksualne, a osobnik z trójką byłby zdecydowanie biseksu- alny. 14 Ostateczna definicja naukowo-medyczna homoseksualizmu. Termin „tożsamość seksual- na” nowszy od termi- nu „orientacja seksu- alna”. Jak amerykański ba- dacz ludzkiej seksual- ności, Kinsley, „osza- cowywał” ludzką toż- samość (orientację) seksualną? Jak współcześni na- ukowcy postrzegają zjawisko ludzkiej sek- sualności? ___________________________________________ Homoseksualizm męski To, że mowa jest dziś m.in. o tzw. płynności lub/i zmienności zachowań seksualnych, a po- dejście naukowców do zagadnienia staje się jeszcze bardziej liberalne i kognitywne (a wręcz wieloaspektowe od strony samego po- znania), w żadnym wypadku nie implikuje, iż współcześni badacze uważają homoseksualizm za tożsamość (orientację) seksualną dającą się ad hoc przemodelować. Nic bardziej myl- nego. Naukowcy, prezentując takie – modne zresztą ostatnio w każdej dziedzinie – holi- styczno-kognitywne podejście do tematu, sy- gnalizują, że obiektywna, kategoryczna (a za- razem arbitralna sama w sobie) ocena czyjejś tożsamości (orientacji) seksualnej jest w zasa- dzie niemożliwa, bowiem zachowania i pra- gnienia seksualno-emocjonalne człowieka są szerokim wachlarzem różnych składowych, u jednych bardziej ukonstytuowanym (definityw- ny homoseksualizm – większość przypadków) u innych mogącym ulec na przestrzeni lat pew- nym transformacjom lub wręcz – w skrajnych przypadkach – będącym ciągłą zmienną w cza- sie (raz okres homo-, raz heteroseksualizmu). O ile ten pierwszy wachlarz różnych składo- wych próbujący jako tako zdefiniować czyjąś seksualność jest jeszcze do zaakceptowania, o tyle zmieniająca się w życiu jednostki – niczym sinusoida – tożsamość seksualna w czasie i przestrzeni jest już dość dziwnym przypadkiem i szczerze przyznaję, że osobiście nie zaob- 15 Trudności w obiek- tywnym zdefiniowa- niu ludzkiej tożsamo- ści (orientacji) seksu- alnej. Alexander Haus ________________________________________________ serwowałem takiego kazusu: równoczesne za- interesowanie jednostki obiema płciami w tym samym okresie życia jest jak najbardziej do uchwycenia, jednak orientacja seksualna zmie- niająca się np. co pięć lat, jak w jakimś dziw- nym zaprogramowanym urządzeniu, jest trudna do wyobrażenia. Wracając jednak do tzw. wachlarza różnych składowych [określenie autora], który – zda- niem współczesnych autorów – uniemożliwia jednoznaczną i/lub obiektywną identyfikację seksualną, należy zauważyć, że faktycznie mo- że istnieć osoba, u której np.: a)a)a)a) pociąg seksualny ukierunkowany jest na tę samą płeć; b)b)b)b) przekonania kulturowo-religijne każą wy- pierać jednostce z podświadomości przynależność do LGBT (mowa o egodystonii); c)c)c)c) osoba ta utrzymuje wbrew sobie seksualne kontakty z płcią przeciwną, będąc z nią w związku małżeńskim z pobudek kulturowych; d)d)d)d) ma bliskiego przyjaciela swojej płci, którego darzy platoniczną miłością; e)e)e)e) generalnie – jest aseksualna, jednak obo- wiązki małżeńskie każą jej prowadzić życie erotyczne; f)f)f)f) ona sama ocenia siebie jako jednostkę hete- roseksualną; g)g)g)g) zaprzyjaźniona seksuolożna nazywa ją krykrykrykryp-p-p-p- to gejem to gejem (tzw. ukrywający się, nieprzyznający to gejem to gejem takiej 16 Trudności w obiek- tywnym zdefiniowa- niu ludzkiej tożsamo- ści (orientacji) seksu- alnej – cd. Nim zdefiniujemy czyjąś tożsamość (orientację) seksualną, trzeba uprzednio jed- noznacznie zdefinio- wać czyjąś płeć. ___________________________________________ Homoseksualizm męski się do swojej orientacji homoseksualny osob- nik płci męskiej). Kiedy widzimy taki przypadek, faktycznie – mogłyby się w nas zrodzić wątpliwości co do oceny orientacji seksualnej takiej jednostki. Uświadomione osoby trzecie (zaprzyjaźniona seksuolożka) orzekną o seksualności przyja- ciela w sposób pozornie obiektywny, a przy tym dość arbitralny; „orzecznictwo” samego zainteresowanego będzie zdecydowanie su- biektywne; niezapoznane z tematem osoby trzecie – będą rzekomo obiektywnie orzekały o heteronormatywnej seksualności znajomego; zaś sama tożsamość seksualna delikwenta – gdyby miała swój rozum – będzie zbita z tropu. Tak przedstawiony przypadek próby iden- tożsamości seksualnej (osobiście wolę tyfikacji tożsamości seksualnej tożsamości seksualnej tożsamości seksualnej posługiwać się terminem: orientacja seksua orientacja seksuallllnananana) orientacja seksua orientacja seksua rzeczywiście udowadnia, że może to być pro- blem daleko złożony, wobec czego nie powi- nien podlegać żadnej dyskusji, zaś sama ewen- tualna ocena omawianej tożsamości może być jedynie subiektywna, a my jako społeczeństwo (osoby postronne) powinniśmy uszanować au- toidentyfikację każdej jednostki. Jednak co bę- dzie, jeśli każdy dokona zrozumiałej tylko jemu samemu identyfikacji seksualnej? Czy wówczas będzie miało sens w jakikolwiek sposób defi- niować czyjąkolwiek seksualność? Zacznijmy może od tego, że by zdefiniować poprawnie czyjąś tożsamość (orientację) seksualną, nale- 17 Alexander Haus ________________________________________________ żałoby uprzednio w sposób jednoznaczny zde- finiować płeć np. obu zainteresowanych sobą jednostek (ludzi), gdyż dopiero wówczas można dokonać jakiejkolwiek dalszej „klasyfikacji”. I tu pojawia się ogromny problem, bowiem po pierwsze: współcześni naukowcy wymieniają aż kilka rodzajów płci, po drugie: o ile osoba pragnąca określić swoją tożsamość seksualną byłaby w stanie zidentyfikować własną płeć (w oparciu o kryteria naukowe), o tyle nie będzie ona dysponowała narzędziami, za pomocą któ- rych mogłaby „jednoznacznie” zdefiniować płeć własnego obiektu porządania. O próbie zdefiniowania płci oraz określenia tożsamości seksualnej przeczytamy w rozdzi rozdziaaaale le le le rozdzi rozdzi 4444. niniejszej książki. 18 Nie da się powiedzieć, czy, kiedy i jak – „na- rodził się” homosek- sualizm! ___________________________________________ Homoseksualizm męski 2. Geneza homoseksualizmu PPPPonieważ termin geneza geneza odnosi się do spo- geneza geneza sobu powstania i rozwoju jakiegoś zjawiska, siłą rzeczy nie da się opowiadać o tym, kiedy i jak narodził się homoseksualizm, bowiem po- ciąg seksualny do tej samej płci istnieje praw- dopodobnie od zarania dziejów. Jednakże lu- dziom, których cechuje głęboka ignorancja w temacie, lub jednostkom o skrajnie prawico- wym światopoglądzie wydawać się może, że zjawisko homoseksualizmu jest produktem nienormatywnej kultury, hedonistycznym i obarczonym grzechem wytworem społecznym, do istnienia którego niegdyś zapewne przyczy- nili się ludzie zdeprawowani moralnie. Śledze- nie ludzkich zachowań homoseksualnych w aspekcie historyczno-geograficznym wyraźnie 19 Pierwsze wzmianki o za- chowaniach homoseksu- alnych. Jak wyglądał „homosek- sualizm” w starożytnej Grecji? Alexander Haus ________________________________________________ pokazuje, że nie ma takiego punktu w czasie i przestrzeni, kiedy to taka czy inna grupa spo- łeczna „powołała do życia” erotyczną słabość mężczyzny do jego przyjaciela lub kobiety do swojej przyjaciółki. Na podstawie wnikliwych badań rozlicznych seksuologów da się też za- obserwować, że słabość ta nie jest cechą „po- jednyczą”, lecz bardzo złożonym obrazem za- chowań społeczno-psychologicznych, o czym dziś zaczynamy się coraz bardziej dowiadywać z literatury przedmiotu. Tak więc, nasza geneza sprowadzona zo- stanie do dość krótkiego rysu historycznego. Homoseksualizm w starożytności Niektóre źródła podają, że pierwsza pisemna wzmianka nt. zachowań homoseksualnych mia- ła miejsce w 2500 roku p.n.e. w Egipcie, zaś kolejna w kilkanaście wieków później, kiedy to chiński poeta Li-Po wznosił peany ku miłości homoseksualnej. Najwięcej jednak dowiaduje- my się o swoistym „kulcie” miłości męsko- męskiej z czasów starożytnej Grecji, gdzie bli- skie związki erotyczne między – uwaga – doro- słym mężczyzną a młodzieńcem były zjawi- skiem dość powszechnym i tolerowanym, a sami Grecy z kolei nie uważali orientacji sek- sualnej za społeczną tożsamość (hetero lub homo), zachowania homoseksualne postrzega- jąc jedynie w kategoriach swoistej aktywności 20 ___________________________________________ Homoseksualizm męski płciowej. Warto tutaj wyraźnie podkreślić, że ta liberalna i demokratyczna cywilizacja ateńska, która zapewne bardzo ceniła sobie uniwersalne piękno, a nade wszystko piękno młodego mę- skiego ciała (licznie prezentowanego na róż- nych malowidłach), w zasadzie nie aprobowała seksualnych zbliżeń pomiędzy dwoma doro- słymi mężczyznami. Społeczne przyzwolenie na tego rodzaju zachowania związane było głów- nie z darzeniem uczuciem najczęściej nastolet- niego chłopca przez dorosłego mężczyznę o ugruntowanej pozycji społecznej, który mógł urzeczywistniać swe pragnienia seksualne w stosunku do młodzieńca przy założeniu, że nie wiązały się one z aktem analnym. Związki tego typu tłumaczone były jako dość naturalna rela- cja nauczyciel-uczeń: dla przykładu Sokrates dzielił łoże ze swoim uczniem Alkibiadesem. Dziś – w konfrontacji z taką rzeczywistością – nie tylko środowiska religijne wołałyby o po- mstę do nieba i rzucały zewsząd słowem pedpedpedpedo-o-o-o- filiafiliafiliafilia, ale każdy szanujący się obywatel co naj- mniej potępiłby tego typu relacje międzyosob- nicze, zaś żadna cywilizowana kultura nie wy- kazałaby się aprobatą dla takich zjawisk. W gruncie rzeczy fenomen, który w Atenach m.in. okresu Peryklesa był tak powszechnie akcep- towany, był i jest (dziś zdecydowanie bardziej w ukryciu i nosi zdecydowanie inne nazewnic- two) obrazem tzw. eboeboeboebo---- lub efebofilii efebofilii, czyli efebofilii efebofilii skłonności seksualnej dorosłych mężczyzn do 21 Starożytna Grecja nie aprobowała zbliżeń cie- lesnych między dwoma dorosłymi mężczyznami. Między dorosłym męż- czyzną a młodym chłop- cem nie dochodziło do stosunków analnych. Czym jest ebofilia? Czym jest pederastia? Papież Paweł II po- dobno zmarł podczas uniesień seksualnych z jednym ze swoich pa- ziów. Alexander Haus ________________________________________________ nastoletnich chłopców (mniej więcej powyżej 15 roku życia), u których wykształciły się tzw. trzeciorzędowe cechy płciowe, czyli – chłop- ców całkowicie rozwiniętych i dojrzałych płciowo. Zjawisko ebofilii, zresztą nazywane też pederastią pederastią, towarzyszyć będzie ludzkości pederastią pederastią na przestrzeni wielu późniejszych wieków, przede wszystkim w średniowieczu, o którym milczały będą – i milczą po dziś dzień – środo- wiska klerykalne i kościelne, bowiem to wła- śnie ich dotyczyło ono będzie w dużej mierze, poczynając od samego papieża Pawła II (XV w.), który – jak twierdzą twórcy i scenarzyści hiszpańskiego serialu historycznego Isabel – zmarł, spółkując z jednym ze swoich młodocia- nych paziów. Antyczna cywilizacja rzymska również do- puszczała homoseksualne stosunki płciowe, przy założeniu, że mężczyzna, który się im od- dawał, przejmował wyłącznie rolę aktywną i czynił to ze swoim niewolnikiem lub mężczyzną o niższym statusie społecznym. Wiele dowodów na istnienie miłości męsko- męskiej w czasach starożytnych znajdziemy również w ówczesnych dziełach lirycznych i dramatycznych, np w utworze Uczta Platona. Homoseksualizm w wiekach średnich Średniowiecze, do którego nawiązaliśmy już wyżej, zdominowane było przez pełną cynizmu 22 W średniowieczu ho- moseksualnych męż- czyzn traktowano jak ówczesne kobiety – podrzędnie. ___________________________________________ Homoseksualizm męski i niekonsekwencji naukę nie tyle kościelną, co klerykalną, która zachowania homoseksualne uważała za tzw. grzech śmiertelny, a „zniewie- ściałych” mężczyzn (należy zwrócić uwagę na to, że homoseksualistów traktowano podobnie jak kobietę – podrzędnie, zgodnie z naukami św. Tomasza z Akwinu) palono na stosie na równi z domniemanymi „czarownicami”. Co ciekawe, ci sami ludzie, którzy tak spektaku- larnie odbierali życie tej grzesznej heretyckiej istocie podrzędnego gatunku, bardzo chętnie oddawali się jeśli nie ówczesnym klasycznym czynom „lubieżnym” (spółkowanie z kobietą, prostytutką), to spółkowaniu z młodzieńcami lub młodymi mężczyznami w biskupich pała- cach lub za murami klasztornymi (udokumen- towano jedynie nieliczne takie przypadki, bo- wiem – jak możemy przypuszczać – średnio- wiecznym biografom nie wolno było pisać otwarcie o tego typu przypadłościach czy za- chowaniach; zresztą władający wówczas całą nauką i piśmiennictwem kościół nigdy nie po- zwoliłby na to, żeby podobne prawdy ujrzały światło dzienne, nawet jeśli miałyby być one znane jedynie wśród „swoich” – zresztą dziś także o podobnych sprawach kościół lojalnie milczy). W tym miejscu możemy także pokusić się o przypuszczenie, że zachowania homosek- sualne wśród prostego ludu prawdopodobnie w ogóle nie miały miejsca, z uwagi na bardzo sil- ny dyktat Kościoła, który umiejętnie władał 23 W średniowieczu wszelkie nienorma- tywne zachowania seksualne uważano za czyny grzeszne, skut- kujące karą śmierci. Renesans przyniósł pewne zmiany świato- poglądowe odnośnie miłości męsko- męskiej, szczególnie w kręgach dworskich. Alexander Haus ________________________________________________ wówczas nieoświeconymi „duszami”, z dużą dozą prawdopodobieństwa tłumiącymi w sobie boleśnie wszelkie seksualne skłonności nie- normatywne, postrzegając je jako niebywały grzech śmiertelny. Ciężko sobie wyobrazić, by średniowieczny feudalny chłop mógł choćby pozwolić sobie na fantazjowanie na temat zbli- żenia męsko-męskiego. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że zdarzali się w historii homoseksualni władcy europejscy. Przykładem może być polski król Władysław III, o którym krążyły liczne plotki, iż dopuszczał się on stosunków jednopłciowych. Homoseksualizm – nowożytność Gdy nastał renesans stosunek do zjawiska homoseksualizmu zaczął nie tyle być bardziej liberalny (średniowieczne dekrety nadal dość powszechnie obowiązywały), ile powoli za- przestawano postrzegać miłość męsko-męską w kategoriach grzechu śmiertelnego. Środowi- ska dworskie często zdawały sobie sprawę z tego, iż wielu znanych artystów, nad którymi obejmowały one chętnie mecenat, miało sła- bość erotyczną ukierunkowaną w stronę tej samej płci i zapewne też wielu renesansowych władców nie roztrząsało np. faktu, że Michał Anioł (utalentowany malarz i rzeźbiarz) prze- jawiał zainteresowanie pięknem młodego mę- skiego ciała. Zresztą, z dużą dozą prawdopodo- 24 Mimo pewnych zmian światopoglądowych nadal oficjalnie pena- lizowano akty płciowe między dwoma męż- czyznami. ___________________________________________ Homoseksualizm męski bieństwa, postrzegano tego typu fenomen jako współistniejący czy też naturalnie koherentny z wielkim talentem do sztuki, który – podobnie jak dziś – często jest immanentną cechą osob- nika homoseksualnego. Na przestrzeni późniejszych wieków sprawa była różnie traktowana, w zależności od poło- żenia geograficznego i wytworzonej na danym obszarze kultury, jednakże oficjalna penaliza- cja czy ogólnie – moralna dezaprobata bezu- stannie przewijały się w społeczeństwie euro- pejskim. Dopiero w XX wieku sprawy zaczęły przy- bierać zupełnie inny obrót wraz z rozwojem nauk medycznych, które coraz częściej zajmo- wały się badaniem seksualności człowieka. Pionierem zajmującym się już wówczas homoseksualizmu (wcześniej nazywano je m.in. sodomią sodomią) był sodomią sodomią Zygmunt Freud, który bodaj jako pierwszy spojrzał na erotyczną relację męsko-męską ja- ko na zachowania z gruntu pozbawione cech dewiacji seksualnej lub psychicznej, które na krótko przed nim - o ile nie były one w nie- których „napiętnowane prawnie” - traktowano jako jednostkę choro- bową, lecząc ją najrozmaitszymi technikami, począwszy od terapii psychologicznych, a skończywszy na takich zabiegach, jak elek- trowstrząsy czy ingerencja skalpelem w poła- społeczeństwach zagadnieniem istniejącym 25 Jaki kraj na świecie jako pierwszy zdepe- nalizował (lata trzy- dzieste XX w.) skłon- ności oraz czyny ho- moseksualne? Polska. Alexander Haus ________________________________________________ cie mózgu „chorego”. Czasem obcinano rów- nież jądra. Najznamienitszym jednak punktem zwrot- nym w postrzeganiu homoseksualizmu było orzeczenie polskiego międzywojennego sejmu, który jako pierwszy na świecie ustawodawca zdepenalizował zachowania i czyny homosek- sualne, tym samym wykluczając karanie wię- zieniem czy wysyłanie na przymusowe lecze- nie osób o erotycznych skłonnościach homo- seksualnych, mimo że światowe środowiska medyczne nadal nie wykreśliły homoseksuali- zmu z listy chorób umysłowych, a w sąsiednich faszystowskich już wówczas Niemczech czy socjalistycznym Związku Radzieckim homo- seksualiści byli prześladowani przez władze państwowe (np. III Rzesza wysyłała ich m.in. do obozów koncentracyjnych). Przez następne parę dziesięcioleci od za- kończenia II wojny światowej w krajach za- chodnich nadal nie dokonały się żadne szcze- gólne zmiany prawne w porównaniu ze stanem rzeczy sprzed okupacji hitlerowskiej, przy czym Polska – jako że stała się krajem bloku socjalistycznego – całkowicie zatrzymała się na etapie postępowości poczynionej w latach trzydziestych i mimo że prawo nie zostało ra- dykalnie zmienione na niekorzyść gejów (tzn. oficjalnie za samo bycie homoseksualistą nie zamykano w więzieniach), nastąpił wręcz pe- wien regres w tym obszarze, łącznie z poja- 26
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Homoseksualizm męski
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: