Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00110 006540 18458013 na godz. na dobę w sumie
Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla szkoły podstawowej - książka
Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla szkoły podstawowej - książka
Autor: Liczba stron: 56
Wydawca: Helion Edukacja Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-945-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podręczniki szkolne >> informatyka europejczyka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Informatyka Europejczyka to zestaw edukacyjny przygotowany przez lidera na rynku książek informatycznych. Zawiera on w sobie doświadczenie wydawnicze i dydaktyczne zdobyte przez wydawnictwo Helion w trakcie publikowania ponad 1800 książek, z których korzystają na co dzień zarówno zawodowi informatycy, jak i zwykli użytkownicy komputerów -- łącznie ponad 3 miliony czytelników. To m.in. dzięki książkom Helionu najmłodsze pokolenie polskich informatyków uważane jest za światową elitę informatyczną, poszukiwaną przez pracodawców na międzynarodowym rynku pracy.

'Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla szkoły podstawowej' jest książką pomocniczą dla nauczyciela, który prowadzi zajęcia, korzystając z podręcznika 'Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkoły podstawowej'. Zawiera on propozycję rozkładu materiału, konspekt lekcji oraz opis przykładowych zestawów ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach z informatyki lub kółka informatycznego. Zawiera również omówienie testów opracowanych z myślą o lekcjach powtórkowych i sprawdzianach oraz test podsumowujący cykl nauczania.

Głównym założeniem poradnika jest zaprezentowanie rozwiązań metodycznych i sposobu przedstawienia materiału. Obejmuje on:

'Informatyka Europejczyka' to:

Zestawowi, na który składa się: 'Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkoły podstawowej' oraz 'Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla szkoły podstawowej', towarzyszy płyta CD zawierająca materiały pomocnicze do wykonywania ćwiczeń, demonstracyjne programy edukacyjne oraz ofertę książek wydawnictwa Helion. Uwaga: płyta CD dołączona jest do książki ' Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkoły podstawowej'

Poradnik może służyć zarówno jako gotowy zestaw konspektów i ćwiczeń, jak i materiał wyjściowy do opracowania własnych rozwiązań.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Wstęp do poradnika metodycznego 5 3. Metody pracy na lekcji 4. Wymagania i ocenianie 2. Przykładowy rozkład materiału 1. Oprogramowanie wykorzystywane w podręczniku 7 Środowisko ........................................................................................ 7 Narzędzia........................................................................................... 8 13 I rok nauczania ................................................................................13 II rok nauczania...............................................................................13 Rozkład materiału:..........................................................................13 23 Objaśnienia i polecenia w pliku tekstowym............................... 23 Nowy program................................................................................ 24 Projekt grupowy.............................................................................. 24 WebQuest — projekt internetowy............................................... 24 25 Wymagania...................................................................................... 25 Ocenianie......................................................................................... 27 29 5. Przykładowy scenariusz lekcji 6. Kilka słów o realizacji projektów 37 7. Zadania dodatkowe 41 Testy sprawdzające i podsumowujące.......................................... 42 4 P O R A D N I K M E T O D Y C Z N Y D L A S Z K O Ł Y P O D S T A W O W E J 8. Wspieranie uzdolnień 9. Polecane strony WWW 45 Propozycja zajęć.............................................................................. 45 49 Polecamy również:...........................................................................51 53 10. Spis książek, które polecamy Przykładowy rozkład materiału Proponowany rozkład materiału jest optymalnym dla realizacji treści programu w dwóch kolejnych latach nauki — w klasie piątej i szóstej szkoły podstawowej. I rok nauczania Razem 70 godz. = 66 godz. + 4 godz. do dyspozycji nauczyciela. Rozdziały 1. – 6. II rok nauczania Razem 70 godz. = 66 godz. + 4 godz. do dyspozycji nauczyciela. Rozdziały 7. – 11. Rozkład materiału: 1. Wprowadzenie, czyli kilka słów o komputerze Temat lekcji Tytuł rozdziału w podręczniku, strona Komputer po raz pierwszy Czym zajmuje się informatyka? (str. 10) Budowa zestawu komputerowego (str. 11) Prawidłowe rozpoczęcie i zakończenie pracy z komputerem (str. 12) Liczba godzin 2 1 4 P O R A D N I K M E T O D Y C Z N Y D L A S Z K O Ł Y P O D S T A W O W E J Temat lekcji Tytuł rozdziału w podręczniku, strona Liczba godzin Co każdy użytkownik komputera wiedzieć powinien? Jak zaradzić wirusom komputerowym? Poznajemy regulamin pracowni Ćwiczenia podsumowujące i utrwalające Podstawowe terminy i pojęcia używane podczas pracy z komputerem (str. 14) Bezpieczna praca z komputerem (str. 16) Komputer a prawo (str. 18) Wirusy komputerowe i programy antywirusowe (str. 19) Regulamin szkolnej pracowni komputerowej (str. 22) Ćwiczenia (str. 23) 1 2 1 6 (cid:31)∑ 2. Środowisko pracy Temat lekcji Tytuł rozdziału w podręczniku, strona Podstawowe informacje o popularnych systemach operacyjnych używanych w komputerach (str. 25) Opis systemów: wprowadzenie (str. 26) uruchamianie programów (str. 30), opis okien (str. 32), praca w kilku otwartych oknach — (str. 37) Pliki katalogi — najważniejsze czynności: wprowadzenie (str. 39), nośniki informacji (str. 40), tworzenie, kopiowanie, zmiana nazwy, usuwanie plików i katalogów (str. 41 – 46) Szukanie plików i katalogów w systemie (str. 48) Korzystanie z wbudowanego systemu pomocy (str. 51) Poznajemy środowisko pracy Pliki i katalogi — najważniejsze czynności W poszukiwaniu zguby — korzystanie z pomocy Liczba godzin 4 6 1 P R Z Y K Ł A D O W Y R O Z K Ł A D M A T E R I A Ł U 1 5 Temat lekcji Tytuł rozdziału w podręczniku, strona Akcesoria komputerowe: kalkulator (str. 53), Notatnik (str. 55), gry (str. 58) Ćwiczenia (str. 61) Akcesoria komputerowe Ćwiczenia utrwalające i sprawdzające Liczba godzin 1 2 (cid:31)∑ 14 3. Nauka pisania na klawiaturze komputera Temat lekcji Tytuł rozdziału w podręczniku, strona Liczba godzin Klawiatura narzędziem do pisania tekstów Ćwiczenia w pisaniu z wykorzystaniem programu Ćwiczenia utrwalające i sprawdzające Budowa klawiatury (str. 65) Układ rąk na klawiaturze (str. 69) Uruchomienie programu do nauki pisania na klawiaturze komputera Obsługa programu Obsługa programu (cid:31)∑ 1 4 1 6 4. Podstawy edycji grafiki Temat lekcji Tytuł rozdziału w podręczniku, strona Pierwsze kroki w grafice komputerowej — TuxPaint Edytory graficzne (str. 71) Program TuxPaint (str. 72) Uruchomienie i opis okna programu (str. 72) Wykonanie prostego rysunku (str. 74) Zapisywanie i otwieranie pliku (str. 77) Liczba godzin 2 1 6 P O R A D N I K M E T O D Y C Z N Y D L A S Z K O Ł Y P O D S T A W O W E J Temat lekcji Tytuł rozdziału w podręczniku, strona Liczba godzin Rysowanie na ekranie Wykonujemy rysunki wg instrukcji, korzystając z programu Paint Rysujemy i malujemy na ekranie Wstawianie tekstu do rysunku, kopia ekranu, drukowanie Komponowanie własnych rysunków Ćwiczenia utrwalające i sprawdzające Wykończenie, wydruk prac, zakończenie pracy z programem (str. 79) Program Paint. Uruchomienie i opis okna programu (str. 80) Wykonanie prostego rysunku (str. 84) Zapisanie pliku (str. 87) Ustawienie wydruku, wydruk prac pliku (str. 87) Otwieranie pliku, modyfikacja, zaznaczanie, kopiowanie, wklejanie i inne zadania (str. 90) Ustawienie wydruku, wydruk pliku (str. 99) Wstawianie tekstu (str. 100) Wykorzystanie funkcji Print Screen (str. 101) Praca samodzielna Ćwiczenia (str. 102) 2 2 2 4 2 2 (cid:31)∑ 16 5. Podstawy edycji tekstu Temat lekcji Tytuł rozdziału w podręczniku, strona Pierwsze kroki w edytorze tekstu Edytory tekstu (str. 106) Przykłady edytorów (str. 107) Tworzenie dokumentu za pomocą edytora tekstu (str. 109) Zasady poprawnego wprowadzania tekstu (str. 110) Zapisywanie i otwieranie dokumentu tekstowego (str. 111) Liczba godzin 1 P R Z Y K Ł A D O W Y R O Z K Ł A D M A T E R I A Ł U 1 7 Temat lekcji Tytuł rozdziału w podręczniku, strona Liczba godzin Wykonujemy operacje na blokach tekstu Formatowanie tekstu — ćwiczenia Tworzymy listy numerowane i punktowane Poznajemy przydatne funkcje edytora tekstu Tworzenie ilustrowanych dokumentów w edytorze tekstu Numerowanie stron, wstawianie tabeli Dokończenie i wydruk prac Ćwiczenia utrwalające i sprawdzające Operacje na blokach tekstu (str. 114) Formatowanie i modyfikacja dokumentu tekstowego — zmiana wyglądu czcionki (rodzaj, rozmiar, styl, kolor) (str. 117) Wyrównanie tekstu (str. 121) Wypunktowanie i numerowanie (str. 123) Sprawdzanie pisowni — komputerowy słownik ortograficzny (str. 125) Szukanie w dokumencie tekstowym zadanego ciągu znaków (str. 129) Wstawianie rysunku do dokumentu tekstowego: galeria ClipArt (str. 131), rysunki edytora grafiki (str. 136), napisy WordArt (str. 137), autokształty (str. 139) Numerowanie stron (str. 141), Wstawianie tabeli (str. 143) Ustawienie wydruku, wydruk gotowych prac (str. 148) Ćwiczenia (str. 152) 2 2 2 1 4 1 1 2 (cid:31)∑ 16 6. Komputer w edukacji i rozrywce Temat lekcji Tytuł rozdziału w podręczniku, strona Liczba godzin Co to są multimedia? (str. 158) Multimedialne programy edukacyjne (str. 158) Edukacja w Internecie (str. 166) 2 1 Pierwsze kroki w multimediach Jak wykorzystać Internet w nauce? 1 8 P O R A D N I K M E T O D Y C Z N Y D L A S Z K O Ł Y P O D S T A W O W E J Temat lekcji Tytuł rozdziału w podręczniku, strona Relaks z komputerem: gry w Internecie (str. 168), przygotowanie krzyżówki (str. 169), przygotowanie rebusu (str. 172) Ćwiczenia (str. 175) Rozrywka z komputerem Ćwiczenia utrwalające i sprawdzające (cid:31)∑ 7. Arkusz kalkulacyjny Temat lekcji Tytuł rozdziału w podręczniku, strona Liczba godzin 4 1 8 Liczba godzin Uruchomienie arkusza (str. 178) Układ okna arkusza kalkulacyjnego (str. 178) Wprowadzanie formuły, proste obliczenia (str. 181) Zapisywanie i otwieranie plików arkusza (str. 182) Proste zastosowania: działania arytmetyczne (str. 185), funkcja SUMA (str. 186), średnia arytmetyczna, kopiowanie formuł (str. 187) Zmiana wyglądu arkusza, podgląd wydruku (str. 189) Porządkowanie danych (str. 191) Tworzenie prostego wykresu (str. 193) Ustawienie wydruku, wydruk gotowych prac (str. 198) Ćwiczenia (str. 199) 2 4 4 4 2 (cid:31)∑ 16 Pierwsze kroki w arkuszu Poznajemy zastosowania arkusza Modyfikacja arkusza Jak powstaje wykres? Ćwiczenia utrwalające i sprawdzające P R Z Y K Ł A D O W Y R O Z K Ł A D M A T E R I A Ł U 1 9 8. Prezentacja multimedialna Temat lekcji Tytuł rozdziału w podręczniku, strona Liczba godzin Prezentacja multimedialna — wprowadzenie Tworzymy prezentacje przy użyciu szablonu Animacje, przejścia slajdów, efekty specjalne Samodzielnie tworzymy prezentacje na zadany temat Prezentacja przygotowanych prac Ćwiczenia utrwalające i sprawdzające Charakterystyka programów (str. 204) Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych (str. 207) Korzystanie z szablonów (str. 208) Wprowadzanie i formatowanie tekstu (str. 210) Wstawianie slajdów (str. 211) Usuwanie slajdów (str. 212) Układ slajdu (str. 212) Efekty specjalne (str. 214) Animacja i przejścia slajdów (str. 215) Uruchomienie pokazu (str. 217) Zapisywanie pliku prezentacji (str. 217) Tworzenie prezentacji na zadany temat (str. 218) — Ćwiczenia (str. 219) 2 4 2 4 2 2 (cid:31)∑ 16 9. Internet jako źródło informacji Temat lekcji Tytuł rozdziału w podręczniku, strona Internet, przeglądarka internetowa Co to jest Internet? (str. 222) Uruchomienie i obsługa przeglądarki internetowej (str. 222) Liczba godzin 2 2 0 P O R A D N I K M E T O D Y C Z N Y D L A S Z K O Ł Y P O D S T A W O W E J Temat lekcji Tytuł rozdziału w podręczniku, strona Liczba godzin Poznajemy zasoby Internetu Komunikujemy się za pomocą komputera Internet źródłem informacji Opracowanie i wydruk materiałów do prezentacji Prezentacja przygotowanych prac Ćwiczenia utrwalające i sprawdzające Adres internetowy (str. 225) Wyszukiwanie informacji z użyciem wyszukiwarek internetowych (str. 227) Poczta elektroniczna (str. 234) Netykieta (str. 240) Przygotowanie referatu, prezentacji, wyszukiwanie informacji. Gromadzenie materiałów (zamiana materiałów papierowych na elektroniczne), tworzenie prezentacji (str. 260) — — Ćwiczenia (str. 240) 2 2 4 2 2 2 (cid:31)∑ 16 10. Komputer w naszym otoczeniu Temat lekcji Tytuł rozdziału w podręczniku, strona Poznajemy zastosowania komputerów Poznajemy urządzenia oparte na technologii komputerowej Komputery wokół nas Zastosowania komputerów (str. 243) Urządzenia oparte na technologii komputerowej (str. 247) Zbieranie danych w domu, szkole i najbliższym otoczeniu Opracowanie dokumentu w formie elektronicznej Liczba godzin 1 1 2 P R Z Y K Ł A D O W Y R O Z K Ł A D M A T E R I A Ł U 2 1 Temat lekcji Tytuł rozdziału w podręczniku, strona — Ćwiczenia (str. 251) Prezentacja przygotowanych prac Ćwiczenia utrwalające i sprawdzające (cid:31)∑ 11. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości Temat lekcji Tytuł rozdziału w podręczniku, strona Liczba godzin 1 1 6 Liczba godzin 4 4 2 2 (cid:31)∑ 12 Pytania (str. 253) Ćwiczenia (str. 255) Moja szkoła w Europie — projekt (str. 264) Pytania i ćwiczenia utrwalające Przygotowanie wspólnego projektu Opracowanie i wydruk materiałów do prezentacji projektu Prezentacja prac — —
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla szkoły podstawowej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: