Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00293 004985 18489953 na godz. na dobę w sumie
Instrukcja obsługi komputera - książka
Instrukcja obsługi komputera - książka
Autor: Liczba stron: 88
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-761-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> podstawy obsługi komputera
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Sam komputer to nie wszystko -- musisz jeszcze nauczyć się z niego korzystać

Komputer to dziś niemal konieczność. Pecety stały się równie powszechne jak telewizor, telefon i radio. Korzystając z nich, możemy pracować, kontrolować nasze rachunki i stan konta bankowego, słuchać muzyki, oglądać filmy, grać i buszować po internecie. Kupujemy więc komputer, przywozimy do domu kilka kartonów... co dalej? Jak połączyć ze sobą wyciągnięte z kartonów elementy? Jak przygotować komputer do pracy i zainstalować system operacyjny? I, co najważniejsze, jak korzystać z komputera na co dzień?

Takie właśnie informacje znajdziesz w tej instrukcji. Dowiesz się z niej wszystkiego, co powinieneś wiedzieć, zanim rozpakujesz pudła z zestawem. Poznasz wszystkie elementy zestawu komputerowego i dowiesz się, jak je ze sobą połączyć. Przeczytasz o zasadach bezpiecznej pracy z komputerem. Nauczysz się konfigurować komputer i instalować oprogramowanie. Znajdziesz tu także informacje o tym, jak dbać o komputer, aby służył Ci jak najdłużej.

Nie poddawaj się prawom Murphy'ego
sięgnij po instrukcję, zanim wszystko inne zawiedzie

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK Instrukcja obs³ugi komputera Autor: Bartek Danowski ISBN: 83-7361-761-2 Format: B5, stron: 72 DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA Sam komputer to nie wszystko — musisz jeszcze nauczyæ siê z niego korzystaæ • Przygotuj komputer do pracy • Dowiedz siê, jak zainstalowaæ oprogramowanie • Naucz siê dbaæ o komputer Komputer to dziġ niemal koniecznoġæ. Pecety sta³y siê równie powszechne jak telewizor, telefon i radio. Korzystaj¹c z nich, mo¿emy pracowaæ, kontrolowaæ nasze rachunki i stan konta bankowego, s³uchaæ muzyki, ogl¹daæ filmy, graæ i buszowaæ po internecie. Kupujemy wiêc komputer, przywozimy do domu kilka kartonów… co dalej? Jak po³¹czyæ ze sob¹ wyci¹gniête z kartonów elementy? Jak przygotowaæ komputer do pracy i zainstalowaæ system operacyjny? I, co najwa¿niejsze, jak korzystaæ z komputera na co dzieñ? Takie w³aġnie informacje znajdziesz w tej instrukcji. Dowiesz siê z niej wszystkiego, co powinieneġ wiedzieæ, zanim rozpakujesz pud³a z zestawem. Poznasz wszystkie elementy zestawu komputerowego i dowiesz siê, jak je ze sob¹ po³¹czyæ. Przeczytasz o zasadach bezpiecznej pracy z komputerem. Nauczysz siê konfigurowaæ komputer i instalowaæ oprogramowanie. Znajdziesz tu tak¿e informacje o tym, jak dbaæ o komputer, aby s³u¿y³ Ci jak najd³u¿ej. • Elementy zestawu komputerowego • Monta¿ komputera i pod³¹czenie urz¹dzeñ peryferyjnych • Konfiguracja BIOS-u • Instalacja systemu Windows, sterowników i oprogramowania • Konserwacja komputera Nie poddawaj siê prawom Murphy’ego siêgnij po instrukcjê, zanim wszystko inne zawiedzie CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp ...................................................z....................... 5 Rozdział 1. Informacje na temat gwarancji .......................... 7 Rozdział 2. Zgodność z normami bezpieczeństwa..................9 Wymogi CE.................................................................................................9 Znak bezpieczeństwa „B” .........................................................................9 Rozdział 3. Bezpieczeństwo użytkowania...........................11 Rozdział 4. Elementy wchodzące w skład zestawu ...............13 Rozdział 5. Przewożenie komputera .................................15 Rozdział 6. Samodzielna instalacja komputera w domu.........17 Różnica temperatur .................................................................................17 Optymalne ustawienie sprzętu ..............................................................17 Jak podłączyć te wszystkie kabelki?......................................................19 Podłączanie monitora..........................................................................20 Podłączanie klawiatury i myszy........................................................22 Podłączanie urządzeń zewnętrznych USB ......................................23 Podłączanie drukarki lub skanera — starszy model......................25 Głośniki i mikrofon..............................................................................26 Podłączanie sieci LAN ........................................................................27 Podłączanie zasilania do jednostki centralnej.................................27 Jak zabezpieczyć komputer przed uszkodzeniem?............................28 Włączanie i wyłączanie komputera.......................................................30 Rozdział 7. Przygotowanie komputera do pracy ..................31 Jak rozpoznać legalny program? ...........................................................31 Instalacja systemu operacyjnego MS Windows XP ............................32 Wstępne uwagi.....................................................................................32 Zmiana ustawień BIOS-u....................................................................33 Instalacja................................................................................................34 Instalacja, konfiguracja i testowanie urządzeń ...................................40 Płyta główna.........................................................................................41 Instalacja karty graficznej ...................................................................43 Instalacja drukarki ...............................................................................48 Instalacja sterowników innych urządzeń ........................................51 Aktualizacja systemu...............................................................................52 Spis treści • 3 Rozdział 8. Instalacja dodatkowych programów ..................53 MS Office...................................................................................................53 Instalacja gry.............................................................................................55 Instalacja innych aplikacji .......................................................................60 Usuwanie zainstalowanych aplikacji ....................................................63 Rozdział 9. Typowe problemy..........................................65 Komputer nie chce się uruchomić .........................................................65 Komputer uruchamia się, ale nie startuje MS Windows ...................65 Nie działa monitor ...................................................................................65 Podczas uruchamiania komputera pojawia się komunikat o braku klawiatury .................................................................................................66 Komputer nie odtwarza filmów ............................................................66 Rozdział 10. Konserwacja i czyszczenie zestawu komputerowego ..............................67 4 • Spis treści Rozdział 6. Samodzielna instalacja komputera w domu Twój komputer bezpiecznie dodarł do domu i teraz przyszła pora, aby go podłączyć. Uzbrój się jeszcze w odrobinę cierpliwości i zapoznaj z niniej- szym rozdziałem. Pozwoli Ci to na uniknięcie przykrych niespodzianek mogących doprowadzić do uszkodzenia komputera. Różnica temperatur Niniejszy podrozdział jest przeznaczony dla tych z naszych klientów, którzy kupili komputer w miesiącach zimowych. Musisz wiedzieć, że kom- puter, który kupiłeś, został Ci wydany z ciepłego pomieszczenia. Sprzęt podczas drogi ze sklepu do domu przebywał na mrozie przez dłuższy czas i poszczególne komponenty zostały mocno schłodzone. Zgodnie z prawami fizyki niemal każde tworzywo na skutek chłodze- nia bądź ogrzewania zmienia swoje właściwości — kurczy się i rozszerza. Poza tym gwałtowna zmiana temperatury może powodować skraplanie się wody na podzespołach, co może wywołać zwarcie. Dlatego po wniesie- niu komputera do domu nie możesz natychmiast podłączyć go do prądu i uruchomić, gdyż może to spowodować uszkodzenie delikatnych elementów. W trosce o Twój nowo nabyty komputer zalecamy, abyś wniósł sprzętu do domu i wypakował go z kartonów. Możesz poszczególne części ustawić na swoim biurku i podłączyć wszystkie elementy do siebie — niezbędne informacje znajdują się w dalszej części niniejszego roz- działu. Jednak nie podłączaj jednostki centralnej oraz monitora do prądu. Od- czekaj przynajmniej dwie godziny, aż poszczególne elementy kompute- ra osiągną taką samą temperaturę, jaka panuje w Twoim mieszkaniu — dopiero wtedy możesz podłączyć całość do prądu i włączyć. Optymalne ustawienie sprzętu Przed podłączeniem i uruchomieniem komputera warto zastanowić się jeszcze na kilkoma ważnymi sprawami. Mam tutaj na myśli następujące zagadnienia: (cid:1) dobór odpowiedniego biurka i krzesła, ergonomia pracy. (cid:1) Rozdział 6. Samodzielna instalacja komputera w domu • xx Wbrew pozorom oba zagadnienia ściśle się wiążą z tematem niniejszej książki i mają ogromny wpływ na wygodę pracy oraz zdrowie użytkowni- ka komputera. Odpowiednie biurko i krzesło to sprawa bardzo ważna dla każdego, kto spędza chociaż kilka chwil przed komputerem. Idealne biurko po- winno mieć specjalną półkę na klawiaturę wysuwaną spod głównego blatu. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy wygodny dostęp zarówno do klawiatury, jak i samego blatu biurka. Poza tym mebel powinien umożli- wiać przeprowadzenie regulacji wysokości monitora. Chodzi o to, by użyt- kownik miał środek monitora na wprost swoich oczu lub nieznacznie niżej. Zwróć uwagę, że normalne jest to, że Twoje spojrzenie lekko pada w dół — warto o tym pamiętać podczas ustawiania monitora. Niedo- puszczalna jest sytuacja, gdy patrząc na ekran, mamy głowę podniesio- ną do góry, gdyż po kilku godzinach pracy na komputerze taki układ spowoduje bóle głowy i kręgosłupa. Przy wyborze biurka musisz zwró- cić uwagę na to, w jakiej odległości będzie znajdował się monitor od Twoich oczu. Moje stanowisko charakteryzuje się dość dużą odległością pomiędzy oczami oraz monitorem. W przybliżeniu szacuję, że jest to odległość około jednego metra i taki układ jest optymalny, jeżeli weźmie się pod uwagę rozmiar posiadanego przeze mnie monitora — 19 cali. Pragnę podkreślić, że w czasach, kiedy pracowałem na monitorze 15-calowym, odległość ta była zbyt duża i często powodowała nadmierny wysiłek oczu, a w konsekwencji częste bóle głowy. Kolejnym ważnym elementem jest krzesło. Dobre krzesło powinno umożliwiać regulację wysokości siedziska. Chodzi o to, by osoby o różnym wzroście mogły sobie je dostosować do własnych potrzeb. Krzesło po- winno być ustawione w taki sposób, by nogi spoczywały wygodnie na ziemi, a kąt, jaki powstaje w zgięciu kolana, powinien być zbliżony do 90 stopni — kąta prostego. Poza tym ręce powinny wygodnie opadać na klawiaturę, co ma wpływ na wygodę pisania. Następną bardzo ważną sprawą jest ergonomia pracy. Pojęcie to po części pokrywa się z odpowiednim doborem mebli, ale nie tylko. Do naj- ważniejszych zagadnień związanych z ergonomią pracy możemy zaliczyć optymalne rozplanowanie położenia poszczególnych elementów kom- putera, konstrukcję klawiatury czy też myszki. Oczywiście ustawienie komputera to sprawa indywidualna każdego użytkownika, jednak zwróć uwagę na kilka szczegółów. Zastanówmy się nad lokalizacją jednostki centralnej komputera. Powinna być ona łatwo dostępna, gdyż korzystasz z dyskietek czy też czytnika płyt CD lub DVD. Warto również zwrócić uwagę na to, że osoby praworęczne jednostkę centralną powinny umieścić z prawej strony biurka, a leworęczne po prze- ciwnej stronie. Prawda, że taka lokalizacja upraszcza dostęp do komputera? xx • Rozdział 6. Samodzielna instalacja komputera w domu Zasady rozplanowania położenia poszczególnych urządzeń tyczą się całego komputera i powinny być możliwie najlepiej dopasowane do specyficznych wymagań użytkownika oraz jego stanowiska pracy — biurka czy też pokoju. Dlatego pamiętaj o tym, aby unikać sytuacji, w której siedzisz tyłem do okna. Takie usytuowanie powoduje, że podczas słonecznych dni praca przy monitorze jest bardzo męcząca, bo zawar- tość ekranu jest bardzo słabo widoczna. Pamiętaj o tym, że ergonomia zajmuje się również dobieraniem odpo- wiednich konstrukcji dla różnych urządzeń, tak by korzystanie z nich stawało się wygodniejsze i bezpieczniejsze dla człowieka. Przyjrzyj się temu, w jaki sposób korzystasz z myszy komputerowej. Jeżeli masz ty- powe urządzenie, to kładziesz na nim płasko dłoń. Jednak takie ułoże- nie ręki nie jest dla niej optymalnie i podczas długiego dnia spędzonego na pracy przy komputerze z pewnością odczujesz to nienaturalne ułoże- nie ręki. Spróbuj teraz ułożyć rękę w pozycji wygodnej i przez chwilę nie sugeruj się posiadaną przez siebie myszką. Według moich obserwa- cji optymalnym i wygodnym układem ręki jest sytuacja, kiedy jest ona nieznacznie pochylona — innymi słowy, mały palec jest niżej aniżeli kciuk. Ergonomiczna myszka ma konstrukcję, która wymusza taką właśnie pozycję ręki. Mógłbym tutaj przytoczyć jeszcze wiele przykładów urządzeń ergo- nomicznych, jednak chodziło mi o to, byś tak rozplanował swoje stanowi- sko, by praca była przyjemnością, a nie męczarnią. Do dziś pamiętam pierwsze godziny spędzone przy komputerze, gdy był on źle ustawiony. Patrząc na monitor, musiałem mieć głowę skierowaną ku górze i do tego skręconą w lewą stronę. Taki stan rzeczy po kilkunastu minutach po- wodował ból pleców, a później głowy. Również klawiatura była umiej- scowiona za wysoko, co objawiało się drętwieniem rąk i problemami z wygodnym pisaniem. Popełnione przeze mnie błędy mógłbym wy- mieniać jeszcze długo, ale nie chodzi mi tutaj o to, aby się wyżalić. Chcia- łem jedynie wskazać kilka najczęściej popełnianych błędów i umożliwić Ci ich skorygowanie na samym początku przygody z komputerem. Mam nadzieję, że dzięki temu już pierwszy kontakt z komputerem będzie dla Ciebie przyjemnością, a nie koszmarem. Jak podłączyć te wszystkie kabelki Doszliśmy do etapu, na którym mamy biurko, wiemy, jak chcemy rozpla- nować wszystkie części zestawu PC, a nasz komputer zagrzał się w tem- peraturze pokojowej i pora to wszystko podłączyć i uruchomić. Niestety, spora ilość różnych kabli i miejsc, gdzie je można podłączyć, jest zastra- szająca, dlatego uważnie przeczytaj ten podrozdział. Mam nadzieję, że podane instrukcje umożliwią Ci szybkie i bezproblemowe uruchomienie zakupionego zestawu. Rozdział 6. Samodzielna instalacja komputera w domu • xx Właściwie kolejność podłączania poszczególnych elementów nie ma znaczenia i możesz to robić tak jak Ci po prostu wygodniej. Pamiętaj jed- nak o tym, że zasilanie powinno być bezwzględnie podłączone na samym końcu. xx • Rozdział 6. Samodzielna instalacja komputera w domu
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Instrukcja obsługi komputera
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: