Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00632 010965 20693213 na godz. na dobę w sumie
Informatyka Europejczyka. Nauka i zabawa z komputerem w kształceniu zintegrowanym. Część 2 - książka
Informatyka Europejczyka. Nauka i zabawa z komputerem w kształceniu zintegrowanym. Część 2 - książka
Autor: , , Liczba stron: 136
Wydawca: Helion Edukacja Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-2039-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podręczniki szkolne >> szkoła podstawowa
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Numer dopuszczenia MEN dla podręcznika 'Nauka i zabawa z komputerem' klasa 2 to 84/2/2009

Witaj w świecie informatyki! Po tej fascynującej i zadziwiającej krainie oprowadzą Cię Zuzia Poziomka, Martynka Malinka, Jaś Cytrynka, Tomek Ananas i Misiu Fredziu. Z nimi nauczysz się doskonale pisać na klawiaturze komputera, tworzyć wyjątkowe kartki świąteczne oraz laurki z pięknymi i niepowtarzalnymi rysunkami. Dowiesz się, jak korzystać z Internetu, aby odnaleźć interesujące Cię informacje. Będziesz wiedział, jak utrzymać porządek w swoich dokumentach, a także jakie gry komputerowe wybrać, żeby naprawdę dobrze się bawić! Zobaczysz, że nawet nauka z komputerem to wielka frajda!

Książka 'Informatyka Europejczyka. Nauka i zabawa z komputerem w nauczaniu zintegrowanym' wprowadza w zagadnienia informatyczne, ucząc bezpiecznego, odpowiedzialnego i świadomego korzystania z komputera oraz Internetu. Podręcznik został skonstruowany w taki sposób, aby uczniowie w trakcie gier, zabaw i łamigłówek zdobyli podstawową sprawność w posługiwaniu się sprzętem i oprogramowaniem. Jednocześnie wszystkie ćwiczenia zorientowane są na wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka, a więc poszerzanie umiejętności związanych ze zdobywaniem wiedzy (pisanie, czytanie, liczenie), kształtowanie pozytywnych relacji z otoczeniem oraz działanie w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Informatyka Europejczyka. Nauka i zabawa z komputerem w kszta³ceniu zintegrowanym. Czêœæ 2 Autor: Danuta Kia³ka (z zespo³em) ISBN: 978-83-246-2039-5 Stron: 136 Zawiera CD-ROM Witaj w œwiecie informatyki! Po tej fascynuj¹cej i zadziwiaj¹cej krainie oprowadz¹ Ciê Zuzia Poziomka, Martynka Malinka, Jaœ Cytrynka, Tomek Ananas i Misiu Fredziu. Z nimi nauczysz siê doskonale pisaæ na klawiaturze komputera, tworzyæ wyj¹tkowe kartki œwi¹teczne oraz laurki z piêknymi i niepowtarzalnymi rysunkami. Dowiesz siê, jak korzystaæ z Internetu, aby odnaleŸæ interesuj¹ce Ciê informacje. Bêdziesz wiedzia³, jak utrzymaæ porz¹dek w swoich dokumentach, a tak¿e jakie gry komputerowe wybraæ, ¿eby naprawdê dobrze siê bawiæ! Zobaczysz, ¿e nawet nauka z komputerem to wielka frajda! Ksi¹¿ka „Informatyka Europejczyka. Nauka i zabawa z komputerem w nauczaniu zintegrowanym” wprowadza w zagadnienia informatyczne, ucz¹c bezpiecznego, odpowiedzialnego i œwiadomego korzystania z komputera oraz Internetu. Podrêcznik zosta³ skonstruowany w taki sposób, aby uczniowie w trakcie gier, zabaw i ³amig³ówek zdobyli podstawow¹ sprawnoœæ w pos³ugiwaniu siê sprzêtem i oprogramowaniem. Jednoczeœnie wszystkie æwiczenia zorientowane s¹ na wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka, a wiêc poszerzanie umiejêtnoœci zwi¹zanych ze zdobywaniem wiedzy (pisanie, czytanie, liczenie), kszta³towanie pozytywnych relacji z otoczeniem oraz dzia³anie w ró¿nych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych. • Pracownia komputerowa • Tworzenie tekstów • Kolorowe napisy • Tworzenie plików i katalogów oraz porz¹dek na dysku • Rysowanie — kartki okolicznoœciowe • Rysowanie — figury geometryczne • Odnajdywanie plików na dysku komputera • Wyszukiwanie informacji w Internecie • Gry komputerowe Na p³ycie CD do³¹czonej do zestawu znajdziesz mnóstwo ciekawych zadañ, krzy¿ówkê, kolorowankê i gry. Ka¿de poprawnie wykonane zadanie zostanie nagrodzone. A wiêc nie czekaj d³u¿ej — siadaj do komputera! Spis treści Wstęp /5 Lekcja 1. W pracowni komputerowej /11 Lekcja 2. Praca z klawiaturą /15 Lekcja 3. Ananasy z drugiej klasy /17 Lekcja 4. Wspominamy letni czas... /19 Lekcja 5. Bawimy się słowami /23 Lekcja 6. Brykaaaamy /27 Lekcja 7. Jesienne spotkania /31 Lekcja 8. Robimy porządki /35 Lekcja 9. Kto powiedział, że jesień jest smutna? /38 Lekcja 10. Jeszcze o porządkach /41 Lekcja 11. Rozwiązujemy zagadki /43 Lekcja 12. Imienniczek /46 Lekcja 13. Barwy jesieni /50 Lekcja 14. Zimowy rysunek /53 Lekcja 15. Święta tuż-tuż /58 Lekcja 16. Świąteczne symbole /61 Lekcja 17. Czyje to święto? /64 Lekcja 18. Figury geometryczne /68 2poziom 3 Lekcja 19. Na balu karnawałowym /71 Lekcja 20. Pada śnieg /75 Lekcja 21. Zabawy na śniegu i lodzie /79 Lekcja 22. Kolorowe napisy /83 Lekcja 23. Jesteśmy ciekawi świata /87 Lekcja 24. Znajdujemy to, co chcemy /91 Lekcja 25. Planety /97 Lekcja 26. Koziołki z ratuszowej wieży /100 Lekcja 27. Co wiemy o słoniu? /104 Lekcja 28. Kto pracuje z komputerem? /107 Lekcja 29. Gry komputerowe — dobre i złe /109 Lekcja 30. Jak odnaleźć zgubę? /112 Lekcja 31. Zmiany w przyrodzie /115 Lekcja 32. Łamigłówki /120 Lekcja 33. Wielkie pakowanie /122 Lekcja 34. Jak spędzimy wakacje? /125 Lekcja 35. Komputery zostawiamy i w góry ruszamy /128 Odpowiedzi /131 Bibliografi a /132 Spis treści 4 Lekcja 24. Znajdujemy to, co chcemy 2poziom Fot. Szymon Boratyński Internet jest jak ogromna biblioteka pełna książek. Trzeba jednak wiedzieć, jak odnaleźć to, czego szukamy. Gdy znasz adres, jest to proste — postępujesz tak, jak na lekcji poprzedniej. Jeśli nie znasz adresu, musisz skorzystać z wyszukiwarki. Najbardziej popularna wyszukiwarka to Google. Ćwiczenie 1. Znajdź w internecie informacje na temat krasnali, które zamieszkują Wrocław. Uruchom przeglądarkę internetową dostępną na Twoim szkolnym komputerze. W polu adresu wpisz www.google.pl i wciśnij klawisz Enter. Budowę okna wyszukiwarki Google pokazuje rysunek poniżej. Rys. 24.1. Google Korzystając z wyszukiwarki, powinieneś wiedzieć, na jaki temat szukasz informacji. 91 Lekcja 24. Ćwiczenie 2. Rys. 24.2. Wyszukiwanie Rys. 24.3. Wyniki wyszukiwania  W uruchomionym oknie wyszukiwarki wpisz: wrocławskie krasnale.  Po kliknięciu Szukaj w Google otrzymasz adresy, tzw. linki do stron, na których odnajdziesz informacje o wrocławskich krasnalach.  Kliknij pierwszy adres na liście. Rys. 24.4. Fragment strony www.krasnale.pl 92  Odszukaj na uruchomionej stronie i wpisz poniżej imiona krasnali ze zdjęć. Rys. 24.5. Zdjęcie ze strony www.krasnale.pl Lekcja 24. Fot. Katarzyna Kiałka Napisz imiona innych krasnali. Ćwiczenie 3. Czy wiesz, jakie miasto przedstawiają poniższe zdjęcia? Odszukaj w internecie informacje na ten temat. 1 2 Fot. Katarzyna Kiałka 3 4 93 Lekcja 24. Dokończ zdanie. Tym miastem jest Podpowiedź znajdziesz na końcu książki. Uruchom płytę. Ćwiczenie 4. Powiedz, w jakim mieście znajdują się budowle przedstawione na ilustracjach poniżej. Dokończ zdania. Dokończ zdania. To są i znajdują się w To jest i znajduje się w 94 Lekcja 24. To jest i znajduje się w Odszukaj w internecie informacje na temat miast z ćwiczenia. Ułóż puzzle i odgadnij, co przedstawia ilustracja. Ćwiczenie A Ćwiczenie 5. Rys. 24.6. Pole Pokaż obrazek   Uruchom ponownie przeglądarkę. W polu adresu wpisz www.wikipedia.pl W oknie uruchomionej encyklopedii internetowej, po lewej stronie ekranu, w polu Szukaj wpisz: herb Wrocławia, kliknij .   Odszukaj ilustrację herbu, jak na rysunku poniżej. Kliknij ilustrację prawym przyciskiem myszy i w otwartym oknie wybierz Pokaż obrazek. 95 Lekcja 24. Rys. 24.7. Herb Wrocławia Rys. 24.8. Wybór opcji zapisywania obrazka Rys. 24.9. Zapisywanie pliku W otwartym oknie przeglądarki zobaczysz poszukiwany herb Wrocławia, jak na rysunku poniżej.   Kliknij rysunek prawym przyciskiem myszy. Wybierz Zapisz obrazek jako....  Dalej postępuj zgodnie z numerami na rysunku. Korzystając z wyszukiwarki internetowej, odszukaj w internecie informacje o swojej miejscowości. 96 Lekcja 25. Planety 2poziom Czy wiesz, ile jest planet w Układzie Słonecznym?     Uruchom przeglądarkę internetową. W polu adresu wpisz adres wyszukiwarki internetowej: www.google.pl Zastanów się, jakie słowo należy wpisać w oknie wyszukiwarki internetowej, aby odszukać informacje na temat planet Układu Słonecznego. W oknie wyszukiwarki wpisz np. naszą propozycję: planety w Układzie Słonecznym. Wybierz pierwszy adres na stronie.  Odszukaj na uruchomionej stronie podobną ilustrację. Ćwiczenie 1. Rys. 25.1. Adres strony o Układzie Słonecznym Rys. 25.2. Schemat Układu Słonecznego ze strony www.wikipedia.pl 97 Lekcja 25.  Wymień kolejno planety Układu Słonecznego, zaczynając od planety położonej najbliżej Słońca Ćwiczenie 2. Obejrzyj portret. Uzupełnij podpis. Rys. 25.3. Ilustracja — źródło www.wikipedia.pl To wielki polski Ćwiczenie 3. Połącz litery od największej do najmniejszej, tak aby powstał wyraz. tak aby powstał wyraz. Rozwiązanie: 98 wska z ó w k ak a I |t_e/3_e|t_o:wa] e/n_c/xk|l_o:p_e_d|i_a] t_o o=d|p_o:(i_e_d/z|i] n_a] [(i_e|l_e] [p?xt_a/ń]. Ve|v a_d/ 8?s: [((w.[(i|k|i|p_e_d|i_a].[p|l] . W n|i_e|j z/n_a|vd/z|i_e?®] Ćwiczenie 4. Rozwiąż rebus. Rozwiązanie: Uruchom płytę. Lekcja 25. Ćwiczenie 5. Przeczytaj o tym, jak kłóciły się planety. Wypisz ich nazwy z wiersza. Ćwiczenie A Planety: Zakończ pracę z płytą. 99 2poziom Lekcja 26. Koziołki z ratuszowej wieży W jakim mieście na wieży ratusza mieszkają koziołki? Uruchom przeglądarkę internetową. Ve/ż_e|l|i] n_a] 6|k| a/n|i_e] c_o:ś C|i_ę] z_a/n|i_e?p_o5k_o:i], [(xł_ą_c/z] m_o |i|t_o# [i] z_a|(i_a_d_o!] n_a|u_c/z|xc|i_e|l_a] l|u|8 o=d/z|i_c_a]. O |i] b7_d_ą] [(i_e_d/z|i_e|l|i], c_o n_a|l_e/ż|y z/ o58i_ć]. wska z ó w k ak a Ćwiczenie 1. Odszukaj w internecie rysunek przedstawiający herb Poznania. Postępuj zgodnie z opisem.   W polu adresu przeglądarki internetowej wpisz www.wikipedia.pl W polu szukaj wpisz: herb Poznania, kliknij Szukaj .  Odszukaj na stronie ilustrację widoczną poniżej. Rys. 26.1. Herb Poznania w kształcie, jaki obowiązuje od 1997 r. 100 Fot. Szymon Boratyński Lekcja 26.  Zapisz obrazek na dysku swojego komputera, jak w ćwiczeniu 4., lekcja 24. Ćwiczenie 2. Obejrzyj komiks. Skreśl nieprawdziwe informacje. Przeczytaj głośno prawidłowe zdania. głośno prawidłowe zdania. 1. Ve?s=t] t_o l_e_qe/n_d_a] o k/ a|k_o:(s=k|i_c|h] / [p_o{/n_a/ń?s=k|i_c|h] k_o{|i_o5ł|k_a_c|h]. 2. K_o{|i_o5ł|k|i] t/ryk_a?vą] [s:i_ę] k_a/ż_d_e_qo d/n|i_a] o [p_ó=ł/n_o5c|y / [w [p_o=ł|u_d/n|i_e]. 3. K_o{|i_o5ł|k|i] m_o:~/n_a] o5gl_ą_d_a_ć] n_a] [(i_e/ż|y a|t|u?®_a] / k_a|t_e_d/ry. 4. K_o{|i_o5ł|k|i] t/ryk_a?vą] [s:i_ę] d?wa/n_a?ś=c|i_e] / d/z|i_e?s:i_ę_ć] a/z|y. 5. M|i_a?s=t_o o5d/z|i/n/n_e] k_o{|i_o5ł|k_ó:w t_o P5o{/n_a/ń] / Qd_a/ń?s=k]. 101 Lekcja 26. Uruchom płytę. Ćwiczenie 3. Przeczytaj fragment wiersza. Odpowiedz na pytanie. W1®_e_d|ł] Z_e_qa/2|i?s=t/r}] n_a] [(i_e/ż_ę], [s:ł_o:wa] [(i_ę_c_e?v [vu/ż] n|i_e] r}_e|k|ł], n|i_e] [va_d|ł], n|i_e] [s:p_a|ł] [i] n|i_e] [p|i|ł], [w|i_ą|ł] [(s=k_a/z_ó:wk|i] — [p/r}|xc/z_e/p|i|ł], [w|i_ą|ł] qo=d/z|i/n|y — [p/r}|ym|i_e/r}?y^ł], z/ o=8i|ł] z_e_qa/r n_a] [(i_e/ż|y. Z/ o5b:i|ł] z_e_qa/r z] k_o{|ł_a/m|i], c_o [s:i_ę] b=o5d_ą] o=qa/m|i]. A o k|t_ó$8|v? W [p_o5ł|u_d/n|i_e], qd|y n_a] m|i_e?ś=c|i_e] n_a|vl|u_d/n|i_e|j. O której godzinie trykają się koziołki? Dorysuj wskazówki, pokoloruj rysunek. Fot. Szymon Boratyński 102 Lekcja 26. Rozmieść obrazki zgodnie z kolejnością wydarzeń w legendzie. Ustaw właściwie wskazówki zegara na wieży. Ćwiczenie 4. Pokoloruj rysunki. Zbieraj krasnale i koziołki w grze Labirynt. Fot. Szymon Boratyński Ćwiczenie A Ćwiczenie B Ćwiczenie C 103
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Informatyka Europejczyka. Nauka i zabawa z komputerem w kształceniu zintegrowanym. Część 2
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: