Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00199 004853 15200843 na godz. na dobę w sumie
Instruktaż stanowiskowy kierowcy wózka widłowego - ebook/pdf
Instruktaż stanowiskowy kierowcy wózka widłowego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 31
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3446-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wózki jezdniowe z napędem silnikowym są obecnie jednym z najczęściej używanych środków transportu wewnątrzzakładowego w różnego rodzaju branżach, magazynach, spedycji. Najbardziej rozpowszechnionym typem wózka jest wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia często zwany wózkiem widłowym. Szkolenie prowadzone jest w formie instruktażu na stanowisku lub stanowiskach, na których będzie zatrudniony kierowca na podstawie szczegółowego programu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Instruktaż stanowiskowy kierowcy wózka widłowego 1BF037 Zakaz dyskryminacjiw zatrudnieniu– przydatna strategia,orzecznictwo sądów pracyBHP Instruktaż stanowiskowy kierowcy wózka widłowego Kto jest uprawniony do obsługi wózka widłowego Czy do konserwacji wózka jezdniowego podnośnikowego wymagane są specjalne kwalifikacje Jakie zagrożenia występują na stanowisku kierowcy wózka jezdniowego podnośnikowego Jak postępować w razie wypadku przy pracy podczas użytkowania wózków jezdniowych podnośnikowych 6 8 8 2 4 Waldemar Klucha specjalista ds. bezpieczeństwa pracy Wózki jezdniowe z napędem silnikowym są obecnie jednym z najczęściej używanych środków transportu wewnątrzzakła- dowego w różnego rodzaju branżach, magazynach, spedycji. Najbardziej rozpowszechnionym typem wózka jest wózek jez- dniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia często zwany wózkiem widłowym. W zakres obowiązków kierowcy wchodzą przeważnie czynności związane z: „„ przygotowaniem wózka do pracy, „„ obsługą wózka, kontrolne, „„ usuwaniem drobnych usterek. Wykonywanie pracy przy użyciu wózka widłowego podnośnikowego wiąże się z wieloma zagrożeniami zdrowia i życia wykonujących je pracowników, innych pracowników oraz osób postronnych. Kierowca wózka jezdniowego wykonujący czynności związane z kierowaniem pojazdem i załadunkiem bądź wy- ładunkiem materiałów musi dbać o bezpieczeństwo nie tylko swoje, ale także innych osób znajdujących się w rejonie jego pracy. Bardzo ważne jest zachowanie przy tym wymogów bezpiecznej pracy. Osoba pracująca na takim stanowisku po- winna posiadać niezbędną wiedzę w zakresie bezpiecznych metod wy- konywania pracy. Dlatego istotne jest właściwe jej przeszkolenie. Przeprowadzanie instruktażu sta- nowiskowego ma na celu uzyskanie przez kierowcę wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia informacji oraz zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu: „„ czynników środowiska pracy występujących przy pracach zwią- zanych z obsługą wózka oraz ryzyka zawodowego związanego z wyko- nywaną pracą, „„ sposobów ochrony przed zagro- żeniami, jakie mogą powodować te czynniki, „„ metod bezpiecznego wykonywa- nia pracy na tym stanowisku. Ponadto instruktaż stanowisko- wy bhp powinien zaznajomić kierowcę z bezpiecznymi sposo- bami obsługi maszyn, narzędzi i materiałów używanych w pracy. Instruktaż stanowiskowy przepro- wadza się przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku pracy. Szkoleniu wstępnemu stanowisko- wemu na stanowisku operatora-kie- rowcy wózka podlegają: „„ nowo zatrudnieni pracownicy na stanowisku kierowcy; „„ pracownicy przenoszeni na sta- nowisko kierowcy; „„ kierowcy w przypadku: 3 Praktyczne szkolenia BHP
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Instruktaż stanowiskowy kierowcy wózka widłowego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: