Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00654 011020 17240787 na godz. na dobę w sumie
Iluzja w malarstwie. Próba filozoficznej interpretacji - ebook/pdf
Iluzja w malarstwie. Próba filozoficznej interpretacji - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 326
Wydawca: UNIVERSITAS Język publikacji: polski
ISBN: 97883-242-1190-6 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> praktyczna edukacja, samodoskonalenie, motywacja
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Celem tej książki nie jest napisanie historii malarstwa iluzjonistycznego, lecz ukazanie swoistego sposobu myślenia o malarstwie na przykładzie szczególnej tradycji, która do pewnego stopnia zdominowała nowożytny punkt widzenia na kwestie sztuki i która z jednej strony wywodzi się z czasów starożytnych, a z drugiej przetrwała, przynajmniej w szczątkowej formie, awangardową rewolucję początku XX wieku. Właściwym przedmiotem książki będzie zatem sposób widzenia wspólny w pewnym okresie zarówno artystom, jak i odbiorcom, który zmaterializował się na różne sposoby w malarstwie trompte-l'oeil. Na ten sposób widzenia - z grubsza trwający od XV do XVIII wieku - składają się, rzecz jasna, elementy stałe (ergon) i zmienne (parergon).

Celem książki nie jest też opisanie istoty iluzji w malarstwie rozumianej jako iluzjonistyczność malarstwa (figuratywnego). Przedmiotem rozważań bedą pewne konwencje odbioru, swoista, choć typowa dla tamtego okresu retoryka 'krytyczno-artystyczna'. Innymi słowy, podstawowym i najbardziej ogólnym celem tej książki jest opisanie tego, co można nazwać mitem obrazu iluzjonistycznego - opisanie mitu, wedle którego możliwe jest zbudowanie obrazu identycznego z tym, co na nim przedstawiono, a jednocześnie zachowującego swą obrazową tożsamość
-
ze wstepu

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ÿÿ ÿÿ  ÿ  ÿ! #$ $! ()ÿ *(+(* ) ÿ ÿÿ ÿ ÿ  ÿ  ÿ ÿ  ÿ ÿ ÿÿ! ÿ ÿ ÿ ÿ# $ ÿ ÿ $ ÿÿ ÿ ( #)ÿ*$ ÿ+,-, RSTUÿWXYYZ[\]\[^^W_[` # ÿ ( # ( ./012ÿ4/ÿ5672ÿ8996ÿ:; 4=;/ ?69 @A;B@C6 ./012ÿ4/ÿ5672ÿD ;@E6Bÿ?F@AGA6C H ÿ D6946ÿI05J69  ÿ K ÿÿ ÿ K L;. ;=6C ÿÿ K ÿ M6N;F@AÿL6=B6 OP O QO ÿ ÿ ÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿ ÿ ÿÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿ ÿÿÿ ! # ÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿ ÿ$ ()*+, ()*ÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿ-. - ÿ/0*(ÿ1, , ()21,3456(15+, ()21,3456(15ÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿ7 ÿ89:; =ÿÿ ?@:=A?ÿBÿ$CDEÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿ7F ÿG, 06,*HI2ÿ1*4 05JÿKK LLÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿ7F ÿ 4*M20*ÿ N,34 O2 2P,6(1*JÿO*04G*ÿ1*4 0*ÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿQ- - ÿ ,( * 12RSÿO* *034G*JÿTUVW# ÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿQX 7 ÿI H12RSÿO* *034G*ÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿY- Q ÿ8UWKT ÿÿ Z@W Zÿ)*[2ÿH(, I2ÿ3(4 [,ÿ,ÿN0( HO,24ÿ4 20,,ÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿYF Y ÿ8UWKT ÿÿ Z@W Zÿ)*[2ÿWUÿ! ÿ\WU] ÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿF- ÿDÿ Dÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿFF ÿ^ *421,(O_ÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿFF ÿ/0*(JÿO2H ÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿX` - ÿ;K LLÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿXY 7 ÿ ,H(, SJÿG, H(, Sÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿ.` Q ÿI H( 1, ÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿ ` Y ÿ2(1*1, ÿN0( (ÿ3(4 [aÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿ `Q ÿÿ  ÿ ÿ  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ ! ÿ#$# ÿ #()*+,- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ. /ÿ +*( ÿ 0+)ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ1 1ÿ2 #3 4#4 +-45! +,6ÿ7ÿ8#-9(* 48ÿ ):4; ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ/ ÿ= ( ÿ +* ( ÿ( (0+ !ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ1 ÿ ? ÿ @ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ# !# 5A( ÿBCDCÿEFBGDCÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ # ($+ ( ÿ8+0#)ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ/ /ÿ:! + ÿ4*( ÿ*( : ()*5ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿH/ 1ÿ):! (-;( ÿ(I! ( -;(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ. ÿ+4*(* #ÿ 4#4ÿ!4 : JÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿK ÿLM ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿKK ÿL+*A#*-;(ÿ!+N#-4*( ÿ +*A#*-;(ÿ( 5! 5-4*(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿKK ÿOCPÿÿQCRÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ . S Sÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ/ ST ÿTT= ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿKK @ L ÿ Lÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ/H ÿÿÿ ÿ ÿ ÿÿÿÿÿ ! ÿ#ÿ ÿ $! ÿ$ $ ( #ÿÿ$()ÿÿ ÿ !*ÿ +*ÿ, ÿ-(ÿ./0 - 1$2ÿ 34 5ÿ6 ÿ 22$ÿ #ÿÿ ÿ 7ÿ( (*8ÿ 9ÿ*ÿÿ (7*8ÿ * ÿ $!$ÿ 7 ÿ:; ÿ=ÿ3 ; 9ÿÿ ÿ $ÿ ?9ÿ!ÿ ($1ÿÿ ?9ÿ$ (ÿ *ÿ ÿ !( #ÿ *8 ÿ-$ $ ÿ! ÿ 2$ @ ÿ!ÿ 1#9ÿ 2 1 ÿ $ ÿ ÿA7!9ÿ1ÿ #ÿ ÿÿ2 +ÿ ( *ÿ! *8ÿ (7 9ÿ1$ÿ ÿ(ÿ $ÿ( ($ÿ ÿB ÿ !ÿ #ÿ ÿ !$2 #ÿ ÿ*ÿ$* #ÿ 9ÿ!ÿÿ $ÿ$*ÿCÿ$ ÿ+9ÿ +*$@ !9ÿ$ ! !ÿ! DEÿF ÿG Hÿ$(ÿI*8!$ÿÿ@J$ HÿK L ÿMNOPÿÿQMNORÿS: 4Eÿ; ÿ4T6 Eÿ UEVÿDEÿF ÿG HÿW8$ÿXY$ ÿZÿ(8$ÿB!! ( ÿ[$(8$ÿ! 8ÿ ÿ\$@ ÿ- ($ Hÿ EÿKEÿG Hÿ]^^ 3_ÿ`ÿMaaRHÿ4EÿMHÿEÿPbcdE e I( ÿ $ÿ2$ (ÿ!ÿ( ÿ +! $ÿ9ÿ (7$ÿ*8ÿ1ÿÿ $ 9ÿÿ 7 * ÿ 2$ÿ 1$ $ÿ2 ÿ# ÿÿ.ÿ (7 ÿ #ÿ2 ÿ 109ÿ!ÿ2$ (ÿ ( 9ÿ (7ÿ*$! ÿÿ f $ÿ$ÿÿ  ÿ @ $ÿ ÿ./0ÿg71ÿ$2ÿ $! ÿ$*ÿ 1ÿ* $ÿ# $ÿ($!$ÿ  ÿh$ 2 *$iÿ ÿ ( *8ÿ *8ÿ ÿ**8ÿ $*7ÿ!$( ÿÿ ÿ+ $(!$ÿ #1*jÿk $ÿ ÿ2$ ÿ 9ÿ1$ÿ ÿ ÿ( $ÿ +$ ÿ2 +ÿ (*8 ! ÿ ÿ+*ÿ *89ÿ (7ÿ!ÿÿ $9ÿ ÿ  ?ÿ #ÿ $2 ÿ $($9ÿ ÿ ÿ*8ÿ 2 1 $ÿ !$ ÿ ÿ!$ÿ ÿ($ ÿ 79ÿ1$ÿ ÿ ÿ ÿ ! $ÿ*8 9ÿ (7ÿÿ.ÿ* ÿ(* ÿ*ÿ ÿ ÿ (*80ÿ +! ?ÿ($ÿ($!$ÿ ÿ @ 7ÿ$ $ÿ ÿÿÿ (*ÿ2$ ÿ ( $?9ÿ1$ÿ2$ (ÿ(ÿ  ( 9ÿÿ (ÿ $ÿ()ÿÿ1$2ÿ *8 ?ÿ #ÿ+$ 9ÿ (7ÿ$($ÿ 1ÿÿ( ÿ lÿÿ( ÿ ÿÿ #ÿ$*ÿÿ 1ÿ ÿ( $ mEÿD 4HÿA( ÿ ÿ $ Hÿ4T6 EÿnEÿo T :`Hÿ4T6 Eÿ3 ; p ; Tÿ qEÿr Hÿs ; ÿbOORHÿEÿbbbHÿbbPÿÿQbbRE F ÿÿ ÿ ÿÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿ  ÿÿÿ ÿÿÿÿÿ ÿÿÿ  ÿÿÿ ÿ ÿÿÿÿ ! !#!ÿ ()ÿ*ÿÿ)ÿ+,-.!ÿ/!ÿ 01234567)ÿ8!ÿ91:;.1:)ÿ 32 1=:7 :71.7ÿ3 1+0?@,ÿ8!ÿ91:;.1:)ÿ 105?141ÿABCD)ÿ+!ÿA)ÿ5!ÿAE! GHÿIJKLÿMÿÿ ÿ ÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ  Nÿ ÿ ÿ ÿÿÿÿ Oÿÿ ÿ ÿ ÿNÿNÿ ÿ ÿPÿ ÿ  ÿ  ÿÿ ÿ ÿ ÿÿ ÿ ÿÿÿ ÿ Nÿ ÿ Nÿ Oÿ ÿ ÿ Pÿ  ÿ ÿÿ Nÿÿ Nÿ ÿÿ ÿ ÿÿ  ÿÿ ÿ ÿ ÿ Oÿ ÿÿ ÿÿOÿPÿÿÿ ÿ ÿÿ ÿNÿ ÿ NPÿÿPÿÿ ÿ ÿ ÿ  ÿNÿÿÿÿ ÿ ÿ ÿÿ ÿÿ  ÿ ÿÿ ÿ ÿÿ ÿ  ÿQRSÿ GHÿIJBLÿTÿ ÿÿ ÿPÿ ÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿQ U SÿPÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿ ÿ ÿ P ÿ ÿÿPÿ Oÿ ÿ ÿ ÿ NÿVÿPÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ Pÿ ÿ ÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿ ÿÿÿ ÿ Pÿÿ ÿ Pÿ Pÿ ÿÿ ÿP ÿ  ÿ ÿ ÿÿÿ Pÿ ÿ ÿ  ÿÿ ÿÿÿ ÿ Oÿÿÿ ÿ ÿ ÿÿÿ ÿÿ N ÿ ÿ ÿ ÿNÿV Nÿ ÿÿ N ÿÿÿ ÿNÿ ÿ  Nÿ ÿPÿ  ÿÿÿV ÿ ÿ ÿ PÿNÿNÿ ÿÿ ÿ ÿ ÿÿ ÿW ÿ ÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿV ÿXPÿÿ ÿV ÿÿ ÿ Pÿ NÿYV Zÿ ÿÿÿTÿ ÿ ÿ ÿPÿ ÿ ÿ ÿÿ ÿ ÿ Nÿ[ÿÿÿ ÿÿ ÿV ÿÿ ÿPÿÿ ÿ ÿ ÿÿ ÿPÿ ÿÿ ÿ ÿÿÿÿQ U Sÿ[ÿ ÿ ÿ ÿÿÿÿÿNÿV ÿ ÿ ÿÿÿ ÿÿ ÿÿ Nÿÿ ÿT ÿÿÿ ÿ ÿ\ÿ ÿÿ ÿ Nÿ ÿ PÿÿÿÿÿNÿ ÿ ÿÿ ÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿ ÿÿ  ÿ ÿ  ÿ ÿÿ ÿ  ÿ ÿ ÿÿ ÿ! ÿ ÿ ÿ ÿÿ ÿ ÿ ÿÿÿÿ ÿ ÿ  ÿ  ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿ ÿ# ÿÿÿ ÿ ÿÿ  ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿ ÿ ÿÿ ÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿ ÿÿ ÿ ÿ ÿÿÿÿ ÿ$ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿ ÿ ÿ ÿ  ÿ ÿ ÿ ÿ  ÿ ÿ ÿ ÿÿ ÿ ÿÿ ÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ(ÿ ÿ)ÿÿ ÿ*  ÿ ÿ ÿ  ÿ ÿ ÿ ÿ  ÿ ÿÿ +,ÿ./01234056378ÿ!ÿ ÿ ÿ ÿ9 ÿÿ   8ÿ:;6 ,ÿ=ÿ1275/,ÿ ,ÿ?573@=/A8ÿBC:DÿEFFG8ÿ:,ÿE8ÿH,ÿIJKÿÿLIJI,ÿ  ÿ ÿ ÿ ÿÿÿÿÿÿ ÿ ÿÿ ! ÿÿ ÿÿÿÿ ÿ# ÿ  ÿ ! ÿÿ  ÿ ÿ  ÿ$ ÿ ÿ  ÿ ÿ ÿÿ ÿ ÿ ÿ  ÿ ÿ !  ÿ ÿ ÿ  ÿ ÿ ÿ ÿÿ ÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿ ÿ #ÿ ÿÿ ÿ  ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ  ÿ  ÿ ! ÿ ÿ (ÿ $ ÿ  ÿÿ ÿ ÿ ÿ  ÿ)ÿ*ÿ,*-ÿ./ÿ011234ÿ ÿ  ÿ ! ÿ ÿ ÿ ÿ  ÿ ÿ ÿÿ  ÿÿ  ÿ ÿ ÿÿ ÿ ÿ  ÿ56.781ÿÿ9:;.12:(ÿ ÿ ÿ ÿ  ÿÿÿ ÿ ÿ ÿ =ÿ ÿ = ÿ ÿÿ ÿ ÿÿ ÿÿ ÿ?164.3@ÿÿÿ?8*6164.3@(ÿ ÿÿ ÿ ÿ  ÿ ÿÿ ÿÿ ÿ !  ÿ ÿAÿÿ ÿ ÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿÿ ÿ ÿ ÿÿ ÿ ÿB ÿÿ ÿ ! ÿ  ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ  ÿ7271020C( Dÿÿÿ ÿÿ ÿ ÿÿ ÿ ÿ  ÿ ÿ ÿÿÿÿ ÿ ÿ2:EFG2ÿ,ÿ7*:*605,21ÿ  ÿ ÿ !  $ÿ  ÿ?Hÿ  @(ÿ ÿ  Iÿ ÿ ÿ ÿ  ÿ ÿ# ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿJ ÿÿ! Kÿ ÿÿ ! ÿ ÿ  ÿ ÿ ÿÿ (ÿ ÿ# ÿ ÿ ÿ ÿ !  ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿ ÿ ÿ ÿ  ( ÿ ÿ  ÿÿÿÿ ÿ! #ÿ$ # ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ !ÿ$ÿ ÿ(ÿ)*+,)ÿ./0123ÿ*4325.6*7 8+9:26,;.ÿ ÿ ÿ=ÿ # ÿ  !ÿ # ÿ ÿ= ÿ =ÿ $ !ÿÿÿ$ÿÿÿ ÿÿ $ ? ÿ$@= $ !ÿ ÿ ÿ (Aÿÿ ÿ $ ÿ = $ÿ !ÿ=ÿ ÿ$ ÿ !ÿ? @ÿ !=ÿ ÿ$Bÿ# $$@ÿÿ ÿ ? $ÿ  ÿ$ÿÿÿ # !Cÿÿ ÿ ÿ $ÿ !ÿ ÿ ÿ$$@ÿ ÿ ÿ $ÿBÿ(ÿ #? ÿB ÿ#ÿÿ$ ! #$@ÿ ÿ # ÿ = ÿ ÿ ÿÿB  ÿ # ÿ ÿ ÿBÿ ÿ  ÿ ÿ Cÿÿ$@ÿ ÿ# ÿ#$(ÿB= $ ÿ  Dÿ ÿ ÿÿ=ÿ #ÿ ÿ ÿ #$ÿ= ÿÿ=ÿ ÿÿE!ÿÿ$ÿ# !ÿÿÿ=$ ÿÿ$ÿ# !ÿ #=ÿÿ$ÿ ÿÿÿ#ÿ= FAÿ ÿ(ÿÿ !ÿ  !ÿ ÿ$@ÿ? # ÿ ÿÿ! $@ÿ #  ÿ !ÿ BB$ÿ B ÿ ÿG= $ÿ $@ ÿ=ÿ#=? $ !ÿ $@ ÿ  ÿ ÿ ÿBÿ ÿ ÿ ÿ= ÿ #? HAÿIÿ ÿB ÿ $ ÿ ÿ ÿ ÿÿ= (ÿ Bÿ ÿ Jÿ ÿ;KL/*ÿM*N2*146.O:*ÿPQ0.R.6N,30ÿN,ÿ41ÿS*8*/*4*+TUÿ ÿ0.2:*V;K.OWÿ:29+,46.O:*ÿP41+T014*+TÿN,ÿ41ÿ4*8*/*4*+TUAÿ ÿ #ÿ= ÿ=ÿ#=$ !ÿÿ= ÿ $ ÿ # $ ÿ=ÿ $ÿ ÿ # $Aÿ= ÿ? ÿ ÿ$Bÿÿ= =ÿÿ  ÿ !=ÿ !ÿ # ? !ÿ=$@=ÿP= ÿ ÿ $ ÿ ÿ= Cÿÿÿ ÿ ÿ ÿÿÿ ÿÿ =Uÿ ÿ Bÿÿ Aÿ ÿ ÿ#ÿPÿ ÿ ÿB$ÿÿ !ÿ $ Uÿÿ=$ $ÿÿX= Yÿ=ÿ#=$ ? !ÿPB $ !ÿ ÿ ÿ G ÿ= $ÿ$@ÿ !=? Uÿÿ ÿ#ÿÿ !ÿAÿ ÿ #ÿ ÿ ÿ ÿ!ÿÿ= ÿÿBÿÿ =ÿ$ÿ$ÿ ÿ ÿBÿ? $ÿÿ !ÿ# ÿ ÿ $ ÿÿBÿ ÿÿZ ÿ $ ÿ !=ÿ  ÿBÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿ# Aÿ [ # ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ Gÿ= ÿ ÿ ÿ  ÿ  $ÿ!\ÿ$ ]Aÿ ÿ ÿ  ÿ ÿ ÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿ ÿ ÿ  ÿÿ ÿÿÿ !ÿ ÿ ÿÿÿ  ÿ ÿ ÿ  ÿÿ ÿ ÿ ÿÿ ÿ # ÿ $ÿ! ÿ! ÿ # ÿ ÿ ÿ# ÿ ÿ ÿ ÿÿ# ÿ ! ÿ ÿÿ # ÿ (ÿ  ÿ ÿ # )*+ ,-.ÿ/01234ÿ-5436/7-8.9:37; /ÿ#ÿ ÿ ÿ# !ÿ ÿ=  !ÿ  ÿ  ÿ # # # ÿÿ?ÿ ?ÿ # ÿ@ÿ AÿÿBÿ#ÿ!ÿ ÿÿ ÿ ÿ ÿÿÿ! ÿ #ÿ! ÿBÿ# ÿ ÿÿ  ÿ  # #!+ÿÿ  ÿ ! !ÿ# ÿÿ ÿ  ÿ # ÿÿ ÿ! Cÿ! ÿ# ÿ!#ÿÿ # ÿ #ÿ ÿ ! #ÿ ! + D!#ÿ! ÿ ÿÿÿ ÿ ÿE #ÿFÿG27/7;HÿI52./JK 8G/ÿÿKG27./L8G-Hÿ +ÿÿ  ÿ= ÿ ÿ#! ÿ# !ÿ # = ÿÿ +ÿMÿ #ÿ#! ÿÿ ÿ ÿ! ÿ # ÿ CÿÿFÿ ÿÿ  N+ÿO1/HI;ÿÿK5P/;-5ÿ ÿÿ= ÿ #ÿ #ÿ ÿ ÿÿ (Cÿ# !Cÿÿÿÿ! ÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿ #!ÿ ÿ! ÿÿ  ÿ ÿ  ÿ !ÿÿ ÿ! !+ÿM  = ÿ.1/HI;ÿÿK5P/;-5ÿ #ÿÿ # ÿ ÿ ÿ ÿ@ Aÿ!#= ÿ +ÿ Dÿ ÿ ÿ ÿ ! ÿ Fÿÿ ÿÿ  ÿ# ÿÿ  #ÿÿÿ ÿ#ÿ#Fÿÿ #ÿ ÿÿ # ÿ # #ÿ@ !Aÿ C ÿ! = ÿ ! ÿÿ #ÿ ÿ ÿÿÿÿ #ÿ ÿF= ÿ ÿ ! Q+ Rÿ ÿC ÿH-.4ÿ/01234ÿ-5436/7-8.9:37; /ÿCÿ ÿ ÿÿ  ÿ?ÿ ?ÿ # +ÿ #ÿC ÿ ÿ# #ÿ ÿ@ Aÿ Fÿ ÿ# ÿ  #!ÿÿ ÿ ÿ ÿ  ÿ ÿÿ ÿ?ÿ ?ÿÿ ÿ Cÿ Cÿ ÿS T+ÿRÿC ÿ# # ÿ=ÿ ÿC C ÿÿÿ  = Cÿ +ÿ !ÿ ÿ Fÿ ÿ # ÿÿ #!ÿ ÿ  ÿ  ÿÿ# ÿÿ Fÿ ÿBÿ ! !ÿ #!ÿÿ ÿCFÿÿÿU-/I.19:;ÿV ÿ#=C ÿ ! !ÿWX+ÿY ÿ ÿH-.ÿ/01234ÿ-5436/7-8.9:37; /ÿÿ ! #ÿ ÿÿ !ÿ ! #!ÿ ÿ ÿ ÿ  ÿÿÿÿÿ ! ÿ #ÿ $#ÿ ÿ ÿ ÿ((ÿ ÿ) )ÿ**ÿ + ,ÿÿ(-ÿ ÿ ÿ # ÿ #*ÿ $#ÿ +ÿ,ÿ.#ÿ( ÿ#ÿ/* +ÿ ÿ$ ÿÿ ÿ #ÿ01234567ÿ19:;2105 5=: ?@ A1B-ÿ ÿ01234563ÿ19:;2105 5=: ?A3ÿ/ÿ + ÿ+ÿ,ÿ.(ÿ ÿ +#ÿCÿCÿ -ÿD.#ÿEÿÿ (ÿ +ÿ#ÿ (ÿ .#ÿ+ ÿEÿÿ$ÿ/ÿ$.ÿÿ#ÿ #) (ÿ#.((ÿCÿCÿ (Fÿ(ÿ.ÿÿ (ÿ((ÿ +ÿ ÿ+ # *ÿ#$.*ÿ ÿ#*ÿ ÿ#, ÿ(ÿ(ÿÿ -ÿD.#ÿ ÿ01234563ÿ19:;2105 5=: ?A3ÿÿ,ÿÿÿ ÿ( ÿ+, +ÿ ÿ # (+ÿEÿÿÿ #ÿ ÿ,ÿÿ # ÿ #) ÿ ÿCÿCÿ ÿÿ#+ ÿ)ÿ ÿ # ÿ # #ÿ ÿ,ÿ!ÿ#-ÿ G# ÿ $#*ÿ#+ÿÿ * ÿ #ÿ,ÿ/* ÿ.ÿ + ÿFÿ # #+(ÿ # ) ÿÿ+) ÿ(*ÿ /ÿ/ÿÿH $ÿ+ ÿ#ÿ #,ÿ + ÿ ÿ #$ÿ/ÿÿ  $ÿ / ÿÿ (ÿ((ÿ #ÿ ÿ $#(ÿ#Iÿ/ÿ,ÿ(ÿ(# ÿJ *ÿ ÿ +/FÿK L?B3ÿ Mÿ03 36;2M:1NOÿ +ÿ(#ÿ # (+ÿÿ +(+ÿ(ÿ)ÿ#ÿ#, ÿ #+( #+(ÿCÿCÿ ÿ J *ÿ +/FÿP6QR3ÿSÿ 5?5Sÿ ?A1Bÿ:A21696123 B:N-ÿG#, ÿÿÿ * ÿ +ÿ.#+ÿ+ ÿÿ # #+*ÿ/ ÿT+#ÿ* ÿÿ U?:1V5ÿ;?2LW:ÿB1;2ÿB1UA5 ?1XA:1ÿ4560Yÿ:ÿ261X :YZÿM7?A3A:10ÿ:ÿ5;?L;2M10Zÿ?3@ R3MYÿ:ÿ5RB3M:1A:10ZÿB1;2ÿA32L63 A1ÿ:ÿ;?2L ?A1Zÿ 1 5M1ÿ:ÿ95?R3M:5A1ÿ 1 LZÿ ?3AL6?5A1ÿMÿ[:;256::ÿ:ÿ95?3[:;2567 ?A1Zÿ:AU7M:UL3 A1ÿ:ÿ95A3U:AU7M:ÿÿ@ UL3 A1- ÿ # ÿ+ +ÿÿ.#ÿ+ ÿ ÿ2650@ 91ÿÿ@ \51: ÿJH#-ÿ]/+ÿ ^N_ÿ #(ÿ ÿ /ÿ+ + ÿ -ÿ`aaÿ#-bÿÿ ÿ+  ÿ(# ÿ +#ÿ $#ÿ+. )ÿ (/ÿÿ/ÿcdÿ-ÿ*ÿÿ ÿ.ÿEÿ ÿÿ ÿ#$ÿ(ÿ## ÿEÿÿ)(ÿ #+ÿÿ  ÿ# ÿG ÿÿ e+Hf-ÿ $/ )ÿ ÿÿ#$ÿ Eÿ ÿÿ ÿÿ) ÿ#+(ÿÿÿ ÿ$.ÿ*ÿ  ÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ  !ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ # ! ÿ ÿ $ ÿ ÿ  ÿ $ÿ  ÿ  ÿ ÿ  ÿ ÿ$ÿ $ ÿ ÿ ÿ ()*+,-ÿÿ/01*-20ÿ ÿ ÿ ÿ  3 ÿÿÿ ÿ  ÿ ÿ4   ÿ5 ÿ()*+,-ÿÿ/01*-20ÿ$ # ÿ ÿ6 37ÿ ÿ  ÿ !ÿ ÿÿ 5ÿ6 37ÿ ÿ  ÿ!ÿ 8 ÿ 3 ÿ  ÿ!ÿ8 ÿ# ! ÿ()*+,-ÿÿ/01*-209:ÿ; ÿ !ÿ8ÿ$ÿÿ()*+,-ÿÿ/01*-20ÿ  ÿ ÿ $8ÿÿ5 8= $!ÿ !ÿ  ÿÿ  ÿ ÿÿ ÿ ÿ()*+,-ÿÿ/01*-20ÿ ÿ? ÿ ÿÿ ÿ 7ÿ # ÿ  ÿ 3 ÿ ÿÿ ÿ @ÿ ÿ $ÿÿ ÿ ÿ  ÿ ÿ!ÿ ÿÿ ÿ $ÿ$ÿ ÿ ÿ 8 AÿB ÿ ÿ $ÿ ÿ ÿ ÿ 8 ÿ   ÿ ÿ 3 !ÿ 8ÿ3 ÿÿ ÿ 3 C ÿ 7ÿ ÿ ÿ ÿ!ÿ ! ÿ ÿ$ÿ ! ÿ ÿ ÿ 8ÿÿ 5ÿ  5ÿÿ5 ÿ ÿÿ 5ÿ ÿ$ ÿ ÿ  # ÿ3 ÿ ÿ$ ÿ 3 ÿ  ÿ ÿ # ÿ ÿ3ÿÿ ÿ3 ÿ 7ÿ ÿ ÿ 8ÿ ÿ ÿ ÿ8ÿÿ ÿÿ 7ÿ ÿ ÿD*(EÿF-D-ÿ # Gÿ ÿÿ ÿ G ÿ ÿÿ Gÿ ÿÿ # ÿ6 ÿ ÿ ÿ ÿ? ÿ5 ÿ ÿ 8ÿ! ÿ ÿ G ÿ ÿ ÿ 3! ÿ 8ÿÿ ÿ !3 8 ÿ 3 ÿ 3 ÿ 6 ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿ ÿ5ÿ 5ÿ $8 ÿ ÿ ÿ  ÿ G ÿ  ÿÿ ÿ ÿ 8 ÿ!ÿ 8ÿ ÿ G ÿ  ; ! ÿ!ÿ 8ÿ-Dÿ()*+,-ÿÿ/01*-20ÿ ÿ # !ÿ 8ÿ !ÿ!ÿ ÿÿ$ 5ÿ  ÿÿ# ÿ$ Gÿ ÿ $ ÿ 5ÿ  ÿ5 ÿ;ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿG ÿ 8 ÿ ÿ ÿ Gÿ!ÿÿ ÿ ÿ  5ÿ  ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ # ÿÿ ÿ!ÿ 3 ! ÿ6 ÿ ÿ 5 ÿHÿ ÿ# ÿ ÿ 8ÿ ÿ ÿ ÿ $ÿ ÿ  ÿ  ÿ 8ÿ ÿ !3 ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ5  ÿÿ ÿ  ÿ-DÿI)2JE200-ÿ ÿ 8ÿ ÿ ÿ ÿ  ÿÿÿ !ÿ #$ ÿ #ÿ ##ÿ$##ÿ(#) * #+,ÿÿ-#.#$ ÿ/0ÿ12ÿ!32ÿ45672ÿÿ-$ÿ8 * $#ÿ89/0ÿ9:$./0ÿ;/0 ÿ # =/./0ÿÿ. ÿ(# . ÿ $,ÿ -##8. #9ÿ #)#(/0 ÿ? (ÿ@/ $$.ÿ$ #)$ ÿ=#$.ÿ (ÿÿ# #8$ $ ÿ- (- ..ÿ;) $(./$ ÿA (ÿ @)#$ ÿ B.C.ÿ #$ ÿ2Dÿ!EFÿ5GH!Dÿ1ÿIÿ3,ÿÿ.(C ÿÿ$ ÿ#$# A* .Jÿ#ÿ#ÿÿ) ÿC=/$#ÿ (ÿÿ#/ $#)(./$. ÿ(-(B ÿ .@) $#ÿ ÿ@ / KL ÿMÿÿ !ÿ#@ÿNÿ ÿ: ÿÿ) # ÿ- 8 ÿ#* ÿ=#$ ÿ$ ÿA$/ $ Jÿ#ÿ-.$# $ ÿ$ ÿ (ÿ.C:$ ÿ O!G!ÿNÿ.8# ÿ(PJÿÿ#/ ÿB)( ÿ=ÿÿ0) $8 (=ÿ #* =ÿ$#=Jÿ.#(# ÿÿ ÿ(# ÿ-##8. #Jÿ/ÿÿ$#Jÿ/.)Jÿ #ÿ$#ÿÿ9/C#ÿ# Pÿ)- (Jÿÿ-$ÿ8 $#ÿQÿ)Qÿÿÿ$#* (# $ÿ -./$. Jÿÿ9. ÿ=#$#ÿ (ÿG55ÿR2G15ÿ ÿ((#ÿ.(C#ÿ9Cÿ$ ÿ ) #K ÿ S)#ÿ# Jÿ/ÿ B#ÿ-8 @) Jÿ8 #)#/. $ ÿÿ/0## ÿ - /(# $#ÿ89/0ÿ#8./ Jÿ9 ÿ(=8$=8ÿ # =ÿ ) ÿ-$* 9ÿ(-9)$./0ÿNÿ(/ 9)$ ÿÿ$ @/ ÿ/0ÿ) $(./$ ÿ . #ÿNÿ :$#ÿ$#) T ÿ- 8 $ ÿÿ) # Uÿ VWXÿ3!ÿ5ÿ5GY!ÿÿ1FÿRZÿ635Y6Z[5\ÿ[ÿ]^3G3ZGHÿR5_5GHÿ[!`a2_bÿ !^c\ÿ65ÿd[_3!5Fÿ_ÿ[3cG!bÿY635aÿ2!ÿ_5ÿ3!!ÿGGH1YbG5ÿ2!`ÿ[!`a2_bÿ R_c63!cG!bÿa3GGY5ÿ4FÿGÿ552[ÿeÿ_61a[5\fÿg2 Za5ÿ[^2a5Fÿ_G![3!FÿY1eÿ6ÿG_52][ÿM52_5ÿ_ÿha[!31ÿ!ÿi35[31Zÿ [!6_!5^5ÿ[ÿ6_!^5GHÿ2_1a!ÿ61GH[ÿ5jZFÿa]ÿ4^Zÿ35[!b_Z[5\ÿ6ÿ c[!55ÿ356351534ÿY6Z3!ÿ__ÿ2[bÿ62a35^c\ÿj53bFÿ_463!ÿ _ÿ625[[ZFÿ2!`45YbGZÿ56ZGY!ÿ5k2a!YFÿ_]e3!3!ÿ35ÿ_G_ÿ _625[!3bÿ!ÿYYÿ6KK - ÿÿ*)l )ÿ[^2a!GHÿ!2_][Fÿ6ÿa]4ÿ21cG!_3Zÿ35eZÿ63!c\ÿZÿ m5G[3!ÿ55_5nÿY5aÿ5[Yÿ351Zÿo #ÿÿÿ- 8(# $#/0ÿ ÿ=9ÿ-#/$Jÿÿ9./0ÿ$# #8$ ÿ(=ÿ$#P8#ÿ #)#* ( ÿNÿ pFÿa]bÿÿ5Za`ÿ[!a3!ÿ6Y[5^ÿq3!2ÿrR 12ÿstÿ2RGHFÿ[!21Yÿ2!`ÿ[ÿ_1^3!ÿ6!33bÿa3GGY`Fÿa]YÿDÿÿ 4^RZÿRZ\uÿ3!ÿY2ÿ!`a35ÿ255ÿ_G_Z[!2c\FÿG_ÿYYÿ5Z2ZG_3ÿ5 G[53!Kv ÿ   ÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿ  ÿ ÿ ÿ ! #$ ÿ)*+$, ÿ #-))* ÿ.-/, 0!*1$1ÿ ,+ÿ2! !0 31ÿ40 -0 5ÿ !ÿ62 270!8 19ÿ:;  ÿÿ=ÿ ??@?ÿ, A#ÿ./!ÿ2! !0 3!ÿ40 -0 5ÿ* -ÿ 40 3. )*1$.ÿ /,1 ! !ÿ4.Aÿ/ B +A 2ÿ 3! ,ÿ,ÿ2.-#/)ÿ ÿ0 $ #/, -1ÿ40 8 -0 ,1ÿ/,A !Cÿ/D/$ ! ÿ/#-/!0 !ÿ ,+ÿ, ) *!ÿ40 -0 ,EÿF!3, ÿ, ) * ÿ !*8 $ +G$, *ÿ # 3)*1ÿ!0$H,- 3-. ,$ 1ÿI.02)J+ÿ,ÿ$ + -.ÿ ! ,$ ! ÿ 1ÿA.ÿ3!- B.0,,ÿ ; ÿÿKLM L?ÿNOPÿQÿ /#$HÿR0DA Jÿ; ÿÿKLM Lÿ/ÿ/1 3,2ÿ , ÿ* -ÿ A.3J!A #2ÿ40 $,/ -!/, , 2ÿ,A ,ÿ.70! )ÿÿ8.3 !ÿ,ÿ/ÿ3. 3/ $*,ÿ4.*!/,!ÿ ,+ÿ0D/ .$ G , ÿ ÿ ,1Sÿ40 $,+$, ÿ4,0!2,A#ÿ/,A ,!ÿ* -ÿ4.*+- ÿ*!3.ÿ -!J!Cÿ , 40 ,3! !ÿ4./, 0 $H ,!TUEÿ V ÿ Wÿ ÿ ÿ ÿL ÿ; XLÿ ÿ ÿ; ÿ ÿ Yÿÿ   ÿ ÿ; K ÿ ÿ Zÿ ÿ L ÿ ÿÿ ÿ K ÿÿ ÿ ÿ; ÿNÿ; ÿ ÿÿÿ L ÿ Z PYÿ; ÿÿ L ÿ[ ÿ=ÿT\?ÿ; ÿ K ÿÿ;  ÿ ÿ;L ÿÿÿYÿ ÿL ÿ ZK ÿ; XLÿ ÿL X]Yÿÿ ÿÿÿ Yÿ ÿ L ÿ WÿÿYÿÿL ÿ;Z ÿ ÿ Wÿ ÿ ÿ K L ]Yÿ ÿ ; ÿ ÿ ÿ ]ÿ ; ÿ ÿ ;L T^_?ÿÿ;  Yÿÿ ÿÿ ÿÿ;  ÿ ;Z ÿ-0.24 ÿÿ8 `. , ÿ; Zÿ ÿZ ÿNa?ÿ Mÿb Yÿc0 8 4,D03,Yÿ\dePYÿÿ ÿf ZÿL ÿ ]ÿ ÿ Z Yÿ ÿ ÿ ÿ  ÿ  ÿghÿÿK ÿ -)A,. ,ÿ ÿ ÿ K ÿ L ÿ  ÿÿT?ÿ ;L ÿ L ÿ ÿK  ÿ=ÿÿ ÿZ ]ÿL ÿ  ÿ;  ÿ ÿ ; ÿ ÿ ÿN .-!ÿ7 ÿL ÿÿ;  ÿÿ ÿ TePÿ=ÿ ÿ ;Yÿÿ ; ]ÿ ]ÿ-0.24 ÿÿ8 `. , ÿ ÿ ÿ ;K Yÿÿ ÿ ÿZ ? ÿ ÿ ÿ ÿ-0.24 ÿÿ8 `. , ÿW ÿ ÿ ÿ  ÿ  Yÿ?ÿÿ ÿ ÿÿ L  YÿK Yÿ ÿ ÿ ÿ YÿÿZ ]ÿ; ÿ  ÿYÿÿ ÿ ZYÿL ÿ W ÿ  ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿÿ  ÿ i?ÿ ÿ-0.24 ÿÿ8 `. , ÿ ÿ W ÿ ÿW ÿ ÿ ÿ  ÿÿÿ ÿ!ÿ ÿÿ # $ ÿ ()* ÿ,-. /* 0ÿ  ÿ12ÿ ÿ ÿ $ ÿ 2 0ÿÿ ÿÿ3ÿ 3ÿ$ÿ ÿÿ3!$ÿ ÿ ,45 46)574 ÿ,88,.47,*/(9ÿ ÿÿÿ$ :ÿ ÿ!ÿÿ;ÿ2 2=ÿ ?/@A ÿ Bÿ( ? *.7B4)ÿÿ3!$ÿC ÿD ÿ :Dÿ# EFÿÿ$ÿÿ!ÿÿ2ÿ ÿ;$0ÿ 2G ÿ ;ÿÿÿ Dÿ2ÿ3G 0ÿÿ$ ÿ:ÿ ÿD2ÿ ÿHÿ  ÿ ÿ G9 I J 2ÿÿ$ÿ!ÿÿKÿ$;G 9ÿL ÿÿD0ÿÿD# 2ÿ ! 0ÿ : !ÿÿÿÿÿ::ÿ# ÿ$2ÿÿÿM3D0ÿÿ $ÿ 2ÿÿ ÿ 3ÿ ; ÿ!ÿÿ4?/@A 9ÿ ÿ!ÿ ÿÿ ÿ22ÿ ÿ Dÿ$Dÿ ÿ  Dÿ !ÿÿ ÿ!ÿ2 ÿ$ÿ$Dÿ!# :ÿ ÿG ÿÿ3ÿÿÿ3ÿ# 9ÿ ÿ$ÿ$ ÿ2 0ÿ ÿ 0ÿ(47ÿ,-* @/ÿ 4?/@A,54.7N @5)O,ÿÿ ÿ ÿ2 =ÿ GP :0ÿ ÿD2ÿ :0ÿ 3ÿ(4().4.0ÿ2 # ÿ2 ÿ $G ÿÿ3ÿQ2ÿ DRSÿ ÿ$ ÿ $ ÿ7*,(8)ÿÿT?U,)4?ÿ2ÿ 2ÿ2ÿÿG ÿ ÿÿ ÿ3!3ÿDÿ2ÿÿHÿHÿ9ÿ ÿ$;ÿ# ÿ !ÿDÿ 2G ÿHÿHÿÿL0ÿ2Gÿ$ÿ2=ÿ 2ÿ $; ÿ  ÿQ R0ÿÿÿÿ$ÿ $ÿÿ$ÿ$Dÿ E9ÿ $;ÿ ÿ ÿ G3!ÿÿG ÿ!$ÿ3ÿÿÿ# ÿÿ ÿ2Dÿ2 ÿ2=ÿ(4().4.0ÿ64)O).4.0ÿ 0ÿ D 9ÿL ÿÿG ÿ ÿDÿ12# ÿ3ÿ 0ÿ2Gÿ ÿ2ÿ!ÿ2ÿ D2ÿ0ÿ $2ÿ 9ÿ $;ÿ ÿ : !ÿ ÿ ÿ ÿ7*,(8)ÿÿT?U,)4?ÿG ÿ2ÿ$# ÿ10ÿ$0ÿÿ2 9ÿ $;ÿ $ÿÿ ÿ $$;0ÿ2Gÿÿ ÿ22 ÿ Vÿ ÿ!ÿ  ÿÿÿ ÿ ÿÿÿÿÿ ÿ ÿ ÿÿ !ÿ!ÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿ#ÿÿ #ÿ$ !#ÿ ÿ #ÿ  ÿÿ #ÿ ÿ(ÿ ÿÿÿ ÿ!ÿ)*+,-ÿ. ! ÿ#ÿ ÿ ÿÿ  ÿ# !ÿ ÿ#ÿ!ÿÿ ÿ ÿ ÿ (ÿ #ÿ/#ÿ  ÿÿÿ ÿ ÿ#ÿ! ÿÿÿ ÿÿ !ÿ0ÿ ÿ(ÿ!ÿ!, ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿ ÿ ÿÿ ÿ! ÿ -ÿÿ(ÿ#ÿ ÿ1ÿ(ÿ ÿ(ÿÿ ÿ#ÿ ÿ1ÿÿ ÿÿÿ  ÿÿÿ ÿÿ#ÿ ÿÿÿÿ!ÿÿ-ÿ2!ÿ ÿ #ÿ1ÿ ÿ ÿ(ÿ / ÿÿ !ÿ#ÿ ÿ ÿ ÿ/ÿ ÿ1ÿÿÿÿ$ÿ ÿ! ÿÿ!ÿ! ÿ ! ÿÿÿ ÿ$ ! ÿ ÿ ÿ ! ÿÿ0ÿÿÿ/ÿ -ÿ ÿÿ ÿÿÿ ÿ! ÿ#$ ÿ( )*+ÿ,-ÿ..-/01 ÿ)0,) ÿ *2 12ÿ 1-3ÿ01*#)ÿ $ 1 .2 4ÿ!1-1ÿ!215 *ÿ*-)0*6$+ÿ ÿ$ÿ/ 12)#ÿ!70)5ÿ8)ÿ!9 / :ÿ; = ;?@A?ÿÿAB=;CDÿ1. 7-E:ÿ5,. ÿ01-- ÿ870)1. 1.2 4ÿ!129 5*.)6$ÿFAB=;CG@AHIJK;@JLÿAB=;JC@JLÿAB=;GMJK;@JN+ÿ. 7-,2ÿ0!68$ :ÿ !- 21$ :ÿ 4ÿ1. 1-.-ÿO.- 1.P ÿ*- ÿ1 8- #ÿ $ 1+ÿ 5 12ÿ..25+ÿ0!068ÿ!1-*3#5 1-. ÿ. ÿ/ 12)ÿ!70)ÿ*2*#3#ÿ! 9 0* $$-/ÿ 7 ÿ*- ÿ1 .-. ÿ)0,)ÿ!6 ÿ58 4 ÿ. -70)ÿ *2*#3ÿMIÿD@ ÿBB=HAG@ÿ10* 3ÿ .2ÿ/ )ÿ;I=QDÿAÿ; = ;?@A?+ÿ!1-1ÿ ÿ *3#5 1+ÿ1 !-$.-ÿ.-P$ 5-+ÿ$!0 3ÿ0 ÿ$ÿ8 1ÿ01-)ÿ -9 8 * ÿ. ÿ*-5 *ÿ!!12 /ÿ58 4 +ÿ0!$ 13ÿ8$-5ÿRÿ$8-$ÿ .*-. /5ÿ0 5- ÿ40*2) ÿ01*#)ÿRÿ7#1/ ÿ ÿ13# 1-. ÿF@GIDÿS?@?ÿ / 12)ÿ . -70)ÿ.-ÿ(-#/-ÿ* )-/ÿ5,7$P ÿ 2ÿ1. 1-. 5+ÿ/ )ÿ 5,. ÿ* 12:ÿ1 ÿ!5 ÿ!70) 4ÿ*-5.6$ÿ; = ;?@A?ÿÿAB=;CDNÿ T12/1-.-ÿ0 ÿ0!08$+ÿ$ÿ/ )ÿ58 4ÿ!-#/-ÿ!/ -5ÿ7#1/+ÿ !1$7ÿ#.).:ÿ!#3 !)+ÿ$ÿ)*6ÿ$! 3ÿ*3#5 1+ÿ ÿ/- . 1-P.-ÿ #0* 7:ÿ1. 1-. ÿ$25-..2 4ÿ*-5.6$+ÿ ÿ1ÿ)7-ÿ 0* 12ÿ. 9 1 1ÿ ÿ0!- 21$ . ÿ*2*#3$- ÿ$2 ,-. ÿAB=;CDÿUÿVDBDMHIUA? W*#7- ÿXYÿÿXYÿRÿ)-0ÿ. /$ )01- ÿ1)$*#ÿ5 7 9 0*$ ÿ7#1/.0*2 1.- ÿRÿ8232ÿP$ ) 5ÿ0* 3- ÿP - . ÿ0 ÿ $6 4ÿ). -! /ÿ 8#ÿ01*#)+ÿ!1- -ÿ$0120*)5ÿ$ÿ .-0-.#ÿ ÿ!1- 0* $-. ÿ*- * 7.- ÿÿ/- .-/ÿ0*.2ÿ*$- 1.+ÿ,-ÿ 9 8 ÿ#7- ÿ13# 1-.#+ÿ1ÿ # -/ÿRÿ,-ÿ 8$7.-ÿ0 5ÿ$2$3#/-ÿ ÿ! *125#/-ÿ13# 1-.-ÿF7#1/ ÿ-0*-*2 1.NZÿT 8.2ÿ0!6+ÿ55ÿ ÿÿ  ÿÿÿ ÿ! #ÿÿ$ÿ! ÿ ()*+,ÿ.ÿ(/*0(12.13ÿ45ÿ6ÿ6ÿ! ÿ7 8ÿ$#ÿ!ÿ $ÿ!6ÿÿ$!8!6ÿ6ÿ6678ÿ$7ÿ#ÿ!69 $!ÿÿ!6ÿ8:ÿ$;3ÿ6!$ÿ9 8ÿ$7 8ÿÿ$!8!6ÿ 8ÿ76ÿ ()*+.ÿ.ÿ(/*0(12.=ÿ $ ÿÿ$ ÿÿ67 ÿ!67ÿ63ÿ 8ÿ ÿ6ÿÿ ÿ!6ÿÿ!ÿ!6ÿ 8ÿ # ÿ 7ÿ$ÿ 8 ÿÿ $ÿ$ ?ÿ68ÿ 63@ÿÿÿ ÿ!6ÿ7ÿÿ $6ÿ68$ÿ$ÿ!9 ! ÿ$ 8ÿÿ$ÿ!6 ?3ÿ!6ÿ67ÿ ÿ66$:ÿ8 ÿAÿ$ÿ$7ÿ!ÿ ÿ$ÿÿÿ!ÿ:ÿ8ÿ7#8:ÿ!B7 $ÿ4 ÿCD=E2.1F 2.1ÿ(2=+*ÿ2=)*D=G21EHÿ6 ÿ#ÿ76$ÿ ()*+.ÿ.ÿ(/*0(12.=ÿ6:ÿ ÿ!6Iÿ!6$ÿÿÿ!6I7 8ÿ!ÿ8#ÿ!Iÿ ÿ!$ ÿ 7ÿ63ÿÿ7ÿ6 8ÿ68$ÿÿ8$9 !6 :ÿÿ6 8ÿ6ÿ ÿ7 ÿB6 JÿK3ÿÿ8 ÿ $8ÿ !6 8ÿ! ÿ6 ÿ! 8ÿ ÿ!I:ÿ6ÿÿ77ÿ !Iÿ ()*+.ÿ.ÿ(/*0(12.=ÿÿ$8$ÿ$68ÿ6ÿ6ÿÿ!9 ÿ687 7ÿLGG*M.H2ÿ=20ÿND)Oÿ LG*(P=ÿ.ÿM()*+=@ÿ$ÿ6 8ÿ!Qÿ R=S1)ÿT.ÿM.,ÿ2.1ÿU2./HVÿWXÿ)X)*/ÿ)12ÿY ()*+=ÿ.ÿ(/*0(12.1ZÿT.=/ÿ0=[ÿ0Hÿ(DHF (*T.12.=Vÿ\1ÿ*S=\=Tÿ.G*(P,Vÿ=ÿ2=S1)ÿSCDHS=0(12.1ÿSÿW/]0ÿ 01^1C).H2@Vÿ(=ÿ E/_S2Xÿ^1GÿM()*+.3ÿ ÿ!3ÿ`aO@ b7ÿ6ÿ8 ÿ!ÿ ÿ!6:ÿÿ$9 ÿÿ#ÿÿ$ÿ!! ÿÿÿ?ÿ7!8ÿ !6$ÿÿ $ ÿI8ÿ7!688ÿ6ÿ9 !6$ÿ$#86 ÿÿ ÿ67!688ÿ6c3ÿ76ÿ 6ÿ7ÿ!$ÿ7!ÿÿ8 ÿ$ÿ!6I7 8ÿ 7!6IQÿdM)1)X+=ÿYeeÿ$3Zÿfghÿ(D1(XE2HS=/=ÿ(1ÿMSX^iÿDHM(^(1jÿ(=PTHS=2.=ÿM.,ÿCDHF WG1T1TÿCD(1+H2*P]^1EHÿCD(10M)=S.12.=Vÿ)PkÿCDHWG1T1Tÿ.G*(P.ÿSÿM()*^1kÿ ÿ !3ÿK@ ÿ ÿ ÿÿÿ !ÿ! ÿ#$!ÿ ÿ ! (ÿ)! * !ÿÿ )+ , )ÿ ÿ), -ÿ ÿ.#ÿ )ÿ!. ÿ ÿ -! ÿ #+ ÿ*# ÿ!)ÿ!ÿ ÿ*ÿ! !ÿ *ÿ/01234ÿÿ5671486ÿ ÿ), ÿ !ÿ .#$!ÿ- ÿ9!#)ÿ:!!;ÿÿ!ÿ) )ÿ+ *ÿ = ÿ?ÿ@ Aÿ-! )ÿ)ÿ ÿ, BÿBÿ ÿ. ÿ! ÿ)ÿ-+  ÿCD04EF81G84HIF4Jÿ! ÿ!$ ÿ!#! ÿ*)!ÿ #) ÿ $9 ÿÿ!ÿ.! !#ÿBÿ)ÿ# ÿ ÿ.$ $ ÿ!Kÿ#! L -ÿ ! ÿ ! ÿ *ÿ.ÿ!ÿ ÿ?ÿM@ N4O1ÿ/P3Qÿ?/G840EI4F8RÿF84ÿ?SÿHTR0RU/40P?/PHIF4ÿGPVSHIF84ÿE6Rÿ W)ÿÿ$# ÿXÿW ÿ!:ÿY#ÿRQ/10ÿ38?I4Zÿ [!#ÿ# ÿ)#ÿ)ÿ $ ÿ ÿ 9 #! (ÿ !9(ÿ )ÿ#!ÿ ÿ!)(ÿ #ÿ)!$ ÿ)ÿB )! -ÿ!$ ÿ -ÿ , ÿ ÿ # ÿ ÿ 9 #! ÿ)ÿ!), ÿ *!  -\] 12^08HTÿGP0R_F84ÿ1U04D6Rÿ?G1`4ÿ31EV1a4ÿ24/1E161O8HIF4ÿ ÿ`4EF4`ÿ?/01FPÿ`4?/ÿ/1ÿ3?PHT161O8RÿQ30RG8RFRÿ30I4Iÿ 04O10P74O1 ÿ IÿE0QO84`ÿbÿcÿ61I1cÿRÿd13340Rÿd1FRE/1ÿGÿ2PD68ÿ 12^08HTRÿ^4Iÿ/0Q5 EQÿ21aFRÿE1?IQUReÿ?8fÿD6REgGÿcÿ61I1cÿ8ÿ`fIPUR ÿH1ÿ`4?/ÿFR/Q0R6F4ÿ E6RÿU1O1D ÿU/1ÿEI8RVRÿ1EÿEI84?8S/UgGÿ6R/ÿGÿD01E1G8?UQ ÿU/g04ÿ?/18ÿ GÿEQa4`ÿ2840I4ÿ31EÿIFRU842ÿ/4`a4ÿ1084F/RH`8ÿcÿ61I1cÿHIF4`ÿXÿ?GPHTÿ RFR68IRHTÿHIf?/1ÿQH84URÿ?8fÿ1FÿE1ÿ30IPUVREgGÿGP31G84EI8 ÿU/g04ÿ 21OVP^Pÿ^PeÿGPG1VRF4ÿ30I4Iÿ138?PGRFSÿ?P/QRH`f ÿ86QI`fÿHIPÿEI84V1ÿ ?I/QU8ÿ 84`?HR28ÿIR?/RFRG8Rÿ?8fÿ/4aÿFREÿIFRHI4F8R28ÿ/RU8HTÿ?VgGÿ HIPÿIG01/gG ÿ`RUZÿ L#ÿHIPÿ L#(ÿ*)ÿd1FRE/1ÿ`4?/ÿ2RV1ÿ30RG5 E131E1^F4 ÿ^Pÿ 12^08HT1G8ÿF84ÿ^PVRÿIFRFR ÿ01IGhÿRFRÿGÿX846U84`ÿ 0P/RF88ÿ1Eÿ31HIS/UQÿiiÿG ÿ/4108RÿERFPHTÿI2P?V1GPHTÿIG8SIRFRÿ 28fEIPÿ8FFP28ÿIÿUG4?/8Sÿ86QI`8 ÿGÿGPF8UQÿU/g04`ÿ?UQ381F1ÿ?8fÿFRÿ IFRHI4F8RHTÿ8ÿIR?/1?1GRF8RHTÿ/PHTÿHIR?1GF8UgGÿ340H43HP`FPHT ÿ U/g0P28ÿ1Fÿ?R2ÿ?8fÿ8F/404?Q`4ÿ 12^08HTÿ`4EFRUÿHRVPÿHIR?ÿ31I1?/R`4ÿ ER64U1ÿ1Eÿcÿ61I1cÿHIFPHTÿ82368URH`8ÿ?G4`ÿ/41088 ÿ`RUÿ0gGF84aÿ1Eÿ`R5 U8HTU16G84UÿE4U6R0RH`8ÿ/4108131IFRGHIPHTMÿ ÿ ÿ  ÿÿÿÿ ! #!ÿ $ÿ ! ÿ ÿ!ÿ !(ÿ #(ÿÿ ÿ) ! ÿ($ÿ!ÿÿ*+,,+-ÿ/0-/01ÿ##ÿ)ÿ 23$ÿ4ÿ !ÿ#)ÿÿ ÿ5ÿ !$ÿ4ÿÿ ÿ 4 ÿ#ÿ ÿÿ4ÿ#!ÿ ÿ36 6 71ÿ8) ÿ!# ÿ ÿ!)!ÿÿ!ÿÿ!#  !ÿ$ÿ2#4ÿ 9ÿÿ 6 ÿ3 !ÿ#ÿ:; $ÿ ÿ ÿ ÿ6ÿ!ÿ ÿ =ÿ 3ÿ2)  $ÿÿ ÿÿ)ÿ#$ÿÿ 6 ÿ ÿ ÿ#))ÿ9ÿÿ (! ÿ ?@A*B@-C0ÿ/BDAECÿFGHÿIÿJ@K/BL,ÿ*CMNAÿ+OC0P@ÿ/CQÿ-@ÿDL,Rÿ*+ÿ,+S0ÿTLUÿ-@V BI@-0ÿWBJP+I+P+B/MJE+IMÿI0P/XMYÿDP@JL*LX-0XÿZÿK+B+ZÿCÿB@*[+J-C0X\ÿ]IC@Dÿ /E^@J@ÿ/CQÿBÿ/AT/D@-*XCRÿED_P0ÿO+/C@J@XMÿB,L/^+I0ÿX@E+`*Cÿ+ÿP_S-0XÿDPI@^+`*C\ÿ aAE+I0ÿKC`*C0ÿW/MYÿ,@^0RÿP+,T+CJ@K-0ÿCÿX@/-+BC0K+-0Rÿ+JK0N^0ÿN_PLÿWILNKMV J@XMYÿ-C0TC0/E+\ÿb@J@-C0,ÿ@PDL/DLÿX0/DÿO+ÿOP+/DAÿP+B^+SLUÿILNKMJLÿ-@ÿ+I0ÿ X@E+`*CÿCÿIÿ/IL,ÿ,0JCA,ÿJ@Uÿ+JO+IC0J-CEÿDL*[RÿIÿOPBLO@JEAÿED_PL*[ÿX0/Dÿ D+ÿ,+SKCI0\ÿc $ÿ1ÿd7e ÿ8) ÿ)ÿ)ÿf##!ÿ!gÿ 5ÿ5ÿÿ #ÿÿ ÿ!ÿf#) 6 g$ÿ=ÿ !ÿ(ÿ()ÿ )ÿ ÿ$ÿ ÿ(ÿÿÿ#) $ÿ 4ÿ ÿ$ÿ!)ÿ(ÿ ÿ!1ÿ ÿ)ÿ ÿ)3ÿ  ÿ(ÿ2ÿ)ÿÿh !1ÿÿ#2!ÿ!# ÿ $ÿ8) ÿ!ÿ )ÿf 2ÿgÿ# 2ÿ! ÿ ÿ4 $ÿ 4ÿ !ÿ(ÿ# $ÿ2# ÿÿ= ÿ# ÿ2ÿ ÿÿ ÿ! ÿ #i =$ÿÿ= 4ÿ ÿ ÿ5ÿ $ÿ# ÿÿ 1ÿjÿ! $ÿ !ÿ8) ÿ !ÿÿ !(ÿ!$ÿ !!ÿ!ÿ6 # ÿ! ÿ ÿ) ÿCKABX@ÿÿ! ÿ!2ÿ6 ÿ (! ÿ#ÿ)ÿÿkBDA*0ÿCÿB^AJB0-CA1ÿ ) ÿCKABX@ÿ l ! !ÿ#ÿ)ÿÿ#= ÿ  ÿÿ$ÿ !ÿl ) ÿ ! $ÿ=)ÿ## ÿ!ÿ 3mÿÿ# 2$ÿ!ÿ#3 ÿ ÿ ÿ 31 :3ÿ)4ÿ2 ÿ!ÿcnJLTLÿIÿaPCDC/[ÿoA/0A,ÿIL/D@IC@V -+ÿp@E/L,CK0ÿO+JOC/Aÿk[@E0/O0@P0q@ÿX@E+ÿ+PLNC-@^RÿICQE/B+`UÿBÿ-@/ÿAK0N^@TLÿ CKABXCÿr#ÿ ÿ #ÿ sRÿS0ÿICJBC0KC`,LÿOP@IJBCIMÿPB0*B1ÿr$ÿ ÿ ÿ ÿÿÿ ! #ÿ$ (ÿ)*+,ÿ./0123+45ÿ3567/89ÿ+ÿ:06,45ÿ .+;ÿ2. 980=ÿ 9./?9@ÿ ,A ÿ42B,45ÿ.5./,40/5A 1+,ÿC0:0=ÿ 9./?2ÿD2:ÿ3 E ;F :,4ÿ6,E2ÿ?,0 12GA+ÿHIJKÿL5=ÿ42B,@ÿC0?: +,6ÿ 0.808967A0ÿ1+Bÿ/0ÿ :2 12G=ÿ .D?03: 01+0ÿ?,0 12GA+ÿ6,./ÿ?MB12?2:12G=ÿ.D2.2CM3@ÿ8/M?,ÿ42B,45ÿ2D012F 30=@ÿC5ÿ821/?2 230=ÿ+ÿ3582? 5./530=ÿ+ 9 6;ÿN!ÿ !$ $ ÿ$ $OKÿP8/2?@ÿ 8/M?5ÿD? 5C+,?0ÿ?MB1,ÿD2 5ÿD? ,:ÿ 9./?,4@ÿ42B,ÿ35D?MC23530=ÿ,Q,8/ÿ.3,6ÿ ,8.D?,.6+@ÿ/08ÿ608ÿE:5C5ÿD0/? 5Rÿ10ÿ+117ÿ2.2C;ÿN SÿÿTÿ$U ÿÿ VWXV Y #ÿ ÿ$ Zÿ)[9: +,ÿ42E7ÿ.+;ÿ?MB1+=ÿA2ÿ:2ÿ+1/,1.5312GA+ÿ .3,6ÿ?,08A6+ÿ10ÿ+ 9 6;ÿ+ÿE2/232GA+ÿ:2ÿ3.DMRD?0A2301+0ÿ ÿ1+7ÿN!ÿ\ÿ O\ÿ $!]ÿ!]ÿ$ $OÿN Sÿÿÿÿ^_ÿÿ` a#bÿÿ$ (ÿ)c2ÿ3R0G1+,ÿ : 0/,E2@ÿB,ÿ6,./,G45ÿ41+,6ÿ 0+1/,?,.2301+ÿ/54@ÿA2ÿ6,./@ÿ1+Bÿ/54@ÿA2ÿ42B,ÿ C5=@ÿ ÿR0/32GA+7ÿd3Ae2: +45fÿN!ÿO!ÿ$O!ÿ!]ÿ$ $Oÿ3ÿ+ 9 6;ÿ1040F 2301,6ÿ.A,1,?++ÿ 9Cÿ08A6+ÿ. /98+KÿN SÿÿÿUg$Y ÿÿ Y$ÿ YV! #ÿ$ (ÿ)h /980ÿ1+,ÿ6,./ÿ6,:5154ÿ?2: 06,4ÿ:2G3+0:A ,1+0@ÿ 8/M?,ÿ980 96,ÿ10. 7ÿE2/232G=@ÿC5ÿ08A,D/230=ÿ+ 9 6,ÿN!ÿg Yÿ$ ^ $OÿN Sÿÿ_ iÿWO$ÿO$ UO O Y OÿVWgÿ g$Y]ÿVX \ ÿ$(ÿ!^ $Oÿ+ 9 60ÿÿU \$ÿ O Y O$ ÿ ÿÿg#ÿU O ÿ)/2@ÿA2ÿ35F :2C530ÿ.+;ÿ ÿER2G1+80@ÿ:06,ÿN\$jÿ)kÿ!]ÿ$ $Oÿ+ 9 6;ÿ? ,A 53+./,E2ÿ 106:2301+0ÿ.+;ÿC +.82ÿ49 58M3ÿN SÿÿlÿÿVUgOÿVWgÿY ^ O ÿ ÿU ÿ$ (ÿ)mÿ X !$O\ÿ! $O$ Tÿ (ÿO ÿ!ÿ X #ÿY ÿ! #ÿ)*03,/ÿA+ÿ ÿ10.@ÿ8/M? 5ÿ1+,ÿ.7ÿC,e03+2?5./04+@ÿ 1+E:5ÿC5ÿ1+,ÿ.+;ÿ1+,ÿ E2: + +ÿ10ÿ/2@ÿB,ÿ:,.,1+,ÿ10ÿ.8? 5:R0AeÿN! $ÿ35F 32R0R5ÿ+ 9 6;ÿN] jÿVU YUÿ Oÿ$ $Oÿ9ÿD/08M3ÿN SÿÿTnÿ$ ÿ ÿ ÿ$(ÿ! #oÿ)HIJÿE:5ÿC0:045ÿ3 ?28+,4ÿDR0.8+,ÿD+E4,1/5ÿ 3ÿD2. 98+301+9ÿ2:D23+,: +ÿ10ÿD5/01+,ÿ2ÿ42/53ÿd/04ÿ.+;ÿ 106:967A5f@ÿ .DM61,ÿ2:A 5/01+,ÿ.042ÿ.+;ÿ10? 9A0ÿ0ÿ+ 9 60ÿ 0A 510ÿ:24+1230=ÿN! ÿ jÿNhSÿÿlp ÿ$U #SÿO!!ÿ ! O$ ÿ!\ÿ \ÿ!$O ÿZÿW^ O $ÿ$ÿY (!ÿO$ÿ Zÿ ÿgZÿ$ ÿVW O\ÿqO ÿO$O^ OY Sÿ!WZÿ ÿ O ÿ ! ÿV Yÿ g$Y] Sÿ ÿ!W ÿ \$O$Sÿ a $ÿV Z#ÿVV!(ÿ`$ $ ÿO Y $bSÿUU !ÿ$(ÿ V\X(g$ Sÿ\Uÿ WY$ÿ$(ÿ \(ÿO ÿY XZÿ\ (ÿO$ UÿV Y ^ OY]ÿa rÿ$ $Sÿ ÿWO$ÿO ÿ Y] ÿV X UWSÿUÿ!W^ Y]ÿVYÿ Y$ ÿ$(ÿ !Sÿ ÿ!WÿO$ÿ ÿ X \ ZÿO ÿ$ Oÿ X UOY]ÿÿ UOÿ ÿ OY]ÿV ÿO$\ÿ O Y rÿ ÿ ÿ  ÿÿÿÿ ÿ! #ÿÿ$ ()ÿ)ÿ + , -.)/ÿ 012 ÿ3!4ÿ1ÿ! ÿÿ 54ÿ6ÿ1ÿ 57ÿ !ÿ8ÿ ! ÿÿ6ÿ91:010;ÿÿ 8ÿ97ÿ5ÿÿ 4ÿ:ÿÿ5 ÿ5= 0ÿ0ÿ$ -ÿ)ÿ + , -.) ?ÿ!ÿ:@ ÿ ÿ5 ÿ508ÿ5 08ÿ01 6ÿ0ÿ1!ÿABB C)D.ÿ /.,ÿEF GG7ÿ 90ÿ0ÿ65ÿ! ÿÿ= 5101ÿ9@ ÿÿ9110 ÿÿHÿ50 ÿ ÿ 103ÿIÿÿ 5ÿÿ93! ÿ0ÿ90ÿÿ5:5@ 8ÿ01ÿ50 ÿ5J6G7ÿ ÿ90ÿÿ11ÿ9ÿ5ÿ $ ()ÿ)ÿ + , -.)/ÿ95ÿ5 9 JK L C)MNÿD NO)P )-ÿFD FQR.)SÿM)T, Nÿ,D(+/,.Uÿ)M) / VUÿWX?ÿ)B VUÿ W!!5Xÿ)ÿY/+C NONMÿZF -(D./.)-MÿW=!5ÿ![X7ÿW4ÿ57ÿG\X 6ÿÿ:4ÿ1ÿ9!0ÿ4ÿ090ÿ9:2@ ÿ59ÿ5ÿ0ÿ1!4ÿÿ:8ÿ94ÿ ÿ:0@ 6ÿ59104ÿ81ÿ5 ÿ ÿ5ÿÿ5 ÿ$ ()ÿ)ÿ + , -.)/7ÿ ÿ9901ÿ9ÿÿ:6ÿ ÿÿ5ÿ;ÿ 90ÿ50 ÿIÿ61ÿÿ!:04ÿ:4ÿ ÿ5 ÿ01 ÿ ÿ950ÿ ÿ14ÿÿ Jÿ5 ÿÿ5Jÿ65;4ÿ!61ÿÿ ÿ 1Kÿ 4ÿ1!ÿ=51!4ÿ ÿ0ÿ1ÿ 5ÿ3!ÿ Jÿ 4ÿ 5ÿ!1ÿ94ÿ= 510ÿ9ÿÿ 9ÿ0ÿ595:ÿ1051ÿÿ 54ÿ05ÿÿ04ÿ 1ÿ0 30ÿ 1ÿ1;ÿ! 7ÿ]1 Jÿ590!3;ÿ ! ÿÿ610ÿ9ÿ 0ÿW0ÿ919ÿÿIÿ0Xÿ = 5108ÿ94ÿÿ0 ÿ5 ÿ0ÿ90Jÿ50@ 7ÿ]5ÿ0ÿKÿ ^ÿZ-+.)ÿC)Tÿ _/, /M?ÿR-ÿZ/ F U ÿ./ÿ(F/VD`F/ ÿ./,MDFC()ÿO)C U Nÿ./ÿP )/a .)-ÿM - Mÿ.)_,Nÿ.)-ÿOZ/,/MNÿOÿZ +/Z(Tÿ`+T,.-_DÿO )T )/ÿD`F/ ÿ /ÿ D(.DÿON bD, U -ÿ./ÿZF/O, )O-ÿMDF -cÿd,N`Nÿ Dÿ`N+DÿV-,N.-ÿ ZF/O.)D.-ÿ ./ -.)-ÿ -FM). ÿe)B V/f?ÿCZF/O/ÿMD_+/`Nÿ DC /Sÿ ././ÿ /ÿ /M(.)T U?ÿ /ÿZFD`B-Mÿ .)(+`Nÿ ÿZDB/ÿO), -.)/7ÿW4ÿ57ÿG\gX ÿÿÿ067ÿ ÿ ÿ0:;ÿ08 4ÿ6ÿ9@ 0165ÿ5 0ÿÿJÿ1 4ÿ6ÿ! ÿÿ6ÿ0;ÿ ÿ ÿ ÿÿÿÿÿ ÿ! #ÿ$ÿ# ÿ ÿ (ÿ ÿ#ÿ ÿ! #()ÿ#ÿ ) ÿÿ*ÿÿ+ ÿ! #ÿÿÿ( *ÿ ,- ÿ! #()ÿ$ÿ,#ÿ ÿ(ÿ ÿ( ! (ÿ,)#ÿÿ #()ÿÿ ÿ #.ÿ + ÿÿ( ÿ!(# ÿ )ÿ/ ÿ ÿ( -ÿ ÿ 0 ÿ ,*ÿ *,ÿ( ÿ# ÿÿ (ÿ 1ÿ ÿ! + !( ÿ! 1, #-ÿ2 !ÿ# ( ÿ) ÿ! ÿ3!+ ! ÿÿ *,ÿ)( ÿ456789ÿ9ÿ5;7 5= 9?ÿ$ÿ (-ÿ ## 0,ÿ! ,ÿ 1ÿ ÿ,)#ÿ! .ÿÿ 1(ÿ # )ÿ1!(#ÿ(0 ÿ#+ (-ÿ!ÿ @ÿÿ,)#ÿ#(ÿ -ÿ,ÿ ÿ8A B=8C= DE?F9ÿ 9=A G57DA HDIÿI9JA6=5ÿJ=GD=JDHE HDIÿK ÿ ÿLMNÿ 1ÿ! !)+ ÿ ÿ # 0 .ÿ ÿ(0 ÿ ÿ!! .ÿÿ()ÿ !0ÿ K(ÿ# @ÿ.ÿ1!(# ÿÿ,.ÿ(ÿ(0 ÿ ÿÿ ! #-Nÿ ÿO # 1ÿ! !ÿ# ,ÿ ? HDIÿ5FHB;ACHDIPÿ86QG=ÿBRÿBJG5=D5 =ÿ 5ÿ ?B5HF9ÿ7B6?SA HF9ÿJG5=8A ? 9?F9ÿ9ÿ86QG=ÿ5ÿ6=EÿG?DE9ÿ8S?BHTÿ87E=FHÿE?8Aÿ 9S75E=ÿU=5ÿBJ=DE?S =VAÿ5CG?D? 9?ÿ ?ÿ 9=ÿ7C?V9ÿK ÿ ÿLNÿ! ÿ ÿ-ÿ ## 0, ÿ! )ÿÿ #ÿ1!(# ÿ( #-ÿ*(ÿ ÿ! # ÿ( ÿ)ÿ! !ÿ!ÿÿ ()ÿÿ(0 ÿ ÿ #ÿ*ÿWÿ#ÿ! # #ÿÿ! 0)-ÿ-ÿ-.ÿ!+ ÿÿ )XYÿ3ÿ )ÿ ÿ#ÿ )ÿ#ÿ ÿ ÿ! # # ÿ ÿ ÿÿ ÿ!ÿÿ ÿÿ )ÿÿ1!(# ÿ# ÿ+ ÿ ÿ ÿÿ ÿ! .ÿ,ÿ 1()ÿ#ÿ ÿ ! #()ÿK(ÿ*,ÿ(ÿ( ,ÿWNÿ#ÿ Zÿ# ÿ  ÿ ÿ ÿ ÿ! # ÿ ÿ! #ÿÿ#)ÿ ÿ! # #ÿ(ÿ+ 1 ÿÿ )Zÿ ÿ! # ÿO # 1ÿ! !ÿ 1ÿ! # (#ÿ( ÿ !ÿÿ!0ÿ#ÿ ÿ! #ÿ! #-0ÿ ÿ .ÿ ÿ )ÿ) ÿ 1ÿÿ (ÿ# (ÿ! !+ ÿ,)ÿ( ÿ ) ÿ! # ()ÿ[1!(( #ÿ( ÿ! !\ÿ (0 ÿÿ ÿ##ÿ# .ÿ#-#0ÿ# ÿ! ( # + ÿÿ! ÿ! #Wÿ2 #ÿ) ÿ (ÿ (ÿÿ O(ÿ ÿ)( ÿ(ÿ@ÿÿ,)#ÿ! #-ÿ( ÿ ? =ÿ5FHB;AC=ÿ ÿ)#-ÿ#ÿ,)#ÿÿ! # ÿ!ÿ #ÿ .ÿ ÿ#+ ÿÿÿ!ÿ#ÿ1ÿÿ ÿ ÿ ) ÿÿ((ÿ+ 1ÿ# 1ÿ2!ÿ#*ÿÿ!)!ÿÿ(0 -ÿ!,ÿ (0 # ÿ#ÿ@ÿ,#O0ÿ#)- 1ÿ ÿ(-ÿ( -X]ÿ*,ÿ! # -.ÿ ÿ ÿ ÿ  ÿÿÿÿÿÿ ÿ! #!ÿ#$ !ÿÿ! #!ÿ !( ÿ$))ÿ*) #+!ÿ ÿ, ÿ-ÿ#.!,ÿ #$ ( !ÿ! ÿ)/ÿ!$ ,ÿ!)ÿ ÿ ÿ $ÿÿÿ ÿ # 01ÿ2ÿ +ÿ$)+ÿ!$ .!ÿ #!ÿ!ÿ345678ÿ$( !0ÿ:!ÿ;ÿ$1ÿÿÿ( =1ÿÿ$ÿÿ*) #( +ÿ $! ÿ # ÿ !,ÿÿÿ !ÿ #!1ÿ ?@ÿ ÿ)ÿ ÿÿ#!$: ÿ # #ÿ $-ÿ$ #( :ÿ)ÿ # )ÿ,ÿ)ÿ$ÿ # 0ÿÿ # ( )ÿ,ÿ)ÿ .# ÿ!)ÿ$ÿ 1ÿ ÿ)ÿ)ÿ ÿ#0)ÿ;!$)ÿ).! ÿ!ÿA#0))ÿÿB=ÿ #ÿ$ÿÿ !$ÿ#ÿ+ÿ)$!+1ÿ*) #+ÿ ÿÿ!:ÿÿ) $ÿ !)ÿ!ÿ CDEÿFG5HIJKLÿMINOPM578ÿOGHÿ7GHQLÿJL6FGJG43ÿRNMS6TK6FTÿIM3F3TÿFGÿOTUGOÿ OT7ÿNGUT7ÿS6TK6LVWÿX4GÿOLKYZÿHO[S6LÿNO5\3578ÿMSIQ4TUÿ345673ÿJÿ7T]IÿN6TSN6LUÿ HIFOTH^K3TZÿUI_TÿOIÿQL`ÿ6QGJ3TFFLUÿMS6LMIUF3TF3TU1ÿ;ÿ$1ÿab= c#!$!ÿ .!ÿ # +ÿ $!)ÿ # )ÿ $ÿ$ÿ ÿ!ÿ##+ ÿ d!)ÿÿÿÿ#0ÿ!ÿ $ ÿ)1ÿeÿ)ÿÿ 1ÿ )ÿ!ÿÿ$ ( !)ÿ!#,)ÿ$ÿ $!ÿ ÿ#.!:ÿ)ÿ ÿ ÿ!0 )ÿ#1ÿf ÿÿ*) #+ÿ!ÿ$)ÿ 0ÿ ( $ÿ!ÿ #0ÿ # ) ÿÿÿÿÿ # 1ÿ ÿg445h N3IFÿGF\ÿiSOÿ $ÿ /ÿ jQTKF3TÿJ3TULZÿ_Tÿ]J3G6\LÿN8ÿSI6N3GFTÿFGÿJ3T4H3KYÿI\4T]kI^K3GKYÿJÿMS6Th NOS6TF3ÿHINU3K6FT7Zÿ4TK6ÿ7GHÿ\G4TKTÿOGÿJ3T\6GÿJMkLJGÿFGÿFGN68ÿ34567PÿFIKFTh ]IÿF3TQGÿ7GHIÿ]J3Gl\63NOT]IÿNH4TM3TF3GmÿjFGÿK38]4TÿN3Pÿ5OS6LU57TZÿU3UIÿ_Tÿ FGN6Tÿ\I^J3G\K6TF3TÿJ6SIHIJTÿF3Tÿ7TNOÿ75_ÿ\IHkG\F3TÿOGH3TÿNGUIZÿ7GHÿ5ÿNOGh SI_LOFLKYÿnSTH[JZÿHO[S6LÿJ3TS6L43ÿJÿSTG4FI^`ÿNMIJoÿG78KT7ÿFGNÿNpTSLWÿ;ÿ $1ÿ= ÿ!)ÿÿ$ ÿ#)ÿ34567Gÿ),ÿ$ -ÿ#( ))ÿJL]48\ÿ ÿ!#,)ÿJ3\63T`ÿ7GHIÿ ÿ ÿ)ÿ!0 ÿ ( ÿ!)ÿ ÿ ÿ ÿ;!ÿ)ÿ)$ÿ),ÿ ) -ÿ #.,ÿ)ÿ)ÿ!)ÿ!#,)=1ÿ ÿ!#ÿ ÿ$ÿ!(
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Iluzja w malarstwie. Próba filozoficznej interpretacji
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: