Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00706 011984 17892788 na godz. na dobę w sumie
Hydroizolacje podziemnych części budynków i budowli. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót. - ebook/pdf
Hydroizolacje podziemnych części budynków i budowli. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 134
Wydawca: Grupa Medium Język publikacji: polski
ISBN: 2300-3944 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka okazała się bestsellerem wydawniczym. Nakład jej pierwszego wydania został szybko wyczerpany. W drugim jej wydaniu przede wszystkim zaktualizowano przepisy prawne i normy techniczne.
Treść książki stanowią dwa rozdziały: „Projektowanie izolacji wodochronnych” oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót”
W omówieniu „Projektowania izolacji wodochronnych” podano wymagania ogólne dotyczące hydroizolacyjnych rozwiązań technologiczno-materiałowych. W tej mierze zaprezentowano bezspoinowe materiały bitumiczne (lepiki, roztwory, emulsje i masy asfaltowe, a także polimerowo-bitumiczne, grubowarstwowe masy uszczelniające masy KMB), krystaliczne zaprawy uszczelniające, rolowe materiały bitumiczne i z tworzyw sztucznych oraz izolacje bentonitowe. Przytoczono zasady doboru materiałów do wykonywania powłok wodochronnych oraz uwarunkowania technologiczne dla powłok wodochronnych kładzionych na podłoża wykonane z różnych materiałów. Zamieszczono informacje o zasadach układania izolacji przeciwwilgociowych z zastosowaniem wskazanych materiałów hydroizolacyjnych. Zwrócono uwagę na warstwy rozdzielające i ochronne w systemach hydroizolacyjnych oraz na detale, czyli tzw. trudne i krytyczne miejsca, których sposoby izolowania zobrazowano rysunkami poglądowymi.
W drugiej części książki przedstawiono warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Podane zostały wymagania ogólne dotyczące podłoża betonowego, murowego oraz z tynku. Kolejno przedstawione zostały zasady wykonania robót izolacyjnych z udziałem omówionych w książce materiałów izolacyjnych, gdzie podano algorytmy działań według schematu: wymagania stawiane podłożu, przygotowanie podłoża, kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac, przygotowanie materiału, aplikacja materiału, kontrola podczas wykonywania powłoki wodochronnej i po wykonaniu robót oraz ułożenie warstw ochronnych.
Autor uzupełnił książkę załącznikami prezentującymi druki formularzy kontroli wykonania powłok z mas KMB i powłok ze szlamów oparte na niemieckich wytycznych dotyczących planowania i wykonywania uszczelnień z powłok KMB i szlamów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PREZENTUJĄ nr 1/2014 Wydanie specjalne miesięcznika Izolacje ISSN 2300-3944 nakład: 8 tys. egz. cena: 50 zł (w tym 5 VAT) Maciej Rokiel HYDROIZOLACJE PODZIEMNYCH CZĘŚCI BUDYNKÓW I BUDOWLI Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót Jesteśmy w każdej chwili do Państwa dyspozycji ZACHÓD WSCHÓD Kalisz l p . r e b e w . t e n w w w Nasze magazyny: Białystok Bielsko-Biała Gdynia Knurów Kraków Lubin Lublin Łódź Olsztyn Ostrowiec Świętokrzyski Poznań Rzeszów Szczecin Toruń Warszawa Wrocław Zielona Góra tel. (85) 653 87 47 tel. (33) 810 33 53 tel. (58) 662 40 95 tel. (32) 279 31 10 tel. (12) 657 30 13 tel. (76) 844 16 44 tel. (81) 740 44 80 tel. (42) 639 53 30 tel. (89) 534 28 50 tel. (41) 266 73 06 tel. (61) 840 10 44 tel. (17) 862 86 13 tel. (91) 453 08 86 tel. (56) 623 57 77 tel. (22) 832 17 80 tel. kom. 606 10 97 48 tel. (71) 372 85 75 tel. (68) 453 57 55 Składy magazynowe: Częstochowa Gorzów Wlkp. Kalisz Koszalin Nowy Sącz Opole Tarnów tel. (34) 366 62 05 tel. (95) 722 42 17 tel. (62) 768 08 18 tel. (94) 347 77 40 tel. kom. 606 88 00 75 tel. (77) 453 10 99 tel. (14) 629 50 81 mgr inż. Bronisław Skarbek-Kowalski Nowoczesne metody aplikacji materiałów hydroizolacyjnych Firma TIKAL POLSKA, która od ponad 11 lat wprowadza na polski rynek nowe technologie iniekcyjne, prezentuje trzy nowe urządzenia do aplikacji materiałów hydroizolacyjnych. preZeNtacja za pomocą dodatkowego pistoletu do fugowania (film przedsta- wiający fugowanie murów znajduje się na stronie www.tikal.pl). Pompy produkowane są przez specjalistyczną niemiecką fir- mę DITTMANN SANIERTECHNIK, która jest głównym na świecie producentem pomp i osprzętu do aplikacji izolacji przeciwwil- gociowych. Kolejną nowością w ofercie TIKAL POLSKA jest ręczna pompa HP-D 50 N (fot. 3) przeznaczona głównie do aplikacji żywic. Produkt dostępny jest w zestawie dla początku- jących wykonawców. Zawiera on oprócz pompy 100 pakerów, wiertło i 10 l czy- ścika PumpClean 520, zapewniającego szybką i skuteczną pielęgnację sprzętu, a przy tym całkowicie nieszkodliwego dla zdrowia użytkowników i środowiska naturalnego. Fot. 3. HP-D 50 N – pompka ręczna z manometrem i wężykiem do iniekcji Coraz więcej użytkowników rezygnuje z ręcznej metody nakładania hydroizolacji na rzecz natrysku mechanicznego, co jest pozytyw- nym trendem z punktu widzenia TIKAL POLSKA. Z tego powodu firma zdecydowała się na wprowadzenie uniwersalnych urządzeń, które pozwalają na komfortowy natrysk niemal wszystkich mate- riałów hydroizolacyjnych. Zalety natrysku mechanicznego Podstawowe zalety natrysku mechanicznego to: q szybkość nakładania – użycie metody natryskowej pozwala na zaoszczędzenie 50–75 czasu w porównaniu z metodami nakładania tradycyjnego (za pomocą pędzla, wałka, kielni czy pacy). Aby uzyskać 1 m2 poprawnie nałożonej izolacji ściany czy stropu, potrzeba przy ręcznej metodzie aplikacji nawet do kilkunastu minut pracy, podczas gdy za pomocą profesjo- nalnego sprzętu w 1 minutę bez problemu można uzyskać do 4 m2 izolacji; jakość powłoki – malowanie natryskowe umożliwia bardzo dobre krycie każdego rodzaju powierzchni; cząsteczki natry- skiwanego materiału uderzają z dużą prędkością w podłoże, dzięki czemu lepiej przylegają do powierzchni; wszechstronność i komfort pracy – natrysk wykonany pompą perystaltyczną pozwala na zastosowanie wielu materiałów o różnej gęstości i lepkości, a urządzenia i akcesoria mogą być łatwo transportowane i dostosowywane do kolejnych prac. q q Nowości w ofercie firmy tikal Firma uzupełniła swoją ofertę o nowe modele: pompy perystal- tycznej, ręcznej pompy do aplikacji żywic oraz nowe wzory pa- kerów. Uniwersalne pompy do natrysku i fugowania charakteryzują się perystaltycznym mechanizmem tłoczenia materiału hydro- izolacyjnego – podawany materiał jest tylko delikatnie przesuwany przez me- chanizm paliczkowy pomiędzy dwiema membranami, a nie zgniatany czy ściska- ny tłokiem lub ślimakiem, jak to odbywało się do tej pory w standardowych maszynach do natrysku. Oferowane przez TIKAL POLSKA pompy pe- rystaltyczne DP 28 (fot. 1) i DP 8 (fot. 2) są naj- bardziej zaawansowanymi urządzeniami tego rodzaju. Niezależnie od tego, jakiej konsy- stencji jest podawany materiał i jakie ma wy- pełnienia (do 3 mm średnicy), pompy sprawnie podają każ- dą izolację, a do tego są proste w użytkowaniu i w czysz- czeniu. Dzięki tym zaletom pompy perystaltyczne mogą być również sto- sowane do fugowania murów. Fuga maszynowa jest wtedy aplikowana Fot. 1. DP 28 – specjalistyczna maszyna do natrysku i fugowania Fot. 2. DP 8 INOMAT – specjalistyczna maszyna do natrysku i fugowania Fot. 4. Paker plastikowy 12-16/85 mm z kalamitką płaską TIKAL POLSKA poszerzyła ofertę również o paker iniek- cyjny PP 12-16/85 do prze- pon i cementów (fot. 4), który dzięki wydłużonemu i zmienionemu korpusowi oraz poszerzonej średnicy może uszczelnić każdy otwór o średnicy od 12 do nawet 16 mm. Wystarczy do 2 szybkich uderzeń młotka, by paker został pewnie osadzony w otworze. Dzięki pła- skiej główce istnieje możliwość całkowicie szczelnego założenia końcówki (nasadki) z pompy i pusz- czenia jej w trakcie iniekcji. Eliminowane są nieszczel- ności na kalamitce i stałe straty materiału – zyskuje się 10–15 zużywanego materiału, który do tej pory wycie- kał. Operator pompy, blokując spust, może puścić pisto- let iniekcyjny i zająć się w międzyczasie innymi pracami. Otwór wlotowy o wyjątkowo dużej średnicy, bo wyno- szącej 3,5 mm, pozwala na pełne wykorzystanie wydajności pompy i znaczne przyspieszenie pracy. Dzięki temu ten sam paker może być stosowany również do wypełnień mikroce- mentowych, np. specjalnym materiałem CEM_IN-N, z któ- rego uzyskuje się nawet do 25 l niekurczliwej suspensji mi- krocementowej z jednego 25-kilogramowego worka (cena za worek to ok. 29 zł). Dodatkowym walorem nowego pakera jest atrakcyjna cena – tylko 1,35 zł netto za sztukę. TIKAL POLSKA Sp. z o.o. ul. Marka Hłaski 1 54-608 Wrocław tel.: 71 333 78 46 faks: 71 787 49 84 www.tikal.pl p a p y M A M U T f e k c y j n a h y d r o i z o l a c j a f u n d a m e n t o w y m t e m ie s p e r w y s Papy Mamut i Sopralene pozwalaj(cid:263) na szybkie i efektywne wykonanie izolacji fundamentów i p(cid:227)yty dennej. Wraz z gruntem Sopradere i drena(cid:359)em Sopradrain Plat T 150 stanowi(cid:263) system (cid:227)atwej w u(cid:359)yciu i odpornej na czynniki mechaniczne oraz warunki (cid:331)rodowiska izolacji pionowej i poziomej. Najpowszechniej stosowanym w budownictwie wielorodzinnym systemem izolacji przeciwwodnej cz(cid:285)(cid:321)ci podziemnych budowli jest system grzania ca(cid:145)opowierzchniowego w uk(cid:145)adzie dwuwarstwowym. Optymalne rozwi(cid:269)zania to papy Sopralene Flam Jardin i Sopralene Flam 180 zabezpieczaj(cid:269)ce (cid:321)ciany fundamentowe przed przerastaniem korzeni oraz Mamut S3PF i Mamut S3PT w funkcji izolacji poziomej p(cid:145)yty dennej. Chc(cid:269)c zapewni(cid:270) doskona(cid:145)(cid:269) adhezj(cid:285), nale(cid:345)y stosowa(cid:270) grunty Sopradere lub Elastocol 500. SOPREMA Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Batorego 7, Pass, 05-870 B(cid:145)onie tel.: 22 436 93 02, fax: 22 436 93 06 biuro@soprema.pl, www.soprema.pl A r t y k u ł s p o n s o r o w a n y O firmie grace Grace Construction Products jest działem W.R. Grace Co.-Conn, jednej z czołowych na świecie firm produkujących specjalistyczne środki chemiczne i materiały, o ponad 150-letniej historii i dochodach ze sprzedaży przekraczających 3 miliardy dolarów. Grace Construction Products specjalizuje się w przemyśle produktów budowlanych, takich jak systemy hydroizolacyjne, systemy przeciwpożarowe, specjalistyczne systemy zapraw murarskich, domieszki i włókna do betonu, dodatki do cementu, produkty do betonu architektonicznego i produkty do betonu prefabrykowanego, które wzmacniają, chronią i podnoszą właściwości najważniejszych konstrukcji na świecie. Nasz zespół techniczny posiada wysokie kwalifikacje w zakresie systemów hydroizolacyjnych i na bieżąco służy profesjonalną pomocą zarówno w procesie projektowania, jak i wsparciem technicznym na budowie. Mając na względzie stworzenie dobrych praktyk w danym miejscu realizacji, udzielamy fachowej pomocy pracownikom nieznającym technik instalacji systemów hydroizolacyjnych firmy GRACE. Grace Sp. z o.o. ul. Szczepanowskiego 10/2 60 541 Poznań tel.: +48 (61) 843 92 92 faks: +48 (61) 843 21 75 www.preprufe.com www.graceconstruction.com SYSTEM PREPRUFE® SYSTEM DO ZABEZPIECZEŃ PRZECIWWODNYCH KONSTRUKCJI PODZIEMNYCH Elastyczne, wielowarstwowe, kompozytowe membrany arkuszowe, składające się z białej folii HDPE, bardzo sil- nej warstwy łączącej oraz warstwy ochronnej odpornej na warunki atmosferyczne. Membrany Preprufe® zapewniają system ochrony biernej, który nie bazuje na procesach uwadniania, czy pęcznieniu w kontakcie z wodą. Poprzez zastosowanie specjalnego kle- ju tworzy się mocne połączenie z lanym, „świeżym” betonem konstrukcyjnym, zapobiegające przedostawaniu się wody i wilgoci pomiędzy membranę a konstrukcję. Membrany Preprufe® są odporne chemicznie we wszystkich rodzajach gleby lub wody i chronią konstrukcję przed działa- niem soli i siarczanów. Membrany Preprufe® są zaprojekto- wane tak, by wytrzymały działanie słupa wody o wysokości 70 m, były całkowicie nieprzepuszczalne dla wilgoci, nie ule- gały przedwczesnej aktywacji w warunkach wilgotnych i były odporne na osiadanie gruntu pod płytami. Właściwości fizyczne zapewniają ochronę przed metanem, CO2 i radonem przekraczającą minimalne wymagania okreś- lone w protokołach BRE „Budowa nowych budynków na te- renach skażonych gazem” (BR 212) oraz „Radon: wskazówki środków ochronnych dla nowych budynków mieszkalnych” (BR 211). W skład systemu wchodzą: Preprufe® 160R – stosowany zazwyczaj z sekcjami płyt be- tonowych o grubości do 350 mm oraz na powierzchniach pionowych z systemami jednostronnego lub dwustronnego oszalowania; Preprufe® 300R – stosowany zazwyczaj z sekcjami płyt be- tonowych o grubości powyżej 350 mm; taśma Preprufe® – zawierająca powłokę Preprufe do ciągłe- go przyklejenia do betonu przy oklejanych taśmą brzegach i innych detalach; Bithutene® LM – płynna membrana do wykańczania zakoń- czeń na oczepach pali i w otworach (przejściach) dla rur; Adcor® 500S – zabezpieczenie wodoodporne rozprężające się pod wpływem wody, stosowane do betonowych złączy konstrukcyjnych. Zalety systemu PrePrUfe®: q q q q q q q q q q q Uniwersalny – stosowany pod płytami fundamentowy- mi oraz w systemach jednostronnego szalowania, Trwale związany z betonem – jedyna sprawdzona tech- nologia zapobiegająca migracji wody między membraną a konstrukcją, potwierdzone niezależnymi badaniami, Jedyny na rynku system membrany HDPE wiążącej się z betonem potwierdzony 21-letnim doświadczeniem na inwestycjach na całym świecie, Lekki i elastyczny – łatwa aplikacja bez konieczności stosowania specjalistycznych wzmocnień narożników, Niewrażliwy – odporny na zmienne warunki atmosfe- ryczne, cykle mokry/suchy oraz mróz/odwilż, Szczelny – pozostaje szczelny w połączeniu z konstruk- cją nawet, gdy grunt osiada, Obojętny chemicznie – nie reaguje z zanieczyszczenia- mi zawartymi w wodzie gruntowej lub w otaczającym gruncie, Odporny chemicznie – chroni konstrukcje przed dzia- łaniem środowiska agresywnego, w tym solami i siarcza- nami, Można układać na chudym betonie lub zagęszczo- nym gruncie, Nie wymaga dodatkowej warstwy osłonowej w po- staci betonu ochronnego oraz stosowania domieszek poprawiających wodoszczelność betonu, Kompletny system – pełny zakres taśm wodoodpor- nych (hydrofilowych PCV) dla zabezpieczenia dylatacji i przerw roboczych. Referencje w Polsce i na świecie System Preprufe® jest z powodzeniem stosowany od ponad 21 lat na całym świecie w praktycznie wszystkich segmen- tach rynku. Dostarczaliśmy rozwiązania, począwszy od ter- minali lotniczych, przez stadiony sportowe, tunele i stacje metra, oczyszczalnie ścieków i elektrownie, po budynki uży- teczności publicznej, takie jak banki, sądy, szpitale, centra handlowe oraz galerie sztuki i muzea. Najciekawsze realizacje w Polsce to m.in. Bank BRE (Byd- goszcz), budynek PLL LOT (Warszawa), budynek PP Porty Lotnicze (Warszawa), Centrum Jasna (Warszawa), Złote Tara- sy (Warszawa), budynek telewizji POLSAT (Warszawa), budy- nek TVP (Warszawa), Hala 100-lecia (Wrocław), SKY TOWER (Wrocław), Hotel Radison SAS (Gdańsk), Ośrodek wypo- czynkowy INTERFERIE (Świnoujście), Sąd Okręgowy (Konin), Oczyszczalnia Ścieków (Gdańsk), Warsaw Spire (Warszawa), Baltic Park Molo (Świnoujście). Maciej Rokiel Renowacje obiektów budowlanych Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót Grupa Medium Warszawa 2013, 150 s. O r e n o wa c j a c h k o m p l e k s o wo ! Zamów: www.ksiegarniatechniczna.com.pl e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl faks: 22 810 27 42 43zł cena: ULTRASEAL® XP AKTYWNA MEMBRANA HYDROIZOLACYJNA NA BAZIE POLIMERÓW (cid:42)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:70)(cid:77)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:93)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:338)(cid:70)(cid:76) (cid:115)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:83)(cid:72)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:76)(cid:79)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:76)(cid:267)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:80)(cid:72)(cid:70)(cid:75)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:72)(cid:3)(cid:340)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:368)(cid:92)(cid:80)(cid:3)(cid:69)(cid:72)(cid:87)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:80) (cid:115)(cid:3)(cid:86)(cid:68)(cid:80)(cid:82)(cid:88)(cid:86)(cid:93)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:77)(cid:267)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:247)(cid:68)(cid:340)(cid:70)(cid:76)(cid:90)(cid:82)(cid:340)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:80)(cid:72)(cid:80)(cid:69)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:92) (cid:115)(cid:3)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:87)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:71)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:88)(cid:87)(cid:72)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:82)(cid:340)(cid:258)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:86)(cid:87)(cid:85)(cid:88)(cid:78)(cid:70)(cid:77)(cid:68)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:93)(cid:81)(cid:68)(cid:77)(cid:71)(cid:88)(cid:77)(cid:267)(cid:70)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:86)(cid:76)(cid:282)(cid:3) (cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:247)(cid:92)(cid:80)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:93)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:81)(cid:92)(cid:80)(cid:3)(cid:70)(cid:76)(cid:340)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:75)(cid:92)(cid:71)(cid:85)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:92)(cid:80)(cid:3)(cid:116)(cid:3)(cid:80)(cid:68)(cid:78)(cid:86)(cid:17)(cid:3)(cid:26)(cid:19)(cid:3)(cid:80) (cid:50)(cid:70)(cid:75)(cid:85)(cid:82)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:86)(cid:93)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:80)(cid:76) (cid:115)(cid:3)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:70)(cid:75)(cid:81)(cid:82)(cid:79)(cid:82)(cid:74)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:59)(cid:51)(cid:3)(cid:77)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:3)(cid:82)(cid:71)(cid:83)(cid:82)(cid:85)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:85)(cid:82)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:81)(cid:81)(cid:76)(cid:78)(cid:207)(cid:90)(cid:15)(cid:3) (cid:80)(cid:17)(cid:76)(cid:81)(cid:17)(cid:3)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:88)(cid:81)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:86)(cid:82)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:86)(cid:82)(cid:79)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:93)(cid:83)(cid:88)(cid:86)(cid:93)(cid:70)(cid:93)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:76)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:72) (cid:54)(cid:93)(cid:92)(cid:69)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:226)(cid:68)(cid:87)(cid:90)(cid:92)(cid:3)(cid:80)(cid:82)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:366) (cid:115)(cid:3)(cid:79)(cid:72)(cid:78)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:79)(cid:78)(cid:76) (cid:115)(cid:3)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:78)(cid:247)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:77)(cid:267)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:76)(cid:282)(cid:3)(cid:86)(cid:93)(cid:90)(cid:92)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:68)(cid:93)(cid:3)(cid:247)(cid:267)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:76)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:80)(cid:72)(cid:70)(cid:75)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:72)(cid:79)(cid:76)(cid:80)(cid:76)(cid:81)(cid:88)(cid:77)(cid:267)(cid:3) (cid:93)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:80)(cid:82)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:368)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72) (cid:56)(cid:81)(cid:76)(cid:90)(cid:72)(cid:85)(cid:86)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:338)(cid:253) (cid:115)(cid:3)(cid:3)(cid:80)(cid:82)(cid:368)(cid:79)(cid:76)(cid:90)(cid:82)(cid:340)(cid:258)(cid:3)(cid:80)(cid:82)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:368)(cid:88)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:78)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:78)(cid:68)(cid:368)(cid:71)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:88)(cid:81)(cid:78)(cid:68)(cid:70)(cid:75)(cid:3) (cid:83)(cid:82)(cid:74)(cid:82)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:70)(cid:75) (cid:115)(cid:3)(cid:80)(cid:82)(cid:368)(cid:79)(cid:76)(cid:90)(cid:82)(cid:340)(cid:258)(cid:3)(cid:80)(cid:82)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:368)(cid:88)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:340)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:368)(cid:92)(cid:80)(cid:3)(cid:69)(cid:72)(cid:87)(cid:82)(cid:81)(cid:76)(cid:72) (cid:115)(cid:3)(cid:3)(cid:88)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:71)(cid:81)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:88)(cid:87)(cid:72)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:82)(cid:340)(cid:258)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:85)(cid:207)(cid:90)(cid:81)(cid:82)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:86)(cid:87)(cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:83)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:15)(cid:3) (cid:77)(cid:68)(cid:78)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:93)(cid:76)(cid:82)(cid:80)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:116)(cid:3)(cid:87)(cid:77)(cid:17)(cid:15)(cid:3)(cid:80)(cid:88)(cid:85)(cid:92)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:86)(cid:92)(cid:83)(cid:78)(cid:267)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:74)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:72) ZASTOSOWANIA (cid:51)(cid:82)(cid:71)(cid:3)(cid:83)(cid:247)(cid:92)(cid:87)(cid:92)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:86)(cid:87)(cid:85)(cid:88)(cid:78)(cid:70)(cid:92)(cid:77)(cid:81)(cid:72) (cid:48)(cid:88)(cid:85)(cid:92)(cid:3)(cid:74)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:72) (cid:339)(cid:70)(cid:76)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:86)(cid:92)(cid:83)(cid:78)(cid:267) (cid:55)(cid:88)(cid:81)(cid:72)(cid:79)(cid:72)(cid:3)(cid:82)(cid:71)(cid:78)(cid:85)(cid:92)(cid:90)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:72) (cid:46)(cid:82)(cid:81)(cid:86)(cid:87)(cid:85)(cid:88)(cid:78)(cid:70)(cid:77)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:78)(cid:85)(cid:92)(cid:87)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:76)(cid:72)(cid:80)(cid:76)(cid:267) (cid:38)(cid:40)(cid:55)(cid:38)(cid:50)(cid:3)(cid:116)(cid:3)(cid:51)(cid:50)(cid:47)(cid:36)(cid:49)(cid:39) (cid:38)(cid:40)(cid:55)(cid:38)(cid:50)(cid:3)(cid:54)(cid:83)(cid:17)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:82)(cid:17)(cid:82)(cid:17)(cid:3)(cid:54)(cid:17)(cid:46)(cid:17)(cid:36)(cid:17) (cid:54)(cid:93)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:87)(cid:81)(cid:82)(cid:3)(cid:20)(cid:21)(cid:16)(cid:20)(cid:19)(cid:19)(cid:15)(cid:3)(cid:46)(cid:82)(cid:85)(cid:83)(cid:72)(cid:79)(cid:72)(cid:3)(cid:20)(cid:22)(cid:36)(cid:3)(cid:116)(cid:3)(cid:54)(cid:87)(cid:85)(cid:72)(cid:73)(cid:68)(cid:15)(cid:3)(cid:51)(cid:82)(cid:79)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:15)(cid:3)(cid:55)(cid:29)(cid:3)(cid:14)(cid:23)(cid:27)(cid:3)(cid:11)(cid:27)(cid:28)(cid:12)(cid:3)(cid:25)(cid:21)(cid:23)(cid:3)(cid:26)(cid:22)(cid:19)(cid:20)(cid:3)(cid:95)(cid:3)(cid:41)(cid:29)(cid:3)(cid:14)(cid:23)(cid:27)(cid:3)(cid:11)(cid:27)(cid:28)(cid:12)(cid:3)(cid:25)(cid:21)(cid:23)(cid:3)(cid:26)(cid:22)(cid:19)(cid:19)(cid:3)(cid:95)(cid:3)(cid:90)(cid:90)(cid:90)(cid:17)(cid:38)(cid:40)(cid:55)(cid:38)(cid:50)(cid:17)(cid:83)(cid:79) mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje podziemnycH części budynków i budowli projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót GRUPA Warszawa 2014 Zespół redakcyjny Jarosław Guzal – redaktor naczelny Agnieszka Korzeniewska – sekretarz redakcji Korekta Monika Mucha Projekt okładki Łukasz Gawroński © Copyright by Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej pracy nie może być powielana czy rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie, w jakikolwiek sposób elektroniczny bądź mechaniczny, włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów bez pisemnej zgody wydawcy. ISSN 2300-3944 Wydawca i rozpowszechnianie Grupa MEDIuM ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa tel.: 22 512 60 60 Redakcja techniczna Grupa MediuM Skład i łamanie Grupa MediuM Druk Zakłady Graficzne „Taurus” Warszawa 2014 Wydanie II Publikacja wydana pod patronatem miesięcznika IZOLACJE
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Hydroizolacje podziemnych części budynków i budowli. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: