Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00279 016674 17207063 na godz. na dobę w sumie
Insert nexo: Subiekt, Rachmistrz, Rewizor - książka
Insert nexo: Subiekt, Rachmistrz, Rewizor - książka
Autor: Liczba stron: 216
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-9717-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> biznes it >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nowy sposób na zarządzanie przedsiębiorstwem

Premiera programów do zarządzania przedsiębiorstwem z linii InsERT nexo miała miejsce w marcu 2014 roku. W skład tego pakietu weszły: Subiekt nexo (zarządzanie sprzedażą), Rewizor nexo (pełna księgowość), Rachmistrz nexo (uproszczona księgowość). Są to następcy programów InsERT GT — i choć napisane zupełnie od nowa, zapewniają możliwość migracji danych z GT do nexo. Nie ma zatem problemu z płynnym przejściem ze starszych wersji programów firmy InsERT do nowych. Warto zdecydować się na taki ruch, ponieważ linia nexo oferuje wiele innowacyjnych funkcjonalności.

Poszczególne programy, łatwe w obsłudze oraz wyposażone w przejrzysty interfejs, można zintegrować w jeden multiprogram, a dostęp do wszelkich informacji odbywa się bez potrzeby uruchamiania oddzielnie każdego z nich. Dokumenty z Subiekta nexo mogą być przesyłane drogą elektroniczną do Rewizora nexo lub Rachmistrza nexo zainstalowanych w biurze rachunkowym lub innym oddziale przedsiębiorstwa. Użytkownicy InsERT nexo mają również dostęp do usługi bankowości online, a urządzenia mobilne pozwalają na zdalny dostęp do analiz sprzedażowych i finansowych.

Niniejszy poradnik ma za zadanie ułatwić rozpoczęcie pracy z linią programów InsERT nexo. Przeznaczony jest zarówno dla osób, które pracowały wcześniej z linią GT, jak i dla całkiem nowych użytkowników.


Marek Ptak — obecnie główny księgowy jednostek budżetowych. W poprzednich latach zatrudniony w charakterze głównego księgowego w spółkach handlowych i produkcyjnych. Posiada certyfikat księgowego wydany przez Ministra Finansów. Prezes Stowarzyszenia „Edukacja na odległość”. Wspiera rozwój e-learningu w oświacie oraz na uczelniach. Nauczyciel akademicki przedmiotów związanych z księgowością komputerową.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: Jan Paluch Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/insnex Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-9717-5 Copyright © Helion 2014 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Wstęp Rozdział 1. Elementy wspólne programów InsERT nexo Instalacja programów InsERT nexo Interfejs — wygląd programu, wyszukiwanie, funkcje mnemoników Multiprogram i wielozadaniowość Finanse — operacje kasowe i bankowe Rozliczenia Rozdział 2. Subiekt nexo Kartoteka asortymentu — towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych Kartoteka klientów — indywidualne ceny, rabaty i wzorce wydruku Obsługa zamówień — indywidualna realizacja pozycji zamówienia Faktury VAT sprzedaży pojedyncze i zbiorcze, faktura sprzedaży z wielu magazynów, faktura zaliczkowa Faktury VAT zakupu pojedyncze i zbiorcze, operacje magazynowe zewnętrzne i wewnętrzne, inwentaryzacja Raporty — asortyment, dokumenty, klienci Obsługa urządzeń zewnętrznych — kasy i drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów kreskowych Integracja z systemami Rachmistrz nexo oraz Rewizor nexo Dodatkowe możliwości w wersji nexo PRO Rozdział 3. Rachmistrz nexo Księgi — Ewidencja przychodów oraz Księga przychodów i rozchodów Księga przychodów i rozchodów Ewidencja przychodów Dekretacja dokumentów Ewidencja i rozliczanie VAT — zakup i sprzedaż, metoda kasowa, sprzedaż VAT marża Ewidencja VAT zakupu i sprzedaży Metoda kasowa rozliczania VAT Sprzedaż VAT marża 5 11 11 14 19 20 35 45 45 51 57 65 72 81 89 92 93 95 95 96 100 103 111 111 114 115 Kup książkęPoleć książkę 4 InsERT nexo: Subiekt, Rachmistrz, Rewizor Ewidencja środków trwałych i WNiP — koszty według miejsc użytkowania, plany i tabele amortyzacji, ewidencja wyposażenia Obsługa wynagrodzeń — ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę Ewidencje pomocnicze — remanenty, eksploatacja i rozliczanie pojazdów, rozliczenia właścicielskie Remanenty Eksploatacja i rozliczanie pojazdów Rozliczenia właścicielskie Dowody wewnętrzne Deklaracje skarbowe — podatek VAT, podatek dochodowy wspólników, pracowników, deklaracje ZUS Raporty — VAT i środki trwałe Dodatkowe możliwości w wersji nexo PRO Rozdział 4. Rewizor nexo Zarządzanie planami kont — wzorcowy plan kont, przeniesienie z innego okresu, konta kartotekowe i pozabilansowe Plan kont Bilans otwarcia Okresy obrachunkowe Kartoteki księgowe Księgi — dokumenty i pieczęcie księgowe, wykorzystanie schematów dekretacji do księgowania dokumentów Dokumenty księgowe Pieczęcie księgowe Dekretacja dokumentów Schematy dekretacji Elementy wspólne dla programów księgowych Rachmistrz nexo i Rewizor nexo — ewidencje VAT, środki trwałe, umowy i płace, ewidencje pomocnicze, rozliczenia Deklaracje skarbowe i sprawozdania finansowe — podatek dochodowy od osób prawnych, definiowanie pozycji deklaracji i sprawozdań Deklaracje skarbowe Sprawozdania finansowe Raporty Dodatkowe możliwości w wersji nexo PRO Rozdział 5. InsERT nexo LINK 116 122 132 132 133 140 142 143 146 150 153 153 155 161 166 168 169 169 178 181 185 190 191 191 194 198 201 203 Kup książkęPoleć książkę Rozdział 1. Elementy wspólne programów InsERT nexo INSTALACJA PROGRAMÓW INSERT NEXO Instalacja każdej aplikacji pakietu InsERT nexo przebiega tak samo. Niezależnie od wyboru programu kreator wdrożeniowy poprowadzi użytkownika przez te same etapy zakładania bazy danych. Warto również wspomnieć, że ta sama baza zdefiniowana np. w Subiekcie nexo będzie rozpoznana i możliwa do wybrania w programach księgowych. Można również zapamiętać tę bazę jako domyślną, wskutek czego będzie uruchamiała się automatycznie podczas startu programu. Oczywiście program sprzedażowy nie będzie współpracował z oby- dwoma programami księgowymi jednocześnie. Jeżeli w chwili obecnej wystarczająca jest księga przychodów i rozchodów, to naturalnie nie ma potrzeby kupować i instalować Rewizora nexo. Zmiana formy ewidencji księgowej po przekroczeniu limitu przychodów nie stanowi problemu dla aplikacji InsERT nexo. Podczas instalacji księgi handlowej dla firmy zdefinio- wanej uprzednio w Rachmistrzu nexo program automatycznie dostosuje parametry do bie- żących potrzeb. Mechanizm płynnego przejścia z księgowości uproszczonej do pełnej zo- stanie omówiony dokładniej w następnych rozdziałach. Instalacji możemy dokonać, korzystając z płyty dostarczonej przez producenta lub z pliku pozyskanego ze strony internetowej InsERT. W każdym przypadku po założeniu bazy danych trzeba będzie aktywować ją poprzez wpisanie klucza licencji. Na początku kreator wdroże- niowy zaproponuje wybór wersji licencjonowanej lub prezentacyjnej (rysunek 1.1). Wersja prezentacyjna (demo) pozwoli zapoznać się z możliwościami pracy w nowym programie, ale nie będzie można automatycznie przejść z bazy przykładowej do produkcyjnej. Dzięki dołączonej bazie przykładowej będzie można prześledzić funkcjonalności aplikacji na podstawie zdefiniowanych kartotek i utworzonych dokumentów. Wszystkie wprowadzone dane do testowania będą służyć jedynie nauce, a decyzja o zakupie aplikacji wymusi stworzenie bazy od nowa. Wersja licencjonowana (zwana również produkcyjną) umożliwi kontynuowanie pracy na przykładowej bazie po wpisaniu klucza licencji otrzymanego od producenta. Kup książkęPoleć książkę 12 InsERT nexo: Subiekt, Rachmistrz, Rewizor Rysunek 1.1. Kreator wdrożeniowy — Licencja Wybór linii programu nexo (standardowej) lub nexo PRO (rozszerzonej) to kolejny krok kreatora wdrożeniowego (rysunek 1.2). Warto podkreślić, że od wersji nexo do nexo PRO możemy przejść w każdym momencie, po dokupieniu rozszerzenia. Działanie odwrotne nie jest możliwe, dlatego należy przemyśleć ten wybór. Trzeba wziąć pod uwagę oczywiście cenę produktu, ale także wiele funkcji, które być może nie będą nigdy potrzebne i nie muszą być w związku z tym wykorzystywane. Dla wielu użytkowników prostota programu wyrażająca się m.in. ograniczoną listą modułów będzie na pewno zaletą. Inni będą sobie cenić możliwość kon- figurowania dodatkowych obszarów, które będą jednoznacznie odpowiadać realiom firmy. Rysunek 1.2. Kreator wdrożeniowy — Wybór linii Producent założył, że InsERT nexo przeznaczony dla biur rachunkowych będzie zawsze w wersji PRO. Usługowe prowadzenie ewidencji księgowej zapewne będzie wymagać do- datkowych funkcji, które sprawią, że kontakt z klientem będzie bardziej uproszczony niż dotychczas. Wymiana danych pomiędzy firmą a obsługującym ją biurem rachunkowym zo- stanie szczegółowo opisana w kolejnych rozdziałach. Podczas instalacji programu najważniejszym dylematem do rozstrzygnięcia będzie od- powiedź na pytanie, czy chcemy przenieść dane z dotychczasowego programu linii GT (np. Subiekta GT), czy też będziemy tworzyć zupełnie nową bazę danych. Choć mechanizm mi- gracji, tzn. przeniesienia danych z bazy GT do nowo utworzonej bazy nexo, jest przejrzysty i nie powinien stwarzać problemów, to jednak osobom nieobytym z zawiłościami informa- tyki proponowałbym przejść etap importu danych pod czujnym okiem informatyka (serwi- santa oprogramowania firmy InsERT). Jeżeli zdecydujemy się na stworzenie nowej ba- zy/firmy, wybieramy opcję przedstawioną na rysunku 1.3. Podczas zakładania nowej firmy trzeba będzie podać nazwę tzw. szefa oraz hasło dostę- pu (rysunek 1.4). Zasadą jest, że aplikacje zawsze zabezpieczane są hasłami przed niepowoła- nym dostępem. Regulowany jest także poziom uprawnień w zakresie korzystania z programu Kup książkęPoleć książkę Elementy wspólne programów InsERT nexo 13 Rysunek 1.3. Kreator wdrożeniowy — Przeniesienie danych Rysunek 1.4. Kreator wdrożeniowy — Konto szefa dla poszczególnych osób. Szef naturalnie będzie miał nieograniczone możliwości przeglą- dania i edycji danych i będzie mógł definiować pozostałych użytkowników systemu. Imię i na- zwisko aktualnie zalogowanego użytkownika będzie się pojawiało np. na dokumentach. Będzie można również prześledzić zmiany dokonane przez danego użytkownika podczas sesji dostępu. W kolejnym kroku kreatora należy podać dane teleadresowe firmy (rysunek 1.5). Na uwagę zasługuje fakt, że obiekt (tutaj firma) może być rozpoznawany przez:  nazwę (nazwa krótka),  nazwę pełną (taką, jaka widnieje w KRS lub ewidencji działalności gospodarczej),  symbol (kod firmy). Taką samą zasadę przyjęto przy definiowaniu różnych kartotek, w tym np. asortymentu. Część danych może być zmieniona lub uzupełniona później, lecz niektóre trzeba wprowa- dzić na tym etapie, aby można było przejść do kolejnych kroków kreatora (o czym informuje program w przypadku braku podstawowych informacji). Inne dane mogą być uzupełnione po założeniu bazy danych. Kreator wdrożeniowy rozpoznaje prawidłowość wpisów doty- czących np. NIP-u, REGON-u czy niektórych elementów adresu. Informuje o nieprawidłowo- ści, którą należy poprawić. Kup książkęPoleć książkę 14 InsERT nexo: Subiekt, Rachmistrz, Rewizor Rysunek 1.5. Kreator wdrożeniowy — Dane firmy Pomyślna instalacja programu jest sygnalizowana wyświetleniem ekranu powitalnego wskazującego imię i nazwisko osoby logującej się do systemu oraz skróconą nazwę firmy (rysunek 1.6). Widać na nim również informację o 45-dniowym okresie pracy z podmiotem bez potrzeby rejestrowania bazy. W tym czasie można testować program, a po upływie tego okresu dostęp do bazy będzie możliwy tylko po zarejestrowaniu jej u sprzedawcy/producenta. Można zatem wprowadzać rzeczywiste dane i testować aplikację, którą zamierzamy nabyć, a ostateczną decyzję podjąć po okresie wdrożenia i ewentualnego szkolenia pracowników. Możliwość założenia firmy do testów jest cenna również w sytuacji, gdy chcemy wprowadzić symulowane dane, aby zobaczyć skutek ich użycia np. w sprawozdaniach czy raportach. Rysunek 1.6. Kreator wdrożeniowy — okno powitalne programu INTERFEJS — WYGLĄD PROGRAMU, WYSZUKIWANIE, FUNKCJE MNEMONIKÓW Jedną z największych zalet programów InsERT nexo jest identyczny wygląd okien programu niezależnie od tego, z którą aplikacją aktualnie pracujemy. Jeżeli poznamy mechanizmy konfi- guracji, wyszukiwania i przeglądania danych, edycji formularzy itp., to do pracy w kolejnym Kup książkęPoleć książkę Elementy wspólne programów InsERT nexo 15 programie wdrożymy się bez zbędnej zwłoki. Ponadto w obszarze jednej aplikacji będzie nam łatwo się poruszać, jeżeli poznamy sposób obsługi wybranego modułu. Poniżej zostało przedstawione typowe okno programu InsERT nexo z opisem jego najważniejszych ele- mentów składowych (rysunek 1.7). Rysunek 1.7. Okno programu — opis elementów składowych W lewym górnym narożniku okna znajduje się mnemonik programu, który należy klik- nąć, by rozwinęło się Menu programu (jego opis znajduje się pod rysunkiem 1.8). Drzewo programu to lista modułów wyróżniona nazwą i mnemonikiem. Na uwagę zasługuje fakt, że duża część węzłów jest wspólna dla wszystkich aplikacji InsERT nexo (FINANSE, ROZLICZENIA, KARTOTEKI, EWIDENCJE DODATKOWE). Dostęp do wymienionych funkcji w drzewie progra- mu odbywa się naturalnie poprzez wskazanie ich na liście, ale można je wywołać również z dowolnego miejsca programu poprzez kombinację klawiszy Ctrl+spacja+[mnemonik funkcji]. Tak jak w przeglądarkach internetowych, możemy oglądać dane i edytować je w różnych zakładkach jednocześnie. Liczba otwartych zakładek nie jest ograniczona, ale rozsądek na- kazuje pracę z kilkoma wybranymi. Kolejną zakładkę aplikacyjną dodajemy, używając znaku +. Każda zakładka ma swoją historię przeglądania, po której możemy się przemieszczać, korzy- stając z narzędzi paska nawigacyjnego. W prawym górnym narożniku okna, w tzw. kontek- ście pracy z programem, znajdziemy podstawowe dane dotyczące zbioru ustawień dla zalo- gowanego użytkownika systemu (magazyn, oddział), informacje o urządzeniach podłączonych do stanowiska komputerowego (urządzenie fiskalne, drukarka) oraz nazwę użytkownika. Niezwykle cennym elementem jest data aplikacji. Z tego poziomu może ona być zmieniona bez potrzeby zmiany daty systemowej i ponownego logowania się do programu. Wybór in- nej daty spowoduje, że będzie ona domyślną datą widoczną na formularzach dokumentów oraz będzie przypisana jako data wprowadzenia danych do systemu InsERT nexo. Ma to Kup książkęPoleć książkę 16 InsERT nexo: Subiekt, Rachmistrz, Rewizor szczególne znaczenie podczas ewidencji księgowej, ale zapewne użytkownicy docenią tę funkcjonalność również w Subiekcie nexo. W centralnej części strony startowej znajduje się wyszukiwarka aplikacyjna przydatna do odnajdywania dowolnego obiektu programu (mo- dułu, funkcji, formularza, kartoteki). Zawsze będzie widoczna na stronie startowej, ale mo- że też zostać wywołana z dowolnego miejsca programu klawiszem ~. Poniżej wyszukiwarki aplikacyjnej znajdują się tzw. kafle. Prezentują one najważniejsze informacje o aktualnej sytuacji finansowej firmy. Na lewym marginesie okna programu umieszczono tzw. widżety. Informują one o wybranych procesach i czynnościach zachodzących w systemie. Większość widżetów można aktywować i dezaktywować (prawym przyciskiem myszy). Dają one moż- liwość szybkiego przejścia np. do różnic kursowych, kursów walut czy informacji na temat kończących się abonamentów i nowych wersji systemu. Menu programu (rysunek 1.8) prezentuje najważniejsze informacje o:  firmie użytkownika,  aktywowanych licencjach na poszczególne programy linii nexo,  diagnostyce programu,  nowościach i zmianach w kolejnych wersjach. Rysunek 1.8. Menu programu Z tego miejsca możemy edytować dane firmy, zarządzać licencjami lub logować się na Portal Klienta InsERT. Jest to strona internetowa dedykowana dla posiadaczy programów z linii nexo lub nexo PRO. Do podstawowych funkcji portalu należą:  pobieranie pliku licencji,  informowanie o posiadanych licencjach,  informowanie o statusie usług posprzedażnych. Kup książkęPoleć książkę Elementy wspólne programów InsERT nexo 17 Oczywiście dostęp do portalu otrzymamy po zarejestrowaniu zakupionego produktu. Wykorzystując funkcję Zmień w kafelku WYGLĄD (rysunek 1.9), możemy wpłynąć na kolory- stykę okien aplikacji, a nawet wybrać tło (własny obraz z pliku), które będzie nam najbar- dziej odpowiadało w danej chwili. Analogię znajdziemy np. w zmianach tapet systemu Win- dows. Domyślne kolory programów InsERT nexo:  Sybiekt nexo — niebieski,  Rachmistrz nexo — zielony,  Rewizor nexo — czerwony, możemy stonować, a jako tło wybrać np. zdjęcie członka rodziny lub ulubiony krajobraz. Rysunek 1.9. Zmiana wyglądu Na rysunku 1.10 zaprezentowano mechanizm dostosowywania liczby i rozmieszczenia kafli. Przy użyciu symbolu ołówek uaktywniamy tryb edycji. Spośród dostępnych elementów możemy wybrać te, które mają być aktywne (widoczne). Poszczególne kafle możemy również wygaszać, wykorzystując przyciski x znajdujące się w prawych górnych narożnikach okienek. Jedną z najważniejszych nowości w aplikacjach InsERT nexo jest mechanizm wyszuki- wania. Niezależnie od miejsca w programie i aktualnie wykonywanych czynności zawsze możemy od ręki odnaleźć potrzebny dokument, otworzyć moduł lub kartotekę. Standardo- wo pole wyszukiwania znajduje się na stronie startowej programu. Możemy je jednak wy- wołać w dowolnym momencie klawiszem ~. Wykorzystując mnemoniki, łatwo możemy przejść do interesującego nas obiektu. Po wywołaniu pola wyszukiwania należy w nim wpisać symbol dokumentu, modułu lub kartoteki. Przykład tego działania widać na rysunku 1.11. Kup książkęPoleć książkę 18 InsERT nexo: Subiekt, Rachmistrz, Rewizor Rysunek 1.10. Edycja kafli Rysunek 1.11. Wyszukiwanie — pole wyszukiwania wywołane klawiszem ~ Mnemoniki są nowością zastosowaną w programach linii nexo. Są to specjalne skróty zapewniające szybkie wyszukiwanie i wprowadzanie danych. Wykorzystanie ich w nowych programach jest korzystne przede wszystkim z punktu widzenia użytkownika. Natychmia- stowy dostęp do dowolnego obszaru aplikacji znacząco przyspieszy pracę i pozwali na szybką obsługę klienta lub prezentację danych niezbędnych do podjęcia konkretnej decyzji. W programach InsERT nexo zastosowano dwuliterowe kody oznaczające m.in. konkretny typ dokumentu, np. FZ oznacza fakturę zakupu. Aktywuje się je poprzez wciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl+spacja. Wyświetla się wówczas pole ze znakami zapytania jak na rysunku 1.12. Przytrzymując wskazaną kombinację klawiaturową, można od razu wpisać wybrany mnemonik, aby bezpośrednio otworzyć okno obiektu. Gdy edytowany jest dokument pro- gramu, dany moduł lub obiekt automatycznie otwiera się w nowej zakładce. Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Insert nexo: Subiekt, Rachmistrz, Rewizor
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: