Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00147 011184 16963521 na godz. na dobę w sumie
Informatyka Gospodarcza. Tom IV - ebook/pdf
Informatyka Gospodarcza. Tom IV - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 673
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2164-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Informatyka gospodarcza

Czterotomowe dzieło o zastosowaniach gospodarczych informatyki, ale nie tylko w obszarze zarządzania, lecz szerzej – jako narzędzie wsparcia aktywności gospodarczej. Stanowi kompendium podstawowej wiedzy zarówno dla menedżerów rozważających różny zakres stosowania informatyki, jak i dla studentów, którzy na rozmaitych uczelniach, zdobywając zawód i specjalizację, powinni być przygotowywani do świadomego posługiwania się systemami informatycznymi oraz formułowania wobec nich swoich wymagań. Dzieło jest podzielone na cztery tomy.

Tom 4.

Część pierwsza jest poświęcona najprężniej rozwijającej się dziedzinie informatyki – wykorzystywaniu Internetu, natomiast w drugiej pokazano, w jakich aspektach należy zarządzać przedsięwzięciami informatycznymi. Tom czwarty zamyka część trzecia, na którą składają się trzy eseje na temat perspektyw informatyki: problemów teoretycznych, trendów technicznych i rozwoju zastosowań.

'Z książki korzystać mogą zwłaszcza menedżerowie wyższych szczebli przedsiębiorstw wszelkich branż, powinna to być także 'lektura obowiązkowa' dla wielu osób zarządzających gospodarką, jako że pozwoli szybko i sprawnie docierać do kompleksowej i użytecznej wiedzy o informatyce. Całość książki ma także charakter podręcznikowy adresowany do studentów kierunków ekonomicznych, zarządzania oraz informatyki.(…).

Książka jest dobrze pomyślana i zawiera nowoczesne, wartościowe wiadomości, które będą wysoce przydatne dla coraz liczniejszej grupy osób związanych zawodowo lub naukowo z informatyką w gospodarce. Dlatego, kończąc tę recenzję, wyrażam satysfakcję, że dzieło takie powstało i wzbogaci rynek, gdzie z pewnością spotka się z bardzo dużym zainteresowaniem Czytelników i z życzliwymi opiniami profesjonalistów”.

RTad_s.jpg
Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz
Doktor Honoris Causa dwunastu uczelni krajowych i zagranicznych,
Członek CK, Rady Nauki, PAN i PAU; Prezes Krakowskiego Oddziału PAN,
Kierownik Katedry Automatyki AGH; Przewodniczący Rady Naukowej IITiS PAN.

 

Zespół autorski tworzą pracownicy czołowych polskich ośrodków naukowych oraz renomowanych firm informatycznych. Redaktorzy naukowi to pracownicy Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

4 INFORMATYKA gospodarcza 4 Janusz Zawiła-Niedêwiecki Katarzyna Rostek Artur Gàsiorkiewicz Redakcja naukowa INFORMATYKA gospodarcza 4 Autorzy Maciej Byczkowski Wojciech Cellary Jacek Maria Chmielewski Renata Davidson Mariusz Flasiƒski Artur Gàsiorkiewicz Wojciech Jaszcz Monika Kaczała Grzegorz Kaczorek Andrzej Kamiƒski Marek Kasperski Robert K´pczyƒski Wiesław Kotarba Marek Miłosz Kamil Sitarski Małgorzata Sobiƒska Bogdan Stefanowicz Borys Stokalski Piotr Szczepaƒski Krzysztof Szczygieł Bolesław Szomaƒski Kazimierz Waçkowski Dariusz Andrzej Wawrzyniak Piotr Werczyƒski INFORMATYKA gospodarcza 4 Janusz Zawiła-Niedêwiecki Katarzyna Rostek Artur Gàsiorkiewicz Redakcja naukowa Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2010 Wydawca: Dorota Ostrowska-Furmanek Redakcja merytoryczna: Agnieszka Niegowska Recenzent: prof. zw. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz Projekt okуadki i stron tytuуowych: GRAFOS Ilustracja na okуadce: © Frank Ramspo(cid:308) /iStockphoto.com Wydziaу Zarządzania Politechnika Warszawska © Wydawnictwo C.H. Beck 2010 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skуad i уamanie: GRAFOS ISBN 978-83-255-2160-8 (Tomy 1–4 – komplet w oprawie twardej) ISBN 978-83-255-1765-6 (Tom 4 – oprawa twarda) ISBN 978-83-255-2164-6 (Tom 4 – oprawa miękka) (cid:561) Egzemplarz(cid:561)próbny(cid:561) SPIS TREŚCI Redaktorzy naukowi/Recenzent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Część pierwsza Informatyka internetowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1. Technologie internetowe (Kamil Sitarski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.1. Języki prezentacji i wymiany danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1.2. Języki programowania i technologie budowy systemów internetowych . . . 24 1.3. Wybrane koncepcje rozwiązań internetowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 2. Projektowanie serwisów WWW (Marek Kasperski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 2.1. Cykl (cid:268)ycia produktu internetowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 2.2. Projektowanie jako proces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 2.3. Przykуady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 3. Zarządzanie serwisami WWW (Piotr Szczepański) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 3.1. Zagadnienia wyjściowe do zarządzania serwisem WWW. . . . . . . . . . . . . . . . 60 3.2. Zmiany w serwisie – rodzaje i metody pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 3.3. Nowe funkcjonalności – dobre praktyki w projektowaniu elementów serwisu WWW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 4. Handel elektroniczny (Grzegorz Kaczorek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 4.1. Modele handlu elektronicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 4.2. Modele wspierające handel elektroniczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 4.3. Procesy biznesowe handlu elektronicznego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 4.4. Rynek handlu elektronicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 4.5. Perspektywy rozwoju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 5. Systemy bankowości internetowej (Dariusz Andrzej Wawrzyniak) . . . . . . . . . . . . . 97 5.1. Pojęcie bankowości internetowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 5.2. Rys historyczny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 5.3. Bankowość internetowa w Polsce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 5.4. Bezpieczeństwo bankowości internetowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 6. Sprzeda(cid:268) ubezpieczeń przez Internet (Monika Kaczała) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 6.1. Modele sprzeda(cid:268)y ubezpieczeń przez Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 6.2. Dystrybucja ubezpieczeń przez Internet a poszczególni uczestnicy kanaуu dystrybucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 6.3. Aspekty prawne sprzeda(cid:268)y ubezpieczeń przez Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 7. E-administracja (Robert Kępczyński) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 7.1. Problemy informatyzacji ró(cid:268)nych obszarów i form pracy sektora publicznego 172 7.2. Bariery rozwoju e-administracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 7.3. E-administracja z perspektywy obywatela i przedsiębiorcy . . . . . . . . . . . . . . 173 7.4. Opis systemu zarządzania to(cid:268)samością obywateli jako wzorzec defi nicji celów i funkcjonalności systemu teleinformatycznego w sektorze publicznym 174 5 Spis tre(cid:258)ci 8. Systemy mobilne (Marek Miłosz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 8.1. Technologie mobilne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 8.2. Infrastruktura techniczna systemów mobilnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 8.3. Przykуady zastosowań systemów mobilnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 9. Marketing internetowy (Artur Gąsiorkiewicz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 9.1. Wprowadzenie do zagadnień marketingu internetowego. . . . . . . . . . . . . . . . 226 9.2. Ruch przychodzący do serwisu WWW a konwersja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 9.3. Widoczność serwisów WWW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 9.4. U(cid:268)yteczność i dostępność serwisów internetowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 9.5. Korzyść dla klienta internetowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 9.6. Efektywność marketingu internetowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Część druga Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 10. Zarządzanie informacją (Bogdan Stefanowicz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 10.1. Pojęcie informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 10.2. Problem zarządzania informacją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 10.3. Potrzeby informacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 10.4. Jakość informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 10.5. Spójność informacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 10.6. Ochrona informacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 10.7. Zarządzanie informacją w maуych i średnich obiektach gospodarczych. . . 293 11. Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania (Andrzej Kamiński) . . . . . . . . 299 11.1. Charakterystyka zintegrowanych systemów informatycznych . . . . . . . . . . 301 11.2. Organizacja procesu kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstwa . . . . 306 12. Zapewnianie jakości oprogramowania (Wojciech Jaszcz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 12.1. Zarządzanie jakością – defi nicja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 12.2. Modele i standardy jakości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 12.3. Testowanie jako miernik jakości oprogramowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 12.4. Procesy produkcji oprogramowania i metryki wykorzystywane do pomiaru jego jakości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 12.5. Jak doskonalić proces produkcji oprogramowania? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 12.6. Analiza defektów i poprawa jakości oprogramowania . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 13. Zarządzanie ryzykiem procesów związanych z informatyzacją (Borys Stokalski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 13.1. Podstawy pojęciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 13.2. Ryzyko w przedsięwzięciach informatycznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 13.3. Od statystyk projektów do metryk ryzyka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 13.4. Proces zarządzania ryzykiem w projekcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 13.5. Kulturowe i ekonomiczne uwarunkowania zarządzania ryzykiem. . . . . . . 362 13.6. Zarządzanie ryzykiem jako proces biznesowy i ryzyko architektoniczne . 363 14. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i systemów (Maciej Byczkowski) . . . . . 369 14.1. Obszary zarządzania bezpieczeństwem w organizacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 14.2. Bezpieczeństwo informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 14.3. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji – metodyka TISM . . . . . . . . . . . . 379 14.4. Wdro(cid:268)enie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. . . . . . . . . . 390 14.5. Zarządzanie bezpieczeństwem systemu informatycznego . . . . . . . . . . . . . . 400 6 Spis tre(cid:258)ci 15. Zarządzanie ciągуością dziaуania systemów i usуug (Renata Davidson) . . . . . . . . . 411 15.1. Zrozumienie wymagań biznesu i uzgodnienie poziomu świadczonych usуug ICT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 15.2. Zdefi niowanie strategii zarządzania ciągуością dziaуania systemów i usуug ICT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 15.3. Budowa i wdro(cid:268)enie rozwiązań przewidzianych w strategii . . . . . . . . . . . . 424 15.4. Ćwiczenia i testowanie planu ciągуości dziaуania ICT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 15.5. Utrzymanie, przegląd i doskonalenie planu ciągуości dziaуania ICT . . . . . . 428 16. Zarządzanie dostarczaniem usуug informatycznych (Piotr Werczyński) . . . . . . . . 433 16.1. ITIL a service desk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 16.2. Stosowane modele service desk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 16.3. Porównanie modeli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 16.4. Service desk w organizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 17. Zarządzanie usуugami outsourcingowymi (Małgorzata Sobińska) . . . . . . . . . . . . . 457 17.1. Rodzaje i zakres outsourcingu IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 17.2. Model zarządzania wspóуpracą outsourcingową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 17.3. Analiza kosztów, korzyści i ryzyka outsourcingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 17.4. Wybór dostawcy usуug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 17.5. Konstruowanie kontraktu outsourcingowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 17.6. Wdra(cid:268)anie i monitorowanie outsourcingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 17.7. Czynniki sukcesu outsourcingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 17.8. Stan i perspektywy rozwoju rynku usуug outsourcingowych IT . . . . . . . . . 484 18. Projektowanie centrów przetwarzania danych (Krzysztof Szczygieł) . . . . . . . . . . . 493 18.1. Dostępność systemu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 18.2. Ocena jakości CPD (klasyfi kacja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 18.3. Przygotowanie koncepcji CPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 18.4. Przegląd elementów infrastruktury technicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506 18.5. Efektywność energetyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 19. Przegląd wybranych standardów i norm stosowanych w informatyce (Jacek Maria Chmielewski, Bolesław Szomański, Kazimierz Waćkowski) . . . . . . . . . . . . 533 19.1. Pojęcie normy i standardu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 19.2. Międzynarodowe i krajowe organizacje tworzące normy i standardy w informatyce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 19.3. Defi nicje i rodzaje norm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537 19.4. Historia normalizacji w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 19.5. Stare normy informatyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 19.6. Normy terminologiczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 19.7. Normy zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych . . . . . . 546 19.8. Normy w zarządzaniu usуugami informatycznymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 19.9. Standardy i normy stosowane w trakcie projektowania systemów informatycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 19.10. Normy dotyczące technicznych aspektów bezpieczeństwa informacji . . . 556 19.11. Normy dotyczące bhp i ergonomii w pracach wspomaganych informatycznie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 19.12. Normy dotyczące formatów plików i interfejsów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 19.13. Normy dotyczące urządzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563 20. Ochrona wуasności intelektualnej w informatyce (Wiesław Kotarba) . . . . . . . . . . . 569 20.1. System prawa autorskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572 7 Spis tre(cid:258)ci 20.2. System patentowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 20.3. Systemy ochrony oznaczeń przedsiębiorstw i produktów . . . . . . . . . . . . . . 595 20.4. Inne systemy prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605 20.5. Obrót wуasnością intelektualną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611 Część trzecia Perspektywy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619 21. Podstawowe problemy w informatyce teoretycznej (Mariusz Flasiński) . . . . . . . . 621 21.1. Zagadnienia kluczowe dla podstaw informatyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622 21.2. Problemy kluczowe dla zastosowań informatyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624 21.3. Nowe trendy rozwojowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628 21.4. Wyzwania w informatyce teoretycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630 22. Co dalej w technice informatycznej? (Wojciech Cellary) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 22.1. Wspóуpraca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636 22.2. Multimedia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640 22.3. Semantyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643 23. Ciągуa transformacja jako strategia konkurencyjna (Borys Stokalski) . . . . . . . . . . . 647 23.1. Od restrukturyzacji do уańcucha innowacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647 23.2. W kierunku platform biznesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649 Odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657 REDAKTORZY NAUKOWI Janusz Zawiła-Nied(cid:266)wiecki, dr in(cid:268)., id 86111. Uprawiane dyscypliny: nauki o zarządza- niu, zarządzanie ryzykiem operacyjnym. Miejsce pracy: Politechnika Warszawska, Wy- dziaу Zarządzania, Zakуad Informatyki Gospodarczej; Urząd Komunikacji Elektronicznej. Wcześniej odpowiedzialne funkcje mened(cid:268)erskie m.in. w firmach: Pol-Mot, Gieуda Papierów Wartościowych, PZU, Talex, MGT. Czуonkostwo: Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Information Security Audit and Control Association. Publikacje: m.in. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym (2008), Ciągłość działania organizacji (2008). Nagroda Lider Informatyki 1999 ty- god nika „Computerworld” (jako dyrektor informatyki Gieуdy Papierów Wartościowych). Katarzyna Rostek, dr in(cid:268)., id 128985. Uprawiane dyscypliny: nauki o zarządzaniu, prze- twarzanie analityczne w hurtowniach danych, systemy wspomagania podejmowania de- cyzji. Miejsce pracy: Politechnika Warszawska, Wydziaу Zarządzania, Zakуad Informatyki Gospodarczej. Czуonkostwo: Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Stowarzysze- nie Polish Sybase User Group. Szereg publikacji z zakresu projektowania baz danych. Nagroda rektora Politechniki Warszawskiej III stopnia za pracę doktorską Modelowanie procesów eksploracji danych w zastosowaniach biznesowych na przykładzie ubezpieczeń (2005). Artur Gąsiorkiewicz, dr in(cid:268)., id 214534. Uprawiane dyscypliny: nauki o zarządzaniu, gospodarka elektroniczna, informatyka gospodarcza. Miejsce pracy: Politechnika War- szawska, Wydziaу Zarządzania, Zakуad Informatyki Gospodarczej; Urząd Komunikacji Elektronicznej. Publikacje: ponad 20 tytuуów z zakresu informatyki gospodarczej. Nagroda zespoуowa Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. RECENZENT Prof. dr hab. in(cid:268). Ryszard Tadeusiewicz. Uprawiane dyscypliny: automatyka i robotyka – sys- temy wizyjne robotów przemysуowych; biocybernetyka i in(cid:268)ynieria biomedyczna – kom- puterowe automatyczne rozpoznanie i rozumienie obrazów medycznych; informatyka – sztuczna inteligencja, sieci neuronowe. Miejsce pracy: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kierownik Katedry Automatyki; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Infor- matyki. Doktor Honoris Causa dwunastu uczelni krajowych i zagranicznych, czуonek CK, Rady Nauki, PAN i PAU. Prezes Krakowskiego Oddziaуu PAN, Przewodniczący Rady Naukowej IITiS PAN; Czуonek Akademii In(cid:268)ynierskiej, (cid:739)(cid:719)(cid:698)(cid:721) (cid:647)(cid:723)(cid:726)(cid:726)(cid:710)(cid:711)(cid:726)(cid:714)(cid:723)(cid:711) (cid:615)(cid:714)(cid:690)(cid:697)(cid:698)(cid:720)(cid:710)(cid:710) (cid:623)(cid:726)(cid:728)(cid:698)(cid:726)(cid:728)(cid:693)(cid:698)(cid:721)(cid:721)(cid:745)(cid:736) (cid:643)(cid:690)(cid:729)(cid:714), Participe Pleno Jure Academiae Europensis Scientarum Artium Lit- terarumque, Fellow of World Academy of Art and Science; Euroengineer FEANI, Senior Member of IEEE; professional member of ACM; member of SPIE. Wieloletni rektor AGH. Autor niezliczonych monografii, podręczników i artykuуów. 9 Czę(cid:258)ć pierwsza INFORMATYKA INTERNETOWA Rozpowszechnienie Internetu i powstanie globalnego rynku elektronicznego spo- wodowało przewarto(cid:258)ciowanie wielu pojęć opisujących strategie biznesu. Jeszcze nie tak dawno przedsięwzięcia gospodarcze wykorzystujące technologie internetowe traktowane były jako nowatorskie. Obecnie, w przypadku braku choćby podstawo- wego wykorzystania Internetu w prowadzonej działalno(cid:258)ci, coraz czę(cid:258)ciej mówi się o e-biznesowym wykluczeniu. Dynamiczny wzrost rynku internetowego powoduje, (cid:285)e coraz więcej przedsię- biorstw postrzega działania w obszarze e-biznesu jako niezbędne wsparcie dla tradycyjnej działalno(cid:258)ci gospodarczej. Coraz więcej te(cid:285) powstaje przedsięwzięć o wysokim stopniu wirtualizacji, dla których Internet tworzy podstawowe (cid:258)rodowisko biznesowe. Niezale(cid:285)nie jednak od realizowanego modelu biznesu większo(cid:258)ć przedsię- wzięć wykorzystuje serwisy internetowe jako podstawowy kanał komunikacji i sprze- da(cid:285)y. Dlatego te(cid:285) pierwsze trzy rozdziały niniejszej czę(cid:258)ci po(cid:258)więcone zostały technicznym zagadnieniom budowy serwisów WWW oraz aspektom ich projekto- wania i zarządzania zmianą. Z uwagi na obszerno(cid:258)ć i interdyscyplinarno(cid:258)ć te- matyki ów materiał traktować nale(cid:285)y bardziej jako mapę najwa(cid:285)niejszych zagadnień ni(cid:285) jako kompendium wiedzy. Kolejne trzy rozdziały koncentrują się na zagadnieniach wykorzystania Internetu w okre(cid:258)lonych obszarach działalno(cid:258)ci biznesowej – od handlu elektronicznego po usługi finansowe. Uzupełnia je rozdział po(cid:258)więcony zagadnieniom elektronicznej 11 Czę(cid:258)ć pierwsza administracji publicznej, która co prawda nie jest czę(cid:258)cią informatyki gospodarczej, ale wobec spodziewanego upowszechnienia elektronicznych usług administracyj- nych nie sposób o niej nie wspomnieć. Ostatnie rozdziały poruszają zagadnienia specjalistyczne informatyki gospo- darczej w ujęciu internetowym. Pierwszy z nich dotyczy wykorzystania technologii mobilnych w biznesie, drugi za(cid:258) wskazuje na punkty styku technologii interneto- wych i strategii marketingowych na rynku elektronicznym. W rozdziale 1 – Technologie internetowe – dr Kamil Sitarski omawia podsta- wowe technologie informatyczne stosowane obecnie przy tworzeniu witryn i aplikacji internetowych oraz przedstawia wybrane koncepcje rozwiązań internetowych. W rozdziale 2 – Projektowanie serwisów WWW – Marek Kasperski, ekspert ThinkLab.pl w dziedzinie kreacji serwisów internetowych, porusza problematykę pro- jektowania zorientowanego na u(cid:285)ytkownika. Omawiane zagadnienia zostały zilu- strowane przykładami z praktyki biznesu. W rozdziale 3 – Zarządzanie serwisami WWW – Piotr Szczepański, dyrektor Działu Interfejsu U(cid:285)ytkownika QXL Poland, przedstawia problematykę zapewnienia serwisom WWW ciągło(cid:258)ci działania oraz rozwoju. Autor, odwołując się do własnych do(cid:258)wiadczeń zawodowych, koncentruje się szczególnie na zagadnieniach projek- towania i wdra(cid:285)ania zmian w działających serwisach WWW. W rozdziale 4 – Handel elektroniczny – Grzegorz Kaczorek, projektant syste- mów handlu elektronicznego w Agencji Interaktywnej Grafinet Sp. z o.o., przybli(cid:285)a zagadnienia dotyczące sprzeda(cid:285)y internetowej, obecnego stanu rynku handlu elektro- nicznego i perspektyw jego rozwoju. W rozdziale 5 – Systemy bankowo(cid:258)ci internetowej – dr Dariusz Andrzej Waw- rzyniak przedstawia istotę i rys historyczny oraz charakteryzuje krajowy rynek systemów bankowo(cid:258)ci internetowej. Autor szczególnie uwypukla zagadnienia bezpieczeństwa systemów bankowo(cid:258)ci internetowej, warunkujące dalszy rozwój tego obszaru e-biznesu. Materiał ten warto uzupełnić lekturą rozdziału Systemy informatyczne w bankowo(cid:258)ci, znajdującego się w czę(cid:258)ci pierwszej tomu trzeciego. W rozdziale 6 – Sprzeda(cid:285) ubezpieczeń przez Internet – dr Monika Kaczała omawia zagadnienia rynku e-insurance. Autorka przedstawia modele sprzeda(cid:285)y ubezpieczeń w Internecie oraz omawia udział w nich poszczególnych podmiotów rynku ubezpieczeniowego. Rozwa(cid:285)ania zamykają dywagacje dotyczące regulacji prawnych mających wpływ na działalno(cid:258)ć e-insurance. Materiał ten warto uzupełnić lekturą rozdziału Systemy informatyczne w ubezpieczeniach czę(cid:258)ci pierwszej tomu trzeciego. W rozdziale 7 – E-administracja – Robert Kępczyński, ekspert w zakresie bezpie- czeństwa systemów informatycznych i zarządzania ryzykiem, przedstawia podsta- wowe zało(cid:285)enia dla usług elektronicznej administracji publicznej oraz prezentuje modelowe podej(cid:258)cie do projektowania systemów e-administracji na przykładzie systemu zarządzania to(cid:285)samo(cid:258)cią obywateli na bazie dowodu elektronicznego. 12 Informatyka internetowa W rozdziale 8 – Systemy mobilne – dr Marek Miłosz dokonuje charakterystyki systemów mobilnych i ich infrastruktury technicznej. Autor omawia tak(cid:285)e zastoso- wania systemów mobilnych w działalno(cid:258)ci gospodarczej. W rozdziale 9 – Marketing internetowy – dr Artur Gąsiorkiewicz przedstawia podstawowe koncepcje marketingu internetowego oraz omawia ich przeło(cid:285)enie na działania realizowane w Internecie. Szczególną uwagę po(cid:258)więca zagadnieniom zwiększania wielko(cid:258)ci ruchu przychodzącego do serwisów WWW i optymalizacji jego przeło(cid:285)enia na realizację celów biznesowych. Zapraszamy do lektury! 1 1 TECHNOLOGIE INTERNETOWE Kamil Sitarski KONTEKST KONTEKST Technologie internetowe są nierozerwalnie związane z sieciami komputerowymi. Jednak(cid:285)e powszech- no(cid:258)ć ich stosowania, a tak(cid:285)e rozwój Internetu wy- magają, aby wyodrębnić je z tej grupy zagadnień. Wynika to z faktu, (cid:285)e technologie internetowe nie są związane wyłącznie z przesyłaniem danych po- między dwoma systemami informatycznymi lub większą ich liczbą, lecz przede wszystkim słu(cid:285)ą budowie mniej lub bardziej zło(cid:285)onych systemów informatycznych wykorzystywanych w wielu aspek- tach działania przedsiębiorstwa. CEL Celem rozdziału jest zapoznanie Czytelnika z podstawowymi technologiami wykorzystywanymi przy budowie internetowych systemów informatycznych, w tym: serwisów internetowych dla przedsiębiorstw (korporacyjnych i produktowych), systemów CEL 15 handlu elektronicznego, systemów bankowo(cid:258)ci internetowej, portali internetowych oraz serwisów społeczno(cid:258)ciowych. PLAN ZAGADNIENIA PLAN ZAGADNIENIA 1 Języki prezentacji i wymiany danych 2 Języki programowania i technologie budowy systemów in- ternetowych 3 Wybrane koncepcje rozwiązań internetowych ZNACZENIE ZNACZENIE Technologie internetowe, omawiane w niniejszym rozdziale, stanowią niezbędną podstawę do budowy systemów informa- tycznych w Internecie. Wybór konkretnej technologii tworzenia systemu mo(cid:285)e powodować konieczno(cid:258)ć odpowiedniego dosto- sowania pozostałych składowych systemu informatycznego, w tym: aplikacji współpracujących, serwera bazy danych, bi- bliotek systemu operacyjnego czy nawet samego systemu operacyjnego. Dlatego te(cid:285) wa(cid:285)ne jest, aby wiedzieć, do jakich zastosowań jakie technologie mogą i powinny być wykorzysty- wane. Nale(cid:285)y równie(cid:285) pamiętać o tym, (cid:285)e niektóre z nich są ogólnie przyjętymi standardami, podczas gdy inne są propozy- cjami korporacji. Z tym wią(cid:285)e się kolejne kryterium wyboru tech- nologii: rodzaj licencji, na jakiej są udostępniane. Mo(cid:285)e to generować konieczno(cid:258)ć poniesienia nakładów na zakup licencji na ich wykorzystywanie, jednak(cid:285)e licencje darmowe dotyczą sa- mego oprogramowania, podczas gdy i tak niezbędna będzie praca specjalistów w celu ich wdro(cid:285)enia i nadzoru (administracji). ZAGADNIENIA POPRZEDZAJĄCE ZAGADNIENIA POPRZEDZAJĄCE  Projektowanie systemów informatycznych  Projektowanie transakcyjnych baz danych  Projektowanie interfejsu u(cid:285)ytkownika  In(cid:285)ynieria oprogramowania  Sieci komputerowe PRACE KLASYCZNE PRACE KLASYCZNE  Barteczko K. [2004], Java od podstaw do technologii, War- sza wa.  Danesh A. [1997], JavaScript, Gliwice.  Liberty J., Hurwitz D. [2006], ASP.NET. Programowanie, Gliwice.  Meyer E.A. [2005], CSS według Erica Meyera. Sztuka projek- towania stron WWW, Gliwice.  Schultz D., Cook C. [2008], HTML, XHTML i CSS. Nowocze- sne tworzenie stron WWW, Gliwice.  Trachtenberg A. [2005], PHP 5. Nowe mo(cid:285)liwo(cid:258)ci, Gliwice. 17 TECHNOLOGIE INTERNETOWE Technologie internetowe, prezentowane w niniejszym rozdziale, zostaуy podzie- lone na trzy grupy: języki prezentacji i wymiany danych (przykуadowo HTML, XML), języki programowania wykorzystywane przy budowie systemów infor- matycznych w du(cid:268)ym stopniu wykorzystujących mo(cid:268)liwości Internetu (ASP, JavaScript, PHP) oraz koncepcje уączące języki prezentacji i programowania (lub na nich bazujące), lecz funkcjonujące jako osobne technologie nazwane i sto- sowane уącznie (AJAX, JQuery). 1.1. Języki prezentacji i wymiany danych Języki prezentacji i wymiany danych wywodzą się z języka SGML (ang. Standard Generalized Markup Language). Jest on międzynarodowym standardem repre- zentacji tekstu w formie elektronicznej, w zaуo(cid:268)eniu niezale(cid:268)nym od systemu operacyjnego, aplikacji i urządzenia, w którym jest wykorzystywany. Do opisu dokumentu stosuje się znaczniki (ang. markup), czyli specjalne fragmenty tekstu (kody), które defi niują części skуadowe tekstu, jego formatowanie oraz wspo- magają jego przetwarzanie. SGML jest metajęzykiem, co oznacza, (cid:268)e opisuje rozwiązania stosowane we wszystkich językach wykorzystujących znaczniki (ang. markup languages). Języki wykorzystujące znaczniki muszą mieć przyjęty dla zapisu znaczników standard, obejmujący: zestaw znaczników danego języka, wymagane znaczniki, sposób odró(cid:268)niania znaczników od tekstu, który forma- tują, oraz semantykę, czyli znaczenie poszczególnych znaczników. 1.1.1. HTML, XML oraz XHTML Jedną z najprostszych defi nicji języka HTML (ang. HyperText Markup Language) jest ta, która określa go jako podstawowy język publikacji w sieci WWW (ang. World Wide Web). Pojęciem WWW określamy pewną organizację (sieć) zasobów informacyjnych uwzględniającą trzy zaуo(cid:268)enia:  w sieci WWW istnieje jednolity schemat nazewnictwa zasobów informa- cyjnych, umo(cid:268)liwiający ich lokalizację,  określone są protokoуy umo(cid:268)liwiające dostęp do zasobów informacyj- nych,  podstawą nawigacji po zasobach sieci WWW jest hipertekst, czyli taka organizacja tekstu (lub szerzej danych), która charakteryzuje się brakiem 18 struktury liniowej przy zapoznawaniu się z tekstem, w zamian wprowa- dzając dowolność w wyborze poznawania treści przez u(cid:268)ytkownika. 1. Technologie internetowe HTML jest językiem zorientowanym na prezentację treści i posiada za- mknięty zbiór poleceń sуu(cid:268)ących do formatowania danych zwanych znacznikami (lub tagami), które tworzą elementy danego dokumentu. Z racji tego, (cid:268)e w Inter- necie występuje wielu dostawców i odbiorców informacji, zostaуa wprowadzona standaryzacja języka HTML tak, aby prezentowane przez dostawcę A dane byуy identycznie odczytywane przez odbiorców B i C, posiadających ró(cid:268)ne oprogra- mowanie do przeglądania zasobów sieci WWW (przeglądarka internetowa). Instytucją odpowiedzialną za określanie standardów jest W3C (World Wide Web Consortium), której misją jest takie prowadzanie rozwoju sieci WWW, aby mogуa ona osiągnąć swój peуny potencjaу, co realizowane jest poprzez ustanawianie standardów i defi niowanie wytycznych w celu zapewnienia dуugoterminowego rozwoju. W chwili obecnej obowiązuje kilka standardów (wersji) języka HTML. Naj- pierw omówię standard HTML 4.01, który jest częścią standardu HTML 4. Pierw- sza wersja dokumentacji wersji 4.01 pojawiуa się w 1998 roku i w chwili obecnej W3C rekomenduje, aby twórcy dokumentów w języku HTML wуaśnie jej u(cid:268)ywali. Ze względu na kompatybilność wsteczną rekomenduje się równie(cid:268), by narzędzia interpretujące język HTML (np. przeglądarki) byуy w stanie odczytać dokumenty w wersji 3.2, a nawet 2.0. Podstawowe dwa pojęcia języka HTML to element i znacznik. Pomimo i(cid:268) często u(cid:268)ywa się ich zamiennie, nale(cid:268)y mieć świadomość występujących pomię- dzy nimi zale(cid:268)ności. Jako przykуad mo(cid:268)na przytoczyć element oznaczający aka- pit (ang. paragraph), który mo(cid:268)e zostać w języku HTML zapisany na dwa sposoby: p To jest fragment tekstu lub: p To jest fragment tekstu /p W obu przypadkach element oznaczający akapit jest taki sam i odnosi się do treści „To jest fragment tekstu”. Jednak w pierwszym przykуadzie do zdefi niowa- nia tego elementu u(cid:268)yto jednego znacznika („ p ”), podczas gdy w drugim u(cid:268)y- to dwóch znaczników: otwierającego „ p ” i zamykającego „ /p ”. Znakomita większość znaczników HTML posiada wersję otwierającą i zamykającą, niemniej istnieje kilka znaczników, które dopuszczają tylko wersję otwierającą, oraz kilka, które nie mają wersji zamykającej (np. znacznik do umieszczania w tekście pli- ków grafi cznych). Elementy dokumentu HTML mogą być dodatkowo defi niowane przez atrybuty. Ka(cid:268)demu atrybutowi odpowiada para w postaci: nazwa= wartość . Przykуadowo wspomniany ju(cid:268) element defi niujący akapit mo(cid:268)e mieć atrybut określający jego wyrównanie (do lewej bąd(cid:266) do środka): p align=”center” To jest fragment tekstu /p 19
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Informatyka Gospodarcza. Tom IV
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: