Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00327 011049 16900638 na godz. na dobę w sumie
Inna miłość? Proza polska po 1989 roku wobec kwestii seksualności - ebook/pdf
Inna miłość? Proza polska po 1989 roku wobec kwestii seksualności - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 77
Wydawca: E-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-62480-38-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> nauki społeczne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Głównym tematem tej pracy jest kwestia seksualności ukazywana w polskiej prozie po 1989 roku. W składających się na tę pracę trzech rozdziałach zostały zanalizowane wybrane dzieła literatury współczesnej pod względem sposobów ukazywania seksualności. Najistotniejszym tematem książki stała się „inna miłość”, przez którą należy rozumieć obecne w najnowszej prozie obrazy odmienności seksualnych – homoseksualizm i biseksualizm.
Pierwszy rozdział został poświęcony tematyce homoerotycznej w polskiej literaturze XX wieku, począwszy od pierwszych utworów o tej tematyce – 622 upadki Bunga (Stanisława Ignacego Witkiewicza 1919), a skończywszy na tekstach najnowszych, m.in. takich twórców, jak Michał Witkowski, Bartosz Żurawiecki, Ewa Schilling czy Marcin Szczygielski. Istotnym uzupełnieniem przedstawionych rozważań stała się prezentacja funkcjonujących w badaniach teorii poświęconych kwestiom homoseksualizmu i feminizmu – gender i queer theroy.   
Kolejny rozdział przedstawia typologię postaci przedstawianych w powieściach i opowiadaniach o tematyce traktującej o odmiennościach seksualnych. Istotnym nośnikiem treści aksjologicznych, pozwalających na ocenę i postaci, i całego świata przedstawionego, są wyszczególnione przeze mnie kategorie zauważalne w utworach o tejże problematyce, tj. zdrada, grzech i upadek oraz kara za odmienność.
Ostatni problem, jaki został poruszony w tej rozprawie – w rozdziale trzecim, dotyczy próby określenia przyczyn i celów działań bohaterów oddających się 'innej  miłości'. W tym kontekście istotna dla rozważań okazała się kwestia stereotypu homoseksualności, jaki odnajdujemy i w kulturze, i w literaturze homoerotycznej.
Książka, mimo iż o charakterze naukowym, zawiera ciekawe spojrzenie na współczesną literaturę popularną. Napisana z odwagą, wbrew obowiązującym konwenansom. Geje, lesbijki, 'transy' – czy to faktycznie 'inna miłość'?

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kajetan Kiping INNA MIŁOŚĆ(cid:845) Proza polska po 1989 roku wobec kwe(cid:400)(cid:410)(cid:349)(cid:349) (cid:400)(cid:286)(cid:364)(cid:400)(cid:437)(cid:258)(cid:367)(cid:374)(cid:381)(cid:401)(cid:272)(cid:349) Kajetan Kiping: )nna miłość(cid:491) Proza polska po (cid:887)(cid:895)(cid:894)(cid:895) roku wobec kwestii seksualności | 3 (cid:825) Copyright by Kajetan Kiping e-bookowo Projekt okładki: e-bookowo ISBN 978-83-62480-38-8 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo www.e-bookowo.pl Kontakt: wydawnictwo@e-bookowo.pl Wszelkie prawa zastrze(cid:258)one(cid:484) Kopiowanie(cid:481) rozpowszechnianie części lub całości bez zgody wydawcy zabronione Wydanie I 2011 www.e-bookowo.pl Kajetan Kiping: )nna miłość(cid:491) Proza polska po (cid:887)(cid:895)(cid:894)(cid:895) roku wobec kwestii seksualności | 4 Rozdział II .............................................................................................................................................. 27 Wstęp .......................................................................................................................................................... 5 Rozdział I................................................................................................................................................... 8 8 1. Tematyka homoerotyczna w literaturze polskiej XX wieku .................................................. 8 2. Od gender po queer theory ................................................................................................................ 12 Spis treści Kwestia seksualności w literaturze polskiej po (cid:883)(cid:891)(cid:890)(cid:891) roku (cid:885)(cid:484) Seksualność tradycyjna i homoseksualna w literaturze polskiej po (cid:883)(cid:891)(cid:890)(cid:891) roku ........ 15 4(cid:484) Literacki obraz postaci a problem seksualności ...................................................................... 20 (cid:887)(cid:484) Obraz świata heteroseksualistów w prozie o tematyce homoseksualnej..................... 23 Ró(cid:258)ne modele (cid:258)ycia seksualnego w literaturze polskiej po (cid:883)(cid:891)(cid:890)(cid:891) roku 27 (cid:883)(cid:484) Podział literatury traktującej o odmiennej seksualności ..................................................... 27 (cid:884)(cid:484) Typy postaw bohaterów w prozie o tematyce homoerotycznej ....................................... 32 (cid:884)(cid:484)(cid:883) (cid:503)Romantycy(cid:499) ..................................................................................................................................... 32 (cid:884)(cid:484)(cid:884) (cid:503)Cwele i cioty(cid:499) .................................................................................................................................. 38 (cid:884)(cid:484)(cid:885) (cid:503)Wyzwoleni seksualnie(cid:499) .............................................................................................................. 41 (cid:884)(cid:484)(cid:885)(cid:484)(cid:883) (cid:503)Wyzwoleni realnie(cid:499) .................................................................................................................. 41 (cid:884)(cid:484)(cid:885)(cid:484)(cid:884) (cid:503)Wyzwoleni rzekomo(cid:499) .............................................................................................................. 43 (cid:884)(cid:484)(cid:888) Postaci maskujące swoją odmienną seksualność ............................................................ 45 (cid:886)(cid:484) Kategoria kary za odmienność ......................................................................................................... 49 (cid:889)(cid:484) Sposoby pisania o odmienności ....................................................................................................... 56 )nna miłość(cid:491) O ambiwalentnym traktowaniu seksualności w literaturze (cid:883)(cid:484) W poszukiwaniu normalności .......................................................................................................... 57 (cid:885)(cid:484) Dwoistość pragnień ............................................................................................................................... 66 (cid:886)(cid:484) Ró(cid:258)ne drogi(cid:481) jeden cel .......................................................................................................................... 67 5. Kwestia grzechu i upadku .................................................................................................................. 51 6. Kategoria przestrzeni ........................................................................................................................... 54 2.4 Utrzymankowie ............................................................................................................................... 43 2.5 Bohaterowie patologiczni........................................................................................................... 44 5. Stereotyp a ukazywanie homoseksualizmu w literaturze ................................................... 68 Zakończenie .......................................................................................................................................... 73 Bibliografia 75 www.e-bookowo.pl 3. Kategoria zdrady literaturze o tematyce seksualnej .............................................................. 47 Rozdział III ............................................................................................................................................ 57 polskiej po 1989 roku 57 2. W poszukiwaniu zaspokojenia seksualnego .............................................................................. 62 Kajetan Kiping: )nna miłość(cid:491) Proza polska po (cid:887)(cid:895)(cid:894)(cid:895) roku wobec kwestii seksualności | 5 Wstęp Tematem pracy jest: )nna miłość(cid:491) Proza polska po (cid:887)(cid:895)(cid:894)(cid:895) roku wobec kwestii seksualności(cid:484) (cid:503))nna miłość(cid:499) w tym wypadku to nie tylko sfera emocjonalna czy uczuciowa(cid:481) ale tak(cid:258)e miłość pojmowana w sensie fizycznym(cid:484) Za (cid:503)inną miłość(cid:499) w tej pracy traktuje się homoseksualność(cid:481) biseksualność(cid:481) jak równie(cid:258) patolo- gie seksualne, z którymi niejednokrotnie w literaturze współczesnej mo(cid:258)na się spotkać(cid:484) Obszar badawczy w tej rozprawie będzie obejmować prozę polską po (cid:883)(cid:891)(cid:890)(cid:891) roku(cid:481) zwłaszcza twórczość dwóch krótkich okresów(cid:481) najsilniej związanych z innością seksualną(cid:484) Pierwszy z nich to lata (cid:883)(cid:891)(cid:890)(cid:891) (cid:514) 1990, drugi natomiast to 2003 (cid:514) (cid:884)(cid:882)(cid:882)(cid:890)(cid:484) Nie bez powodu właśnie te lata zostały wyszczególnione(cid:481) ponie- wa(cid:258) lata (cid:883)(cid:891)(cid:890)(cid:891) (cid:514) (cid:883)(cid:891)(cid:891)(cid:882) to czas pewnego przełomu społecznego(cid:481) odwil(cid:258)y zauwa- (cid:258)anej równie(cid:258) w literaturze(cid:484) Warto zwrócić uwagę(cid:481) i(cid:258) jeden z pierwszych nur- tów prozy o odmiennościach seksualnych (cid:514) Gorące uczynki Witolda Jabłoń(cid:486) skiego to utwór ju(cid:258) z (cid:883)(cid:891)(cid:890)(cid:890) roku(cid:481) w którym zauwa(cid:258)amy zapowied(cid:256) swoistej rewolucji seksualnej(cid:481) ale jest to tekst odosobniony(cid:481) więc cezurę przesuwamy na rok kolejny, uznawany przez badaczy za moment przemian1. Lata 2004 (cid:514) (cid:884)(cid:882)(cid:882)(cid:890) to z kolei czas(cid:481) w którym literatura homoseksualna wyemancypowała się znacznie(cid:481) poczynając od pamiętnika Magdaleny Okoniewskiej(cid:481) kończąc cho- cia(cid:258)by na Głupcu Ewy Schilling(cid:484) Emancypacja ta trwa nadal(cid:481) o czym świadczy fakt(cid:481) (cid:258)e na rynku wydawniczym pojawiło się ju(cid:258) kilka nowych pozycji ksią(cid:258)(cid:486) kowych traktujących o odmiennej seksualności(cid:481) zazwyczaj pod względem so- cjologicznym(cid:481) ale nie tylko(cid:481) są to chocia(cid:258)by(cid:483) Dzianina z mięsa Katarzyny Bielas, Teatr płci Jacka Kochanowskiego, Gejdar Dominiki Łuczak i Mike Urbaniaka czy te(cid:258) wydane dopiero teraz Dzienniki 1927-1969 Anny Kowalskiej (cid:514) bliskiej przyjaciółki Marii Dąbrowskiej(cid:484) Utwory(cid:481) o jakich traktuje ta praca(cid:481) to w większości pozycje dość nowe(cid:481) a co się z tym wią(cid:258)e (cid:514) słabo opracowane w literaturze przedmiotu(cid:484) O tzw(cid:484) to(cid:258)samo- 1 P(cid:484) Czapliński(cid:481) Ślady przełomu(cid:484) O prozie polskiej (cid:887)(cid:895)(cid:893)(cid:892)-1996(cid:481) Kraków (cid:883)(cid:891)(cid:891)(cid:889)(cid:481) s(cid:484) (cid:883)(cid:882)(cid:891)-110. www.e-bookowo.pl Kajetan Kiping: )nna miłość(cid:491) Proza polska po (cid:887)(cid:895)(cid:894)(cid:895) roku wobec kwestii seksualności | 6 ści homoseksualnej traktuje rozprawa dra Bła(cid:258)eja Warkockiego(cid:481) Homo nie- wiadomo(cid:481) równie(cid:258) )ngi )wasiów(cid:481) (cid:523)ale tu mamy bardziej do czynienia z tematy- ką gender) (cid:514) Gender dla średnio zaawansowanych(cid:484) Wykłady szczecińskie(cid:484) Po- wstało równie(cid:258) kilkanaście artykułów o takiej tematyce(cid:481) które bywają jedynie zarysami tematyki literatury homoseksualnej (cid:523)tu np(cid:484) Wojciech Śmieja(cid:524)(cid:484) Tym bardziej więc problematyka (cid:503)inności(cid:499) wydaje się ciekawa i godna zbadania. Utwory opisywane w pracy były kompletowane ze względu na swoją ró(cid:258)(cid:486) norodność(cid:484) Podstawowym zało(cid:258)eniem bowiem było skupienie się na wielu mo(cid:258)liwych sposobach ukazywania kwestii (cid:503)innej miłości(cid:499)(cid:481) stąd te(cid:258) pozycje dobierane były w takich sposób(cid:481) by znacznie ze sobą kontrastowały(cid:484) Co wa(cid:258)ne(cid:481) dobór przykładów odbywał się ze względu na ró(cid:258)norodność ga- tunków i konwencji literackich(cid:484) Nie mamy tu jedynie do czynienia z powie- ściami(cid:481) jest tak(cid:258)e pamiętnik i wyznania(cid:484) Wiele tekstów nosi równie(cid:258) znamiona autobiografizmu(cid:484) Za ciekawą mo(cid:258)na tak(cid:258)e uznać grę konwencjami(cid:484) Mamy tu kryminał (cid:514) Edward Pasewicz i jego Śmierć w darkroomie, romans (cid:514) Trzech Pa- nów w łó(cid:258)ku(cid:481) nie licząc kota Bartosza Żurawieckiego, jak równie(cid:258) powieść z licznymi elementami groteski, czego dowodzi Lubiewo Michała Witkowskie- go(cid:484) Taki zestaw zaprezentowanych utworów miał pokazać ju(cid:258) nie tylko wie- lowymiarowość(cid:481) lecz tak(cid:258)e mo(cid:258)liwości(cid:481) jakie daje literatura do ukazywania zastanej rzeczywistości. Cel pracy to oprócz prezentacji nurtu literatury homoerotycznej(cid:481) przede wszystkim próba opisu innej miłości(cid:481) modeli (cid:258)ycia seksualnego(cid:481) typologii po- staci ukazywanych w literaturze o takiej tematyce(cid:484) Zastanowienie się(cid:481) na jakie sposoby twórcy przedstawiają odmienność(cid:481) jakich środków do tego potrzebu- ją(cid:481) jakich u(cid:258)ywają(cid:484) Za wa(cid:258)ne uznaje się tak(cid:258)e kategorie wprowadzone w tej pracy(cid:481) np(cid:484) zdrada(cid:481) kara(cid:481) grzech i upadek(cid:481) stanowiące kryterium wartościowa- )stotnym bod(cid:256)cem do napisania tej pracy(cid:481) był równie(cid:258) cel (cid:503)wy(cid:258)szy(cid:499) (cid:514) chęć ukazania samego tworzenia jako sposobu na emancypację homoseksualizmu(cid:481) oswajanie i zapoznawanie z problemem społeczeństwa(cid:481) a tak(cid:258)e wprowadzanie idei równości(cid:481) jakby godnie ze słowami prof(cid:484) Leszka Kołakowskiego: Mówiąc(cid:481) równie(cid:258) próba udowodnienia(cid:481) (cid:258)e polska literatura homoseksualna faktycznie istnieje(cid:481) a co więcej (cid:514) rozwija się w niezwykle szybkim tempie. 2L(cid:484) Kołakowski(cid:481) O równości (cid:527)w(cid:483)(cid:528) Ten(cid:258)e(cid:481) Mini-wykłady o maxi-sprawach(cid:481) Kraków (cid:884)(cid:882)(cid:882)(cid:885)(cid:481) s(cid:484) (cid:884)(cid:884)(cid:484) (cid:258)e ludzie są równi(cid:481) mamy na myśli(cid:481) (cid:258)e są równi w ludzkiej godności(cid:481) która ka(cid:258)(cid:486) demu przysługuje i której nikt nie ma prawa gwałcić2. Istotna w tej pracy jest nia moralnego. www.e-bookowo.pl Kajetan Kiping: )nna miłość(cid:491) Proza polska po (cid:887)(cid:895)(cid:894)(cid:895) roku wobec kwestii seksualności | 7 Praca składa się ze wstępu(cid:481) trzech rozdziałów i zakończenia(cid:484) W pierwszym z rozdziałów poruszono(cid:483) kwestię seksualności w literaturze polskiej po 1989, nie zapominając oczywiście o historycznoliterackim aspekcie ukazywania ho- moseksualizmu. W drugim przedstawiono: ró(cid:258)ne modele (cid:258)ycia seksualnego w literaturze polskiej po (cid:883)(cid:891)(cid:890)(cid:891) roku(cid:481) tworząc typologię postaci(cid:481) jak i sposoby ukazywania ró(cid:258)nych kategorii (cid:258)ycia w tej(cid:258)e literaturze(cid:484) Ostatni rozdział po- święcony został natomiast ambiwalencji tkwiącej w traktowaniu seksualności w polskiej literaturze po interesującym nas roku(cid:484)(cid:484) Tu równie(cid:258) rozpatrywano problem stereotypu(cid:481) jaki wykształcił się w świadomości społecznej na temat odmienności seksualnej(cid:481) a tak(cid:258)e pokazano próbę jego przełamywania przez literaturę o (cid:503)innej miłości(cid:499)(cid:484) www.e-bookowo.pl Kajetan Kiping: )nna miłość(cid:491) Proza polska po (cid:887)(cid:895)(cid:894)(cid:895) roku wobec kwestii seksualności | 8 Rozdział ) Kwestia seksualności w literaturze polskiej po (cid:883)(cid:891)(cid:890)(cid:891) roku 1. Tematyka homoerotyczna w literaturze polskiej XX wieku Nie mo(cid:258)na mówić o współczesnej literaturze o tematyce związanej z mniejszościami seksualnymi(cid:481) bez uprzedniego zagłębienia się w to(cid:481) co litera- tura kreowała i przedstawiała na ten temat wcześniej(cid:484) Nie chciałbym jednak zajmować się tu rekonstruowaniem drogi w literaturze do swobodnego pisa- nia o homoseksualizmie czy jakiejkolwiek innej formie miłości(cid:484) Zamierzam tylko zwrócić uwagę na te utwory(cid:481) które w jakiś sposób łamały tabu(cid:481) opowia- dały o tym(cid:481) o czym inni bali się pomyśleć(cid:484) Tych utworów w literaturze polskiej XX wieku jest(cid:481) co mo(cid:258)e się wydawać dziwnym(cid:481) całkiem sporo(cid:484) Poczynając od prozy Stanisława )gnacego Witkacego(cid:481) kończąc na tekstach Witolda Jabłoń(cid:486) skiego(cid:484) Niektórzy twierdzą(cid:481) (cid:258)e nawet przyja(cid:256)ń w Nocach i dniach Marii Dą(cid:486) browskiej między Agnieszką Niechcicówną i jej guwernantką nosi tak(cid:258)e zna- miona miłości3(cid:484) Z kolei ju(cid:258) w wydanym w (cid:883)(cid:891)(cid:884)(cid:889) roku dziele Witkacego (cid:514) Po(cid:258)e- gnanie jesieni (cid:514) jest opisany kontakt cielesny między dwoma mę(cid:258)czyznami (cid:514) Atanazym Bazakbalem i panem Łohojskim(cid:484) Jednak to nie jedyny obraz o cha- rakterze homoseksualnym znajdujący się w twórczości Witkacego(cid:481) bowiem jego 662 upadki Bunga równie(cid:258) przedstawiają akt homoerotyczny(cid:484) Co więcej(cid:481) utwór ten został napisany na długo przed Po(cid:258)egnaniem jesieni, bo w 1919 ro- 3 D. Nosowska, Słownik motywów literackich, Bielsko-Biała (cid:884)(cid:882)(cid:882)(cid:886)(cid:481) s(cid:484) (cid:883)(cid:885)(cid:890)-134. www.e-bookowo.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Inna miłość? Proza polska po 1989 roku wobec kwestii seksualności
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: