Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00321 006613 18482385 na godz. na dobę w sumie
Illustrator 9. Ćwiczenia praktyczne - książka
Illustrator 9. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 132
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-560-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> illustrator
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Witaj, przyszły Czytelniku! Skoro czytasz tę notkę to znaczy, że jesteś zainteresowany poznaniem programu Illustrator 9, który jest jednym z wiodących na rynku programów ilustracyjnych. Niniejsza publikacja wprowadzi cię krok po kroku w 'tajniki' posługiwania się nim. Od tworzenia wspaniałych grafik dzielić cię będzie tylko... wyobraźnia lub -- jak kto woli -- pomysł na ciekawą ilustrację. Książka przeznaczona jest dla zupełnie początkującego adepta sztuki ilustratorskiej. W kolejnych ćwiczeniach poznawać więc będziesz coraz bardziej zaawansowane techniki ilustratorskie i narzędzia programu Illustrator 9. Każde ćwiczenie zostało bogato zilustrowane.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Illustrator 9 ˘wiczenia praktyczne Autor: Marek Kostera-Kosterzewski ISBN: 83-7197-560-0 Format: B5, stron: 132 Witaj, przysz‡y Czytelniku! Skoro czytasz tŒ notkŒ to znaczy, ¿e jeste(cid:156) zainteresowany poznaniem programu Illustrator 9, kt(cid:243)ry jest jednym z wiod„cych na rynku program(cid:243)w ilustracyjnych. Niniejsza publikacja wprowadzi ciŒ krok po kroku w (cid:132)tajniki(cid:148) pos‡ugiwania siŒ nim. Od tworzenia wspania‡ych grafik dzieli(cid:230) ciŒ bŒdzie tylko(cid:133) wyobra(cid:159)nia lub -- jak kto woli -- pomys‡ na ciekaw„ ilustracjŒ. Ksi„¿ka przeznaczona jest dla zupe‡nie pocz„tkuj„cego adepta sztuki ilustratorskiej. W kolejnych (cid:230)wiczeniach poznawa(cid:230) wiŒc bŒdziesz coraz bardziej zaawansowane techniki ilustratorskie i narzŒdzia programu Illustrator 9. Ka¿de (cid:230)wiczenie zosta‡o bogato zilustrowane. IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Rozdział 1. Podstawy edycji obiektów wektorowych ............................................................................ 5 Wstęp ............................................................................................................................ 5 Wygląd programu ......................................................................................................... 5 Parametry strony........................................................................................................... 7 Pływające palety ........................................................................................................... 9 Przybornik................................................................................................................... 10 Rysowanie prostych obiektów.................................................................................... 11 Kolor — paleta Próbki................................................................................................ 13 Blokowanie obiektów ................................................................................................. 15 Grupowanie obiektów................................................................................................. 17 Odbicie lustrzane ........................................................................................................ 18 Narzędzie Zaznaczenie bezpośrednie......................................................................... 19 Zapis pracy.................................................................................................................. 20 Otwieranie dokumentów............................................................................................. 21 Kolor wypełnienia i kolor obrysu............................................................................... 21 Paleta Kolor ................................................................................................................ 22 Więcej o palecie Próbki.............................................................................................. 24 Definiowanie własnej próbki koloru .......................................................................... 25 Stosy ........................................................................................................................... 26 Paleta Wyrównanie — opcje wyrównania .................................................................... 28 Paleta Wyrównanie — opcje rozmieszczenia ............................................................ 31 Rysowanie krzywych Beziéra .................................................................................... 33 Edycja ścieżek ............................................................................................................ 38 Rozdział 2. Edycja ścieżek i tekstu................................................................................................................. 47 O narzędziach do edycji ścieżki słów więcej... .......................................................... 47 Edycja obrysu ............................................................................................................. 50 4 Illustrator 9. Ćwiczenia praktyczne Narzędzie Spirala........................................................................................................ 55 Paleta Nawigator......................................................................................................... 56 Narzędzia do edycji widoku strony ............................................................................ 56 Tekst ........................................................................................................................... 58 Dodatkowe polecenia edycji tekstu ............................................................................ 65 Tekst umieszczany wewnątrz innych obiektów ......................................................... 68 Zamiana tekstu na krzywe .......................................................................................... 69 Napisy na ścieżkach.................................................................................................... 70 Rozdział 3. Zaawansowane techniki edycji ścieżek..............................................................................77 Transformacje obiektów ............................................................................................. 77 Wypełnianie obiektów i ścieżek kolorem gradientu .................................................. 81 Wypełnienia wzorami................................................................................................. 86 Próbkowanie koloru.................................................................................................... 87 Malowanie pędzlem.................................................................................................... 89 Efekty metamorfozy ................................................................................................... 93 Paleta Filtry ścieżek.................................................................................................... 97 Opcje mieszania i zalewki ........................................................................................ 102 Rozdział 4. Efekty specjalne i praca z bitmapami............................................................................... 103 Przezroczyste wektory .............................................................................................. 103 Ścieżki złożone ......................................................................................................... 105 Wstawianie grafiki bitmapowej................................................................................ 107 Paleta Połączenia ...................................................................................................... 108 Konwersja obiektów wektorowych na bitmapowe................................................... 109 Wektoryzacja bitmap ................................................................................................ 110 Praca z maskami ....................................................................................................... 110 Filtry używane do bitmap ......................................................................................... 113 Efekty specjalne........................................................................................................ 113 Warstwy.................................................................................................................... 119 Paleta Zadania........................................................................................................... 122 Wykresy.................................................................................................................... 124 Linijki i prowadnice.................................................................................................. 127 Nowa wersja Illustratora została wzbogacona o możliwość obsługi przezroczystości. Moż- liwe jest teraz kreowanie ilustracji zawierających elementy szklane, chromowane i poły- skujące bez żadnych ograniczeń. Wykonując ćwiczenie polegające na narysowaniu szklanej kapsułki dowiesz się, jak działają opcje przezroczystości i jak można nimi manipulować. Ćwiczenie 4.1. Tematem ćwiczenia ukazującego możliwość wykorzystania różnych stopni przezroczy- stości przy tworzeniu rysunków w Illustratorze będzie opracowanie ilustracji przedsta- wiającej szklaną kapsułkę. 1. Wybierz z przybornika narzędzie Rounded Rectangle (Zaokrąglony prostokąt) i narysuj nim kształt kapsułki podobny do przedstawionego na ilustracji. 104 Illustrator 9. Ćwiczenia praktyczne 2. W palecie Gradient ustaw gradient kolorystyczny składający się z dwóch kolorów. Dowolnie wybranego i białego. Jako typ gradientu wybierz Linear. Kąt gradientu ustaw na 90°. 3. Narzędziem Rounded Rectangle (Zaokrąglony prostokąt) kształt refleksu świetlnego na górnej części kapsułki. Obiektowi nadaj kolor wypełnienia (biały) i kolor obrysu (żaden). narysuj teraz podłużny 4. Dochodzimy teraz do sedna ćwiczenia, czyli zastosowania przezroczystości w narysowanym przed chwilą refleksie. Z menu głównego wybierz polecenie Window/Show Transparency (Okno/Pokaż przezroczystość). Pojawi się paleta zawierająca opcje przezroczystości. W prawym górnym rogu palety znajduje się opcja Opacity (Krycie). Opcja ta określa stopień prześwitywania obiektu (czyli to, jak bardzo będą widoczne obiekty znajdujące się za elementem przezroczystym). Wartość 100 oznacza, że obiekt nie jest przezroczysty. Zmień wartość krycia według własnego uznania. 5. Illustrator 9 potrafi określić przezroczystość nie tylko dla pojedynczych obiektów, ale także dla dowolnych grup. Zaznacz całą kapsułkę i zgrupuj jej wszystkie elementy poleceniem Object/Group (Obiekt/Grupuj). Po lewej stronie wartości Opacity (Krycie) znajduje się opcja wyboru sposobu łączenia kolorów i ich Rozdział 4. (cid:1) Efekty specjalne i praca z bitmapami 105 wyświetlanie. Aby wywołać menu wyboru odpowiedniej opcji, kliknij czarny trójkąt znajdujący się przy nazwie Normal. Z rozwiniętej listy wybierz opcję Screen. Krycie obiektów ustaw na 70 . Aby zobaczyć efekt działania ustawień, jako tło umieść pod kapsułką dowolne kształty. Tematem kolejnego ćwiczenia będą ścieżki złożone, więc tym razem zajmiemy się wy- cinaniem otworów w obiektach. Nie jest to skomplikowane zagadnienie, ale należy do gru- py tematów poświęconych zaawansowanym czynnościom wykonywanym na ścieżkach. Czym są zatem ścieżki złożone? Otóż są to kształty złożone z kilku innych obiektów, za- chowujące się jak jeden obiekt. Posiadają jeden kolor wypełnienia i obrysu, czyli mają wspólne atrybuty. Ćwiczenie 4.2. 1. Wybierz z przybornika narzędzie Ellipse (Elipsa) Wypełnij go dowolnym kolorem. i narysuj okrąg. 2. Narysuj kolejny okrąg, który będzie pełnił dwie funkcje. Pierwszą z nich będzie zastosowanie tego kształtu jako składowej szybki w okienku. Drugą funkcją będzie tworzenie ścieżki złożonej. Aby spełnić wszystkie te wymagania, narysowany drugi okrąg musisz powielić, w celu otrzymania drugiej kopii. 106 Illustrator 9. Ćwiczenia praktyczne 3. Kopię okręgu przesuń w bok, by później zrobić z niej szybkę. Teraz zajmij się obramowaniem okna. W tym celu musisz utworzyć kształt obręczy. Zaznacz dwa okręgi (ten, który narysowałeś jako pierwszy i ten, który powstał nieco później). 4. Teraz musisz wyrównać obydwa okręgi. W palecie Align (Wyrównanie) zaznacz ikony opcji wyrównywania obiektów centralnie, w pionie i poziomie. 5. Jeśli nadal masz zaznaczone wszystkie obiekty, to bardzo dobrze. W przeciwnym wypadku zaznacz ponownie obydwa okręgi i zajmij się tworzeniem ścieżki złożonej. W tym celu z menu głównego wybierz polecenie Object/Compound Path/Make (Obiekt/Ścieżka złożona/Utwórz). Polecenie tworzenia ścieżki złożonej możesz też wydać skrótem klawiaturowym Ctrl+8. Jak widzisz, na pierwszy rzut oka nic się nie zmieniło, ale tak nie jest. Wypełnij powstały obiekt kolorem niebieskim przypominającym „metalowy kolor”. Tworzenie ścieżek złożonych, jest bardzo proste („złożone” chyba tylko z nazwy). Utworzony w ten sposób obiekt możesz z powrotem przekształcić do pierwotnej postaci. Służy do tego celu polecenie Object/Compound Path/Release (Obiekt/ Ścieżka złożona/Zwolnij) lub skrót klawiaturowy Ctrl+Alt+8. W tym ćwiczeniu pozostaw jednak obiekt w postaci ścieżki złożonej. 6. Ostatnim elementem będzie dopracowanie szybki wewnątrz okiennej ramy. Zaznacz ramę i okrąg. Następnie postępując podobnie, jak to robiłeś w punkcie 4 wyrównaj obiekty centralnie. 7. Zaznacz teraz tylko okrąg, który będzie szklaną szybką i wypełnij go biało-niebieskim gradientem liniowym ułożonym pod kątem 45°. Rozdział 4. (cid:1) Efekty specjalne i praca z bitmapami 107 8. Przejdź do palety Transparency (Przezroczystość) i ustaw odpowiednio opcję określającą krycie obiektu (wartość z przedziału 50 – 70 ). Dla uatrakcyjnienia ilustracji możesz dorysować wewnątrz ramy okna kilka okrągłych nitów oraz pływające ryby za szybką. Do tej pory mowa była tylko o grafice wektorowej. Istnieje jeszcze jeden typ grafiki. Reprezentantami tego typu są bitmapy, czyli obrazy powszechnie nazywane zdjęciami. Grafiki bitmapowe różnią się tym od wektorowych, że nie można ich dowolnie powięk- szać i pomniejszać bez obniżania ich jakości. Wiąże się to z budową obrazu bitmapo- wego, który składa się z niewielkich punktów zwanych pikselami. Illustrator jest co prawda programem przeznaczonym głównie do prac związanych z grafiką wektorową, ale „potrafi” także obsługiwać bitmapy. Aby wstawić obrazek bitmapowy do dokumentu, musisz wybrać polecenie File/Place (Plik/Umieść). Po wybraniu polecenia powinno pojawić się okno wyboru formatu i pli- ków bitmapowych. 108 Illustrator 9. Ćwiczenia praktyczne Po kliknięciu czarnego trójkąta opcja Pliki typu ukazuje możliwe formaty plików, które Illustrator rozpoznaje. Powyżej znajduje się okno wyboru konkretnego pliku graficznego. W Illustratorze obrazy bitmapowe mogą być umieszczone na dwa sposoby. Bitmapa może być osadzona w dokumencie lub dołączona. Różnica polega na tym, że obrazy dołączone do dokumentu Illustratora tak naprawdę znajdują się na dowolnym nośniku plików. W doku- mencie pojawia się tylko podgląd dołączonego obrazka. Osadzone bitmapy fizycznie są umieszczane w dokumencie. Powoduje to powiększenie rozmiaru pliku i spowolnienie pracy programu. W menu Place (Umieść) znajduje się opcja Link (Łącze). Zaznaczenie tej opcji powo- duje, że obraz bitmapowy zostaje tylko dołączony. Niezaznaczenie tej opcji spowoduje osadzenie bitmapy. Jeśli bitmapa jest dołączona do dokumentu, dobrze by było, gdyby udało się zobaczyć, jaki jest jej status. Inaczej mówiąc — musimy wiedzieć, czy jej oryginalna wersja nadal jest tam, gdzie była ostatnio. Jeśli została usunięta, to w przypadku wydruku pracy zostanie wydrukowana grafika o bardzo słabej jakości, gdyż program nie będzie mógł pobrać oryginalnego pliku. Do utrzymywania porządku w dołączonych plikach służy paleta Links (Połączenia). 1 — Miniatura wstawionej grafiki 2 — Ikona opcji zamiany połączenia z plikiem źródłowym (po wybraniu tej opcji możesz wybrać inny plik do dołączenia) 3 — Ikona opcji wskazującej położenie zaznaczonego połączenia w dokumencie (po kliknięciu tej opcji program pokazuje, które łącze jest odpowiednie do kolejnego obrazka; opcja ta jest użyteczna wtedy, gdy w dokumencie pojawia się duża ilość dołączonej grafiki) 4 — Ikona opcji odświeżającej widok dołączonego podglądu (jeśli grafika uległa zmianie w pliku oryginalnym (źródłowym), to opcja ta pokaże w dokumencie podgląd w uaktualnionej wersji) 5 — Ikona opcji uruchamiającej program do edycji obrazów bitmapowych (może to być program firmy Adobe Photoshop) 6 — Ikona dostępu do menu palety (możliwe jest ustawienie wyświetlania w palecie wszystkich bitmap: osadzonych, zmodyfikowanych i brakujących) Rozdział 4. (cid:1) Efekty specjalne i praca z bitmapami 109 Skoro można umieścić w Illustratorze pliki bitmapowe, można także przemienić obiekty wektorowe w postać bitmapową. Ćwiczenie 4.3. 1. Narysuj dowolny obiekt lub grupę obiektów. 2. Zaznacz wszystkie obiekty, które mają zostać zamienione na bitmapę. 3. Z menu głównego wybierz polecenie Object/Rasterize (Obiekt/Rasteryzuj). Pojawi się okno opcji rasteryzacji, czyli zamiany w mapę bitową. W opcjach możesz ustawić Color Model (Model koloru), w jakim będzie wyświetlany obraz, Resolution (Rozdzielczość), czyli gęstość pikseli tworzących obraz oraz Background (Kolor tła). Obrazek może mieć tło w kolorze białym lub przezroczystym. Jeśli chcesz, aby elementy bitmapy miały gładkie krawędzie, musisz zaznaczyć opcję Anti-Alias (Wygładzanie krawędzi). Pozostałe opcje tworzą Create Clipping Mask (Ma- ska odcinania) i kontrolują odległość obiektów od krawędzi bitmapy (Add: ... Around Object). Po dokonaniu wszystkich ustawień otrzymasz obraz bitmapowy. 110 Illustrator 9. Ćwiczenia praktyczne Jak już wiesz, obrazki bitmapowe (rastrowe) nie nadają się do dowolnego powiększa- nia. Posiadają jeszcze jedną niewygodną cechę. Mają zbyt dużą wielkość w porównaniu do grafiki wektorowej. Illustrator 9 został wyposażony w narzędzie do zamiany bitmap w obiekty wektorowe, które mogą być dowolnie skalowane i mają niewielką objętość. Ćwiczenie 4.4. 1. Umieść w dokumencie dowolną bitmapę za pomocą polecenia File/Place (Plik/Umieść). 2. Z przybornika wybierz narzędzie Auto Trace (Autoobrys) postać celownika. . Kursor przybierze 3. Działanie narzędzia jest bardzo proste. Możesz się nim posłużyć na dwa sposoby. Aby uzyskać obrys kształtów, kliknij kursorem krawędź bitmapy. Drugim sposobem jest kliknięcie w obrębie wewnętrznego obszaru bitmapy. Program utworzy wówczas obrys z obszaru o podobnym odcieniu sąsiadujących pikseli. Połączenie obydwu sposobów może dać dosyć ciekawe efekty. Maski są to obiekty powodujące wymuszanie ukrywania jakiejś części rysunku, grupy obiektów czy pojedynczych elementów ilustracji. Maskami mogą byś obiekty proste typu okrąg, prostokąt, a także napisy w trybie tekstowym, pociągnięcia pędzlem i rysowane ręcznie ścieżki. Więcej o informacji na temat wykorzystania funkcji maskowania, znaj- dziesz w kolejnych ćwiczeniach. Rozdział 4. (cid:1) Efekty specjalne i praca z bitmapami 111 Ćwiczenie 4.5. 1. Wybierz narzędzie Type (Tekst) i wpisz dowolny tekst. 2. Umieść w dokumencie dowolny obrazek będący bitmapą. Do tego celu użyj polecenia File/Place (Plik/Umieść). 3. Przesuń bitmapę pod napis. Taka operacja jest niezbędna, gdyż to tekst będzie wykorzystany jako maska i musi znajdować się dokładnie nad obiektem, który będzie maskowany. 4. Zaznacz obydwa obiekty używając narzędzia Selection (Zaznaczenie) Następnie z menu głównego wybierz polecenie Object/Clipping Mask/Make (Obiekt/Maska odcinania/Utwórz). Możesz także utworzyć maskę za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl+7. Bitmapa została „umieszczona” wewnątrz tekstu. W ten sposób możesz „zmusić” program do wyświetlania tylko tych fragmentów obrazów rastrowych, które chcesz pokazać. . Do zamaskowania elementów graficznych nie muszą być używane tylko i wyłącznie obrazy rastrowe. Przeanalizujmy teraz tę samą sytuację z zastosowaniem obiektów wektorowych. 5. 6. Wpisz dowolny tekst. Narysuj zestaw obiektów wektorowych (jak na ilustracji), a następnie zgrupuj je poleceniem Object/Group (Obiekt/Grupuj). Pamiętaj o zaznaczeniu wszystkich obiektów poza napisem. 7. Napis umieść na samym wierzchu stosu poleceniem Object/Arrange/Bring To Front (Obiekt/Rozmieszczenie/Umieść na wierzchu) nad zgrupowanymi obiektami. 112 Illustrator 9. Ćwiczenia praktyczne 8. Zaznacz wszystkie obiekty i wybierz polecenie Object/Clipping Mask/Make (Obiekt/Maska odcinania/Utwórz). Jak widzisz, maskowanie sprawdza się także w przypadku obiektów wektorowych (nawet wtedy, gdy są zgrupowane). Obrysowi tworzącemu maskę możesz nadać dowolną grubość i kolor. Możliwe jest „wydobycie” obiektów maskowanych spod działania masek. Służy do tego polecenie Object/Clipping Mask/Release. Ćwiczenie 4.6. 1. Umieść w dokumencie bitmapę za pomocą polecenia File/Place (Plik/Umieść). 2. Wybierz dowolne narzędzie do rysowania ścieżek i obrysuj fragment, który ma być widoczny po użyciu polecenia tworzenia maski odcinania. 3. Zaznacz obydwa obiekty i wybierz polecenie Object/Clipping Mask/Make (Obiekt/Maska odcinania/Utwórz). Wynikiem działania maski będzie „odcięcie” tła bitmapy i pozostawienie samej kaczki. Jeśli ścieżce tworzącej obrys maski nadasz odpowiedni kolor obrysu (żaden), to efekt będzie taki, jakby kaczka znajdowała się na przezroczystym tle. Rozdział 4. (cid:1) Efekty specjalne i praca z bitmapami 113 Do umieszczonych w Illustratorze plików bitmapowych możesz zastosować specjalne filtry. Znajdują się one w menu Filter (Filtry) i uaktywniają się, gdy zaznaczona zostanie jakakol- wiek bitmapa. Filtry używane przez Illustratora 9 pochodzą z aplikacji Photoshop. Na omówienie ich działania potrzebna by była osobna publikacja, więc zainteresowanych odsyłam do książki „Photoshop 5 F/X — Filtry” wydanej przez wydawnictwo Helion. Oczywiście możesz też poznać ich działanie w praktyce, sprawdzając na przykład, jaki efekt daje użycie każdego z nich. Oprócz tych wszystkich narzędzi do przekształcania obiektów wektorowych, które już poznałeś, Illustrator został wyposażony w dodatkowe efekty, dzięki którym powiększa się arsenał możliwości kreowania ciekawych ilustracji. 114 Illustrator 9. Ćwiczenia praktyczne Ćwiczenie 4.7. 1. Z przybornika wybierz narzędzie Polygon i narysuj kształt sześciokąta. 2. Zaznacz obiekt i z menu głównego wybierz polecenie Effect/Distort Transform/Punk Bloat (Efekty/Zniekształć i Transformacja/ Wklęśnięcie i Wybrzuszenie). Filtr ten działa na dwa sposoby. W zależności od tego, w którą stronę przesuniesz suwak sterujący odkształceniem krawędzi obiektu, możesz zastosować dla obiektu efekt wklęsłych krawędzi lub wypukłych. Aby przed zatwierdzeniem przekształcenia widzieć efekt działania filtra, zaznacz opcję Preview (Podgląd). By narysować kwiatek, przesuń suwak w kierunku opcji Bloat (Wybrzuszenie). 3. Wybierz z przybornika narzędzie Ellipse (Elipsa) obiekt będzie wewnętrzną częścią kwiatu. i narysuj okrąg. Narysowany Dobrze byłoby trochę poeksperymentować, więc dla zdobycia wprawy zrób coś nowego i narysuj inny kształt kwiatka. 4. Wybierz narzędzie Rectangle (Prostokąt) narysuj kwadrat. i z wciśniętym klawiszem Shift 5. Następnie zastosuj efekt filtra Punk (Wklęśnięcie) z menu Effect/ Distort Transform/Punk Bloat (Efekty/Zniekształć i Transformacja/ Wklęśnięcie i Wybrzuszenie). Suwak transformacji przesuń do końca w lewo. 6. Aby z powstałego obiektu otrzymać ciekawy kształt kwiatu, skopiuj go kilkakrotnie i obróć obiekt dla uzyskania efektu takiego, jaki jest przedstawiony na ilustracji. Rozdział 4. (cid:1) Efekty specjalne i praca z bitmapami 115 Ćwiczenie 4.8. 1. Narysuj prostokąt, z którego za chwilę będziesz mógł zrobić ciekawą ramkę dla tekstu. 2. Z menu głównego wybierz polecenie Effect/Distort Transform/Zig Zag (Efekty/ Zniekształć i Transformacja/Zygzak). Na ilustracji przedstawione są dwa przykłady działania filtra. W opcjach filtra możesz określić, czy Points (Punkty kontrolne) mają być gładkie (przykład po lewej stronie) albo ostre (przykład po prawej stronie). Opcja Ridgest per segment określa ilość grzbietów transformacji przypadających na cal. Tak jak w przypadku każdego filtra, pomocna będzie ci opcja Preview (Podgląd), która umożliwi ci obserwację uzyskiwanego efektu. 3. Ciekawą w kształcie ramkę możesz też uzyskać używając do narysowanego prostokąta filtra Roughen (Nierówność) znajdującego się w menu Effect/ Distort Transform (Efekty/Zniekształć i Transformacja). Filtr wprowadza nierówności na ścieżkach tworzących kształt obiektu. W ustawieniach możesz kontrolować zarówno Size (Wielkość), jak i Detail (Dokładność) działania efektu. Tak samo jak wcześniej, możesz określić rodzaj punktów kontrolnych (gładkie i ostre). Uzyskasz wtedy linię falistą lub zęby piły. 116 Illustrator 9. Ćwiczenia praktyczne Ćwiczenie 4.9. 1. Z przybornika wybierz narzędzie do wpisywania tekstu. Następnie wpisz dowolny tekst. Najlepszy efekt uzyskasz, gdy wybierzesz jakąś grubszą czcionkę. 2. Z menu głównego wybierz polecenie Effect/Stylize/Drop Shadow (Efekt/Stylizacja/ Cień). W oknie opcji filtra możesz ustawić Mode (Mieszanie kolorów), Opacity (Natężenie krycia cienia) i Blur (Rozmywanie krawędzi). Ciekawą opcją jest kolorowanie rzucanego cienia. Klikając ikonę okna koloru, która domyślnie jest czarna, możesz wybrać dowolny kolor cienia. Oczywiście cień może być wygenerowany dla grupy obiektów. Spróbuj narysować kilka dowolnych figur i zgrupuj je poleceniem Object/Group (Obiekt/Grupuj). Następnie dodaj cień. Innym sposobem na dodanie rzucanego cienia jest zastosowanie efektu Feather (Wta- pianie). 1. Narysuj dowolny kształt (na przykład gwiazdę) i nadaj wypełnieniu kolor (żaden). W palecie Stroke (Obrys) zdefiniuj grubość ścieżki. Następnie skopiuj ją, aby otrzymać dwa identyczne kształty. 2. Dla oryginału (po zaznaczeniu go) wybierz polecenie Effect/Stylize/Feather (Efekt/ Stylizacja/Wtapianie). Okno opcji efektu jest dosyć ubogie w porównaniu z innymi efektami, ale w zupełności wystarczy. Włącz opcję Preview (Podgląd) i eksperymentuj ze zmiękczaniem krawędzi ścieżki. Rozdział 4. (cid:1) Efekty specjalne i praca z bitmapami 117 Ćwiczenie 4.10. Narysowanie strzałki wskazującej dowolne miejsce ilustracji lub będącej wskaźnikiem odnośnika do opisu rysunku jest w Illustratorze wyjątkowo proste i — co najważniejsze — bardzo szybkie. 1. Dowolnym narzędziem do rysowania ścieżek ( , ) narysuj linię. 2. W palecie Stroke (Obrys) ustaw własną grubość ścieżki. 3. Z menu głównego wybierz polecenie Effect/Stylize/Add Arrowheads (Efekt/Stylizacja/ Dodaj grot strzałki). Okno opcji filtra określa rodzaj grota opisującego Start (Początek) ścieżki i End (ko- niec). Do wyboru masz dwadzieścia siedem różnych końcówek, które możesz przeglą- dać, gdy będziesz klikał ikony z symbolami strzałek znajdujące się pod okienkami pod- glądu. Na samym dole znajduje się opcja Scale (Skalowanie). Ciekawe efekty możesz otrzymać stosując dodawanie grotów strzałek do ścieżek zamknię- tych, rysowanych za pomocą narzędzi, takich jak elipsa, prostokąt, gwiazda czy wielobok. 118 Illustrator 9. Ćwiczenia praktyczne Ćwiczenie 4.11. Efekty poświaty lub — jak kto woli — świecenia obiektów w Illustratorze 9 jest moż- liwy do uzyskania dosłownie w minutę. Chyba, że ktoś ma wyjątkowo powolny kom- puter, to w kilka minut. Szczególnie ciekawym zastosowaniem jest uzyskiwanie efektu neonowego napisu. 1. Wybierz z przybornika narzędzie do wprowadzania tekstu Type (Tekst) dowolny tekst. i wpisz 2. Zastosuj teraz efekt Round Corners (Zaokrąglone rogi). Polecenie wybierz z menu Effect/Stylize (Efekt/Stylizacja). Filtr zaokrągla narożniki obiektów o wartość wpisaną w polu opcji Radius. 3. Teraz zajmiemy się rozświetleniem napisu. Z menu głównego wybierz polecenie Effect/Stylize/Outher Glow (Efekt/Stylizacja/Zewnętrzna poświata). Opcje efektu działają podobnie do tych, które umożliwiają pozyskanie efektu cienia. Jeśli więc chcesz uzyskać efekt zbliżony do efektu oświetlonego napisu, to kolor poświaty ustaw na nieco jaśniejszy odcień koloru, którym wypełniłeś tekst. Rozdział 4. (cid:1) Efekty specjalne i praca z bitmapami 119 Na zakończenie omawiania efektów proponuję ci mały sprawdzian. Spróbuj wykonać taki rysunek jak na ilustracji. Do wykonania strzałki użyte zostały filtry efektów stylizacji. Jak już wiesz zapewne, obiekty rysowane w Illustratorze poukładane są w stosy. Istnieje jeszcze jeden sposób zarządzania obiektami w programie. Są nim warstwy. Do zarzą- dzania warstwami służy paleta Layers (Warstwy). 120 Illustrator 9. Ćwiczenia praktyczne Ilustracja przedstawia obiekty umieszczone na warstwach, którym nadano nazwy po- chodzące od ich zawartości. Na pierwszej warstwie znajduje się sześciokąt, na drugiej — kwadrat, a na trzeciej (ostatniej) — umieszczono dwa obiekty ułożone w stosie (gwiazdę i okrąg). Warstwy można przyrównać do szuflad znajdujących się w szafce kuchennej. Stosy zaś przypominają naczynia poukładane jedno na drugim. Wiesz już, że można zamieniać miejscami obiekty ułożone w stosach. Taką samą operację można wykonać także w przypadku warstw. Można to porównać do wyjmowania szuflad ra- zem z ich zawartością z szafki i wkładania ich z powrotem, ale już w innej kolejności. Ćwiczenie 4.12. 1. Zakładam, że masz już otwarty nowy dokument. Wywołaj zatem paletę Layers (Warstwy) za pomocą polecenia Window/Show Layers (Okno/Pokaż warstwy). W palecie znajduje się już jedna warstwa o nazwie Layer 1. 2. Kliknij dwukrotnie nazwę warstwy w palecie Layers (Warstwy). Otworzysz w ten sposób okno właściwości warstwy. Wpisz własną nazwę 463783+8 w polu Name. W Illustratorze warstwy mogą być oznakowane kolorami. W opcji Color ustaw kolor warstwy na Pink. Wgląd w listę kolorów uzyskasz klikając czarny trójkąt znajdujący się przy nazwie koloru. Inne opcje pozostaw bez zmian. Zaznaczone pola określają odpowiednio: Show (Widok) — widoczność warstwy, Print (Druk) — możliwość drukowania. Opcja Dim Images To określa przyćmienie wyświetlanej mapy bitowej, która została umieszczona na warstwie. 3. Narysuj kilka prostokątów w dokumencie. 4. Teraz dodaj nową warstwę. Do tego celu służy ikona Create New Layer (Utwórz nową warstwę) znajdująca się na dole palety. Kolor opisujący warstwę ustaw na ciemnoniebieski. Jako nazwę warstwy wpisz 36/1. Rozdział 4. (cid:1) Efekty specjalne i praca z bitmapami 121 5. 6. Na nowej warstwie narysuj kilka okręgów. Aby przełączyć się na poprzednią warstwę, kliknij jej ikonę lub nazwę. Aktywna warstwa jest podświetlona na niebiesko. 7. Przy ikonach warstw znajdują się tajemnicze trójkąty. Klikając jeden z nich rozwijasz zawartość warstwy. W ten sposób możesz uzyskać dostęp do poszczególnych obiektów na warstwie. Rozwiń warstwę z prostokątami. 8. Pole z nazwą warstwy umieszczoną po prawej stronie obok okręgu ma ikonę granatowego kwadracika. Kliknij go. Efektem będzie zaznaczenie wszystkich obiektów znajdujących się na tej warstwie. 9. Możesz także zaznaczać na warstwie wybrane obiekty. Wystarczy, że klikniesz okrąg znajdujący się przy każdym obiekcie. 10. 11. Przy każdej warstwie i przy każdym obiekcie znajduje się ikona oka. Klikając ją spowodujesz, że warstwa bądź poszczególne obiekty staną niewidoczne. Dla przećwiczenia ukrywania warstw kliknij ikonę oka znajdującą się przy warstwie okregi. Włącz z powrotem widoczność warstwy (kliknij okienko, w którym poprzednio znajdowała się ikona oka). 12. Zapewne zastanawiają cię puste okienka znajdujące się pomiędzy ikonami oka a warstwami. Kliknij takie okienko przy nazwie warstwy prostokaty. W okienku pojawi się ikona kłódki. Od tej pory wszystkie obiekty znajdujące się na tej warstwie będą zablokowane dla edycji. Niemożliwe będzie ich zaznaczenie. Nie będziesz też mógł rysować na tej warstwie. 13. Czy można skopiować warstwę tak, aby uzyskać kopie wszystkich obiektów znajdujących się na niej? Oczywiście. I to w bardzo prosty sposób. „Złap” nazwę warstwy okregi i przesuń ją nad ikonę tworzenia nowej warstwy. Kursor zmieni się w zaciśniętą rączkę ze znakiem plusa. Zwolnij klawisz myszy. To wszystko. 122 Illustrator 9. Ćwiczenia praktyczne 14. 15. Warstwę wraz z jej zawartością możesz równie szybko usunąć. Zaznacz warstwę okregi copy i następnie kliknij ikonę kosza na śmieci znajdującą się w prawym rogu palety. Warstwy można dowolnie przemieszczać w palecie Layers (Warstwy). Umieść więc warstwę okregi pod warstwą prostokaty. Aby tego dokonać, „złap” warstwę okregi i przesuń ją pod warstwę prostokaty. Po lewej stronie pojawi się szary znacznik określający, gdzie będzie znajdować się warstwa. 16. Tak samo jak warstwy, możesz także przenosić poszczególne obiekty. Jeśli chciałbyś skopiować obiekt będący na warstwie okregi i umieścić kopię na warstwie prostokaty, to podczas przeciągania obiektu w palecie Layers (Warstwy) wciśnij klawisz Alt. Illustrator został wyposażony w bardzo przydatne narzędzie, jakim jest paleta Actions (Zadania). Być może spotkałeś się już z podobnym zjawiskiem (na przykład w progra- mie Word, gdzie tworzy się makra). Otóż zadania tego typu, to nic innego jak zapis czynności wykonywanych podczas tworzenia rysunku. Można to porównać z pracą, która sprowadza się nie tylko do realizacji danej czynności, ale także do omawiania w trakcie jej wykonywania poszczególnych etapów pracy i nagrywania kolejno wykonywanych czynności. Paleta Actions (Zadania) oferuje jednak dużo bardziej użyteczną rzecz — po wykonaniu jednego kliknięcia program może wykonać rysunek sam. Rozdział 4. (cid:1) Efekty specjalne i praca z bitmapami 123 Ćwiczenie 4.13. 1. Przywołaj paletę Actions (Zadania) poleceniem Window/Show Actions (Okno/Pokaż zadania). 2. U dołu palety znajduje się kilka ikon. Wybierz trzecią ikonę (licząc od prawej strony) i kliknij ją. Opcja ta tworzy nowy katalog zadań. Pojawi się okno New Set, w którym powinieneś wpisać własną nazwę. 3. Następną czynnością konieczną do wykonania w nowym katalogu zadań będzie utworzenie kolejnego zadania. Kliknij drugą ikonę od prawej strony. Pojawi się wówczas kolejne okno opcji. W polu Name wpisz własną nazwę zadania. Pole Set określa, w którym katalogu zadań będzie umieszczone twoje nowe zadanie. Możesz także określić klawisz skrótu (Function Key), który będzie uruchamiał zadanie. Po ustawieniu wszystkich opcji kliknij przycisk Record. Okno zniknie i rozpocznie się zapis. 4. Każda czynność wykonana przez ciebie zostanie zarejestrowana. Sygnalizuje to druga ikona (licząc od lewej strony palety), gdy „zapala się” jej czerwona „lampka”. 5. Wybierz z przybornika narzędzie Ellipse (Elipsa) Shift narysuj okrąg. i z wciśniętym klawiszem 6. W palecie Gradient ustaw gradient liniowy (od koloru czerwonego do czarnego, pod kątem 45°). 7. Skopiuj okrąg i pomniejsz tak, aby zmieścił się wewnątrz oryginalnego okręgu. 8. Obróć kopię okręgu o 180° i umieść wewnątrz większego okręgu. 124 Illustrator 9. Ćwiczenia praktyczne 9. Zatrzymaj zapis zadania klikając pierwszą ikonę znajdującą się po lewej stronie palety. 10. Aby rozpocząć zadanie, kliknij jego nazwę w palecie, a następnie kliknij również trzecią ikonę (licząc od lewej). Resztę „zrobi” program. Zapisane zadanie możesz przekazać innemu użytkownikowi Illustratora lub zachować w swojej kolekcji. Prawdopodobnie spotkałeś się już nieraz z wykresami. Są one stałym elementem czaso- pism, biuletynów i ulotek reklamowych. Jeśli miałeś do czynienia z programem Excel, to z wykresami spotkałeś się na pewno i to w sposób praktyczny. W momencie, gdy chcemy przedstawić konkretne cechy wykresów, musimy zaznaczyć, że pełnią one funkcję cie- kawego graficznie przedstawienia nudnych i długich sprawozdań liczbowych. W tym celu Illustrator został wyposażony w odpowiednie narzędzie. Ćwiczenie 4.14. 1. Wybierz z przybornika narzędzie Column Graph (Wykres kolumnowy) . 2. Najpierw należy zdefiniować obszar, jaki wykres będzie zajmował na stronie. Kursorem narzędzia narysuj więc prostokątny kształt obszaru podobnie, jak rysowałeś wcześniejsze prostokąty. 3. Pojawi się kolejna paleta, w której należy wprowadzić dane potrzebne do utworzenia wykresu. Wartości wpisz w szare kratki arkusza. W prawym górnym rogu palety znajdują się ikony opcji. Pierwsza z lewej określa pobieranie danych z pliku. Druga opcja powoduje zmianę położenia danych wykresu w kolumnach i wierszach. Trzecia ikona powoduje zamianę wartości X i Y w wykresach punktowych. Czwarta ikona określa styl komórki, w której ustawiasz parametry wyświetlania danych w komórkach. Kolejna ikona powoduje cofnięcie do poprzednich ustawień w palecie. Ostatnia ikona służy do zatwierdzenia ustawień i podejrzenia wykresu na stronie bez potrzeby opuszczania okna palety. Rozdział 4. (cid:1) Efekty specjalne i praca z bitmapami 125 4. Po wyłączeniu palety na stronie w zdefiniowanym obszarze powinieneś otrzymać prosty wykres słupkowy. 5. Narysowany wykres możesz zamienić na inny typ. Wybierz więc polecenie z menu głównego Object/Graph/Type (Obiekt/Wykres/Typ). W oknie opcji wybierz typ wykresu Satacked Bar (Słupkowy stosowy). Poszczególne ikony symbolizują kolejne typy wykresu: 1 — Column (Kolumnowy) 2 — Stacked Column (Kolumnowy stosowy) 3 — Bar (Słupkowy) 4 — Stacked Bar (Słupkowy stosowy) 5 — Line (Liniowy) 6 —- Area (Warstwowy) 7 — Scatter (Punktowy) 8 — Pie (Kołowy) 9 — Radar (Radarowy) Ćwiczenie 4.15. Illustrator pozwala użytkownikowi zdefiniować własne elementy tworzące wykres. Aby tak się stało, musi być spełniony jeden warunek. Obiekty powinny być opisane w kwadratowym kształcie. W tym ćwiczeniu użyjesz więc wcześniej zdefiniowanego wykresu i posłużysz 126 Illustrator 9. Ćwiczenia praktyczne się zadaniem zapisanym w palecie Actions (Zadania). Na początek przywołaj paletę Actions (Zadania) i uruchom zadanie tworzące trójwymiarowy przycisk. 1. Narysuj ponad przyciskiem kwadrat i określ jego kolor obrysu i wypełnienia (żaden). Przycisk i kwadrat wyrównaj za pomocą palety Align (Wyrównanie). 2. Zaznacz obiekty i wybierz polecenie Object/Graph/Design (Obiekt/Wykres/Model wykresu). Pojawi się okno opcji Grap Design, w którym kliknij przycisk New Design (Nowy model). Kolejne okno opcji zatwierdź klikając przycisk OK. Wcześniej możesz zmienić nazwę modelu klikając przycisk Rename (Zmień nazwę). 3. Zaznacz teraz wykres i z menu wybierz polecenie Object/Graph/Column (Obiekt/Wykres/Kolumny). Pojawi się na ekranie okno opcji modeli wykresu. W polu Choose Column Design wskaż własną próbkę. Po prawej stronie znajduje się okno podglądu próbki. Poniżej umieszczone są opcje wyświetlania obiektu w wykresie. W polu Column Type (Typ Kolumny) wybierz opcję Repeating, dzięki czemu przycisk będzie powtarzany na całej długości kolumny wykresu. Poniżej znajduje się pole, w którym powinieneś określić wartość, po której będzie pojawiał się twój przycisk. Przy niewielkich wartościach wskazane jest ustawienie tu liczby 10. Kolejna opcja określa sposób, w jaki będą wyświetlane cząstkowe (ułamkowe) wartości. Do wyboru masz skalowanie lub ścinanie obiektu. 4. Dla zatwierdzenia opcji kliknij przycisk OK. I oto efekt końcowy. Rozdział 4. (cid:1) Efekty specjalne i praca z bitmapami 127 Na koniec musi się jeszcze pojawić słów kilka poświęconych bardzo użytecznym funk- cjom programu. Bardzo często zdarza się, że trzeba wykonać rysunek precyzyjny co do milimetra. Do tego celu potrzebne będą ci dodatkowe pomoce w postaci przymiarów. Nie martw się, nie będziesz zmuszony do odwiedzenia sklepu z artykułami kreślarskimi. Ćwiczenie 4.16. 1. Z menu głównego wybierz polecenie View/Show Rules (Widok/Pokaż miarki) lub wciśnij skrót klawiaturowy Ctrl+R. Po lewej stronie okna dokumentu i u jego góry pojawią się linijki (Miarki). 128 Illustrator 9. Ćwiczenia praktyczne 2. Punkt (0;0) możesz ustawić w dogodnym dla ciebie (lub projektu) miejscu. Wystarczy, że „złapiesz” punkt zbiegu obydwu linijek i przemieścisz w dowolne miejsce na ekranie. 3. W linijkach są ukryte specjalne narzędzia, bardzo pomocne w wyrównywaniu poszczególnych części ilustracji, planowaniu układu strony czy układaniu pojedynczych elementów. Mowa o liniach pomocniczych (Guides). Aby umieścić taką linię pomocniczą w dokumencie, „złap” linijkę poziomą lub pionową i przeciągnij ją na środek strony. Tak naprawdę to nie przeciągasz linijki tylko wyciągasz z niej linię pomocniczą. Linie pomocnicze wyglądają jak cienkie niebieskie kreski. Po umieszczeniu ich w konkretnym miejscu domyślnie zostają zablokowane. Aby odblokować linie, kliknij prawym przyciskiem myszy nad linią pomocniczą. Pojawi się wtedy menu podręczne, z którego powinieneś wybrać polecenie Lock Guides (Zablokuj linie pomocnicze). Powinien wówczas zniknąć znaczek „ptaszka”. Od tej pory będziesz mógł przemieszczać linie pomocnicze w całym dokumencie. 4. Illustrator posiada jeszcze jedną opcję pomagającą pracować z dokładnością szwajcarskiego zegarka. Jest to opcja przyciągania obiektów do niewidzialnej siatki. Aby ułatwić sobie pracę z siatką, możesz „wyczarować” jej widzialność poleceniem View/Show Grid (Widok/Pokaż siatkę). Rozdział 4. (cid:1) Efekty specjalne i praca z bitmapami 129 Siatka w Illustratorze ma szczególną właściwość. Przyciąga do siebie obiekty po uak- tywnieniu odpowiedniej opcji. Z menu View (Widok) wybierz polecenie Snap To Grid (Przyciągnij do siatki). Od tej pory będziesz mógł wyrównywać obiekty do siatki. I oto dobiegła końca podróż przez funkcje programu Illustrator 9. Oczywiście temat nie został wyczerpany. Mam nadzieję, że po wykonaniu wszystkich ćwiczeń polubisz ten program i zgłębisz jego bardziej zaawansowane opcje.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Illustrator 9. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: