Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00292 005000 19014145 na godz. na dobę w sumie
Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie - ebook/pdf
Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-500-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podstawą funkcjonowania każdej jednostki sektora finansów publicznych jest majątek. Jego posiadanie stanowi niezbędny warunek realizacji celów i zadań statutowych. Zasady gospodarowania majątkiem w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych wynikają z uregulowań wewnętrznych kierownika jednostki, wydanych na podstawie art. 68 i 69 ustawy o finansach publicznych. Z przepisów tych wynika, że kierownik jednostki jest odpowiedzialny za zapewnienie funkcjonowania skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, która sprowadza się m.in. do ochrony zasobów oraz ich właściwego wykorzystania.

Jedną z podstawowych form kontroli nad majątkiem publicznym, stanowiącym własność jednostek sektora finansów publicznych, jest inwentaryzacja. Jednostki te na podstawie art. 40 ustawy o finansach publicznych mają obowiązek prowadzenia rachunkowości zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem szczególnych zasad ewidencji aktywów i pasywów, wynikających z rozporządzeń, w tym rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont

Równie istotne kwestie w zakresie funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych stanowią zagadnienia regulujące zasady odpowiedzialności, które można przypisać pracownikom z tytułu powierzenia im mienia jednostki. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracownikowi można powierzyć z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się: pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności oraz narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze

Podsumowując, treść instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie powinna być ukształtowana tak, aby była zgodna z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz naturą regulowanego stosunku pracy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

BIBlIOTEKA Inforlex MARIA JASIŃSKA gRZEgORZ KURZĄTKOWSKI Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie SpIS treścI 1. podstawy prawne dotyczące opracowania instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie ..................................................................................................... 5 2. Zarządzenie ustalające instrukcję w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie z załącznikami ................................................................................................................ 5 Załącznik do Zarządzenia kierownika jednostki – Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie .......................................................................................................... 7 Rozdział I – Podstawy prawne ........................................................................................ 7 Rozdział II – Zasady ogólne ............................................................................................ 8 Rozdział III – Odpowiedzialność za składniki mienia ..................................................... 9 Rozdział IV – Inwentaryzacja ........................................................................................ 12 Rozdział V – Postanowienia końcowe ............................................................................ 17 Załącznik nr 1 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie – Spis inwentarza (wywieszka) ....................................................................................... 18 Załącznik nr 2 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie – Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej .......................................................... 18 Załącznik nr 3 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie – Harmonogram inwentaryzacji ..................................................................................... 19 Załącznik nr 4 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie – Zarządzenie kierownika jednostki w sprawie dokonania oceny przydatności np. pozostałych środków trwałych .... 21 Załącznik nr 5 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie – Zarządzenie kierownika jednostki w sprawie likwidacji np. pozostałych środków trwałych ................................. 22 Załącznik nr 6 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie – Protokół likwidacji środków trwałych/pozostałych środków trwałych w używaniu ..................................................... 24 Załącznik nr 7 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie – Zarządzenie kierownika jednostki w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji .................................................... 25 wrzesień 2014 r. 1 Załącznik nr 8 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie – Oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej przed inwentaryzacją ........................................................ 27 Załącznik nr 9 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie – Arkusz spisu z natury (uniwersalny) ................................................................................................................. 28 Załącznik nr 10 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie – Sprawozdanie z przebiegu spisu z natury ..................................................................................................................29 Załącznik nr 11 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie – Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych .........................................................................................................31 Załącznik nr 12 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie – Protokół z rozliczenia wyników inwentaryzacji ..................................................................................................31 Załącznik nr 13 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie – Oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej po inwentaryzacji ..............................................................33 Załącznik nr 14 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie – Decyzja kierownika jednostki w sprawie różnic inwentaryzacyjnych ................................................................34 Załącznik nr 15 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie – Protokół z weryfikacji aktywów i pasywów .........................................................................................................35 2 wrzesień 2014 r. Maria Jasińska magister ekonomii, skarbnik jednostki samorządu terytorialnego z wieloletnim doświadczeniem w zakresie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej, szkoleniowiec z rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych. Ma także doświadczenie w pełnieniu funkcji przewodniczącego i członka rad nadzorczych spółek jednostek samorządu terytorialnego GrzeGorz kurzątkowski magister ekonomii, pracownik komórki finansowej urzędu jednostki samorządu terytorialnego z doświadczeniem w ewidencji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie c76e07a8-1d92-43fb-9cfd-924df4335c0e Wstęp Podstawą funkcjonowania każdej jednostki sektora finansów publicznych jest majątek. Jego posiadanie stanowi niezbędny warunek realizacji celów i zadań statutowych. Zasady gospodarowania majątkiem w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych wynikają z uregulowań wewnętrznych kierownika jednostki, wydanych na podstawie art. 68 i 69 ustawy o finansach publicznych. Z przepisów tych wynika, że kierownik jednostki jest odpowiedzialny za zapewnienie funkcjonowania skutecznej i efektywnej kontroli zarząd- czej, która sprowadza się m.in. do ochrony zasobów oraz ich właściwego wykorzystania. Generalizując, jednostka ma obowiązek gospodarowania swoim majątkiem w sposób ra- cjonalny i oszczędny oraz utrzymywania go w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia. Jedną z podstawowych form kontroli nad majątkiem publicznym, stanowiącym włas- ność jednostek sektora finansów publicznych, jest inwentaryzacja. Jednostki te na podsta- wie art. 40 ustawy o finansach publicznych mają obowiązek prowadzenia rachunkowości zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem szczególnych zasad ewi- dencji aktywów i pasywów, wynikających z rozporządzeń, w tym rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (...). Reasumując, wskazówek, jak ma wyglądać inwentaryzacja, najpierw należy szukać w przepisach ustawy o rachunkowości, następnie należy sprawdzić, czy nie powinny one zostać skorygowane w związku ze szczególnymi rozwiązaniami przewidzianymi w innych, odrębnie ustalonych przepisach dla danej jednostki. Inwentaryzacja jest czynnością obo- wiązkową, stanowiącą podstawowe narzędzie, służące właściwemu zamknięciu ksiąg ra- wrzesień 2014 r. 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: