Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00066 003629 18779532 na godz. na dobę w sumie
Inspirujące fotografie. Warszaty fotograficzne - książka
Inspirujące fotografie. Warszaty fotograficzne - książka
Autor: Liczba stron: 272
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2342-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> techniki fotografowania
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj tajemnice ekspertów i twórz zachwycające fotografie

Fotografowanie jest sztuką, a dobra fotografia to suma rzetelnej wiedzy technicznej, talentu i umiejętności obserwacji. Jeśli chcesz zostać prawdziwym artystą w tej dziedzinie, zobacz i poczytaj, jak robią to doświadczeni eksperci. A potem wykorzystaj ich rady oraz informacje zawarte w tym podręczniku i dołącz do elitarnego grona artystów-fotografików.

Książka 'Inspirujące fotografie. Warsztaty fotograficzne' stanowi niezwykły przewodnik po zachwycającej Krainie Fotografii. Przedstawiono tu ponad dwieście wspaniałych zdjęć, opatrzonych autorskim komentarzem, odnoszącym się do tego, w jakich okolicznościach i w jaki sposób zostały one zrobione. Dzięki tym fotografiom i opowieściom ich twórców, ale także opisom potrzebnego sprzętu, danym i parametrom technicznym, z łatwością zrozumiesz, na czym polega proces tworzenia dobrego zdjęcia. Nauczysz się fotografować krajobrazy, zwierzęta i architekturę, zrobisz wspaniałe portrety i bez obaw zmierzysz się z fotografią dynamiczną.

Patrz i ucz się od najlepszych artystów-fotografików!


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Inspiruj¹ce fotografie. Warszaty fotograficzne Autor: Lynne Eodice T³umaczenie: Jakub Góralczyk ISBN: 978-83-246-2342-6 Tytu³ orygina³u: Photos That Inspire: Photo Workshop Format: 180 235, stron: 272 Poznaj tajemnice ekspertów i twórz zachwycaj¹ce fotografie • Jak na portrecie uchwyciæ osobowoœæ modela? • Jak skomponowaæ i sfotografowaæ martw¹ naturê? • Jak czerpaæ inspiracjê z codziennoœci? Fotografowanie jest sztuk¹, a dobra fotografia to suma rzetelnej wiedzy technicznej, talentu i umiejêtnoœci obserwacji. Jeœli chcesz zostaæ prawdziwym artyst¹ w tej dziedzinie, zobacz i poczytaj, jak robi¹ to doœwiadczeni eksperci. A potem wykorzystaj ich rady oraz informacje zawarte w tym podrêczniku i do³¹cz do elitarnego grona artystów-fotografików. Ksi¹¿ka „Inspiruj¹ce fotografie. Warsztaty fotograficzne” stanowi niezwyk³y przewodnik po zachwycaj¹cej Krainie Fotografii. Przedstawiono tu ponad dwieœcie wspania³ych zdjêæ, opatrzonych autorskim komentarzem, odnosz¹cym siê do tego, w jakich okolicznoœciach i w jaki sposób zosta³y one zrobione. Dziêki tym fotografiom i opowieœciom ich twórców, ale tak¿e opisom potrzebnego sprzêtu, danym i parametrom technicznym, z ³atwoœci¹ zrozumiesz, na czym polega proces tworzenia dobrego zdjêcia. Nauczysz siê fotografowaæ krajobrazy, zwierzêta i architekturê, zrobisz wspania³e portrety i bez obaw zmierzysz siê z fotografi¹ dynamiczn¹. • Krajobrazy, widoki i zdjêcia z podró¿y • Zdjêcia zwierz¹t i przyrody • Portrety i cia³o ludzkie • Fotografie dynamiczne • Zdjêcia nocne o niskim stopniu naœwietlenia • Architektura i miasto • Zdjêcia roœlin • Zbli¿enia • Martwa natura Patrz i ucz siê od najlepszych artystów-fotografików! Spis treści KRAJOBRAZY, WIDOKI I ZDJĘCIA Z PODRÓŻY 13 ZDJĘCIA ZWIERZĄT I PRZYRODY 53 ZDJĘCIA LUDZI I PORTRETY 73 ZDJĘCIA DYNAMICZNE, W RUCHU, SPORTOWE 123 ZDJĘCIA NOCNE, O NISKIM STOPNIU NAŚWIETLENIA, TAJEMNICZE 141 ARCHITEKTURA I MIASTO 163 ZDJĘCIA ROŚLIN 193 ZBLIŻENIA 217 MARTWA NATURA 241 CIAŁO LUDZKIE 255 CZĘŚĆ IV ZDJĘCIA DYNAMICZNE, W RUCHU, SPORTOWE Zdjęcia w ruchu to jedne z najbardziej ekscytujących zdjęć, jakie można zrobić. Mimo to uwiecznianie ruchu i działania jest bardzo trudne i wymaga wyczucia czasu i umiejętności. Pierwsze, o czym musisz zadecydować, to sposób, w jaki chcesz uchwycić ruch. Niektóre działania najlepiej wyraża się przez uchwycenie ich szczytowej formy. Nastaw wysoką pręd- kość migawki, aby wszystkie szczegóły były bardzo ostre: gracz w piłkę koszykową zawieszo- ny w powietrzu, osoba na rolkach w trakcie akrobacji. Czasami będziesz jednak chciał roz- myć kształty nastawiając małą prędkość migawki, aby podkreślić wrażenie ruchu. Możesz na przykład otworzyć swoją migawkę i pozwolić tancerzom poruszać się w kadrze w mgła- wicy kolorów. W jakikolwiek sposób zechcesz utrwalać ruch, eksperymenty z prędkością migawki, perspektywą, obiektywami i stylami będą świetną zabawą. Poza robieniem zwykłych zdjęć sportowych warto czasami uchwycić jakąś specjalną chwi- lę, tak jak zrobił to ten fotograf podczas me- czu ligi juniorów. Szybka migawka zatrzymała w ruchu błoto bryzgające z rękawicy łapiące- go, a dzięki długiemu teleobiektywowi może- my przyjrzeć się temu z bliska. Używając tak długiego teleobiektywu, pamiętaj koniecznie o ostrości. Z tego właśnie powodu wielu fo- tografów sportowych używa statywów o jed- nej nóżce, aby unieruchomić aparat. Statyw o trzech nóżkach często zawadza podczas wy- darzeń sportowych. Próbując uchwycić tak szybki ruch, jak na tym zdjęciu, dobrze jest wykorzystać napęd ciągły lub tryb ruchu apa- ratu, aby szybko zrobić wiele zdjęć. Komentarz fotografa: „Robienie zdjęć podczas zawodów nie zawsze pozwala na taką kreatywność, jaką chcieliby- śmy się wykazać. Ja dołączyłem do Youth Sports Photography, co daje mi możliwość bycia kre- atywnym w taki sposób, w jaki chcę, a moi klienci zawsze są zadowoleni z rezultatów. Mama tego atlety poprosiła mnie o zrobienie kilku zdjęć syna podczas zmiany, kiedy łapał piłkę. Stanąłem za stanowiskiem miotacza i skorzysta- łem z naturalnego światła słońca południowej Florydy. Sam byłem łapiącym, tzw. catcherem, wiedziałem więc, że glina rozbryzgnie się z ręka- wicy, kiedy uderzy w nią piłka. Tego dnia glina była mokra, przykleiła się do rękawicy i rozbry- zgnęła się tak, jak to planowałem”.  Mecz w baseball składa się z dziewięciu zmian (innings) — przyp. tłum. „PLAYING CATCH” © Jim Donnelly, coral springs, floryda, usa. www.ImageMastersPhotography.net. cyfrowa lustrzanka canon eos 1D Mark II; teleobiektyw canon ef 500 mm f/4 – 5; czas naświetlania 1/1000 sekundy, przysłona f/4,5; Iso 400; światło dzienne. 124 | InspIrujące fotogr afIe Warsz tat y fotogr afIc zne „MAVERICK SURF CONTEST” © Michael Geib, san ramon, Kalifornia, usa. cyfrowa lustrzanka canon eos 20D; obiektyw z zoomem canon ef 70 – 200 mm f/2,8 z extenderem canon 1,4X; czas naświetlania 1/200 sekundy, przysłona f/3,5; aparat trzymany w ręku; światło dzienne. Fotografowie sportowi często używają super- silnych teleobiektywów, aby przybliżyć daną akcję. Na przykładzie tego zdjęcia widać jed- nak, że czasami równie ważne jest ukazanie obiektu w jego otoczeniu. Fotograf umiejętnie pokazał na zdjęciu ślad po desce surfingowej, który prowadzi oko do spieniającej się powyżej fali. Zatrzymał także ruch przy pomocy odpo- wiednio szybkiej migawki. Jeżeli chcesz idealnie zatrzymać ruch zmierzający w Twoim kierun- ku, prędkość ta może być nieco mniejsza (oko- ło 1/125) od tej, której potrzeba, aby zatrzymać ruch po przekątnej kadru. Komentarz fotografa: „Po przejściu na emeryturę sporządziłem listę rzeczy, które chcę w życiu zrobić — znalazło się na niej obejrzenie na żywo Maverick Surf Con- test. Ku moim zdziwieniu i uciesze, na samym początku konkursu dostałem miejsce na łodzi niedaleko wybrzeża Pillar Point, jakieś 45 km na południe od San Francisco. Konkurs odby- wał się około 2 km od wybrzeża, a zawodnicy nosili różnokolorowe kostiumy, aby móc ich od siebie odróżnić. Każdy zawodnik musiał odbyć tak dużo dobrych ślizgów, jak tylko jest to moż- liwe podczas przydzielonego mu czasu. Najlepsi przechodzili do finałów, odbywających się po południu. Zdjęcie przypieczętowało znakomity dzień spędzony na zawodach”. zDjĘcIa DynaMIc zne, W rucHu, sportoWe | 125 „PARAPSYCHOLOGY” © Atle Garmann, Bergen, norwegia. http://atlegarmann.photoworkshop.com. Lustrzanka canon eos 5 35 mm; obiektyw z zoomem canon ef 75 – 300 mm f/4 – 5,6 III, ustawiony na 75 mm; czas naświetlania 1/20 sekundy, przysłona f/32; klisza Kodak ektachrome 100 Vs; światło naturalne w pochmurny dzień. Jednym z najefektywniejszych sposobów uchwycenia ruchu na zdjęciu jest „śledzenie” naszego obiektu kamerą przy długim naświe- tleniu. Jeśli zdjęcie się uda, otrzymasz całkiem wyraźny obiekt na zupełnie zamazanym tle, podobnie jak w przypadku tego zdjęcia. Twój obiekt nie będzie prawdopodobnie idealnie ostry, ale lekkie jego rozmycie nadaje mu wra- żenia ruchu. Wykorzystując technikę „śledze- nia”, staraj się wybierać obiekty, które wyraźnie wyróżniają się na swym tle; dobrze byłoby, aby Twoje tło było jasne — nada zdjęciu interesu- jących kolorów. W technice tej niezbędne jest wyczucie czasu i łagodny ruch aparatem. Komentarz fotografa: „Zdjęcie to zrobione zostało podczas tygodnia sportów ekstremalnych w Voss w Norwegii. Moją intencją było zrobienie zdjęcia na zasa- dzie »śledzenia« obiektywem toru ruchu obiek- tu, którego tło byłoby tak rozmazane, że wręcz nierozpoznawalne. Te paralotnie podchodzi- ły do lądowania z szybkością 136 km/godzinę, więc przy użyciu teleobiektywu i niskiej prędko- ści migawki można było osiągnąć interesujący mnie efekt. Moim celem było także uchwyce- nie obiektu z boku kadru zamiast jego środka, aby pokazać za nim jak najwięcej rozmazanego tła. Purpura w tle jest tak naprawdę namiotem z czerwonymi i niebieskimi pionowymi paska- mi. Jest to drugie z dwóch możliwych ujęć”. 126 | InspIrujące fotogr afIe Warsz tat y fotogr afIc zne Zdjęcie to, będące kolejną fantastyczną ilustra- cją obiektów w ruchu, powstało dzięki dobremu wyczuciu czasu fotografa. W przeciwieństwie do startujących psów wyścigowych — świet- nego sposobu na uchwycenie dynamiki obiek- tu — ludzie są przedstawieni bardzo wyraźnie. Technika ta umożliwia przedstawienie szybko poruszających się obiektów tak, jak odbiera je ludzkie oko. Prędkość migawki będzie tutaj zależała od tego, jak szybko poruszają się nasze obiekty i w jakim kierunku. W tym przypadku prędkość migawki 1/125 była wystarczająco ni- ska, aby uchwycić psy w ruchu tuż przed obiek- tywem fotografa z lekkim ich rozmyciem. Pręd- kość poniżej 1/30 nawet bardziej rozmyje jeszcze obiekty, ale trudniej będzie oddać ostrość na mniej ruchomych obiektach, pojawiających się na zdjęciu. Im bliżej znajdujesz się ruchomych obiektów, tym większe będzie prawdopodo- bieństwo ich rozmycia. Komentarz fotografa: „Zdjęcie to zrobiłem na Grasmere Show, im- prezie, która co roku odbywa się w angielskiej Krainie Jezior (English Lake District). Charty ścigają się szlakiem, który rozpoczyna się na te- renie pokazów, biegnie przez kilka okolicznych wzgórz, ponownie zawracając w rejon pokazów. Prędkość migawki nastawiłem z rozmysłem, aby uchwycić ruch psów, spuszczonych nagle przez właścicieli”. „TRAIL HOUNDS RELEASED” © Alex Stephen, ayrshire, Wielka Brytania. cyfrowa lustrzanka canon eos 20D; obiektyw z zoomem canon ef-s 17 – 85 mm f/4 – 5,6 Is, ustawiony na 85 mm; czas naświetlania 1/125 sekundy, przysłona f/5,6; Iso 200; światło naturalne w pochmurny dzień. zDjĘcIa DynaMIc zne, W rucHu, sportoWe | 127 „SAFE ON THIRD” © Dennis Guillaume, elkhart, Indiana, usa. www.guillaume.com. cyfrowa lustrzanka canon 20D; obiektyw z zoomem canon ef 28 – 300 mm f/3,5 – 5 L Is; czas naświetlania 1/400 sekundy, przysłona f/11; Iso 400; Manfrotto 680B Monopod; popołudniowe światło dzienne. Jednym z czynników decydujących o zdję- ciu sportowym jest bliskość fotografowanego obiektu (za przyczyną fizycznej bliskości foto- grafa lub teleobiektywu). Ten fotograf ustawił się tak blisko trzeciej bazy, jak tylko było to możliwe. Aby idealnie uchwycić chwilę, w któ- rej młody gracz w baseball wślizguje się w trze- cią bazę, robił pięć zdjęć na sekundę. Aby zatrzymać ruch, musisz wykorzystać wysoką prędkość migawki, której wartość zależy zarów- no od Twojego ustawienia względem obiektu, jak i odległości od wykonywanego ruchu. Usta- wiając mniejszą prędkość migawki, uda Ci się zatrzymać ruch wykonywany w Twoją stronę lub w stronę przeciwną — inaczej działa to jed- nak w przypadku ruchu wzdłuż Twojego pola widzenia. Uda Ci się zatrzymać w ruchu gracza w baseball, który biegnie w Twoją stronę, jeśli ustawisz wartość migawki na 1/125. Atleta bie- gnący od lewej do prawej strony kadru będzie jednak wymagał już prędkości 1/1000. Komentarz fotografa: „Poproszono mnie o zrobienie zdjęć podczas miejscowego meczu w baseball ligi juniorów. Był to zwykły popołudniowy mecz, podczas którego światło słoneczne padało pod kątem, wystrzelając spoza mojego ramienia. Ustawi- łem się tuż za nieco ponad metrowej wysokości płotem na linii trzeciej bazy, tuż przy samej ba- zie. Mogłem stąd z ustawionym naświetlaniem wygodnie czekać na zawodnika biegnącego od drugiej do trzeciej bazy. Robiąc pięć zdjęć na sekundę zawodnika biegnącego od drugiej bazy, byłem w stanie uchwycić ten moment”. 128 | InspIrujące fotogr afIe Warsz tat y fotogr afIc zne Wysoka prędkość migaw- ki i wysokie ISO pozwolą Ci zatrzymać bardzo szybki ruch, tak jak w przypadku tego surfingowca zawieszo- nego w powietrzu. Aparat uchwycił nawet rozprysku- jącą się poniżej wodę. Pręd- kość migawki przy robieniu zdjęć obiektom w ruchu za- leży nie tylko od prędkości tych obiektów, ale także od ich odległości od fotografu- jącego. W przypadku obiek- tów znajdujących się blisko i wypełniających w dużej mierze kadr spróbuj ustawić prędkość na co najmniej 1/1000 sekundy. Będziesz jednak w stanie zatrzymać ruch rowerzysty jadącego daleko od Ciebie już przy prędkości 1/250. Postaraj się poczekać na kluczowy moment danej akcji i chwil- kę wcześniej uruchom wy- zwalacz. Komentarz fotografa: „Zdjęcie to zrobiłam z tyłu łodzi podczas corocznych zawodów surfingowych Southern Plains Festival, które odbywają się w mie- ście Eufaula w Oklahomie w Stanach Zjednoczonych. Widziałam tam najbardziej spektakularne sztuczki, kiedy to zawodnicy, wykorzystując fale wytwarzane przez płynącą łódź, wystrzeliwali w powietrze, tworząc tam najpiękniejsze figu- ry. Siła i determinacja zawodników biorących udział w konkursie jest w stanie zainspirować każdego”. „WAKEBOARD” © Lisa Butler, tulsa, oklahoma, usa. http://lisabutler.photoworkshop.com. cyfrowa lustrzanka canon eos 30D; obiektyw z zoomem canon ef 70 – 200 mm L, ustawiony na 98 mm; czas naświetlania 1/2000 sekundy, przysłona f/4,0; Iso 200; światło dzienne. zDjĘcIa DynaMIc zne, W rucHu, sportoWe | 129 „RACER” © John Wallace, caledonia, ontario, Kanada. Lustrzanka canon eos 3 35 mm; czas naświetlania 1/30 sekundy (przysłona niezanotowana); klisza fujichrome provia 100; światło dzienne. Zdjęcie rowerzysty w ruchu jest dobrym przy- kładem wykorzystania techniki „śledzenia”, która świetnie nadaje zdjęciu dynamikę. Podą- żaj obiektywem za swoim obiektem przy usta- wionym długim czasie naświetlania. Wybierz obiekt, który wyróżnia się na swoim tle, i postaraj się znaleźć drugi plan, który za- pewni Ci przyjemną rozmytą paletę barw. Na- staw raczej niską prędkość migawki — taką jak 1/15 lub 1/30 — a otrzymasz dobre zdjęcie obiektu poruszającego się w Twoim polu widzenia. Przy prędkościach niższych niż 1/15 ustaw aparat na statywie. Aby dobrze zastosować tę technikę, zacznij „śledzić” swój obiekt jeszcze przed zwol- nieniem migawki — po zwolnieniu migawki po- dążaj za nim, dopóki nie usłyszysz, jak migawka się zamyka. Zamiast poruszać jedynie swą głową i ramionami, postaraj się obracać całym ciałem w jednym łagodnym ruchu. Nastaw niską czu- łość, taką jak ISO 100, lub wykorzystaj szary filtr stopniowany (który wpuszcza mniej świa- tła przez obiektyw), a unikniesz prześwietlenia zdjęcia w słoneczne dni. Komentarz fotografa: „Zdjęcie rowerzysty dojeżdżającego do mety zrobiłem w trakcie World Cycling Champion- ships, jednych z ważniejszych zawodów rowe- rowych, które odbywają się w Hamilton w ka- nadyjskim Ontario. Chciałem, aby zdjęcie od- dawało wrażenie ruchu. Przy niskiej prędkości migawki i wykorzystaniu techniki śledzenia obiektu, aby zamazać nieco tło, a jednocześnie wyostrzyć rowerzystę, byłem w stanie przekazać wrażenie ruchu”. 130 | InspIrujące fotogr afIe Warsz tat y fotogr afIc zne Wysoka prędkość migawki jest kluczowa przy robieniu zdjęć ruchomym obiektom. Na tym zdjęciu widzimy obiekt poruszający się w dół razem z wodami wodospadu. Woda jest bardzo wyraźna; możesz wręcz usłyszeć huk wodospa- du. Dobre zdjęcie akcji wymaga dużo planowa- nia. Ten fotograf był w stanie przewidzieć drogę, jaką przebędzie jego obiekt, i oczekiwać jedynie na odpowiednią chwilę. Jest to dobre rozwiąza- nie, jako że można wcześniej określić perspekty- wę, oświetlenie, tło i naświetlenie, a potem móc skoncentrować się na naszym obiekcie. Wyko- rzystaj napęd aparatu lub tryb sportowy, a bę- dziesz w stanie zrobić kilka zdjęć jedno po dru- gim. Postaraj się także opanować sztukę wyzwa- lania migawki na chwilę przed tym, jak nastąpi moment kulminacyjny danej akcji. „HALF WAY DOWN” © Darren Baker, reading, anglia. www.darrenbakerphotography.com. Lustrzanka canon eos 3 35 mm; obiektyw z zoomem sigma 50 – 500 mm f/4 – 6,3, ustawiony na 500 mm; czas naświetlania 1/400 sekundy, przysłona f/6,3; klisza fujichrome provia 100; monopod Manfrotto. Komentarz fotografa: „Jest to zdjęcie mojego brata, Shauna Bake- ra, który pobił już cztery razy rekord Guinessa w kajakarstwie ekstremalnym. Na tym zdjęciu opada razem z wodą w dół wodospadu Goda- foss (Wodospadu Bogów) w Islandii. Od dzie- sięciu lat jeździmy po świecie, poszukując wy- zwań dla jego i jego kajaka, ale to miejsce jest jednym z naszych ulubionych. Robiąc zdjęcia w tak niebezpiecznych miejscach, zdaję sobie sprawę, że każda fotografia może być ostatnią dla mojego brata. Wiąże się z tym duża odpo- wiedzialność; nie chciałbym nigdy dodatkowo komplikować mu życia, mówiąc: »Przegapiłem ten moment — możesz to zrobić jeszcze raz?«. zDjĘcIa DynaMIc zne, W rucHu, sportoWe | 131 „TURN ONE” © Peter Marney, Hoboken, new jersey, usa. http://peter-marney.smugmug.com. cyfrowa lustrzanka canon eos 20D; obiektyw canon ef 400 mm f/4 Do Is; czas naświetlania 1/500 sekundy, przysłona f/5,6; Iso 400; światło dzienne z filtrem polaryzującym. To zrobione z tyłu zdjęcie przekazuje samą esencję ekscytacji związanej z wyścigiem kon- nym tuż po tym, jak konie opuściły bramki startowe. Przy ruchu obiektów oddalających się od fotografa, nie zaś przemierzających kadr, zastosowana tu prędkość migawki 1/500 idealnie zatrzymała w miejscu dudniące kopyta i wzbi- jający się w powietrze kurz. Pamiętaj, że dobre zdjęcie akcji wymaga planowania przez fotogra- fa. W miejscach takich jak tor wyścigowy bę- dziesz znał drogę ruchu obiektów, które chcesz sfotografować, dzięki czemu z wyprzedzeniem możesz określić, z którego miejsca chcesz zro- bić zdjęcie i ustawić odpowiednio swój aparat. Tutaj fotograf użył filtra polaryzującego, aby dodatkowo nasycić kolory. Filtr ten pogłębia także błękit nieba w słoneczne dni. Komentarz fotografa: „Zdjęcie to zrobione zostało na torze wyścigo- wym Monmouth Park Racetrack w New Jersey. Bardzo lubię fotografować konie ze względu na ich naturalne piękno — nieważne, czy są to wyścigi, skoki, polo, czy jakiekolwiek inne wydarzenia sportowe. Szczególnie zaciekłe są konie rasowe, więc chciałem pokazać tutaj, jak próbują uzyskać pierwszeństwo w wejściu w pierwszy zakręt. Wpadają one grupowo na siebie, co widać na przykładzie trzech koni z prawej strony. Wylatujące spod kopyt ka- wałki błota i chmura kurzu sugerują ruch przy ogromnej prędkości, kiedy to każdy z dżokejów próbuje wyprowadzić swego konia na pierwszą pozycję”. 132 | InspIrujące fotogr afIe Warsz tat y fotogr afIc zne Innym efektywnym sposobem przekazania ruchu na fotogra- fii, poza techniką „śledzenia” obiektu, jest rozmycie samego obiektu. Najlepszym sposobem na uzyskanie tego efektu jest nastawienie niskiej prędkości migawki, która zależy jednak- że od wielu czynników, takich jak szybkość i kierunek ruchu Twojego obiektu. Obiekt prze- mykający przez kadr rozmyje się szybciej aniżeli obiekt zmie- rzający bezpośrednio w Twoją stronę. Pamiętaj także, że im wolniejszą migawkę ustawisz, tym większy stopień rozmycia otrzymasz. W przypadku tego zdjęcia fotograf ustawił niską prędkość 1/15, ale dodał do tego flesz z lampy błyskowej, co wy- ostrzyło kolory rowerzysty i sa- mego roweru (flesz nie był jed- nakże na tyle silny, aby zatrzy- mać na zdjęciu obiekt w ruchu). Komentarz fotografa: „Jazda górska rowerem to dla mnie czysta adrenalina — zla- tywanie w dół, wokół prze- szkód i ponad nimi, a jedno- cześnie utrzymywanie swoistej kontroli nad wszystkim po- przez kontakt z ziemią. Chcia- łem tak wykorzystać swoje umiejętności fotograficzne, aby odpowiednio przekazać to wrażenie ruchu i emocji oglądającym. Zdję- cie to zrobiłem w Mountain Bike Park podczas letniego zjazdu zwanego »No Joke« na stoku Whistler Mountain. Ustawiłem tu niską pręd- kość migawki, synchronizując także lampę błyskową, aby uwydatnić nieco kolory mojego rowerzysty. Zdjęcie jest celowo rozmazane, aby oddać wrażenie ruchu”. „BIKE BLUR” © Greg Eymundson, Whistler, Kolumbia Brytyjska, Kanada. www.insight-photography.com. Lustrzanka canon eos 3 35; obiektyw szerokokątny canon ef 20 mm f/2,8; czas naświetlania 1/15 sekundy (przysłona niezanotowana); lampa błyskowa. zDjĘcIa DynaMIc zne, W rucHu, sportoWe | 133 Wydarzenia sportowe na świeżym powietrzu dają fotografowi — dzięki naturalnemu oświetleniu — większą elastyczność w wy- borze wartości przesłony i czasu naświetlania. Elastyczność ta daje dużo możliwości do uchwycenia ulotnych momentów, takich jak ten, kiedy pływaczka na chwilę wynurza się z wody, aby zaczerp- nąć oddechu. Obiekt bardzo ład- nie wypełnia kadr, a fotografowi udało się nawet uchwycić jego odbicie w wodzie. Znalezienie do- brego miejsca na zrobienie zdjęcia jest niezwykle ważne jeszcze przed samym wydarzeniem; kluczowe jest także naciśnięcie wyzwalacza na ułamek sekundy przed kulmi- nacyjnym momentem danej akcji. Komentarz fotografa: „Trójka moich dzieci jest moim ulubionym tematem fotogra- fii i uwielbiam robić zdjęcia na wszystkich wydarzeniach, w któ- rych uczestniczą. Tego wspa- niałego październikowego dnia Maggie miała zawody pływackie. Początkowo zawody miały od- być się na krytym basenie, ale ze względu na dobrą pogodę prze- niesiono je na basen odkryty. Robienie zdjęć podczas takich zawodów jest bardzo trudne, ponieważ przez większość cza- su dzieci przebywają pod wodą. Do tego zdjęcia przygotowywałem się, licząc jej oddechy i dosto- sowując się do jej rytmu. Kiedy tylko wynurzyła się z wody, nacisnąłem wyzwalacz. Słońce świe- ciło akurat pod idealnym kątem, więc na zdję- ciu pojawiło się także odbicie Maggie w wodzie. Także słoneczne światło roziskrzyło wodę, kiedy na jej powierzchni ukazały się ręce Maggie”. „CORY 4” © Bernie Cory, chesapeake, Virginia, usa. canon eos Digital rebel; obiektyw z zoomem Quantaray af 70 – 300 mm, ustawiony na 300 mm; czas naświetlania 1/2500 sekundy, przysłona f/7,1; Iso 400; światło dzienne. 134 | InspIrujące fotogr afIe Warsz tat y fotogr afIc zne „TROPICANA DREAMS” © C.J. Groth, Key West, floryda, usa. www.keywestphotos.com. Lustrzanka canon eos a2e 35 mm; obiektyw z zoomem canon 28 – 105 mm, nastawiony na 105 mm; negatyw kolorowy fuji ngH 800; zdjęcie wykonane w jednym z zaprogramowanych trybów. To impresjonistyczne zdjęcie przedstawia eks- cytującą paletę barw scenicznego show. Ruch na fotografii możesz rozmazać celowo, usta- wiając niską prędkość migawki — dzięki temu przekażesz widzowi prawdziwe wrażenie ruchu. Im niższa będzie prędkość migawki, tym więk- szy będzie stopień rozmazania, spróbuj więc na- stawić prędkość 1/30 lub niższą. Bardzo prawdo- podobne jest, że trzymając aparat w dłoni, sam będziesz powodował nieznaczne jego porusze- nia, co także wpłynie dodatnio na stopień roz- mycia zdjęcia. Jak widać na tym zdjęciu, wyraź- nie oświetlony obiekt wydaje się być nawet bar- dziej rozmyty, gdyż jasne barwy mają tendencję do rozpływania się. Wyraźne kolory szczególnie atrakcyjnie wyglądają na ciemnym tle. Komentarz fotografa: „Zdjęcie »Tropicana Dreams« zostało zrobio- ne podczas show w Hotel Nacional de Cuba w Hawanie. Tancerze byli fantastyczni i chcia- łam uchwycić ich energię. Siedziałam przy stoliku blisko sceny i ręcznie wybrałam sobie dobrze oświetlony kawałek sceny, przez któ- ry przewijali się tancerze (większa część sceny była całkiem ciemna). Oparłam łokcie moc- no o stół, formując swoisty statyw i spogląda- łam przez ekran podglądu na scenę, wciskając wyzwalacz, kiedy tylko tancerz pojawił się na »moim« fragmencie sceny. Nie zanotowałam prędkości migawki, ale była oczywiście całkiem niska. To zdjęcie było najbardziej abstrakcyjne z całej serii i uważam, że jest najpiękniejsze”. zDjĘcIa DynaMIc zne, W rucHu, sportoWe | 135 Wykorzystując lampę błyskową, fotograf ten był w stanie rozwiązać problem niskiej prędkości migawki, spowodowany ciemnym oświetle- niem w pochmurny dzień i słabym oświetleniem obiektu. Lampa bły- skowa, dopóki obiekt znajduje się w jej zasięgu, to świetne narzędzie do wyraźnego odwzorowywania po- ruszających się obiektów. A w przy- padku zdjęcia podobnego do tego, kiedy to fotograf pracował z rowe- rzystą w pojedynkę, użycie lam- py błyskowej okazało się strzałem w dziesiątkę. Nie używaj jej jednak podczas zawodów sportowych — może zdekoncentrować sportowców. Komentarz fotografa: „Zdjęcia zawodowego rowerzysty, biorącego udział w zawodach BMX, Taja Mihelicha, robiłem na rampie tuż za jego biurem. Ponieważ dzień był zachmurzony, miałem problem z ustawieniem takiej prędkości mi- gawki, która zatrzymałaby rower w ruchu, utrzymując jednocześnie wystarczająco małą przesłonę, aby go nie rozmyć. Zwiększając ISO, otrzymałem odpowiedni czas na- świetlania, ale ciągle nie byłem za- dowolony z ciemnego nieba. Aby więc naprawić oświetlenie, umieści- łem lampę błyskową Canon 580EX na statywie z prawej strony aparatu i wycelowałem w miejsce, w którym Taj miał wykonać swą kolejną ewo- lucję. Aby uruchomić lampę, użyłem zdalnego wyzwalacza Canon ST-E2. Lampa błyskowa dała wystarczająco dużo światła, aby odseparować Taja od zachmurzonego nieba”. „TAJ MIHELICH-AUSTIN, TX” © J. Dennis Thomas, austin, teksas, usa. http://deadsailorproductions.com. cyfrowa lustrzanka canon eos 30D; obiektyw z zoomem canon ef-s 18 – 55 mm 1:3,5 – 5,6, ustawiony na 18 mm; czas naświetlania 1/200 sekundy, przysłona f/7,1; Iso 400; lampa błyskowa canon speedlite 580eX oraz canon speedlite transmitter st-e2. 136 | InspIrujące fotogr afIe Warsz tat y fotogr afIc zne Fotograf uchwycił tutaj idealnie moment, w którym kowboj zawieszony jest jeszcze w po- wietrzu tuż przed upadkiem na ziemię z grzbie- tu rozjuszonego byka (tytuł zdjęcia jest bardzo adekwatny do sytuacji). Chociaż zdarzenia takie są zbyt szybkie dla ludzkiego oka, możesz uwiecznić je, naciskając w odpowiedniej chwili wyzwalacz. Zdjęcie to przekazuje także pewne informacje o samym wydarzeniu oraz jego kli- mat. Przydaje się tu możliwość zrobienia wielu zdjęć — jednego po drugim — w krótkim cza- sie. Możesz także wykorzystać tryb sportowy, jeżeli takim dysponujesz; spełnia on podobną funkcję. Do zatrzymania ruchu zawsze nie- zbędne jest ustawienie wysokiej prędkości mi- gawki, a ponieważ oświetlenie było tutaj słabe, fotograf nastawił wysoką czułość ISO — 3200. Chociaż autor zdjęcia wykorzystał teleobiek- tyw, aby zrobić zbliżenie, zdjęcie to idealnie od- daje charakter amerykańskiego zachodu. Komentarz fotografa: „Chociaż miałem możliwość zrobienia zdjęć podczas tego rodeo, nigdy wcześniej nie ro- biłem niczego podobnego. To zdjęcie zostało zrobione przy bardzo słabym oświetleniu, a po- nieważ nie miałem dostępu do żadnych świateł, nastawiłem wysokie ISO. Byłem zadziwiony nieujarzmioną mocą byków i bardzo chciałem ją uwiecznić”. „OUCH” © Chris Anderson, Waco, teksas, usa. www. candcphotography.net. cyfrowa lustrzanka canon eos 1D Mark II; teleobiektyw canon ef 300 mm f/2,8; czas naświetlania 1/500 sekundy, przysłona f/2,8; Iso 3200; światło wnętrza. zDjĘcIa DynaMIc zne, W rucHu, sportoWe | 137 „JUMP” © Sharen Bradford, Dallas, teksas, usa. www.thedancingimage.com. cyfrowa lustrzanka canon eos 1D; obiektyw z zoomem canon ef 70 – 200 mm f/2,8L, ustawiony na 150 mm; tryb preselekcji migawki; czas naświetlania 1/125 sekundy, przysłona f/2,8; Iso 1600; światło sceniczne. Oto świetny przykład uchwycenia punktu kul- minacyjnego akcji. Ze zrobieniem dobrego ujęcia ruchu wewnątrz pomieszczenia związanych jest wiele trudności. W większości przypadków bę- dziesz musiał zmagać się z oświetleniem scenicz- nym, które eliminuje możliwość użycia otwartej mocniej przesłony, wysokiego ISO czy szybkiego teleobiektywu. Tutaj kluczowe jest Twoje wy- czucie czasu i technika. Większość aparatów dysponuje funkcją stałego ustawiania ostrości, która pozwala swobodnie śledzić bieg wydarzeń. Ponieważ istnieje tu także duży kontrast pomię- dzy światłami padającymi na występujący zespół a ciemnym tłem, pamiętaj o nastawieniu świa- tłomierza punktowego na swych obiektach. Komentarz fotografa: „Zdjęcie to zrobione zostało podczas przedsta- wienia »Sextet«, wykonywanego przez grupę Ballet Biarritz. Scena ze swymi balustradami ba- letowymi przypominała studio taneczne, a zdję- cie wykonałam, używając wyłącznie oświetlenia scenicznego. Niesamowita technika tancerzy, efekt długich godzin ćwiczeń, była czymś, co warto pokazać. Kiedyś ćwiczyłam taniec, więc wiedziałam, na co się szykować. Robiąc zdjęcia obiektów w ruchu, nastawiam także zazwyczaj czas naświetlania 1/250. Oświetlenie sceniczne podczas spektaklu tanecznego jest najczęściej nie do przewidzenia i często jest raczej słabe. Głębokość pola, nawet przy ISO 1600, waha się zazwyczaj od f/2,8 do f/5,6. Osobiście najbardziej lubię robić wyraźne zdjęcia punktów kulmina- cyjnych i głębokość pola jest dla mnie drugo- rzędną sprawą. Fotografowanie tancerzy podczas przedstawienia jest moją pasją”. 138 | InspIrujące fotogr afIe Warsz tat y fotogr afIc zne „PRO RIDER” © Kurt Harvey, sunnyvale, Kalifornia, usa. cyfrowa lustrzanka canon eos 20D; obiektyw z zoomem canon ef 70 – 200 mm f/2,0 L Is, ustawiony na 70 mm; czas naświetlania 1/50 sekundy, przysłona f/14; Iso 100; światło dzienne. Wyraźny obiekt na rozmazanym tle także prze- kazuje wrażenie szybkości. Aby uzyskać ten efekt, musisz śledzić jednym łagodnym ruchem aparatu swój obiekt w czasie naświetlania. Technika ta nazywana jest właśnie techniką śledzenia obiektu. Na przykładzie zdjęcia rowe- rzysty widać wyraźnie, jak technika śledzenia skupia uwagę oglądającego na obiekcie, odda- jąc tło jako łagodne, kolorowe rozmycie. Wy- konanie udanego zdjęcia przy wykorzystaniu tej techniki wymaga wielu ćwiczeń, a i tak nie zawsze można przewidzieć, jakie będą rezultaty. Musisz stać nieruchomo, spoglądając na ekran podglądu, przekręcając górną część ciała zgod- nie z kierunkiem poruszającego się obiektu. Wymaga to wielu ćwiczeń, ale z czasem bę- dziesz w stanie łagodnie nacisnąć przycisk wy- zwalacza, nie trzęsąc aparatem. Komentarz fotografa: „Były to pierwsze profesjonalne zawody rowero- we, w jakich uczestniczyłem. Byłem zdumiony umiejętnościami i determinacją zawodników, jeżdżących po pagórkowatym terenie przez po- nad godzinę przy maksymalnej prędkości, któ- rzy nacierali w moim kierunku, po czym mijali mnie ze świstem wiatru — i znikali jak cienie”. zDjĘcIa DynaMIc zne, W rucHu, sportoWe | 139 W przypadku zdjęć sur- ferów najważniejsze jest wyczucie czasu i dobre umieszczenie obiektu w kadrze. Podświetlenie podkreśliło tutaj sylwet- kę — jest to fantastycz- na technika, jeśli chcesz podkreślić kształt i nie- wyraźne szczegóły. Aby to uczynić, możesz ustawić się w stronę jasnego tła i w ten sposób przyciemnić obiekt. Fotografując jego sylwetkę, fotograf uzyskuje nową głębię swego tematu. Wybierając obiekt do zdję- cia sylwetki, zdecyduj się na prosty, łatwo rozpozna- walny kształt. Za każdym razem, kiedy robisz zdję- cie pod światło, staraj się nie obejmować w kadrze jego źródła, otrzymasz bo- wiem wówczas efekt flary — kwadraciki światła po- wstałe na wskutek odbicia od elementów optycznych obiektywu. Pozostaw źró- dło światła poza kadrem lub wykorzystaj osłonę obiektywu, która uchro- ni przed flarą oraz zabez- pieczy w pewien sposób obiektyw. Fotograf zrobił tutaj także zbliżenie, używając teleobiektywu z telekonwerterem. Komentarz fotografa: „Pojechałem zobaczyć coroczny konkurs sur- fingowy Jupiter International Sufring Contest w Jupiter na Florydzie. Było wcześnie rano i słoń- ce świeciło zza pleców surferów, więc miałem idealne warunki, aby zrobić sylwetkę. Ustawiłem światłomierz na wodę za surferem i kliknąłem. Zdjęcie okazało się znakomite; jedno z tych, któ- re swą energią niemalże wyskakują ze strony”. „SURFER SILHOUETTE” © Jerome Judge, jupiter, floryda, usa. cyfrowa lustrzanka nikon D2X; teleobiektyw nikkor 400 mm f/2,8 eD-If af-s II; 2 telekonwertery nikon af-s (dla efektywnej ogniskowej 1200 mm); czas naświetlania 1/750 sekundy, przysłona f/5,6; Iso 100; światło wczesnego poranka. 140 | InspIrujące fotogr afIe Warsz tat y fotogr afIc zne
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Inspirujące fotografie. Warszaty fotograficzne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: