Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00300 004984 18489943 na godz. na dobę w sumie
Internet. Jak surfować bezpiecznie - książka
Internet. Jak surfować bezpiecznie - książka
Autor: , Liczba stron: 288
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-393-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> hacking >> bezpieczeństwo www
Porównaj ceny (książka, ebook (-83%), audiobook).

Internet jest jednym z największych fenomenów naszych czasów. Dostarcza nam informacji, pozwala poznać nowych ludzi, zapewnia rozrywkę i dostęp do wiedzy. Ma niestety również ciemną stronę -- zagrożenia w postaci wirusów, programów szpiegujących, spamu i dostępu osób niepowołanych do naszych danych. Wszystkie te ataki są wynikiem błędów leżących zarówno po stronie systemów operacyjnych i protokołów sieciowych, jak i, niestety bardzo często, po stronie użytkowników komputerów. Szacuje się, że ponad połowa udanych ataków z sieci wynika z zaniedbań użytkowników komputerów. Tymczasem elementarne zabezpieczenie komputera nie wymaga wiedzy na poziomie informatycznego guru -- wystarczy zainstalować i skonfigurować odpowiednie oprogramowanie.

Książka 'Internet. Jak surfować bezpiecznie' to poradnik dla tych, którzy chcą korzystać z dobrodziejstw internetu bez obaw. Opisuje metody zabezpieczenia komputera przed największymi niebezpieczeństwami związanymi z korzystaniem z sieci -- wirusami, programami szpiegującymi, atakami hakerów oraz przechwytywaniem informacji przesyłanych pocztą elektroniczną i wpisywanych w formularzach na stronach WWW. Przedstawia sposoby konfiguracji oprogramowania chroniącego komputer, usuwania wirusów i niepożądanych plików. Książka zawiera również informacje dotyczące bezpiecznego korzystania z zasobów sieci.

Jeśli chcesz, aby Twój komputer i dane były bezpieczne, przeczytaj tę książkę i wykorzystaj zawarte w niej informacje.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Internet. Jak surfowaæ bezpiecznie Autorzy: Maria Sokó³, Rados³aw Sokó³ ISBN: 83-7361-393-5 Format: B5, stron: 288 Internet jest jednym z najwiêkszych fenomenów naszych czasów. Dostarcza nam informacji, pozwala poznaæ nowych ludzi, zapewnia rozrywkê i dostêp do wiedzy. Ma niestety równie¿ ciemn¹ stronê — zagro¿enia w postaci wirusów, programów szpieguj¹cych, spamu i dostêpu osób niepowo³anych do naszych danych. Wszystkie te ataki s¹ wynikiem b³êdów le¿¹cych zarówno po stronie systemów operacyjnych i protoko³ów sieciowych, jak i, niestety bardzo czêsto, po stronie u¿ytkowników komputerów. Szacuje siê, ¿e ponad po³owa udanych ataków z sieci wynika z zaniedbañ u¿ytkowników komputerów. Tymczasem elementarne zabezpieczenie komputera nie wymaga wiedzy na poziomie informatycznego guru — wystarczy zainstalowaæ i skonfigurowaæ odpowiednie oprogramowanie. Ksi¹¿ka „Internet. Jak surfowaæ bezpiecznie” to poradnik dla tych, którzy chc¹ korzystaæ z dobrodziejstw internetu bez obaw. Opisuje metody zabezpieczenia komputera przed najwiêkszymi niebezpieczeñstwami zwi¹zanymi z korzystaniem z sieci — wirusami, programami szpieguj¹cymi, atakami hakerów oraz przechwytywaniem informacji przesy³anych poczt¹ elektroniczn¹ i wpisywanych w formularzach na stronach WWW. Przedstawia sposoby konfiguracji oprogramowania chroni¹cego komputer, usuwania wirusów i niepo¿¹danych plików. Ksi¹¿ka zawiera równie¿ informacje dotycz¹ce bezpiecznego korzystania z zasobów sieci. • Rodzaje zagro¿eñ • Zapora sieciowa systemu Windows i inne aplikacje realizuj¹ce funkcje firewalla • Rodzaje wirusów • Usuwanie dialerów za pomoc¹ edycji rejestru systemowego • Instalacja i konfiguracja programu Norton AntiVirus 2005 • Wyszukiwanie i usuwanie programów szpieguj¹cych • Zabezpieczanie przegl¹darki Internet Explorer • Alternatywne rozwi¹zanie — Mozilla Firefox • Bezpieczne korzystanie z poczty elektronicznej i ochrona przed spamem Jeġli chcesz, aby Twój komputer i dane by³y bezpieczne, przeczytaj t¹ ksi¹¿kê i wykorzystaj zawarte w niej informacje. Spis treści Wstęp ............................................................................................... 7 Rozdział 1. Co grozi komputerom w internecie?.................................................... 9 Kto reaguje na zagrożenia? ............................................................................................. 10 Włamania ........................................................................................................................ 12 Przepełnianie buforów .............................................................................................. 13 Oszuści internetowi ......................................................................................................... 14 Rodzaje zagrożeń związanych z funkcjonowaniem sieci i podłączeniem do internetu ... 15 Kim jest cracker? ...................................................................................................... 15 Kim jest haker? ......................................................................................................... 16 Co to jest sniffing? .................................................................................................... 16 Co to jest spoofing?................................................................................................... 17 Czy hijacking jest groźny? ........................................................................................ 17 Co to jest blokada usług? .......................................................................................... 17 Czy wirus komputerowy ma coś wspólnego ze zwykłym wirusem?......................... 19 Jak działają moduły szpiegujące?.............................................................................. 21 Dialery ...................................................................................................................... 22 Czy istnieją aplikacje agresywne?............................................................................. 23 Czy cookies są niebezpieczne?.................................................................................. 23 Dlaczego należy ograniczać innym dostęp do własnego komputera? ....................... 25 Co może program monitorujący?.............................................................................. 25 Co to jest spam? .............................................................................................................. 25 Błędy w aplikacjach ........................................................................................................ 27 Czy przestępstwa komputerowe są karalne? ................................................................... 27 Jak się bronić? ................................................................................................................. 28 Jak zabezpieczyć komputer przed infekcją?.............................................................. 28 Czy program antywirusowy jest pewnym zabezpieczeniem? ................................... 30 Jak chronić hasło? ..................................................................................................... 31 Bezpieczeństwo kart kredytowych............................................................................ 32 Podpis elektroniczny ................................................................................................. 33 Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w internecie?.......................................................... 34 Najważniejsze informacje ............................................................................................... 36 Rozdział 2. „Mury obronne” komputera .............................................................. 39 Jak i czym „załatać” system Windows? .......................................................................... 40 Po co aktualizować system Windows? ............................................................................ 48 W jaki sposób pobierane są aktualizacje? ................................................................. 48 Jak skonfigurować automatyczną aktualizację systemu? .......................................... 48 4 Internet. Jak surfować bezpiecznie Kiedy korzystać z ręcznego trybu aktualizacji systemu? .......................................... 51 Gdzie szukać zapory połączenia sieciowego w Windows XP i jak ją włączyć? ....... 58 Czy mogę zezwalać Zaporze systemu Windows na odblokowanie niektórych połączeń? .................................................................. 59 Czy zapora ochroni mój komputer w obcej sieci?..................................................... 60 Czy blokować pakiety polecenia ping? ..................................................................... 62 Jak rejestrować próby połączeń?............................................................................... 64 Jak rozdzielić połączenie sieciowe na dwa komputery?.................................................. 67 Jak dostosować przeglądarkę do współużytkowanego połączenia internetowego?... 68 Czy istnieją inne zapory sieciowe?.................................................................................. 69 Agnitum Outpost Firewall......................................................................................... 70 Najważniejsze informacje ............................................................................................... 89 Rozdział 3. Strzeż się wirusów ........................................................................... 91 Wirusy............................................................................................................................. 91 Jakie są typy wirusów?.............................................................................................. 92 Czy wirusy to wymysł ostatnich lat?......................................................................... 94 Na co zwracać uwagę, aby nie zainstalować konia trojańskiego?............................. 96 Jak reagować na fałszywki? ...................................................................................... 97 Co to są robaki komputerowe?.................................................................................. 97 Gdzie mogę znaleźć zwięzłą informację o najnowszych wirusach i robakach? ........ 98 Jak zapobiegać infekcji wirusowej? .......................................................................... 99 Jak komputer ulega infekcji?................................................................................... 101 Jakie są objawy infekcji wirusowej komputera? ..................................................... 102 Jaki może być skutek infekcji?................................................................................ 103 Czy wirus może zarazić program na zabezpieczonej przed zapisem dyskietce?..... 103 Co zrobić, gdy komputer „złapał” wirusa?.............................................................. 104 Jak działa program antywirusowy? ......................................................................... 104 Jak walczyć z dialerami?............................................................................................... 105 Jak instalują się dialery?.......................................................................................... 105 Jakie są pierwsze objawy obecności dialera?.......................................................... 105 Jak wyśledzić i usunąć dialera?............................................................................... 106 Jak zapobiegać dialerom?........................................................................................ 112 Czy istnieje oprogramowanie chroniące przed dialerami? ...................................... 114 Czy mks_vir potrafi usuwać dialery?...................................................................... 120 Czy muszę płacić rachunek za połączenia realizowane przez dialera?.................... 121 Najważniejsze informacje ............................................................................................. 121 Rozdział 4. Krótki przegląd programów antywirusowych.................................... 125 Internetowy skaner mks_vir .......................................................................................... 125 Jak uruchomić skaner mks_vir? .............................................................................. 126 Jak zaktualizować bazę danych skanera mks_vir? .................................................. 127 Jak szukać wirusów za pomocą programu mks_vir?............................................... 129 Jak postępować z wirusami znalezionymi za pomocą programu mks_vir?............. 132 Norton AntiVirus 2005.................................................................................................. 133 Jak zainstalować program antywirusowy Norton AntiVirus 2005 .......................... 134 Jak przygotować pakiet Norton AntiVirus do pracy?.............................................. 138 Jakie są funkcje pakietu Norton AntiVirus?............................................................ 144 Kiedy i jak aktualizować pakiet Norton AntiVirus?................................................ 169 Jak wyłączyć i włączyć aktywny skaner antywirusowy?.............................................. 170 Jak przeskanować system w poszukiwaniu wirusa?................................................ 171 Jak działa aktywny skaner antywirusowy?.............................................................. 174 Czy Norton AntiVirus kontroluje pocztę?............................................................... 175 Do czego może się przydać magazyn kwarantanny?............................................... 176 Gdzie można znaleźć pełną informację o wykrytych wirusach? ............................. 178 Najważniejsze informacje ............................................................................................. 179 Spis treści 5 Rozdział 5. Jak pozbyć się szpiegów?............................................................... 181 SpyBot Search Destroy ............................................................................................. 181 Jak zainstalować program SpyBot Search Destroy? ........................................... 182 Jak przygotować program do pracy?....................................................................... 187 Jak zaktualizować program SpyBot Search Destroy? ......................................... 187 Jak sterować działaniem programu SpyBot Search Destroy?.............................. 192 Jak szukać modułów szpiegujących? ...................................................................... 195 Jak wyłączyć niebezpieczny program, który uruchamia się wraz z systemem operacyjnym?........................................... 197 Ad-Aware...................................................................................................................... 199 Jak instalować Ad-Aware?...................................................................................... 199 Jak aktualizować plik Ad-Aware?........................................................................... 204 Jak skanować komputer za pomocą programu Ad-Aware?..................................... 208 Najważniejsze informacje ............................................................................................. 214 Rozdział 6. Bezpieczne przeglądanie stron WWW.............................................. 215 Jakie przeglądarki?........................................................................................................ 215 Co to jest przeglądarka? .......................................................................................... 215 Przeglądarki — najczęściej zadawane pytania (FAQ) ............................................ 216 Jak naprawić przeglądarkę Internet Explorer? ........................................................ 219 Firefox — rozwiązanie dla ostrożnych.......................................................................... 221 Jak instalować przeglądarkę Firefox? ..................................................................... 222 Jak obsługiwać przeglądarkę Firefox? .................................................................... 226 Jak zdefiniować nową stronę główną? .................................................................... 229 Co nowego w przeglądarce Firefox?....................................................................... 230 Jak tworzyć zakładki? ............................................................................................. 238 Firefox i pliki cookie............................................................................................... 240 Jak w przeglądarce Firefox blokować dodatkowe, „wyskakujące” okienka?.......... 244 Jak w przeglądarce Firefox kontrolować wykonywanie skryptów JavaScript?....... 245 Jak w przeglądarce Firefox zablokować banery reklamowe?.................................. 246 Najważniejsze informacje ............................................................................................. 248 Rozdział 7. Bezpieczna poczta e-mail ............................................................... 249 Jak walczyć ze spamem?............................................................................................... 249 Jakie są metody zapobiegania spamowi? ................................................................ 249 Jak bronić się przed wirusami rozpowszechnianymi w poczcie e-mail? ....................... 251 Thunderbird 1.0............................................................................................................. 252 Jak zainstalować program pocztowy Thunderbird 1.0?............................................... 253 Jak w programie Thunderbird skonfigurować filtr antyspamowy? ......................... 256 Jak w programie Thunderbird obsługiwać obrazki?................................................ 262 Najważniejsze informacje ............................................................................................. 264 Dodatek A Słowniczek terminów i pojęć .......................................................... 265 Skorowidz...................................................................................... 279 Rozdział 5. Jak pozbyć się szpiegów? Moduły szpiegujące, instalowane — często skrycie — przez strony WWW lub niby całkowicie darmowe programy, mogą naprawdę uprzykrzyć życie. Nie dość, że spo- walniają komputer i naruszają Twoją prywatność, zbierając dane o Twoich zwycza- jach związanych z użytkowaniem komputera, ale jeszcze same mogą stać się „tylnym wejściem”, jeśli ktoś wykorzysta błędy w ich kodzie do poważniejszego włamania. Niektóre programy tego typu zawierają moduły wyświetlające w najmniej oczekiwanych momentach okna reklamowe (wyobraź sobie, że Twoja córka lub młodsza siostra pod- czas zabawy z programem edukacyjnym nagle ujrzy na ekranie okno reklamujące stronę z ostrą pornografią), inne zbierają tylko informacje i wysyłają je do centrali firmy, któ- ra stworzyła dany program, jeszcze inne zaś wykonują na Twoim komputerze różne obli- czenia, zwiększając zużycie prądu, spowalniając komputer i podnosząc ryzyko awarii sprzętu na skutek zbyt słabego chłodzenia. Nie trzeba wcale odwiedzać pornograficznych stron WWW lub archiwów nielegalnego oprogramowania, by zainfekować komputer modułem tego typu. Nawet niektóre pro- gramy użytkowe — nęcące użytkownika darmową pełną wersją — są darmowe tylko dlatego, że wraz z programem instalowany jest jakiegoś typu moduł szpiegujący. Nigdy nie wiadomo, gdzie w internecie natkniesz się na szpiega. W sieci znajdziesz dwa bezpłatne narzędzia, które pozwolą Ci rozprawić się ze szpie- gami na Twoim komputerze. To programy SpyBot Search Destroy i Ad-Aware — warto je oba zainstalować, ponieważ mają uzupełniające się nawzajem bazy rozpo- znawanego oprogramowania szpiegowskiego. SpyBot Search Destroy Program SpyBot Search Destroy (jego autorem jest Patrick M. Kolla) powstał, by umożliwić użytkownikom walkę z „zarazą” programów szpiegujących — tak zwa- nych programów spyware. Sam program jest całkowicie darmowy — autor prosi tyl- ko o przysyłanie informacji o nowych, niedawno powstałych modułach szpiegujących 182 Internet. Jak surfować bezpiecznie oraz (w miarę możliwości) dotowanie prac nad programem niewielkimi datkami. Dzięki temu programowi odszukiwanie i usuwanie modułów szpiegujących sprowadza się do kliknięcia kilku przycisków wyświetlanych w jego oknie; SpyBot sam utworzy listę znanych mu modułów, pozwoli wybrać dowolne z nich do usunięcia i w bezpieczny sposób je zablokować. Pamiętaj, że program instalujesz i korzystasz z niego wyłącznie na własną odpo- wiedzialność. Jeśli któryś z Twoich programów wymaga do poprawnego działania modułu szpiegującego, a program SpyBot usunie go, uniemożliwiając uruchomienie tej aplikacji, nie wiń autora, tylko ponownie zainstaluj uszkodzony program (lub lepiej poszukaj zamiennika pozbawionego takich „dodatków”). Jak zainstalować program SpyBot Search Destroy? Aby zainstalować program: 1. Otwórz okno przeglądarki i przejdź do strony domowej programu: http://beam.to/spybotsd/. 2. Znajdziesz tu wersję instalacyjną programu SpyBot Search Destroy, jak zresztą również pakiety aktualizujące bazę informacji o modułach szpiegujących. 3. Kliknięcie pola Pobieranie plików, znajdującego się w lewym panelu strony, przeniesie Cię na stronę podrzędną zawierającą listę elementów programu możliwych do pobrania z sieci (rysunek 5.1). Rysunek 5.1. Strona domowa programu SpyBot Search Destroy Rozdział 5. ♦ Jak pozbyć się szpiegów? 183 4. Odszukaj teraz na stronie pole zatytułowane SpyBot — Search Destroy 1.3, po którego prawej stronie znajduje się duży przycisk Download here. Kliknij ten przycisk, a przeniesiesz się na stronę podrzędną serwisu umożliwiającą wybór najszybszego według Ciebie serwera. Niestety za każdym razem lista wyświetlanych serwerów jest inna i czasami konieczne jest odwiedzenie kilku stron, aby dotrzeć do programu. Gdy wreszcie klikniesz przycisk Download Now, rozpocznie się pobieranie pliku (rysunek 5.2). Rysunek 5.2. Wybór serwera, który umożliwi najszybsze pobranie wersji instalacyjnej programu. Kliknij Download Now, aby pobrać plik 5. Bez problemu jednak powinieneś sobie poradzić z pobraniem pliku instalacyjnego pakietu SpyBot Search Destroy i zapisaniem go na dysku twardym komputera. O poprawnym rozpoczęciu pobierania pliku z sieci poinformuje pojawienie się okna dialogowego Pobieranie pliku. Kliknij w nim przycisk Zapisz (Rysunek 5.3), a następnie w oknie Zapisywanie jako wskaż folder, w którym umieszczony ma zostać plik instalacyjnej wersji programu. 184 Rysunek 5.3. Rozpoczyna się proces pobierania wersji instalacyjnej programu SpyBot Search Destroy Internet. Jak surfować bezpiecznie 6. Poczekaj teraz, aż cały plik instalacyjny programu zostanie pobrany z sieci (o stopniu zaawansowania procesu pobierania pliku przeglądarka WWW będzie na bieżąco informować za pomocą okna dialogowego Skopiowano), a następnie przenieś się do folderu, w którym zapisałeś plik, i kliknij dwukrotnie jego ikonę, nazwaną najprawdopodobniej spybotsd13 (rysunek 5.4). Uruchomisz w ten sposób program instalacyjny pakietu SpyBot Search Destroy. Rysunek 5.4. Dwukrotnie kliknięcie ikony spybotsd13 rozpocznie instalację programu; numer na końcu nazwy pliku oznacza numer wersji programu 7. Najpierw pojawi się okno wyboru języka stosowanego w czasie instalacji — niestety nie ma tu języka polskiego, pozostaje więc angielski (język polski jest natomiast dostępny w opcjach konfiguracyjnych programu). Pierwszą, powitalną planszę programu instalacyjnego możesz pominąć, klikając przycisk Next (rysunek 5.5). Rysunek 5.5. Wybór języka i plansza powitalna programu instalacyjnego pakietu SpyBot Search Destroy 8. W oknie pojawi się tekst umowy licencyjnej programu — przejrzyj go i, jeśli nie masz nic przeciwko jej postanowieniom, umieść znacznik w polu I accept the agreement i kliknij przycisk Next. Rozdział 5. ♦ Jak pozbyć się szpiegów? 185 9. Kolejna plansza programu instalacyjnego oferuje wybór folderu dysku twardego, w którym zainstalowany zostanie program (rysunek 5.6). Jeśli nie masz nic przeciwko domyślnej propozycji (C:Program FilesSpybot — Search Destroy), kliknij przycisk Next; jeśli jednak bardziej odpowiada Ci instalacja na innej partycji dysku twardego lub w innym folderze, dokonaj odpowiednich zmian w polach okna dialogowego i dopiero wtedy kliknij Next. Rysunek 5.6. Wybór folderu instalacyjnego programu Zapamiętaj nazwę folderu instalacyjnego programu SpyBot Search Destroy — może być potrzebna w czasie aktualizowania bazy informacji o modułach szpiegujących. 10. Program instalacyjny zaoferuje teraz wybór instalowanych modułów pakietu (rysunek 5.7). Jedyną dodatkową opcją, jaką możesz zainstalować, jest zestaw ikon dla osób słabo widzących (pozycja Icons for blind users), a moduły, z których możesz zrezygnować, to pakiet językowy (pozycja Additional languages), który jednak warto pozostawić zaznaczony — w przeciwnym przypadku program będzie mógł się z Tobą porozumiewać wyłącznie po angielsku — oraz nowe „skórki” (pozycja Skins to change appearance). Jak zwykle kliknij przycisk Next, aby kontynuować instalację. Rysunek 5.7. Lista instalowanych modułów programu 186 Internet. Jak surfować bezpiecznie 11. Kliknij przycisk Next w następnym oknie, które umożliwia wybór nazwy folderu menu Start, w którym umieszczone zostaną ikony uruchamiające program. 12. Dojdziesz w ten sposób do wyboru dodatkowych miejsc, w których również mogą zostać umieszczone ikony uruchamiające program. Możesz także włączyć stałą ochronę przeglądarki Internet Explorer (pole Use Internet Explorer Protection (SDHelper)) oraz ochronę ustawień systemu (pole Use system settings protection (Tea Time)) — rysunek 5.8. Znacznik umieszczony w polu Create desktop icons spowoduje utworzenie w czasie instalacji ikony umieszczonej na pulpicie systemu Windows, zaś znacznik w polu Create a Quick Launch icon spowoduje utworzenie ikony na pasku szybkiego uruchamiania. Rysunek 5.8. Dodatkowe opcje instalacji programu Opcje dotyczące ikon tworzonych na pulpicie oraz pasku szybkiego uruchamiania możesz bez problemów zmienić również po instalacji programu. 13. Klikając teraz Next, przejdziesz do ostatnich etapów instalacji programu: najpierw na ekranie wyświetlone zostanie podsumowanie wszystkich danych zebranych przez program instalacyjny, a gdy je zatwierdzisz — klikając przycisk Install — rozpocznie się kopiowanie plików programu na dysk twardy Twojego komputera. W zależności od szybkości komputera potrwa to od kilkunastu sekund do kilku minut, a gdy instalacja zakończy się sukcesem, powiadomi Cię o tym ostatnia plansza instalatora (rysunek 5.9). 14. Kliknij przycisk Finish, by zamknąć okno programu instalacyjnego pakietu SpyBot Search Destroy i powrócić do pulpitu systemu Windows. Program jest już gotowy do użycia; zanim jednak uruchomisz go, warto poświęcić jeszcze chwilę na zaktualizowanie bazy informacji o modułach szpiegujących, by już pierwsze skanowanie systemu było maksymalnie skuteczne. Rozdział 5. ♦ Jak pozbyć się szpiegów? 187 Rysunek 5.9. Instalacja programu zakończyła się sukcesem! Jak przygotować program do pracy? Po zainstalowaniu program SpyBot Search Destroy wyświetli okno kreatora, który poprowadzi Cię przez resztę procesu instalacji. Kolejne kroki nie są bezwzględnie konieczne. Aby dokończyć instalację programu i przygotować go do pracy: 1. W oknie SpyBot S D Wizard kliknij przycisk Next. Możesz także utworzyć kopię Rejestru, klikając Create registry backup. W kolejnych oknach także klikaj przycisk Next, a w ostatnim kliknij przycisk Start using the program (rysunek 5.10). 2. Na ekranie pojawi się okno programu SpyBot Search Destroy (rysunek 5.11). Jak skonfigurować polski interfejs programu SpyBot Search Destroy? SpyBot Search Destroy może komunikować się z Tobą w języku polskim. (cid:141) Kliknij menu Language i wybierz w nim język Polski. Teraz polecenia i opisy funkcji są wyświetlane w języku polskim (rysunek 5.12). Jak zaktualizować program SpyBot Search Destroy? Nowe moduły szpiegujące pojawiają się w internecie co parę dni. Aby program Spy- Bot Search Destroy miał możliwość podjęcia z nimi równej walki, powinieneś dbać o regularne instalowanie aktualnej bazy danych zawierającej informacje o wszystkich poszukiwanych „zarazkach”. Skorzystaj z modułu aktualizującego, wbudowanego w pro- gram. Procedura aktualizacji wymaga nawiązania połączenia z internetem. 188 Rysunek 5.10. Klikaj przycisk Next, aby dotrzeć do ostatniego z okien kreatora — tu kliknij Start using the program Rysunek 5.11. Główne okno programu Spybot — Search Destroy Internet. Jak surfować bezpiecznie Rozdział 5. ♦ Jak pozbyć się szpiegów? 189 Rysunek 5.12. Wybierz język polski z menu Language, aby program miał polski interfejs Aby przeprowadzić aktualizację bazy modułów szpiegujących programu SpyBot Se- arch Destroy: 1. Kliknij w głównym oknie programu przycisk Sprawdź aktualizacje lub kliknij w panelu z lewej strony przycisk Aktualizacje, a następnie kliknij odnośnik Sprawdź aktualizację w panelu po prawej (rysunek 5.13). 190 Rysunek 5.13. Oto dwa sposoby aktywowania procesu aktualizacji Internet. Jak surfować bezpiecznie Zawsze możesz powrócić do głównego okna, klikając w panelu z lewej strony okna przycisk Spybot-S D 2. Program sprawdzi w internecie, czy pojawiły się zaktualizowane moduły, i wyświetli ich listę w oknie programu. Umieść znaczniki w polach wyboru obok pozycji, które chcesz zaktualizować, i kliknij przycisk Pobierz aktualizacje (rysunek 5.14). Rysunek 5.14. Po naciśnięciu przycisku Pobierz aktualizacje program przystąpi do realizacji zadania Rozdział 5. ♦ Jak pozbyć się szpiegów? 191 Może się zdarzyć, że domyślny serwer udostępniający aktualizacje programu nie będzie dostępny. Kliknij wówczas przycisk oznaczony jego nazwą, wybierz inny serwer i powtórz aktualizacje (rysunek 5.15). Rysunek 5.15. Jeśli pliki nie są aktualizowane, a w kolumnie Info okna aktualizacji pojawia się komunikat !!!Bad checksum!, zmień serwer 3. Po wykonaniu operacji w oknie Aktualizacja zaktualizowany element zostanie oznaczony ikoną (rysunek 5.16). Rysunek 5.16. Zaktualizowany element oznaczony jest ikoną 4. Możesz zamknąć okno programu. Aby uruchomić program SpyBot Search Destroy, kliknij dwukrotnie ikonę programu na pulpicie lub skorzystaj z menu Start (rysunek 5.17). Rysunek 5.17. Aby uruchomić program SpyBot Search Destroy, kliknij dwukrotnie ikonę programu na pulpicie lub skorzystaj z menu Start
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Internet. Jak surfować bezpiecznie
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: