Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00029 005796 19036881 na godz. na dobę w sumie
Idealna pani domu. Złote zasady organizowania czasu i przestrzeni - książka
Idealna pani domu. Złote zasady organizowania czasu i przestrzeni - książka
Autor: Liczba stron: 152
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2495-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> prace domowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Doskonale zorganizowane życie

Perfekcyjne rozwiązania

Umiejętność organizacji czasu i przestrzeni wydaje się cudowną cechą, którą pochwalić się mogą tylko nieliczni. Większość z nas zawsze pozostawia jakieś sprawy niedokończone, gdzieś się spóźnia, nie zdąży czegoś uporządkować, nie jest w stanie wprowadzić w życie jakiegoś planu. Czy rzeczywiście można się tego nauczyć? Podobno nigdy nie jest za późno, żeby zmienić styl życia. Jeśli chcesz zacząć już dziś, pomożemy Ci uporządkować praktycznie każdy aspekt Twojego życia - od poukładania rzeczy w pokoju, poprzez planowanie przyjęć, aż po realizację odkładanych na później marzeń.

Zapomnij o wielkich porządkach - w tej książce znajdziesz wskazówki, których wykonanie zajmie Ci nie więcej niż dziesięć minut. Dzięki temu codzienne obowiązki nigdy Cię nie przytłoczą. Zdziwisz się, jak wiele można zrobić w zaledwie kilka minut! Przejmij kontrolę nad swoim życiem i domem, odzyskaj zapał, dobre samopoczucie i radość z przywróconego ładu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDEALNA PANI DOMU. ZŁOTE ZASADY ORGANIZOWANIA CZASU I PRZESTRZENI Autor: Sara L. Hunter Tłumaczenie: Joanna Sugiero ISBN: 978-83-246-2495-9 Tytuł oryginału: 10-Minute Organizing: 400 Fabulous Tips to Organize Every Room of Your House – in Spite of Your Family! Format: A5, stron: 152 Doskonale zorganizowane życie • Poznaj zasady utrzymywania idealnego porządku • Dowiedz się, jak organizować imprezy i œwięta • Naucz się planować wyjazdy i wakacje Perfekcyjne rozwiązania Umiejętnoœć organizacji czasu i przestrzeni wydaje się cudowną cechą, którą pochwalić się mogą tylko nieliczni. Większoœć z nas zawsze pozostawia jakieœ sprawy niedokończone, gdzieœ się spóźnia, nie zdąży czegoœ uporządkować, nie jest w stanie wprowadzić w życie jakiegoœ planu. Czy rzeczywiœcie można się tego nauczyć? Podobno nigdy nie jest za późno, żeby zmienić styl życia. Jeœli chcesz zacząć już dziœ, pomożemy Ci uporządkować praktycznie każdy aspekt Twojego życia — od poukładania rzeczy w pokoju, poprzez planowanie przyjęć, aż po realizację odkładanych na później marzeń. Zapomnij o wielkich porządkach — w tej książce znajdziesz wskazówki, których wykonanie zajmie Ci nie więcej niż dziesięć minut. Dzięki temu codzienne obowiązki nigdy Cię nie przytłoczą. Zdziwisz się, jak wiele można zrobić w zaledwie kilka minut! Przejmij kontrolę nad swoim życiem i domem, odzyskaj zapał, dobre samopoczucie i radoœć z przywróconego ładu. • Zasady porządkowania przestrzeni w kuchni, łazience, salonie i sypialni. • Cenne informacje, dotyczące magazynowania i robienia zapasów. • Sztuka organizacji œwiąt, przyjęć i okazjonalnych imprez. • Planowanie wakacji, krótkich wycieczek i podróży służbowych. • Strategie na wypadek przeprowadzki i aranżacji nowych wnętrz. Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek online do przechowalni do koszyka Wydawnictwo Helion ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl e-mail: septem@septem.pl redakcja: redakcjawww@septem.pl informacje: o księgarni septem.pl Spis treijci W P R O W A D Z E N I E CzĊĞü I: W domu R O Z D Z I A à 1 . W kuchni R O Z D Z I A à 2 . Przerwa na kąpiel R O Z D Z I A à 3 . Nalot na pokój dzienny R O Z D Z I A à 4 . Psychologia pokoju zabaw R O Z D Z I A à 5 . Wasza sypialnia R O Z D Z I A à 6 . Pokoje dzieciĊce R O Z D Z I A à 7 . Jak usprawniü domowe biuro? 7 13 27 37 41 45 51 61 R O Z D Z I A à 8 . Logika pralni R O Z D Z I A à 9 . Magazynowanie R O Z D Z I A à 1 0. NiezaĞmiecony garaĪ CzĊĞü II: PrzyjemnoĞci R O Z D Z I A à 1 1 . Spokojne ĞwiĊta R O Z D Z I A à 1 2 . Przyjmowanie goĞci na noc R O Z D Z I A à 1 3 . PrzyjĊcia — Twoje R O Z D Z I A à 1 4 . PrzyjĊcia — dzieciĊce CzĊĞü III: W ruchu R O Z D Z I A à 1 5 . Wakacje i podróĪe sáuĪbowe R O Z D Z I A à 1 6 . Przeprowadzka O A U T O R C E 6 75 79 83 89 99 105 113 125 141 1 5 1 R O Z D Z I A à 5 . Wasza sypialnia KtoĞ kiedyĞ mi powiedziaá, Īe sypialnia powinna sáuĪyü wyáącznie do spania, zwáaszcza gdy cierpi siĊ na bezsennoĞü. Ponoü jeĞli orga- nizm jest nauczony tego, Īe w sypialni tylko Ğpi, w momencie wejĞcia do tego pokoju automatycznie „wie”, Īe nadeszáa pora snu. Nigdy nie sprawdzaáam tej teorii w praktyce, ale wiem jedno — im bar- dziej uporządkowana jest sypialnia, tym lepiej sypiam! Skarpetki, bieliznĊ i rajstopy trzymaj w jednej szufladzie w komodzie Trzymaj wszystkie elementy bielizny w jednej szufladzie. Poukáadaj je w maáe kupki — osobno majtki, staniki, halki, rajstopy i skarpetki. Do drugiej szuflady wáóĪ krótkie spodenki i baweániane bluzki z krótkim rĊkawkiem Mogáabym kaĪdej wiosny wyjmowaü zimowe ubrania z szafy, ale nie jestem aĪ tak ambitna. JeĞli masz podobne podejĞcie, poukáadaj swoje ubrania wedáug pór roku. Wszystkie krótkie spodenki i bluzeczki z krótkim rĊkawkiem trzymaj w jednej szufladzie razem z kostiu- mami do kąpieli i pareo. W trzeciej szufladzie trzymaj spodnie dresowe i do biegania oraz bluzy z dáugim rĊkawem Wyznacz szufladĊ na zimowe rzeczy i wáóĪ do niej spodnie dresowe, spodnie do biegania i bluzy z dáugim rĊkawem. Wszystkie piĪamy wáóĪ do jednej szuflady PiĪamy teĪ moĪna uporządkowaü! Oddziel piĪamy letnie od zimo- wych. W ten sposób uáatwisz sobie przygotowywanie siĊ do snu! Zamontuj za drzwiami haczyki, na których bĊdziesz mogáa wieszaü szlafroki NaleĪĊ do osób, które lubią, gdy ich dom wygląda jak wyciĊty z cza- sopisma. Nie cierpiĊ, gdy jakaĞ rzecz jest nie na miejscu. Powieszenie szlafroka na wieszaku schowanym za drzwiami do sypialni kosztuje tyle samo wysiáku, co rzucenie go na áóĪko. A o ile jest porządniej! Czasopisma i ksiąĪki trzymaj pod stolikiem nocnym Stolik nocny peáni dwie funkcje — po pierwsze, stawiamy na nim takie rzeczy jak zdjĊcia, budzik i lampkĊ. Po drugie, przechowuje- my tu rzeczy, które lubimy mieü w pobliĪu áóĪka — ksiąĪki, czasopi- sma czy pilot do telewizora. Przedmioty z pierwszej grupy poáóĪ na blacie stolika, a pod spodem trzymaj ksiąĪki i czasopisma. 4 6 Krem do rąk i balsam do ust trzymaj w szufladzie stolika nocnego W trakcie zimowych miesiĊcy zuĪywam kilka tubek kremu do rąk. PoniewaĪ moja córka lubi chowaü go przede mną, a kot czĊsto wy- wraca tubki stojące na stole, postanowiáam trzymaü krem w szufla- dzie. DziĊki temu áatwo go znaleĨü i wreszcie nie muszĊ kupowaü zapasowych tubek! PierĞcionki, kolczyki, áaĔcuszki i bransoletki trzymaj w pudeáku na biĪuteriĊ Nie rzucaj splątanej biĪuterii na komodĊ, z której moĪe áatwo spaĞü! Zaopatrz siĊ w pudeáko na biĪuteriĊ ze specjalnym miejscem na na- szyjniki i posegreguj ją wedáug kategorii — pierĞcionki, bransoletki itd. DziĊki temu nigdy siĊ nie zgubią, a Ty zawsze bĊdziesz wiedziaáa, gdzie ich szukaü. Wyrzuü z szafy wszystkie Ĩle dopasowane ubrania KaĪda z nas ma przynajmniej kilka takich rzeczy! OczywiĞcie, mo- Īesz zachowaü ubrania, w które siĊ juĪ nie mieĞcisz, ale masz na- dziejĊ, Īe kiedyĞ jeszcze Ci siĊ to uda. Takich rzeczy jednak nie warto trzymaü w szafie ubraniowej. WáóĪ je do opisanej torby albo walizki lub trzymaj w takim miejscu, w którym bĊdą mobilizowaáy CiĊ do walki o szczuplejszą sylwetkĊ. 4 7 Z ubraĔ, których juĪ nie nosisz, utwórz stertĊ „rzeczy do oddania” Gdy jesteĞ juĪ gotowa, Īeby pozbyü siĊ rzeczy, których juĪ nie nosisz, oddaj je do PCK albo do sklepu z uĪywanymi ubraniami. To samo do- tyczy rzeczy Twojego mĊĪa i dzieci. Nie zapomnij wykonaü zadania do koĔca i wynieĞ rzeczy z domu po tym, jak juĪ je zapakujesz do toreb! Korzystaj z póáki na buty Masz juĪ doĞü przeszukiwania sterty nieposegregowanych butów w ciemnej szafie? Poukáadaj je w pary na specjalnej póáce. MoĪesz ją zawiesiü na drzwiach szafy ubraniowej. DziĊki temu zawsze bĊdziesz znaü swój stan obuwia! Brudne ubrania wrzucaj do kosza Dlaczego tak trudno jest podnieĞü pokrywĊ kosza i wrzuciü do Ğrodka brudne rzeczy? Wiem, Īe to moĪe byü ostatnia rzecz, jaka przychodzi Ci do gáowy wczesnym rankiem, gdy spieszysz siĊ do pracy, ale po- myĞl, jaki áadny pokój bĊdzie na Ciebie czekaá, gdy wrócisz po pracy. Wystarczy kilka sekund, Īeby posprzątaü stos ubraĔ z poprzedniego dnia. Postaw kosz w dogodnym miejscu i naucz siĊ codziennie z niego korzystaü. Podziel ubrania na grupy wedáug stylów WyáoĪenie rzeczy wieczorem na nastĊpny dzieĔ to wspaniaáy sposób na to, Īeby rano oszczĊdziü trochĊ czasu. Uáatw sobie Īycie jeszcze 4 8 bardziej, ukáadając ubrania w szafie wedáug stylów — osobno dáugie spodnie, osobno rybaczki, spódnice, sukienki itd. Wiesz, o co mi chodzi, prawda? Zimowe ubrania wáóĪ do toreb i schowaj pod áóĪko Gdy zima siĊ skoĔczy i nie bĊdziesz juĪ musiaáa nosiü trzech warstw, Īeby nie zmarznąü, wáóĪ wszystkie grube ubrania pod áóĪko. Rzeczy schowane, problem z gáowy! Czas zrobiü miejsce na stroje wio- senne i letnie! Korzystaj z wieszaków na spodnie JeĞli chcesz zaoszczĊdziü trochĊ miejsca w szafie, powieĞ wszystkie spodnie na odpowiednim wieszaku. W ten sposób jesteĞ w stanie po- mieĞciü od czterech do szeĞciu par spodni na takiej samej powierzchni, na jakiej zmieĞciáabyĞ najwyĪej dwie pary, gdyby wisiaáy oddzielnie. Wieszaj spódnice na wieszakach z klipsami Tego rodzaju wieszaki zajmują mniej miejsca w szafie i chronią spódnice przed zagnieceniami. Poza tym duĪo áatwiej jest wybieraü spoĞród spódnic, które wiszą jedna obok drugiej. UĪywaj wieszaka na krawaty Próby wieszania krawatów i pasków na wieszaku to strata czasu. Wiszą, dopóki nie wáoĪysz wieszaka na prĊt w szafie — wtedy szybko siĊ zeĞlizgują i spadają na dno szafy. OszczĊdĨ sobie frustracji i za- montuj wieszak na krawaty na Ğciance szafy. 4 9 Czapki z daszkiem powieĞ na haczyku w szafie W naszej rodzinie kaĪdy ma kilka czapek z daszkiem. Mój mąĪ jest kibicem druĪyny Red Sox, ja lubiĊ Yankees, a nasza córka jest gdzieĞ po Ğrodku. Odkryáam, Īe najlepszym sposobem na to, Īeby czapki nie wisiaáy na klamkach ani nie walaáy siĊ po podáodze, jest powie- szenie ich na haczyku w szafie. 5 0
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Idealna pani domu. Złote zasady organizowania czasu i przestrzeni
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: